Kopaonik prezentacija

Embed Size (px)

Citation preview

KOPAONIK

Kopaonik je jedna od retkih planina u Evropi, koja je u isto vreme i vrhunski ski centar i nacionalni park

Nacionalni park Kopaonik se nalazi u centralnoj Srbiji, 230km od Beograda Nacionalni park je osnovan 1981 i njime upravlja Javno preduzece Nacionalni park Kopaonik

Kopaonik, najve a planina Centralne Srbije pruza se razgranatim grebenom u duzini od 82 kilometra. Kopaonik karakterise raznovrsna geoloska gra a sa stenama razli itog nastanka i starosti (graniti, serpentiniti, skriljci, mermeri, andeziti, kre njaci). Klima Kopaonika obele ena je sa blizu 200 sun anih dana godisnje zbog cega sa pravom nosi naziv planina sunca". Kopaonik ima subalpsku klimu. Srednja godisnja temperaturaRavnog Kopaonika je 3,7C. Rudna bogatstva podarila su ime Kopaoniku, gde se odvajkada kopala ruda.

Biljni svet (flora) Kopaonickog masiva bogat i raznovrstan . Zastupljen je sa mnogobrojnim vrstama drveca, zbunova, zeljastih biljaka, cvetnica, paprati, mahovina, lisajeva, gljiva od kojih su mnoge i lekovite. Visokoplaninska flora Kopaonika zastupljena je sa 825 bilj. vrsta i podvrsta svrstanih u 292 roda i 80 familija, to predstavlja 1/5 ukupne flore Srbije. Runolist, retka endemska biljka u evropskim planinama, raste i na Kopaoniku.

Zivotinjski svet Kopaonika je dosta raznovrstan i od vremena od kada je Josif Pancic na Kopaoniku istrazivao (pre 100 godina), se znatno promenio. U 19.veku na Kopaoniku je bilo medveda, risova, divokoza, tetreba, kuna, vidri...

Do danasnjeg vremena na Kopaoniku ovih zivotinjskih vrsta vi e nema. Opstali su i tu zive: vuk, divlja svinja, srna, lisica, zec, lasica, tvor... Me u prirodnim retkostima (pod za titom), preostali su: Suri orao (Aquila chrysaetos), Sivi soko (Falco peregrinus), Sumska sova (Strih aluco), Planinska eva (Eremophila alpestris), Krstokljun (Loxia curvirostra), Sivi puh(Dryomys nitedula), Buljina (Bubo bubo), Divlja macka (Felis silvestris), Zivorodni guster (Lacerta vivipara).

Povoljna klima, broj suncanih dana u godini i geomorfoloska raznovrsnosti Kopaonik su izuzetno pogodni za razvoj turizma Kopaonik pruza posetiocima (ljubiteljima prirode) u ivanje i lepe dozivljaje... U okviru Nacionalnog parka izgra en je prelep turisticki centar sa sistemom zicara i skijaskih terena za alpsko i nordijsko skijanje Skijaski tereni nalaze se na nadmorskoj visini od 1.650 do 2.017 m i svrstavaju se u terene prve kategorije. Turisticki centar raspolaze mrezom od 22 zicare, povezane u jedinstven sistem, 4 decija lifta i opremljen je za sve kategorije skijasa. Ukupna duzina zicara iznosi 17.222 m, dok je duzina ski staza 44 km. Kapacitet sistema je 28.600 skijasa na sat. Za ljubitelje nocnog skijanja tu je i osvetljena staza Malo Jezero . Na Kopaoniku se organizuju pesacki izleti (do izvora Metode i Semeteskog jezera), izleti planinskim biciklom, skole kosarke, tenisa, jahanja, engleskog jezika.

Grand Hotel & SPA nalazi se nalazi na Kopaoniku, najpresti nijem skijali tu Srbije, na 1770m nadmorske visine. Moderan i komforan hotel, sme ten je u samom sredi tu turisti kog centra, u neposrednoj blizini ski liftova, sa predivnim panoramskim pogledom na umovite padine Kopaonika. Uponudi je 113 udobnih standardnih soba, 15 luksuznih superior soba, 25 family soba, 10 premium apartmana i 2 predsedni ka apartmana Hotel Putnik*** Kopaonik nalazi se u Sun anoj dolini, najlep em predelu Kopaonika, na 1650 metara nadmorske visine, svega 15 minuta hoda od turisti kog centra planine i ski liftova. Gostima su na raspolaganju 86 soba i tri apartmana, sa TV i satelitskim programom, kupatilom i direktnom telefonskom linijom. U ponudi su jos hoteli: Angellia, Mount Club A, Rtanj, Srebrnac Osim hotela na Kopaoniku za smestaj su u ponudi i vikend naselja,vile i hosteli.

Danas je Kopaonik znacajan planinsko turisticki centar koji je u posledljih godinama modernizovan znacajnim ulaganjima u icare Kopaonika cime je u mnogome ubrzan prevoz skija a i samim tim se postiglo na vecem zadovoljenju turista kao konzumenata usluga TC Kopaonika Svojom raznolikom ponudom Kopaonik je privlacna destinacija kako zimi tako i leti. Apsolutno je ravnopravan sa svim evropskim ski centrima. ZAGARANTOVAN sneg, dobra zabava, odli no skijanje i brojni popusti do eka e turiste koji odlu e da odmor provedu na Kopaoniku.