8
 LIVADA Radila:osiuadhgo čsgčlsj VIIIb

Prezentacija Livada

Embed Size (px)

Citation preview

8/13/2019 Prezentacija Livada

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-livada 1/8

  LIVADA

Radila:osiuadhgo

čsgčlsj VIIIb

8/13/2019 Prezentacija Livada

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-livada 2/8

Livada je ekosistem

koji je nastao sjecom

sume i tu je vecinom

travna vegetacija.

Na livadi se nalaze

obicno zeljaste biljke.

8/13/2019 Prezentacija Livada

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-livada 3/8

Livade prema postanku mogu biti:

prirodne i vjestacke.

8/13/2019 Prezentacija Livada

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-livada 4/8

Prirodne livade su

nastale prirodnimputem bez utjecaja

covjeka.

Vjestacke livade su

nastale uz dejstvo

covjeka.

8/13/2019 Prezentacija Livada

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-livada 5/8

Livada se odrzava tako sto se

kosi trava ili sto se zivotinjedovode na ispasu.

8/13/2019 Prezentacija Livada

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-livada 6/8

Livade prema nadmorskojvisini ili po vlaznosti tla mogu

biti:

•Dolinske livade

• Brdske livade•Kamenjare

•Poplavne livade

8/13/2019 Prezentacija Livada

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-livada 7/8

Dolinske livade obicno nastaju

u dolinama rijeka gdje ima

dosta vlaznosti, tu je bujnavegetacija.

8/13/2019 Prezentacija Livada

http://slidepdf.com/reader/full/prezentacija-livada 8/8

Hvala na paznji! :D