Termopili- Prezentacija

Embed Size (px)

Text of Termopili- Prezentacija

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  1/16

  O strane, priaj Spartancima onaoj smrti; izvrivi asnu naredbu,

  ovdje smo pali

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  2/16

  Bitka kod Termopila(480.god.p.n.e.)

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  3/16

  BIBLIOGRAFIJA IZVORI: -Herodot iz Halikarnasa, 1858.: Historije, New

  York: D. Appleman and Company LITERATURA: -BJURI 1975.: Don Bjuri, Istorija Grke do smrti

  Aleksandra Velikog, Macmillan and RussellMeiggs, Beograd

  -STRUVE-KALISTOV 1969.: Vasilij Struve i DimitrijKalistov, Stara Grka , Book Marso, Beograd

  -GRUPA AUTORA 1988.: Grupa autora, Oksfordskaistorija Grke i Helenistikog sveta , OxfordUniversity Press, Oksford

  -OLMSTEAD 1970.: Albert Olmstead, History ofthe Persian empire , The University of Chicagopress, London

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  4/16

  -SOUZA 2003.: Philip de Souza, The Greek andPersian Wars 499-386 BC , Osprey Publishing,Oksford

  -UDDIN 2011.: Ebsad Uddin, Ancient GreekWartime Atrocities

  -SHUTT 2004.: Timothy Shutt, Wars That

  Made the Western World: The Persian Wars,the Peloponnesian War, and the Punic Wars ,Recorded Books, Kenion

  -WILLIAMS 2005.: Jean Kinney Williams,Empire of Ancient Greece , Facts on File, NewYork

  -SEKUNDA 1998.: Nicholas Sekunda, The

  Spartan Army , Osprey Military, Hong Kong

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  5/16

  UVOD

  Znaaj bitke: Pirova Perzijska pobjeda, Strateki prolaz osiguran za Perzijance,

  uje injena Grka

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  6/16

  Grko -Perzijski ratovi

  Poetak Grko -Perzijskih ratova 492.god.p.n.e., Perzijski poraz

  Kserks naoruava mornaricu i vojsku, pripremase za novi poho na Grku

  Herodot navodi oko 1.750.000 Perzijskihvojnika, mo erna istraivanja oko 200.000

  Savez Sparte i Atene Mjesto za odbranu- Termopili

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  7/16

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  8/16

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  9/16

  Bitka

  Poetak Kserksovog pohoda Peti dan, Meani napa aju, Grci se re

  Hidarn predvodi Besmrtnike, Perzijanci sepovlade Izdaja Efijalta, Hidarn vodi Perzijance iza Grka

  Leonida rasputa vojsku, Spartanci opkoljeni

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  10/16

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  11/16

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  12/16

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  13/16

  Kraj bitke

  Pokolj na stijenama Spartanci se bore kopljima, maevima, rukama

  Leonida gine, borba oko njegovog tijela Smrt svih Spartanaca Aristomen i Pantit je ini preivjeli Spartanci Oko 20.000 Perzijskih rtava

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  14/16

  Posljedice

  Inspiracija i motiv za Grke Nastavak rata

  Bitka kod Salamine Bitka kod Plateje, kraj rata Pitanje Leonidinih odluka

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  15/16

  Zakljuak

  Dugorono su u Termopilima pobjedili Grci Grci dobili primjer u borbi Grko poznavanje terena i napre ne taktike su

  veliki faktor u pobjedi

 • 7/21/2019 Termopili- Prezentacija

  16/16

  HVALA NA PANJI