Prezentacija - Konektori.pptx

Embed Size (px)

Text of Prezentacija - Konektori.pptx

 • 8/16/2019 Prezentacija - Konektori.pptx

  1/9

  Konektori – istraživanje tržišta

 • 8/16/2019 Prezentacija - Konektori.pptx

  2/9

  Komunikacioni konektori koji se ugrađuju u liniju proizvodaDigi-tel:

  - RJ4- !"#- $D%&-  #udio- '() *-*- '() $') – *-4

 • 8/16/2019 Prezentacija - Konektori.pptx

  3/9

  RJ4

  Karakteristike:

  - Dobavljač: Docus- Proizvođač: KE Line- Sertifkati: Proizvod ima potrebne se- ena!kom: ""#$%& din- ena sklopa '" konektora ( kabl):- Proizodi u koje se u*rađuje: Kompak

  RJ4 Ke+stone konektor,at.

 • 8/16/2019 Prezentacija - Konektori.pptx

  4/9

  RJ4

  Karakteristike:

  - Dobavljač: Docus- Proizvođač: KE Line- Sertifkati: Proizvod ima potrebne se- ena!kom: "%,$#& din- ena sklopa '" konektora ( kabl):- Proizodi u koje se u*rađuje: Kompak

  RJ4 Ke+stone konektor,at. - šildovan

 • 8/16/2019 Prezentacija - Konektori.pptx

  5/9

  RJ4

  Karakteristike:

  - Dobavljač: .L- Proizvođač: /epoznat- Sertifkati: /isu dostavljeni sertifkati- ena!kom: 01$"# din '&23&03"&2,)- ena sklopa '" konektora ( kabl):- Proizodi u koje se u*rađuje: Kompakt$ P

  RJ4 konektor ,at/

 • 8/16/2019 Prezentacija - Konektori.pptx

  6/9

 • 8/16/2019 Prezentacija - Konektori.pptx

  7/9

 • 8/16/2019 Prezentacija - Konektori.pptx

  8/9

  !"#

  !"# konektor sa * cm ka0la

  Karakteristike:

  - Dobavljač: .L- Proizvođač: /epoznat- Sertifkati: /isu dostavljeni sertifka- ena!kom: 22"2$ "0 din- ena!kom 'Euronet7ork): #$4& 8unt- Proizodi u koje se u*rađuje: Kompa

 • 8/16/2019 Prezentacija - Konektori.pptx

  9/9

  $D%&

  $D%& konektor sa * cmka0la

  Karakteristike:

  - Dobavljač: .L- Proizvođač: /epoznat- Sertifkati: /isu dostavljeni sertif- ena!kom: 22"2$ "0 din- ena!kom 'Euronet7ork): #$4& 8u- Proizodi u koje se u*rađuje: Kom