of 26 /26

MyShoppingGenie Prezentacija

Embed Size (px)

Text of MyShoppingGenie Prezentacija

Page 1: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 2: MyShoppingGenie Prezentacija

MyNet Universe Inc.

12140 Woodcrest Executive Drive Suite 300Creve Coeur, MO 63141314-720-7000 Office314-594-5468 Fax

Page 3: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 4: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 5: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 6: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 7: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 8: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 9: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 10: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 11: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 12: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 13: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 14: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 15: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 16: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 17: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 18: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 19: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 20: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 21: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 22: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 23: MyShoppingGenie Prezentacija

Vi Direktni Indirektni

$ 100

$ 50

$ 100 +$ 50

Za 2 direktna

Za 4 indirektna(2l+2D)

Za 2 direktna I 4 indirektna

Znaci svaki put kada imate 2 direktna( 1 lijevo+1 desno) dobijate bonus od $100.Za svaka 4 indirektna (2L+2D) dobijate bonus od$50.

Page 24: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 25: MyShoppingGenie Prezentacija
Page 26: MyShoppingGenie Prezentacija