tring upustvo

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of tring upustvo

 • 8/18/2019 tring upustvo

  1/18

  Uputstvo za čitanje fiskalne memorije i elektroničkog

  žurnala Favourite F avour i te Plus Partner

  Januar 2012

 • 8/18/2019 tring upustvo

  2/18

  _________________________________________________________________________________________2

  __________________________________________________________________________________________

  SADRŽAJ ČITANJE FISKALNE MEMORIJE .................................................................................................................. 3

  FAVORIT I FAVORITPLUS ............................................................ .............................................................. .... 3

  Tring.Fiscal.Memory.Reader.Favorit ............................................................................................... 3 Tring.Favourite.Utility ...................................................................................................................... 7

  PARTNER ........................................................................................................................................................... 10

  Tring.Fiscal.Memory.Reader.PARTNER ....................................................................................... 10

  ČITANJE ELEKTRONSKOG ŽURNALA ..................................................................................................... 14

  INSTALACIJA ............................................................................................................................... 14 Eksploatacija ................................................................................................................................... 15

 • 8/18/2019 tring upustvo

  3/18

  _________________________________________________________________________________________3

  ČITANJE FISKALNE MEMORIJE

  VAŽNO: Prije samog čitanja memorije obavezno odštampati DNEVNI IZVJEŠTAJ, te odštampati PERIODIČNI

  IZVJEŠTAJ od momenta fiskalizacije do momenta defiskalizacije.

  FAVORIT I FAVORITPLUS

  1. Prije postupka čitanja memorije potrebno je provjeriti koji firmwer je instaliran na uređaju s kojeg je potrebno pročitati podatke izFM . Postupak provjere verzije softvera se radi na sljdeći način: a) Na kasi ući u meniPROGRAMIRANJE ,

  b) Izabrati TESTOVE c) Izabrati TEST SOFTVERA

  Nakon ovog postupka se štampa isječak na kojem je ispisana verzija softvera. Verzije softvera mogu biti : CARAT - V1 D5C618 – za FAVORIT CARAT - V1 D6EB3F – za FAVORITPLUS

  Novi firmware CARAT – V2 D6F66A – FAVORIT I FAVORITPLUS

  Verzija firmwera Verzija aplikacije za čitanje FM CARAT - V1 D5C618 – za FAVORIT Tring.Fiscal.Memory.Reader.Favorit CARAT - V1 D6EB3F – za FAVORITPLUS Tring.Fiscal.Memory.Reader.Favorit Nova verzija CARAT – V2 D6F66A Tring.Favourite.Utility

  Tring.Fiscal.Memory.Reader.Favorit

  1. Ukoliko nije prethodno instaliran, instalirati .NET Framework 2.0

  2. Preuzeti Program Tring.Fiscal.MemoryReader.FAVORIT sa web adrese: http://www.kase.ba/Download/DownloadForUser/Tring.Fiscal.MemoryReader.FAVORIT.rar

  4. Otpakovati te pokrenuti program.

  3.Kasu povezati s PC-om

  http://www.kase.ba/Download/DownloadForUser/Tring.Fiscal.MemoryReader.FAVORIT.rar http://www.kase.ba/Download/DownloadForUser/Tring.Fiscal.MemoryReader.FAVORIT.rar http://www.kase.ba/Download/DownloadForUser/Tring.Fiscal.MemoryReader.FAVORIT.rar

 • 8/18/2019 tring upustvo

  4/18

  _________________________________________________________________________________________4

  Slika 1

  5. Na kasi ući u meni „ REGISTRACIJA“ te otipkati SMN + PRN + NP (prebaciti u režim FP)

  6. Na aplikaciji unijeti identifikacijski broj fiskalnog modula ( IBFM) iz priložene servisne knižice ili s fiskalnog dokumenta.

  Slika 2

  7. U drugom polju unijeti identfikacijsku oznaku softverske aplikacije ( IOSA), također iz priložene servisne knjižice fiskalnog uređaja (u slučaju da se radi o Favorit kasi unijeti 16

  jedinica).

  Slika 3

  8. U trećem polju odabrati lokaciju za snimanje tako što ćemo kliknuti na dugme te odabrati željenu lokaciju za snimanje datoteke.

  9. U dijelu programa „ Izaberite vrstu memorije “ odabrati odgovarajuću memoriju koju želimo pročitati (u našem slučaju „ Fiskalna memorija “)

 • 8/18/2019 tring upustvo

  5/18

  _________________________________________________________________________________________5

  10 . Odabrati odgovarajući za kase Favourite i Favourite Plus dok kod fiskalnog printera Partner nije potrebno birati COM port.

  11. Kliknuti na POKRENI.

  12. Nakon što se ekranska tipka “POKRENI” ponovno odmrzne podaci bi trebalo dasu

  pročitani i spremljeni na predvidjenoj lokaciji lokaciji u sljedećem obliku

 • 8/18/2019 tring upustvo

  6/18

  _________________________________________________________________________________________6

  OSNOVNI PODACI FactoryId : -2002073389 FMSignature : AA IBFM : 000121 JIB : 4309023430008 PIB : 309023430008

  InitTime : 931 InitDate : 12.7.11

  NumberOfDailyReports : 3 NumberOfTaxChanges : 0 NumberOfResets : 0 NumberOfServices : 0 Linija1 : Linija2 : Linija3 : Linija4 : Linija5 : IZVJEŠTAJI IZVJEŠTAJ BR. 1 time : 932 date : 12.7.11 PrometA : 0 PrometE : 1 PrometK : 0 PrometJ : 0 PrometM : 0 ReklamA : 0 ReklamE : 1 ReklamJ : 0 ReklamK : 0 ReklamM : 0 BFnumber : 1 RFnumber : 1

  NumberOfSoldItems : 1 SEAnumber : 1

  NumberOfReclaimedItems : 0 SRAnumber : 0 TotalBills : 1 TotalReclaimedBills : 0 SEP : 0 SRP : 0

  NumberOfTax : 0 NumberOfResets : 0 NumberOfServices : 0 TotalNumberOfTax : 0 TotalNumberOfResets : 0 TotalNumberOfServices : 0 MD5 : 119

 • 8/18/2019 tring upustvo

  7/18

  _________________________________________________________________________________________7

  Tring.Favourite.Utility

  Tring.Favourite.Utility

  1.

  Preuzeti Program Tring.Fiscal.MemoryReader sa web adrese:http://www.kase.ba/Download/DownloadForUser/Tring.Favourite.Utility.zip

  2. Program je potrebno dekompresovati na lokaciju gdje je instaliran Tring.Fiscal.Server (obično je to C:\Program Files\Tring\TringFiscal ). Uslov korištenja programa je postojanje instaliranog Tring.Fiscal.Servera.

  3. Kasu povezati s PC-om

  Slika 4

  4. Na kasi ući u meni „ VEZA SA PC“, na displeju kase se ispisuje “ SAČEKAJTE MOLIM”

  5. Pokrenuti aplikaciju Tring.Favourite.Utility Sa lokacije : C:\Program Files\Tring\TringFiscal\ Tring.Favourite.Utility.exe

  6. U aplikaciji odabrati COM port na računaru koji ćemo koristiti za povezivanje s kasom

  Slika 5

  http://www.kase.ba/Download/DownloadForUser/Tring.Favourite.Utility.zip http://www.kase.ba/Download/DownloadForUser/Tring.Favourite.Utility.zip http://www.kase.ba/Download/DownloadForUser/Tring.Favourite.Utility.zip

 • 8/18/2019 tring upustvo

  8/18

  _________________________________________________________________________________________8

  7. U aplikaciji unijeti IBFM uređaja

  Slika 6

  8. U trećem polju unijeti identfikacijsku oznaku softverske aplikacije ( IOSA), također iz priložene servisne knjižice fiskalnog uređaja (u slučaju da se radi o Favorit kasi unijeti sve jedinice).

  Slika 7

  9. Sledeći korak je da see provjeri komunikacija izmedju aplikacije i fiskalne kase. To npr. možemo uraditi na sledeći način.

  a) Na tabu “Fiskalizacija” odbrati Ukoliko dobijemo podatke s uređaja kao što su prikazani na slici tad smo sigurni das mo uspostavili uspiješnu komunikaciju i možemo preći na sledeći korak.

 • 8/18/2019 tring upustvo

  9/18

  _________________________________________________________________________________________9

  Slika 8

  b) Na Tring.Fiscal.Server pokrenuti tab „Fiskalni uređaj“ i ukoliko se na serveru učita uređaj onda smo sigurni da je komunikacija ispravna.

  10. Otvoriti tab „Fiskalna memorija“ te izabrati „Čitaj sadržaj FM“

  Slika 9

 • 8/18/2019 tring upustvo

  10/18

  _________________________________________________________________________________________1 0

  11. Odabrati željenu okaciju za snimanje podataka iz FM te dodijeiti naziv fajlu.

  Slika 10

  12. Na displeju se pojavljuje IZV 0.. te broji dnevne izvještaje, kada na displeju prestane brojanje dnevnih izvještaja ili reseta proces čitanja je završio. Ova operacija traje nekoliko sekundi i veličina fajla je izračena u KB.

  PARTNER

  Tring.Fiscal.Memory.Reader.PARTNER

  1. Očitati uređaj na Tring.Fiscal.Serveru

  2. Preuzeti Program Tring.Fiscal.MemoryReader sa web adrese:

  http://www.kase.ba/Download/DownloadForUser/Tring.Fiscal.MemoryReader.Partner.rar

  3. Otpakovati na lokaciju “C: \Program Files\Tring\ TringFiscal” te pokrenuti program.

  4. Na aplikaciji unijeti identifikacijski broj fiskalnog modula ( IBFM) iz priložene servisne knižice ili s a fiskalnog dokumenta.

  Slika 11

  5. U drugom polju unijeti identfikacijsku oznaku softverske aplikacije ( IOSA), također iz

  priložene servisne knjižice fiskalnog uređaja (u slučaju da se radi o Favorit kasi unijeti16 jedinica).

  http://www.kase.ba

Search related