17
. - . .

เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่ ๑ การอ่านจับใจความ

 • Upload
  -

 • View
  934

 • Download
  5

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

-

.

“ ”

.

Page 2: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

“ ”

The Literacy Dictionary Harris

Hodges Key

Word

.

Page 3: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

:

:

Page 4: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

:

:

:

Page 5: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

-

.

Page 6: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

“ ”

“ ”

“ ”

:

Page 7: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

Page 8: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

:

Page 9: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

= =

= = = =

= = =

-

Page 10: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

-

“ ”

Page 11: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

:

“ ”

Page 12: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

:

- X

Page 13: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

Page 14: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

:

x

-

Page 15: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

Page 16: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.

Page 17: เก็บมาฝากค่ะ ตอนที่  ๑ การอ่านจับใจความ

.