of 4 /4
7/23/2019 Money Moxie, September 2013 http://slidepdf.com/reader/full/money-moxie-september-2013 1/4 GLLC ]NKCQ Aurf up, rnfkx, kjc rnaekrgn  n    P   k     f   u   n  ,   k   j     c    ]    b   a   l    D   l   s   n  .    Q     e   l    t   l   j     f   l   a   k    t    b   l   j   k    t    ]    b   a   l    D   l   s   n    ‒   s    O    b    t   a     e   n   j   -    Q    t   u     c    b   l     (   r    b   a   l    d   l   s   n   p     e   l    t   l   g   r   k   p     e   y  .   a   l   i     )  .

Money Moxie, September 2013

Embed Size (px)

Text of Money Moxie, September 2013

Page 1: Money Moxie, September 2013

7/23/2019 Money Moxie, September 2013

http://slidepdf.com/reader/full/money-moxie-september-2013 1/4

GLLC

]NKCQAurf up, rnfkx, kjc

rnaekrgn

 

n   P  k

    f  u  n ,

  k  j

    c   ]   b  a  l

   D  l  s  n .

   Q    e

  l   t  l  j

    f  l

  a  k

   t   b  l  j  k

   t   ]   b  a  l

   D  l  s  n

   ‒  s   O   b   t  a

    e  n  j  -   Q

   t  u

    c   b  l

    (  r   b  a  l

   d  l  s  n  p

    e  l

   t  l  g  r  k  p

    e  y .  a

  l  i

    ) .

Page 2: Money Moxie, September 2013

7/23/2019 Money Moxie, September 2013

http://slidepdf.com/reader/full/money-moxie-september-2013 2/4

G L L C E L ^ Q N O N N X B J G Q n pt n im n r = 8 ;12= Qnptnimnr =8;1 GLLC EL^Q NO N NX B JG   21

G L L C E L ^ Q N O N N X B J G Q n pt n im n r = 8 ;12= Qnptnimnr =8;1 GLLC EL^Q NO N NX B JG   21

Sen 

 @kibfy K``kbr 

JKIN FL]]KBJN A^RNGONJG, =5

ILJNR-QIK]S ILPN @]KJAEBQBJG

Flrrkbjn kjc enr sbstnr, Pkfnrbnmrluget Qkbjt‒s Kfp, k Skbwkjnsn-styfn tnkelusn, tl ten alujtry.

Ks ylujg wlrobjg

prl`nssbljkfs bj ten

^Q, ten Auyngonjg

sbstnrs fbvnc bj kj

kpkrtinjt kibc ten

eustfn kjc mustfn l`

ten Mbg Kppfn. ‖Wnflvnc ten Qkbjt‒s Kfp

jnkr lur kpkrtinjt

bj Jnw Rlro, kjc ten

 mummfn tnk arkzn wks

 dust kmlut tl mngbj

bj Ikjbfk,’ rnfktns

Flrrkbjn. Kjc wbte

tekt gnri l` kj

bcnk, sen kjc Pkfnrbn

cnabcnc tl fllo bjtl

`rkjaebsbjg ten

 musbjnss.

Mut ikobjg tebs

crnki alin trun

tllo fljgnr tekj teny

nxpnatnc. ‖B tebjo bt

 wks ilrn tekj k ynkr

l` jngltbktbljs. Senjkjltenr sbx iljtes

tl snaurn k spkan kjc

aljstruatbjg ten

stlrn,’ sen skys.

@bjkffy, bj =8;;, ten

sbstnrs lpnjnc ten

`brst flakf Qkbjt‒s Kfp

 mrkjae kfljg

Oktbpujkj Kvnjun.

Sebs vnjturn bs

Flrrkbjn‒s ‖`brst

akpbtkf-bjtnjsbvn

 musbjnss,’ kjc bt

jnanssbtktnc slin

kcdustinjts bj enr

`bjkjabkf lutfllo,

fbon elw sen rngkrcs

akse ̀ flw. ‖Nvnj b`

 ylu gnt slintebjg

aenkpfy, ylu ekvn

tl kso ylursnf`4 Elw

 wbff tebs k``nat iy

akse `flw< Wenj akj

B pky< Qlintbins, k

ilrn nxpnjsbvn kjc

ebgenr-qukfbty

prlcuat tekt ylu akjgnt lj gllc tnris

bs ―aenkpnr‒ mnakusn

bt muys ylu tbin.’

XK]NJSKF

G^BCKJAN4

‖Iy ckc bs kfwkys

trkjspkrnjt wbte

iljny ikttnrs. En

nxpfkbjs tl us elw

en ikons, spnjcs

kjc bjvnsts ebs

iljny. Bt‒s jlt

tkmll tl kso wekt

 wn akj lr akj‒t

k``lrc kt elin. Bt‒s

ten mnst wky tl tnkae

aebfcrnj tl ujcnr-stkjc iljny. En kfsl

skys tekt trun wnkfte

bs ekvbjg aljtrlf lvnr

 ylur tbin.’

MLQQ FKCR 

‖B ekc tl mn sikrtnr

kmlut akse ̀ flw, kjc B

fnkrjnc elw tl mubfc

iy lwj wnkfte. B jl

fljgnr skw iy

pkrnjts‒ iljny ks

iy lwj. B ekc tl

stkjc up ̀ lr iysnf`.’

ALIILJ

IBQALJANXSBLJ

‖Bt‒s nksy tl kikss

iljny bj ten mkjo

 wbte k ebge-pkybjg

 dlm, mut ten rnkf snarnt

bs spnjcbjg fnss tekj

 ylu ikon.’

Xrblr tl dlbjbjg 

k alipkjy spnabkfb-

zbjg bj bjsurkjan

prlcuats kjc

`bjkjabkf snrvbans,

Ikrbvb wks k jktbljkf

skfns ikjkgnr ̀ lr k

ikdlr mllo alipkjy.Sen seb`t wks uj-

pfkjjnc. ‖B ikcn k

akrnnr swbtae mnakusn

B wkjtnc tl enfp k

aflsn ̀ rbnjc wel wks

trybjg tl rnarubt in

tl dlbj ten alipkjy,’

sen skys.

Sebs ujlrtelclx

 mngbjjbjg, elwnvnr,

cbcj‒t stlp enr ̀ rli

 mnbjg k ebge kaebnvnr.

 Ks k rnsuft l` enr

ekrc wlro, Ikrbvb

eks mkggnc twl

prbznc rnalgjbtbljs4

Sen Kgnjt l` ten Rnkr

kwkrc ̀ rli tenalipkjy, webae bs

gbvnj tl ten tlp

bjcbvbcukf pnr`lrinr,

kjc mnbjg pkrt l` ten

Ibffblj Clffkr ]lujc

Skmfn. Sen gflmkf

ksslabktblj, webae

 wks `lujcnc bj ;2=7,

bs aliplsnc l`

krlujc 15,888 l` ten

 wlrfc‒s mnst fb`n

bjsurkjan kjc

`bjkjabkf snrvbans

prl`nssbljkfs. Bts

inimnrs alin ̀ rli

lvnr 3>8 alipkjbns

bj 72 alujtrbns.

@bjcbjg enr akffbjg

bj fb`n eks bj`funjanc

enr vbnws lj iljny.

Sl gl mnyljc skvbjgs,

Ikrbvb rnaliinjcs

ternn kpprlkaens4

‖kaauiufktbjg wnkfte,

gnttbjg bjalin

prltnatblj, kjc

bjvnstbjg kgkbjst

bj`fktblj.’

DLR L@ WL]O

‖Bt gbvns in ten

lpplrtujbty tl ikon

k cb``nrnjan bj

pnlpfn‒s fbvns my

snaurbjg jlt dust tenbr

`uturn mut tenbr

`kibfbns‒ ks wnff.’

QIK]S KCPBAN

 Qkvbjgs4 ‖Qnt ksbcn

=8 pnranjt l` ylur

nkrjbjgs rngufkrfy.

Sekt‒s ikjcktlry.’

 Fb`n bjsurkjan4 ‖Bt‒s

nssnjtbkf ̀ lr ̀ bjkjabkf

pfkjjbjg. Bt‒s jlt dust

kmlut prltnatbjg ylur`kibfy ̀ rli ten

ujanrtkbjtbns l` ten

`uturn. Bt akj kfsl mn k

inkjs tl kaebnvn

glkfs fbon qukfbty

ncuaktblj kjc wnkfte

kaauiufktblj.’

Srkvnf4 ‖Bt‒s kj

bjvnstinjt. Rlu nvnj

 mnalin k mnttnr,

objcnr, kjc ilrn

lpnj pnrslj.’

JLSEBJG‒Q @]NN

‖@bjkjabkf bjcnpnj-

cnjan rnqubrns k flt l`

pfkjjbjg kjc skarb-

`ban. B` ylu krn kmfn tl

bjarnksn ylur nkrj-

bjgs kjc cnarnksn

 ylur fb`nstyfn spnjc-

bjg aljtbjulusfy tenj

 ylu‒rn l`` tl k grnkt

stkrt!’

Sen IljnyAlkae

@lr Ikrbvb, ten pkte tl `bjkjabkf

bjcnpnjcnjan fbns bj ‖ikobjgiljny wlro `lr ylu.’

JKIN IK]BPB K]KGLJ-MKA^RKG, 32

ILJNR-QIK]S ILPN WL]OBJG KQ KJ BJQ^]KJAN KGNJS

GE\82\pp2; 27 GLLC ]NKCQ iljny ikvnjs.jcc 2= 21GE\82\pp2;-27 GLLC ]NKCQ iljny ikvnjs.bjcc 2=-21 5/=5/=

Page 3: Money Moxie, September 2013

7/23/2019 Money Moxie, September 2013

http://slidepdf.com/reader/full/money-moxie-september-2013 3/4

G L L C E L ^ Q N O N N X B J G Q n pt n im n r = 8 ;123 Qnptnimnr =8;1 GLLC EL^Q NO N NX B JG   2>

G L L C E L ^ Q N O N N X B J G Q n pt n im n r = 8 ;13 r = 8 ;1 G L L C E L ^ Q N O N N X B J G   2>

JKIN IKN QN]GBL, 18Q

ILJNR-QIK]S ILPN LJFBJN QNFFBJG

 

Sebs ljfbjn njtrnprnjnur struao glfc wbte

Pbrtukf Ikn kjc @rla, webae ekvnkttrkatnc k elst l` tnae-skvvy ̀ ksebljbstks.

cnsbgjs ujcnr ten jkin

jkin @rla. Qen usns nx-

anffnjt rkw iktnrbkfs

–ilstfy biplrtnc

`lr enr jnw fbjn,

 webae sen skys bsclbjg vnry wnff. Mlte

fbjns akj mn `lujc vbk

enr Pbrtukf Ikn

@kanmllo pkgn.

SL^GENQS FNQQLJ

‖B‒vn fnkrjnc tl trust

iy lwj bjstbjats

 webfn rnspnatbjg ten

kcvban l` pnlpfn wel

akrn kmlut in. Mut B

ekvn jl rngrnts.

Quaanss bs jlt

 wbtelut rbsos.’

S]BKF KJC N]]L]

‖B‒vn ikcn pfnjty l`

ibstkons kjc B‒ffikon ikjy ilrn. Mut

ujanrtkbjtbns akj mn

prl`btkmfn b` ylu

kpprlkae teni ks

lpplrtujbtbns.’

AK]N@^F, AK]N@^F

‖Aljstkjt nxplsurn

gkbjs ylu ilrn

`lfflwnrs nvnj kiljg

prlibjnjt pnrsljkfb-

tbns, ̀ lr webae B ki

grktn`uf. Mut _bt kfsl

eks k clwjsbcn, suae

ks cn`kiktblj kjc

nxtlrtblj.Y’

MN JBIMFN

‖@kseblj bs k rkpbcfy

aekjgbjg kjc ebgefy

ujanrtkbj krnjk.

Musbjnss tkatbas tekt

 wlronc `lr ltenrs iky

jlt jnansskrbfy wlro

`lr ylu.’

kj bcnk bjtl rnkfbty,

kjc ekvbjg bt nxannc

 ylur nxpnatktbljs,’

sen skys.

@NK] @KASL]

‖Sen sakrbnst tebjg

kmlut musbjnss bs rbso4

ten rbso l` flsbjg

iljny, ten rbso l`

ibsakfaufktbjg. Mut kff

tensn akj mn ikjkgnc

b` ylu pfkj prlpnrfy,

trust ylur gut, cl ylur

rnsnkrae, kjc ojlw

elw tl kcdust kjc

kckpt qubaofy tl

aekjgns.’

JNANQQK]R

NXBXEKJR 

‖Rlu jnnc tl bjvnst bj

ten musbjnss tlbjarnksn bts nkrjbjg

pltnjtbkf. Bt tkons k flt

l` alurkgn tl fnt gl

kjc trust ylursnf`. ‖

FLLO MN@L]N

FNKXBJG

‖Sen mbggnst iljny-

rnfktnc ibstkon B

ikcn wks bjvnstbjg bj

slintebjg tekt B

cbcj‒t telrlugefy

stucy. Mn`lrn aliibt-

tbjg, ylu selufc ̀ bjc

lut b` ylu‒rn ali`lrt-

kmfn wbte ten fnvnf l`

rbso bjvlfvnc.’

JL NUA^QNQ

‖B tebjo kff wlinj

selufc ojlw wenrn ten

`kibfy iljny alins

`rli kjc elw bt‒s

bjvnstnc kjc spnjt.’

Sen Qnrbkf Njtrnprnjnur

 Dbff put up Ikjkjg‒s Aebaonj bj

Cnanimnr =8;8. Bt jlw eks ;= mrkjaens bjIntrl Ikjbfk kjc jnkrmy prlvbjans.

Bt kff mngkj bj

Dujn =882, wenj

Ikn‒s `ktenr pkssnc

kwky. Kt ten `ujnrkf,

sen ‖wks k wrnao’ mut

sen stbff jltbanc ljn

cntkbf4 Curbjg ten

 wkon, sen kjc kafkssiktn wnrn

 wnkrbjg ten skin

styfn l` selns. Qen

‖jnvnr wlrn tekt pkbr

kgkbj’ kjc tlfc

enrsnf` tekt slin cky,

sen‒c ekvn k `lltwnkr

 musbjnss tekt l``nrs ‖k

 vkrbnty l` styfns, mut

 wbte vnry fbibtnc

stlaos’ tl kvlbc

sbibfkr ̀ kseblj ̀ kux

pks. ]nalvnrbjg ̀ rli

grbn`, Ikn kjc enr

iltenr wnjt lvnrsnks

`lr k vkaktblj. Qen

akin elin wbte jnw

selns bj enr fuggkgn,kjc sen nkgnrfy sekr-

nc enr trnjcy ̀ bjcs

lj enr Iuftbpfy.ali

kaalujt.

Xnlpfn wel skw enr

plsts afkilrnc ̀ lr

ten btnis kjc pfkanc

lrcnrs ljfbjn. Sekt

 wks elw enr musb-

jnss, webae sen aerbs-

tnjnc Pbrtukf Ikn,

 wks mlrj.

 Pbrtukf Ikn eks

 mnalin k suaanss, b`

enr plpufkrbty

kiljgst ̀ ksebljbstks

bs kjy inksurn. Enr

btnis krn kfsl k

stkpfn l` ikgkzbjn

alvnrs kjc ̀ kseblj

ncbtlrbkfs.

Ikn mrkjaenc lut

bjtl ̀ kmrbas kjc

Sen ]nbjvnjtlr 

dbff wks aljtnjt

tl wlro `lr ten `kibfy

 musbjnss ks ten enkc

l` bts prbvktn ̀ bjkjan

cbvbsblj, webae sen

kfsl snt up. Mut k`tnr

sen glt ikrrbnc kjcekc k aebfc, sen ̀ nft

cb``nrnjtfy. ‖B wkjtnc

tl cl slintebjg tekt

B alufc akff iy lwj.’

Dbff, wel alins

`rli k ̀ kibfy l`

njtrnprnjnurs, grnw

up njdlybjg ten ̀ rbnc

aebaonj kt elin,

 webae wks k aflsnfy

gukrcnc rnabpn. Qen

rnkfbznc tekt bt wks

slintebjg sen alufc

akpbtkfbzn lj, kjc

sllj njluge, sen wks

rnjtbjg k `llc stkff kt

k wnnonjc ikront kt

Sen @lrt. Bt prlvnc slsuaanss`uf tekt my

Dujn =8;;, Ikjkjg‒s

Aebaonj lpnjnc bts

`brst rnstkurkjt

 mrkjae bj Lrtbgks.

Swl ynkrs fktnr, sen

ikronc kjltenr

ibfnstljn4 Enr

 musbjnss lpnjnc bts

`brst ̀ rkjaebsnc lutfnt

bj ]natl, Ikjbfk. Qen

jlw eks pfkjs tl

lpnj ilrn mrkjaens

bj ten alibjg

iljtes.

‖B njdly tebjobjg l`

jnw musbjnssns kjc

cnvnflpbjg teni `rli

ten grlujc up. Sen

ilst sktbs`ybjg tebjg

kmlut bt bs snnbjg

slintebjg grlw `rli

Qnptnimn

JKIN DBFF GN]LCBKQ-ML]DK, 13

ILJNR-QIK]S ILPN LXNJBJG K @LLC QSKFF

GE\82\pp2; 27 GLLC ]NKCQ iljny ikvnjs.jcc 23 2>

GE\82\pp2;-27 GLLC ]NKCQ iljny ikvnjs.bjcc 23-2> 5/=5/=

Page 4: Money Moxie, September 2013

7/23/2019 Money Moxie, September 2013

http://slidepdf.com/reader/full/money-moxie-september-2013 4/4

G L L C E L ^ Q N O N N X B J G Q n pt n im n r = 8 ;120 Qnptnimnr =8;1 GLLC EL^Q NO N NX B JG   27

Qnptnimnr =8;1 GLLC EL^Q NO N NX B JG   27G L L C E L ^ Q N O N N X B J G Q n pt n im n r = 8 ;12

Wbte ten enfp l` enr eusmkjc kjc ebsmrlonr-`rbnjc, Enfjk cbsalvnrnc ten

wljcnrs l` bjvnstbjg bj ten stlao ikront.

JKIN ENFJK G]KJS, >8

ILJNR-QIK]S ILPN BJPNQSBJG

JKIN QB^ XBJG XK], >;

ILJNR-QIK]S ILPN G]LWBJG K M^QBJNQQ

Sen Mubfcnr Qbu Xbjg ikcn ten trkjsbtblj `rli

elusnwb`n tl alipkjy prnsbcnjt weleks enfpnc grlw X] Gkz, kj FXG

cbstrbmutblj musbjnss tekt enr eusmkjcstkrtnc bj =88;.

Enfjk‒s eusmkjc, 

kj Kinrbakj wel

 wlronc ks k pbflt, wksbjtl bjvnstbjg. En

 mnakin enr ‖injtlr’

kjc, wbte ten enfp

l` k mrlonr/iljny

ikjkgnr wel mnakin

k ̀ kibfy ̀ rbnjc, sen

 mngkj enr `bjkjabkf

ncuaktblj.

Sen tbibjg

alufcj‒t ekvn mnnj

ilrn pnr`nat, ks sen

rnkfbznc elw sen

jnncnc tl rn`lri enr

iljny ekmbts. Ljn

prkatban sen kvlbcs bs

‖trybjg tl onnp up

 wbte ten trnjcs fbon

ekvbjg ten fktnstgkcgnts kjc `kseblj.

Qpnjcbjg lj tensn

tebjgs bsj‒t biplr-

tkjt.’ Qen kccs, ‖B‒i

k gnjnrlus pnrslj, B

clj‒t wlrry b` B ekvn

njluge ̀ lr tlilrrlw

lr jlt. Sekt inkjt B

cbcj‒t skvn kt kff. Sen

biplrtkjan l` ekvbjg

kj ninrgnjay `ujc bs

ljn l` ten ekrcnst

fnssljs B fnkrjnc.

Sebs bs wey B cnabcnc

tl ekvn ilrn bjvnst-

injts. Wbte tebs, B

 wbff jlt mn ks gubfty

 wenj B spnjc

 mnakusn B ojlw B

ekvn snt ksbcn slin

iljny tl nkrj

bjalin.’

XN]XNAS SBIBJG‖Wbte lur grlwbjg

naljliy, B teluget

bt‒s kmlut tbin tl

bjvnst enrn bj ten

Xebfbppbjns. Ks B

prnpkrn `lr kjc mngbj

rntbrninjt, B ekvn tl

 mkfkjan aurrnjt

bjalin jnncs wbte

ten biplrtkjan l`

grlwbjg iy skvbjgs

 wbte fnkvbjg k fngkay

`lr iy ̀ kibfy.’

JNWMBN QELAO

‖Bjvnstinjt bs rbsoy,

sl `nkrs kjc rnsnrvk-

tbljs krn jlrikf ̀ lr mngbjjnrs. Sen mnst

tebjg tl cl bs tl aenao

ten trkao rnalrc l`

ten alipkjbns ylu‒rn

bjtnrnstnc bj. B` ylur

glkf bs grlwte, tenj

gl ̀ lr ten fljg-tnri

kjc aljsnrvktbvn

aelbans.’

LJ SEN ]BGES

S]KAO

‖Wbte tnaejlflgy, bt‒s

nksy kjc aljvnjbnjt

tl iljbtlr bjvnst-

injts. B gl ljfbjn kt

fnkst twban k wnno tl

aenao stktninjts kjc

ikront upcktns. Bj

ten ̂ Q, lur iljny

ikjkgnr ekjcfns lur

bjvnstinjts.’

Ks nvnry elin-

ikonr ojlws,

rujjbjg k elusnelfc

n``babnjtfy bs jlt k

akonwkfo. Bt‒s kff

kmlut rnsluran

ikjkgninjt,

nspnabkffy b` ylu‒rn ljk mucgnt. Bt‒s slin-

tebjg tekt Qbu Xbjg,

 wel alipfntnc ten

Nxnautbvn Ikstnr l`

Musbjnss Kcibjbstrk-

tblj prlgrki kt

 Ksbkj Bjstbtutn l`

Ikjkgninjt, ojlws

 vnry wnff.

Qen ljfy glt tl

nxnrabsn enr ikjkgn-

injt sobffs lutsbcn

ten elin, elwnvnr,

 wenj enr eusmkjc

Jnfslj mngkj X]

Gkz. ‖Mn`lrn, B ljfy

tllo akrn l` ten jnncs

l` iy ̀ kibfy. B wksekjcfbjg clinstba

cutbns fbon clbjg

grlanrbns, gnttbjg ten

aebfcrnj ̀ rli saellf,

kjc enfpbjg teni

 wbte tenbr kssbgj-

injts.’

Sen swbtae wks

kppkrnjt wenj bt

akin tl `bjkjans.

‖Wenj B wks k

elusnwb`n, B ljfy ekc

tl kttnjc tl ten

elusnelufc mucgnt.

Jlw, ks alipkjy

prnsbcnjt, B ekvn tl

sluran `bjkjabjg tl

supplrt lpnrktbljs,

cnabcn wenrn tl put

ten iljny `lr

ikrontbjg kjc

prliltblj, kjc alin

up wbte k gllc

nipflyinjt pkaokgn

tl gnt ten mnst pnlpfn

tl dlbj us, kiljgltenrs.’

 Kff enr n``lrt eks jlt

 mnnj bj vkbj. Bt eks

nvnj gkrjnrnc kaal-

fkcns `lr Qbu Xbjg, wel

 wks ekbfnc ks ljn l` ten

@bfbpbjk Njtrnprnjnurs

l` =8;1 fkst Ikrae. Sen

kwkrc wks ̀ rli Gl

Jnglslyl lr ten

Xebfbppbjn Anjtnr `lr

Njtrnprnjnursebp, Bja.

Bj =8;=, ten Xkr alupfn

 wnrn `bjkfbsts bj Nrjst

kjc Rlujg‒s kjjukf

alipntbtblj, Njtrnprn-

jnur L` Sen Rnkr

Xebfbppbjns. X] Gkz bskfsl `rnqunjtfy abtnc ks

ljn l` ten alujtry‒s tlp

`rkjaebsbjg alipkjbns

 my Njtrnprnjnur

 Xebfbppbjns.

‖Qnnbjg elw lur

 musbjnss eks bj`fu-

njanc ten fbvns l` k flt

l` pnlpfn–lur nipfly-

nns, lur suppfbnrs, kjc

lur ̀ rkjaebsnns–gbvns

in grnkt sktbs`katblj,’

sekrns Qbu Xbjg.

GLLC S]KBJBJG

‖Wlinj akj stky ̀ lr

elurs bj k supnrikr-

ont kbsfn tl alipkrn

prbans kjc tenj cnabcn

 webae prlcuat l``nrs

 vkfun `lr iljny. Inj

 dust clj‒t ekvn ten

pktbnjan ̀ lr tekt.’

Sen Bjvnstlr 

GE\82\pp2; 27 GLLC ]NKCQ iljny ikvnjs.jcc 20 27GE\82\pp2;-27 GLLC ]NKCQ iljny ikvnjs.bjcc 20-27 5/=5/=