2.2 Zaman Paleolitik

Embed Size (px)

Text of 2.2 Zaman Paleolitik

 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  1/14

  ZAMAN PALEOLITIK

  Disusun Oleh : PN. HJH. ROSIAH BT. HASAN

  Sumber Rujukan dan Penghargaan:

  Sejarah Tingkatan 1 DBPGred A Sejarah KBSM Tingkatan 1 2 3 Cerdik Publications

  Encarta Encyclopedia

  Rujukan Internet

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl
 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  2/14

  2.2

  ZAMAN PALEOLITIK

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl
 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  3/14

  TEMPOH MASA

  Zaman Paleolitik di Malaysia berlaku kira-kira200,000 hingga 300,000 tahun dahulu

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl
 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  4/14

  CIRI-CIRI PENEMPATAN

  Manusia zaman ini hidup berpindah

  randah.

  Mereka tinggal di gua batu kapur dan di

  kawasan terbuka.

  Gua dijadikan tempat perlindungan

  daripada panas matahari, hujan danbinatang buas.

  Mereka juga tinggal di sekitar tasik

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl
 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  5/14

  KEGIATAN EKONOMI

  Mereka memburu binatang, makan

  tumbuhan liar dan memungut hasil hutanseperti buah-buahan dan pucuk daun.

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl
 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  6/14

  PERALATAN

  Orang zaman ini menggunakan alat batu iaitualat batu repihan seperti alat batu penetak.

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl
 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  7/14

  PERALATAN ZAMAN

  PALEOLITIK-sumber: internet

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl
 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  8/14

  KEPERCAYAAN

  Mereka mengamalkan kepercayaan animismeiaitu percaya setiap benda mempunyai jiwa dan roh

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl
 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  9/14

  PENEMPATAN

  Bukit Jawa, Lenggong, Perak.Kota Tampan, Lenggong,Perak.Bukit Bunuh, Lenggong,Perak.Gua Niah, Sarawak.Tingkayu, Sabah

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl
 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  10/14

  GUA NIAH sumber: internet

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl
 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  11/14

  - sumber: internet

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl
 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  12/14

  BUKIT JAWA, PERAK sumber :internet

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl
 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  13/14

  BUKIT BUNUH,PERAKSumber: internet

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl
 • 7/29/2019 2.2 Zaman Paleolitik

  14/14

  PERAK MAN

  Sumber: internet

  pdfMachine

  Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!

  Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible acrossnearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.

  Get yours now!

  http://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?clhttp://www.pdfmachine.com/?cl