SRPS EN 10080.pdf

 • View
  213

 • Download
  16

Embed Size (px)

Text of SRPS EN 10080.pdf

 • SRPSKI STANDARD SRPS ENDe

  Identian sa E

  Betonski elik Zavarivi betonski eliOpti deo

  Steel for the reinforcement of concrete Weldable reinforcGeneral

  RSRPS ENINSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

  DO

  ZVO

  LJEN

  O S

  AM

  O Z

  A JE

  DN

  OG

  KO

  RISN

  IKA

  . ZA

  BRA

  NJE

  NO

  UM

  NO

  AVA

  NJE I

  KOR

  ICEN

  JE N

  A MR

  EI !

  MA

  INOP

  ROJE

  KT K

  OPRI

  NG A

  .D., D

  OBRI

  NJSK

  A 8 a

  , 110

  00 B

  EOGR

  AD; 5

  . nov

  emba

  r 201

  0 10080cembar 2008.N 10080:2005

  k

  ing steel

  I izdanje

  eferentna oznaka 10080:2008 (sr)

 • AUTORSKA PRAVA ZATIENA Autorska prava za srpske standarde i srodne dokumente pripadaju Institutu za standardizaciju Srbije. Umnoavanje, u celini ili delimino, kao i distribucija srpskih standarda i srodnih dokumenata, dozvoljeni su samo uz saglasnost Instituta za standardizaciju Srbije. ISS Izdaje Institut za standardizaciju Srbije

  INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE 11030 Beograd, Stevana Brakusa 2, p.f. 2105 Telefoni: (011) 35-41-260, 35-41-261 Telefaks: (011) 35-41-257 Prodaja: (011) 25-47-496 Informacioni centar: (011) 25-47-293

  jus1@jus.org.yu prodaja@jus.org.yu

  www.jus.org.yu

  DO

  ZVO

  LJEN

  O S

  AM

  O Z

  A JE

  DN

  OG

  KO

  RISN

  IKA

  . ZA

  BRA

  NJE

  NO

  UM

  NO

  AVA

  NJE I

  KOR

  ICEN

  JE N

  A MR

  EI !

  MA

  INOP

  ROJE

  KT K

  OPRI

  NG A

  .D., D

  OBRI

  NJSK

  A 8 a

  , 110

  00 B

  EOGR

  AD; 5

  . nov

  emba

  r 201

  0

 • ISS SRPS EN 10080:2008 Ovaj standard doneo je direktor Instituta za standardizaciju Srbije reenjem br. 514/8-52-02/2008 od 29. decembra 2008. godine. Ovaj standard je identian sa evropskim standardom EN 10080:2005 i objavljen je uz dozvolu Evropskog komiteta za standardizaciju CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. CEN i njegove lanice u potpunosti zadravaju sva prava reprodukovanja i umnoavanja evropskih standarda u bilo kom obliku i na bilo koji nain i oni se ne mogu umnoavati bez pisanog odobrenja CEN-a Institutu za standardizaciju Srbije. This standard is identical with EN 10080:2005 and is reproduced by permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels. All exploitation rights of the European Standards in any form and by any means are reserved world-wide to CEN and its National Members, and no reproduction may be undertaken without the expressed permission in writting by CEN through the Institute for Standardization of Serbia. Nacionalni predgovor Ovim standardom povlae se i zamenjuju sledei standardi: SRPS U.M1.091:1986, SRPS U.M1.092:1987, SRPS C.K6.020:1987 i SRPS C.K6.120:1986. Ovaj standard pripremila je Komisija za standarde iz oblasti vrsta elika, pljosnatih elinih proizvoda (limova) i profila, KS C 017. Standard SRPS EN 10080 predstavlja prevod evropskog standarda EN 10080:2005 sa engleskog na srpski jezik. Za potrebe ovog standarda izvrene su sledee redakcijske izmene: dodate su nacionalne fusnote za dodatna objanjenja; standard sadri informativni Prilog NA u kojem se daju karakteristike betonskog elika i informativni

  Prilog NB u kojem se daje vrednovanje rezultata ispitivanja. Veza srpskih dokumenata i citiranih evropskih dokumenata SRPS EN 10020:2003, Definicija i klasifikacija vrsta elika (EN 10020:2000, IDT) SRPS EN 10079:2003, Definicija proizvoda od elika (EN 10079:1992, IDT) SRPS EN ISO 377:2003, elik i proizvodi od elika Mesto za uzimanje uzoraka i pripremanje uzoraka i

  epruvete za mehaniko ispitivanje (ISO 377:1997, IDT) Ostali evropski dokumenti na koje se ovaj standard normativno poziva nisu preuzeti kao identini srpski dokumenti.

  i

  DO

  ZVO

  LJEN

  O S

  AM

  O Z

  A JE

  DN

  OG

  KO

  RISN

  IKA

  . ZA

  BRA

  NJE

  NO

  UM

  NO

  AVA

  NJE I

  KOR

  ICEN

  JE N

  A MR

  EI !

  MA

  INOP

  ROJE

  KT K

  OPRI

  NG A

  .D., D

  OBRI

  NJSK

  A 8 a

  , 110

  00 B

  EOGR

  AD; 5

  . nov

  emba

  r 201

  0

 • DO

  ZVO

  LJEN

  O S

  AM

  O Z

  A JE

  DN

  OG

  KO

  RISN

  IKA

  . ZA

  BRA

  NJE

  NO

  UM

  NO

  AVA

  NJE I

  KOR

  ICEN

  JE N

  A MR

  EI !

  MA

  INOP

  ROJE

  KT K

  OPRI

  NG A

  .D., D

  OBRI

  NJSK

  A 8 a

  , 110

  00 B

  EOGR

  AD; 5

  . nov

  emba

  r 201

  0

 • EVROPSKI STANDARD EUROPEAN STANDARD NORME EUROPENNE EUROPISCHE NORM

  EN 10080 Maj 2005.

  ICS 77.140.15; 77.140.60; 77.140.65 Zamenjuje ENV 10080:1995Verzija na srpskom jeziku

  Betonski elik Zavarivi betonski elik Opti deo

  Steel for the reinforcement of concrete Weldable

  reinforcing steel General

  Aciers pour larmature du bton Aciers soudables pour bton

  arm Gnralits

  Stahl fr die Bewehrung von Beton Schweigeeigneter Betonstahl Allgemeines

  Ovaj evropski standard odobrio je CEN 21. aprila 2005. godine. lanice CEN-a obavezne su da se pridravaju Internih pravila CEN/CENELEC u kojima su definisani uslovi pod kojima evropski standard, bez izmena, stie status nacionalnog standarda. Aurirani spiskovi i bibliografske reference koje se odnose na te nacionalne standarde mogu se dobiti od Centralnog sekretarijata ili od lanica CEN-a. Ovaj evropski standard postoji u tri zvanine verzije (na engleskom, francuskom i nemakom jeziku). Verzija na nekom drugom jeziku, nastala prevoenjem na nacionalni jezik pod odgovornou lanice CEN-a i prijavljena Centralnom sekretarijatu, ima isti status kao zvanina verzija. lanice CEN-a su nacionalne organizacije za standardizaciju Austrije, Belgije, eke Republike, Danske,Estonije, Finske, Francuske, Grke, Holandije, Irske, Islanda, Italije, Kipra, Letonije, Litvanije, Luksemburga, Maarske, Malte, Nemake, Norveke, Poljske, Portugala, Slovake, Slovenije, panije, vajcarske, vedske i Ujedinjenog Kraljevstva.

  CEN

  Evropski komitet za standardizaciju European Committee for Standardization

  Comit Europen de Normalisation Europisches Komitee fr Normung

  Centralni sekretarijat: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

  2005 CEN Sva prava reprodukovanja i umnoavanja u bilo kom obliku i na bilo koji nain zadravaju lanice CEN-a u svim zemljama.

  Ref. oznaka EN 10080:2005 E

  DO

  ZVO

  LJEN

  O S

  AM

  O Z

  A JE

  DN

  OG

  KO

  RISN

  IKA

  . ZA

  BRA

  NJE

  NO

  UM

  NO

  AVA

  NJE I

  KOR

  ICEN

  JE N

  A MR

  EI !

  MA

  INOP

  ROJE

  KT K

  OPRI

  NG A

  .D., D

  OBRI

  NJSK

  A 8 a

  , 110

  00 B

  EOGR

  AD; 5

  . nov

  emba

  r 201

  0

 • SRPS EN 10080:2008 ISS

  Sadraj

  Strana

  Predgovor .......................................................................................................................................................... 4

  1 Predmet i podruje primene.................................................................................................................... 5

  2 Normativne reference ............................................................................................................................. 5

  3 Termini i definicije ................................................................................................................................. 6

  4 Simboli ................................................................................................................................................. 10

  5 Oznaavanje ......................................................................................................................................... 11 5.1 ipka, kotur i proizvod dobijen odmotavanjem kotura......................................................................... 11 5.2 Zavarena mrea..................................................................................................................................... 11 5.3 Reetkasti nosai................................................................................................................................... 12

  6 Proizvodnja elika i proizvodni procesi ............................................................................................... 13

  7 Propisane karakteristike........................................................................................................................ 14 7.1 Zavarivost i hemijski sastav ................................................................................................................. 14 7.2 Mehanike ocobine............................................................................................................................... 15 7.3 Mere, masa i tolerancije........................................................................................................................ 16 7.4 vrstoa zavarenog spoja i konfiguracija povrine .............................................................................. 19 7.5 Provera propisanih karakteristika ......................................................................................................... 21

  8 Vrednovanje usaglaenosti ..................................................................................