of 8 /8
06/12/2018 1 Make Time to Think! Samarbejde og innovation Peter Vuust Leder af Center for Music In the Brain (MIB) Pro fe s s o r, De t J y s k e Mu s i k ko n s erv a to ri um Professor, Inst. for Klin i s k Me d i c i n, Aa rh u s Un i v ers i te t PhD. in neuroscience,Cand. Sci ent. matematik, fransk ogmusik Bassist/komponist DNC - Danish Neuroscience Center MR / fMRI PET MEG EEG DJ M Center for Music in the Brain Komposition Øvning Improv is ation Motivation Kontekst Læring Musikalsk innovation Musik handler om at § lytte § bevæge sig sammen § kommunikere § knytte emotionelle bånd § lære/udvikle sig Hvilken model er korrekt?

2018 Aarhus Samarbejde innovation 60min Centralværkstedet · • ”Plan your work and work your plan” (Hal Crook) • ”Imitate –assimilate innovate” (Clark Terry) • Helhed

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2018 Aarhus Samarbejde innovation 60min Centralværkstedet · • ”Plan your work and work your...

Page 1: 2018 Aarhus Samarbejde innovation 60min Centralværkstedet · • ”Plan your work and work your plan” (Hal Crook) • ”Imitate –assimilate innovate” (Clark Terry) • Helhed

06/12/2018

1

Make Time to Think!Samarbejde og innovation

Peter Vuust Leder af Center for Music In the Brain (MIB)

Profes s or, Det J y s k eMus ik kons erv atoriumProfes s or, Ins t. for Kl inis k Medic in, Aarhus Univ ers i te t

PhD. in neuros c ienc e, Cand. Sc ient. matematik, fransk ogmus ikBas s is t/k omponis t

DNC - Danish Neuroscience Center

MR / fMRI PET MEG EEG

DJM

Center for Music in the Brain

Komposition

Øvning

Improvisation

MotivationKontekst

Læring

Musikalsk innovation

Musik handler om at§ lytte

§ bevæge sig sammen

§ kommunikere

§ knytte emotionelle bånd

§ lære/udvikle sig

Hvilken model er korrekt?

Page 2: 2018 Aarhus Samarbejde innovation 60min Centralværkstedet · • ”Plan your work and work your plan” (Hal Crook) • ”Imitate –assimilate innovate” (Clark Terry) • Helhed

06/12/2018

2

Predictive coding

1 32 4

GROOVEVi har brug for noget vi ikke forventer

Hvad skal der til, for at det virkelig swinger?

Sens oris k input:Ry tmik

Menta l Model :Meter

Lav spænding

Middel spænding

Høj spænding

Witek & Vuust, 2012

Hvor meget swinger rytmerne?

The panic zone

The learning zone

The comfort zone

Seth Sandler

Maksimerer dopamin i hjernen

Læringszonen Hvad stiller man op når man er uden for læringszonen?

Trom- me so- lo trom- me so- lo

Page 3: 2018 Aarhus Samarbejde innovation 60min Centralværkstedet · • ”Plan your work and work your plan” (Hal Crook) • ”Imitate –assimilate innovate” (Clark Terry) • Helhed

06/12/2018

3

Komposition

Øvning

Improvisation

MotivationKontekst

Læring

Musikalsk innovation Komposition

• Ramme

• Idé

• Hvad/hvem skal bruge det?

• Smag

• Flow

• 1% inspiration - 99 % transpiration

• Kontrol X Ingen kontrol

Komposition

Øvning

Improvisation

MotivationKontekst

Læring

Musikalsk innovation

MilesDavisquintet’63-68

Ron Carter

WayneShorter/(George Coleman)

TonyWilliams

Miles Davis

Herbie Hancock?

”Online” Improvisation/kommunikation

§ Flow§ At glemme alt man har lært§ Pauser§ At man lytter fremad§ Respekt§ Selvtillid§ Mod§ Motivation§ Swing!

Page 4: 2018 Aarhus Samarbejde innovation 60min Centralværkstedet · • ”Plan your work and work your plan” (Hal Crook) • ”Imitate –assimilate innovate” (Clark Terry) • Helhed

06/12/2018

4

Samarbejde og innovation bygger på motivation

Dopamin-systemet

Belønningssystemet motiverer os til at foretage os handlinger, som er gode for vores overlevelse

Motivation går op og ned

Gebauer, Kringelbach & Vuust (Psychomusichology, in press)

Motivation

• Forskellige motivationsfaktorer:§ Musikken i sig selv§ Ros§ Sammenspil§ Koncert§ Karriere§ Opgaveløsning (konkrete mål)

Komposition

Øvning

Improvisation

MotivationKontekst

Læring

Musikalsk innovation

Glenn GouldPaul McCartneyKeith Jarrett

Øvning ændrer hjernen . . . . . anatomisk

Områder hvor hjernebarkens tykkelse er korreleret med musikalsk ’kompetence’(hos pianister)

Gaser et al Journal Neuroscience 2003

Page 5: 2018 Aarhus Samarbejde innovation 60min Centralværkstedet · • ”Plan your work and work your plan” (Hal Crook) • ”Imitate –assimilate innovate” (Clark Terry) • Helhed

06/12/2018

5

Funktionelt MR studie: Musiker (stor lillehjerne!)følger kompliceret rytme

Hutchinson et al Cerebral Cortex 2003

Vuust 2003

. . . anatomisk

M. Ha n sen et a l, 2 0 1 2Wa llen tin et a l, 2 0 1 0

The Musical Ear Test (MET)

. . adfærdsmæssigt . .

J az z ex perienc e:M = 99, SD = 14

J az z ex perienc e:M = 130, SD = 15

J az z ex perienc e:M = 213, SD = 18

N. C. Ha n sen et a l in p rep .Charl ie Park er s o los

Så gør musik os klogere?

20 minutes: Sonata for to pianos in D major K. 448⇒ 8 – 9 points higher IQ

Raus c her, 1993, ”Nature”

No effect in controls a) listening to relaxation tapes b) in silence

=>

Mozart-effekten: fup eller faktum?

The PF & C task

Borrowed from Profes s or Ni ls Ni ls son, 1999

Et lille problem . . .

Effekten varer kun i 10-15 minutter,

- så er den gal igen!

Page 6: 2018 Aarhus Samarbejde innovation 60min Centralværkstedet · • ”Plan your work and work your plan” (Hal Crook) • ”Imitate –assimilate innovate” (Clark Terry) • Helhed

06/12/2018

6

MOZART EFFEKTEN: Hvad skyldes den?

Mozart-effekten skyldes, at man er mere parat og i bedre humør, når man har hørt

musik

Er det kun Mozart, der virker?

?“Blur”

Til gengæld . . .Aktiv musik-udøvelse

1) Det hjerneområde af hjernen der har med verbal hukommelse er større i voksne musikere end i ikke-musikere

2) Børn som modtager musikalsk træning har s ignifikant bedre verbal hukommelse (Ho, 2003)

3) Musikere opfatter prosody (sprogtonen) bedre end ikke-musikere (Besson et al., 2005).

4) Børn som modtager musikundervisning scorer marginalt bedre i intelligenstests, men dårligere i sociale tilpasning end børn som modtager dramaundervisning (Schellenberg, 2004)

Sluming, 2002

Liberace pianist

The Beatles

Evolution: Seksuel selektion?

Musik harmoniserer os følelsesmæssigt

Testosteron: Stimulerer agression, sexuel aktiv itet

Mænd

Hvilke neurotransmittere/-hormoner harmed kommunikation at gøre?

Oxytocin

CooperationInter-personal synchronizationMusic listening

Grape et al., 2003Nielsson et al. 2009

Page 7: 2018 Aarhus Samarbejde innovation 60min Centralværkstedet · • ”Plan your work and work your plan” (Hal Crook) • ”Imitate –assimilate innovate” (Clark Terry) • Helhed

06/12/2018

7

Oxytocin-gruppen synkroniserede bedre

2x3 mixed model ANOVA: Main effec t o f c ondi tion F = 44.10 (2,94), p <.001,Main effec t o f group F = 4.35 (1 ,47), p = .042, In terac tion between group and c ondi tion F = 4.10 (2 ,94), p = .020.The ox y toc in group s ync hroniz ed better p lac ebo group in the un idi rec tional c ondi tion (p = 0.011).

Synchronization indices based on variance of relative phase (Mardia & Jupp, 2000)

1 ~ perfect correlation0 ~ no correlation

Geb au er, Witek , Han sen , Th o mas, Ko n v alin k a & Peter Vu u st

S cien tific Rep o rts, 2 0 1 6

Musikalsk Samarbejde og Innovation handler om

• komponere, improvisere og øve sig på samme tid.

• udspænde området mellem “fuld kontrol “og “ingen kontrol”

• lytte til potentialet i sig selv og andre

• motivere sig selv og andre (“få det til at swinge”)

• undgå at komme i vejen for sig selv og andre

• imitate, assimilate and innnovate!

ImprovisationHvad skal man kunne som (rytmisk) musiker?

• spille præcist, det man hører

• høre noget interessant

• lyde godt

Gode råd

• ”Plan your work and work your plan” (Hal Crook)

• ”Imitate – assimilate – innovate” (Clark Terry)• Helhed – detalje – helhed (Kenny Werner)

• Fokusér på en ting ad gangen!

Afslapning Tempo

LængdePerfektion

Er rytmik kun for mennesker?

Page 8: 2018 Aarhus Samarbejde innovation 60min Centralværkstedet · • ”Plan your work and work your plan” (Hal Crook) • ”Imitate –assimilate innovate” (Clark Terry) • Helhed

06/12/2018

8

Music is a moral law. It gives soul to the Universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety to life and to everything.

Platon

Music itself the supreme mystery of the science of man, a mystery that all the various disciplines come up against and which holds the key to their progress

Claude Levi-Strauss

Music, by its very nature, is essentially powerless to express anything at allIgor Stravinsky

Music could vanish from our species and the rest of our lifestyle would be virtually unchanged

Steven Pinker

Tak for opmærksomheden . . .