Vilnius City Card

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Vilnius City Card

 • Enjoy your stay!

  2014

 • Vilnius Tourist Information Centre

  Vilnius Tourist Information Centre (VTIC) offers excellent advice on interest-ing leisure activities in Vilnius!Upon visiting centres you will find information on the top places of interest and cultural events and get free informational publications about Vilnius and a map of the city; you will also be able to book accommodation and acquire various souvenirs and official Vilnius City Card.In all VTICs you will have possibility to book a thematic tour (for groups), rent an audio guide or acquire its MP3 version with a special map, as well as to choose one of 10 thematic routes and get to know the Old Town of Vilnius on your own.

  Tourismus-Informationszentrum Vilnius

  Das Tourismus-Informationszentrum Vilnius ist der beste Berater fr Ihre in-teressante Zeit in Vilnius!In den Zentren erhalten Sie Auskunft ber die interessantesten Sehenswrdigkei-ten und Kulturveranstaltungen der Stadt, bekommen kostenlose Informations-materialien ber Vilnius, inkl. einer Stadtkarte, knnen eine bernachtung bestel-len, Broschren ber die Stadt, Souvenirs und offizielle Vilnius City Card kaufen. In jedem Tourismus-Informationszentrum knnen Sie thematische Exkursi-onen bestellen, einen Audioguide ausleihen oder dessen MP3-Version mit einer speziellen Landkarte erwerben sowie eine der zehn thematischen Ex-kursionsrouten auswhlen und sich selbststndig mit der Altstadt bekannt machen.

  Wileskie Centrum Informacji Turystycznej

  Wileskie Centrum Informacji Turystycznej (VTIC) to doskonay doradca udanego spdzenia czasu w Wilnie!Wizyta w Centrum pozwoli pozna warte zwiedzenia miejsca oraz imprezy kulturalne w Wilnie. Otrzymaj Pastwo bezpatne materiay turystyczno-informacyjne oraz map miasta, bd Pastwo mogli zarezerwowa nocleg, a take naby publikacje o miecie, upominki oraz oficjaln Wilesk Kart Miejsk.W Centrum Informacji Turystycznej m.Wilna mona zamwi wycieczk tematyczn (dla grup), wypoyczy audioprzewodnika albo naby jego wersj MP3 ze specjaln map, a take wybra jedn z 10 tras tematycznych i samodzielnie pozna Starwk Wilesk.

  -

  - - , . , - , - , , , , . - ( ), - MP3 , - .

 • CONTENTS:

  Explanation of Symbols 5About Vilnius City Card 6Transport 8Tours, Entertainment 16Museums 20Cultural Venues 28Parks 30Galleries, Souvenirs 31Restaurants, Cafs 37Accommodation 46Beauty, Health 48Leisure 51Live Music Clubs 56Useful Information 58Coupons 59Questionnaire 65

  INHALTSVERZEICHNIS:

  Zeichenerklrung 5 ber die Stadtkarte Vilnius 6Verkehr 8Fhrungen, Unterhaltungen 16Museen 20Kultur, Veranstaltungen 28Parks 30Galerien, Souvenirs 31Gaststtten Restaurants, Cafs 37Unterkunft 46Schnheit, Gesundheit 48Freizeit 51Live-Musikklubs 56Ntzliche Informationen 58Coupons 59Fragebogen 65

  TRE:

  Znaki umowne 5O Wileskiej Karcie Miejskiej 6Transport 8Wycieczki, rozrywki 16Muzea 20Kultura, wydarzenia 28Parki 30Galerie, upominki 31Restauracje, kawiarnie 37Noclegi 46Uroda, zdrowie 48Rozrywki 51Kluby z muzyk na ywo 56Poyteczna informacja 58 Kupony 59Ankieta 65

  :

  5O 6 8, 16 20, 28 30, 31, 37 46, 48O 51 56 58 59 65

 • 4 5

  Explanation of Symbols

  ContactsKontakteKontakty

  Open/Tour start time ffnungszeit/Anfang der ExkursionenGodziny pracy/czas rozpoczcia wycieczki /

  From Monday to FridayVon Montag bis FreitagOd poniedziaku do pitku

  I-V

  VI-VII Saturdays, SundaysSamstage, SonntageSobota, niedzielaa,

  Official price Offizielle PreiseOficjalne cenyO

  Useful informationWichtige InformationWana informacja

  Object is adapted to be used by the disabledDen Behinderten angepasstes ObjektObjekt jest dostpny dla osb niepenosprawnych

  One-time free-of-charge services shall be provided only upon submission of the card with a coupon (p. 59-63).Einmalige kostenlose Dienstleistungen gelten nur bei Vorlage der Karte mit Coupons (S. 59-63).Moliwo skorzystania z jednorazowych, darmowych usug jedynie po okazaniu karty z kuponem (s. 59-63). (. 59-63).

  coupon

 • 6 7

  ABOUT VILNIUS CITY CARDOfficial Vilnius City Card is intended towards tourists who want to become well acquainted with the city. There are three types of the card:

  Validfor24 hours with a public transport ticket; Validfor24 hours without a public transport ticket; Validfor72 hours with a public transport ticket.

  The holder of the card can use public transport of the city (with the exception of the card without a public transport ticket), visit museums free of charge, take part in walking tours. The Card holder can obtain discounts when booking bus/mini bus tours, hiring a bike, buying tickets to concerts, paying bills at restaurants, cafes and parks, booking accommodation and wellness

  services, as well as buying souvenirs etc.

  The card is issued for individual use and takes ef-fect as of the moment of its activation.You may acquire a card in Vilnius Tourist Infor-mation Centres.

  Conditions of use of the card: Itisvalidinbusesandtrolleybuses(except

  the card without a public transport ticket); A valid and activated card shall not be re-

  placed and no refund shall be given on it; One-time free-of-charge services shall be

  provided only upon submission of the card with a coupon (p. 59-63).

  Card holders are encouraged to fill in the questionnaire on p. 65-66 and take it to Vilnius Tourist Information Centre where they will receive a small gift.

  Card prices:

  24 hour card with a public transport ticket

  24 hour card without a public transport ticket

  72 hour card with a public transport ticket

  58 LTL (17 EUR) 45 LTL (13 EUR) 90 LTL (26 EUR)

  For further information, suggestions citycard@vilnius.lt, tel. +370 5 250 5895

  O WILESKIEJ KARCIE MIEJSKIEJOficjalna Wileska Karta Miejska (angl. Official Vilnius City Card) jest przeznaczona dla turystw zainteresowanych dokadniejszym poznaniem miasta. Karty s trzech rodzajw:

  wanaprzez24 godz. z wanym biletem na transport miejski; wanaprzez24 godz. bez wanego biletu na transport miejski; wanaprzez72 godz. z biletem na transport miejski.

  Posiadacz karty moe korzysta z transportu miejskiego (nie dotyczy karty bez biletu na trans-port miejski), ma bezpatny wstp do muzew, na piesze wycieczki. Z kart mona take otrzyma rabat zamawiajc wycieczk po miecie (z autobusem/mikrobusem), wypoyczajc rower, przy nabyciu biletw na koncerty, pacc w restauracjach, kawiarniach, parkach, zamawiajc usugi zdrowotne i noclegi, przy kupowaniu pamitek itd.

  Karta jest imienna, wana od momentu aktywacji.Kart mona naby w Wileskich Centrach Informacji Turystycznej.

  Warunki korzystania z karty: wanawautobusach/trolejbusach(zwyjtkiemkartybezbiletunatransportmiejski); wanakartapoaktywacjiniepodlegazwrotowi,pienidzeniebdzwracane; moliwoskorzystaniazjednorazowych,darmowychusugjedyniepookazaniukartyzku-

  ponem (s. 59-63).

  Posiadaczy karty zapraszamy do wypenienia ankiety zamieszczonej na s. 65-66, i dostarczenia jej do Wileskiego Centrum Informacji Turystycznej. Kada osoba wypeniajca ankiet otrzyma upominek.

  Ceny karty:

  Wana przez 24 godz. z biletem na transport miejski

  Wana przez 24 godz. bez biletu na transport miejski

  Wana przez 72 godz. z biletem na transport miejski

  58 LTL (17 EUR) 45 LTL (13 EUR) 90 LTL (26 EUR)

  Informacje, propozycje: e-mail citycard@vilnius.lt, tel. +370 5 250 5895.

  (a. Official Vilnius City Card) - . e :

  24 ; 24 a ; 72 a .

  ( - ), , - . , , , , ax , , -, , ..

  . o- .

  : (); ; -

  (. 59-63)

  . 65-66 - .

  :

  24

  24 a

  72

  58 LTL (17 EUR) 45 LTL (13 EUR) 90 LTL (26 EUR)

  , . citycard@vilnius.lt, . +370 5 250 5895.

  BER DIE STADTKARTE VILNIUS

  Die offizielle Stadtkarte Vilnius (engl. Official Vilnius City Card) ist fr jene Touristen gedacht, die Stadt genauer kennen lernen mchten. Es gibt drei Typen dieser Karte:

  Gltigkeit24 Stunden mit Fahrtausweis; Gltigkeit24 Stunden ohne Fahrtausweis; Gltigkeit 72 Stunden mit Fahrtausweis.

  Der Karteninhaber kann den ffentlichen Nahverkehr benutzen (ausgenommen bei der Karte ohne Nahverkehrsticket), kostenlos Museen besuchen und an Stadtfhrungen zu Fu teilneh-men. Auerdem kann man mit der Karte Rabatte fr bestellte Stadtexkursionen mit Omnibus/Kleinbus, fr den Fahrradverleih, fr Eintrittskarten in Konzerte, beim Bezahlen in Restaurants, Cafs und Parks, fr bestellte bernachtungen und Gesundheitsdienstleistungen sowie fr Souvenirs etc. bekommen.

  Die Karte ist personenbezogen und nicht bertragbar, tritt ab dem Zeitpunkt der Aktivierung.Die Karte knnen Sie in Tourismus-Informationszentren von Vilnius kaufen.

  Nutzungsbedingungen der Karte: dieKartegiltindenBussen/Obussen(ausgenommenbeiderKarteohneNahverkehrsticket); diegltigeundaktivierteKartewirdnichtumgetauschtunddasGelddafrnichtzurckerstattet; einmaligekostenloseDienstleistungengeltennurbeiVorlagederKartemitCoupons(S.59-63).

  Die Inhaber der Karte werden eingeladen, den Fragebogen (S. 65-66) auszufllen und im Tou-rismus-Informationszentrum Vilnius abzugeben. Jeder, der den Fragebogen abgeben wird, wird ein kleines Geschenk bekommen.

  Preise fr Karten:

  Karte fr 24 Stunden mit Fahrtausweis

  Karte fr 24 Stunden ohne Fahrtausweis

  Karte fr 72 Stunden mit Fahrtausweis

  58 LTL (17 EUR) 45 LTL (13 EUR) 90 LTL (26 EUR)

  Fr Informationen und Vorschlge: e-Mail citycard@vilnius.l