Sirius 024

Embed Size (px)

Text of Sirius 024

 • 7/29/2019 Sirius 024

  1/139

 • 7/29/2019 Sirius 024

  2/139

  SADRAJ: str.

  Lidija RazumoviANTIKNI PREDMET 5

  Marina Mihaljevi

  U IME MILOSRDNE KOMISIJE 14

  Eleonora Akrap

  LOM SVJETLOSTI 20

  Frank Herbert

  PRIRUNIK 28Rog Phillips

  UTA TABLETA 52

  Goran Paveli

  JER LJUBAV JE PROLAZNA STVAR 66Mihaly Veres

  ROACI 75Philip K. Dick

  IZA SVEGA LEI SVINJA 81

  Isaac Asimov

  I PADE NO 75

  Mack Reynolds

  SVEMIRSKE LUKE, JAVITE SE 127

  SCAN i obrada slika: SekundicaOCR i ispravka: ElitePrelom: MasterYoda

  www.sftim.com

  1

  http://www.sftim.com/http://www.sftim.com/
 • 7/29/2019 Sirius 024

  3/139

  SIRIUSbroj 24 lipanj 1978.

  Urednik: Borivoj JurkoviU ureivanju ovog broja Siriusa

  sudjelovali su elimir Koevi iin. Damir Mikulii.Grafika oprema:Ivica Bartoli i Ljudevit Gaj.

  S I R I U S, biblioteka znanstvenefantastike izlazi svakog petog umjesecu. Izdava: OOURInformativno-revijalna izdanja

  NIP Vjesnik, Zagreb,Redakcija Romani i stripovi Predsjednik izdavakog savjetaRedakcije: prof. Dr Adolf Dragievi Struni savjetredakcije: Klub prijatelja znan-stvene beletristike i fantastikeSFera Zavoda za kulturu iobrazovanje Zagreb Glavni iodgovorni urednik: BorivojJurkovi. Adresa urednitva:SIRlUS, Redakcija Romani istripovi, Vjesnik, 41000 Zagreb,Ljubice Gerovac 1. Telefon (041)515-555. Cijena pojedinom

  primjerku SIRIUSA 15 dinara.Pretplata: za jednu godinu 180dinara (s popustom 10% 162dinara), za est mjeseci 90 dinara(s popustom 81 dinara). Samounaprijed uplaena pretplataosigurava popust od deset posto.Pretplata se uplauje opomuplatnicom u korist rau-na 30101-833-42 s oznakom za Sinus.

  2

 • 7/29/2019 Sirius 024

  4/139

  RIJE UREDNIKAVjerujte mi, dragi itatelju: nemam ba nikakva utjecaja na rasporedfilmova to ih prikazuje zagrebaka televizija. Naime, ponovno

  prikazivanje filma Fahrenheit 451 prema istoimenom djelu RayaBradburvja mogao sam samo poeljeti, a ono se eto doista zbilo upravoonog dana kad sam primio Vae pjsmo u kojem se udite to sam dopustioda SIRiUS objavi Bradburyjevu pripovijest Plamene kugle. Zar su

  nam potrebne autorove opskurne ideje o popovima na Marsu, pitate me,i to u asopisu koji bi trebaio da zrai naprednou, u SIRIUSU? a javam eto odgovaram: je li Ray Bradbury napredan ili nazadan svjedoinjegov Fahrenheit, a Plamene kugle shvaam kao satiru, karikaturu,humoristiku viziju... a vjerujem da ete upravo tako i Vi shvatiti svakuRayovu kuglu proitate li ih paijivo jo jednom... Uostalom, to tekkaete na pripovijest u ovom broju I pade no? ista propaganda zaitanje biblijske Knjige otkrivenja? Da, ali za KRITIKO itanje ishvaanje takvih tekstova. Molim Vas, paljivo proitajte tu (malo teu imalo podulju, dodue) Asimovljevu pripovijest i piite mi to mislite onjoj, na kakva Vas je razmiljanja navela...No, prijeimo naas na ugodniji razgovor: o ljepemu spolu. to velitena TRI SIRIUSOVE GRACIJE? To jest na tri prie SIRIUSOVIHitateljica? Jeste li suglasni sa mnom da ih je trebalo objaviti? Ako niste,popljujte me, recite mi (tj. napiite) sve to me ide zbog toga, no molimVas da prije toga proitate u Startu razgovore s te tri autorice (i saetvrtom i petom koje su se javile u drugarskoj Andromedi). A kad jeve rije o Startu, mislim da Vam ne moram mnogo pripovijedati: premarezultatima nekih anketa, gotovo svi itatelji SIRIUSA itaju i Start. Je lito reklama za Vas ili za itatelje Starta ocijenite sami, Vrio mi je drago, cijenjeni itatelju, da Vas je pripovijest Tokadivergencije u prolom broju navela na razmiljanje o budunostiovjeanstva. Meni je, a vjerujem i autoru prie Branku Pihau, upravo to

  bila i nakana: potai razumne ljude da se zamisle... a to to je nekolikotehnikih greaka malo umanjilo shvatljivost prie nadam se da ete

  nam oprostiti. Naime, vjerujem da ste posve jasno mogli razluitisimuliranje od stimuliranja (taj je T ista tiskarska pogreka) i da Vam tai sline omake nisu smetale da uivate u Pihaevoj prii. Kao to ete,vjerujem u to, uivati i itajui I pade no, alei zajedno s Asimovomto mnoge prirodne pojave nisu shvatljive irim slojevima puanstva i tosu zbog toga esto zlorabljene kao udesa, kao najave tko zna kakvihzbivanja po narudbi...Dosta. Zaista dosta teoretiziranja, pa makar i na temelju SIRIUSOVIH

  pripovijesti. Prijeimo na konkretno.Najprije, dragi itatelju, moram priznati da mi godi to to su vam sesvidjele prie Majka invencije, Htio bih se zvati Joe, Spomenik,Univerzalni jeziki druge objavljene u naem SIRIUSU. Jasno Vam je daroman u nastavcima neemo objavljivati: u ovom broju moete proitati da

  je biblioteka Kentaur specijalizirana za romane. Dakako, u SIRIUSUnee ugledati svjetlo dana ni prie pisane rukom, kao to rekosmo, (pamakar pisane i u grobu), a ni sf-pjesme (to dodue jo ne rekosmo, ali iheto u dvije godine ni ne objavismo). I daIje emo, kako to i sami elite,dragi itateliu. objavljivati samo pripovijesti, due ili krae, ali baremdesetak njih u svakom broju. Slovenski jezik, dakako, ni ovira (nije zapreka... jaz sem tudinekakni Slovenec!)... prevest emo svaku pripovijest napisanu bilo nakojem jeziku naih naroda ili narodnosti... pod uvjetom da sadrajnoodgovara standardima SIRIUSA. (U povjerenju: ve smo preveli dvije

  prie sa slovenskog ni iz kakva lokalpatriotizma, nego jednostavno zbogtoga to na ostalim jezicima makedonskom, albanskom, maarskom,talijanskom jo nisam primio domau priu koja bi kvalitetomodgovarala itateljima SIRIUSA. A prevoditelje s tih jezika ve samangairao i sad samo ekam, ekam. ekam...). Nadam se da je to potpunodgovor Vama, dragi itatelju, koji traite vie domaih tekstova... a o

  3

 • 7/29/2019 Sirius 024

  5/139

  tome to Vam spremam upravo Vama! bolje da i ne govorim. Samodok prikupim dovoljno materijala, vidjet ete... Psssst!Eto nas tako i u naim uobiajenim tajnim razgovorima o iduem brojulista. Vjerujem da ste svojedobno (SIRIUS 13) itali to smo pisali ospace operi. U iduem, 25. SIRIUSU, imat ete priliku da itate to otome kae jedan od najuvaenijih autora i poznavalaca sf-a Brian Aldiss i da itate prie to ih je on odabrao kao primjere za space operu.Pria koju ste napisali za SIRIUS? Nosi li naslov Do kada, Lijek zastarost ili Metamorfoza? OK! itat emo Vas u SIRIUSU, jo ovegodine! (asopisi poput naeg pripremaju se za tisak 45 mjeseciunaprijed!) Jagode... bi mogle biti objavljene ukoliko nam poaljete ovu,krau verziju prie. Preduga je i jedna stara planeta, a Utrke previe

  podsjeaju na Rollerball i pokazuju da vam je stil dobar, a ideje premalooriginalne. Vie uite, vie itajte, vie razmiljajte i tek tada sjedajte za

  pisai stroj. Zapravo, zato ne biste pokuali stvarati dvojce, tandeme ilitimove pisaca kojima, jednima, nisu problem ideje, a drugima pisanje?U krajnjem obliku: sf-radionice? Tako se to radi posvuda po svijetu.Individualnost je malo nagriena, ali su prie bolje. I objavljivije, a to vas izanima je li? Dakle, kuc-kuc u susjedstvo, i na posao. .. Idemo dalje. Kad

  je rije o prii Kontakt, predlaem Vam da pokuate uspostaviti kontakt s

  krajem prie. Ovo to ste poslali djeluje, naime, nedovreno. Homosapiens nije, koliko znam, plagijat, unato drugim priama istoga naslova.A za razliku od te prie koja e biti objavljena u SIRIUSU Splimor iSunce su, unato brojnim kvalitetama neobjavljive. Barem u obliku ukojem sam ih ja proitao; doradite im zavretke i ponovo ih poaljite!

  Neke prie su i elimira Koevia i mene raalostile kad smo ih itali:nisu pogodile cilj. Ili nisu znan-fan (Mali c. avo, Svijest, Je li bio?,Najduih 15, Energija , Homo Superior, Smrt A. F. itd.), ili su dobri,ali ipak odve poetniki pokuaji. Treba itati, pa pisati, pa baciti tonapisano, pa opet itati, pa opet pisati, pa opet... i tek onda slati u SIRIUS.Ili ne? NE! Piite i odmah aljite! Moda ste talent, nadareno eljade,novi jugo-Asimov. Tko zna? Vrag ne spava! Piite, ovjee!, napisaosam u jednom broju SIRIUSA, to je proitala Lidija Razumovi i eto viditeto je napisala... Ili Vam se, moda, ne svia njezina pria? Ako je takorecite, to utite, ovjece?

  Do idueg razgovora VaBorivoj Jurkovi

  Lidija Razumovi

  Antiknipredmet

  4

 • 7/29/2019 Sirius 024

  6/139

  Z-III-731 podigne glavu i protrlja umorne oi. Bila je ve no.Do vraga! promrmlja poluglasno. I bi mu malo lake! Ostao jeposljednji. I ovako sam u toj sterilnoj, stakleno-metalnoj atmosferilaboratorija osjetio je neto poput potitenosti. Do vraga! ponovi jo jednom.

  Uope uzevi, Z-III-731 imao je ponekad pomalo heretikemisli, jer on je ipak bio klasa znanstvenika Z treeg stupnja. Tako isada osjeti blagu plimu misli kojima se ne bi trebao baviti nitko sambicijama da ue u klasu Z-II. Moda je tome bilo krivo i ovopretproljetno vrijeme. ak i u ovome, kruto i apsolutno razumskiureenom svijetu s davno obuzdanom prirodom, u ovakvimpretproljetnim noima odnekuda bi se pojavili starinski i uzbudujui

  mirisi ivota koji se budi. Mada su malobrojni stanovnici ovogplaneta mogli ili htjeli obratiti panju na to, 731 je bio jedan od njih.Moda stoga to mu je kao pripadniku klase Z-III pripadao cioetvorni metar zelenila. (Ponekad bi s grozom pomislio na bezbrojnugomilu klase radnika R, koji bi se raali i umirali u podzemnimtvornicama, a da nikada nisu vidjeli cvijeta.)

  731 opet s uivanjem udahne to je dublje mogao. To je

  atavizam pomisli. Zato se moja osjetila i moje misli uzbuujuzbog nedefiniranih mirisa koji ne donose nikakvu informaciju, nikorisnu ni tetnu?

  Stajalo ga je prilino truda da se probije u klasu Z-III, ali sadaje zahvaljivao sam sebi na tome. Neljudski napori koji je uloio uuenje, slijepa poslunost, pa opet uenje, pa naporan rad, sada jedonosio privilegije koje su mu znaile mnogo. Njegov vrt!

  Privilegija da za vlastito zadovoljstvo ima cio etvorni metar punbiljaka bez neposredne koristi, da ima prozor koji se moe otvarati i

  5

 • 7/29/2019 Sirius 024

  7/139

  da jednom u godini dobije karticu N, to blaenstvo za osjetila.Ponekad se pitao koliko puta bi dobivao karticu N u klasi Z-II?

  Kroz otvoreni prozor dopirali su slabani impulsi nekih dalekihsjeanja. Da, zapravo je imao prilino ansi da s vremenom ue u

  klasu Z-II; polako je napredovao u rjeavanju problema koji mu jebio zadan. Nije znao koliko je lanova njegove klase zadueno istimposlom, ali on ve pet godina sve podreuje tome. ak je odbioprivilegiju stvaranja obitelji kada je prije tri godine doao red nanjega, iako je imao pravo da izabere enu u tri klase; u svojoj i dvijenie. Zato mu je doputeno da za svoje prebivalite izabere dvapredmeta bez funkcije po elji. Izabrao je dva antikna predmetajer je to odavno elio. Odabrao je jednu starinsku vazu iz 21.stoljea, predmet koji se vie ne proizvodi (osim moda za klase I),jer je izgubio svoju svrhu. Vaza je bila od obinog bijelog stakla sukrasnim vjeniem na trbuastom dijelu. Jednom mjeseno on birtvovao neku svoju biljku, paljivo pripremio hranjivu otopinu i svelikom panjom odnosio vazu u svoju sobu.

  Drugi predmet bio je jo stariji; jedno veliko ogledalo iz 20.stoljea, ili moda ak i starije. Imalo je iroki pozlaeni rub. Istina,

  ogledalo je ve bilo prilino potamnjelo, ali mu je nekako bilo milijeod savreno uglaanih metalnih ploha kakve se upotrebljavaju danas.Zatraio je odobrenje da ga dri u laboratoriju; nakon kratkogoklijevanja, ta mu je neobina molba bila ispunjena.

  S prilino napora 731 skrene opet svoje misli na projektvremenskih slojeva. Bio je pomalo umoran. Nelogino ineefikasno troim svoje misli i energiju, zamjerao je sebi.

  Na projektu vremenskih slojeva radilo je mnogo ljudi,uglavnom fiziara, matematiara i energetiara, ali neke sporednijeefekte obraivali su i kemiari, psiholozi i praktiari. On je poeosudjelovati u svemu kada je otkriveno da najnoviji PS-laseri mogusvojom energijom stvoriti polja koja pomiu ostala polja unatrag. Natome se ve dugo radi. Sjetio se kako je uio o prvoj primjem laserau pomlaivanju, iako je princip bio posve drugaiji. Bilo je to u

  dalekom dvadesetom stoljeu kada su pomou lasera istilispomenike u mitskom gradu Veneciji. To je, dodue, bilo vrlo

  6

 • 7/29/2019 Sirius 024

  8/139

  primitivno; laserski snop je zapravo uklanjao mikrometarske slojevepatine i neistoe ispod kojih se ukazivao pomlaeni spomenik. No,s vremenom taj isti mehaniki proces zamijenjen je stvaranjemranijih energetskih konfiguracija, pa bi predmet izloen tom

  djelovanju bivao ne samo oien nego i popravljen, bez oteenja ilipromjena nastalih u kasnijem vremenu.

  Danas su PS-laseri u mnogostrukoj uporabi, iako su djelovanjajo bila ograniena na manje objekte. Zato se neumorno radilo dalje.Ponekad se pitao da li bi s dovoljno velikim PS-om mogao dobitiprojekciju unatrag cijele povijesti. Jer, svaki trenutak na Zemljitakoer je jedno stanje, i on je zamiljao povijest kao beskonaanniz energetskih slika koje se ire u beskraj. Bilo bi interesantnopromatrati kako su primitivni ljudi ranije ivjeli. Zapravo mi takomalo znamo o tome. Dokumenti o tome pohranjeni su u nedostupnearhive i vjerojatno samo lanovi klase I imaju tamo pristup. Jedankolega mu je ak tvrdio da se oni mogu sluiti i knjigama. Pravimknjigama! Ali 731 nije u to vjerovao, ta svi su oni uili kako supoguban utjecaj na red i disciplinu imale knjige u onim davnimprimitivnim vremenima. Gotovo svatko ih je mogao pisati i svatko

  itati. Bio je siguran da je to moglo pothranjivati svakojake idejekoje nisu pripadale Opem sistemu. Zato su knjige odavno bilezabranjene, i netale su bez traga, osim Opeg zakona, a i to jezapravo bio snop metalnih folija.

  On je kao i ostali znanstvenici imao pristup samo onommaterijalu koji je bio vezan uz njegovu struku. Pomisli kako jestrano pripadati niim klasama i ne dobiti nikakvo znanje osim

  onog najnunijeg, potrebnog za rad. Nikada ne saznati za karticu N.Na alost, i on e na svoju karticu morati priekati jo nekolikomjeseci, ali ta ga pomisao zapravo nije oneraspoloila. Takav je biored!

  Posljednji put on je ve tjednima unaprijed razmiljao kako daje najbolje iskoristi. Kod svoje prve kartice N bio je suvie zbunjen iuzbuen, pa ju je iskoristio na nasumce izabrane naslove. Sada je veimao iskustva! O posljednjoj je unaprijed stvorio plan i kada je dobiopopis, znao je to e zaokruiti i kojim e redom to zatraiti.

  7

 • 7/29/2019 Sirius 024

  9/139

  Sjedio je u za njega odreenoj kabini, poto je na ulazu predaosvoj listi. Jednu od etiri mogunosti iskoristio je za pie.Zaokruio je broj uz rije konjak. To je pie otkrio jednom istosluajno, i od tada je znao da e na to uvijek potroiti jednu od

  mogunosti. Pie bi stizalo u trbuastoj ai, prozirno iomamljujueg mirisa. U poetku je nastojao da mu traje za svevrijeme ruka, ali je onda spoznao da je vei uitak ako ga polakoispija prije jela. Uivao je u svakoj kapljici, i s uzbudenjem osjeaokako mu se po tijelu iri ugodna toplina, kako postaje nekako lagan,veseliji nego obino i prijemljiviji za ostatak ruka.

  Drugu elju ispunio je zaokruivi rije peeno meso, a treuuz rije graak. etvrta rije bila je udna rije kompot (poslijese pokazalo da je odlino pogodio).

  Prije je znao izabrati bez reda, ali je otkrio da se svaka rije neslae sa svakom. Polako i s velikim uivanjem iskoristio je svojadoputena dva sata. Rezao je komadi po komadi hrane, svaki bizalogaj dobro onjuio, jer mirisi su pojaavali uitak, a onda jepolako vakao uivajui u okusu. Kako li se to razlikovalo odsvakodnevnih obroka koji su stizali u funkcionalnom obliku

  kvadrata, ugrijani na temperaturu tijela s tono propisanim sastavom.Jednom je potajno ponio komadi od hrane koja se zvala kola, iposlije ga analizirao u laboratoriju. Bio je razoaran! Sastav tvarinije bio ba idealan i mnogo je zaostajao za propisanim obrokom. Itako nije uspio otkriti tajnu te hrane. Zato li je onda pobuivalatoliku elju? Svakodnevni obroci, proizvedeni u tvornicama, bili supod stalnom kontrolom sastava, temperature i teine. Neto je nauo

  o tome da se ta nesavrena hrana proizvodi u zabaenim dijelovimasvijeta, u koja je bio zabranjen slobodan pristup. Bilo je tozagonetno, ali on i nema pravo da o tome razmilja!

  Moram se posvetiti radu. Sve ee gubim energiju mislei nanekorisne stvari. Ako to netko opazi poslat e me prije vremena napsihogenu kontrolu.

  731 se koncentrirao na svoj problem PS-lasera i vremenskih

  slojeva. Vrijeme je prolazilo, a on je kontrolirao i opet kontroliraoproraune i rezultate. Osjeao je da je na dobrom putu. Trebalo je

  8

 • 7/29/2019 Sirius 024

  10/139

  prekinuti posao za danas, ali je osjetio da je blizu neega. Jednamaglovita ideja ga je opsjedala. Ako zamijeni dvanaesti energetskikrug i promijeni mu osnovnu karakteristiku, moda je to ono totrai? Jo jednom otipka na raunaru zavrni stupanj prorauna. Stroj

  nije ukazao ni na kakvu greku.731 se odlui. Uzme ve prije pripremljen dio i pone ga

  ugraivati. Kada je bio gotov jo je oklijevao. Da li da priekam dosutra i zatraim suglasnost kontrolora?

  Neto u njemu ga natjera da ove tople pretproljetne noi prekridisciplinu. Prie komandama PS-lasera i ukljui ga. Kada je dostigaooptimalnu radnu temperaturu, 731 se osvrne, traei na emu da

  iskua djelovanje. Pogled mu padne na njegovo ogledalo Zato ne?Preskoim li dovoljno vremena, ono e opet biti blistavo iobnovljeno. I tako on donese i drugu pomalo nepromiljenu odlukute noi.

  Okrene brojanik i uperi snop u ogledalo. Na staklu se nijegotovo nita promijenilo. Zato pojaa prijenos energije i ubrzaproces. U staklu se je jo vidio odraz laboratorija, tu i tamo kretali bi

  se u toj slici njegovi asistenti, a pojedine aparature su nestajaleobrnutim rednm od onog kojim su postavljene u laboratorij.

  Uspio sam! ta misao ga potrese. U biti sam uspio! Moguskidati vremenske slojeve! To znai napredovanje, to znai klazu Z-II, to znai vie kartica N! Naravno, sve u to jo morati usavriti,izmjeriti popratne efekte i obraditi ih raunski, ali moja je idejadobra. Imam princip rada! Nije mogao sagledati krajnje mogunostisvega, sada e mnogi raditi na tome, ali je ideja njegova.

  Za to vrijeme u ogledaju jedno drugo vrijeme teklo je unatrag,mijenjajui odraze na staklu. On jo ubrza proces i sada sezainteresira za ono to je mogao vidjeti na staklu. Jo su to bilepoznate scene iz skladita antikviteta. Uhvati svoj odraz kako stoji uskladitu i promatra ogledalo odluujui se da ga uzme. Nakon togaslijedio je niz nepoznatih likova. To ga nije previe zanimalo, zatoenergino okrene brojanik. Na staklu: neto poput arenogkovitlanja. Jo je neko vrijeme stajao razmiljajui o svemu. a onda

  9

 • 7/29/2019 Sirius 024

  11/139

  spazi da su i staklo i okvir postali blistaviji. Zato uspori proces. Sadasu slike opet polako promicale i on ih je mogao pratiti. Mora da jepreskoio mnogo vremena, jer ugleda odraz neobino namjeteneprostorije.

  Bila je to neka vrst sobe, ali namjetena vrlo nefunkcionalno. Usredini prostorije stajao je veliki elipsasti stol od nekog tamnogmaterijala s ukrasima na noseim stupovima. Stolice oko njega bilesu od istog materijala, samo su nasloni i sjedala bili presvueninekim materijalom s ornamentima. A onda mu zastane dah. Nasredstola stajala je vaza ali ne mala poput njegove a u vazi blistaoje vatromet boja. Cvijee! Ali kakvo! Bilo je to obilje cvijea. Ondaugleda zid koji je morao biti nasuprot ogledala. Velika staklena vratabila su irom otvorena. Vani je sjalo sunce nad zelenim kronjamastabala, a neke sitne ivotinjice prelijetale bi s vremena na vrijemena pozadini plavog neba. Zelena trava ispod drvea bila jeispresijecana pravilnim redovima zasaena cvijea.

  731 je doslovno buljio u ogledalo zaboravivi na eksperiment.Jesu li to ona strana primitivna vremena, doba o kojem se gotovonita nije smjelo znati? Barbarsko vrijeme kada ljudi jo nisu ivjeli

  pod kontrolom koja se brinula za njegovu dobrotu i sigurnost? Dobakada su ljudi ivjeli u strahu i meusobnoj borbi?

  Ali niti jedno ljudsko bie nije se kretalo u tom odrazu. Zato731 obrati panju na detalje prostorije. Ugledao je nekolikopredmeta kojima nije znao namjenu. Na zidu su visile slike, i on sezaudi jer to nisu bili niti fotografije, niti poune sheme, nego nekinesavreni prikazi prirode, ali puni boja i svjetlosti, Oito je bilo da

  nisu imali neku izravnu pounu funkciju, ali ih je bilo vrlo ugodnogledati. Jedan mali stoli u kutu bio je pun ladica a svaka je imalaukraene metalne ruke. Kako nepraktino pomisli 731.

  A onda se na otvorenim vratima pojavie tri ljudska bia. Dvijemlade ene i jedan mukarac. Kako su dolazili sve blie 731 ih jenapeto promatrao. Bili su odjeveni u odjeu punu nepotrebnih detaljai boja. Naroito mlade ene. Jedna od njih imala je u naruju

  nekoliko prekrasnih cvjetnih grana, a druga je sasvim slobodno, neskrivajui je, nosila u ruci knjigu, 731 im se zagleda u njihova lica.

  10

 • 7/29/2019 Sirius 024

  12/139

  Nisu pokazivala strah ili patnju. Dapae, ta lica su se medusobnorazlikovala vie nego stotinu lica dananjih ljudi.

  731 je promatrao scenu, a neto se ruilo u njemu: Ona vrstagraevina vjerovanja i miljenja u kojoj je odgojen. Gotovo je uo

  mukli tutanj s kojim se raspadala.Tri osobe u nepoznatoj sobi i u nepoznatom dobu oito su

  razgovarale i on je alio to nema zvunih efekata. Onda se jednaena nasmije. Nije uo taj smijeh ali je nekako bio siguran da je toglasan slobodan smijeh, tako razliit od lagane, gotovo nijeme,grimase smijeha dananjice.

  Gotovo nesvjesno posegne rukom do regulatora i okrene ga.

  To mora bitj sluaj, naiao sam na neki izuzetni trenutak u ivotutih ljudi. Ali lagana mukla bol negdje duboko u njemu nijepopustila. I dalje je buljio u kovitlac na staklu, a onda zaustaviregulator na normalnoj brzini.

  Ista prostorija sada je bila neto drugaija. Oito je bila veerjer je svjetlost davalo nekakvo rasvjetno tijelo koje je visilo nadstolom Vie ljudi sjedilo je oko stola. Onog mladog ovjeka nije

  bilo, ali prepozna mlade ene, sada su bile drugaije odjevene. Tu sujo sjedili stariji ovjek i ena, te jedan djeak od moda petnaestgodina Zar su oni tako dugo smjeli zadrati djecu u obitelji?, pitaoje 731, mislei na svoj ivot u tom dobu u jednom od Centara zaodgoj i selekciju.

  Ljudi su jeli. 731 je lagano, gotovo ne vjerujui, prelaziopogledom preko stola. Na njemu se nalazilo mnogo posua. Pred

  svakom osobom nalazilo se nekoliko tanjura od bijelog stakla splavim viticama, te po dvije ae. U manjim aama prepozna onetrbuaste ae u kojima je dobivao ono boansko pie, ali sada suone bile prazne, tek s ostacima pia na dnu. Ljudi su sada pili izveih aa nekakvo tamnocrveno pie koje nije poznavao. Nanjihovim tanjurima bilo je razliite hrane. Neku je mogao prepoznatikao meso, ali ostalo nije poznavao. Na manjim tanjurima bila jeneka zelena perasta biljka i ljudi su naizmjence uzimali hranu izveih i iz manjih tanjura. Svi su jeli bez napetosti, pili bez

  11

 • 7/29/2019 Sirius 024

  13/139

  ustruavanja i usput razgovarali. Oito ie to bio svakodnevni obrokneke obitelji.

  I dok je veera trajala 731 je u mislima prebirao po pustoisvog ivota, svoga doba i svojih vjerovanja. Zbog toga mi to ne

  smijemo znati! Zbog toga! On je sada znao, i znao je da vie nikadanee moi nastaviti svoj strogo kontrolirani ivot. I znao je da neemoi prestati gledati taj barbarski ivot, i da nee ni znati ni moizatajiti to je otkrio. Svakako je to bio kraj! Nije znao kakokontrolirati uklanjanju nepoeljne, ali oni se nikada nisu vraali sispitivanja. Onda je bolje da sam naini kraj! Bolje nego da seizvrgne munoj proceduri ispitivanja.

  Pojaa regulator maksimalno. Bila je to gotovo razarajuasnaga Jedan tren je oklijevao, tada ode do ogledala i jedmm skokomubaci se u snop energije.

  * * *

  Nikada nikome nisam ispriala cijelu priu o svom muu.Znam da ljudi misle da se on ponekad vlada malo udno. Ali, u

  posljednje vrijeme to mu se sve rjee dogaa. Na koncu da se iodluim da sve kaem, tko bi mi vjerovao? Da li biste mi i vivjerovali kada bih vam rekla da je jednog dana za veerom paoniotkuda i uz prilian tresak ostao sjediti usred stola na pladnju speenjem, polomivi usput pola mamina lijepa servisa s plavimviticama?

  12

 • 7/29/2019 Sirius 024

  14/139

  Marina Mihaljevi

  U imemilosrdnekomisije

  13

 • 7/29/2019 Sirius 024

  15/139

  17. veljae Iako je danas petak, prvi dan vikenda, ipakmoram raditi. Naime, zamjenik ministra prosvjete zamolio me je dau tri dana prouim novi kolski plan. to mogu? Kada je ovjek efprotokola u ministarstvu, mora se katkad prihvatiti i posla koji nije unjegovoj uoj nadlenosti.

  Ve nakon prvih desetak strana opaam da se nije nita bitnoizmijenilo u ovom kolskom planu. I nadalje e glavni predmet biti

  higijena, zdravlje, medicina u slubi ovjeka, djeca e i dalje uitipjesmice Ljubi lijenika svog. To je dobro. Samo uz pomo naukeljudi mogu spoznati da je zdravlje osnovni zakon prirode. Da,potpuno se slaem i moram izraziti potovanje zamjeniku ministraUlheru na tako dobro sastavljenom planu.

  23. veljae Upravo sam se vratio od Core. Ta djevojka, osimto je zdrava i rumena, zna i misliti. Na temelju glasina koje su seirile iskonstruirala je cio roman o tome kako neke sile ele sruitina poredak. Aluzija da je Veliki Primarijus u to umijean bila je

  diskretna, to je trebalo shvatiti i kao pitanje na koje bih ja trebaoodgovoriti potvrdno ili nijeno. Dakako da sam se, s obzirom na mojpoloaj, drao kao da ne razumijem. Tko bi rekao da e ona zamaratisvoju lijepu glavicu tako tekom, tetnom i suvinom disciplinomkao to je povijest. Doekala me, sva uzbuena, rijeima:

  Ah, Doro, zamisii, pronala sam u oevoj biblioteci vrlozanimljive stare knjige. Jezik je prilino zastario, no ipak sam moglapratiti. To mora proitati.

  to je to tako zanimljivo na tim poutjelim stranicama?Nisam dosad znao da te zanima povijest.

  Doro, ti bar zna da sam uvijek bila luda za temama strave iuasa . .

  Znam, draga, ali kakve to veze ima s povijeu? ekaj, ne prekidaj me. Pita, kakve to ima veze? Pa sva ta

  povijest je prava strava. Moe li ti zamisliti ivot i drutvo u kojemnarod sam bira ministre i predsjednike, a veliki primarijus bio jenepoznati pojam? Moe li zamisliti da postoje bolnice pune

  bolesnih ljudi? Bolesni ljudi grozno! A koliki je to tek bio troakza zajednicu! Trideset posto dohotka troeno je na lijeenje

  14

 • 7/29/2019 Sirius 024

  16/139

  nekorisnih bolesnika, kojima i onako nije bilo spasa. Shvaa li da jeto vrijeme otprije nekoliko stoljea bilo vie nego jezivo? Sva sreada mi pripadamo normalnoj epohi, epohi zdravlja.

  Nakon tog Corina monologa ostao sam zaprepaten. Znao sam,istina, jo sa seminara, da je u prolosti ivot bio drugaiji, ali

  ovakva zastranjivanja nisam mogao zamisliti. Jo sam razmiljao otome, kad se Cora otro zakaljala. Zapanjeno sam je pogledao, noona se ivahno nasmijeila i rekla da se samo zagrcnula. Odahnuosam.

  2. travnja Gospodice Dinah, vama nije dobro! zaprepateno sam uzviknuo, podigavi nesretnu tipkaicu s poda.Gospodica Dinah pomalo je dolazila svijesti i tuno mi odgovorila. Znam, gospodine Doro, znam to ve neko vrijeme, no nadala samse da e to proi.

  Vrlo mi je ao, gospoice, ali vi znate kakav je zakon.Moram ispuniti svoju dunost. Red je red. Promislite, kada se nebismo striktno drali propisa, malo-pomalo vratili bismo se u dobabarbarstva. Ljudska rasa ponovo bi bila bolesna i krljava. Dovienja, gospoice Dinah, bili ste zaista izvrsna uredska sila . .

  itav dan sam pod dojmom sudbine nesretne gospoice Dinah.Poele su me salijetati neugodne, protuzakonite misli o opravdanostieliminacije bolesnih. Moda sam i pod dojmom nedavnog razgovoras Corom. Ne bi bilo loe da malo bolje prouim te povijesne knjigeiz doba divljatva.

  13. lipnja Da sam bar prije tri mjeseca mislio ovako kakosada mislim, gospodica Dinah, a i jadna moja Cora bile bi moda joive. Protuzakonitih li misli! No bar pred samim sobom mogu bitiiskren. Ovaj dnevnik ionako nije predviden za javnost. Moda suljudi u doba divljatva bili bolesni, troio se velik dio nacionalnogdohotka na nerentabilno lijeenje, no moda je to ipak bilo humanijenego ovo to se dogaa danas. Moda su ljudi bili sretniji. Cora i nije

  bila neizljeivo bolesna. Bronhitis su ve i divijaci u dvadesetomstoljeu uspjeno lijeili. To nije ak ni nasljedna bolest. Ne znam nisam to je stranije, da li spoznaja da nai zakoni i metoda eutanazijenisu u redu, ili dopustiti svakome da ivi kako zna i umije. Znamkako samo zdrava ena i zdrav mukarac mogu raati zdravu djecu.No je li to dovoljno za sreu? Moram priznati da sam se promijenio.Najprije nisam to htio sam sebi priznati. Ali, kako sam nauen dalogiki razmiljam, moglo bi se rei da sam matematikimpostupkom doao do toga da sam protiv vladavine zdravstvenika.Jest, dananji je poredak logian i nadasve svrsishodan. Poelo jetako to je u davna vremena, koja mi danas nazivamo divljakim,bilo sramota umrijeti od bolesti. Proitao sam nekoliko rugalica na

  15

 • 7/29/2019 Sirius 024

  17/139

  raun zajednica u kojima je netko umro od upale trbune opne,porebrice ili raka. Ali, zbog te pretjerane zdravstvene zatite odralisu se ljudi na ivotu zahvaljujui umjetnim organima, a to jenajgore raali su djecu. Tako je iz generacije u generaciju prosjekzdravih opadao u korist bolesnih. Koliko je to bilo financijsko

  optereenje ne treba ni spominjati. Dovoljno je rei da je svaki drugistanovnik nae zemaljske kugle ovisio o lijekovima i protezama.Onda je nastao pokret da se to nepodnoljivo stanje dokraji.Uvedena je eutanzija. Drava je opunomoila skup vrhunskihlijenika da svakog neizljeivog bolesnika ukloni iz kruga ivih. imsu se pokazali pozitivni rezultati, prihvatili su to i drugi. Kada jestvorena svjetska vlada mogao je svaki neizljeivi bolesnik bitisiguran da se nee dugo muiti. Ali, kako su lijenici bili gospodariivota i smrti svakog ovjeka, pomalo su preuzeli i politiku vlast.

  Konano su se pojavile i zloupotrebe. Nijedan ovjek, koji je patiood obine hunjavice, nije vie bio siguran za svoj ivot. Milosrdnakomisija vrlo bi ga brzo dokrajila nekom injekcijom.

  Smatrao sam svojom dunou da se borim protiv toga. Upoetku mi se inilo dovoljno da se sprijee zloupotrebe, ali samdoao do toga kako se sam princip eutanazije ne moe kontrolirati, tenuno mora biti zloupotreba. Dakle, treba sruiti sistem, ali kako?

  5. rujna Jutros me u uredu posjetila Komisija zaunapreivanje zdravlja. Nakon uobiajenih formalnih pitanja poeli

  su se raspitivati o zamjeniku ministra Ulheru, kolegi Pingu i jo onekolicini. Rekao sam sve to znam o njima, no to je bilo prilinomalo. Bio sam u panici da su saznali (ne znam ni sam kako) za mojenezdravo razmiljanje o sadanjem poretku. U takvu stanju pohvaliosam se da sam ja bio taj koji je prijavio Milosrdnoj komisiji da jegospoica Dinah bolesna. Ne znam to znai to ispitivanje, jer ja samzdrav. Nije li rije o mojem mjestu? Vraajui se kui, saznao samda su ispitivali jo sedmoricu iz drugih ministarstava. to li je tomeuzrok?

  22. prosinca, ujutro Dogaaju se neobine stvari. Dobilismo nalog (nitko ne zna otkuda) da svi moramo ostati na svojimradnim mjestima do slijedeih uputa i neka sa sobom ponesemokonzerviranu hranu.

  22. prosinca, uveer Cijeli se dan nita alarmantno nijedogodilo. No kad smo predveer puteni kuama, saznali smo da jena Veliki Primarijus nenadano obolio, pa je po njega dolaMilosrdna komisija. Zanima me koga e Centralno zdravstvenovtjee postaviti za novog Velikog Primarijusa.

  26. oujka Evo ve je stiglo i proljee, dakle tri mjesecakako sam odreen za Velikog Primarijusa. Presluavanje Komisije

  16

 • 7/29/2019 Sirius 024

  18/139

  za unapreivanje zdravlja, koje mi je utjeralo silan strah u kosti, biloje zapravo traenje novog Velikog Primarijusa, jer je stari ve biootpisan. Zdravstvenici su preko svojih obavjetajnih organa saznaliza namjere Velikog Primarijusa, koje su se donekle poklapale smojim sadanjim idejama. On je htio stvoriti svoju oruanu silu,

  kojom bi sruio diktaturu zdravstvenika. Bit u iskren, ne znam zastosu ba mene odredili, no injenica je ja sam Veliki Primarijus.I ja elim unititi diktaturu lijenika. To kanim postii

  drugaijim metodama nego bivi Veliki Primarijus, da ne bi poaonjegovim stopama. Treba dignuti narod, a paralelno demoraliziratiSpecijalni zdravstveni odred. Potaknut u izdavanje zapostavljenihpovijesnih djela. U uvodu emo se zgraati nad prilikama u kojimasu ljudi neko ivjeli, ali e se ipak shvatiti za ime teimo.

  17. svibnja Sve ide kao po loju. Uspjeli smo pokolebati

  vieg oficira Specijalnog zdravstvenog odreda Romija. Dao samagitirati protiv samog sebe. Povjesnice su tiskane. Preko povjerljivihljudi organizirane su tajne organizacije. Teroristike organizacijerade punom parom. Srueno je nekoliko vitalnih objekata. Samoneka moje ljude i mene i dalje prati dobro zdravlje i srea.

  5. lipnja Sve je spremno. ekam Peku, moga pouzdanikabroj 1, koji treba javiti je li sve pripremljeno za poetak ustanka. Evoupravo zvoni. Sluga e pustiti Peku k meni, pa u prekinuti pisanjedok ne sredim najvanije.

  Peka nije doao. Umjesto njega sluga mi je donio podebljuomotnicu. Iz nje je najprije ispala snimka s dijagnozom: vorii naglasnicama, kao i pismo. Meu ostalim, stajalo je:

  ... S obzirom na to do je vaa bolest neizljeiva, odnosno dase ne moe ukloniti, a da se ne oteti drugi organ (to se izpriloenog snimka vidi) bit emo, na alost, prisiljeni da seodreknemo vae suradnje. Kompletna ekipa Milosrdne komisije s

  instrumentarijem posjetit e vas sutra uveer u deset sati, te vasmolimo da do tog vremena sredite svoje imovinsko stanje. Ako eliteutedjeti troak za Milosrdnu komisiju, koji bi se svakako odbio odvae ostavtine, izvolite nas prevodobno obavijestiti da ete samiobaviti posao. Uz najvee potovanje

  Centralno zdravstveno vijee

  Malo kasnije zakucao je sluga na vratima i s licem prebijenapsa predao mi jo jednu omotnicu.

  17

 • 7/29/2019 Sirius 024

  19/139

  Molim gospodina Velikog Primarijusa tisuu puta zaoprotenje, ali ovo je pismo stiglo prije podne, a zaboravio sam vamga predati.

  Otpustio sam slugu i otvorio pismo. Bio je to meteorolokiizvjetaj, ali kad sam ga stavio pod ifrantsku mreu, proitao sam:

  Zdravstvenici prikrivaju medicinske nalaze osoba za koje dreda bi im mogle koristiti. Od svih kandidata za Velikog Primarijusajedini si ti imao indikacije neke bolesti. Zato si izabran da te imaju uahu.

  SS 23Bila je to Pekina ifra. Upozorenje je dolo prekasno. Jo sam

  jednom pogledao pismo Centralnog zdravstvenog vijea. Ionako mi

  je bilo svejedno, no zanimalo me je tko je ef Vijea. Nijedan ovjeknije ostao iv koji je primio takvo pismo. Iako sam teoretski ve biomrtav ovjek, ipak sam se uzbudio: potpis je bio: PEKA!

  18

 • 7/29/2019 Sirius 024

  20/139

  Eleonora Akrap

  Student sam astrodoske Akademije treeg razreda i ba maloprije mi je ispitiva odobrio pokus sa Septralnim transmutatorom...Zovem se Clart Argens i vrlo dobar sam student. Vjerujem da u iove ispite poloiti odlino kao i one prole... Sad se, meutim,najvie veselim pokusu sa Spektralnim transmutatorom... Trebalo jeodabrati cilj i, naravno, ja sam izabrao Zemlju. Bio sam ve tamo iljudi sa Zemlje su mi vrlo dragi. Oni su ne tako davno dospjeli i dosvog prirodnog satelita, a uskoro e tako kae profesor Blis otii i dalje... Naravno, oni jo nisu u stanju shvatiti nae postojanje,

  ali kae profesor Blis i to e se dogoditi za manje od jednogvremenskog luka.

  Lomsvjetlosti

  19

 • 7/29/2019 Sirius 024

  21/139

  Ispitiva mi je rekao da vodim dnevnik, jer je svaka sitnicavana za kasnije provjeravanje i analizu tog mog eksperimenta. Sveima nekakvu ulogu: ak i moje periferne misli...

  Spreman sam.Kupola centralnog Spektro-transmutatora me eka.

  Ba je ugodno osjeati na elu blagi dodir svjetla. Jedva ekamda pojaaju intenzitet.. . Kako u stii? Nije vano. Neka bude bilogdje u umjerenom pojasu. To e mi pomoi i u zavrnom radu ovegetaciji u Sunevu sustavu. Imam runi ST... Sve je u redu...Moete poeti.

  * * *Blijeda, plavokosa djevojka teko pudit glavu s bolnikog

  uzglavlja. Budite hrabri, Ana govorio je ozbiljni, stariji lijenik.

  Operacija je uspjela, ali vi ste toliko iscrpeni da e trebati mnogovremena i strpljenja prije nego to se budete bolje osjeali... Sad sesamo odmarajte i sve e biti u redu.

  Duboke, plave zjenice upie se u tople oi starog lijenika.Trenutak i umorne se vjee spustie.

  Hvala, profesore... jedva ujni apat klizne sa suhihusana. Neete imati problema... sa mnom...

  Lijenik se povue u pratnji mlade lijenice. Ona paljivozatvori vrata i okrene mu se. Profesor se lecne kad ugleda suze ukolegiinim oima. Stavi joj zatitniki ruku na rame.

  Smirite se, djevojko... ree tiho. Znam kako seosjeate, ali nikad se bolesniku ne smije oduzeti svaka nada! ak nionda kad je ni mi vie nemamo...

  Ona zna... promrmlja mlada lijenica. To jestravino!

  Ima trenutaka kada proklinjemo nau nemo nastavistari profesor. Nikad se na to neete priviknuti, ali ete se moratinauiti ivjeti s tim... Dodite...

  Dvije bijele prilike odoe polako niz hodnik.U maloj bolnikoj sobi lagani povjetarac podie zavjese na

  irom otvorenom prozoru.Ljeto pomisli bolesna djevojka. Moje posljednje

  ljeto... Pogled joj klizne na sjajno isto staklo na kojem se ogledalavelika kronja kestena to je rastao u bolnikom dvoritu. Ana

  zamisli hrapavu smeu koru i odjednom osjeti da joj se vlae oi.

  20

 • 7/29/2019 Sirius 024

  22/139

  Sve je bilo tako blizu, a opet izvan dohvata .. . Jedva podie ruku spokrivaa i pritisne zvono uz uzglavlje.

  Deurna sestra ue kao da je stajala iza vrata. Boli? upita blago. Djevojka zatvori oi. Da... promrmlja.Sestra uze ve pripremljenu injekciju i brzo ubrizga lijek u

  djevojinu ispruenu ruku. Sad e sve biti u redu ree veselo moi e i zaspati. Neu spavati... dahne djevojka. Samo da me ne

  boli... Odmah, odmah, duo! govorila je sestra, popravljajui

  nevidljive nabore na pokrivau. Samo zovi, ako zatreba!Bolesnike vjee se spustie i sestra tiho izie.

  Ana nije spavala.im je osjetila da je sama, otvorila je oi i zagledala se u

  otvoreni prozor. isto okno odraavalo je plavo nebo i dio kestenovekronje. Na bijelu drvenu okviru titrala je traka duginih boja.

  Mora da se lomi kroz nekakvu prizmu..., pomisli tekobolesna djevojka, sjetivi se nostalgino satova iz fizike. Lijek jedjelovao i bolovi su blijedjeli. Zajedno s osloboenjem od muka,rasla je znatielja ta lomi svjetlost? Moda brueni rub zrcala?

  Preletjela je pogledom po sobi. Jedino zrcalo visjelo je iznadumivaonika u sjeni. Svjetiljka? Soba je imala moderno zidnoosvjetljenje, a okrugle, mlijene cijevi teko da su mogle biti uzrokone male raskoi na prozorskom okviru. aa s vodom? Bila je nastoliu, izvan dohvata svjetla. Onda to?

  Ana se pokua uspraviti. Nije ilo. Nedostajao je i onajminimum snage to ga je jo imala prije operacije .. . Pogled se samvrati maloj traci svih boja.

  Kao veselje . .., pomisli Ana. Da bar potraje .. . Hej! Pa to

  se iri! Traka je s prozorskog okvira prela na glatki blijedozelenizid i proirila se skoro du cijele njegove plohe. Odjednom se zaupucketanje elektrinog pranjenja i pred razrogacenim oimanepomine djevojke materijalizira se nekakvo udno bie.

  Haluciniram!, bljesnu umornim mozgom. Od lijeka? Ili jeto, moda, kraj?... Da zovem sestru? Ali, ona nee nita shvatiti...Tko je to? ovjek iz spleta duginih boja! A kako je samo lijep...

  Pred rairenim oima mlade, prozranoblijede djevojke pojavise mladi u udnoj plaviastoj uniformi, smee, valovite kose itoplih smeih oiju iz kojih su strujale zlatne iskrice. U ruci je draomali bijeli aparat i osmjehivao se.

  21

 • 7/29/2019 Sirius 024

  23/139

  Ana na trenutak izgubi svijest.

  * * *... Uzbuen sam... Dogaa se neto... Prvi put sam uhvatio

  emisiju istog bola! Idem tamo... Osnovni je zakon svih astrodosa:

  pomoi gdje se god moe! Signali dolaze iz ove velike kue . .. toje to? Bolnica, zacijelo. Pa da, oni jo boluju... Priao nam jeprofesor Blis da umiru dosta esto ak i vrlo mladi... Bolesti... viene postoje kod nas. Prvi Intergalaktiki zakon nam brani da semijeamo u sudbinu, tj. u prirodni razvoj inferiornih rasa. Astrodosipomau samo ako su pozvani... Inae, ok moe biti pogibeljniji odsame bolesti. Tako odreuju nai zakoni... Ali, zar ovi signali nezovu? Oni su vrlo snani i isti... Mora da je mlada osoba... Evome!

  Da... Kliznuo sam ravno kroz otvor u prostoriju. Vrlojednostavno . .. Pokuat u pomoi... To je ena! Ne smije me vidjetijer e se uzbuditi. .. Ali, ekaj, moj runi analizator kae da joj jesvijest potpuno bistra i sposobna da savlada svako uzbuenje... Adijagnoza? Njena se krv razlae... Nedavno su joj usadili novukotanu sr... Ne moe se primiti... kasno je... Ne gubim, znai, nitaako pokuam a ona je zvala u pomo! Evo, registrator je naoznaci APEL-KRITINO. Mogu, dakle intervenirati... Da... oke biti minimalan, kae analizator. U redu...Pritiem Spektralni

  tranmutator...Polako...* * *

  Ana duboko uze dah i zagleda se u sada ozbiljna mladia.Nisam sanjala!, pomisli zaprepateno. ovjek iz duge je

  ovdje! to hoe?Pomoi ti!, odjeknu odgovor u njenoj glavi, iako mladi nije

  otvorio usta. Glas je bio zvonak i jasan. Ne sanja. Ja sam zaista tu.Doao sam iz svemira... Planet Herbon, vaim jezikom... Vrlo je

  daleko... Ja sam student. Doao sam Spektralnim transmutatorom,radi pokusa .. . Tvoji su signali bili jaki, pa sam se tu spustio...Spektar... promrlja djevojka. Znai, ipak si doao iz one

  duge na prozoru? Kako se zove?Clart Argens... Doao sam ST materijalizacijom. Ti si

  bolesna, operirali su te?Da..., djevojka je mehanidki prela na telepatski nain

  sporazumijevanja. Bilo je lake. Jutros... Kau da e poslije biti

  bolje...

  22

 • 7/29/2019 Sirius 024

  24/139

  Nee. Mladi podie bijeli aparat. Tvoja se krv vrlo brzopretvara u neto to ti vie nee moi hraniti mozak. Trebalo biblokirati taj pogreni proces . Ako dopusti, pokuat u...

  Kako?, progovori Ana bez daha. I zato?Regeneratorom, glasio je odgovor. I zato to si tako

  mlada... Profesor Blis kae da treba produljiti vijek onima velikihmozgovnih kapaciteta. A ti e se razviti u vrlo dobrog znanstvenikai na kraju e spoznati nae postojanje... Naravno, ako preboli ..Dopusti ..

  Priao je sasvim blizu i primaknuo prozirnu cjevicu do samabezbojna ela bolesnice. Bljesnue munje. Ana utone u blagi san.

  * * *... Zemaljska djevojka je spaena! Regenerator je radio

  besprijekorno i oznake na registratoru su sad DOBRO-OPORAVLJANJE... Nikad jo nisam bio tako sretan... to e reiprofesor Blis?... Ona se zove Ana Baren i ini se, kao da zbognekog udnog razloga pripada meni... Svaki njen udisaj osjeam kaosvoj... To mi se jo nikad nije dogodilo, a spasio sam ve mnogoivih bia na naseljenim svjetovima! To je na osnovni zadatak!Sve su druge aktivnosti astrodosa sporedne... Vrijeme prolazi. ..Moram pouriti... Ona se budi...

  * * *Ana otvori oi i podie ruku. Teine je nestalo iz tijela, disanjeje bilo sasvim lako. A onaj pakleni, viemjeseni umor, gubio senegdje u plaviastoj izmaglici...

  Plava magla... boje... duga ,..Clart Argens! bljesnu u djevojcinoj svijesti. Fantazirala

  sam!Brzo okrene glavu prozoru i zaprepasti se iz dva razloga: prvo,

  on je bio tu, naslonjen uza zid i drugo, mogla se kretati bez imalonapora i bola! Bila je, znai, istina!Clart Argens!, vikne blistavih zjenica. Ja sam zdrava!Jo nisi, ali bit e uskoro!, ree zvonki glas koji djevojka

  nikad vie nee moi zaboraviti. Moram sada otii!ekaj, Ana se pridie. Oi su joj blistale kao da je naslutila

  istinu. Hoe li opet doi?Ne znam. Ovisi o zavrnim ispitima i profesoru Blisu...,

  udni osmijeh rasvijetli lijepe mladieve crte lica. uvaj se... impostanem pravi astrodos, vratit u se...

  23

 • 7/29/2019 Sirius 024

  25/139

  Ali, gdje se nalazi tvoj planet? Gdje je Herbon?Za zemaljska mjerila vrlo daleko... Iz druge galaksije smo.

  Putujemo pomou Spektralnih transmutatora kroz hipersvemir,...Atrava je kod nas kao i vaa, samo je ima mnogo, mnogo vie, pa smopo njoj dobili i ime... Zovemo je 'scalpi' na vaem neto kao

  'biljka koja ubori'.Clart Argens!, skoro jekne djevojka. Ostani! Neu da teizgubim!

  Izgubiti? kao da je teko prevodio smisao te rijei. Nemoe se izgubiti neto to je u tebi! Vratit u se, Ana... Lijepo je stobom... Tvoj e nas mozak spoznati vrlo brzo... Zdravo. Moramii...

  Raskona duga bljesnu na zidu bolnike sobe, klizne beumnodo prozora, zastane trenutak pa se izgubi u plavetnilu ljetnogprijepodneva.

  Ana zari glavu u jastuk i umiri se.

  * * *Lijenici proglasie neshvatljivo ozdravljenje teke bolesnice

  meicinskim udom! Nikakva logikog tumaenja nije bilo.Proces pretvaranja crvenih krvnih zrnaca u bijela bio je zaustavljen,normalna ravnotea u organizmu uspostavljena, Anin oporavak

  oigledan.Mjesec dana nakon operacije napustila je kliniku u drutvupresretnih roditelja i zarunika Ivana.

  Samo je njemu ispriala istinu o svom ozdravljenju ali, nikroz prizmu svoje beskrajne, mladenake ljubavi Ivan nije mogaoshvatiti to je govorila.

  Bila si pod utjecajem lijeka rekao je njeno. ovjekuse priinja svata kad djeluju narkotici...

  Prestala je spominjati svoj udesni doivljaj, zadravi ga u

  potpunosti za sebe. Pohranila ga je poput dragulja u najintimnijudubinu sjeanja, crpei odatle udnu snagu.

  * * *Dani i noi nastavili su se smjenjivati svojim jednolinim,

  smirenim tempom; Zemlja se u pravilnim razmacima pribliavalaSuncu i udaljavala od njega a nitko od stanovnika naeg malogplaneta jo nije bio sposoban osjetiti divovski ritam ivota galaksije,iji smo bili nerazdvojni dio.

  Vrijeme je svojim blagim, neunitivim prostorom odravalo iproduljavalo u beskonacnost velianstveno disanje svemira .

  24

 • 7/29/2019 Sirius 024

  26/139

  * * *Clart Argens, sada elitni komandant astrodoskog operativnog

  odjela, vratio se na Zemlju, poslije mnogo uspjenih akcija iposebnih priznanja Intergalaktike unije.

  Zemlja je za njega ostala zauvijek mjesto kamo je intimnopripadao. Znanstvenici Unije objavili su odavno osnovni Zakonsvemira: Klica ivota je svugdje prisutna, no tamo, gdje se razvijeinteligencija, odluujui inilac to e upravljati tim ivotombeskrajna je modana energija. Nema poznatih granica modanojsnazi. Pripadat e onamo, kamo teku tvoje biostruje i bit epotpuno aktivan i ispunjen zadovoljstvom ako naie na sinhronotitranje modane snage u bilo kakva ivotnog oblika u svemiru...

  Clart Argens se vratio jednog zimskog popodneva. Zaronivi u

  hipersvemir, proao je kroz treperenje vjenog ivotnog sjemena i odrazio se na glatkom pisaem stolu u raskonoj lepezi spektra.uvena znanstvenica i dobitnica najvee nagrade za fiziku i

  kemiju, dr Ana Baren, u ijoj su se kosi pojavile prve srebrne nitizemaljskog vremenskog tijeka zaustavi dah i ostade nepomina.Njen suprug Ivan poloi joj ruku na rame.

  to je, Ana? Poela si govoriti o sutranjem predavanju...to ti je? Ti drhti!

  Usne joj se pomaknue. Clart... Clart Argens! rece promuklo, teko. Val topline

  penjao joj se u prsima i prijetio da je ugui. Clart Argens! Ana! vikne Ivan. Jesi li bolesna? Suze joj kliznue

  niz lice. Ne... zahvaljujui njemu! Ona ustade. Ono... ono to si fantazirala poslije bolnice? promrmlja

  Ivan zaprepateno. Nisam fantazirala... On se vratio .., Clart Argens...

  Ruka joj se isprui prema irokoj plohi raskonih boja.Pred zauenim Ivanovim oima, ruka njegove ene dotakne

  neobino snane, vornate prste nekog mladog ovjeka koji kao da jenastao iz duge na stolu.

  Bio je visok, smeokos, zlatne iskrice iz velikih oiju irile sutoplinu i radost.

  Ovdje sam, Ana!, odjekne zvonki glas u Ivanovoj i Aninojglavi. Ti si intimno shvatila ivot... Jo niste savladali sve bolesti,

  ali mogu ti pokazati dio trajanja, jer si vrlo blizu rjeenju...

  25

 • 7/29/2019 Sirius 024

  27/139

  Clart Argens... glas joj je podrhtavao. Ne mogu ii stobom... Ja pripadam Ivanu, djeci, obitelji, Zemlji...

  Nee ii. .., odzvanjalo je blago. Ne sad .. . Kad budevrijeme, kad se ravnopravno ukljuite u Intergalaktiku uniju, kadasvima postane jasan domet modane snage, otvorit e vam se

  svemirske ceste .. . Odlazi? suze joj kanue na njegovu ruku. Snaniprsti astrodosa s Herbona dodirnue enino elo.Da. Zove me sluba. Ali, vratit u se... Uskoro... Nae su

  snage sinhrone . .. I ne samo ja... Mnogo astrodosa svakodnevnoobilazi vau galaksiju...

  Njegov lik izblijedi Plamene boje bljesnue na zidu. ClarkArgens! skoro krikne ena.

  Ana... Ana... Ana .. ., odzvanjalo je u glavama dvoje ljudi,nestajui u udovinoj, neuhvatljivoj daljini.Ivan vrto zagrli svoju suprugu.

  * * *Nekoliko dana kasnije jedna djevojica pokae majci zid u

  kuhinji. Vidi, mama, to je lijepo! povie blistavih oiju. to

  je to?

  Na zidu je titrala jasna traka svih boja. To neki rub lomi svjetlost pa nastaje spektar boja

  odvrati mlada majka. Lijepo je, zar ne? Divno... teta to ga ne mogu uzeti! Da... nasmija se ena. teta to ne slui niemu!

  Samo je lijepo, ali nije korisno. Ne moes ga zadrati, ne moe gastaviti u vitrinu, nita ne moe s njim! Da, to je zaista velika, velikateta...

  Frank Herbert26

 • 7/29/2019 Sirius 024

  28/139

  By the BookPrevelo Krunoslav Poljak

  PrirunikPrema poslu se mora odnositi s najveom ozbiljnou.

  Beskonaan broj jo neroenih pripadnika ljudske vrste zavisi od

  tebe koji odrava prohodnost prometnih linija kroz negativanprostor. Ako mree kutne transmisije zakau, iznevjerit e ovjek.Ti i Organizacija (Prirunik za namjetenike)

  * * *

  Bio je prestar za tu vrst posla iako se zvao Ivar Norris Gump,priznat kao najbolji mehaniar u devet stotina godina staroj povijesti

  Organizacije. Da je itko drugi, a ne njegov stari prijatelj MogWashington, traio pomo, dobio bi uljudan negativan odgovorpotpisan s Ing. Polumirovina je davala mehaniaru pravo daodbije opasne zadatke.

  A sada, poslije tri sata rada u potpunom vakuumskom odijelu upustoj tami Skoarnoffove cijevi, Inga su boljele kosti od umora. Bolmu je zamuivala misli, a prema tome i sposobnost da opstane, to jedobro znao.

  Prema poslu se mora uvijek odnositi s najveom

  ozbiljnou mislio je Aksiom: mehaniar ne smije zapasti uneprilike.Ing se nasmijei na ueno neznanje prirunika, duboko udahne

  i pokua se opustiti. Sada je trebalo biti kod kue na Marsu i brinutise samo za rutinsko odravanje releja na Phobosu i koji put odratipredavanje novim mehaniarima.

  Prokleti Mog, pomislio je.

  Ipak, veliki kvar je bio ovdje u cijevi i est je odlinihmehaniara poginulo u pokuaju da ga nau. On je sudjelovao u

  27

 • 7/29/2019 Sirius 024

  29/139

  kolovanju sve te estorice a to je bio samo jo jedan razlog da seodazvao Mogu. Svi oni su imali iste ideale.

  Oko Inga se prostirala zrakoprazna cjevasta pilja promjera dvakilometra i dugaka dvanaest kilometara. Bila je to rupa bezsvjetlosti izdubljena u vulkanskoj stijeni ispod Mjeseeva Mare

  Nectarisa. Ovo je bio dom Zrake prekrasne, smrtonosne,ivotne ozbiljne zrake, ukroenog nasilja, koja je odjednom postalasvojeglava.

  Ing je razmiljao o svemu to se kroz povijest zbivalo u tojcijevi. Prije nekih devet stotina godina potpisan je Sporazum osijanju. Osim poslova oko odravanja komunikacija u Sunevomsistemu, Organizacija je preuzela zadatak da alje u Svemir malekontejnere, ije su dimenzije bile strogo ograniene masom koju jemogao pomicati angtransov impuls. U svakom je kontejneru bilo

  dvadeset zeica. U maternicama zeica lealo je dvije stotineuspavanih ljudskih embrija s gotovo ukoenim metabolizmom, a uznjih su bili embriji domaih ivotinja koje bi trebalo da omogueovjeku stvaranje novih dobara. Uz zeice se u kontejnerima nalazilosjeme biljaka, jaja kukaca i na trakama nacrti alata.

  Kontejneri su bili tako konstruirani da se kad se spuste naplanet rasklope u neku vrst zatitnog svoda nad ivotnim prostorom.Zatim bi strojevi prebacili embrije u inkubatore, gdje bi se oni razvilia potom bi ih mehanike naprave njegovale i odgajale dok se ljudsko

  sjeme ne bi moglo brinuti samo za sebe.Svaki su kontejner ubrzavali angtranski impulsi doprekosvjetlosne brzine Kao da daju impulse obinoj vrtnojljuljaci, tumaila je znanstveno-popularna knjievnost. ivotnimehanizam bio je pod kontrolom signala koji su se stali krozZraku i iji su siuni impulsi ili oko ugla da bi umilisekundama prevaljivali udaljenosti kojima bi materija putovalastoljeima.

  Ing pogleda na minijaturnu zraku hermetski zatvorenu iza

  kvarcnog prozoria. U njoj je bila i nada i razoaranje. Kad bi sezraku kao to je ova moglo staviti u svaki kontejner, velika bi sezraka mogla prema njoj orijentirati. Ali pod tim grubimbombardiranjem, anode zrake trajale su najvie mjesec dana.Ispomagalo se odraznim ploama na kontejnerima, odskocima zrakai programiranim aproksimacijama. I sada su negdje programiraneaproksimacije iznevjerile.

  I sada kad se prvi brod po Sporazumu o sijanju trebao da spustina Theta Apus IV i kad je zanimanje ovjeanstva doseglo

  kulminaciju pokazalo se da je kontakt uz pomo zrakenepouzdan.

  28

 • 7/29/2019 Sirius 024

  30/139

  Ing je osjetio odreenu privlanost prema tom njenom teretutamo, vani. Nagoni su mu bili povezani s tim kontejnerima koji eodjuriti u nepoznato ako se ne ukroti zraku. Embriji e zacijelonaposljetku umrijeti a s njima e umrijeti i san.

  Veina ovjeanstva se bojala da e kontejneri pasti u ruke

  stranog ivota, da e ljudske embrije tamo vani neto preuzeti. Namjestima je ak izbila panika i poelo se vikati da kontejneri sadredovoljno tajni o ljudima da bi cijela rasa mogla biti ozbiljnougroena.

  Ingu, a i onoj estorici prije njega, inilo se da je sr problemaoigledna. Problem je leao ovdje i u anomalijskoj matematici kojaje nedavno razraena da bi se protumailo zato se zraka odbija odkontejnera. Jednako oiglednim im se inilo i ono to valja uiniti.Ali, est je ljudi poginulo drei se onog to im se inilo oiglednim.

  Poginuli su ovdje u ovom posve crnom mraku.Ponekad je bilo korisno zaviriti u Prirunik.esto se nije znalo to se trai moda malo zalutale

  radijacije, moda nekoliko kozmikih zraka koje su se probijale krozslabu toku u zatitnom omotau silnica, ili se probila praina uslijedpotresa na Mjesecu ili malo topline vrelo mjesto to izbija izdubine. Velika zraka nije trpjela mnogo smetnji. Stavite joj na putzrno praine u krivo vrijeme, dopustite da je presijee treptajsvjetlosti i ona e pomahnitati kao vigalo bia. Grevito e se

  savijati kao divovska zmija, unititi cijele dijelove zidova cijevi.Odsjaj zrake plesat e po nebu iznad Mjeseca i mehaniari e serazbjeati.

  A mehaniar na krivom mjestu u cijevi e poginuti.Ing gurne ruke u vrh bavasta odijela, podesi svoj osobni

  minijaturni zrakoskop, instrument koji ga je povezivao kroz kratkiangularni prostor s kontrolnim ureajem zrake. Provjerio jeinstrumente, oitao svoj poloaj prema moduliranom kontaktnomgrebenu kroz potplate oklopljena odijela.

  Razmiljao je o tom to toga asa radi njegova ki Lisa.Vjerojatno sprema djeake, njegove unuke, da krenu kroz automat ukolu. Na pomisao da se jedan njegov unuk ve nalazi naMarsovskoj tehnikoj koli i da se sprema za karijeru u Organizacijida bi poao stopama svog slavnog djeda, Ing se odjednom osjetistarim.

  Vakuumsko odijelo je bilo vrelo i vonjavo poslije Ingovatrosatna boravka u njemu. Na brojaniku se vidjelo da mu sistem zaodravanje ravnotee temperature konzerviranom hladnoom moeraditi jo jedan sat i deset minuta.

  29

 • 7/29/2019 Sirius 024

  31/139

  U pitanju su istai pomisli Ing. Mora da su uzrokvakuumski istaci. Rije je o poznatoj nesolidnosti neivih predmeta.

  to kae Prirunik? esto se isplati prvo potraiti znaajkekoritenih ureaja koje mogu biti takve da e u osnovi pragmatikipristup dati najbolje izglede za uspjeh. esto se nezgoda ili

  neispravno funkcioniranje moe rijeiti izravnim i jednostavnimpristupom uz namjerno zanemarivanje suptilnijih aspekata...On opet provue ruke u rukave odijela, oklopljenom rukom

  zatiti broja estice, otvori poklopac i pogleda fluorescentnukazaljku. Istog asa neki ljutiti glas zakreti u zvunicima.

  Ugasi to svjetlo! Putamo zraku.Ing refleksnom kretnjom spusti poklopac i ree: Nalazim se u sjeni ogradne ploe. Ne vidim zraku. Zato

  mi nije reeno da putate zraku?

  Drugi glas zagrmi iz zvunika: Ovdje je Mog, Inge. Pratim tvoje kretanje pomou sonoa

  pa sam ljudima rekao da nastave i da te ne smetaju. Zato supertrans prati mehaniara upita Ing. Sve je u redu, Inge. to to radi, pravi pokuse? zacereka se Ing. Da. Moramo prebaciti zrakom neki unutranji transport na

  Titan i mislili smo da je najbolje da to odavde obavimo.

  Smetam li zraci? Nemamo jo nikakvih problema.Transmisija kroz unutranji prostor je otvorena i ista,

  razmiljao je Ing, ali je daleka staza do zvijezda neista. Modapaniari imaju pravo. Moda je rije o vanjskoj smetnji, nekojstranoj inteligenciji.

  Na ovoj smo transmisiji izgubili dva istaa reeWashington. Ima li im traga?

  Negativno.

  Izgubili su dva istaa na transmisiji, pomisli Ing. To je vepostalo praksa. Lepravi vakuumski istai oslonjeni na poljezrake patroliraju uzdu nje i trae i najmanje tragove smetnji.Valja ih mijenjati normalno otprilike stotinu na godinu ali je tabrojka stalno rasla. Kako je zraka postajala vea i oslobaala viesnage za daleki domet, istai su postajali sve neefikasniji uizbjegavanju angtranskog skoka kontroliranog micanja zrake.Nijedan ista nije mogao preivjeti dodir sa zrakom. Bili su nabijenienergijom u fazi sa zrakom i podeeni tako da se trenutno rasplinu i

  svoju energiju predaju transmisiji. U pitanju su ti prokleti istai ree Ing.

  30

 • 7/29/2019 Sirius 024

  32/139

  Svi vi to stalno govorite odvrati Washington.Ing se poeo oprezno pomicati udesno. Negdje tamo glasitni je

  pod postupno zaokretao prema gore i postajao zid a zatim strop.Ali, suprotna je strana bila udaljena dva kilometra a gravitacijaMjeseca, ma koliko bila slaba, ipak je oteavala penjanje uza zid.

  Ovdje nije bilo kao sa zrakom na malenom Phobosu gdje se mogloizvana upotrijebiti ureaj za pojaanje polja i hodati po volji okocijevi.

  Zatim je razmislio da li da uzjae na jedan ista... onako kakosu to uinila ona estorica prije njega.

  Ingovi teki, oprezni koraci odveli su ga iz sjene anodneogradne ploe. Okrenuo se i vidio liniju tanku kao olovka koja se upurpurnom aru pruala od njega do dvadeset kilometara udaljenekatode. Znao je da zapravo nema purpurna ara nego da je ono to

  vidi vizualna simulacija nastala na povrini ploe na njegovoj kacigiprozirne samo u jednom smjeru, reakcija na prisutnost zrakeuinjene vidljivom samo zbog njegove sigurnosti.

  Sono te ima u utoj zoni. Pazi, Inge ree Washingtonovglas u zvuniku.

  Ing skrene udesno i pogleda zraku.Povremeni prekidi na grimiznoj liniji odavali su prisutnost,

  izmeu njega i te svjetlucave energije, robotskih vakuumskih istaakoji su patrolirali obodom, visei na sinusoidnim linijama polja

  zrake kao dupini koji skakuu po morski valovima. Transport je sputen ree Washington. Prelazimo u

  fazu dalekog dometa. Program od deset minuta.Ing kimne glavom. U mati je vidio Washingtona kako sjedi u

  oklopljenom mjehuru kontrolne prostorije, div s namrtenim licem iivim i svjetlucavim oima. Stari Mog nije htio povjerovati da su upitanju istai. Ako su zaista u pitanju istai, netko e stradati. Bite jo smrtnih sluajeva... jo vonji... sve dok se ne ispita novateorija. Zaista je dolo vrijeme da netko nae neku anomalijsku rupuu angtranskoj matematici. A to je netko na Zemlji i uinio natransvremenskim kompjutorima... i ako taj ima pravo, onda su upitanju istai.

  Ing je paljivo promatrao sjenovite prekide na zraci robotska torpeda, sa senzorima, izuena da pokupe i najsitnijuneistou. Jedna od sjena se iznenada poe iriti u oba smjera doknije prekrila cijelu zraku. Pribliio mu se jedan ista. Ing prieka daista identificira oznake Ovlatene Osobe koje je on vidio na istinain kao to je Ing vidio zraku.

  Zraka se opet pojavi.

  31

 • 7/29/2019 Sirius 024

  33/139

  Upravo te pregledao ista ree Washington. Prilinosi blizu.

  Ing je po efovu glasu opazio da je zabrinut pa ree: Nema opasnosti sve dok sam ovdje blizu ograde.Zatim u mati pokua zamisliti ista kako se die iznad njega i

  vraa se na svoju postaju pokraj zrake. Vidim te prema zraci ree Washington irina tvojesjene kae da se pribliava crvenoj zoni. Ne prilazi preblizu, Inge.Ne bih htio odatle istiti mehaniara-prijatelja.

  Zaista ti ne bih htio zadati toliko posla. Ostani na sigurnoj udaljenosti. Mjerim debljinu zrake na ukrtenim nitima na kacigi,

  Moge. Smiri se.Ing je priao jo dva koraka, pogledao uzdu zrake traei

  poetak kontroliranog pomaka koji e odbaciti poruku testa uangularni prostor. Lanana energija purpurnog konopca poela sesavijati u blizini svog sredita, daleko dolje niz cijev. Cijela je radnjabila vidljiva samo kao lagani treptaj prema vani na pozadiniukrtenih niti na linoj ploi.

  Vrati se etiri koraka natrag. Odbaaj je bio opasan ako stetako blizu i ako kakva nezvana radijacija dodirne zraku...

  Ing une, pogleda niz zraku i prieka odbaaj. Iskusni

  mehaniar moe vie zakljuiti po tome kako je zraka ibnula negoto to mogu otkriti hrpe instrumenata. Da li je izbacila dvostruki luk?arite polja je neispravno. Da li treperi gore-dolje? Moda je rije oloem poravnanju okomite faze. Cijepa li se i iri u dvije ome?Problemi sa sinhronizacijom.

  Ali, morate biti ovdje unutra, blizu, i paziti na onu jedvazamjetljivu granicu izmeu dobre vidljivosti i ostanka u vjenommraku.

  Dok je bio tako blizu, istai su mu poeli obraati vie panje,

  ali se on postavio tako da su oni dobro vidjeli oznake ovlateneosobe i mogli odrediti njegov poloaj i nastaviti posao.Za Ingovo iskusno oko rad istaa je bio napetiji i bri nego

  normalno. To je bilo u skladu sa svim prijanjim izvjetajima osim ako kakav otvor u obodu cijevi nije propustio zalutale straneestice ili pulziranje Mjeseeva vlastita ivota moda odvojilosiune djelie materije sa zidova cijevi.

  Ing se pitao ne ulazi li to u cijev kroz neku neopaenu rupicuu fanatinoj kontroli ulaza sa etiri pretkomore. Ali, mehaniari su

  tuda njukali od same prve pojave nezgode. Nije vjerojatno da bi im

  32

 • 7/29/2019 Sirius 024

  34/139

  promakla bilo kakva rupica. Ne greka je ovdje unutra. Aaktivnost istaa se poveala nesumnjivo ivljim tempom.

  Stanje programa? upita Ing. Transmisija je jo whorf-pozitivna, ali jo nismo nali otvor

  u angularni prostor.

  Vrijeme? Jo osam minuta do kraja programa. Aktivnost istaa raste. Kakvo je stanje neistoe? Normalno odvrati Washington poslije krae stanke.Ing odmahne glavom. Monitor, koji je stalno brojio koliinu

  otpadaka koje su istai hvatali, nije smio pokazivati normalnostanje kraj tolike aktivnosti.

  to je s odailjaem u Mare Nubiumu?

  Jo je izvan pogona i pun kontrolne opreme. U posljednjemizvjetaju o njemu nema spomena. Imbrium? Kontrolne ekipe su vani i misle da e se vratiti u fazu testa

  do 09.00 sati. Valjda nam ne misli narediti da zaustavimo pogonzbog potpunog raiavanja?

  Jo ne. Moramo voditi rauna o financijama, lnge, misti i na to.Hm! mislio je Ing. Poss obino ne misli na pare kad je rije o

  ovakvu problemu. Moda mi eli neto rei?to kae Prirunik? Dobar mehaniar misli na trokove i znada je Organizacija zainteresirana da se rad ureaja ne prekida i da seoprema zamjenjuje to rjee.

  Ing je razmiljao da li da zatrai otvaranje cijevi zbogtemeljitog pregleda Ali cijevi u Mare Nubiumu i Imbriumu nisu nitaotkrile a vrijeme dekontaminacije je skupo. Ipak, te su cijevi starije Nubium je prva uope sagraena. Obje su manje od Nectarisa iimaju jednostavnije pretkomore. Ali njihove zrake se nisu nita bolje

  probijale u angularni prostor negoli ona u cijevi Nectarisa s njenimgolemim dimenzijama i stroim zatitnim mjerama. Ostani na vezi ree Washington. Poeli smo dobivati

  podatke o treptajima.U nagloj tiini Ing opazi kao da se zraka nabire. Greben je

  proao uzdu dvanaest kilometara cijevi poput purpurna vala i cijeluudaljenost prevalio za otprilike dvije tisuinke sekunde. To je bilotako brzo da je vizualno Ing sve vidio tek kad je sve ve bilo gotovo.

  Ing se uspravio i poeo analizirati to je vidio. Zraka jeizgledala ista i bez mrlje savren odbaaj... osim jednog sitnog

  33

 • 7/29/2019 Sirius 024

  35/139

  blijeska na samom kraju i jednog otprilike u sredini. Mali bljeskovi.Slika koja se zadrala u oku bila je oblika igle, kruta .. . iljata.

  Kako je izgledalo? upita Washington. isto odvrati Ing. Jesmo li proli? Provjeravamo. Ogranieni kontakt. Vrlo mutno. Otprilike

  trideset posto... dovoljno da konstatiramo da su kontejneri jo tamo ida im je sadraj jo iv. Je li u putanji? ini se da jest. No nije sigurno. Izbroji istae. Prokletstvo! Izgubili smo jo dva. Tono dva? Da. Zato?

  Jo ne znam. Pokazuju li instrumenti skretanje zrake zbogpogotka u dva istaa? Koliki je zbir energija? Svi misle da su uzrok istai gunao je Washington. Kaem ti da nisu. Oni su u punoj fazi sa zrakom i samo joj

  predaju svoju energiju ako budu pogoeni. Oni nisu neistoa. Ali, da li ih zraka zaista apsorbira? Vidio si izvjetaj o

  anomaliji. Oh, Inge, nemojmo opet o tome Washingtonov je glas

  zvuao umorno i razdraeno.

  Washingtonova tvrdoglavost zbunila je Inga. To mu nikakonije bilo slino. Dobro, ali to ako odu nekamo gdje ih ne moemo vidjeti? Prestani, Inge. Isti si kao i ostali. Ako postoji mjesto kamo

  oni ne idu, to je angularni prostor, U svemiru nema dovoljno energijeda bi se poslala istija masa iza ugla.

  Osim ako zaista ne postoji nekakva rupa u naim teorijama odvrati Ing. Razmiljao je: Mog mi pokuava neto rei. to?Zato ne kae otvoreno? ekao je i preispitivao pomisao koja mu sevrpoljila negdje na dnu mozga neki pojam . . to je to bilo? Nekapolu-zaboravljena asocijacija?

  Evo izvjetaja o zraci ree Washington. Otklonpokazuje da je zahvaen samo jedan ista ali je zbir energijedvostruk. Jedan je izravnao drugi. To se dogaa.

  Ing je prouavao purpurnu liniju kimajui glavom. Zraka jeimala gotovo boju ala koji je nosila njegova ena Jennie zasvadbenog putovanja. Bila je dobra ena odgojila Lisu namarsovskim poljima i bila uz svoga mua dok je nisu ubilikonzervirani zrak i teak ivot.

  34

 • 7/29/2019 Sirius 024

  36/139

  Sada je zraka mirovala okruena samo vrlo blijedom crvenomaureolom.

  Aktivnost istaa se smanjila. Ispitni program je bio pri kraju iIng je mislio da e izvriti jo jedan odbaaj u angularni prostor.Nakon odreenog vremena ovjek instinktivno osjea puls

  transmisije. Mogue je osjetiti kad e zraka otvoriti siuan signalniprozor kroz godine svjetlosti. Vidio sam kako su unitena oba istaa ree Ing. Nije

  izgledalo da su se raspali ili slino... jednostavno su izgorjeli. Konzumirana energija. Moda.Ing je razmiljao jedan tren. U njemu je poeo rasti

  predosjeaj. Znao je kako e ga ispitati. Pitanje je bilo: Hoe li Mogpristati? Teko, u sadanjem raspoloenju. Ing je razmiljao o

  prijatelju. Tama i izoliranost njegova poloaja u cijevi davali suglasovima koji su dolazili izvana nestvaran dojam. Moge, u;ini mi uslugu. Poalji jedan impuls. Nita posebno,

  samo radi demonstracije. elio bih vidjeti isti greben uzdu zrake.Ne pokuavaj ga odbaciti u angularni prostor nego ga samo ibni.

  Jesi li poludio? Svaki impuls moe pogoditi angularniprostor. I ako se na putu zrake nae zrnce praine.

  Znam da bismo mogli razrezati stijene cijevi. Ali ova jezraka ista, Moge. To se jasno vidi. elio bih samo maleni greben.

  Zato?Smijem li mu rei? razmiljao je Ing. Odluio je da kae

  samo dio istine: elio bih izmjeriti brzinu istaa za vrijeme programa.

  Ukljui monitor nestoa i biljei broj prijelaza preko svakepromatrake toke. Usredotoi se na istae a ne na zraku.

  Zato? Vidi i sam da se aktivnost istaa ne slae sa stanjem

  zrake. Tu neto nije u redu: akumulirana greka u programiranjuili. .. Ne znam. Ali, potrebne su mi neke injenice da bih mogaonastaviti fizika mjerenja za vrijeme impulsa.

  Nee doi do novih podataka pokusom koji se moeponoviti u laboratoriju.

  Ovo nije laboratorij. Washington je malo razmislio. Gdje e biti za vrijeme udarca? Znai, uinit e, pomisli

  Ing. Bit u u blizini anodnog kraja. Zraka ovdje ne moe

  previe skrenuti. A to ako oteti cijev?

  35

 • 7/29/2019 Sirius 024

  37/139

  Ing je oklijevao sjetivi se da je tamo vani prijatelj, prijatelj sodgovornou. A da se ne spominje tko sve moe pratiti razgovor,ipak... a taj je pokus bio od ivotne vanosti za pomisao to mu jetinjala na rubu svijesti.

  Priekaj dok doem na svoje mjesto.

  Poeo se penjati padinom cijevi i iziao iz ute zone u sivu azatim u bijelu. Ovdje se okrenuo i dobro pogledao zraku. Doimala sekao tanka purpurna vrpca i sirila se ulijevo i udesno kraanalijevo prema anodi. Dui njen dio, koji se protezao do katodenekih dvanaest kilometara Ingu udesno, bioje tanak svenji bojeisprekidan treperavim prolazom istaa.

  Moe sada ree Ing.Prislonio je podupirae odijela na krivinu cijevi, povukao ruke

  u vrh odijela i ukljuio brojilo na vizirnoj ploi koje e pratiti

  kretanje istaa. Sada je doao tei dio posla ekati i gledati.Iznenada se osjetio usamljenim i poeo razmiljati da li je postupioispravno. U njegovu postupku bilo je neto od spaljivanja mostovaza sobom.

  Ako ga ovdje nema, ne moe ga se prouiti, mislio je. Odnosit e se prema poslu s najveom ozbiljnou

  proguna. Ing se zatim nasmijei mislei na tragikomina lica. Izaproklamacije Prirunika vidio je debeljukasta predsjednika vijea.Nita se nije preputalo sluaju nikakav zadatak, nijedna stvar

  osobne sposobnosti, nikakav fiziki napor. Ing je sam sebe smatraospecijalistom za prirunike. Posjedovao je jednu od najveih zbirkiprirunika od onih najstarijih do najnovijih. U dokolici sezabavljao biranim citatima iz prirunika.

  Program poinje javio se Washington rado bih znaoto misli time doznati.

  Citiram odvrati Ing Objektivan radnik sakuplja toje mogue vie injenica i analizira ih u njihovoj cjelini u odnosu naodabrane faktore kojima je potrebno ispitati vezu s pojavom o kojojje rije.

  to to, do vraga, znai? upita Washington. asna rije, ne znam. Ali, zapisano je u Priruniku

  Organizacije. Ing proisti grlo. Kakva je aktivnost istaa natvojim postajama?

  Malo poveana. Odbrojavaj mi do udarca. Jo nema znaka... ekaj! Evo neto se zbiva... dvadeset

  pet.. dvadeset sekundi.Ing pone brojati sam.

  36

 • 7/29/2019 Sirius 024

  38/139

  Nula.Daleko udesno poeli su se pomicati sitni bljeskovi, zatreperili

  mimo njega sve blistaviji. Iza sebe su ostavili nejasnu sliku u oku.Senzori u potplatima poeli su javljati da padaju krhotine.

  Jao meni jaukne Washington.

  Koliko smo ih izgubili? upita Ing. Znao je da je loe...gore negoli je oekivao.Nastala je dua stanka a onda se uo Washingtonov

  zaprepateni glas: Otilo je sto osamnaest istaa. To je nemogue! Jest. Svuda su po podu. Iskljui zraku prije nego to praina

  pone padati po njoj.Zrake nestade s Ingove vizirne ploe. Jesi li to oekivao, Inge? Neto slino. Zato me nisi upozorio? Ne bi mi dao taj imupls. A sada, kako emo opravdati gubitak sto osamnaest

  istaa? Raunovodstvo e me poderati ivog... Ne misli na raunovodstvo. Ti si strunjak za zraku; otvori

  oi. Te istae nije apsorbirala zraka. Bili su razbijeni i prosuli su sepo podu.

  Ali... istai su tako projektirani da udovoljavaju potrebamazrake. Dok se mie zraka i oni se miu. Kad raste neistoa, istainapornije rade. Ako koji od njih malo prenaporno radi i ako sedovoljno brzo ne izmakne, bit e apsorbiran... njegovu e energijuzraka konvertirati. I sada lani impuls izbacuje sto osamnaest istaaiz ravnotee. Ti istai nisu bili apsorbirani: rasprili su se po podu.

  Nastala je tiina dok je Washington razmiljao. Da li je impuls dirnuo angularni prostor? upita Ing.

  Provjeravam odvrati Washington a zatim nastavi: Ne... ekaj: tu je cijeli greben angularnog prostora... kontakti, vrlomala energija... serija koja traje otprilike osamdesetmilijunti diosekunde. Postavio sam respondere na posljednju decimalu inae gane bismo uhvatili.

  Praktiki ga, znai, nismo dirnuli. Da nije netko neto sprtljao prilikom programiranja

  istaa? Na sto i osamnaest komada?

  37

 • 7/29/2019 Sirius 024

  39/139

  Aha, shvaam to misli. U redu, a to emo rei kadzatrae objanjenje?

  Citirat emo prirunik: Svakom problemu se mora prii udvije etape: 1) odrediti podruja koja najvie pridonose loemfunkcioniranju i 2) poduzeti akciju kojom e se smanjiti opasnosti

  koje su nedvosmisleno identijicirane kao opasnosti.Ing ue preko praga pretkomore u salon za lanove uprave.Washington je ve sjedio za stolom u uglu toji je bio rezerviran zadeurnog starijeg inenjera zrake, nadzornika transmisije.

  Bilo je prekasno za ruak a prerano za odmor druge smjene.Salon je bio gotovo prazan. Tri mala rukovodioca za stolom nasuprotnoj strani prostorije pripovijedala su viceve ali su bili vrlo tihiu prisutnosti Washingtona. Pokraj prolaza u kuhinju, s lijeve strane,sjedio je oficir sigurnosti i sisao svoj mjehur sa ajem. Na ramenima

  mu je bilo vlage iz filtara za disanje to je bio znak da je upravosiao s povrine. U stanici je bilo mnogo oficira sigurnosti, primijetiIng... i inilo se da je uvijek jedan od njih u blizini Washingtona.

  Video ploha na stranjoj strani primala je vijesti sa Zemlje: unekim su krajevima izbili politiki nemiri zbog kvara zrake,zahtijevalo se da se opravda potroeni novac. Navodilo seWashingtonove rijei da e rjeenje biti uskoro pronaeno.

  Ing je krenuo prema uglu obilazei oko praznih stolova. PredWashingtonom je bio mjehur s kavom iz kojega se dizala para. Ing je

  prouavao svog prijatelja Mogui Washington (Nemogoci,govorili su mladi inenjeri) bio je svjetionik od ovjeka, visok metardevedeset, irokih ramena, senzibilnih ruku, otra maursko-semitskalica s koom boje bijele kave i neugodno plavih oiju ispod crnekose kratko podiane na mornarski nain. (Glavni lijenikOrganizacije je govorio da je on najudnija igra genetskogsluaja.) Washingtonove dimenzije su vrlo mnogo govorile onjegovim sposobnostima. Prilino je stajalo podii njegov viakkilograma na Mjesec. I zato je morao upravo toliko vie vrijediti.

  Ing sjedne nasuprot Washingtonu, mahne konobarskom oku nasredini stola i narui aj. Dolazi li sa Skuptine? upita Washington. Rekli su mi da si ovdje. Djeluje umorno. Ima li kakvih

  neprilika sa Zemljom zbog izvjetaja? Imao sam sve dok nisam upotrijebio tvoj trik i citirao im

  Prirunik: Svaki pokus u terenskim uvjetima mora to vjernijeodrazavati uvjete odredene laboratorijskim pokusom.

  38

 • 7/29/2019 Sirius 024

  40/139

  Hej, pa taj je citat odlian! Zato im nisi rekao da sipostupio onako kako si predosjetio da bi trebalo postupiti.Predosjetio si a i ja sam predosjetio...

  Washington se nasmijei.Ing duboko udahne. Bilo je ugodno sjediti. Shvatio je da je

  radio pune dvije smjene bez prekida. I ti djeluje umorno ree Washington.Ing potvrdno kimne glavom. Da, bio je umoran. Bio je prestar

  da se toliko napree. Ing nije imao iluzije o sebi. Uvijek je biozakrljao, pomalo slabaan mrav i s gotovo lasijim licem kojesu spaavale od runoe nairoko postavljene zelene oi i gustuperak plave kose. Sada je ta kosa postajala sijeda ali je mozak izairokog ela jo funkcionirao normalno.

  Kroz prorez na stolu pojavi se mjehur sa ajem. Ing. privue

  mjehur k sebi i savije dlanove oko njegove topline. Raunao je da eWashington preuzeti na sebe vei dio slubenog pritiska, ali sada kadje to prolo, osjeao se krivim.

  Bez obzira to sam citirao Prirunik ree Washington nisu zadovoljni takvim objanjenjem.

  Padat e glave i tako dalje? Blago reeno. Dakle, imamo nacrt mjesta na kojima su stradali istai.

  Svaki uniteni dio je ponovo sastavljen koliko se to moglo.Neoteeni istai su izbjegli nesreu za poslovinu dlaku.

  Kako dugo e trajati ienje cijevi? Otprilike osam sati.Ing se nasloni ramenima na stolicu. Miii na bedrima su ga jo

  boljeli od dugog boravka u Skoarnoffovoj cijevi a osjeao je i bol uramenima.

  Onda imamo vremena da malo avrljamo reeWashington.

  Ing se bojao ovog trenutka. Znao je kakav e stav zauzetiWashingtonOficir sigumosti s druge strane prostorije podigne oi, sretne se

  s Ingovim pogledom i pogleda u stranu. Slua li nas? pitao seIng.

  Mislio si kao i ostali da su istai bili baeni u angularniprostor.

  To je trebalo dokazati odvrati Ing.Na ovo se podbradak oficira sigurnosti vidno podigao. Zaista je

  sluao. Nee ii na tu samoubilaku vonju.

  39

 • 7/29/2019 Sirius 024

  41/139

  Da li se i ostale zrake probijaju do brodova sa sjemenjem? upita Ing.

  Dobro zna da se ne probijaju.S druge strane prostorije mladi su rukovodioci prestali

  razgovarati i poeli gledati prema stolu u uglu. Oficir sigurnosti

  zakrenuo je stolicu da bi mogao vidjeti i mlade rukovodioce i stol uuglu.Ing srkne malo aja i ree: Prokleti aj, ovdje je uvijek pregorak. Nigdje ga ne znaju

  kuhati osim na Marsu on odgurne mjehur od sebe. Stupi u Organizaciju i osiguraj svemir ovjeku. U redu, Inge. Dugo se poznajemo i moemo iskreno

  razgovarati. to skriva preda mnom? Dugujem ti odgovor uzdahne Ing. Mislim da sve

  poinje od toga to je svaki odailja jedinstven individuum, to tiisto tako dobro zna kao i ja. Biljeimo ono to radi i postupamoprema statistici predvianja. Sviramo po sluhu, kako bi se reklo. Asada razmotrimo neto iz Prirunika. Cijev je, zapravo, velika spiljau kamenu, kontrolirana sredina u kojoj funkcionira zraka. Prirunikkae: Pri transmisiji u angularni prostor svako se mjesto u svemirunalazi iza ugla svakom drugom mjestu. To je zaista vrlo openitopis neega to zapravo ne razumijemo. A zvui kao da znamo togovorimo.

  I mi aljemo materiju iza tog ugla ree Washingtonali mi nisi rekao to si...

  Znam. Postavljamo modulaciju energije na mjesto gdje jemogu vidjeti instrumenti brodova sa sjemenom. Ali to je prijenosenergije, Moge. A energija se moe pretvarati u materiju i obratno.

  Iskrivljuje smisao definicije. Mi stavljamo vrlo nestabilan,vrlo prolazan fenomen refleksije u takav poloaj da se mijenjajuogranienja vrijeme/prostor. I to je po Priruniku. Ali, jo mi nisi

  rekao... Moge, naredio sam ljudima da preudese jedan ista zavonju. Analizirali smo tok razaranja, upravo to sam i elio uiniti spokusom, i mislim da me moete izbaciti u angularni prostor najednom od tih ludih istaa.

  Ti si budala! Jo sam nadzornik transmisije i kaem danee ii tamo na...

  Ali, umiri se, Moge. Nisi ak... Recimo da te i bacimo oko tog blesavog ugla, kako e se

  vratiti? I kakva je svrha svemu tome? to moe uiniti ako...

  40

 • 7/29/2019 Sirius 024

  42/139

  Mogu otii tamo i pogledati, Moge. A ista kojipreureujemo bit e kao nekakav amac za spasavanje. Spustit u sena TA-IV, moda u spustiti i kontejner i pruiti bolju priliku naemsjemenu. A ako pronaemo kako da me odbacite oko ugla, onda tomoemo ponoviti s...

  To je ludost! Pazi ree Ing to riskiramo? Jednog starca koji jeodavno ostavio za sobom najbolje godine.

  Ing opazi u Washingtonovim oima blijesak ljutnje i shvatiudnu stvar o sebi samom. elio se probiti tamo, elio je tomkontejneru pruiti priliku. Bio je opijen istim snom koji je doveo doSporazuma o sijanju. I sada je znao da je est mehaniara, estoricakoja su otila prije njega, bilo uhvaeno u istu mreu. Svi oni sushvatili gdje je kvar. Jedan od njih e se probiti. U kontejneru ima

  alata; na drugoj se strani moe postaviti zraka. Ima nade zapovratak... poslije... Dopustio sam im da me nagovore da poaljem po tebe

  gunao je Washington. Dogovor je bio da e ispitati ureaj,potvrditi ili oporei ono to su drugi vidjeli, ali te nisam moraoposlati u taj...

  elim ii, Moge. Ing je opazio da sada mui svogprijatelja. On je poslao estoricu mehaniara tamo da umru, ilinestanu u praznini bez traga to je bilo jo gore. Grizla ga je savjest.

  A ja ne doputam ree Washington.Oficir sigurnosti ustade od stola, prijee preko prostorije i stane

  iznad Washingtona. Washingtone, uo sam sve i drim da, ako Gump eli ii,

  ne moete...Washington ustade, svih sto devedeset centimetara, i uhvati

  oficira sigurnosti za bluzu. Znai, rekli su ti da se umijea ako ga pokuam zaustaviti

  tresao je ovjeka nekom udnom njenou. Ako te naem umojoj stanici poslije odlaska prvog unka, osobno u se pobrinuti dati se dogodi neobjanjiv nesretni sluaj zatim ga pusti.

  Oficir sigurnosti je problijedio ali je ostao na nogama. Jedna moja poruka i ova stanica nee vie biti vaa. Mog ree Ing ne moe se boriti protiv gradskog

  vijea. A ako pokua, uklonit e te odavde. I onda u se na ovomkraju morati zadovoljiti slabijim od tebe. Potreban si mi kaorukovodilac zrake dok budem jahao na njoj.

  Inge, to nee uspjeti!

  41

 • 7/29/2019 Sirius 024

  43/139

  Ing je paljivo gledao svog prijatelja videi to su sve oni tamou gradskom vijeu pokuali, shvaajui koliko su oni eljeli da tajzahtjev upravi Ivaru Norrisu Gumpu jedan njegov prijatelj. Sve jetosamo pokazivalo koiiko su postali oajni na Zemljinoj strani.Tajnovitost, kontrola Slube sigurnosti, migovi u novinskim

  izvjetajima i sam Ing osjeti neto od one urbe kojom je sve tobilo praeno. A znao je da bi Washington takoer htio pomoi timzalutalim kontejnerima samo kad bi mogao nadvladati komplekskrivnje.

  Nije vano koliko e ljudi biti ozlijeeno ili ubijeno reeIng moramo pomoi tim embrijima u kontejnerima. Dobro znada imam pravo i sada je jedina prilika. A ti si nam potreban, Moge.elim da sa mnom surauje sve to mogu dobitt. I bez obzira to sedogodilo, znat emo da si uinio za mene sve to je bilo u tvojoj

  moi...Washington dvaput kratko uzdahne. Ramena mu se iznenadaopuste.

  I makar to rekao... Nee nita rei. Onda, ide? Idem onamo kamo me odnese zraka. A tko e poslije pogledati tvojoj obitelji u oi? Prijatelj, Moge. Prijatelj e pogledati obitelji u oi i ublaiti

  udarac koliko bude mogao. Dopustite da se udaljim ree oficir sigurnosti.Nisu obraali panju na njega i ovjek se vrati svom stoluWashington duboko uzdahne. U oi mu se vrati malo vatre. U redu zagunda. Ali ja u biti na ovom kraju i pratiti

  svaki tvoj korak. I kaem ti odmah da nee dobiti znak za polazakdok sve ne bude onako kako elim.

  Naravno, Moge. Upravo zbog toga ne mogu dopustiti da

  zapadne u neprilike i da te otjeraju odavde.* * *

  Inga je svrbio lijevi gleanj.Bilo mu je da poludi. Ruka mu je unutar zatitnog odijela

  dopirala samo do lista. Gleanj i svrbe nije mogao podii izpodruja kontaktnih kontrolnih ureaja na potplatu. Samo je odijelolealo u uljnoj kupki u spremniku za apsorpciju udaraca. Okospremnika je bilo nesto to je po obliku podsjealo na standardni

  ista ali ne i po dimenzijama. Bilo je najmanje dvaput due odistaa i bilo je deblje. Debljina je omoguavala da se postave

  42

 • 7/29/2019 Sirius 024

  44/139

  zatitne ljuske u fazi Washingtonova ideja. Nastala je na osnovianalize krhotina koje je ostavio pokus sa zrakom.

  Jedva ujno utanje regeneratora kisika dopre do Inga krozsenzore na odijelu. Vizirna je ploa bila zamijenjena serijom ekranakoji su bili povezani s vanjskim utinicama na trbuhu. Ukae se

  konopac flourescentnog grimiza okruen crnom tamom.Zraka.Imala je punih pet centimetara u promjeru, vie negoli je Ing

  ikada prije vidio. Blizina te potencijalne neukrotive sile ispunjavalaga je nagonskim strahom. U ivotu je mikrometrom izmjerio mnogozraka u isto toliko cijevi, i na najmanje poveanje veliine odmah bise povukao na sigurnu udaljenost.

  A ova je zraka bila monstruozna. Sve njegovo znanje i iskustvosada je alarmirala njezina velicina.

  Ing se sjeti analize iji je rezultat bio lani ista u kojem senalazio.Osamdeset devet istaa pokupljenih s poda cijevi prvo su

  oteenje pretrpjeli na spojnom otvoru. Bili su orijentirani premasamoj zraci bez obzira na koliinu neistoe na odreenom mjestu.No najvanije je otkrie bilo da su istai pali kroz zraku a da nisubili presjeeni na dva dijela. Proli su kroz sjeivo tog grimiznognoa a da ih ono nije otetilo. Zraka nije bila prekinuta. Objanjenjeje moralo leati u toj topolokoj anomaliji angularnom prostoru.

  Dio zrake ili istaa ili obojega skrenuo je u angularni prostor,Ing je sada stavio ivot na kocku pretpostavivi da se odskok u

  angularni prostor podudara s energetskom fazom koja je spreavalada istai skrenu zraku. Vanjski nosa, lani ista, bio je u fazi sazrakom. On moe biti uniten. Idua unutranja ljuska bila je stoosamdeset stupnjeva izvan faze, idua poslije nje bila je opet u fazi. Itako dalje za deset ljusaka.

  U sreditu se nalazio Ing s rukama i nogama na kontrolnimureajima odijela koje je zapravo bilo minijaturni amac zaspasavanje.

  Kako se pribliavao trenutak polaska, Ing je poeo osjeati daga neto bocka u elucu. A gleanj ga je poeo svrbjeti. Ali vie nijemogao natrag i pri tom ostati mirne savjesti.

  On je bio mehaniar, najbolji u Organizaciji. Nije bilo sumnjeda je on Organizaciji a i onim ljudskim embrijima to su zalutali potrebniji negoli ikad prije.

  U kakvu su stanju ureaji, Inge?

  Svi su sistemi u redu. Program ulazi u drugi dio. Vidi li ostale istae?

  43

 • 7/29/2019 Sirius 024

  45/139

  Do sada etrdeset dodira. Sve je normalno. On uzdahneu asu kad mu je ista umakao kratkotrajnom treptaju zrake.

  Kako si ti? Dobro.Vonja je bila neugodna i teka. Svaki put kad bi zraka

  zatreperila, njegov bi se ista izmicao. A pravac izmicanja nije semogao predvidjeti. Ing se mogao pouzdati samo u svoje oklopnoodijelo i amortizacijsku uljnu kupku da ne bude smrskan o zidkomore.

  Pojavljuje se nenormalno mnogo smetnji oglasi seWashington.

  Komentar nije bio potreban i Ing je utio. Pogledao je naprijemnik iznad zvunika. Kvarcno okno mu je omoguavalo da viditamnu zraku preko koje je bio u kontaktu s Washingtonom. Tanka

  zraka, dugaka manje od centimetra, blistala je jarkogrimiznimsjajem kroz nadzorno okno. I ona se lomila i skakala. Mala zraka jemogla podnijeti vie smetnji negoli velika ali je i ona bilauznemirena.

  Ing obrati panju na veliku zraku na ekranu a zatim pogledaopet malu. Razlika je bila u stupnju. Ing je imao osjeaj da zrakeosvjetljavaju podruje oko sebe pa se morao podsjetiti da paralelnikvanti ne mogu toliko skretati.

  Primamo broj treptaja ree Washington. Stanje jekritino! Ne prekidaj vezu!

  Ing se sada koncentrirao na veliku zraku. eludac mu se sadapretvorio u vrsto stegnuti vor. Pitao se kako su se u takvu trenutkuosjeali oni ostali mehaniari. Jednako, bez svake sumnje. Ali oni suletjeli bez zatite koje je imao Ing. Oni su utirali put i poginuli da biprikupili podatke.

  Zraka je sada bila tako blizu a pogled na nju tako ogranien daje Ing znao da na idui udarac nee biti upozoren jedino e sevidjeti iznenadna promjena veliine ili poloaja zrake.

  U trenu kad je zraka bljesnula na ekranu srce mu je poelosnano udarati. ista je skrenuo u stranu da se ukloni zraci ali sezauo zloslutan tresak. Na tren ekran potamni ali grimizni konopacopet zatreperi na njemu poto su se senzori istaa smirili i vratiliista u pravi poloaj.

  Ing provjeri instrumente. Taj tresak to je to bilo? Inge! zau se iz zvunika Washingtonov otri i zabrinuti

  glas.

  Dobili smo jedan ista na gravitacijski trag. Sada je utvojoj sjeni. Ostani na vezi.

  44

 • 7/29/2019 Sirius 024

  46/139

  Zau se mrmljanje glasova: tihe, nejasne rijei. Dodirnula te je zraka, Inge. Izmeu dvije ljuske, na strani

  suprotnoj od one gdje je zraka, stvorio se fazni luk. Jedan od istaase uhvatio za taj luk jednim senzorom. Njegovi ostali senzori su jona zraci i sada on leti paralelno s tobom, u tvojoj sjeni. Izbavit emo

  te iz toga.Ing pokua progutati slinu u suhom grlu. Znao je u kakvoj jeopasnosti! Nastao je luk, svjetlosti u cijevi. Njegov je ista izmeduluka i zrake ali je iza njega jo jedan istac. Ako se bude moraloizbjei treptaj, drugi e se ista smesti jer su sada razdvojenikontakti njegovih senzora i zato e kasno reagirati. Dva e se istaasudariti i pustiti svjetlost u cijev. Velika e zraka podivljati. Zatitneljuske dobivat e udarce sa svih strana.

  Washington ga pokuava izvui a