36
6

Edi Berk 6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

graphic design, designer Edi Berk, janez bogataj

Citation preview

Page 1: Edi Berk 6

6

Page 2: Edi Berk 6

Umetniško vodstvoin oblikovanje:Art Direction and Design byEdi Berk / KROGLjubljana, Slovenia

Fotografija:Photographed byDragan Arrigler

Lektura:Proof reading byMaja Kraigher

Tisk:Printed byTiskarna Ljubljana

2006

Page 3: Edi Berk 6

Vinske etikete in darilna škatla,Stojan Ščurek, Plešivo v Goriških Brdih, 2004Wine labels and packaging,Stojan Ščurek, Plešivo in Goriška Brda, 2004

Enigma, 2002Rudi Skočir, Rovtarske Žibrše

Nokturno, 2002Andrej Pavlič, Ljubljana

Okroglo, 2003Jože Šubic, Maribor

Dekle, 2003Boris Zaplatil, Kranj

Page 4: Edi Berk 6

Vodovod–Kanalizacija,Ljubljana, 2001Vodovod–Kanalizacija,town waterworks, Ljubljana, 2001

Page 5: Edi Berk 6

Vodovod–Kanalizacija,Ljubljana, 2001Vodovod–Kanalizacija,town waterworks, Ljubljana, 2001

Evro – za vse nas,promocija ob uvedbi evra kot slovenske valute,Urad Vlade RS za informiranje, Ljubljana, 2005,natečaj, 1. nagradaEvro – za vse nas (Euro–For Us All),promotion of euro implementation in Slovenia,Government Public Relations and Media Office,Ljubljana, 2005, natečaj, 1. nagrada

Predsedovanje Slovenije EU 2008,Urad Vlade RS za informiranje, Ljubljana, 2006,natečaj, idejna zasnovaPresidency of Slovenia to EU 2008,Government Public Relations and Media Office,Ljubljana, 2006, competition, proposal

Page 6: Edi Berk 6

Knjige zbirke Kapučino,Mladinska knjiga, Ljubljana, 2002Books of the Kapučino Collection,Mladinska knjiga, Ljubljana, 2002

Knjige Koledarske zbirke,Prešernova družba, Ljubljana, 2004-2005Books of the Koledarska Collection,Prešernova družba, Ljubljana, 2004-2005

Cimos, avtomobilska industrija, Koper, 2005,natečaj, idejna zasnovaCimos, automotive industry, Koper, 2005,competition, proposal

Page 7: Edi Berk 6

Katalog 15. razstava,razstava domačih in umetnostnih obrti,Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana, 2004(fotografije Boris Gaberščik)15th Exhibition Brochure,exhibition of hand-crafts and folk art,Craftsman Association of Slovenia, Ljubljana, 2004(photographed by Boris Gaberščik)

Letno poročilo Minerali 2002,EKO sklad RS, Ljubljana, 2003(fotografije Dragan Arrigler)Annual Report Minerals 2002,ECO Fund of the RS, Ljubljana, 2003(photographed by Dragan Arrigler)

Page 8: Edi Berk 6

Katalog Centralna čistilna naprava Ljubljana,Vodovod–Kanalizacija, Ljubljana, 2005Brochure Ljubljana Waste WaterTreatment Plant,Vodovod–Kanalizacija, Ljubljana, 2005

Page 9: Edi Berk 6

Vinska etiketa, grajska žametovka,Festival Ljubljana, 2002Wine label, grajska žametovka,Festival Ljubljana, 2002

Page 10: Edi Berk 6

Restavracija Glažuta,Monsadria, Ljubljana, 2004Restaurant Glažuta,Monsadria, Ljubljana, 2004

Restavracija Glažuta,Monsadria, Ljubljana, 2004Restaurant Glažuta,Monsadria, Ljubljana, 2004

Mlinarič, mesnica in mesarija,Lesce, 2004Mlinarič, butcher and shop,Lesce, 2004

Page 11: Edi Berk 6

Gomline, hudičevo dobra guma,izdelovalec gume, Ljubljana, 2005Gomline, hell of a rubber,rubber manufacturer, Ljubljana, 2005

Gomline, hudičevo dobra guma,izdelovalec gume, Ljubljana, 2005Gomline, hell of a rubber,rubber manufacturer, Ljubljana, 2005

Wines From Slovenia,predstavitev slovenskih vin v Veliki Britaniji,MKGP, Ljubljana, 2002Wines From Slovenia,promotion of Slovenian wines in Great Britain,MKGP, Ljubljana, 2002

Page 12: Edi Berk 6

Polna skleda,restavracija v Hotelu Mons,Monsadria, Ljubljana, 2004Polna skleda,restaurant in Hotel Mons,Monsadria, Ljubljana, 2004

Hotel Mons,Monsadria, Ljubljana, 2004Hotel Mons,Monsadria, Ljubljana, 2004

Atrium,restavracija v Hotelu Mons,Monsadria, Ljubljana, 2004Atrium,restaurant in Hotel Mons,Monsadria, Ljubljana, 2004

Page 13: Edi Berk 6

Hotel Mons,Monsadria, Ljubljana, 2004Hotel Mons,Monsadria, Ljubljana, 2004

Page 14: Edi Berk 6

Katalog Probanka – Finančna skupina,Probanka, Maribor, 2005(fotografije Dragan Arrigler)Brochure Probanka – Financial Group,Probanka, Maribor, 2005(photographed by Dragan Arrigler)

Page 15: Edi Berk 6

Knjiga Martin Krpan,ilustracije Hinko Smrekar,Prešernova družba, Ljubljana, 2004Book Martin Krpan,illustrated by Hinko Smrekar,Prešernova družba, Ljubljana, 2004

Page 16: Edi Berk 6

Koledar Rože,idejna zasnova, Ljubljana, 2001(fotografije Dragan Arrigler,ilustracije Zora Stančič)Calendar Flowers,proposal, Ljubljana, 2001(photographed by Dragan Arrigler,illustrated by Zora Stačič)

Koledar 2006: Eno leto je dolgo, več jih hitro mine,Kmečki glas, Ljubljana, 2005(fotografije Boris Gaberščik)Calendar 2006: A year is long, though several go by on the fly,Kmečki glas, Ljubljana, 2005(photographed by Boris Gaberščik)

Page 17: Edi Berk 6

Books from the 101 zaklad (101 Treasures) Collection,Kmečki glas, Ljubljana, 2002–2005

Janez Bogataj: Craft Treasures of Slovenia(photographed by Boris Gaberščikand Janez Pukšič)

Janez Bogataj: Bread Treasures of Slovenia(photographed by Janez Pukšič)

Vito Hazler: Hayracks in Slovenia(photographed by Vito Hazler)

Flavio Bonin: Sailing Boats in Slovenia(photographed by Dragan Arrigler)

Knjige zbirke 101 zaklad,Kmečki glas, Ljubljana, 2002–2005

Janez Bogataj: Rokodelski zakladi Slovenije(fotografije Boris Gaberščik, Janez Pukšič)

Janez Bogataj: Krušni zakladi Slovenije(fotografije Janez Pukšič)

Vito Hazler: Kozolci na Slovenskem(fotografije Vito Hazler)

Flavio Bonin: Jadrnice na Slovenskem(fotografije Dragan Arrigler)

Page 18: Edi Berk 6

Vinovin, blagovna znamka zaprodajo vrhunskih vin, Ljubljana, 2004Vinovin, trademark for tradein excellent wines, Ljubljana, 2004

Zlati grič, vinogradništvo,Slovenske Konjice, 2003,idejna zasnovaGolden Hill, winegrower,Slovenske Konjice, 2003,proposal

Črni kos, vinogradništvo,Rošpoh pri Mariboru, 2005Blackbird, winegrower,Rošpoh near Maribor, 2005

Page 19: Edi Berk 6

Perger, medičar in svečar,Slovenj Gradec, 2002Perger, honey breads and candlemanufacturer, Slovenj Gradec, 2002

Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v EU, mednarodna konferenca, Pravna fakulteta, Ljubljana, 2004Slovene Law and Economy upon EU Accession, international conference,The Faculty of Law, Ljubljana, 2004

Perger, medičar in svečar,Slovenj Gradec, 2002Perger, honey breads and candlemanufacturer, Slovenj Gradec, 2002

Page 20: Edi Berk 6

Pravna fakulteta,Univerza v Ljubljani, 2003The Faculty of Law,University of Ljubljana, 2003

Page 21: Edi Berk 6

Inštitut za primerjalno pravo,Pravna fakulteta, Ljubljana, 2003The Institute of Comparative Law,The Faculty of Law, Ljubljana, 2003

Pravna fakulteta,Univerza v Ljubljani, 2003The Faculty of Law,University of Ljubljana, 2003

Slovensko pravo in gospodarstvo ob vstopu Slovenije v EU, mednarodna konferenca, Pravna fakulteta, Ljubljana, 2004Slovene Law and Economy upon EU Accession, international conference,The Faculty of Law, Ljubljana, 2004

Page 22: Edi Berk 6

Knjige zbirke Littera Scripta Manet,Pravna fakulteta, Ljubljana, 2003–2004Books of the Littera Scripta Manet Collection,The Faculty of Law, Ljubljana, 2003–2004

Knjigi ob 100-letnici knjižnice,Univerzitetna knjižnica Maribor, 2003Books for the 100-years anniversary,University Library Maribor, 2003

Page 23: Edi Berk 6

Univerzitetna knjižnica Maribor,knjižnica, Maribor, 2002University Library Maribor,library, Maribor, 2002

100 let Univerzitetne knjižnice Maribor,Univerzitetna knjižnica Maribor, 2003100 years of the University Library Maribor,University Library Maribor, 2003

Biro za komunalo, projektivni biroza komunalno infrastrukturo, Ljubljana, 2004Biro za komunalo, bureau for communalinfrastructure planning, Ljubljana, 2004

Page 24: Edi Berk 6

Katalog Rustika, prodajna galerija izdelkov domačih in umetnostnih obrti, Ljubljana, 2004(fotografije Boris Gaberščik, Janez Pukšič)Brochure Rustika, home and artistic craft items gallery and shop, Ljubljana, 2004(photographed by Boris Gaberščik, Janez Pukšič)

Page 25: Edi Berk 6

Vinska etiketa / Wine label, Dialog Escargot, Slow Food omizje / Slow Food Table, Ljubljana, 2005

Vinska etiketa / Wine label, Vitam Impendere Vero, Pravna fakulteta / The Faculty of Law, Ljubljana, 2001

Vinska etiketa / Wine label, rumeni muškat, Črni kos / Blackbird, Rošpoh pri Mariboru, 2005

Grupa X,vinski ljubitelji, Ljubljana, 2003Group X,wine lovers, Ljubljana, 2003

Page 26: Edi Berk 6

Sadno, logotip blagovne znamke,Zlati grič, Slovenske Konjice, 2003Sadno, trademark for vinegar and juices,Zlati grič, Slovenske Konjice, 2003

Biro za komunalo, projektivni biroza komunalno infrastrukturo, Ljubljana, 2004Biro za komunalo, bureau for communalinfrastructure planning, Ljubljana, 2004

Slovenija, logotip in blagovna znamka,Vinska družba Slovenije, 2006Slovenija, logotype and trademark,Wine Company of Slovenia, 2006

Page 27: Edi Berk 6

Revija Bančni vestnik,Združenje bank Slovenije,Ljubljana, 2003–2006(fotografije Dragan Arrigler,Boris Gaberščik, Janez Pukšič)

Magazine Bančni vestnik,The Bank Association of Slovenia,Ljubljana, 2003–2006(photographed by Dragan Arrigler,Boris Gaberščik, Janez Pukšič)

Page 28: Edi Berk 6

Univerzitetna knjižnica Maribor,knjižnica, Maribor, 2002University Library Maribor,library, Maribor, 2002

Page 29: Edi Berk 6

Valter Mlečnik, vinogradnik, Bukovica, 2005,idejna zasnovaValter Mlečnik,winegrower, Bukovica, 2005,proposal

Kapučino, knjižna zbirka,Mladinska knjiga, Ljubljana, 2001Kapučino, book collection,Mladinska knjiga, Ljubljana, 2001

KVM Grafika,tiskarna, Ribnica, 2005KVM Grafika,printing house, Ribnica, 2005

Hernaus, profesionalno čiščenjeobjektov, Velenje, 2005,idejna zasnovaHernaus, professional cleaningof buildings, Velenje, 2005,proposal

Delavska hranilnica,banka, Ljubljana, 2002,idejna zasnovaDelavska hranilnica,bank, Ljubljana, 2002,proposal

Andrej Mlakar,arhitekt, Ljubljana, 2002Andrej Mlakar,architect, Ljubljana, 2002

Črni kos, vinogradništvo,Rošpoh pri Mariboru, 2005Blackbird, winegrower,Rošpoh near Maribor, 2005

Vinovin, vrhunska vina,blagovna znamka, Ljubljana, 2004Vinovin, excellent wines,trademark, Ljubljana, 2004

Vida/Vita/m,blagovna znamka, 2006Vida/Vita/m,trademark, 2006

Page 30: Edi Berk 6

Knjiga Med resničnostjo in iluzijo,

avtorica Mateja Režek (fotografija Foto Spring)

Modrijan založba, Ljubljana, 2005

Book Between Reality and Illusion,

author Mateja Režek (photography by Foto Spring)

Modrijan založba, Ljubljana, 2005

Knjiga Generalov let,avtor Jak Koprivc

(fotografija Foto Spring)Modrijan založba,

Ljubljana, 2005Book General’s Flight,

author Jak Koprivc (photography by Foto Spring)

Modrijan založba, Ljubljana, 2005

Knjiga Kočevska – pusta in prazna,avtor Mitja Ferenc (fotografija iz arhiva)Modrijan založba, Ljubljana, 2005Book Kočevska–Dreary and Empty,author Mitja Ferenc (photography from archive)Modrijan založba, Ljubljana, 2005

Knjiga Radio – zakaj te imamo radi,avtorica Tatjana Pirc (fotografija Foto Spring)Modrijan založba, Ljubljana, 2005Book Radio–Why Do We Love You,author Tatjana Pirc (photography by Foto Spring)Modrijan založba,Ljubljana, 2005

Rokodelstvo Slovenije,znamka visoke kakovostiizdelkov domačih in umetnostnih obrti,Obrtna zbornica Slovenije,Ljubljana, 2003Art&Craft of Slovenia,logo for high quality hand-crafted and folk artproducts of Slovenia,Craftsmen’s Associationof Slovenia, Ljubljana, 2003

Page 31: Edi Berk 6

Letno poročilo 2002,Probanka, Maribor, 2003(fotografije Dragan Arrigler)Annual Report 2002,Probanka, Maribor, 2003(photographed by Dragan Arrigler)

Letno poročilo 2003,Probanka, Maribor, 2004(fotografije Dragan Arrigler)Annual Report 2003,Probanka, Maribor, 2004(photographed by Dragan Arrigler)

Page 32: Edi Berk 6

KVM Grafika,tiskarna, Ribnica, 2005KVM Grafika,printing house, Ribnica, 2005

Voda, logotip glasila,Vodovod–Kanalizacija, Ljubljana, 2002Voda (Water), bulletin logotype,Vodovod–Kanalizacija, Ljubljana, 2002

Evro – za vse nas,promocija ob uvedbi evra kot slovenske valute,Urad Vlade RS za informiranje, Ljubljana, 2005,natečaj, 1. nagradaEvro – za vse nas (Euro–For Us All),promotion of euro implementation in Slovenia,Government Public Relations and Media Office,Ljubljana, 2005, natečaj, 1. nagrada

Page 33: Edi Berk 6

101 zaklad, knjižna zbirka,Kmečki glas, Ljubljana, 2002101 zaklad (101 Treasures), book collection,Kmečki glas, Ljubljana, 2002

Wines From Slovenia,predstavitev slovenskih vin v Veliki Britaniji,MKGP, Ljubljana, 2002Wines From Slovenia,promotion of Slovenian wines in Great Britain,MKGP, Ljubljana, 2002

Mlinarič, mesnica in mesarija,Lesce, 2004Mlinarič, butcher and shop,Lesce, 2004

Page 34: Edi Berk 6

Telefonija Elektro

Voda Dieselagregat

HotelKongresnicenterCongressCentreRecepcijaParking 1

Sobe•Rooms125–132

133–142SobeRooms201–2422 Kongresni center

Congress Centre

RestavracijaPolna skledaParking 2

Sejna soba SkicaFitness, sauna

Sobe •Rooms001–042116–135, 143–155216–235, 243–255

Sobe •Rooms101–115, 136–142201–215, 236–242

Označevanje hotela,Hotel Mons, Ljubljana, 2004Hotel signage,Hotel Mons, Ljubljana, 2004

Soba Martina Krpana,Hotel Mons, Ljubljana, 2004Martin Krpan’s Room,Hotel Mons, Ljubljana, 2004

Page 35: Edi Berk 6

Označevanje kongresnih dvoran,Hotel Mons, Ljubljana, 2004

Signage of Congress Rooms,Hotel Mons, Ljubljana, 2004

Page 36: Edi Berk 6

Edi BerkRojen / born on 9. 7. 1954.Diplomiral leta 1980 na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani.Graduated from the Faculty ofArchitecture in Ljubljana in 1980.

Poslovni naslovBusiness addressKROG, d.o.o.Krakovski nasip 221000 Ljubljana, Sloveniatel: 041 780 880, tel.+fax: 01 4265 [email protected], www.krog.si

Pomembnejši naročnikiMain Clients in SloveniaProbanka, Prešernova družba, Združenjebank Slovenije, Modrijan založba, UradVlade RS za informiranje, Vinska družbaSlovenije, Vodovod–Kanalizacija, PoštaSlovenije, Kmečki glas, Pomurski sejem,Univerza v Ljubljani, Obrtna zbornicaSlovenije, Banka Slovenije, Mladinskaknjiga, Ljubljanski sejem, Mestnogledališče ljubljansko, Pravna fakultetav Ljubljani, Univerzitetna knjižnicaMaribor, Monsadria, Vipi, MesarijaMlinarič, EKO sklad Republike Slovenije,Stojan Ščurek, Vinovin, Rustika ...

Nagrade, priznanjaAwards, recognitionsVeč kot 700 nagrad in priznanj.Nekatere pomembnejše:nagrada Prešernovega sklada 1993 zaoblikovanje vidnih sporočil; sedemprvih nagrad na natečajih za oblikovanjecelostnih grafičnih podob; zlata idejaPortoroža; zlata medalja Creativity 30,ZDA; ožji izbor žirije Supon, ZDA; dvakratožja selekcija ADC New York; ožji izborEuropean Design Annual, London.More than 700 awards and recognitions.The most important:The 1993 award of the Prešeren Fund,Slovenia, for work in visual comunica-tions; seven first prizes at competitionsfor corporate identity design; theGolden Idea of Portorož; gold medalCreativity 30, USA; judge choice atSupon, USA; twice in the final selectionof ADC New York; final selection at TheEuropean Design Annual, London.

Objave, razstavePublishing, exhibitionsObjavljen v več kot 130 knjigah v tujini;sodeloval na več kot 80 razstavahdoma in v tujini.Published in more than 130 foreignbooks; exhibited at more than 80 exhi-bitions at home and abroad.

PubliciranjePublishing

Graphis, New York, USA• Packaging 5, 1988• Design 90, 1989• Annual Reports 2, 1989• Poster 90, 1990• Letterhead 1, 1991• Poster 92, 1992• Design 94, 1993• Logo 2, 1993• Packaging 6, 1994• Logo 3, 1996• World Trademarks: 100 yrs., Volume 1:

Alphabetic Symbols & Logotypes, 1996• World Trademarks: 100 yrs., Volume 2:

Abstract & Figurative Symbols, 1996• Bottle Design, 1997• Brochures 3, 1998• Logo Design 4, 1998• Design Annual 2000, 1999• Design Annual 2001, 2000• Design Annual 2002, 2001• Logo Design 6, 2004• Graphis Packaging 9, 2004

P.I.E. Books, Tokio, Japan• Brochure Design Forum, 1991• Cover to Cover, 1991• Business Stationery, 1991• Business Card Graphic 2, 1992• Corporate Image Design, 1992• Calendar Graphics, 1992• Packaging Design and Graphics 1, 1993• 1, 2, 3 Color Graphics, 1993• Brochure Design Forum 2, 1993• Brochure and Pamphlet Collection 3, 1994• Calendar Graphics 2, 1995• Corporate Profile Graphics, 1995• Business Publication Graphics, 1995• New Business Card Graphics, 1996• Advertising Flyer Graphics, 1996• Shopping Bag Graphics, 1996• Business Publication Graphics 2, 1997• Corporate Profile Graphics 2, 1997• Successful Direct Mail Design, 1997• Private Greeting Cards, 1998• New Logo and Trademark Design, 1998• Corporate Profile Graphics 3, 1998• Successful Direct Mail Design 2, 1999• New Business Card Graphics 2, 1999• Limited Color Graphics, 2000• New Business Publication 1, 2000• Shop Image Graphics, 2000• Logo World, 2001• Corporate Profiles and Web Graphics, 2001• New Business Stationery Graphics, 2001• New Logo World, 2003• Package & Wrapping Graphics, 2004• World Corporate Profile Graphics, 2004• The Best Informational Diagrams 2, 2005

Rockport Publishers, Massachusetts, USA• The Best of Business Card Design 5, 2002• Color Graphics, 2002• One Color Graphics, 2002• Layout: Making it Fit, 2003• Designer’s Breaking Block, 2004• Logo Design Workbook, 2004• Brochures: Making a Strong

Impression, 2004• 1000 Type Treatments, 2005• Color Design Workbook, 2005• 1000 Bags, Tags and Labels, 2005

Art Direction Book Company, USA• Creativity 27, 1998• Creativity 28, 1999• Creativity 29, 2000• Creativity 30, 2001• Creativity 31, 2002• Creativity 32, 2003• Creativity 34, 2005• Creativity 35, 2006

PubliciranjePublishing

HBI-HarperCollins Publishers, USA• Blue is Hot, Red is Cool, 2001• Global Corporate Identity, 2002• The Big Book of New Design Ideas, 2002• The Big Book of Logos 4, 2004• Global Corporate Identity 2, 2005• The Big Book of Business Cards, 2005

Supon, Washington, USA• Great Design Using 1, 2 & 3 Colors, 1992• Internat. Logos and Trademarks 2, 1993• Graphically Bold, 1993• Computer Generation, 1993• The Best of Int. Self-Promotion, 1993• More Great Design Using 1, 2 and 3

Colors, 1994• Internat. Logos and Trademarks 3, 1997• Absolutely Entertaining, 1997• Visual Impact, 1997• Even More Great Design Using 1, 2

and 3 Colors, 1997• Internat. Logos and Trademarks 4, 1998• Breaking the Rules in Publication

Design, 2001• Internat. Logos and Trademarks 5, 2001

IS publishing, Hong Kong, China• IS Design Series 1: IS Identity, 2004• IS Design Series 2: IS Book Design, 2004• IS Design Series 4: IS Typography, 2004

Cortina Learning Int., Wilton, USA• Creative Art Course, 2004

Sansung Publishing, Seul, Corea• The Best in World Trademarks, Vol 2, 2005

Novum, München, Germany• Novum 04, 2002

Print, New York, USA• Print’s European Design Magazine, 1999• Print’s European Design Magazine, 2000

Graphic-sha, Tokio, Japan• World Trademarks and Logotypes II, 1987• Shopping Bags and Wrapping Paper I,

1988• Letterheads 2, 1989• Business Cards, 1989• Shopping Bags 2, 1991• World Trademarks and Logotypes III, 1991• Business Cards 2, 1994

RotoVision, Hove, Great Britain• The European Design Annual 4, 1999• The European Design Annual 5, 2000

Art Directors’ Club, New York, USA• 67th Art Directors’ Annual and 2nd

International Exhibition, 1988• 72nd Art Directors’ Annual and 7th

International Exhibition, 1993

Kashiwashobo, Tokio, Japan• Trademarks and Symbols of the

World 2, 1989• Logotypes of the World 2, 1989

Kashiwa Bijutsu Shuppan, Tokio, Japan• International Corporate Design, Vol. 1:

Trademarks & Symbols, 1993• International Corporate Design, Vol. 2:

Logotypes & Pictograms, 1994

Interecho Press, Zandhoven, Belgium• Art Symbols 1, 1992• Famous Animal Symbols 2, 1992

Art Directors’ Book, New York, USA• Letterheads 6, 1987

PubliciranjePublishing

PBC International, New York, USA• Designer’s Self-Image, 1991

Robundo, Tokio, Japan• International Corporate Identity, 1992

Kodansha, Tokio, Japan• Graphic Design of the World 1, 1993

Quon Editions, Edmonton, Canada• Museum and Gallery Graphics, 1993

Benteli-Werd Verlags, Zürich,Switzerland• Who’s Who in Graphic Design, 1994

Art Directors Club, Ljubljana, Slovenia• Plakat in znak, 1989

Društvo oblikovalcev Slovenije,Ljubljana, Slovenia• Design in Slovenia 1: pisemski papirji,

znaki, logotipi, 1995• Slovenski plakat devetdesetih let,

1997

RazstaveExhibitions

• Biennial Brno, Czech Republic,1986, 1994, 1996, 1998, 2000

• International Exhibition, Art Directors’Club, New York, USA, 1988, 1993

• International Biennial of Poster Art,Warszaw, Poland, 1988

• European Triennial of the Political Poster,Mons, Begium, 1989

• Rag Bag, Richmond, Canada, 1989• Self-Image, Jerusalem, Israel; Tokio,

Japan; London, Great Britain; 1989, 1990• International Poster Biennial,

Ciudad de México, Mexico, 1990, 1992• Salon International de l’Affiche,

Paris, France, 1991, 1992, 1993• International Poster Triennial,

Tojama, Japan, 1991, 1994• International Poster Triennial, Trnava,

Slovakia, 1994, 1997, 2000, 2003• ZGRAF, Zagreb, Croatia,

1984, 1987, 1991, 1995, 1999• BIO, Ljubljana, Slovenia,

1986, 1992, 1994, 1996, 1998• Contemporary Graphic Design in

Slovenia 1988-1996, New York,Ljubljana, London, Vienna, 1997, 1998

• The Influence of Russian Constructivismon International Graphic Design,New York, USA, 1997

• Biennal of Book Art Martin,Martin, Slovakia, 1997, 1999, 2001

• Golden Bee, Moscow, Russia, 1998, 2004• International Poster Exhibition,

Dansk Plakatmuseum, Denmark, 1999• Slovenian Theatre Poster,

Czech Republic, Poland, Switzerland,Hungary, Slovenia, 2000

• Vsi na volitve, Ljubljana, Slovenia, 2000• Colorado International Invitational

Poster Exhibition, Fort Collins, USA• Manifesto!, Invitational Poster

Exhibition, UNCI Veneto, Venezia,Tarvisio, Italy, 2001, 2002

• Bienale vidnih sporočil Slovenije,Ljubljana, Slovenia, 2002, 2005

• Znaki za lahko noč, Galerija Breg,Ljubljana, Slovenia, 2004

• Re:Design Europe, InternationalDesign Zenter, Berlin, Germany, 2005