7. Beton 2008 hazır beton 19-21 HAZİRAN 2008 .Beton üretiminde kullan1lacak agrega, çimento,

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 7. Beton 2008 hazır beton 19-21 HAZİRAN 2008 .Beton üretiminde kullan1lacak agrega, çimento,

ANKARA STANBUL DEMRYOLU HIZLI TREN PROJES KAPSAMINDA SAKARYA NEHR ZERNDE

YAPILAN V4 VYADNDE KULLANILAN NGERMEL KRLERN RETM VE KALTES

THE PRODUCTION AND THE QUALITY OF THE PRETENSIONED GIRDERS USED IN THE V 4 VIADUCT BUILT ON THE SAKARYA RIVER WITHIN THE SCOPE OF ANKARA STANBUL RAILWAY

FAST TRAIN PROJECT Selahattin Dzbasan Sleyman Uluz Ilgaz naat Tic. Ltd.ti Ilgaz naat Tic. Ltd.ti

Ankara Adana Erol Yakt Mustafa Camcolu Ilgaz naat Tic. Ltd.ti Ilgaz naat Tic. Ltd.ti

Yenice Polatl

zet

Ankara stanbul Demiryolu Hzl Tren Projesi kapsamnda Polatl Eskiehir arasnda 2400 metre uzunluundaki, Trkiyenin en uzun viyadklerinden birinin yapm daha gerekletirilmitir. Projede; 1100 adet fore kazk, 67 adet temel ve elevasyon, 792 adet ngermeli kiri, prefabrik kablo kanallar ve aln elemanlarnn yapmnda, deiik snfta 175.000 m beton, 25.000 ton donat ve 1000 ton ngerme halat kullanlmtr. retimi tamamlanan ngermeli kiri montajnn Ilgaz naat i makine parknda bulunan launching girderlerle ( Kiri sren ) yaplmas planlanm, fakat antiye artlar ve balk betonunun ekli dikkate alndndan dolay, montajlarda 250 ton kapasiteli kafes bomlu paletli vinle, 400 ton kapasiteli teleskopik mobil vin kullanlmtr. Proje kapsamnda ihtiya duyulan aln elemanlar ve kablo kanallar, Ilgaz naatn Yenice ve Pozant prefabrik beton eleman tesislerinde retilmitir. Ankara - stanbul Demiryolu Hzl Tren Projesinde UIC 60 raylarna uygun 680.000 adet B 70 tipi travers, V4 viyadnde ise, 7.200 adet B 70 tipi travers kullanlmtr. Ilgaz naatn Alman orta RAIL. ONE ile Polatlda kurmu olduu travers fabrikasnn montaj ileri 2007 ylnda henz tamamlanmadndan, projede kullanlan traversler, RAIL.ONE firmasnn Almanya, Macaristan ve Romanyadaki tesislerinden temin edilmitir. Projede grev alan farkl meslek disiplinindeki teknik eleman, formen ve kalifiye elemanlarn vardiya sistemiyle 24 saat kesintisiz zverili ve koordineli almas, antiyenin ihtiyac olan makine ve ekipmanlarn zamannda temini, olumsuz hava ve arazi koullarnda alnan tedbirler sayesinde, viyadn yapm 7 ay gibi rekor bir srede gerekletirilmitir.

Abstract

The building of one of the longest viaducts in Turkey, 2400 meters between Polatl - Eskiehir, within the scope of Ankara Istanbul Railway Fast Train Project, has been completed. In the project, 1100 fore piles, 67 groundings and elevation, 792 pretensioned girders, prefabricated cable canals, and in the production of frontal elements, in various classes about 175.000 m of concrete, 25.000 tons of equipment and 1000 tons of pretension rope, have been used. The montage of the pretensioned girders, the production of which is completed, has been planned to be carried out by the launching girders (girder driver) in the Ilgaz naat work machines park, but, when the building site and shape of the head concrete are taken into consideration, cage boomed tracked crane of 250 tons and telescopic mobile crane of 400 tons have been used in the montages. The fore elements and cable canals required within the project have been produced in the prefabricated concrete element facility of Ilgaz naat in Yenice and Pozant. In the Ankara Istanbul Railway Fast Train Project, 680.000 sleepers in conformity with the UIC 60 rails have been used, and in V4 viaduct, 7.200 of B 70 type sleepers. Since the montage works of the sleeper facility, which Ilgaz naat and its German partner RAILONE established in 2007 in Polatl has not been completed, the sleepers to be used in the project, have been supplied from the establishments of the RAIL.ONE in Germany, Hungary and Romania. Thanks to technical staff, foremen and qualified staff of different occupations, who are assigned in the project, worked 24 hours in shift system in a devoted and coordinated way, the machines and the equipments supplied in time, the cautions taken in time for the negative air and terrain conditions, the building of the viaduct has been completed in 7 months, which is a record.

1. GR

Ankara stanbul Demiryolu Hzl Tren Projesi kapsamnda bulunan V4 viyad; Polatl kndan yaklak 14. kilometrede balamakta ve Sakarya nehrinin zerinden geerek demiryolu ana gzerghna balanmaktadr. Projenin yapmna balanlmadan nce alnan tedbirler sayesinde, olumsuz hava koullarnda bile vardiyal sistemle 24 saat kesintisiz allan V4 viyadnn karakteristik zellikleri izelge 1de verilmitir. V4 viyadnde kullanlan ngermeli kirilerin retimi, antiyede kurulan sabit tesiste yaplmtr. Proje kapsamnda bulunan betonarme yaplar, ngermeli kiri retiminin tm aamas ile retim kalitesi antiyede kurulan kontrollk tekilatyla, Ilgaz naat bnyesindeki kalite kontrol laboratuarlarnn teknik elemanlar tarafndan 24 saat kesintisiz yaplmtr. izelge 1. V4 Viyadnn karakteristik zellikleri.

Viyadn uzunluu (m) 2.400 Fore kazk (adet) 1.100 Radye temel ve elevasyon (adet) 67 Projede kullanlan ngermeli kiri (adet) 792 Projede kullanlan beton (m) 175.000 Projede kullanlan donat (ton) 25.000 Projede kullanlan ngerme halat (ton) 1.000

2. PROJE KAPSAMINDA YAPILAN ALT YAPI ALIMALARI Tedan orta gerilim hatlarndan alnan elektrik enerjisi, burada tesis edilen trafolar yardmyla alak gerilime dntrlm ve ebeke elektrik kesildiinde otomatik olarak devreye giren jeneratrlerle desteklenmitir. Su kesintilerine tedbir olarak buhar jeneratr merkezine her biri 20 ton kapasiteli 2 adet su tank, beton santraline ise her biri 15 ton olan 4 adet su tank konulmutur. Souk havadaki beton retimlerinde gerekli olan karm suyunu stmak amacyla, tanklarn iine zel stc sistemler denmi ve s kaybna mani olabilmek iin su tanklar kapal ortamda muhafaza edilmitir. Yamurlu havalarda, antiye sahasnda yaplacak almalarn aksamamas iin, yaklak 10 km uzunluunda yol yaplm ve ana zeminde gerekli iyiletirmeler yapldktan sonra 100.000 ton civarnda bazalt agregas serilip sktrlmtr. Projenin yapm srasnda 24 saat srekli alma yaplaca planlandndan dolay 10 km kapsama alan olan telsiz sistemi kurulmutur.

3. PROJEDE KULLANILAN BETONUN RETM Projede kullanlacak betonun retilmesi amacyla, ekil 1de grlen 120 m/saat kapasiteli sabit beton santralyla, ekil 2de grlen 60 m/saat kapasiteli mobil beton santral kurulmutur. Elektrik kesintilerine tedbir olarak beton santraln besleyen elektrik ebekesi, 200 KVAlk jeneratrle desteklenmitir.

ekil 1. Sabit beton santral. ekil 2. Mobil beton santral. 3.1. Beton Bileenleri Agrega; Proje kapsamndaki fore kazk, radye temel, elevasyon, balk kirii, deme ve koruyucu betonlarn retiminde, 4 deiik gradasyonda kalker agregas kullanlmtr. Proje kapsamnda kullanlan 792 adet ngermeli kiriin ilk 50 adedinde kalker agregas kullanlmsa da, ngerme halatlarn daha ksa srede kesebilmek iin daha sonraki retimlerde bazalt agregas kullanlmaya balanmtr. imento; fore kazk ve radye temel yapmnda SD 32,5 imentosu kullanlm, elevasyon, balk kirii, mesnet takozlar ve kiri retiminde ise, CEM I (P 42,5 R) imentosu kullanlmtr. antiyeye getirilen imentonun yeterince dinlenebilmesi iin sabit beton santraline 100 ton kapasiteli 4 adet imento silosu, mobil beton santraline ise, 75 ton kapasiteli 2 adet imento silosu konulmu bu sayede antiyede 550 ton imentoyu depolama imkn mmkn olmutur. Beton Kimyasal; Beton retimlerinde sper akkanlatrc kullanmnn yan sra taze betonu souk ve scak hava koullarnn olumsuz etkisinden korumak amacyla deiik beton kimyasallar da kullanlmtr. Beton Karm ve Kr Suyu; Tesisteki kullanma suyu, beton karm ve kr suyu olarak kullanlmtr.

3.2. retimlerde Kullanlan Beton Dizaynlarnn Tespit Edilmesi Projede kullanlacak beton karmlarn tespit almalar 4 aamada yaplmtr. 1.Aamada; betonun hazrlanmasnda kullanlacak agregalar belirlemek amacyla,

ekonomik mesafelerde bulunan konkasr tesislerinden alnan agregalarn TS 706 EN 12620e uygunluu tespit edilmitir.

2.Aamada; Yrede faaliyette olan imento fabrikalarnn CEM I (P 42,5 R) ve slfata dayankl (SD 32,5) imentolarnn kalitesi yaplan testlerle tespit edildikten sonra imentolarn temin edilecei fabrikalar belirlenmitir.

3.Beton karm ve kr suyuyla, beton retiminde kullanlmas dnlen beton kimyasallarnn standartlara uygunluu yaplan testlerle tespit edilmitir.

4.Aamada; Laboratuar ortamnda yaplan beton deneme karmlarndan alnan numuneler, projenin devam srasnda olumsuz hava koullaryla karlalaca dikkate alnarak, deiik ortamlarda muhafaza edildikten sonra teste tabi tutulmutur. Test sonular deerlendirilerek projedeki betonarme yaplarda kullanlacak beton dizaynlar alternatifli olarak tespit edilmitir.

5.Aamada; Kontrollk tekilat teknik elemanlarnca oluturulan heyet huzurunda tekrarlanan beton deneme karmlarndan alnan numuneler test edilerek, projede kullanlacak beton dizaynlar onaylanmtr.

4. OLUMSUZ HAVA KOULLARINDA ALINAN TEDBRLER

Projenin yapm srasnda olabilecek olumsuz hava koullarna kar alnacak tedbirleri tespit etmek amacyla aada belirtilen almalar yaplmtr. [1]

a.Meteoroloji Genel Mdrlnden alnan 10 yllk mevsimsel scaklk deiimleri istatistiksel olarak deerlendirilerek, antiye alma planlar yaplm ve olumsuz hava koullarnda alnacak tedbirler tespit edilmitir.

b.Agrega stok sahasna drenaj sistemi yaplarak su birikintileri nlenmitir. Stoktaki agregalarn kn yamur ve dondan yazn ise ar scaktan etkilenmesini nlemek amacyla belli bir miktarda agregann zeri rtlerek muhafaza altna alnm ve souk havalarda konkasr tesisinde yeni hazrlanan krma agregalar kullanlmtr.