17
ןןןן ןןןן ןןןןןן ןןןןן ןןןןןןן ןןןןןן ןןןןן ןןןן"ן ןןןןןןן ןןןןןן2014 ןןןןןן ןןןןןןן ןןןןן ןןןןןןן

כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים

Embed Size (px)

DESCRIPTION

הרצאה שנתתי על השינויים שעוברים על תעשיית הניסויים הקליניים, והיכולת לגייס מטופלים באמצעות כלים דיגיטליים ורשתות חברתיות

Citation preview

Page 1: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים

אורי גורן

הכינוס השנתי למתאמות ואחיות המחקר בביה"ח ובקהילה

2014ספטמבר

מחקרים קליניים ומדיה חברתיים

Page 2: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים
Page 3: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים
Page 4: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים

44% OF PEOPLE FIND OUT ABOUT STUDIES THROUGH MEDIA.

ONLY 14% GAIN THE INFORMATION FROM THEIR

PHYSICIANS.(Harris Interactive(

Page 5: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים

SOCIAL MEDIA ARE BEING USED

FOR PATIENT RECRUITMENT ON AN ESTIMATED 11% OF ALL

TRIALS

Industry Usage of Social and Digital Media Communities in Clinical Research. A Tufts Center for the Study of Drug Development White Paper J U N E 2 0 1 4

Page 6: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים

Industry Usage of Social and Digital Media Communities in Clinical Research. A Tufts Center for the Study of Drug Development White Paper J U N E 2 0 1 4

Page 7: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים

“research sponsors and CROs have neither established specific company policies nor formalized coordinated

processes. Instead, most organizations are using social and digital media

communities on select programs in an experimental fashion”

Industry Usage of Social and Digital Media Communities in Clinical Research. A Tufts Center for the Study of Drug Development White Paper J U N E 2 0 1 4

Page 8: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים
Page 9: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים
Page 10: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים

https://www.acurian.com/assets/files/in_the_news/Connor_article.pdf

Page 11: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים
Page 12: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים
Page 13: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים

Cure Together

Page 14: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים

Twitter as an Epidemiology tool

Page 15: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים
Page 16: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים

The 4th Dimension

Digital Innovation in Healthcare Working Group

Page 17: כלים חדשניים לגיוס מטופלים למחקרים קלינים

תודה!