Youth, Identity And Digital Media

 • Published on
  09-Dec-2014

 • View
  1.130

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

notater fra Buckinghams bok

Transcript

 • 1. Youth, Identity and Digital MediaNotater fra bokaRolf - Erik sters41719504271963261461317002139144002700338
  David Buckinghams bok handler om hvordan den digitale hverdagen virker inn p oppveksten til vre barn. Identitetsdanning.
  Boka tar for seg hvordan barn og ungdom bruker digitale verkty i interaksjon med andre. Nye sjangere underskes, og begreper som Girl power og digitale skiller diskuteres.
  Identitet
  • det som gjr oss forskjellig fra andre mennesker
 • 2. vidt og bredt emne

3. handler om personlig utvikling og sosiale relasjonerImaging, Keyboarding, and Posting Identities: Young People and new media technologies Weber
Identity digital storytelling in many ways

 • its a process

4. depends on reflexivity: 5. youths own media production 6. the source materials 7. responce from the audience 8. Connected to embodiment (legemliggjring)Identity-constructing involves:

 • improvising

9. experimenting 10. blending genresMucking around
an experimentation that gradually leads, with or without help, to production skills as well as knowledge of available materials and how to manipulate them, both to create new meanings and reproduce old ones.
Bricolage evne til finne noe et objekt, verkty, dokument, kode og bruke det til bygge noe som virker spennende for den det gjelder.
Consumer Citizens online: Structure, agency, and gender in online participation
Unge menneskers identitetsbygging p Internett m ikke bare ses i relasjon til aktiv deltakelse p nettet, men ogs i relasjon til de strukturelle rammene til disse aktivitetene.
F.eks ser man at nettsamfunn gir rom for jenters utvikling, uttrykk og tilgang til alternative kulturer. Man ser ogs at dette gjerne er lukkede miljer.
Questioning the generational divide: technological exoticism and adult constructions of online youth identity
Det digitale skillet mellom generasjoner!
For underske dette nrmere m vi bevege oss fra gapet ift teknologi og ferdigheter til avviket mellom voksenperspektivet p hva nye medier er og ungdoms erfaringer i bruk av disse mediene, samt vurdere effekten og implikasjonene av dette avviket.
Dvs det er en merkbar avstand mellom hvordan vi voksne ser p nye medier og hva ungdom opplever gjennom bruk.
Den skalte nettgenerasjonen er egentlig bare en overgangsordning til den NYE nettgenerasjonen kommer om noen r.
Et paradigmeskifte innen forskning m til. Vi m bevege oss fra pur fascinasjon over teknologien til fokus p unge mennesker og deres kommunikasjonsbehov (som kommer til uttrykk gjennom nye nettmedier)

 • Mediaproduksjon:

Det er VOKSNE som lager disse mediene i dag, og som profiterer konomisk p ungdoms bruk av nettet. Eks GTA, Nettby.

 • Media Commentary:

Med andre ord er dagens internettgenerasjon konsumenter av et innhold som av voksne blir sett i mange henseende p som uheldig, men som samtidig er skapt av voksne!

 • Media Research:

Forskerne ser p Internettgenerasjonen som noe eksotisk
Hvordan ser de unge p de nye nettmediene?
Forskning viser at det er et markant skille mellom voksne og unges perspektiv:

 • Ungdom tenker ikke i teknologiske termer, men heller p hvilke aktiviteter de kan gjre som teknologien muliggjr. Dvs de anser ikke sin teknologibruk som noe eksotisk, men som noe ordinrt, nesten banalt.

11. De bruker ny teknologi ift den sosiale konteksten, lik tidligere generasjoner har brukt gammel teknologi 12. Det vi voksne anser for ny teknologi (IM, blogs, chat, e-post, mobil, etc) er transparente for mange unge brukere. De ser ikke p dette som teknologi. 13. Ift stereotypien om at unge bare sitter p nett, viser underskelser at teknologi ikke ndvendigvis er det mest interessante bruke tiden p, men snarere et substitutt for noe annet finne p. 14. Ungdom er mindre teknologi-deterministiske enn voksne. Internett lser ikke vre problemer. Det bare hjelper folk som vet hva de leter etter, finne det! 15. Ungdom frykter ikke teknologi. De behersker multitasking.INTERNETTGENERASJONEN er en voksen konstruksjon
Videre forskning innen dette feltet m komme seg bort fra det eksotiske, fordi fokus blir feil p teknologi i stedet for p menneskers underholdnings og kommunikasjonsbehov.
Leisure to hard work: digital practices and future competencies
Hvordan skal ungdoms bruk av f.eks web 2.0 tjenester inn i skolen?

 • Vi i skolen m jobbe ut fra et demokratiperspektiv; vi m akseptere og ta inn over oss barn og unges rett og muligheter til bli hrt (og sett)

16. Vi m innse at barn og unges bruk av digitale medier ikke oppfattes som lring av dem selv. 17. Man bruker ikke digitale medier ndvendigvis fordi man er teknologi-interessert, men fordi man nsker : 18. Kommunisere med andre 19. Finne og ikke minst LAGE underholdning 20. Man nsker finne ut av ting 21. Aktiviteter p Internett kan svrt ofte for vrt voksne ye virke ensomt, men er tvert imot svrt sosialt.Jfr allmenn praktisk pedagogisk tenkning m vi ogs her spille p det de unge gjr p fritiden ift digitale medier.