Spotify & Maggie Maggie Maggie (out out out)

  • View
    1.254

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

No sērijas «Aktualitātes [mūzikā]» lekciju kursā “Mūzikas socioloģija un antropoloģija” LU SZF. Rīga, 2012./13. m.g. II semestris. Aprīlis.

Text of Spotify & Maggie Maggie Maggie (out out out)

  • 1. Spotify & Maggie Maggie Maggie (out out out)aprlis 2013Jnis Daugavietis, LU SPPINo srijas Aktualittes *mzik] lekciju kurs Mzikas socioloija un antropoloijaLU SZFRga, 2012./13. m.g. II semestris

2. On 16 April 2013, Spotify was launched and became available in Apple App Store,Google Play Store and Windows Store in Singapore, Hong Kong, Malaysia, Estonia,Latvia, Lithuania, Mexico and Iceland. 3. Pasaules vadoais mzikas straumanas servissSpotify ar prieku pazio, ka no s dienas ir pieejamsar Latvij. , diena.lv, 2013.g. 16.apr. Viena no populrkajm mzikas straumanas kompnijm(Music streaming services).Citas populrs: Grooveshark; MOG; Last.fm; Pandora; Jango;Deezer; Napster; Rhapsody bet tikai daas no tm pieejamasLatvij. 20 milj. dziesmu ... bet daudz kas nav pieejams.Piem., Btli, Rammstein, Crass, Smog, Paul Ngozi atseviuizdevniecbu katalogi. Maz LV mzikas. Bezmaksas klausans (ar ierobeojumiem un iestarpintmaudio reklmm). Maksas klausans cenas k citiem: 5 un10 USD (mnes). 4. "AKKA/LAA nosldza lgumu ar vienu no pasaules lielkajiem mzikas straumanaspakalpojumu sniedzjiem Spotify, izsniedzot uzmumam licenci par darbbu Latvijasteritorij. Tagad ar Latvijas iedzvotjiem ir iespja likumgi izmantot Spotifypakalpojumus. Spotify Latvijas iedzvotjiem nodroins likumgu pieeju straumanasrem ap 20 miljoniem dziesmu, tai skait gan neatkargu izdevju, gan lielo ierakstu, ganatseviu latvieu mkslinieku darbiem, kas jau obrd atrodami Spotify. Saska ar lgumanoteikumiem Spotify Latvij piedv vairkus mzikas izmantoanas plnus, tai skaitmzikas straumanu tiesaist bez maksas, k ar maksas Unlimited un Premiumversijas, kurs, nesaskaroties ar reklmu, mziku iespjams straumt ar labku skaaskvalitti un neierobeotu piekuvi katalogam ar rvalsts un mobilajos telefonos." -Baltijas un Islandes autoru organizcijas sldz lgumu ar Spotify, 17.04.2013.Ieva Tetere: "Sadarbba ar jaunieiem ir viens no SEB bankas stratiskajiem mriem jauvairku gadu garum - izsniedzam studiju kredtus Latvijas augstskols studjoiem ar paiizdevgiem nosacjumiem, kop ar jaunieiem rkojam asins ziedoanas dienas Mlestbassvtkus un atbalstm ikgadjs studentu dienas Jelgav. Domjot par jaunieiemdraudzgu komunikciju, aktvi izmantojam Twitter, Facebook, Skype. Ldz ar to atbalstspasaules vado mzikas straumanas servisa Spotify ienkanai Latvij, kas ausjaunieiem legli klausties savu iemoto mziku, veidot savas mzikas listes un dalties artm ar saviem draugiem, ir nkamais secgais solis msu sadarbb ar jaunieiem." - SEBbanka atbalsta , 2013.g. 16. apr.SEB banka un Coca Cola ir Spotify enerlsponsori Latvij. 5. Naudas straumanas modelisSPOTIFY autoratldzbs izmaksjis 500 miljonus USD. Vai par 20 miljonudziesmu izmantoanu vairku gadu garum tas ir daudz? Mzii navapmierinti: Mana dziesma klausta desmitiem tkstou reiu, es par tosaemu centus...Tas ir maz, bet saemt neko ar nav jauki... Ierakstu izdevniecbm Spotify esototrs lielkais digitlo ienkumu avots.Industrijai tas ir labs bizness, bet mziiem un autoriem, neemot vrmegastrus, tas maz ko ienes. Jo lielas digitls peas daas aizietstarpniekiem. Kdu 1/3 paem Spotify, kdu pusi - ierakstu izdevniecbas, kdu1/3 - autortiesbu un blakustiesbu aentras. ie % ir aptuveni, jo dati irslepeni, protams, bet galu gal esot t, ka vidjs ielu muzikants pa dienunopelna vairk, nek manas dziesmas straumjoties mneiem. To sakapopulri mzii...obrd tda ir tirgus cena (no nulles ldz 10 USD mnes par neierobeotumzikas klausanos), un autoriem bs grti labot o tirgus kdu. 6. Margaret Iron Lady Thatcher(13 October 1925 8 April 2013) 7. Tipiska britu panku, un ne tikai, attieksme pret 8.apraziu: mirusi izcil politie Mrgareta Teere.Pah! Lets make it clear: This is a cause to celebrate, to party, tostamp the dirt down. Tomorrow we can carry on shouting andwriting and working and singing and striking against the successivegovernments that have so clearly followed Thatchers Slash & Burnpolicies, none more so than the present lot. But for now, we canhave a drink and a dance and propose a toast to the demise ofsomeone who blighted so many peoples lives for so long.If we must show a little reverence and decorum at this time, then sobe it. Our deepest sympathies go out to the families of all MargaretThatchers victims.Chumbawamba, 8th April 2013 8. Turpmks pris nedas socilie tkli ir pilni ar komentriem par oprieka vsti, tiek plnoti jautri tusii vias apbedanas dien, tiekrepostti miljons vecu anti-maggie dziesmu.Te viens no diem sarakstiem: A fitting playlist for her funeral | 30 Songs aboutMargaret Thatcher (Moriseja 88.g. Margaret On The Guillotine joprojm ir manafavorte).Kds tklos uzsk aitt par to, ka dziesmas Ding Dong! The Witch IsDead (50-to gadu dziesmas no Holivudas filmas par Smaragdapilstas burvi) iekana britu singlu top bru ned btu labasatvadas. Cilvki prk to un dziesma sasniedz pirmo vietu, lai ar tikaiuz nepilnu minti*. Paralli tam BBC darbiniekiem jizsks par to,vai dziesma nebtu jaaizliedz valsts radio, vismaz bru dien**.* Campaign to make Ding Dong! The Witch Is Dead Number One after Margaret Thatchers death, nme.com, 10.apr.** BBC chiefs refuse to play Ding Dong! The Witch Is Dead on Radio 1 , nme.com, 12.apr.Margaret On The video, video 9. Klasisk atbilde ir: teerisms (liberla politika, kuras gaitnotika daudzas privatizcijas, valsts izdevumu samazinjumi[piem., izgltbai+, nepopulri nodoki, ograktuvju slganau.t.t.). Bagtie kuva bagtki, nabagie nabadzgki (bet tnotiek vis rietumu pasaul). Vai ilgtermi politika bijavalstij kaitga, lai sprie politologi un vsturnieki...Cita versija ir genderiska: vrieiem nebija viegli pieemt to,ka valsts ldere tik ilgus gadus ir sieviete.... bet varbt t ir tikai panku un inteliences tradicionlnepatika pret erpiem, izlmgiem un nedaudz autoritriemlderiem?Kpc viu t neieredz? 10. Tiekamies!