Click here to load reader

Banhang tet vov

  • View
    921

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Giúp các bạn bán hàng trong dịp tết 2013 một cách hiệu quả

Text of Banhang tet vov

  • 1. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QUhttp://banbuoiholo.blogspot.com

2. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QUH tr cc H tiu thngBN HNG TT QU T - 2013 Vi Internet MarketingThs. Hong Sn Cng- Thu ht hng nghn lt truy cp mi ngy ti website/blog- Hng nghn ngi s m v xem tht k qung co ca bnqua Email- Hng chc nghn ngi l cc i tng ph n, cng chc,vin chc, thanh nin... ang online trn Facebook s chuyntay nhau qung co ca bn- V cn hn th na http://banbuoiholo.blogspot.com 3. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QU BN C TH ANG SAI LM VI INTERNET MARKETINGSai lm 1: Bn ang SPAM Email (gi rt nhiu ngi viqung co ca mnh)?- S khng ai m Email ca bn - Nu c m, ngi nhn s coi qung co ca bn l th rc v h cm thy b lm phinSai lm 2: Bn ang c gng Tag tht nhiu nh, tin trnFacebook?- Ngi nhn s khng vui v, hoc s n, xa, hoc s Hykt bn- Bn cng c gng kt bn, Tag, share bn cng cm thyvic lm ca mnh v ch http://banbuoiholo.blogspot.com 4. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QU BN C TH ANG SAI LM VI INTERNET MARKETINGSai lm 3: Bn ng tin trn cc din n, trang rao vt minph?- Thng tin ca bn b chm lp, khng ai quan tm hoc bn s phi tr tin cho thng tin ca mnh ni ln cho Trang rao vt - Bn s rt vt v to nick, ng bi trn cc din n nhng nu ng sai ch, sai mc ch, nick ca bn s b kha. Cn nu ng trong mc rao vt, s khng c ai vo cSai lm 4: Bn ng tin qung co trn mt gc din n nhwebtretho, lamchame v hy vng mi ngi s c?- C qu nhiu ngi lm nh vy, v thc t, s c rt tngi quan tm- Qung co theo cch ny tht s th ng V cc sai lm khc http://banbuoiholo.blogspot.com 5. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QU BN S LM G T C Thu ht hng nghn lt truy cp mi ngy tiwebsite/blog Hng nghn ngi s m v xem tht k qung coca bn qua Email Hng chc nghn ngi l cc i tng ph n,cng chc, vin chc, thanh nin... ang online trnFacebook s chuyn tay nhau qung co ca bn V cn hn th na http://banbuoiholo.blogspot.com 6. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QU HY DNH 1 PHT C THNG IP NY HY GI N KHCH HNG CA BNTH H CN CH KHNG PHI TH BN C! L G? L NHNG THNG TIN THC S HU CH- Nhng thng tin v Sc khe, Lm p, T vn tiu dng- Nhng thng tin v Gio dc, Gii trV TRONG TT NY L- Nhng thng tin v Tn ngng, Tm linh- Nhng thng tin v L hi, Cu an- V ng qun a h v website/blog ca bn c nhngthng tin . V nh chn qung co ca bn xen lnhttp://banbuoiholo.blogspot.com 7. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QUHY TH BT U VI INTERNET MARKETING VOV- Trc ht, hy ng ti nhng thng tin hu ch trn Blog,website ca bn: Ngy gi xut hnh, chn tui xng t TtQu T hay cc tp vn khn hoc nhng iu cn chun bcho Tt- Chn qung co sn phm ca bn trong mi bi vit - Gi i hng nghn Email ti cc khch hng tim nng vi nidung thn thin, hu ch. VD: Gi c nh thng tin cch chntui xng t Tt ny V ni dung th s cha ng linkdn n website/blog ca bn- ng thng tin tng t trong cc Hi nhm Facebook vihng nghn thnh vin thu ht truy cp Nhng nh th cha ! http://banbuoiholo.blogspot.com 8. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QU HY QUNG CO VI TRANG SLIDE NY- Hng chc nghn ngi s c Slide ny, trong c cc h tiuthng, doanh nghip, ngi lm qung co. V h cng ang cqung co l VOV qung co vi gi tr- Hy chia s tht rng ri ti liu ny tht nhiu ngi nhn thyqung co ca bn- Ti cng rt vui khi cc bn c th thay ng linkhttp://chothongtin.com.vn di chn cc Slide bng ng linkca bnhttp://banbuoiholo.blogspot.com 9. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QUHY BT U QUNG CO THT HIU QU Trong ti liu ny, ti s ch cho bn 3 cch t d n kh bn t c hng chc nghn qungco mi ngy- Qung co lan truyn vi ti liu hu ch- Facebook marketing- Email marketing c thm nhng phng php qung co mnh m hn,hy tham kho bn Full phng php Internet Marketing VOVca ti trn website: chothongtin.com.vnhttp://banbuoiholo.blogspot.com 10. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QU HY BT U QUNG CO THT HIU QULAN TRUYN TI LIU HU CHQung co vi VOV http://banbuoiholo.blogspot.com 11. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QU LAN TRUYN TI LIU HU CH Hy tm kim nhng bi vit hay nh Cch xemngy gi, xem tui, sch Phong thy, T vi Chn qung co vo trong chnh ti liu (Cc bnc th s dng chnh ti liu ny hoc ti liu mu nh km trongfile .zip ca th mc cha ti liu ny) ng ti trn http://mediafire.com ng ti ti liu hoc ng link mediafire ca tiliu trn website/Blog Gi ti liu i vi Email, Facebook marketingvi cc k thut phn sauhttp://banbuoiholo.blogspot.com 12. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QU HY QUNG CO VI TRANG SLIDE NY- Hng chc nghn ngi s c Slide ny, trong c cc h tiuthng, doanh nghip, ngi lm qung co. V h cng ang cqung co l VOV qung co vi gi tr- Hy chia s tht rng ri ti liu ny tht nhiu ngi nhn thyqung co ca bn- Ti cng rt vui khi cc bn c th thay ng linkhttp://banbuoiholo.blogspot.com di chn cc Slide bng nglink ca bnhttp://banbuoiholo.blogspot.com 13. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QUHY BT U QUNG CO THT HIU QUFACEBOOK MARKETING Qung co vi VOVhttp://banbuoiholo.blogspot.com 14. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QU THC HNH FACEBOOK MARKETINGB1: Chun b ti nguyn v qung coHy tm kim nhng bi vit hay nh Cch xemngy gi, xem tui, sch Phong thy, T vi v chnqung co vo ti liung ti ln http://mediafire.com (tng t nhphn trc)To bi vit v ng ti trn website/blog v tiptc chn qung co vo bi vitCopy ng link ca bi vit cha qung co http://banbuoiholo.blogspot.com 15. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QUTHC HNH FACEBOOK MARKETING B2: Tin hnh qung co A. QUNG CO VI HI NHM Tm kim cc Hi nhm c nhiu khch hng timnng Trong, tm nhng nic nhiu like,comment ng tin (v nhng ngi u snhn c thng bo) ng tin vi ni dung chia s. VD: Share cho c nhti liu Xem ngy gi tt 83 vic Dnh cho Tt v Link websitecha qung cohttp://banbuoiholo.blogspot.com 16. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QU THC HNH FACEBOOK MARKETINGB. QUNG CO NHNG NI C NG LTLIKE V COMMENTVo cc trang Fanpage cho php ng Comment,lm tng t nh vi Hi nhmC. TO S KIN V INVITE ALLCc ti liu hng dn chi tit c th tham kho tihttp://chothongtin.com.vnhttp://banbuoiholo.blogspot.com 17. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QU HY QUNG CO VI TRANG SLIDE NY- Hng chc nghn ngi s c Slide ny, trong c cc h tiuthng, doanh nghip, ngi lm qung co. V h cng ang cqung co l VOV qung co vi gi tr- Hy chia s tht rng ri ti liu ny tht nhiu ngi nhn thyqung co ca bn- Ti cng rt vui khi cc bn c th thay ng linkhttp://chothongtin.com.vn di chn cc Slide bng ng linkca bnhttp://banbuoiholo.blogspot.com 18. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QUHY BT U QUNG CO THT HIU QUEMAIL MARKETING Qung co vi VOVhttp://banbuoiholo.blogspot.com 19. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QUTHC HNH EMAIL MARKETING LM TH NO: Gi n nhiu ngi, ng i tng Gi vo hm th, mc Inbox Khch hng s m mail Khch hng s click vo Link ti website, blog to ra hng nghn lt truy cp vowebsite/blog mi ngy v cng vi Thng tin gi tr, h s xem qung co ca bn http://banbuoiholo.blogspot.com 20. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QUTHC HNH EMAIL MARKETINGB1: Tm kim tht nhiu Email khch hng timnng (khi h ch ng ng trn cc din n)Download v ci t phn mm Atomic HunterCopy a ch cc website m bn mun tm kimkhch hng: lamchame, vieclam24h.com.vn, rongbay,enbac, vatgia Bn s ly c hng trm nghn Emailngi tiu dng. Bn c th download phn mm v xem hng dn s dng ti url:http://chothongtin.com.vn/Emailmarketing.html http://banbuoiholo.blogspot.com 21. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QU THC HNH EMAIL MARKETINGB2: Lc Email kim tra cc mail cn tn tiDownload v ci t phn mm Email VerifierNhp d liu cBn c th download phn mm v xem hng dn s dng ti url:http://chothongtin.com.vn/Emailmarketing.htmlhttp://banbuoiholo.blogspot.com 22. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QU THC HNH EMAIL MARKETING B3: To cc ti khon Email min ph To ra nhiu ti khon Gmail (s dng sim Vietnam Mobile kch hot. 01 sim = 05 Gmail) B4: Gi Email Vit subject vi ni dung chia s: VD: Share cho c nh tiliu v Phong thy v trong Email cha ng Link bi vit kmqung co Gi cho chnh Email mt bn v BCC cho 300 ngicng lc (Vic gi cho chnh mnh 1 bn, Gmail s y vo Inboxkhch hng v l th quan trng). Gi nhiu ln trong ngy. Bn c th download phn mm v xem hng dn s dng ti url:http://chothongtin.com.vn/Emailmarketing.html http://banbuoiholo.blogspot.com 23. INTERNET MARKETING - GII PHP & HIU QUTRAO I Nh vy, bn c th to ra hng nghn qung co mi ngyv gi i hng chc nghn thng ip c tip nhn ti nhngkhch hng tim nng. Tuy nhin, trong qu trnh thc hin, s c th c nhng khkhn, do , cc bn hy tm c cc bi vit hng dn chi tit vcch lm cng nh tm hiu cc phn k thut nng cao trong lotbi vit v Internet Marketing VOV ca ti t hiu qu qungco cao nht.Chc cc bn n Xun hnh phc, an vui HSChttp://banbuoiholo.blogspot.com