of 16 /16
ZAMAN AIR BATU  aziera zakaria

ZAMAN AIR BATU.pptx

Embed Size (px)

Text of ZAMAN AIR BATU.pptx

Page 1: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 1/16

ZAMAN AIR

BATU

 aziera

zakaria

Page 2: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 2/16

BUMI SAYA

Page 3: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 3/16

Page 4: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 4/16

Page 5: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 5/16

 TAPI KINI……….

Page 6: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 6/16

Page 7: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 7/16

Page 8: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 8/16

Page 9: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 9/16

Page 10: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 10/16

Page 11: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 11/16

Page 12: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 12/16

Page 13: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 13/16

Page 14: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 14/16

Page 15: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 15/16

Page 16: ZAMAN AIR BATU.pptx

8/17/2019 ZAMAN AIR BATU.pptx

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-air-batupptx 16/16

• Pencemaran alam sekitar

• Pencemaran bermaks! kemaskan ba"an #encemar se#erti ba"an kimia$"aba$ ca"a%a !an tena&a ke !alam alam sekit'ar %an& men&akibatkankesan %an& memsna"kan se"in&&a memba"a%akan kesi"atan mansia$men&amcam smber alam !an ek(sistem$ !an men&&an&& ameniti !anke&naan "alal alam sekitar.

•  Ter!a#at bebera#a bentk #encemaran %an& men&ancam bmi iait)

• * a + #encemaran !ara

• Pmbebasan ba"an kimia berba"a%a ke !alam atm(s,era se#erti karb(nm(n(ksi!a$ kl(r(-(r(karb(n* CC + %an& !ikelarkan (le" kilan&ata ken!eraan.

• * b + #encemaran air

• Keb(c(ran !an #emban&an ba"an kimia ke !alam smber air "in&&amen&ba" kan!n&an$ kea!aan !an /arnan%a sama a!a !ari se&i bi(l(&i$kimia ata 0zik.

• Pnca1#nca #encemaran alam sekitar)

• * a + Sika# in!i2i! !an (r&anisasi %an& ti!ak bertan&&n&3a/ab.

• * b + Pemban&nan secara ti!ak sistematik.

* c + Pen&&naan ken!eraan berm(t(r se#erti kereta$ m(t(sikal$ l(ri!an ka#al terban&.