Web view “Ghidul diriginteluiâ€‌ Prof. Mariana Aurora Moscalu, Prof. Gianina Buruiana. Liceul Tehnologic

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Web view “Ghidul diriginteluiâ€‌ Prof. Mariana Aurora Moscalu, Prof. Gianina Buruiana....

“Ghidul dirigintelui”

Prof. Mariana Aurora Moscalu,

Prof. Gianina Buruiana

Liceul Tehnologic Economic Administrativ,

Piatra- Neamt

GHIDUL DIRIGINTELUI

PENTRU DEZVOLTAREA COMPETENȚELOR INTERPERSONALE

ALE ELEVILOR DIN CLASELE

A XI-A SI A XII-A

Prof. Mariana Aurora Moscalu

Prof. Gianina Buruiana

2018

FOLLOW-UP

CURS SOFT SKILLS FOR TEACHERS AND EDUCATION STAFF

DIN CADRUL PROIECTULUI Erasmus+ EcoTraining, 2017-1-RO01-KA101-036080

INTRODUCERE

Competențe cheie

"Învățarea pe tot parcursul vieții a devenit o necesitate pentru toți cetățenii. Trebuie să ne dezvoltăm abilitățile și competențele pe tot parcursul vieții, nu numai pentru împlinirea noastră personală și pentru capacitatea noastră de a ne angaja în mod activ in societatea în care trăim, ci pentru capacitatea noastra de a avea succes într-o lume a muncii în continuă schimbare." (Ján Figel- Membru al Comisiei Europene responsabil cu educația, formarea, cultura și tineretul)

Ce este o competență?

Competențele reprezintă o combinație de cunoștințe, aptitudini și atitudini adecvate contextului. 1. Cunoștințe: ceea ce am învățat, concepte teoretice; 2. Abilități: ceea ce am dobândit, ce putem face; 3. Atitudini: ce am dezvoltat, ce vrem să facem.

Opinia ta • Care este competența esențială? • Ce competențe, cunoștințe și atitudini sunt necesare pentru elevi și pentru profesori?

Ce este o competență-cheie?

• Competențele cheie sunt cele pe care toate persoanele trebuie să le obtină astfel încât să se dezvolte personal, să fie cetățeni activi, să beneficieze de incluziunea socială și ocuparea forței de muncă. • Competențele cheie sunt considerate la fel de importante, deoarece fiecare dintre ele poate contribui la o viață de succes într-o societate a cunoașterii. • Multe dintre competențe se suprapun și se combină: aspectele esențiale pentru un domeniu vor susține competența în altul.

Care sunt competențele cheie:

• Cadrul European de Referință (decembrie 2006) stabilește opt competențe-cheie: 1. Comunicarea în limba maternă 2. Comunicarea în limbi străine 3. Competența matematică și tehnică 4. Competența digitală 5. Învățați să învățați 6. Competențe sociale și civice 7. Sensul de inițiativă și spirit antreprenorial 8. Conștientizarea și exprimarea culturală

Cele mai necesare abilități:

1. Comunicarea în limba maternă 2. Comunicarea în limbi străine 6. Competențe sociale și civice 7. Sensul de inițiativă și spiritul antreprenorial

1. Comunicarea în limba maternă

• Abilitatea de a exprima și interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii atât în formă orală, cât și în scris (ascultare, vorbire, citire și scriere) și de a interacționa lingvistic într-un mod adecvat și creativ într-o gamă completă de contexte (de ex. în proiecte, muncă, acasă și petrecere a timpului liber).

2. Comunicarea în limbi străine

3. • În general, împărtășește principalele dimensiuni de competență ale comunicării în limba maternă, dar într-o altă limbă. Comunicarea în limbi străine solicită, de asemenea, competențe precum medierea și înțelegerea interculturală.

4.

5. Competențe sociale și civice

• Competența socială se referă la aspectele personale,   interpersonale și interculturale. Acesta acoperă toate formele de comportament care dau posibilitatea persoanelor să participe într-un mod eficient și constructiv în viața socială și profesională și să rezolve conflictele acolo unde este necesar. Competența civică îi echipează pe indivizi pe deplin să participe la viața civică, pe baza cunoștințelor lor despre concepte și structuri sociale și politice și despre angajamentul de participare activă și democratică.

6. Spiritul de inițiativă și spiritul antreprenorial

• Capacitatea unui individ de a transforma ideile în acțiune. Acesta include creativitatea, inovarea și asumarea de riscuri, precum și capacitatea de a planifica și gestiona proiecte în vederea atingerii obiectivelor. Este vorba despre conștientizarea contextului muncii și a proiectelor și de posibilitatea de a profita de oportunități. Aceasta ar trebui să includă conștientizarea valorilor etice și promovarea bunei guvernări.

Micșorarea decalajului • Există un decalaj în țările UE între competențele pe care angajatorul le așteaptă de la angajat și competențele pe care angajatul le are în mod efectiv. Cunoștințele pe care oamenii le dobândesc în instituțiile de educație formală sunt teoretice.

Scopul nou: să informăm tinerii despre diferitele profesii și despre legătura lor cu competențele specifice + să le oferim instrumente pentru a le dezvolta.

Dar abilitățile interpersonale? • Abilitățile interpersonale sunt trăsături de caracter și abilități sociale care caracterizează relațiile unei persoane cu alte persoane. • Ele sunt deseori asociate cu "EQ"-ul (inteligența emoțională) unui individ, ramificațiile trăsăturilor de personalitate, politețea socială, comunicarea, limbajul, obiceiurile personale, competențele de comunicare, motivarea oamenilor, leadership etc., care caracterizează relațiile cu alte persoane. • EQ este capacitatea indivizilor de a-și recunoaște propriile emoții și pe ale altora, de a face diferența între sentimentele proprii și ale altor persoane și de a le interpreta în mod corespunzător și să folosească informațiile emoționale pentru a ghida gândirea și comportamentul.

Atribute interpersonale - Empatie - Comunicare - Leadership - Lucru in echipa - Bune maniere - Mentoring, abilitatea de a preda - Funcționează bine cu diversitatea - Încredere în sine

- Flexibilitate

Programare neuro-lingvistică

Elementele de bază

Origini

• NLP a fost creat de Richard Bandler și John Grinder de la Universitatea din Palo Alto din California la începutul anilor '70.

• A obținut recunoașterea prin publicarea primei cărți, Structura Magiei, volumul I, 1975.

Neuro

Se referă la structura noastră neuronală, mai precis la cele cinci simțuri (vederea, auzul, atingerea, mirosul, gustul), prin care primim informații de la mediul înconjurător.

Lingvistic

Se referă la limbajul nostru, verbal și non-verbal, și la cum decodăm, organizăm și dăm sens experiențelor noastre.

Programare

Se referă la strategiile și la modalitățile pe care le alegem pentru a ne organiza ideile și pentru ca acțiunile noastre să producă efecte.

NLP dezvoltă abilitatea de a:

• crea legături,

• înțelege limbajului corpului,

• îmbunătăți abilităților interpersonale,

• influența.

Aplicații practice:

• Îmbunătățește abilitățile manageriale,

• Dezvoltă motivația,

• Crește eficiența întâlnirilor de lucru,a negocierilor și a vânzărilor,

• Conduce la dezvoltare personală.

Presupozițiile NLP

Presupozițiile NLP sunt o serie de convingeri care, fiind acceptate ca adevărate, fac ca rezultatul a ceea ce întreprindem să fie tangibil. Lista acestora diferă în funcție de locul din care le preluați.

Axiomele lui Watkowick:

1. Este imposibil să nu comunicați.

2. Oamenii reacționează în funcție de experiența lor de viață, și nu la realitatea obiectivă.

3. A avea o alegere e mai bine decât a nu avea a nici o alegere.

4. Oamenii fac cea mai buna alegere la momentul respective.

5. Oamenii lucrează perfect.

6. Toate acțiunile au un scop.

7. Fiecare persoană are o imagine proprie asupra lumii în care trăiește.

8. Respectați imaginea proprie fiecărui om asupra lumii.

9. Harta ta nu este teritoriul tău.

10. Oamenii sunt mai mult decât ceea ce exprimă comportamentul lor.

11. Orice înțeles depinde de context.

12. Orice comportament are o intenție pozitivă.

13. Cele mai importante informații despre o persoană sunt în modul în care persoana se comportă.

14. Toată lumea face tot ce poate cu resursele pe care le are la dispoziție.

15. Nu există oameni lipsiți de resurse interioare, ci doar stări de lipsă de energie.

16. Toată lumea are toate resursele de care are nevoie pentru a avea succes și a obține rezultatele dorite.

17. Persoana cu comportamentul cel mai flexibil are cea mai mare influență asupra celorlalți.

18. Nu există eșec, doar feedback.

19. Toată lumea este responsabilă de propria gândire și, prin urmare, de rezultatele obținute.

#1 Este imposibil să nu comunicați.

• Nu se poate să nu comunic:

Fiecare comportament este o formă de comunicare. Deoarece comportamentul nu are o contrapartidă (nu există un anti-comportament), este imposibil să nu comunici.

Chiar dacă se evită comunicarea (cum ar fi utilizarea inconștientă a limbajului non-verbal sau strategia simptomelor), aceasta este o formă de comunicare. "Strategia simptomelor" atribuie tăcerea noastră unui lucru care nu este controlat de noi și nu face imposibilă comunicarea. Exemple de strategii ale simptomelor sunt somnolența, durerile de cap și beția. Chiar expresiile faciale, comunicarea digitală și tăcerea pot fi analizate ca și comunicare de către un receptor.

# 2 Oamenii răspund în funcție de experiența lor, nu de realitatea în sine.