"The project is co-funded by EU trough the Bulgaria – Serbia IPA Cross-border Programme”

 • Published on
  08-Jan-2016

 • View
  39

 • Download
  7

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FUNDRAISING. Pristup kreditnim linijama i drugim izvorima finansiranja. "The project is co-funded by EU trough the Bulgaria Serbia IPA Cross-border Programme. Izvori finansiranja malih i srednjih preduzea Finansijske institucije (banke i tedionice) - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • "The project is co-funded by EU trough the Bulgaria Serbia IPA Cross-border Programme.Pristup kreditnim linijama i drugim izvorima finansiranjaFUNDRAISING

  Bulgaria SerbiaIPA Cross-border Programme CCI No 2007CB16IPO006 CENTRE FOR EXCHANGE OF INFORMATION ON CROSS-BORDER ECONOMIC COOPERATION

 • **Izvori finansiranja malih i srednjih preduzea

  Finansijske institucije (banke i tedionice)Razvojni fondovi (nacionalni, regionalni i lokalni)Donatorske organizacije (USAID, UNDP)Dravne subvencije, premije i stimulacije

 • **Tipovi finansijskih aranmana

  Kontokorentni kreditKreditna linijaRevolving kreditOverdraftDonatorski aranmani

 • **Kljuni elementi finansijskih aranmana

  Kreditni limitRok/dospee kreditaTrokovi finansiranja (visina i nain obrauna kamate i drugih optereenja)Uslovi bonitetaNain obezbeenja naplate kreditaRestrikcije korienja sredstava

 • **Specijalna pitanja u vezi sa obimom kredita

  Kreditni limitZnaaj/profitabilnost klijenta za banku Visina potranog prometaVisina obezbeenja

 • **Specijalna pitanja u vezi sa rokom kredita

  Kratkoroni vs. dugoroni kreditPravila horizontalne bilansne ravnoteePeriod poeka (grace period)Interkalarna kamata

 • **Trokovi kreditiranja: visina i nain obrauna kamate

  Fiksna vs. varijabilna kamatna stopaValorimetri / koeficijenti revalorizacijeMeseni vs. godinji metod obraunaFiksne jednokratne provizijeDodatni trokovi u vezi sa osiguranjem kredita (obavezni depozitni saldo, premije ivotnih i imovinskih osiguranja, uspostavljanje zalonog prava i dr.)

 • **Procena kreditne sposobnosti

  Problem start-upKreditna istorijaPoslovna povezanost sa bankomBiznis plan i studija izvodljivostiKreditni biro

 • **Tipovi obezbeenja naplate kredita

  Hipoteka (izvrna vansudska i sporazumna; I i narednih redova)Zaloga na pokretnim stvarima (runa zaloga)Krediti osigurani depozitimaKrediti osigurani lombardnim materijalom (hartije od vrednosti R Srbije, obveznice stare devizne tednje)

 • **

  5. Solo menice sa klauzulom bez protesta i bez obavetenja6. Akceptirane menice preduzea prihvatljive za banku7. Jemstvo preduzea prihvatljivo za banku, lino jemstvo i td. 8. Garancije domaih i inostranih banaka

 • ** 9. Neopozivo ugovorno ovlaenje na tekuem raunu za nalog za naplatu10. Garancije garancijskih fondova i osiguravajuih drutava11. Polise ivotnog i imovinskog osiguranja vinkulirane na banku12. Ostali oblici osiguranja

 • **Restrikcije korienja kredita

  Preduslov registracijePravni oblik preduzetnitvaVeliina firme Namena kredita

 • **Korisni izvori informacija

  Narodna banka Srbije: www.nbs.rs Fond za razvoj Republike Srbije: www.fondzarazvoj.sr.gov Nacionalna sluba za zapoljavanje: www.rztr.co.rs Ministarstvo poljoprivrede, umarstva i vodoprivrede: www.minpolj.sr.gov.rs

  ************

Recommended

View more >