The Meaning of True Love

 • Author
  nesma

 • View
  228

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of The Meaning of True Love

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  1/203

  @mjy{du :

  Lgup{ {gnd

  DYH\6

  Ehudk!

  Nw ads lj|hug{d shuk lhu {mgp wdju gp ehudk! G jn ehudk {h kdj{m! Bg{dujbbw!

  Pga`d G ah bhacdu mj|d j mdju{ edj{ ahu kgk G addk {h eudj{md lhu jbnhp{ j`da{tuw ahs! D}j`{bw j :9= wdjup" ; nha{mp jak 5; kjwp mjk yjppdk pga`d G

  bjp{ ldb{ nw ebhhk `htupd {muhtcm nw |dgap" pga`d G ldb{ {md sjun{m {mj{ nw

  uj`gac ytbpd mjk `jtpdk" pga`d G|d `hapgkdudk nwpdbl ahunjb" pga`d G sjp

  mtnja! G sjp ehua ga Bhakha" Dacbjak ga :79:! Nw lj{mdu" Sgbbgjn

  Njpda" shuodk ga j ngad lgdbk jak nw nh{mdu" Dbgvjed{m Njpda" sjp j

  mhtpdsgld" G mjk {sh hbkdu pgp{dup" had hl smhn sjp dacjcdk {h ed njuugdk

  jak {md h{mdu sjp 5 wdjup hbkdu {mja nd! Hbg|gj jak Pjujm! G kha{

  udndnedu {mdn nt`m" et{ G kgp{ga`{g|dbw udndnedu nw nh{mdup lj`d! Pmd

  sjp j edjt{gltb shnja" mdu eugbbgja{ cudda dwdp sg{m mdu bhac |g|gk euhavd

  mjgu! G ad|du lhuch{ mdu? pmd sjp `hap{ja{bw ga|jkgac nw ngak" mdu dwdp" mdu

  mjgu" mdu ygao `mddop" jak mdu yhu`dbjga poga! G udndnedu d|duw kd{jgb! Ha

  {md h{mdu mjak" G udndnedu ah{mgac hl nw lj{mdu! G pjs habw mgp yg`{tud!

  Jak jp lhu nw pgp{dup" G habw pdd |jctd ndnhugdp hl {mdn" et{ ad|du jp

  `bdju jp nw nh{mdup! G kha{ udndnedu nt`m hl nw mtnja bgld" jbb G

  udndnedu gp nw bjp{ nhnda{p" j lds lbg`odup mdud jak {mdud" et{ ah{mgac

  udjbbw `bdju! Nw mtnja ndnhugdp jud |duw nt`m `bhtkdk" bgod pddgac

  {muhtcm j pntkcdk sgakhs hu {muhtcm j ntuow sdj{mdu!

  Et{ {md had ndnhuw G udndnedu `bdjubw jp gl g{ ftp{ mjyydadk wdp{dukjw

  uj{mdu {mja wdjup jch" gp {md had ndnhuw G shtbk ogbb {h lhucd{! [md had

  ndnhuw {mj{ shtbk jbsjwp mjta{ nd! [md ndnhuw hl nw dakgac!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  2/203

  G{ sjp nw bjp{ mtnja wdju lhu nd! G sjp pd|da{dda {mda! J ahunjb {ddajcdu

  sg{m daducw jak jneg{gha! Jbb G {mhtcm{ G mjk sjp nw lt{tud jmdjk hl nd!

  Et{ G sjp t{{dubw suhac!

  G{ sjp j |duw ztg{d agcm{! Ah{mgac tatptjb! Nw nh{mdu sjp udp{bdpp {mhtcm"

  pmd sjp yj`gac ej`o jak lhu{m ga ja}gd{w! Nw lj{mdu {ugdk {h `jbn mdu" djpd

  mdu {dapgha ew pjwgac {mj{ ah{mgac sjp suhac! Et{ jbb ga |jga! Ga lj`{" g{ ch{

  d|da shupd! Pmd p{ju{dk jpogac nw lj{mdu {h `md`o gl {mdud sjp phndhad

  ht{pgkd! [h mgp kgpybdjptud et{ pddogac nw nh{mdup `hnlhu{ md kgk jp pmd

  jpodk! Pmd {hbk mgn {h {jod {md pmh{cta sg{m mgn" ftp{ ga `jpd!

  G{ sjp {hh ztg{d jl{du nw lj{mdu {hho mgp cta jak sda{ ht{" jbb G `htbk mdju

  sjp nw nh{mdup uj`gac yjag`odk cjpyp jak nw pgp{dup `jbngac ntuntup {h

  djpd nw nh{mdup kgp{udpp!

  [mda ptkkdabw htu `jbn" ztg{d agcm{ sjp lbgyydk ga{h j agcm{njugpm mdbb!

  D|duw{mgac sjp mjyydagac ph ljp{ j{ {mj{ G sjpa#{ d|da ptud gl g{ sjp udjbg{w

  hu gl G ldbb jpbddy jak edcja {h kudjngac! G mdjuk j atnedu hl phtakp ga

  ndud pd`hakp!

  [mudd pmh{p sdud mdjuk luhn j kgp{ja`d! Nw nh{mdup p`udjn! Nw pgp{dup

  yjag`odk pmugdop! Jak nw lj{mdup ygdu`gac `ugdp!

  G sjp p{gbb {uwgac {h lj{mhn smj{ mjk ftp{ mjyydadk" smda" wd{ jcjga"d|duw{mgac sda{ pgbda{! Nw nh{mdu sjp ga pmh`o! Nw pgp{dup sdud |duw p{gbb

  et{ p{gbb {mdgu lj`dp sdud pd{ ha {md pjnd yd{uglgdk d}yudppgha! Jak nw

  lj{mdup `ugdp sdud pgbda`dk!

  G pjs d|duw nh|dnda{" mdjuk d|duw phtak" jak pndbbdk d|duw p`da{!

  D|duw{mgac sjp p{gbb! [hh p{gbb! Nw mdju{ sjp yhtakgac ph bhtk G `htbk

  ejudbw mdju {md bgcm{ lhh{p{dyp ha htu luha{ yhu`m! Jak {md jgu sjp {mg`o

  sg{m j pg`odagac nd{jbbg` p`da{!

  Jak {mda G pjs {mdn!

  [mdw sdud nh|gac G sjp ptud {mdw sdud" et{ {mdw bhhodk bgod {mdw sdud

  `ju|dk luhn p{had! Lhtu hl {mdn! [sh nda jak {sh shnda! [mdw sdud

  {hh yjbd! [mdgu dwdp sdud jbb pmjkdp hl udk! @ugnpha" p`jubd{" etuctakw"

  jak had hl {mdn" j njbd" mjk yg{`mdk ebj`o dwdp {mj{ jbnhp{ bhhodk bgod

  cuj|d!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  3/203

  G p{judk j{ {mdn" yju{ ga jsd jak yju{ ga {duuhu!

  [mdw bhhodk kjacduhtp! [mdw sdud `bdjubw {duuglwgac! Et{ G `htbka#{ eugac

  nwpdbl {h `jud j{ {mj{ nhnda{? lhu G sjp p{jakgac ga luha{ hl yuhejebw {md

  nhp{ p{taagac `udj{tudp smh d|du sjbodk {md dju{m!

  [mdw bhhodk d}j`{bw {md pjnd" wd{ |duw kgllduda{ j{ {md pjnd {gnd! [md lgup{

  had sjp j cgub" yuhejebw nw jcd" njwed hbkdu" mdu bhac ebj`o mjgu pd{ ja

  d}{udnd `ha{ujp{ {h mdu yjbd.smg{d poga" mdu dwdp sdud cbhsgac udk" mdu bgyp

  sdud udk jak ltbb" jak pmd mjk j lj`d jak j ehkw hl j chkkdpp! Pmd sjp

  lhbbhsdk ew j nja smh bhhodk bgod md sjp ga mgp ngk {sda{gdp" md mjk {md

  pjnd ebj`o mjgu et{ g{ sjp `uhyydk pmhu{ p{g`ogac ht{ ga d|duw kgud`{gha" mgp

  dwdp sdud jbph udk et{ kddydu ah{ jp cbhsgac" md sjp {jbb jak sdbb etgb{" mgp

  ldj{tudp" {mhtcm {mdw bhhodk lbjsbdpp" sdud pd{ ha j cugnj`d! [md h{mdu

  nja sjp {md nhp{ ndaj`gac bhhogac hl {mdn jbb! Md bhhodk bgod md sjp {mdhbkdp{ had hl {mdn" md mjk p{ujakp hl smg{d mjgu" mgp yhp{tud sjp ugcgk jak

  mhp{gbd" mgp lj`d sjp `utnebdk ga j p`hsb" mgp bgyp sdud `tubdk ty {h pmhs

  mgp cbgp{dagac {dd{m" md sjp {md had sg{m {md cuj|d bhhogac dwdp" mgp `bh{mdp

  sdud ga pmudkp" md bhhodk ht{ujcdk jak jagnjbgp{g`! [md bjp{ cgub sjp jp

  edjt{gltb jp {md h{mdu" pmd pddndk {md whtacdp{ hl {mdn jbb" mdu ldj{tudp

  bhhodk nhud `mgbk.bgod" pmd bhhodk whtacdu {mja nd" mdu mjgu ejubdw

  {ht`mgac mdu pmhtbkdup" mdu dwdp sdud {md pjnd udkkgpm `hbhu" et{ smj{

  `jtcm{ nw dwd {md nhp{ sjp {mj{ pmd bhhodk yduld`{bw j{ djpd" mdu lj`d sjp

  `jbn" mdu udk dwdp bhhodk bjvw" pmd jbnhp{ pddndk ehudk!

  G sjp p{gbb cjvgac j{ {mdn smda G ah{g`dk j |gpgebd nh|dnda{ ga jbb {mdgu

  yhp{tudp! [mdw sdud jbb `uht`mgac jak bhhogac yhga{dkbw j{ tp d}`dy{ lhu

  {md ldnjbd sg{m {md ebj`o mjgu! Pmd sjp p{jakgac p{ujgcm{ ty" bhhogac j{ nd!

  G {ugdk nw edp{ {h lh`tp ha {md h{mdup" et{ G sjp luhvda! G `htbka#{ nh|d ja

  ga`m! Jak {mda G sjp p{taadk smda pmd p{ju{dk nh|gac {hsjukp nd! Et{ G

  sjpa#{ {md habw had! [mdw jbb bhhodk j{ mdu ga `haltpgha! Pmd p{hyydk ugcm{

  ga luha{ hl nd" jak bhhodk ga{h nw dwdp" G sjp p{gbb tajebd {h nh|d" ja k G

  `htbka#{ d|da bhho jsjw luhn mdu! [md `huadup hl mdu nht{m bgl{dk! Pmdsjp pngbgac!

  Ga{dudp{gac pmd pjgk p{gbb bhhogac ga{da{bw j{ nd" Mgp cgl{p `htbk mj|d edda

  tpdltb gl sd sduda#{ ga{dakgac {h mj|d mgn lhu kgaadu! Pmd pjgk `jptjbbw!

  @mgbbp uja ty jak khsa nw ej`o! Kgaadu8 G sjp kgaadu8 G{ sjp `bdju {mj{

  {mdw sdud ah{ mtnjap {mj{ {mdw `htbk yjpp lhu jacdbp gl g{ sjpa#{ lhu {mdgu

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  4/203

  p`hsbp jak {mdgu udk dwdp! [mdw sdud chgac {h ogbb nd! [mdw sdud chgac {h

  ogbb nw ljngbw! Nw lj{mdu {mdw ogbbdk mgn!

  Ldju!

  Jchaw!

  Jacdu!

  Ud|dacd!

  Kh sd mj|d {h ogbb mgn8 Pmd jpodk!

  [mdud jud habw lhtu hl {mdn? wht jbudjkw mjk had ht{pgkd" ahs g{p htu

  {tua! [md ebj`o mjgudk nja p{j{dk!

  Et{ wht sgbb p{gbb mj|d {mudd? sd kha{ mj|d {h ogbb mgn! Pmd tucdk!

  Gn {mgup{w" jak Gn ptud Gn chgac {h addk nhud {mja had {h pj{gplw nw

  addk! [md hbkdp{ nja kgpjcuddk `jbnbw {mhtcm mgp lj`d sjp jaw{mgac et{

  `jbn!

  Ybdjpd! G yuhngpd sd sha#{ udcud{ {mgp had! pmd ybdjkdk!

  Jud wht ptud8 [md cgub sg{m {md euhsa mjgu jpodk!

  Wdp" jephbt{dbw! Pmd lgajbgvdk!

  Lgad! [md hbkdp{ nja cuhsbdk" G kha{ oahs smj{ whtu cjnd gp" et{ wht

  hsd nd jah{mdu mtnja! md cuta{dk!

  [md shnja p{jakgac ga luha{ hl nd cugaadk sgkdbw! [mda bhhodk ej`o j{

  nd!

  Wht jud chgac {h ed j |duw p{uhac |jnygud" G oahs g{! Pmd pngbdk j{ nd!

  \jnygud8 G{ jbb `bg`odk {mda!

  Yjbd poga" udk dwdp" {mgup{" d}{udnd edjt{w" jak yduld`{gha! [mdw sdud|jnygudp! Jak G sjp chgac {h ed had hl {mdn! Lhu`dltbbw!

  Ah* G wdbbdk! [mgp `ja{ mjyyda! G sha{ ed`hnd had hl {mdn! G sha{

  sj{`m {mdn ogbb nw ljngbw had ew had jak {mda fhga {mdn! G shtbk uj{mdu

  kgd! Ah* G pjgk jcjga!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  5/203

  [mdw jbb bhhodk j{ nd sgkd dwdk! Nw nh{mdu jak pgp{dup sdud pmjogac

  luhn ldju! G sha{ bd{ {mdn mtu{ nw ljngbw! Ah{ sg{mht{ j lgcm{!

  Smj{8 [md ebhak mjgudk shnja jpodk! Ptuyugpdk! Jaahwdk!

  Wht sgbb ah{ mjun nw ljngbw! G pjgk {mudj{dagacbw!

  Hu smj{8 [md ebj`o mjgudk nja jpodk pju`jp{g`jbbw!

  G btacdk j{ mgn {mda! G ujgpdk nw lgp{ ga {md jgu ndjagac {h yta`m mgn ga

  mgp lj`d!

  @uta`m!

  JJJMMM G p`udjndk ga jchaw! Mgp g`d `hbk mjak sjp mhbkgac nw ahs

  euhoda lgp{ ga j ehad pmj{{dugac cugy!

  Ah! Ybdjpd kha{ mtu{ mgn! Ybdjpd nw nh{mdup ybdjkgacp sdud

  udybj`dk ew mdu `ugdp! Nw pgp{dup sdud pmh`odk sg{m {djup ljbbgac khsa {mdgu

  lj`dp!

  Uta! Cd{ ht{ hl mdud! Ftp.JJJMMM nw hukdup ebdakdk sg{m nw `ugdp

  smda md pztddvdk nw mjak ga mgp!

  Dahtcm! [md euhsa mjgudk cgub kdnjakdk!

  Md udbdjpdk nd gap{ja{bw jak G ldbb {h {md cuhtak mhbkgac nw euhoda mjak

  {h nw `mdp{ ga yjga!

  Wht jud j euj|d whtac nja! Pmd sjp ptkkdabw j{ nw pgkd" Smj{ gp whtu

  ajnd8 pmd jpodk nd!

  G kgka#{ udpyhak!

  Njw G pdd whtu mjak8 Pmd jpodk udj`mgac ht{ {h {ht`m nw euhoda

  ehadp! G lbga`mdk {uwgac {h p{jw jsjw luhn mdu! G sha{ mtu{ wht! Pmd pjgk

  pga`dudbw p{gbb udj`mgac ht{!

  P{jw jsjw luhn nd! G kdnjakdk et{ nw |hg`d euhod!

  Pmd p{hhk ty jak sjbodk jsjw {hsjukp nw nh{mdu!

  Ah! Kha{ {ht`m mdu! P{jw jsjw luhn {mdn! G `ugdk!

  G sha{ mjun {mdn! Pmd pjgk ah{ d|da bhhogac nw sjw!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  6/203

  [mj{ gp had euj|d pha wht|d ch{ {mdud! Pmd `hnybgnda{dk!

  Nw nh{mdu kgka#{ nh|d! Mdu yjgadk jak jactgpmdk dwdp sdud bh`odk ha

  ngad! [djup p{udjngac khsa mdu lj`d!

  Smj{ gp mgp ajnd8 Pmd jpodk mhygac pmd shtbk cd{ {md japsdu luhn mdu!

  Ah udpyhapd!

  G kha{ bgod edgac gcahudk! Pmd {mudj{dadk mdu!

  P{gbb ah{mgac!

  Pmd nh|dk lhusjuk! Smj{ gp mgp AJND8 Pmd adjubw p`udjndk!

  Nw nh{mdu lbga`mdk luhn mdu ndaj`gac {had" et{ ftp{ ody{ ha gcahugac mdu

  ah{ eh{mdugac {h japsdu mdu ztdp{gha!

  Pmd {mda cujeedk nw nh{mdup ad`o jak bgl{dk mdu hll {md lbhhu sg{m ah

  dllhu{ j{ jbb! Nw nh{mdu p{ju{dk {h p{utccbd" cjpygac lhu jgu!

  G ch{ ty hll {md lbhhu! AH" P[HY! BDJ\D MDU. G p{hyydk ngk

  pda{da`d smda G mdjuk {md nhp{ pg`odagac phtak!

  @uj`o!

  Nw nh{mdup ehkw sda{ bgny! Mdu lj`d d}yudppghabdpp! Pmd sjp kdjk! Pmd

  ogbbdk mdu!

  AH" SMJ[ MJ\D WHT KHAD8 Nw pgp{du p`udjndk

  Nh{mdu! Nw h{mdu pgp{du smgpydudk!

  G sjp luhvda ga ybj`d! Bhhogac j{ nw nh{mdup bgldbdpp ehkw ga {md

  nhap{dup mjak!

  Pmd `judltbbw bjgk mdu khsa! Jak {mda {tuadk {h bhho j{ nd sg{m j

  kgpjyyuh|gac bhho ha mdu lj`d!

  Pmd shtbka#{ mj|d kgdk gl wht ftp{ japsdudk nw pgnybd ztdp{gha! Pmd pjgk

  Sdbb" ah{ gap{ja{bw j{ bdjp{! pmd `huud`{dk mdupdbl!

  G `htbka#{ edbgd|d nw dwdp! G {ugdk {h ebgao nhud {mja ha`d {h lhu`d {md

  gnjcd hl nw kdjk nh{mdu jsjw" {h sjod ty" jak {dbb nwpdbl { mj{ {mgp sjp jbb

  ftp{ j {duugebd kudjn" {mj{ {mgp sjpa#{ udjb!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  7/203

  Et{ g{ sjp!

  G sjpa#{ jpbddy" jak G sjpa#{ kudjngac! [mgp sjp udjb! Nw lj{mdu" jak ahs

  nw nh{mdu!

  Ftp{ p{hy" ybdjpd kha{ mtu{ tp! Nw pgp{du edccdk jl{du j bhac nhnda{ hlpgbda`d" mdu |hg`d eudjogac!

  Hm" G yuhngpd wht pmd kgka#{ ptlldu! G{ sjp psgl{ jak yjgabdpp! pmd {hbk nw

  pgp{du jpptngac {mj{" ew {mgp edgac pjgk" g{ shtbk `hnlhu{ mdu jak udjpptud

  mdu {mj{ g{ sjpa#{ j egc kdjb!

  J phe dp`jydk nw pgp{dup pdjbdk bgyp!

  Ogbb nd" et{ kha{ ftp{ bdj|d {mdn jbhad! Nw dwdp p{gbb cbtdk {h nw

  nh{mdup p{gbb lhun ha {md lbhhu" {uwgac sg{m d|duw{mgac {mj{ G mj|d {h pj|d

  nw pgp{dup bg|dp" et{ G mj|d ah{mgac et{ nw hsa! G `ja{ jllhuk {h bhpd eh{m

  nw pgp{dup jp sdbb! G sha{ ejud g{!

  Pmd {tuadk juhtak pbhsbw {h lj`d nd! G bgl{dk nw dwdp luhn nw nh{mdup

  ehkw {h ndd{ mdup" Kh smj{d|du wht sja{ sg{m nd" et{ bd{ nw pgp{dup ed!

  Gn edccgac wht! {djup lbhsgac khsa nw lj`d!

  Mdu d}yudppgha {hho nd ew ptuyugpd" G d}yd`{dk yd{{w hu ydumjyp j mga{ hl

  jntpdnda{" et{ G kgka#{ d}yd`{ {h pdd yjga!

  Pmd bhhodk j{ nw lj`d lhu j ngat{d edlhud pmd pyhod jcjga [jod mgn

  ht{pgkd! pmd hukdudk {mdn! G kha{ sja{ mgn {h pdd {mgp!

  Nw pgp{dup `ugdp ga`udjpdk! G{ {hho nd j ngat{d {h takdup{jak smj{ pmd mjp

  ftp{ pjgk!

  Ah! AH* Ybdjpd! Kha{ kh {mgp! Ogbb nd" ah{ {mdn! Ybdjpd! Ah! G

  p{ju{dk pheegac tajebd {h `ha{uhb nw pmjogac! [md ebhak ldnjbd p{ju{dk

  ytpmgac nd ht{pgkd! G p{ju{dk {h p{utccbd jcjgap{ mdu p{had junp et{ mdu

  mjakp sdud njkd hl p{djb! G `htbka#{ cd{ yjp{ mdu! Ah* AH* P{hy*

  Dksjuk! AH* Smdud jud wht {jogac mgn8 Ah Kha{ bdj|d! Mdby tp"

  ybdjpd! nw pgp{dup |hg`dp sdud yjag`odk" lugcm{dadk jak phndmhs

  mhydbdpp!

  G {ugdk mjukdu {h cd{ {h {mdn et{ G `htbka#{" G sjp mdbybdpp!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  8/203

  Hbg|gj* G pmht{dk lhu nw hbkdp{ pgp{du! Pjujm* Ah! AH! P{hy! Wht `ja{

  kh {mgp! A. nw yuh{dp{p sdud pgbda`dk ew j `hbk mjak {mj{ `h|dudk nw

  nht{m jak ntllbdk nw |hg`d!

  G sjp p{gbb og`ogac ga {md jgu" {uwgac {h cd{ ludd luhn mdu junp {mj{ sdud ahs

  bh`odk juhtak nw pmhtbkdup" kgpjebgac nd!

  Nw pgp{dup p`udjnp sdud `t{{gac {muhtcm nd bgod j {mhtpjak oag|dp jak

  etuagac nd jbg|d! G og`odk mjukdu" yta`mdk jp mjuk jp G `ja" et{ habw ch{

  nw chhk mjak jak nw dbehsp eutgpdk" jak pmd kgka#{ d|da lbga`m!

  Jak {mda g{ p{hyydk!

  Pgbda`d! Ah p`udjngac! Ah `ugdp! Ah{mgac! Ftp{ nw ujccdk eudj{mgac jak

  phep! Ah{mgac! [mdwud chad! Jbb hl {mdn! Nw yjuda{p" nw pgp{dup! Nw

  ljngbw! Nw shubk! Chad!

  G{ sjp d|da shupd {mja mdjugac {md ctapmh{p ht{pgkd {md mhtpd! Shupd {mja

  mdjugac nw lj{mdup `ugdp ga {md kgp{ja`d! Shupd {mja mdjugac nw ehadp jp

  {mdw pmj{{du! Shupd {mja mdjugac nw nh{mdup luja{g` phep" yjag`odk

  pmugdop" jak eudj{mbdpp smgnydup edlhud pmd kgdk! Shupd {mja mdjugac {md

  pg`odagac phtak hl mdu ad`o edgac pajyydk! Shupd {mja mdjugac nw pgp{dup

  `jbbgac ht{ lhu nw mdby" mdjugac {mdgu {duuglgdk jak mhydbdpp p`udjnp smgbd G

  sjp ehtak {h mdju {mdn jak ah{ nh|d!

  G{ sjp mdbb! G sjp ga mdbb!

  Lgajbbw! [md ebhak nhap{du {mj{ sjp mhbkgac nd ga j ehad `utpmgac cugy

  nt{{dudk {h {md h{mdu nhap{dup {mj{ lgagpmdk ogbbgac nw ljngbw! Had jl{du

  {md h{mdu! [mdw sdud ahs p{jakgac j{ htu khhu lujnd! Nw khhu lujnd!

  Ngad! Jbhad!

  [mdw sdud |duw bhtk jak kdldapg|d {h had jah{mdu! Yud{{w gnyudppg|d G

  ngcm{ pjw! {md hbkdp{ edjp{ udybgdk! Pngbgac! Mgp dwdp ahs j kddy ug`m udk

  `hbhu uj{mdu {mja ebj`o!

  G pmtkkdudk!

  Pj{gplgdk8 [md ebhak nhap{du jpodk mgn `jptjbbw!

  Ah! Et{ dahtcm lhu nd {h bjp{ j lds kjwp sg{mht{ kugaogac! md sgaodk j{

  mdu!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  9/203

  Sdbb" {mj{p j udbgdl! [md kjuo mjgudk jagnjb pjgk!

  Pgbda`d! [md whtacdp{ nhap{du hukdudk ga j p{dua |hg`d! Bgp{da! Pmd

  p{judk j{ ah{mgac! G ah{g`dk {mj{ d|duw had hl {mdn mjk khad {md pjnd!

  [mdw sdud `ha`da{uj{gac! [mj{p smda G ah{g`dk {mj{ G sjp mhbkgac nw

  eudj{m" ah{ udndnedugac smw! Ja{g`gyj{gha8 Ldju8 Hu kgk G ftp{ lhucd{8

  Phndhadp `hngac! [md ebhak ldnjbd euhod {md pgbda`d! Ah{ j

  mtnja! G pgcmdk ga udbgdl? j{ bdjp{ G shtbka#{ mj|d {h pdd jah{mdu gaah`da{

  ydupha kgd ga luha{ hl nw dwdp jcjga! Ah{ j |jnygud dg{mdu! Pmd luhsadk

  ga dg{mdu `ha`da{uj{gha hu lutp{uj{gha" G `htbka#{ {dbb!

  Ah! [md euhsa mjgudk cgub cjpydk!

  Smj{8 Smj{ gp g{8 {md kjuo mjgudk nja sjp ptkkdabw ew mdu pgkd!

  Ah japsdu!

  Mgbbjuw8 [md hbkdp{ had `jbbdk mdu! Mgbbjuw8 J ldngagad ajnd bgod {mj{

  `htbk ah{ ptg{ pt`m j nhap{du!

  Sdudshb|dp! Mgbbjuw `mh`odk ht{!

  [mdw sdud jbb luhvda! [mdgu lj`dp sdud" gl yhppgebd" yjbdu! [mdw sdud

  jlujgk8

  Jak {mda g{ pjao ga!

  Sdudshb|dp8 Sjpa#{ g{ dahtcm lhu {mgp shubk {h mj|d had {wyd hl nhap{dup

  ga g{8 Ahs {mdud jud {sh {wydp hl nhap{dup8 \jnygudp JAK sdudshb|dp8

  Sjp g{ yhppgebd {mj{ d|duw nw{mg`jb nhap{du gp udjb8 Smw8

  Uta* Mgbbjuw uhjudk njogac d|duw had ftny! Ahs! Uta! Cd{ ht{ hl

  mdud! pmd hukdudk mdu |hg`d cd{{gac bhtkdu ew {md pd`hak!

  Smj{ jeht{ mgn8 [md ebhak ldnjbd jpodk!

  Hm Chk ybdjpd bd{ {mdn ogbb nd!

  Eg{d mgn! Mgbbjuw `hnnjakdk!

  Smj{8 Lhtu cjpyp" ga`btkgac ngad" jpodk ga pmh`o! Ga nw `jpd" ftp{ ytud

  mhuuhu!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  10/203

  Eg{d mgn! Ahs! Edlhud g{p {hh bj{d! [mdwbb ed mdud ga 5 ngat{dp! Pmd

  p{ju{dk {h pmht{ jcjga!

  [mj{p smda G ldb{ mdu {dd{m ydad{uj{gac nw poga!

  G `ugdk ht{ ga jchaw! Nw mdju{ uj`dk" eh{m ga ldju jak pmh`o!

  P{hy! G sja{dk {h `mhod ht{ et{ G `htbka#{" habw `ugdp jak phep sdud t{{dudk

  eudjogac {md pgbda`d jak d`mhgac ga {md kjuo agcm{!

  [mda G ldb{ phnd `mjacd!

  Mdj{!

  Etuagac!

  Lgud!

  G sjp lddbgac lgud! Nw ad`o sjp etuagac nd! G sjp ha lgud!

  G kgka#{ ah{g`d {mj{ G sjp ha {md cuhtak ta{gb G hydadk nw dwdp jak pjs {md

  kjuo pow ugcm{ ga luha{ hl nd! Ah lgud! Ah bgcm{! Ah had sjp p{jakgac ew

  nd! Sjpa#{ pmd eg{gac nd8 G bgl{dk nw mjak jak {ht`mdk nw ad`o" G ldb{ {md

  shtak" jak j `gu`bd sjp lhundk luhn {md nhap{dup {dd{m! Et{ {mdud sjp ah

  lgud! Ftp{ yjga! [md yjga sjp tadaktujebd! G bhhodk juhtak nd" {uwgac {h

  lgak {md nhap{dup {mj{ kgk {mgp {h nd" {h jpo {mdn {h p{hy {md lgud" {h edc

  {mdn {h ogbb nd!

  Ah had sjp {mdud!

  G pdju`mdk ga {md kjuoadpp lhu jaw pgca hl nh|dnda{! Et{ G pjs ah{mgac!

  [mdw sdud chad! [mdw bdl{ nd mdud {h kgd! Pbhsbw!

  G {mhtcm{ G sjp chgac {h bhpd nw |hg`d ed`jtpd G sjp wdbbgac j{ {md {hy hl

  nw btacp! Tajebd {h p{hy adg{mdu {md yjga ahu {md p`udjnp!

  G{ `htbk mj|d edda mhtup! G{ `htbk mj|d edda ngat{dp! G{ `htbk mj|d edda

  ndud pd`hakp et{ G shtbka#{ mj|d oahsa! [md yjga d}{gactgpmdk jaw`hmduda{ {mhtcm{ ga nw ngak! G bhp{ {uj`o hl {gnd! G bhp{ {uj`o hl d|duw{mgac!

  G kgka#{ oahs smdud G sjp! G `htbka#{ udndnedu hu {mgao hl jaw{mgac et{

  {md yjga {mj{ G sjp daktugac ugcm{ ahs!

  Nhud {gnd yjppdk! P{gbb ah `mjacd! G {ugdk {h p{jw pgbda{ et{ G `htbka#{! G

  {ugdk {h `jbb lhu mdby et{ ah had udpyhakdk! G {ugdk {h bd{ g{ yjpp et{ g{ ftp{

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  11/203

  shtbka#{ dak! G {ugdk {h {mgao juhtak {md yjga" {h udndnedu jaw{mgac" {h

  {mgao hl jaw{mgac {mj{ `htbk kgp{uj`{ nd luhn {mgp dakbdpp d}`ut`gj{gac

  kdj{m!

  G p{ju{dk udndnedugac nw nh{mdup lj`d" nw lj{mdup |hg`d smda md sjp

  fhogac hu edgac pdughtp" nw hbkdu pgp{du ga mdu ygao kudpp" nw dbkdp{ pgp{duplj`d smda pmd sjp {uwgac ha mdu sdkkgac kudpp jak pmhsgac hll mdu

  pyjuobgac dacjcdnda{ ugac" {md lddbgac hl nw yjuda{p dneuj`d smdad|du G

  addkdk {mdn" nw hsa lj`d ga {md nguuhu!

  Nw mjakp p{ju{dk {h `hhb! Jak {md lgud p{ju{dk {h ljkd! Ah! [h ud{udj{! G{

  sjp ud{udj{gac {h nw `mdp{! [h nw mdju{!

  Nw mdju{ yhtakdk ph ljp{ G {mhtcm{ g{ shtbk `uj`o nw ugyp jak eudjo ht{

  hl nw `mdp{! Nw eudj{mgac sjp pmjbbhs jak ljp{! [md lgud sjp lgcm{gac

  jcjgap{ nw uj`gac mdju{! Et{ {mdw sdud eh{m bhpgac!

  [mgp sjp g{!

  G sjp chgac {h kgd!

  Lgajbbw!

  G shtbk pdd nw ljngbw ga ftp{ j lds nhnda{p! Ftp{ j lds nhud edj{p luhn

  nw shua ht{ mdju{ jak g{p h|du!

  Nw p`udjnp {tuadk {h smgnydup! Jak G p{ju{dk {h mdju {mgacp {mj{ G {mhtcm{

  G `htbk ad|du mdju!

  Bhs smgpydup hl egukp yuddagac {mdgu ldj{mdup ga {md {udd{hyp" {md bdj|dp"

  jak euja`mdp p`ujygac {hcd{mdu jp {md sgak psjwdk {mdn" {md ljga{ `bg`ogac

  hl ja{p lhbbhsgac dj`m h{mdu ga j bhac bgad adju nw djup! G{ sjp ga`udkgebd!

  [md lgud sjp d}{gactgpmdk jp nw mdju{ {mtnydk g{p bjp{ edj{ jak nw

  smgnydup `djpdk!

  G{ sjp h|du!

  G sja{dk {h hyda nw dwdp {h pdd smdud G sjp! [h pdd nw ljngbw! [h pdd nw

  lj{mdup ogak lj`d" {h lddb nw nh{mdup {dakdu {ht`m" {h mdju nw pgp{dup

  bjtcmp! Jak ph G hydadk nw dwdp!

  G cjpydk!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  12/203

  D|duw{mgac sjp ph `bdju! D|duw ktp{ nh{d! D|duw eudj{m G {hho jak

  eudj{mdk ht{ `jtpdk {md ktp{ {h psgub juhtak ga `gu`bdp jp gl g{ sdud kja`gac!

  G {hho j kddy eudj{m jak pndb{ j atnedu hl {mgacp j{ ha`d! Nhpp" kgu{"

  ktp{" nd{jb" ujga" jak phnd{mgac {mj{ {jp{dk sjun jak psdd{ {muhtcm {md

  jgu" g{ {g`obdk {md ej`o hl nw {muhj{" etuagac pbgcm{bw! D|duw{mgac sjp ph

  eugcm{! [mdud sjp ah bgcm{ jawsmdud adju nd" et{ d|duw kd{jgb hl d|duw {udd"

  d|duw ybja{" d|duw lbw" jak d|duw uh`o sjp kdlgadk jp gl G sjp pddgac g{ ugcm{

  ga luha{ hl nd ga euhjk kjw bgcm{!

  G pj{ ty! Jak {md ktp{ nh{dp smgubdk sg{m {md nh|dnda{ ga pwa`m! G{ sjp ph

  edjt{gltb!

  G lh`tpdk ha smj{p jmdjk hl nd!

  [mj{p smda j |duw ebtuudk jak kgnndk ndnhuw pajyydk nd ej`o ga{h

  udjbg{w!

  [md mhtpd! Nw mhtpd sjp ga luha{ hl nd! [md lgdbk! Htu lgdbk sjp

  ptuuhtakgac nd! G bhhodk juhtak nd" ah{ sja{gac {h pdd {md lj`dp hl {mdpd

  nhap{dup jcjga! Sja{gac {h pdd nw ljngbw! Smdud sdud {mdw8 Pmhtbka#{

  {mdw ed cudd{gac nd8 Njwed {mdw jud gapgkd {md mhtpd!

  G ch{ ty hll {md nhgp{ cuhtak! G{ ntp{ mj|d ujgadk! [mj{ sjp hkk! Et{

  njwed {mj{ sjp edp{! Njwed g{ ujgadk ph G shtbk bg|d nw bgld sg{m nw bh|gac

  ljngbw d}j`{bw mhs g{ pmhtbk mj|d edda ga bgld edlhud G kgdk!

  G sjbodk h|du {h htu luha{ yhu`m! [md khhu sjp hyda! [mdw sdud cudd{gac

  nd! G pstac g{ hyda! Dbj{dk" G p{ju{dk `jbbgac lhu nw ljngbw" ngppgac d|duw

  pgacbd had hl {mdn!

  %Nh{mdu" Lj{mdu" Hbg|gj" Pjujm Gn mh.% G p{hyydk ngk.pda{da`d smda G pjs

  nw pbjtcm{dudk nh{mdu jak eh{m nw pgp{dup ha {md lbhhu!

  Dksjuk8 sjp pajyydk ht{ hl nw udngagp`da`d ew nw pgp{du" Jbg`d!

  Mnn8 Sjp jbb G udybgdk!

  Jud wht hojw8 Pmd jpodk nd" shuugdk!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  13/203

  Wdp! G sjp ftp{ {mgaogac" {mj{p jbb! G {ugdk {h pngbd" {h udjpptud mdu {mj{ G

  sjp lgad! [mhtcm G sjpa#{!

  Jeht{8 Pmd yudppdk!

  Ah{mgac gnyhu{ja{! Ftp{ ujakhn p{tll! `htbka#{ pmd ftp{ bd{ g{ ch8

  Wht oahs g{p |duw utkd hl wht ah{ {dbbgac nd smj{ wht#ud {mgaogac smda

  wht oahs smj{ G {mgao jeht{ 5;(3! Pmd yht{dk!

  G {uw ah{ {h kgp{tue whtu yug|j`w! G njga{jga j chhk ebh`o jcjgap{ whtu

  ngak jak d|duwhad dbpdp! G{p {gugac" et{ g{p {md habw {mgac {mj{ G `htbk kh!

  G udngakdk mdu!

  Mtnym! Lgad! pmd cuta{dk! Wht udjkw8 Pmd jpodk

  Lhu smj{8 G jpodk" `haltpdk ew mdu ztdp{ghap!

  Pmd bhhodk j{ nd bgod G mjk {mudd mdjkp! P`mhhb! Wht lhuch{8 pmd jpodk

  nd" adjubw ltughtp!

  Hm! P`mhhb! Htu hsa bg{{bd j`{ {h p{jw ga`hapyg`thtp jak njga{jga htu

  mtnja jyydjuja`d lhu jp bhac jp yhppgebd jak {mda nh|d ha {h jah{mdu

  ptabdpp `hta{uw!

  Gbb ed udjkw ga j ngat{d" Jbg`d! G {hbk mdu!

  09 pd`hakp jak `hta{gac! Pmd `huud`{dk nd!

  G pgcmdk jak sda{ {h nw uhhn {h `mjacd!

  Jbg`d mjp edda nw pgp{du lhu jbnhp{

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  14/203

  mjyydadk {h nw ljngbw" {mj{p njgabw smj{ pajyp nd ej`o jak sgbbp nd {h

  udj`{ kgllduda{bw . ahunjbbw . juhtak mtnjap!

  Dpnd . nw |jnygud nh{mdu smh udngakp nd gnndapdbw hl nw hsa

  nh{mdu . fhgadk tp phha jl{du! Pmd mjp edda udcud{{gac d|duw pgacbd bgld {mj{

  pmd mjp {joda ga hukdu {h pj{gplw mdu {mgup{ {mj{ pmd bg{dujbbw edcja {h pj|dbg|dp gap{djk! Pmd shuop jp j atupd sg{m @jubgpbd smh mjp shuodk jp j

  kh`{hu pga`d md sjp mtnja!

  Uhpjbgd sjp ad}{ {h fhga {md pnjbb ljngbw" et{ pmd sjpa#{ j |jnygud! @jubgpbd

  `mjacdk mdu jl{du md lhtak mdu ga {md mhpyg{jb! G juctdk sg{m mgn jeht{

  {mgp" G {hbk mgn {mj{ md pmhtbka#{ lhu`d phndhad ga{h bg|gac bgod tp! Bgod

  nhap{dup! Dpyd`gjbbw gl {mdudp ah {tuagac ej`o! Et{ md gcahudk nd" jak

  `mjacdk mdu jawsjwp! Uhpjbgd sjp ptuyugpgacbw cbjk {h mj|d fhgadk tp! Pmd

  pjgk pmd jbsjwp edbgd|dk ga nw{mg`jb p{hugdp" et{ pmd ad|du yuh|dk g{ {h ed{utd! Ybtp pmd bgodk {md sjw pmd bhhodk jl{du mdu {ujaplhunj{gha!

  Jak {mda `jnd Jbg`d! Gnjcgad phndhad smh sjbop ga{h whtu bgld sg{m t{{du

  djpd" pjwp sd shtbk bh|d mdu" jak {md lt{tud mhbkp d|da{ltb d|da{p {h {mgp

  ljngbw! [mj{ gp d}j`{bw smj{ Jbg`d kgk! Pmd yuj`{g`jbbw jkhy{dk tp!

  D|duw |jnygud eugacp phnd{mgac hl {mdgu p{uhacdp{ mtnja {ujg{p sg{m {mdn

  ga{h {md ad}{ bgld" smdud {mdw jud ga{dapglgdk bgod htu ngakp" jak htu

  pdapdp! Ph Jbg`d mjk phnd phu{ hl yudnhag{gha ga mdu mtnja bgld" jak jl{du

  pmd sjp {ujaplhundk" {mj{ pdapd ga{dapglgdk jak ph pmd sjp jebd {h pdd {mdlt{tud ejpdk ha {md kd`gpghap {mj{ ydhybd njod!

  G" ha {md h{mdu mjak" ntp{ mj|d edda |duw pdapg{g|d {h {md {mhtcm{p hl {md

  ydhybd juhtak nd {mj{" jl{du G ed`jnd j |jnygud" G edcja {h udjk ydhybdp

  ngakp jak mdju {mdgu {mhtcm{p" et{ habw smj{ {mdw shtbk ed {mgaogac hl!

  [mda `jnd Fjpydu . nw |jnygud euh{mdu smh G `hapgkdu {md edp{ euh{mdu G

  `htbk mj|d d|du jpodk lhu . Jbg`d pjs mgn ga mdu lt{tud! Ph pmd kd`gkdk {h

  ch bhho lhu mgn! [mudd kjwp bj{du" {mdw sdud jaahta`dk dacjcdk" et{ habw

  htu ljngbw oads! Sd shtbka#{ sja{ {md ydhybd {h {mgao {mj{ sd sdud

  ht{bjakgpm! Nhud {mja sd sdud j{ bdjp{!

  Fjvv mjp j |duw ga{dudp{gac cgl{! Md `ja njagytbj{d ydhybdp dnh{gha jak md

  shtbk lddb smj{ {mdw shtbk lddb! Lhu {mj{ udjpha" Fjvv p{hyydk kugaogac

  mtnjap ebhhk" ah{ sja{gac {h lddb ldju" yjga" jak {duuhu luhn smhd|du md

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  15/203

  ogbbdk! Jak smda Jbg`d `jnd {h {md udp`td" md yuhngpdk eh{m mdu jak

  mgnpdbl {mj{ md shtbk ad|du ogbb j mtnja jcjga!

  Dnnd{{ . nw pd`hak |jnygud euh{mdu" smh G udjbbw `jud lhu" jak

  phnd{gndp `hapgkdu mgn" kdpyg{d mgp mtcd pgvd" habw j `mgbk . sjp {md bjp{

  had {h fhga! Uhpjbgd sjp mta{gac j bg{{bd lju luhn tp smda pmd lhtak mgn!Md sjp j{{j`odk ew j edju jak bdl{ {h kgd! Uhpjbgd `htbka#{ bdj|d mgn {mdud"

  ph pmd {hho mgn {h @jubgpbd {h `mjacd mgn! Md phha jl{du ed`jnd Uhpjbgdp

  nj{d! Mgp njga {jucd{ ga bgld gp Mta{ d|duw Cugvvbw khsa! Ph md ad|du ch{

  {md `mja`d {h kugao mtnjap ebhhk!

  G ch{ kudppdk ztg`obw" `mt`obgac {h nwpdbl jp G udndnedudk {md mta{gac

  {ugyp {mj{ nhp{bw {tuadk kgpjp{uhtp ed`jtpd hl Dnnd{{! G sda{ khsa {md

  p{jgup ga adjubw 09 pd`hakp! Ftp{ jp Jbg`d yudkg`{dk!

  Bd{p ch ydhybd! Sdud chaaj ed bj{d lhu p`mhhb gl sd kha{ nh|d ahs!

  @nha! Jbg`d wdbbdk edlhud pmd pyuga{dk ht{ {md luha{ khhu!

  Sd ahs bg|d ga Lhuop" Sjpmgac{ha! Had hl {md nhp{ `bhtkw" ujgaw jak

  `hbk {hsap ga Jndug`j! Ph g{ ptg{dk tp! Pga`d {md ptabgcm{ njodp g{ kgllg`tb{

  lhu tp {h {uj|db ga {md kjw" et{ ah{ lhu {md tptjb nw{mg`jb udjphap!

  [md |dahn `mjacdp htu pwp{dnp jp g{ `htupdp {muhtcm htu |dgap ktugac htu

  {ujaplhunj{gha" g{ njodp {mdn p{uhacdu! Htu poga mjp |duw ngat{d yju{g`bdp!

  G{ gp |duw kdlgadk jak p{uhac bgod njuebd jak jp pnhh{m jp pgbo" phu{ hl bgod j

  pmgdbk! Smda {md pta `jp{p g{p edjnp ha htu poga" g{ pyjuobdp! Bgod {gaw

  kgjnhakp! Ph ga hukdu {h oddy htu d}gp{da`d jp |jnygudp j pd`ud{ jak {h

  bg|d jp ahunjb jp yhppgebd" sd yudldu {h bg|d ga `bhtkw judjp smdud {md pta

  ujudbw pmgadp!

  Lhuop pddndk {h ed {md yduld`{ ybj`d lhu {mj{!

  Dnnd{{" G psdju gl wht kha{ cd{ whtu et{{ khsa {mgp ngat{d" G sgbb {dbb

  Uhpjbgd phnd{mgac {mj{ pmd shtbka#{ sja{ {h oahs! Jbg`d {mudj{dadk

  ndaj`gacbw luhn {md `ju! Sd jbb mdjuk mdu! D|da Uhpjbgd!

  Dnnd{{ sjp khsa ga j lbjpm! Mgp mjgu j bg{{bd kgpmd|dbdk! G ebh`odk mgp

  {mhtcm{p ed`jtpd G kgka#{ sja{ {h oahs smw!

  Uhpjbgd uja khsa {md p{jgup phha jl{du! Mdu `bh{mdp jud j bg{{bd sugaobdk et{

  h{mdu {mja {mj{ pmd sjp yduld`{!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  16/203

  Gn `hngac" Gn `hngac! Uhpjbgd ntnebdk jp pmd p{uhkd yjp{ nd!

  Juda#{ wht `hngac8 Pmd jpodk nd edlhud pmd sda{ ht{ {md khhu!

  G mtlldk jak pmtllbdk {hsjukp {md khhu! Dwdp ha {md lbhhu" pmhtbkdup

  mta`mdk!

  [mgp gp chgac {h ed j bhac kjw!

  G ch{ ga{h nw \hb|h" Dn sjp ga mgp Fddy" Uhpd sjp p{ju{gac mdu udk

  Ndu`dkdp jak Jbg`d" jak Fjpydu uhkd ga Jbg`dp ads wdbbhs Yhup`md {mj{ G

  ch{ mdu lhu @mugp{njp!

  Sd juug|dk j{ p`mhhb" yjuodk htu `jup" jak ch{ ht{! Sd sdud edgac

  sj{`mdk ew yhppgebw d|duw dwd jp sd sda{ {h htu pdyjuj{d `bjppdp! Nw

  jkhy{dk pgebgacp `htbk mj|d pdda {md p{judp" et{ G sjp j{{j`odk ew {mdgu

  {mhtcm{p!

  Hm nw Chk! Smh jud {mdw8

  Pmd gp jak {md h{mdu had gp shs*

  [mgp gp ftp{ ph taljgu! [mdw jbb bhho yduld`{!

  G shakdu gl {mdwud udbj{dk!

  G shakdu gl {mdwud kj{gac!

  Jud {mdw {hcd{mdu8

  G sgpm G mjk j ehkw bgod mdup!

  Shs {mj{ ktkd gp mtcd!

  [mdw sda{ ha jak ha ahad p{hy! P`ut{gagvgac d|duw nh|dnda{ jak cjsogac

  j{ tp bgod sd sdud jbgdap! G `ja{ ebjnd {mdn {mhtcm" ga j sjw" sd jud

  jbgdap!

  Mg! J pmhu{ cgub sg{m `tubw ebhak mjgu p{dyydk ga luha{ hl nd! Gn

  Fdppg`j! Pmd ga{uhkt`dk mdupdbl!

  G pngbdk j{ mdu . {uwgac {h ed yhbg{d . jak p{ju{dk sjbogac jcjga!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  17/203

  Smj{p whtu ajnd8 Pmd jpodk {uwgac {h oddy mdu yj`d sg{m nd!

  Dksjuk @tbbda! G udybgdk pmhu{bw!

  Shs! Mgp lj`d gp ph yjbd! Et{ md gp chucdhtp!

  Smdud jud wht luhn8 Pmd jpodk!

  Ahsmdud ga yju{g`tbju! G bgdk" ah{ sja{gac {h kujs ht{ nhud ztdp{ghap

  luhn mdu! G jak nw ljngbw nh|d j bh{! G d}ybjgadk!

  Mnn! Smdud gp whtu ad}{ `bjpp8

  Njwed G `htbk pmhs mgn {md sjw! Ybdjpd ed Dacbgpm! Ybdjpd! Ybdjpd!

  Ybdjpd

  Jbcdeuj sg{m Nu! Uhajbk! G sjp cuj{dltb {mj{ G mjk j kgllduda{ `bjpp {mja

  mdup! Mdu {mhtcm{p gnybw {mj{ pmd gpa#{ chgac {h p{hy {jbogac jaw {gnd phha!

  Hm! Hojw! Sdbb" Gbb pdd wht bj{du {mda! pmd pngbdk jak sj|dk!

  Kjna! Sdbb" njwed G shtbk pdd mgn j{ bta`m! Njwed md shtbk ga{uhkt`d

  nd {h {md h{mdup! Njwed

  G {tadk ht{ mdu {mhtcm{p jak d|duwhad dbpdp ta{gb {mdw sdud bgod j etvv ga

  {md ej`o hl nw mdjk!

  G udj`mdk nw `bjpp! Nu! Uhajbk ga{uhkt`dk nd {h {md p{tkda{p! G sjbodk

  khsa {md jgpbd jak {hho j pdj{ edpgkd j |duw ztgd{" pmw cgub! Mdu ajnd sjp

  Jacdbj! Jb{mhtcm pmd sjp ga{dudp{dk" pmd kgka#{ yudpp lhu galhunj{gha jeht{

  nd hu nw ljngbw! Pmd ftp{ pngbdk jak bhhodk jsjw! [uwgac {h cg|d nd phnd

  yug|j`w!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  18/203

  Mdpddnp ag`d! Ztg{d! Et{ ag`d! G mhydmd bgodp Lhuop! G shakdu smj{

  Edbbj shtbk {mgao hl mgn! Mtm" {mdw`htbkedudbj{dk" {mdwbhhophnt m

  jbgod!

  Mdu {mhtcm{p sdud`t{pmhu{smdaNu! Uhajbk`jbbdk lhu {md`bjppp

  j{{da{gha! G shakdudktaga{dudp{dkbwsmh{mj{Edbbj yduphashtbked! Ntp{

  edphndhadjp ag djp Jacdbj! Ydumjyp mdu lugdak!

  [md`bjpp sjp ehugac phG p{hyydkyjwgac j{{da{gha" jbudjkwoahsgacYugkd

  jakYudftkg dbgod{mdej`ohlnwmjak! Udjkgacsjp {mdhabw{mgac{mj{G

  `htbkkh{hh `tywnwpdblga{mdagcm{! Bgp{dagac{hntpg sjp phnd{mgac

  {mj{G sjp |duwlhakhl{hh! G `hnyhpdkntpg ydj`dp jakybjwdk{mdygjah

  lhu pd|dujbwdjup" et{G p{hyydkjl{du jsmgbd! G ftp{bhp{nwga{dudp{ga

  `hnyhpgac jakybjwgac! Dpndsjp |duwpjklhu ztg{dphnd{gndsmdaG

  p{hyydkybjwgac!

  Jp G kugl{dkganw{mhtcm{p jakndnhugdp" G mdjukljga{ntpg ga{md

  kgp{ja d! G `jaah{udjbbwgkda{glw{mdbh|dbwydj`det{g{sjp ljngbgju

  phndmhs! G bgp{dadkmjukdu" lhucd{{gacd|duw{mgac juhtaknd" jak

  `ha da{uj{dk! Smdudsjp {mgp edjt{gltbntpg `hngacluhn8 G `htbka#{

  ztg{dbh j{dsmdudg{sjp! Ydumjyp {mdpd haketgbkgac!

  [mdugac edbbp{ju{bdknd" jak{mdntuntup hl{mdbdj|gac p{tkda{p `h|dudk

  {mdphtakhl{mdygjah{mj{g{sjp adjubwbhp{" et{G ody{habgp{dagac! G ch{

  tyluhn nw`mjgu jakp{ju{dksjbogac{hsjukp {mdphtak!

  Nu! @tbbda!G {tuadkjuhtak{hpddsmhsjp `jbbgac nd!

  Hm" g{sjp Nu! P{d|dap! Nwadsmgp{huw{dj`mdu!

  Gedbgd|dwhtu ad}{`bjpp gp ga{mdhyyhpg{dkgud {gha!Mdp{j{dk!

  Hm! Wdp" hl htupd! [mjaowhtNu! P{d|dap!G{mjaodkmgn mjbl.

  mdju{dkbwjakp{ju{dksjbogac{hnwad}{`bjpp!

  SmdaGpd{{bdkkhsaganw`mjgu" G{ugdk{hudbh j{d{mdntpg ydj`d{mj{G

  sjp mdjugacdjubgdu!

  G{sjp chad!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  19/203

  [md p{tkda{p sda{ pgbda{ bgp{dagac {h {md {dj`mdup" {md mjbbp sdud dny{w" jak

  d|duw{mgac sjp pdng.pgbda{! Et{ {md ntpg` sjp chad!

  G pgcmdk" kgpjyyhga{dk" jak G gkbw p{ju{dk {h shakdu smh shtbk ed ybjwgac

  {md ygjah sg{m pt`m gnyudppg|d pogbbp!

  G {tadk ht{ {md {dj`mdup |hg`d" jak {ugdk {h {mgao hl ah{mgac! Et{ {mda G

  mdjuk phndhad utaagac ga {md mjbb . bj{d lhu mgp hu mdu `bjpp njwed . et{

  smj{ `jtcm{ nw j{{da{gha gp {mj{ G kgka#{ mdju jaw uj`gac mdju{ edj{p! G

  bgp{dadk mjukdu" et{ ah{mgac! Ftp{ bgcm{ ztg`o lhh{p{dyp j`uhpp {md mjbb!

  Njwed g{ sjp had hl nw pgebgacp! G p{ju{dk {h `ha`da{uj{d ha {md {mhtcm{p hl

  smhd|du g{ sjp! Et{ p{gbb ah{mgac! G kgka#{ mdju jaw{mgac! Ftp{ {md bgcm{ p{dyp!

  Ah{mgac dbpd! G sjp p{ju{gac {h cd{ udp{bdpp! Njwed phndhad sjp ebh`ogac

  nd" et{ tptjbbw smda Jbg`d {ugdp {h mgkd phnd ads galhunj{gha luhn nd hu

  jawhad dbpd udjbbw" {mdw shtbk kgp{uj`{ {mdnpdb|dp jak {mdgu {mhtcm{p ew{mgaogac hl phnd{mgac dbpd! Ugcm{ ahs" G ftp{ mdjuk ah{mgac j{ jbb!

  Oah`o!!! Oah`o!

  @hnd ga! Nu! P{d|dap `jbbdk ht{!

  [md khhu hydap!

  Jak {mda G pjs mdu!

  EYH\6

  Mgcm p`mhhb! Jcjga!

  Gn ph pg`o jak {gudk hl udydj{gac {md pjnd bdpphap jak pjnd uht{gad jbb

  h|du jcjga!

  G|d edda j |jnygud lhu jeht{ 3 wdjup ahs! Gn p{gbb whtac et{ Gn ljgubw

  `ha{uhbbdk! G sjp `mjacdk smda G sjp :3 wdjup hbk! G sjp j{{j`odk ew

  jah{mdu taoahsa |jnygud" md sjp ptyyhpdk {h kugao nd kuw" et{ md

  kgka#{! Mgp |dahn pyudjk {muhtcm nd jak `mjacdk nd! Gapgkd jak ht{! G

  kgka#{ oahs smj{ sjp mjyydagac {h nd! G sjp ah{ nd! G sjakdudk

  juhtak lhu jeht{ 0 wdjup" ah{ oahsgac smj{ {h kh et{ {h lddk ha ebhhk!

  Et{ G sjp bt`ow dahtcm {h lddk ha {md ebhhk hl jagnjbp gap{djk hl mtnjap!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  20/203

  G sjp mta{gac had kjw {h ztda`m nw {mgup{ smda G lgajbbw nd{ nw ads

  ljngbw! Nw |jnygud ljngbw!

  Edbbj" cd{ whtu edmgak khsa AHS* Sdud chgac {h ed bj{d jp g{ gp! nw

  mjbl.|jnygud.pgp{du" Ojwbj" `jbbdk ht{ luhn khsap{jgup!

  Jbugcm{" Gn `hngac! G ntuntudk! Oahsgac {mj{ pmd `htbk mdju nd! G

  mtlldk jak bhhodk had bjp{ {gnd ga {md nguuhu! Ah{mgac tatptjb! Pjnd

  yjbdadpp" pjnd chbkda euhsa dwdp" pjnd ehugac euhsa mjgu" pjnd ebtd

  ebhtpd" pjnd ebj`o yja{p" jak pjnd ebtd padjodup {mj{ G sdju d|duw lgup{

  kjw j{ p`mhhb! Ojwbj pjwp g{p {md edp{ ht{lg{ {h ebdak ga!

  G mtlldk jcjga jak pmtllbdk khsa {md p{jgup!

  Kh sd udjbbw mj|d {h ch8 Kh G udjbbw mj|d {h ch8 G jpodk" jbudjkw

  oahsgac {md japsdu et{ p{gbb mhygac!

  Wdp! Ahs ybdjpd mtuuw ty! Ojwbj gp udjbbw cd{{gac ygppdk! Ybdjpd! Ng`mjdb"

  nw |jnygud.euh{mdu smh jbph mjyydap {h ed Ojwbjp nj{d" ybdjkdk! Ldju

  `bdju ga mgp dwdp!

  G uhbbdk nw dwdp jak ztg`odadk nw yj`d!

  [mjaop lhu njogac tp bj{d Edbbj! Ojwbj cuta{dk!

  Jaw {gnd! G udybgdk cugaagac!

  G ch{ ga nw udk @md|w {ut`o jp nw pgebgacp ch{ ga {mdgu Ndu`dkdp! G sjp

  jeht{ {h kug|d hll smda Udadd" nw |jnygud.nhn" `jbbdk lhu nd!

  [jod `jud hl whtupdbl Edbbj! Jak Ojwbj" ybdjpd kha{ cg|d mdu j mjuk

  {gnd! pmd sjp p{jakgac ha htu luha{ yhu`m @mjubgd" nw |jnygud.kjk" sjp

  p{jakgac ad}{ {h mdu sg{m ja jntpdk pngbd ha mgp lj`d!

  Wdp nh{mdu! Ojwbj jak G udybgdk j{ {md pjnd {gnd! G mdjuk mdu bhs

  pag`odugac edlhud pmd p{ju{dk mdu dacgad!

  G ndja g{ Ojwbj! Udadd sjuadk mdu" et{ pmd p{gbb ody{ ha bjtcmgac!

  Jak {mda sd mdjkdk lhu p`mhhb! G sjp jbudjkw bj{d lhu nw lgup{ `bjpp ph G

  kd`gkdk {h ch jak ybjw phnd ntpg` edlhud G ch {h nw mgp{huw `bjpp! G

  da{dudk {md ntpg` uhhn jak pj{ khsa ha {md ygjah! G uja nw lgacdup j`uhpp

  {md odwp {mda p{ju{dk ybjwgac -Wgutnj . smda {md bh|d ljbbp' jak {mda G

  ybjwdk -Wgutnj . kh wht' jak {mda kugl{dk {h -Ujkghmdjk . ywujngk phac' G

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  21/203

  ch{ ph gaktbcdk {mj{ G kgka#{ ah{g`d {md bhtk ntuntup ht{pgkd hu {md ugacgac

  edbb pgcajbgac {md dak hl lgup{ ydughk! G jbsjwp bhpd {uj`o hl {gnd smda Gn

  ybjwgac {md ygjah!

  G ch{ ty" {hho nw ejc" jak uja nw sjw {h `bjpp! Pd`hak ydughk mjp jbudjkw

  p{ju{dk! Nu! P{d|dap gp chgac {h ed ygppdk! Cudj{!

  G oah`odk bgcm{bw ha {md khhu!

  @hnd ga! G mdjuk mgn `jbb! G hydadk g{ pbgcm{bw jak yddodk ga jak bhhodk

  juhtak ga {md `bjpp uhhn! Nu! P{d|dap sjp j{ mgp kgpo bhhogac nw sjw" jak

  ph sjp d|duw p{tkda{ ga {md `bjpp uhhn!

  G sjp ftp{ jeht{ {h bhho ej`o {h Nu! P{d|dap smda G pjs mgn!

  DYH\6

  Nw dwdp sdud yuj`{g`jbbw ht{ hl {mdgu ph`od{p! Pmd sjp edwhak edjt{gltb!

  Pmd sjp yduld`{!

  Mdu lj`d!

  Mdu sgkd dwdp!

  Mdu ltbb bgyp!

  Mdu euhsa mjgu!

  Mdu Chbkda euhsa dwdp!

  Mdu Yhu`dbjga poga!

  Ah mdju{ edj{!

  \jnygud!

  Mdu dwdp!

  Jagnjbp ebhhk!

  Jnjvgac!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  22/203

  G `htbka#{ lhun `hmduda{ {mhtcm{p! Jbb G `htbk {mgao hl sjp mhs edjt{gltb

  pmd sjp!

  Jephbt{dbw edjt{gltb!

  EYH\6

  \jnygud!

  Md gp j |jnygud!

  G lh`tpdk ha mgn! Bgp{dagac! Ah mdju{ edj{ . `md`o! Mdp yjbd . `md`o! Mgp

  dwdp sdud chbkda euhsa . `md`o! @htbk md ed lddkgac ha jagnjbp ebhhk8

  Njwed mdp sdjugac `ha{j`{ bdapdp! Ah" {mdwud ah{ `ha{j`{p" {mdw sdud udjb!

  Md gp j |dcd{jugja bgod nd!

  Mgp eugbbgja{ kgpmd|dbdk euhavd mjgu sjp j yduld`{ nj{`m {h mgp sjun mjvdb

  dwdp! Jak {mda G lh`tpdk ha mgp lj`d! Md mjk j lj`d hl ja jacdb! Hl `htupd

  md shtbk! Et{ mgp lj`d sjp |duw edjt{gltb! [hh edjt{gltb! Mgp sgkd dwdp .

  yuhejebw j nguuhu {h nw hsa . mgp p{ujgcm{ ahpd" mgp jactbju fjs" mgp ltbb

  bgyp! Md sjp yduld`{!

  Jmdn! Phndhad `bdjudk mgp {muhj{! Nu! P{d|dap!

  Hm!

  G kgka#{ udjbgvd mhs bhac sd|d edda p{jugac j{ dj`m h{mdu" d|duwhad sjp

  sj{`mgac mgn jak G!

  Phuuw! G ebtu{dk ht{! Nw `ju euhod khsa ha nw sjw mdud" ph G mjk {h

  `jbb nw pgp{du {h `hnd yg`o nd ty! G mdjuk j bhs cjpy et{ G gcahudk g{! G

  bhhodk j{ Nu! P{d|dap {h pdd gl md ehtcm{ nw bgd!

  [mj{p jbugcm{ Nup! Psja! [jod j pdj{! md ehtcm{ g{!

  G ahkkdk" cuj{dltb {mj{ md sjp ga j chhk nhhk {hkjw jak bhhodk lhu ja

  dny{w pdj{! Et{ bt`ow nd" {md habw dny{w pdj{ sjp edpgkd mgn!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  23/203

  G {hho j kddy eudj{m jak sjbodk {h {md pdj{! [uwgac nw edp{ ah{ {h bhho j{

  mgn! G udj`mdk nw kgpo jak pj{ khsa oddygac nw dwdp khsa! G `htbk lddb

  mgp dwdp ha nd" et{ G {ugdk {h gcahud mgn!

  Smh jud wht8 Md smgpydudk ph bhs jak ph ljp{ {mj{ G kgka#{ {mgao {mj{ md

  j`{tjbbw pjgk jaw{mgac!

  G ody{ pgbda{!

  Jud {mdud h{mdup8 Md jpodk tucda{bw sg{m {md pjnd bhs smgpydu!

  G kgka#{ sja{ {h japsdu mgn sg{mht{ nw pgebgacp jak nw yjuda{p juhtak! Ph

  G kgka#{ japsdu!

  Mhs bhac mj|d wht edda mdud8 Mdp ah{ chgac {h cg|d ty! G pgcmdk jak

  ody{ nw |hg`d jp bhs jp mgp!

  G jn Gpjedbbj Psja! G mj|d {sh pgebgacp" Ojwbj jak Ng`mjdb! Nw yjuda{p

  jud @mjubgd jak Udadd! G|d nh|dk {h Lhuop jeht{ j wdju jch! G p{ju{dk

  p`mhhb {mgp wdju sg{m nw pgebgacp! Nw lj{mdu shuop j{ {md yhbg`d p{j{gha jak

  nw nh{mdu gp j atupd j{ {md mhpyg{jb! G mj|d ah gkdj smw G {hbk mgn jbb {md

  kd{jgbp! Et{ g{ pddndk {h pj{gplw mgn! Ph G {hho nw {tua!

  Smh jud wht8 G udydj{dk mgp ztdp{gha!

  Nw ajnd gp Dksjuk @tbbda! G `jnd mdud sg{m nw ljngbw! Jbg`d" Fjpydu"

  Uhpjbgd" jak Dnnd{{ jud nw pgebgacp! @jubgpbd jak Dpnd jud nw yjuda{p!

  Dpnd gp j atupd jak @jubgpbd gp j kh`{hu jak {mdw eh{m shuo j{ {md mhpyg{jb

  {hcd{mdu! G ftp{ nh|dk {h Lhuop j lds kjwp jch! md udybgdk psgl{bw! G sjp

  pmh`odk! ; pgebgacp8 Jak mgp yjuda{p shuodk sg{m nw nh{mdu8 Ptud {mdw

  shtbk mj|d nd{ ew ahs!

  Kh wht habw lddk ha jagnjbp ebhhk8 Md jpodk! @tughpg{w `h|dugac d|duw

  shuk!

  Wdp! G udybgdk pmhu{bw Wht8

  Wdp sd kh! Md japsdudk phl{bw!

  G bhhodk ty {h mgn lhu {md lgup{ {gnd pga`d G sjbodk ga {md `bjppuhh n {h lgak

  mgn bhhogac ugcm{ ej`o j{ nd! Htu dwdp bh`odk jak G sjp bhp{ ga mgp sjun

  dwdp!

  [mhtcm G kgka#{ addk {h" G `htbka#{ eudj{md!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  24/203

  DYH\6

  G `htbka#{ {jod nw dwdp hll hl mdu! Pmd jyhbhcgvdk {h {md {dj`mdu! Pmd

  bhhodk juhtak {md `bjppuhhn lhu j ludd pdj{" {hho ja taad`dppjuw kddy

  eudj{m" jak sjbodk ga! Kdbgeduj{dbw oddygac mdu dwdp khsa ph g{ shtbka#{

  ndd{ ngad! G sj{`mdk mdu jp pmd sjb{vdk {h {md pdj{ ad}{ {h nd!

  Pmd pj{ khsa jak jyydjudk {h ed `ha`da{uj{gac ha smj{ {md {dj`mdu gp

  pjwgac! G sjp chgac njk sg{m `tughpg{w! Smh sjp pmd8 Kgk pmd udjbbw mj|d j

  pgp{du hu sjp g{ yju{ hl {md bgd8 G sjp ptuyugpdk {h pdd {mj{ Nu! P{d|dap kgka#{

  juctd! Pmd ntp{ mj|d j pgp{du" jak Nu! P{d|dap oads mdu! Smda kgk {mdw

  nh|d mdud8 Smdud mjp pmd edda edlhud8 G mjk ph njaw ztdp{ghap psgubgacjuhtak ga nw ngak! G `htbka#{ sjg{ {gbb jl{du {md `bjpp! Ph G `hnyhpdk

  nwpdbl jak {ugdk {h {jbo ga j |jnygud pyddk sg{m j bhs {had ph ah had `htbk

  mj|d j `mja`d {h mdju tp hu d|da pdd tp {jbogac! G jpodk {md lgup{ ztdp{gha!

  Smh jud wht8 G sjp p{gbb bhhogac j{ mdu smda G jpodk! Et{ pmd kgka#{

  nh|d! Pmd kgka#{ udpyhak! Njwed pmd kgka#{ mdju nd hu njwed pmdp

  gcahugac nd!

  Jud {mdud h{mdup8 G sjg{dk lhu ja japsdu!

  Ah{mgac!

  Njwed pmd khdpa#{ sja{ nd {h oahs smh pmd gp! Gl pmd sjp ebh`ogac nd

  pmd pddndk {h ed khgac j |duw chhk fhe! G{ sjp ph lutp{uj{gac {h j`{tjbbw jpo

  mdu gap{djk hl ftp{ udjkgac mdu ngak! Mhs shtbk pmd d|da oahs {mj{ G sjp

  j ngak udjkdu8 G kgka#{ oahs mdu jak ew mdu pmh`odk lj`d smda pmd pjs

  nd pmd `bdjubw kgka#{ oahs nd dg{mdu!

  Mdu dwdp p{gbb lg}dk ha {md {dj`mdu! Jak pmd sjp p{gbb ah{ yjwgac nd jaw

  j{{da{gha!

  G sjp ah{ cg|gac ty! Mhs bhac mj|d wht edda mdud8 G p{judk j{ mdu sgbbgac

  nwpdbl {h edbgd|d {mj{ pmd shtbk japsdu d|da{tjbbw!

  Pmd pgcmdk . nhud bgod mtlldk . ga lutp{uj{gha jak p{ju{dk {jbogac! G jn

  Gpjedbbj Psja! G mj|d {sh pgebgacp" Ojwbj jak Ng`mjdb! Nw yjuda{p jud

  @mjubgd jak Udadd! G|d nh|dk {h Lhuop jeht{ j wdju jch! G p{ju{dk p`mhhb

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  25/203

  {mgp wdju sg{m nw pgebgacp! Nw lj{mdu shuop j{ {md yhbg`d p{j{gha jak nw

  nh{mdu gp j atupd j{ {md mhpyg{jb! Pmd sjp pydjogac sg{m {md pjnd mtpmdk

  {had jak pyddk" ah{ sja{gac {h j{{uj`{ j{{da{gha!

  Pmd mjk ja da{gud ljngbw8 Bgod nd8 Pmd mjk {sh pgebgacp! Pmd kgk mj|d j

  pgp{du! Njwed mdu `ju kgk eudjo khsa" et{ pmd phtakdk ph ljbpd! Mdu lj{mdushuop j{ {md yhbg`d p{j{gha! Mdu nh{mdu gp j atupd! Pmd ntp{ mj|d nd{

  @jubgpbd jak Dpnd {mda! G shakdu smj{ {mdw shtbk kh!

  Smh jud wht8 G|d edda ztg{d lhu j smgbd {uwgac {h `hnyudmdak {mgp ads

  galhunj{gha! Pmd ntp{ mj|d {mhtcm{ {mj{ G ztg{{dk nw ga{duuhcj{gha smda G

  sjp lju luhn khad! G japsdudk jawsjwp!

  Nw ajnd gp Dksjuk @tbbda! G `jnd mdud sg{m nw ljngbw! Jbg`d" Fjpydu"

  Uhpjbgd" jak Dnnd{{ jud nw pgebgacp! @jubgpbd jak Dpnd jud nw yjuda{p!

  Dpnd gp j atupd jak @jubgpbd gp j kh`{hu jak {mdw eh{m shuo j{ {md mhpyg{jb

  {hcd{mdu! G ftp{ nh|dk {h Lhuop j lds kjwp jch! mdu lj`d sjp {md pjnd

  pmh`odk d}yudppgha jp smda pmd lgup{ pjs nd! Mdu nht{m mtac hyda

  pbgcm{bw jak mdu chbkda dwdp sdud sgkd!

  [mgp udngakdk nd! Kh wht habw lddk ha jagnjbp ebhhk8 G `htbka#{ ztg{d

  `h|du {md `tughpg{w {mgp {gnd!

  Wdp! Pmd japsdudk ztg`obw jak pmhu{bw! Wht8 Pmd sjp `tughtp {hh!

  G sjp ptuyugpdk smda G ldb{ mjyyw" njwed d|da mhydltb! Lhu smj{8 Gshtbka#{ oahs! Wdp sd kh!

  G{ ntp{ mj|d `jtcm{ mdu hll ctjuk smda nw {had `mjacdk luhn tucda`w {h

  `tughpg{w jak ahs {dakduadpp ph pmd bhhodk ty {h nd lhu {md lgup{ {gnd

  pga`d pmd {hho mdu pdj{ edpgkd nd!

  Htu dwdp bh`odk!

  Mdu dwdp sdud lgbbdk sg{m shakdu wd{ |duw {uhtebdk! Ydumjyp pmd ldjudk {mj{

  sd shtbk kgp{tue {md ejbja`d {mj{ {mdw cjgadk jl{du j wdju hl udpgkda`d gaLhuop" {mj{ ydhybd shtbk p{ju{ {h ztdp{gha eh{m htu udpdnebja`d jak

  j`{ghap! [h ed mhadp{ G ldjudk {mj{ {hh! Et{ lhu ja da{gudbw kgllduda{ udjpha!

  G `htbka#{ `jud bdpp lhu smj{ ydhybd {mhtcm{ hl tp" et{ {h yudpdu|d htu

  pd`ud{ sd shtbk mj|d {h bdj|d! G shtbk mj|d {h ed jsjw luhn {mgp jacdb smh

  pj{ ad}{ {h nd! G `htbk lgak mdu jcjga" ptudbw" et{ smj{ gl G kgka{8 Smj{

  gl pmd khdpa#{ d|da sja{ nd hu nw ljngbw adju mdu8 [mj{ pmd shtbk {mgao

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  26/203

  htu yudpda`d shtbk fdhyjukgvd mdu ljngbwp pjld{w jak {md pd`ud`w hl htu

  d}gp{da`d jp |jnygudp8

  Jak {mda g{ mg{ nd!

  Smj{ gl pmd jbudjkw mjk phndhad ga mdu bgld8 Smj{ gl g{ sjp {mj{ Ng`mjdbpmd nda{ghadk8 \jnygudp `hapgkdu jak ud`hapgkdu smda g{ `hndp {h

  udbj{ghapmgyp" ed`jtpd g{ sha#{ ed ftp{ j bgld{gnd udbj{ghapmgy" et{ {mdw shtbk

  lhud|du ed {hcd{mdu! D{duajb bh|d! Jak bh|d g{pdbl gp kgllduda{ {h |jnygudp!

  G{p ga{dapglgdk" jak nt`m nhud yhsdultb sg{m |jnygudp {mja mtnjap" bgod

  htu pdapdp! Ph smj{ gl pmd mjp jbudjkw lhtak mdu nj{d8 Smj{ gl G sjp ad|du

  {h lgak phndhad bgod mdu8 Jbb {mdpd shakdugacp jak ztdp{ghap sdud

  pygaagac ga nw mdjk {mj{ G ngppdk {md nhp{ gnyhu{ja{ ztdp{gha!

  Smw shtbk G ed ksdbbgac ha sg{mdu pmdp pgacbd hu ah{8 G kha{ d|da oahs

  mdu! Habw mdu ajnd" mdu ljngbw" jak {mj{ pmdp ndu`gltb ed`jtpd pmd lddkp

  ha jagnjbp ebhhk gap{djk hl mtnjap! [mj{p jbb G oahs jeht{ mdu ph lju!

  Ph smw jn G ph ngpdujebd ew {md lj`{ {mj{ pmd shtbka#{ sja{ {h ed sg{m nd8

  G sjp p{gbb cjvgac j{ mdu" ndnhugvgac mdu lj`d" mdu edjt{gltb dwdp" mdu yduld`{

  bgyp" mdu bhac edjt{gltb euhsa mjgu smda {md pmugbbgac edbb njkd tp eh{m

  ftny pbgcm{bw! Pmd bhhodk j bg{{bd kgphugda{dk smg`m njkd nd `uj`o j pngbd!

  Mdu ytvvbdk lj`d sjp j`{tjbbw |duw jkhujebd! Pmd bhhodk ej`o j{ nd smda

  pmd udjbgvdk {mj{ {md `bjpp sjp h|du!

  Mdu eudj{m `jtcm{!

  Smj{ sjp suhac8 Kgk pmd lgajbbw udjbgvd {mj{ dg{mdu pmd hu G shtbk mj|d {h

  bdj|d jbhac sg{m htu ljngbgdp8 Hu sjp g{ {md lj`{ {mj{ sd shtbk mj|d {h {jbo8

  Nw shuugdp d|jyhuj{dk smda pmd pngbdk! Mdu eudj{m{jogac pngbd njkd nw

  mdjk pyga! Jak {mda G p{ju{dk {h {mgao jeptuk {mhtcm{p! Sjp mdu pngbd j

  bg{{bd pjk ed`jtpd sd shtbk ed jyju{ ftp{ lhu j lds mhtup ta{gb bta`m eudjo8

  Hu sjp g{ ed`jtpd pmd oads sd shtbk gad|g{jebw ed jyju{ smda htu ljngbgdp

  kgp`tpp smh shtbk bdj|d Lhuop8 G `htbka#{ mdby nwpdbl et{ {mgao {mj{ {mdpd

  sdud {md udjphap smw mdu pngbd ldbb pbgcm{bw smda G p{ju{dk {h cj{mdu nw

  {mgacp jak yudyjudk nwpdbl {h bdj|d" ed`jtpd {mdw sdud {md pjnd udjphap

  smw G sjp {hua jyju{ gapgkd! G shtbk mj|d {h bdj|d mdu edmgak" hu {md h{mdu

  sjw juhtak" hu ew phnd nguj`bd sd `htbk lgak j sjw {mj{ shtbk eh{m

  ybdjpd mdu jak G! Jak {md habw sjw {mj{ shtbk njod nd ha {hy hl {md

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  27/203

  shubk gp gl sd p{jwdk {hcd{mdu! Smg`md|du sjw" nw pgbda{ mdju{ shtbk ad|du

  ed {md pjnd jcjga!

  EYH\6

  G pjs nhud {mja j khvda dnh{ghap ga mgp dwdp! Lgup{ g{ sjp {dakduadpp" md

  sjp bhhogac j{ nd sg{m ogak dwdp" smw8

  Et{ edlhud G `htbk lgctud ht{ j udjpha" mgp dwdp ed`jnd {uhtebdk njwed

  d|da lugcm{dadk! Sjp md shuugdk {mj{ smda htu ljngbgdp ndd{ {mdud shtbk

  ed {uhtebd8 Hu sjp md `jb`tbj{gac {md ht{`hnd hl {md ndd{gac g{pdbl8

  Shtbk md {mgao {mj{ dg{mdu htu ljngbw hu mgp shtbk mj|d {h bdj|d Lhuop8

  Ed`jtpd" {h ed mhadp{" G `ja{ lgak jah{mdu sjw juhtak g{! Md mjp ; pgebgacp

  ybtp mgp yjuda{p {mj{ shtbk ed 3 |jnygudp ga`btkgac mgn" {mda {mdudp nw

  ljngbw" sd jud 4" ph {md {h{jb shtbk ed :5 |jnygudp! :5 |jnygudp ga j {hsa

  jp pnjbb jp Lhuop! [mj{ shtbk ed |duw kjacduhtp! G{ {mudj{dap {md pd`ud`w

  hl htu d}gp{da`d! Phndhad mjp {h bdj|d! Et{ G kha{ sja{ mgn {h bdj|d! Md

  `ja{ bdj|d! G kha{ oahs smw" et{ md ftp{ `ja{! [mdud mjp {h ed j phbt{gha

  lhu eh{m htu ljngbgdp {h d}gp{ {hcd{mdu!

  [mda edlhud G `htbk {mgao hl phnd sjw" mgp d}yudppgha `mjacdk jcjga! [mgp

  {gnd g{ sjp yjgadk8 Smw sjp md mtu{8 Smj{ gp md {mgaogac jeht{8 Kh dpmd {mgao {mj{ htu ljngbgdp shtbk lgcm{8 [mj{ md shtbk bhpd had hl mgp

  pgebgacp hu mgp yjuda{p8 Njwed {md gkdj g{pdbl yjgap mgn! G{ ptud ogbbp nd {h

  {mgao {mj{ phndhad shtbk mj|d {h kgd! Et{ G kha{ takdup{jak smw sd

  shtbk mj|d {h lgcm{! G{ sha{ `hnd {h j lgcm{! Gn ptud hl {mj{! Nw kjk

  ngcm{ ed j yhbg`d nja et{ md gp ah{ j |ghbda{ ydupha" jak adg{mdu gp nw

  nh{mdu! Et{ gl {mdw mjk {h kdldak htu ljngbw" {h yuh{d`{ tp" {mdw shtbk

  lgcm{ sg{m d|duw hta`d hl `htujcd jak pdbl.pj`uglg`d {mdud gp ga {mdn!

  Jak sd shtbk mj|d {h lgcm{ jbhac!

  Mgp d}yudppgha `mjacdk jcjga! [mgp {gnd g{ sjp `haltpdk! Njwed md sjp

  shakdugac smh sd sdud! Mhs hbk dj`m hl tp sjp! Smh `mjacdk tp

  ydumjyp! Hu mhs bhac sdud sd p{jwgac! Et{ jbb {mdpd ztdp{ghap kgka#{ udjbbw

  nj{{du {h nd! G sja{dk {h oahs smh md sjp! Smj{ md bgodk" smj{ md

  kgpbgodk! Kgk md bgod edgac j |jnygud hu kgk md mj{d g{8 Sjp md mjyyw8

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  28/203

  Jak {mda g{ mg{ nd!

  Kgk md sja{ nd {h oahs smh md sjp8 Shtbk md jbbhs nd {h8 Jn G

  `hapgkdudk j {mudj{ {h mgn8 [h mgp ljngbw8 [h {md pd`ud{8 Kgk md mj{d nd

  jbudjkw lhu njogac mgn {mgao hl nh|gac jcjga8 Hu kgk md mj{d nd lhu

  kgp{tuegac {md ydj`d hl mgp ljngbw8 Jak {mda jah{mdu ztdp{gha ebjvdk ga nwngak! Kgk md mj|d phndhad ga mgp bgld8 Sjp g{ Jbg`d8 Hu Uhpjbgd8 Hu sjp

  g{ phndhad dbpd jb{hcd{mdu jak md kgka#{ sja{ {h nda{gha mdu ajnd" ftp{ {h

  oddy mdu pjld8 G kgka#{ takdup{jak {md lgdu`d yjga ga nw mdju{ smda G

  {mhtcm{ jeht{ {md yhppgegbg{w hl mgn mj|gac ja gnnhu{jb bh|d! G kgka#{

  takdup{jak smw G sgpmdk G `htbk ed {md had md shtbk ch {h gl md addkdk

  phndhad {h {jbo {h! [mdw sdud |duw `haltpgac" {md lddbgacp {mj{ G sjp

  d}ydugda`gac lhu {md lgup{ {gnd! Et{ G `htbka#{ yt{ j ajnd {h {mdn! G ldb{

  jacdu sg{m j yga`m hl pjkadpp" jak {mda G ldb{ sjun{m . ga {md nd{jymhug`

  pdapd . jak mjyygadpp" {mda jacdu jcjga!

  [mgp {gnd" smda mgp d}yudppgha `mjacdk jcjga" g{ ptuyugpdk nd! G {mhtcm{ G

  sjp suhac j{ lgup{ et{ g{ sjp ph `bdju ga mgp dwdp! Mhyd! Md sjp mhygac {mj{

  njwed {mdudp phnd h{mdu sjw {h phb|d {mgp kgbdnnj! [mj{ njwed sd `htbk

  lgak j sjw {h ed ga`hapyg`thtp jak ed {hcd{mdu j{ {md pjnd {gnd! Hl `htupd

  mhs shtbk G oahs! Et{ {mdpd jud nw mhydp! Nw sgpmdp!

  Sd sdud p{gbb p{jugac j{ dj`m h{mdu smda {md edbb ujac bhtkbw njogac tp

  ftny! G bhhodk juhtak {md `bjppuhhn jak d|duwhad sjp bdj|gac! Kgk {md

  `bjpp dak jbudjkw8 G sjp j bg{{bd kjvdk!

  Smda G bhhodk ej`o ty {h mgn" sja{gac {h pdd mgp lj`d had bjp{ {gnd

  edlhud G ch" G sjp jephbt{dbw p{taadk!

  Gl G {mhtcm{ {mj{ md `htbka#{ cd{ nhud yduld`{ {mja md sjp" G sjp da{gudbw

  suhac!

  G pjs mgp lj`d sg{m j pngbd {mj{ {hho nw eudj{m jsjw! Mgp dwdeuhsp ytbbdk

  {hcd{mdu pbgcm{bw ga `haltpgha smda md mdjuk nw bhs cjpy!

  G {ugdk {h `hnyhpd nwpdbl" jak {ugdk ah{ {h bhho bgod ja gkgh{ jak ljgbdk

  ngpdujebw! Ph gap{djk hl {uwgac {h ed pdughtp jak bdj|d G pngbdk ej`o!

  Tajebd {h p{hy nwpdbl luhn lddbgac pjk" nw pngbd ldbb j bg{{bd! G sjp pjk

  ed`jtpd md sjp cj{mdudk mgp p{tll jak sjp udjkw {h bdj|d! G sjp pjk ed`jtpd

  G sjp bdj|gac lhu j lds mhtup ta{gb G shtbk pdd mgn jcjga et{ smda G kh"

  dg{mdu md hu G shtbk mj|d {h `haluha{ dj`m h{mdu ew {md lj`{ {mj{ phndhad

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  29/203

  shtbk mj|d {h bdj|d Lhuop lhu {md h{mdu {h p{jw! G `htbka#{ mdby nwpdbl et{

  mhyd {mj{ ew phnd nguj`bd G `htbk `hnd ty sg{m ja gkdj {mj{ shtbk njod

  eh{m mgn jak G p{jw {hcd{mdu! Smj{d|du {md ht{`hnd gp" G shtbk ad|du

  lhucd{ mhs G ldb{ ga {mdpd ndud ngat{dp {mj{ G pyda{ cjvgac j{ mgp edjt{gltb

  lj`d jp bhac jp G pmjbb bg|d! Nw mdju{ shtbk ad|du ed {md pjnd jl{du {mgp!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  30/203

  @mjy{du 5

  Ndd{gac {md Ljngbw

  DYH\6

  G sjp jeht{ {h pydjo smda G mdjuk Jbg`d jak fjpydup {mhtcm{p! Pmd oads!

  Hl `htupd pmd kgk!

  Shs" kgka#{ mj|d ja ga{dudp{gac lgup{ kjw j{ p`mhhb ga j bhac {gnd!Jbg`dsjp |duw mjyyw8

  G ftp{ sgpm pmd shtbk {dbb nd smj{p chgac ha! Fjpydu sjp |duw ja}ghtp et{

  p{gbb d}`g{dk!

  G `mt`obdk smda G ldb{ mgp `haltpgha luhn Jbg`dp `mjacd hl dnh{ghap!

  Mjyyw!

  D}g{dk!

  Ja{g`gyj{gac!

  Pjk!

  Et{ Jbg`d sjpa#{ pjk! Jbg`d sjp cdatgadbw mjyyw! Pmd#p ah{ pjk j{ jbb!

  Smw jud wht pjk Dksjuk8 Smw gp pmd pjk8 Smh gp pmd8 Fjpydu sjp

  cd{{gac nhud jak nhud `haltpdk ew {md pd`hak!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  31/203

  G oads smw G sjp pjk" et{ G kgka#{ takdup{jak smw Edbbj sjp pjk! Sjp pmd

  pjk ed`jtpd pmd sjp chgac {h bdj|d Lhuop8 Pmd khdpa#{ mj|d {h! Ah had mjp

  {h bdj|d! [mdud mjp ch{ {h ed j sjw!

  G bhhodk j{ Edbbj" pmd sjp p{jugac j{ nd sg{m j `haltpdk d}yudppgha! G

  pngbdk smda G pjs mdu sjun dwdp" phndmhs bhhogac ga{h mdu dwdp njodp g{djpgdu lhu nd {h oahs smj{ pmdp {mgaogac jeht{!

  Hhm G `htbk {jod mdu pmhyygac sg{m nd! G `htbk pdd {mj{ sdud chaaj ed

  cudj{ lugdakp! Pmd mjp ch{ {h mj|d phnd ads `bh{mdp! Jak njwed phnd ads

  pmhdp!Jbg`d sjp jbudjkw p{ju{gac {h ybja j pmhyygac {ugy edlhud pmd `jnd

  `bhpd dahtcm lhu Edbbj {h mdju mdu pnjbb" bgcm{ lhh{p{dyp!

  Kha{ cd{ whtu mhydp ty Jbg`d" sd p{gbb kha{ oahs jaw{mgac wd{!G sjuadk

  mdu ga j ahunjb {had jp gl pmd sjp p{jakgac ugcm{ ad}{ {h nd!

  Smj{d|du wht pjw Dksjuk!Pmd udybgdk `jptjbbw! Phnd{mgac jeht{ {mj{

  japsdu njkd nd ta`hnlhu{jebd" jak j bg{{bd jaahwdk!

  Smhp {mj{8Edbbj jpodk nd ga j mtpmdk |hg`d!

  [mj{p Jbg`d jak nw euh{mdu Fjpydu!Pmd pddndk j bg{{bd kgpjyyhga{dk!

  Et{ smw8

  Smw gp pmd lddbgac typd{8 Pmhtbk sd bdj|d8 Fjpydu sjp jp `haltpdk jp

  d|du" et{ md sjpa#{ {md habw had!

  Ah! G{p jbugcm{!G {ugdk {h `hnlhu{ mgn!

  Smh jud wht {jbogac {h8 Ah hadp {jbogac {h wht!pmd p{j{dk!

  G bjtcmdk smda G pjs mdu shuugdk d}yudppgha! Pmd {mhtcm{ {mj{ G sjp

  {jbogac {h nwpdbl! [mj{ G sjp `ujvw! G `ja{ ebjnd mdu!

  Ah! Ah! G `ja mdju ydhybdp {mhtcm{p! Gn j ngak udjkdu!G d}ybjgadk!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  32/203

  Nw `mt`obdp sdud `t{ pmhu{ smda G pjs {md mhuuglgdk d}yudppgha ha mdu

  lj`d! Mdu lj`d sjp yjbdu! Pmd sjp jlujgk8 Hl smj{8

  Md `ja udjk d|duwhadp {mhtcm{p d}`dy{ lhu whtup! Jbg`d sjbodk ga {md

  `bjpp uhhn" Edbbj jak G bhhodk ty {h pdd mdu sg{m Fjpydu edmgak mdu!

  Phndmhs whtud ebh`ogac mgn sg{m whtu ngak! Bgod j pmgdbk! Ph kha{shuuw! pmd sgaodk j{ mdu" cugaagac!

  Pmdp pmw! Dnejuujppdk! Jak udbgd|dk! Fjpydu sjp {uwgac {h takdup{jak

  smj{ sjp chgac ha!

  Gn Jbg`d! [mgp gp Fjpydu! Dnnd{{ jak Uhpjbgd jud ha {mdgu sjw h|du!

  Jbg`d {ugdk {h ed lugdakbw! G{ pddndk {h shuo" Edbbjp yjbd lj`d udbj}dk!

  Gn Gpjedbbj" et{ G bgod Edbbj nhud! Pmd pngbdk! Pmd pddndk |gpgebw `jbn!

  Fjpydu sjp tpgac mgp `mjunp! G `mt`obdk {hh bhs lhu jawhad {h mdju! D|da

  |jnygudp!

  G oahs! Jbg`d udybgdk! Jak {md `haltpgha njpo sjp ej`o ha Edbbjp lj`d!

  G `ja pdd {md lt{tud! Ph G pjs whtu sjw {hh bhs `ha|dupj{gha sg{m

  Dksjuk! pmd d}ybjgadk!

  Mhyd! Pmdp mhydltb! Fjpydu sjp jntpdk ew {md `mjacd hl dnh{ghap {mj{

  Edbbj sjp mj|gac!

  Wht `ja pdd {md lt{tud8 Edbbj jpodk" mdu |hg`d sjp" jp Fjpydu {mhtcm{"

  mhydltb! Bgod nw pgp{du8 Pmd sjp ztg{d ptuyugpdk" et{ ah{ jp nt`m jp

  Fjpydu jak G sdud!

  Wdp! Jak {mdud jud ah yuhebdnp smj{ ph d|du ga {md adju hu lju lt{tud

  ed{sdda whtu ljngbw jak htup! Jbg`d sjp yuj`{g`jbbw ftnygac ty jak khsa!

  Mdj|w khpdp hl mjyygadpp luhn jbb hl wht" d|da Edbbj! Jbg`d gp mjyyw

  ed`jtpd sd shtbk ed pjld8 Hu njwed ed`jtpd sd shtbk p{jw8 Ydumjyp

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  33/203

  ed jtpdhtu ljngbwshtbkbgodEdbbjp ljngbwjak|g d|dupj! Gn edcgaagac

  {hlddbjbg{{bdmjyywnwpdbl! Fjpydu sjp p{ju{gac{htakdup{jak! Md`uj`odk

  j pngbd!

  Judwhtptud8Edbbj jpodkgaj pnjbb|hg d!

  Wdp" hl htupdGjn!Jbg dpddndkjbg{{bdhlldakdk! Gn ad|du suhac!

  Pmdkdldakdkmdupdbl! Whtu pgp{du pddp {mdht{ hndhljbb{mdkd gpghap

  yhppgebd" et{pmdshtbka#{oahssmg mkd gpghashtbkkdlgag{dbwgalbg {

  {mdlt{tud! [mj{p nw fhe" Gpdd{mdkd gpghaJAK oahs{mdht{ hnd!mdu

  {mhtcm{p sdudyud{{wpntc!

  [mj{p |duwchhkGctdpp!Edbbjsjp cbhsgac!

  Gkgka#{udjbgvdGsjp pngbgacta{gbGpjsnwlj`d{muhtcm Fjpydup ngak!

  Whtbhhojaklddb|duw`mddultbDksjuk . smg mgp `hnybd{dbwtabgodwht!

  Smj{p ch{{daga{hwht8mdjpodk" ah{shuugdk! Jakg{sjpa#{ed jtpdhl

  Jbg dp" Edbbjp hu nwdnh{ghap! Mdsjp mjyywlhu nd! Lhu jbbhltp!

  Gpngbdkej`oj{mgn! Gkha{oahs!Cugaagacd|dasgkdu!

  Mdp bgod{mj{jbb{md{gnd!Jbg d`hnybjgadk! Gbhhodkj{mdu jakpmdsjp

  bhhogacj{Edbbj! JakEdbbjsjp bhhogacj{ndga`haltpgha!

  Gsjp ftp{jpogacmgn smdasdshtbkndd{Edbbjp ljngbwJbg d" kha{cd{

  whtu gnjcgaj{ghap shuodkty!Fjpydu ud{hu{dk fhogacbw!

  Wdjm ugcm{!Jbg dp`hlldk!

  Smdashtbksdndd{{mdn8Eh{m Jbg djakFjpydu jpodkndj{{md

  pjnd{gnd!

  Gbhhodkj{Edbbj! Shtbkwhtngakglsdpydjo{h{mdudp{hlwhtu ljngbw

  Edbbj8Gjpodkyhbg{dbw!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  34/203

  Pmd kgka#{ udpyhak lhu j lds pd`hakp et{ {mda pmd `bdjudk mdu {muhj{! Ah"

  ah{ j{ jbb! Jb{mhtcm G {mgao htu yjuda{p mj|d jbudjkw nd{ dj`m h{mdu! pmd

  pngbdk" et{ mdu lj`d sjp p{gbb shuugdk!

  Kha{ shuuw" @jubgpbd jak Dpnd jud |duw ydj`dltb! Gn ptud g{ shtbk ch

  ftp{ lgad! G {ugdk {h djpd mdu {dapgha!

  G {mhtcm{ wht `htbka#{ udjk nw ngak! Pmd sjp luhsagac ga lutp{uj{gha"

  mdu |hg`d j bg{{bd yjag`odk!

  G `ja{! Et{ whtu lj`d cg|dp wht jsjw! G {ugdk {h lgcm{ j pngbd" mjyyw {mj{ G

  ctdppdk mdu lddbgacp jak {mhtcm{p d}j`{bw ugcm{" {mhtcm g{ sjpa#{ {mj{

  kgllg`tb{! G{p bgod g{p sug{{da jbb h|du mdu lj`d" jak t{{dudk {muhtcm mdu dwdp!

  Hm! Sjp jbb pmd pjgk!

  Sdbb" pmjbb sd8 Jbg`d tucdk tp!

  Smj{ jeht{ p`mhhb8 G {mhtcm{ pmd shtbk ed `ha`duadk" et{ mdu |hg`d

  sjp |duw d}`g{dk jak mhydltb!

  Ygd`d hl `jod" htu yjuda{p sgbb jpo lhu j ydungppgha {h bdj|d p`mhhb lhu

  phnd dnducda`w . smg`m gp {utd . jak sdud chhk {h ch! Ja taljngbgju

  |hg`d p{j{dk luhn khsa {md mjbb! [sh pd{p hl lhh{p{dyp!

  Ojwbj" Ng`mjdb Gk bgod wht {h ndd{ Jbg`d" Fjpydu jak Dksjuk @tbbda!

  Edbbj ga{uhkt`dk tp {h mdu ljngbw! Ctwp {mdpd jud nw pgebgacp Ojwbj Bdjm

  Psja jak Ng`mjdb Bjkk Psja! Sd sdud jbb pmjogac mjakp!

  Ojwbj bhhodk j bh{ bgod Jbg`d! Pjnd pgvd" pjnd mjgu et{ pbgcm{bw bhacdu jak

  ydumjyp pjnd d}`g{dk {mhtcm{p! Pmd bhhodk uj{mdu yud{{w {hh!

  Ng`mjdb sjp {jbb et{ ah{ jp {jbb jp Fjpydu" yuhejebw ja ga`m hu {sh {jbbdu {mja

  nd! Md sjp ntp`tbju! Md mjk pmhu{ euhsa mjgu! Jak mgp {mhtcm{p sdud j

  bg{{bd udp{bdpp" G `htbka#{ ebjnd mgn" md sjp ht{atnedudk" {mhtcm sd kgka#{

  mj|d {h lgcm{ j{ jbb" md sjp ybjaagac mhs {h kdldak eh{m Ojwbj jak Edbbj gl

  g{ dakdk ty ga j lgcm{" md gp |duw yuh{d`{g|d!

  G kha{ bgod {mgp" {mdwud {hh njaw! @mjubgd shtbka#{ bgod {mgp had eg{!

  Udadd gp chgac {h ed shuugdk" et{ pmd jbsjwp {mgaop yhpg{g|d! Jak.

  Ng`mjdbp {mhtcm{p sdud `t{ pmhu{!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  35/203

  Cd{ ht{ hl nw mdjk! Md {mudj{dadk bhhogac j{ nd!

  G p{judk j{ mgn ga kgpedbgdl! Mhs `htbk md mj|d oahsa8 Kgk md mdju tp8

  Yuhejebw! Et{ mhs kgk md oahs {mj{ G sjp `ha`da{uj{gac ha mgn8

  Ng`mjdb udbj}" ah hadp ga kjacdu mdud! [md @tbbdap jud j |duw ag`d

  ljngbw! Udbj}! pmd phh{mdk . jbnhp{ `hhdk . mgn! Md `jbndk khsa |gptjbbw

  et{ ah{ nda{jbbw!

  Cd{ ht{ hl nw mdjk! Md {mudj{dadk jcjga" habw ahs sg{m mgp ngak!

  G `ja{! G d}ybjgadk! G mdju d|duwhadp {mhtcm{p jcjgap{ nw sgbb" d}`dy{

  lhu Edbbjp" G `ja{ mdju mdu {mhtcm{p j{ jbb jak G kha{ oahs smw! G {uw {h

  ebh`o ydhybdp ngakp h``jpghajbbw et{ g{ shtbk ah{ ljkd `hnybd{dbw" g{

  shtbk ed bgod bhs ntuntup ga {md ej`o hl nw mdjk! G {ugdk {h dbjehuj{d jp

  nt`m jp G `ja! Wht `ja{ ebh`o nd ht{ jak G `ja{ ebh`o nd ht{ dg{mdu!

  Phuuw! G jyhbhcgvdk {mhtcm G sjpa#{ phuuw j{ jbb" g{ sjp nw cgl{ jak nw

  `tupd! Ydhybd ftp{ mj|d {h kdjb sg{m g{! [md hadp smh oahs smj{ Gn

  `jyjebd hl j{ bdjp{!

  Md mtlldk jak" tpdbdppbw" {ugdk {h ebh`o nd ht{!

  G pgcmdk jak jpodk! Mhs kgk wht oahs jawsjwp8 Md pddndk ytvvbdk ew

  nw ztdp{gha! G ndja" mhs wht oads {mj{ G sjp bgp{dagac {h whtu

  {mhtcm{p8 Md pddndk {h takdup{jak!

  G pdapd cgl{p! G oads smj{ Ojwbj `htbk kh smda pmd sjp mtnja" {mj{p smw

  G `mjacdk mdu! Mdu cgl{ gp |duw tpdltb wd{ mjunbdpp" pmd sjp kwgac ed`jtpd

  pmd sjp j{{j`odk ew phnd nhap{uhtp mtnjap! md |gpgebw lbga`mdk jak

  Ojwbj ta`hap`ghtpbw sujyydk mdu junp juhtak mgp sjgp{! G `htbka#{ njod

  ty nw ngak ha sg{mdu {h `mjacd mdu hu ah{" ph G jpodk nw lj{mdup

  ydungppgha jak md jcuddk jak {mda nw nh{mdup" pmd mjk mdu khte{p md

  pngbdk ed`jtpd mgp nh{mdu" Udadd" oads {mj{ Ojwbj shtbk ed j mjakltb

  edlhud pmd sjp d|da `mjacdk! Et{ pmd jcuddk ha `mjacgac mdu d|da{tjbbw!

  Edbbj sjp {md pjnd pg{tj{gha" habw {mgp {gnd pmd sjp jbudjkw `mjacdk! Nw

  yjuda{p jpodk nd gl pmd mjk jaw cgl{p" jak ph G {ugdk {h lgak ht{! Et{ G

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  36/203

  `htbka#{! Pmd sjp ebh`ogac nd" jp pmd sjp ebh`ogac wht! Ah{ ga{da{ghajbbw

  {mhtcm! Mdu ngak ebh`op jaw cgl{ {mj{ `htbk njagytbj{d mdu ngak! G {mgao

  wht `htbk `jbb mdu yhsdu j pmgdbk! md {mda bhhodk j{ nd! G oads {mj{ wht

  `htbk udjk nw ngak jak G ldb{ wht gapgkd nw mdjk! G oads smj{ Fjpydu

  `htbk kh" md sjp {md had smh {muds nd {md `jbngac sj|dp! G sdb `hndk g{"

  G sjp {hh {dapdk ty! Phuuw! md tpdk {md pjnd {had {mj{ G kgk smda G

  jyhbhcgvdk {h mgn! Bd{{gac nd oahs {mj{ md sjp ah{!

  J lds nhnda{p sda{ ew!

  Shs! [mj{p ja ga{dudp{gac p{huw! G shtbk bh|d {h mdju nhud hl g{! Jbg`d

  euhod {md jsosjuk pgbda`d! Sd pmhtbk cd{ chgac {mhtcm! Htu yjuda{p

  `jbbdk {md p`mhhb jak sd jud ptyyhpdk {h bdj|d ga 4 ngat{dp!

  Smj{ jeht{ Uhpd jak Dn8 G jpodk Jbg`d! Sd `htbka#{ ftp{ bdj|d {mdn

  edmgak!

  Tnn Fjpydu ch cd{ {mdn" sgbb wht8 Jbg`d jpodk!

  Wdjm ptud! Smdud kh sd ndd{ wht8

  Yjuogac bh{! Jbg`d udybgdk pmhu{bw!

  Hojw! Smdud jud {mdw8 Fjpydu sjp jbudjkw mdjkgac lhu {md khhu!

  Cwn! Eh{m Jbg`d jak Ojwbj udybgdk j{ {md pjnd {gnd!

  Ph pmhtbk sd ch ahs8 Edbbj euhod {md pgbda`d jl{du Fjpydu bdl{!

  Wdjm bd{p ch! Jbg`d sjp adjubw ehta`gac luhn fhw!

  G bhhodk j{ Edbbj jak G lhtak mdu bhhogac j{ nd! Mdu dwdp lgbbdk sg{m fhw jp

  sdbb! J nguuhu hl nw hsa!

  D|duw{mgac gp chgac {h ed jbugcm{! G {hbk mdu {mhtcm G udjbbw sjp {uwgac {h

  `ha|ga`d nwpdbl {mj{ d|duw{mgac gp chgac {h ed lgad!

  Wdjm! Pmd ejudbw smgpydudk" pngbgac!

  EYH\6

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  37/203

  D|duw{mgac sda{ pnhh{m! D|duw{mgac gp chgac {h ed jbugcm{" bgod Dksjuk pjgk!

  Sd sdud mdjkdk {h {md yjuogac bh{! G{ sjp pgbda{ lhu j smgbd" et{ {mda

  Dksjuk euhod {md pgbda`d!

  Ph" Edbbj! Wht ad|du lhtak smh `mjacdk wht ga{h j \jnygud8 md jpodk`tughtpbw!

  Ahyd! G ad|du pjs mgp lj`d! G kha{ udndnedu jaw{mgac nt`m hl {md

  {ujaplhunj{gha udjbbw!

  Md luhsadk!

  Smj{8 G jpodk!

  Ah{mgac!

  Ah {mdudp phnd{mgac! G tucdk mgn! [dbb nd!

  Md pgcmdk! Mhs `hnd wht kha{ udndnedu jaw{mgac8 G udndnedu

  d|duw{mgac {mj{ mjp mjyydadk {h nd! Md luhsadk kddydu" `bdjubw

  lutp{uj{dk!

  G kha{ oahs! G ctdpp G kgka#{ sja{ {h! G udjbbw kgka#{ oahs smw G kgka#{

  udndnedu! Gn phuuw!

  Md bhhodk j{ nd ytvvbdk! Smw jud wht jyhbhcgvgac8

  Ed`jtpd G|d typd{ wht! G bhhodk jmdjk hl nd" ah{ sja{gac {h ndd{ mgp

  dwdp!

  Md p{hyydk sjbogac ph G {tuadk juhtak jak lj`dk mgn! Kha{ jyhbhcgvd!

  Gn {md had smh pmhtbk jyhbhcgvd udjbbw" G sjp utkd {h jpo wht pt`m j

  ztdp{gha ga pt`m j yhhu njaadu! md udjbbw bhhodk phuuw! Gn phuuw!

  G `htbka#{ eudj{md? G sjp ndpndugvdk ew mgp mwyah{gvgac chbkda dwdp!

  Md pngbdk! Jud wht jbugcm{8 md jpodk ga ja jntpdk {had!

  G sjp jlujgk {mj{ nw |hg`d shtbk pmjod ph G ftp{ ahkkdk!

  Bd{p ch {mda! md d}{dakdk mgp mjak ga luha{ hl mgn" md sja{dk nd {h

  mhbk mgp mjak!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  38/203

  Md ujgpdk mgp dwd euhs sjg{gac lhu nd {h {jod mgp mjak" ph G cda{bw jak

  pbhsbw bjgk ngad ga mgp!

  Gl G sdud mtnja nw mdju{ shtbk ed yhtakgac j :99 nym {md nhnda{ mgp

  mjakp {ht`mdk ngad!

  Md ga{du{sgadk htu lgacdup {hcd{mdu jak p{ju{dk sjbogac jcjga! G sjbodk

  p{gllbw {gbb sd udj`mdk htu `jup!

  Edbbj8 Ojwbj `jbbdk!

  Wdjm! nw |hg`d sjpa#{ `bdju! G `bdjudk nw {muhj{ jak {ugdk jcjga! Wdjm!

  Wht ngak ugkgac sg{m Dksjuk8 Gn chgac {h bd{ Ng`mjdb ugkd ga whtup!

  pmd sjp cugaagac!

  Tnn G kgka#{ oahs gl Dksjuk sja{dk nd {h ugkd sg{m mgn ph G bhhodkj{ mgp lj`d jak md sjp cugaagac {hh! Wht kha{ ngak8 G jpodk mgn sjugbw!

  Ah{ j{ jbb! mgp pngbd sjp {dakdu!

  Yduld`{" ahs bd{p ch! Ojwbj sjp |gpgebw d}`g{dk!

  Sjg{ lhu tp! {md |hg`d `jnd luhn edmgak! G{ sjp Fjpydu sg{m" smhn G

  jpptndk {h ed" Dnnd{{ jak Uhpjbgd!

  Dnnd{{ sjp mtcd! Ah" cgcja{g`! Egc ntp`bdp" {jbb jak ntp`tbju ehkw" md

  sjp sjw egc!

  Uhpjbgd sjp {jbb" et{ ah{ jp {jbb jp Dnnd{{" et{ njwed jp {jbb jp Fjpydu! Pmd

  mjk j edjt{gltb ehkw . had {mj{ nhkdbp shtbk ogbb lhu . jak pmd mjk j bhac"

  edjt{gltb" sj|w" chbkda mjgu! Pmd bhhodk bgod ja jacdb!

  Mg! pmd mdbbhdk! Gn Uhpjbgd" jak {mgp gp Dnnd{{! pmd {hho mgp mjak ga

  mdup!

  Mjw ctwp! md sjp j egc ctw" et{ md bhhodk bgod j `mgbk" jak md mjk j

  yhpg{g|d daducd{g` eteebd ptuuhtakgac mgn!

  G {mhtcm{ lhu j nhnda{ jeht{ {md sjw Uhpjbgd mdbk Dnnd{{p mjak! G{ sjp

  d}j`{bw {md sjw Dksjukp mdbk ngad! [mj{ ndja{ had hl {sh {mgacp!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  39/203

  Had" Dnnd{{ jak Uhpjbgd jud lugdakp jak {mj{ shtbk ndja {mj{ Uhpjbgd

  ngcm{ ed sg{m Dksjuk! Et{ {mj{ sjp tabgodbw" adg{mdu pmd ahu md bhhodk j{

  dj`m h{mdu {md sjw Jbg`d bhhodk j{ Fjpydu!

  [sh" Uhpjbgd gp sg{m Dnnd{{ jak {mj{ shtbk ndja {mj{ Dksjuk gp pgacbd!

  [mj{ shtbk jbph ndja {mj{ md bgodk nd" `hapgkdugac {md sjw md mdbk nwmjak {md sjw Dn jak Uhpd sdud!

  G shtbka#{ oahs smg`m" et{ G ptud mhydk {mj{ g{ sjp {md pd`hak had!

  G bhhodk j{ Dksjuk! Md sjp bhhogac j{ Fjpydu" smh sjp bhhogac j{ nd! Jak

  {mda G udjbgvdk {mj{ md `htbk pdapd smj{d|du G sjp lddbgac ugcm{ ahs! Gn

  ptud md pdapdk mhyd |gedp ed`jtpd G sjp mhygac {mj{ Uhpjbgd sjp sg{m

  Dnnd{{ jak ah{ Dksjuk! Md ngcm{ pdapd ldju" lhu G sjp jlujgk {mj{ Uhpjbgd

  ngcm{ jbudjkw ed sg{m Dksjuk! Et{ {md habw {mgac {mj{ `htbk `jy{tud eh{m

  Dksjuk jak Fjpydup j{{da{gha gp bh|d! G `htbka{ d|da d}ybjga smw G ldb{

  g{" et{ G oads {md sjun{m {mj{ G sjp lddbgac gapgkd hl nd sjp d}j`{bw mhs g{

  ldb{ smda had sjp ga bh|d!

  G bhhodk ej`o j{ Dksjuk jak md sjp bhhogac j{ nd ahs! Mgp dwdp sdud

  sgkd jak eugcm{" mgp bgyp sdud pbgcm{bw yju{dk" jak md sjp dg{mdu pmh`odk hu

  lugcm{dadk ktd {h {md d}yudppgha {mj{ sjp ha mgp lj`d ugcm{ {mgp pd`hak" et{ G

  `htbka{ {dbb {md kgllduda`d!

  Gpjedbbj8 md smgpydudk nw ltbb ajnd!

  G `bdjudk nw {muhj{! Wdp8

  Smw khdp Fjpydu pdapd bh|d |gedp luhn wht8 G sjpa#{ ptuyugpdk smda

  md jpodk {md ztdp{gha" et{ smj{ `jtcm{ nd hll ctjuk sjp mgp {had" g{

  phtakdk mhydltb!

  Tnn yuhejebw ed`jtpd sd sgbb {mj{ htu ljngbw sgbb cd{ jbhac lgad

  jak sdbb ed mjyyw" bgod Jbg`d pjgk! G sjp ad|du j chhk bgju" et{ {mj{ sjpa#{

  `hnybd{dbw j bgd! G sjp mjyyw lhu htu ljngbgdp! Et{ {mj{ sjpa#{ {md udjb

  udjpha smw G sjp ph d}`g{dk! [md nja ga luha{ hl nd sjp smw G ldb{

  phnd{mgac G|d ad|du ldb{ edlhud!

  Udjbbw8 md phtakdk kgpjyyhga{dk!

  Wdjm G ndja smw dbpd8 G sjp eh{m mjyyw jak ngpdujebd! Mjyyw

  ed`jtpd md kgka{ `j{`m {md ljbpd {had ga nw |hg`d" jak ngpdujebd ed`jtpd G

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  40/203

  sjp bwgac {h mgn jbudjkw" G kha{ bgod bwgac {h ydhybd" G oahs g{ phtakp

  p{tygk et{ G udjbbw ldb{ ctgb{w! G shtbka{ sja{ mgn {h bgd {h nd" dpyd`gjbbw

  jeht{ mgp lddbgacp lhu nd! Et{ G lgctudk ahs gp ph ah{ {md {gnd lhu {mgp

  `ha|dupj{gha! G sgbb {dbb mgn bj{du!

  Ugcm{! Hl `htupd" {mj{p udjphajebd G ptyyhpd! md pjgk bhhogac jsjw luhnnd!

  Gp phnd{mgac suhac8 G jbudjkw oads smj{p suhac" et{ G ngcm{ ed

  ngp{joda!

  Ah" ah{ j{ jbb! G sjp ftp{ `tughtp! md bhhodk j{ nd sg{m j pjk pngbd ha mgp

  lj`d" md sjpa#{ nt`m hl j bgju dg{mdu!

  Hm" hojw! G {hho ga j kddy eudj{m {mda mtlldk! Udjkw8 G jpodk mgn!

  Jephbt{dbw! {mgp {gnd mgp pngbd sjp cdatgad!

  G pngbdk ej`o jak ch{ ga{h {md \hb|h! Gn ah{ {md ogak hl cgub smhp ga{h

  `jup et{ G oads dahtcm {h pjw {mj{ {mgp `ju sjp udjbbw ag`d!

  Lhbbhs nd ctwp! Ojwbj {hbk {md @tbbdap!

  D|duwhad psg{`mdk ha {mdgu dacgadp" jak lhbbhsdk Ojwbjp `ju! Ng`mjdb sjp

  edmgak mdu ga nw `ju" {mda Fjpydu jak Jbg`d" {mda Dnnd{{ jak Uhpjbgd .

  smg`m `halgundk {h nd {mj{ {mdw jud {hcd{mdu . jak {mda Dksjuk jak G!

  Mhs bhac mj|d wht edda j \jnygud8 G jpodk Dksjuk!

  Pga`d :7:=!

  Smj{ mjyydadk8 G sjp `tughtp!

  J `bja hl lhtu \jnygudp j{{j`odk htu mhtpd! Nw nh{mdu sjp lugcm{dadk

  jbb agcm{" udp{bdpp! Ph nw lj{mdu sda{ ht{ {h pdd gl {mdud sjp jaw{mgac

  mjyydagac ht{pgkd" ftp{ {h `hnlhu{ mdu! md sda{ pgbda{ lhu j ngat{d" nw

  nht{m mjacgac hyda {uwgac ah{ gnjcgad {md yg`{tud hl mgn" mtnja"

  |tbadujebd" jak ptuuhtakdk ew lhtu ebhhk{mgup{w |jnygudp! Md `ha{gatdk!

  G sjp eg{{da ew had hl {mdn! Phnd{mgac p`judk {mdn jsjw . G p{gbb kha{

  oahs smj{ g{ sjp . jak {mdw bdl{ nd edmgak! Jl{du {md {ujaplhunj{gha" G

  gkbdk jbhad ga {md shhkp! [md {mgup{ sjp kug|gac nd njk" et{ G oads {mj{ G

  mjk {h lddk phhadu {mja bj{du! [mj{p smda G lhtak @jubgpbd! md sjp

  pngbgac ahs" {md shup{ sjp h|du! Md {jtcm{ nd mhs {h mta{ jagnjbp" md

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  41/203

  d}ybjgadk {h nd {mj{ |jnygudp `htbk ptu|g|d ha {md ebhhk hl jagnjbp

  gap{djk hl mtnjap" et{ {mdw kha{ lhbbhs {mgp bgld p{wbd" tabdpp {mdw jud

  dg{mdu hebgcj{dk! Bgod Fjpydu! Md sjp {gudk hl lddbgac {md yjga jak {md ldju

  hl mgp |g`{gnp" md {mhtcm{ g{ sjpa#{ shu{m g{! md phtakdk ph yuhtk hl mgp

  euh{mdu jb{mhtcm mgp {had sjp `jptjb! Hu {mdw ftp{ bh|d mtnjap {hh nt`m

  {mj{ {mdw kha{ sja{ {h mtu{ {mdn" bgod {md udp{ hl nw ljngbw! mgp |hg`d .

  d|da {mhtcm g{ phtakdk phu{ hl pju`jp{g` . sjp {dakdu!

  Wht bh|d whtu ljngbw! G sjpa#{ jpogac!

  Md cugaadk! [mj{ he|ghtp8 md `mt`obdk!

  Wdp! G japsdudk pga`dudbw!

  Md bhhodk j{ nd jak sd htu dwdp bh`odk! G udjbbw kh! mgp |hg`d sjp

  ugacgac sg{m yugkd jak bh|d!

  [md ugkg`tbhtp tucd {h {dbb mgn G bh|d wht sjp h|duyhsdugac j{ {mgp yhga{"

  ph G {tuadk nw mdjk jsjw luhn mgp ndpndugvgac chbkda dwdp!

  [md udp{ hl {md fhtuadw mhnd sjp tad|da{ltb! D|duwhad sjp pgbda{ jp sd

  lhbbhsdk Ojwbj {h htu mhtpd! Jak G sjp |gptjbgvgac og`ogac nwpdbl jbb {md

  sjw {mdud!

  DYH\6

  [md pgbda`d sjp ogak hl guug{j{gac" et{ G lgctudk gl pmd sja{dk {h {jbo pmd

  shtbk j{ bdjp{ bhho j{ nd" et{ pmd ad|du kgk! G `htbka{ pdd mdu lj`d" {mtp G

  `htbka{ pdd mdu dwdp" jak ph G `htbka{ yhppgebw oahs smj{ pmd sjp

  {mgaogac! G ody{ bhhogac j{ mdu d|duw ahs jak {mda" sjg{gac lhu mdu {h

  `mjacd mdu yhpg{gha et{ g{ sjp bgod sjg{gac lhu j eugbbgja{ p{j{td hl j chkkdpp

  {h nh|d! Pmd kgka{ nh|d ja ga`m! Pmd ftp{ p{judk ht{ {md sgakhs bhhogac

  j{ ah{mgac!

  Ojwbjp {mhtcm{p gnybgdk {mj{ sd sdud adju {mdgu mhnd! G {ugdk {h p{jw ht{

  hl Ng`mjdbp mdjk jp md sjuadk" et{ G `htbka{! G kgka{ sja{ {h typd{ mgn"

  ph G lh`tpdk ha phnd{mgac dbpd ta{gb sd udj`mdk {h {md Psjap udpgkda`d!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  42/203

  G lh`tpdk ha Fjpydup {mhtcm{p! Hl `htupd md sjp pdapgac mjyygadpp jak

  yuhejebw mhyd luhn jbb hl tp! Kgp`hnlhu{ luhn Ng`mjdb! Jak {mj{ egvjuud

  bh|d |gedp {mj{ sdud `hngac ht{ hl Edbbj" {mgp {gnd ng}dk sg{m

  dnejuujppnda{! G kgka{ takdup{jak smw pmd sjp `hap{ja{bw dnejuujppdk!

  [mgp edjt{gltb `udj{tud smh pj{ ugcm{ ad}{ {h nd pmhtbka#{ lddb dnejuujppdk

  j{ jbb! Pmdp pt`m j edjt{w {mj{ pmd pmhtbk j`{tjbbw lddb yuhtk hl smh pmd gp

  jak mhs pmd bhhop bgod! Et{ pmd gpa#{! G kgka{ addk Fjpydup cgl{ hu ngad {h

  oahs {mj{ pmd gp j |duw mtnebd" `jugac" jak pdblbdpp ydupha! Pmd bh|dp mdu

  ljngbw gnndapdbw! Pmd sja{p ydj`d lhu d|duwhad! Pmdp jephbt{dbw ytud!

  Jak G jn" sg{mht{ j khte{" ga bh|d sg{m mdu jbudjkw!

  [md {gnd sda{ ew ztg`obw jak sd udj`mdk {mdgu mhtpd ga j lds ngat{dp!

  Sd jbb yjuodk htu `jup jak ch{ ht{! G pjs @jubgpbdp `ju yjuodk j`uhpp {md

  p{udd{" md ntp{ mj|d euhtcm{ Dpnd sg{m mgn!

  G kgka{ hlldu nw mjak lhu Edbbj {h mhbk {mgp {gnd" jlujgk {mj{ pmd shtbk

  udltpd g{! Gap{djk G ody{ eh{m nw mjakp ga nw yh`od{p ed`jtpd {mdw sdud

  j`mgac {h mhbk mdup jcjga! [md ybj`d smdud mdu poga {ht`mdk ngad bgl{ j

  {ujgb hl lgud edmgak! Lhu {md lgup{ {gnd ga jbnhp{ j `da{tuw" G ldb{ sjun{m!

  Jak g{ sjp j mdj|dabw lddbgac {hh!

  Nhn" kjk" sdud mhnd! Jak sd mj|d phnd nhud ctdp{p sg{m tp! Ojwbj

  `jbbdk ht{ lhu mdu yjuda{p ga j fhwltb |hg`d" Ng`mjdb sjp edmgak mdu" p{gbb

  {dapd et{ nhud j{ djpd {mja edlhud sg{m mgp lj{mdu adju mgn!

  Hm" kjubgac sdb`hnd mhnd! G mdjuk j ldnjbd |hg`d `jbb luhn gapgkd! [mj{

  ntp{ ed Udadd!

  Eh{m Jbg`d jak Ojwbj p{hyydk sjbogac jak bhhodk ej`o j{ nd sg{m {duuhu

  ga {mdgu dwdp! G p{judk j{ {mdn "`haltpdk! G bgp{dadk {h {mdgu {mhtcm{p? njwed

  {mdw mjk ja taybdjpja{ |gpgha! Et{ g{ sjp jbudjkw {hh bj{d!

  Sdb`hnd mhnd ogkp! G luhvd!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  43/203

  @mjy{du 0

  Kjuo ndnhugdp

  DYH\6

  [md |hg`d {mj{p edda mjta{gac nd lhu h|du :99 wdjup! [md |hg`d {mj{ pda{ j

  pmg|du ty jak khsa nw pygad! [md |hg`d {mj{ edbhacdk {h had hl {md

  nhap{dup smh pbjtcm{dudk nw ljngbw bgod jagnjbp jak `mjacdk nd {h had

  hl {mdn!

  Dksjuk8 Edbbj sjp p{gbb ew nw pgkd" j shuugdk d}yudppgha ha mdu lj`d!

  Dksjuk" jud wht hojw8 mdu |hg`d sjp cd{{gac j bg{{bd mgcm yg{`mdk!

  Yjag`odk! [md d}yudppgha ha nw lj`d ntp{ mj|d lugcm{dadk mdu!

  Dksjuk" `jbn khsa! AHS* Fjpydu sjuadk nd! Lddbgac {md mj{udk" {md

  jacdu" {md jchaw" {md |dacdja`d! Md pda{ mdj|w `jbngac sj|dp et{ G kgka{

  lddb {mdn" G sjp ptuuhtakdk ew j egc" {mg`o eteebd hl jacdu {mj{ G kgka{

  lddb jaw{mgac et{ mj{udk!

  Nw nht{m sjp psgnngac sg{m |dahn" nw bgyp sdud `tubdk ty {h pmhs nw{dd{m" G sjp jbudjkw mjbl `uht`mdk udjkw {h pyugac j{ {md ejp{juk smh

  kdp{uhwdk nd!

  Dksjuk" wht kha{ sja{ {h kh {mgp! Ftp{ {mgao lhu j ngat{d hojw8 Jbg`dp

  |hg`d sjp yjag`odk et{ G kgka{ mdju {md shukp! G sjp lju chad

  J cuhsb dp`jydk nw nht{m!

  Smj{p chgac ha8 {mj{ sjp @jubgpbdp |hg`d! Md p{hhk j{ {md luha{ khhu mgp

  dwdp sda{ sgkd smda md pjs nw `tuuda{ yhp{tud!

  Dksjuk" smj{ jud wht khgac8 Dpnd sjp p{jakgac edmgak mgn sg{m {md

  pjnd shuugdk d}yudppgha jp phha jp pmd pjs nd! Phndsmdud gapgkd {mgp

  mhtpd p{hhk nw shup{ dadnw!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  44/203

  Dksjuk8 Edbbj sjp {duuglgdk ahs" G `ja eh{m mdju g{ ga mdu |hg`d jak pdd

  g{ ha mdu lj`d! Et{ j{ {md nhnda{ G kgka{ `jud jeht{ jaw{mgac! G sja{dk {h

  ogbb mgn!

  J ldnjbd" Udadd" p{hhk edpgkd Dpnd! Mdu dwdp sdud sgkd" j nguuhu {h

  d|duwhad smh sdud p{jakgac adju nd!

  Jah{mdu cuhsb sjp t{{dudk! [mgp {gnd bhtkdu! G sjp `jbbgac lhu mgn {h `hnd

  ht{!

  Dksjuk ah{ mdud! [hh njaw mtnjap adjuew" {mdw sgbb mdju wht! @jubgpbd

  sjuadk nd" et{ G kgka{ `jud!

  Smj{ {md mdbb gp chgac ha ht{ mdud8 Ng`mjdb bhhodk ltughtp smda md pjs

  nd" et{ ah{ ptuyugpdk! Md pjs {mgp `hngac!

  Jak {mda G pjs mgn!

  [md ebj`o mjgudk kd|gb!

  G btacdk j{ mgn" oahsgac {mj{ {mgp {gnd G sjp p{uhac dahtcm {h ugy mgp mdjk

  hll!

  Phnd{mgac pbjnndk ga{h nd oah`ogac nd {h {md cuhtak! G sjp cuhsbgac"

  {mujpmgac ugcm{ jak bdl{" et{ G sjp ygaadk {h {md cuhtak ew {hh njaw

  mjakp!

  G {mhtcm{ G sda{ njk" et{ G `htbk mj|d pshua {mj{ G sjp mdjugac ntpg`!

  Bhtk ntpg`! Uh`o ntpg` d|da!

  KGD* G p`udjndk j{ {md ebj`o mjgudk bdd`m" nw |hg`d ebdakdk sg{m {md

  ntpg`! KGD WHT EBHHKW EJP[JUK! G sjp sgbkbw ht{ hl `ha{uhb!

  Md sjp p{jakgac ugcm{ ga luha{ hl nd! Ftp{ j lds ldd{ jsjw! Gl G ftp{ `htbk cd{

  {h mgp ad`o

  Nw p`udjnp {tuadk ga{h phep jp G udndnedudk d|duw kd{jgb hl {md

  tadaktujebd" talhucd{{jebd agcm{! WHT OGBBDK NW LJNGBW

  WHT @HBK EBHHKDK YJUJPG[D! G pyj{ {md shukp j{ mgn!

  G sjp cjpygac jak `uwgac {djubdppbw jak mwp{dug`jbbw" G udjbgvdk {mj{ G p{gbb

  `htbka{ nh|d! G bhhodk juhtak nd {h pdd smh sjp mhbkgac nd! @jubgpbd

  sjp mhbkgac nw bdl{ jun" Dnnd{{ mjk mgp junp bh`odk juhtak nw {huph ga

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  45/203

  j cugy {mj{ shtbk mj|d `utpmdk nd gl G sdud mtnja" Ng`mjdb sjp mhbkgac

  nw h{mdu jun edmgak nw ej`o jak md mjk mgp ugcm{ jun juhtak nw ad`o!

  G kgka{ pdd Fjpydu! G bhhodk juhtak {h lgak mgn oaddbgac ha {md lbhhu sg{m

  Jbg`d oaddbgac edpgkd mgn " mdu mjakp ha mgp pmhtbkdup" ptyyhu{gac mgn!

  [md yhsdu hl {md dnh{ghap {mj{ sdud lgugac ht{ hl nd ntp{ mj|d `ugyybdkmgn!

  G pjs Dpnd! Mdu mjakp h|du mdu nht{m ga mhuuhu! Jak Udadd sjp khgac

  {md pjnd!

  Uhpjbgd sjp p{jugac j{ nd sg{m mdu nht{m hyda" mdu lj`d `utnebdk sg{m

  cugdl!

  Edbbj sjpa#{ bhhogac j{ nd" pmd sjp bhhogac j{ mgn" mdu lj{mdu" sg{m

  ed{ujwdk yjgadk dwdp! Md sjp bhhogac j{ mdu . G sja{dk {h ugy mgp dwdp ht{ftp{ lhu bhhogac mdu sjw . et{ pmd bhhodk jsjw luhn mgn {h bhho j{ nd! Mdu

  dwdp sdud jyhbhcd{g`" d|da ahs pmd ldb{ jp gl jbb hl {mgp sjp mdu ljtb{!

  Gn phuuw! mgp |hg`d njkd nd pmg|du sg{m kgpctp{! Md sjp jyhbhcgvgac8

  Gn ph phuuw!

  WHT MJ\D [MD ADU\D [H JYHBHCGVD8 nw |hg`d pmhho dg{mdu

  luhn nw ta`ha{uhbbdk nh|dnda{p hu nw `uwgac! [md habw {mgac {mj{

  shtbk njod nd bdpp udytbpdk ew wht" gp gl G ogbbdk wht! G sjp pydjogac ga j

  bhs ndaj`gac |hg`d" t{{dugac d|duw shuk sg{m yud`gpgha" ph md shtbk oahs{mj{ G ndja d|duw shuk!

  G|d `mjacdk ahs" Gn ah{ smh G sjp :99 wdjup jch! G|d edda {uwgac {h

  njod ty lhu smj{ G kgk. G `t{ mgn hll!

  WHT @JA[ NJOD TY LHU SMJ[ WHT KGK! WHT @JA[

  NJOD TY LHU OGBBGAC NW LJNGBW! NW NH[MDU! NW

  LJ[MDU! HBG\GJ! PJUJM! WHT @JA[ NJOD TY LHU

  @MJACGAC ND! SMJ[ WHT KGK @JAAH[ ED TAKHAD! G ldb{

  ph ybdjpdk smda G pjs mgn sga`gac" et{ ah{ d|da `bhpd {h smj{ G sja{ {h

  lddb! [h smj{ G sja{ mgn {h lddb!

  G oahs! Hl `htupd ah{! Gbb jbsjwp ed phuuw lhu smj{ G mjk khad {h wht! md

  ujgpdk mgp mjakp yjbnp ty jp gl md gp ptuudakdugac {h {md yhbg`d! Chk" md

  sjp {md yhbg`d!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  46/203

  WHTU JYHBHCGDP KHA[ UDJBBW @T[ G[! G KHA[ SJA[

  [MDN! G SJA[ WHT KDJK* G {mujpmdk jcjga {uwgac {h cd{ ludd!

  Sja{gac {h ogbb {mj{ kdnhag` ebhhkpt`odu!

  Bd{ mgn ch! md hukdudk {md hadp smh sdud mhbkgac nd!

  Smj{8 Ng`mjdb mgppdk!

  Bd{ mgn CH* md wdbbdk j{ mgn!

  Md gnndkgj{dbw bd{ ch hl nw jun jak ad`o! Dnnd{{ sjp p{gbb mhbkgac ha {h

  nd" jak ph sjp @jubgpbd!

  Md sgbb j{{j`o wht! @jubgpbd sjuadk!

  G oahs! md phtakdk udpgcadk!

  G {mhtcm{ G mdjuk j smgnydu! Et{ G kgka{ `jud smh g{ sjp!

  Jud wht ptud jeht{ {mgp8 Dnnd{{ phtakdk taptud" et{ md sjp jbudjkw

  bhhpdagac mgp cugy j bg{{bd!

  Bd{ mgn ch! md udydj{dk!

  AH* sd jbb smgyydk htu mdjkp {h pdd Edbbj bhhogac {duuglgdk j{ tp {mda j{

  mdu lj{mdu {mda ej`o j{ tp! Smj{ jud wht khgac8 pmd sjp pydjogac {h nd!

  Kh wht sja{ {h ed bgod mgn8

  G p{judk j{ mdu ga kgpedbgdl! MHS D][email protected][BW @HTBK G ED BGOD

  MGN8 G wdbbdk j{ mdu!

  Wht sja{ {h ogbb mgn ftp{ bgod md ogbbdk whtu ljngbw8 pmd jpodk nd ga j

  `jbn |hg`d!

  G sja{ {h j|dacd nw ljngbwp yjga! NW yjga! mhs `htbka{ pmd

  takdup{jak {mj{8

  Ew ogbbgac nw lj{mdu8

  G sda{ pgbda{ lhu j pd`hak et{ {mda ud{hu{dk! Md gp ah{ whtu lj{mdu! G

  pyhod {muhtcm nw {dd{m mhbkgac ej`o jah{mdu cuhsb!

  Md gp jp nt`m j lj{mdu {h nd jp @jubgpbd gp {h wht!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  47/203

  @jubgpbd gp ah{ j nhap{du! pmd sjp jeht{ {h udybw et{ G `t{ mdu hll Smw

  jud wht kdldakgac mgn8 G jpodk! Smw shtbk wht kdldak j nhap{du bgod

  mgn8 G pda{ mgn j kdj{m cbjud sgaagac j sga`d jak bhhodk ej`o {h mdu!

  @mjubgd mjp `mjacdk! Wht kha{ oahs smh md gp! pmd sjp p{gbb kdldakgac

  mgn!

  G oahs mgn dahtcm! Jak md `htbka{ mj|d `mjacdk" wht `jaah{ gnybja{

  chhkadpp ga j mdju{ {mj{ khdpa#{ lj{mhn {md shuk ndu`w! {mgp {gnd g{ sjp

  Edbbj smh sga`dk!

  Dksjuk! Ybdjpd! Gn edccgac wht" kha{! pmd ybdjkdk" mdu dwdp sdud

  cbgp{dagac jp gl pmd sja{dk {h `uw!

  Smw8 G jpodk ga j bhs |hg`d! Smw shtbk G sja{ {h bd{ mgn ch8 [md

  nja smh {hu{tudk nd! [md nja smh ogbbdk nw nh{mdu" lj{mdu" jak nwpgp{dup ga `hbk ebhhk! Jl{du j `da{tuw hl pdju`mgac lhu {mgp mdju{bdpp bdd`m"

  smw shtbk G ah{ ogbb mgn smda mdp p{jakgac ugcm{ ga luha{ hl nd8 [dbb nd

  SMW8 nw |hg`d sjp bhtk ew {md {gnd G lgagpmdk! Nw mdju{ `htbk ztg{d

  bg{dujbbw edj{ ej`o {h bgld luhn jbb {md jacdu" {md mj{udk jak {md |dacdja`d!

  D|duw pd`hak {mj{ yjppdp sj{`mgac mgn p{jakgac {mdud ga had ygd`d njodp

  nd mj{d mgn nhud" njodp nd sja{ {h ogbb mgn nhud jak nhud!

  Ed`jtpd Gn jpogac wht ah{ {h ogbb mgn! Lhu nd! pmd sjp bhhogac j{ nd ga

  {md dwd sg{m t{{du `halgkda`d {mj{ G shtbk ej`o khsa! [mj{ {mgp pgnybd

  udjpha shtbk njod nd ptuudakdu!

  Jak g{ kgk!

  G p{judk j{ mdu ga kgpedbgdl! Pmd p{hhk mdu cuhtak" fjsp bh`odk jak pmd sjp

  sjg{gac lhu nd {h `jbn khsa! [h lhucd{ d|duw{mgac {mj{ mjp mjyydadk {h

  nw ljngbw! D|duw{mgac {mj{ mjp mjyydadk {h nd! Jak ftp{ bdj|d!

  G pbgyydk jsjw luhn @jubgpbd jak Dnnd{{p mhbk jak p{ju{dk utaagac ga {md

  hyyhpg{d kgud`{gha" jsjw luhn mgn" jsjw luhn Edbbj" jsjw luhn nw ljngbw"

  jsjw luhn d|duw{mgac! G ftp{ uja ahap{hy!

  Nw pgbda{ mdju{ sjp pztgungac sg{m yjga! [md cgub G bh|dk sjp kdldakgac nw

  dadnw! Jak G cj|d ty ha ogbbgac nw shup{ dadnw . yuhejebw {md habw

  `mja`d Gbb d|du cd{ {h ogbb mgn . ftp{ ed`jtpd pmd jpodk nd ah{ {h!

  Pmd oads {mj{ G bh|dk mdu" jak pmd tpdk {mj{ lj`{ jcjgap{ nd!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  48/203

  Jak pmd sha!

  G jn j ngpdujebd nja smhp ga bh|d sg{m {md habw ydupha smh mjp {md

  jegbg{w {h kdp{uhw nd!

  EYH\6

  G kgka{ nh|d jp md uja hll! G `htbka{! G ftp{ p{hhk p{gbb p{jugac ga {md

  kgud`{gha smdud md kgpjyydjudk! G mtu{ mgn ga {md shup{ sjw yhppgebd! G

  ed{ujwdk mgn! Et{ G habw kgk g{ lhu nw nh{mdu!

  Smgbd md sjp p`udjngac ga jchaw {md shukp {mj{ njkd tp pdd @mjubgd lhu

  smh md udjbbw sjp . p{gbb gp . nw nh{mdu sjp ga pmh`o! Mdu smgnydup sdud phljga{ {mj{ G {mhtcm{ G sjp gnjcgagac {mdn! Pmd sjp mtu{ jp sdbb! Et{ pmd p{gbb

  bh|dp mgn" bgod G bh|d Dksjuk! Mhadp{bw G kgka{ oahs mhs pmd ody{ pgbda{

  jp pmd sj{`mdk mdu bh|d edgac {mudj{dadk h|du jak h|du! Et{ G oads {mj{

  pmd shtbk udcud{ g{ gl md kgk kgd! Ph G mjk {h p{hy mgn! Et{ ga hukdu {h mj|d

  khad ph" G mjk {h tpd smj{ G {mhtcm{ md ldb{ lhu nd jcjgap{ mgn! G kgka{

  oahs gl md bh|dk nd" G kgka{ d|da oahs gl md bgodk nd! Et{ G mjk {h {jod j

  `mja`d! Jak g{ shuodk!

  D|duwhad sjp p{jugac j{ nd! Phnd ga kgpedbgdl! Phnd ga pmh`o! Jak habw{sh p{judk j{ nd ga yd{{w ed`jtpd {mdw sdud {md hadp smh takdup{hhk smw

  G kgk {mgp! Fjpydu jak Udadd! Fjpydu `htbk pdapd {md ctgb{ jak {md jchaw {mj{

  G ldb{ ugcm{ ahs" jak Udadd yuhejebw oads {md nhnda{ pmd pjs nd bhhogac

  j{ Dksjuk {mj{ G bh|dk mgn! G sjp jbsjwp ja hyda ehho {h mdu! Ph pmd oads

  {mj{ {mdudp ah sjw G shtbk mtu{ mgn {mgp sjw" tabdpp g{ sjp lhu j kjna

  chhk udjpha!

  G `htbka{ {jod {md p{judp jawnhud" ph G uja ga {md hyyhpg{d kgud`{gha {mj{

  Dksjuk {hho! G kgka{ udpyhak {h Udaddp `jbbp! G kgka{ `jud jeht{ @mjubgd!

  G kgka{ `jud jeht{ Fjpydup takdup{jakgac! G kgka{ `jud jeht{ {md h{mdup

  ngptakdup{jakgac! G kgka{ `jud jeht{ jaw{mgac! G ftp{ uja!

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  49/203

  @mjy{du ;

  Kdajbg

  DYH\6

  G kgka{ p{hy utaagac! G uja lhu mhtup jak mhtup! G uja {muhtcm {md {uddp ga

  {md lhudp{" yjp{ {md mgcmsjwp" `uhppgac {muhtcm mtnjap smh `htbka{ pdd

  nd ktd {h nw pyddk! Jak sg{m d|duw p{dy G {hho" nw pgbda{ mdju{ sjp edgac

  ugyydk ga pmudkp! G uja ljp{du! Jak G p{ju{dk {h {ugy hl{da! Ga jbb nw wdjup

  {mj{ G bg|dk jp j |jnygud" G ad|du {ugyydk" ah{ ha`d! G kha{ {mgao |jnygudp{ugy j{ jbb! G kgka{ sja{ {h p{hy! G sja{dk {md yjga p{hy! [h ht{ uta g{! Et{ G

  `htbka{ njod g{ ljkd jsjw! [md jchaw {mj{ G ldb{ sjp tadaktujebd! Sjp g{

  ed`jtpd G sjp mtu{ ed`jtpd hl smj{ pmd sja{dk8 Hu sjp g{ ed`jtpd G bdl{8

  Ed`jtpd G bdl{ mdu8

  G pogkkdk {h j mjb{ smda G pndb{ j ljngbgju p`da{!

  G{ sjp ljga{! Yuhejebw j lds kjwp hbk" et{ p{gbb {mdud! G{ sjp [jawjp `bja!

  [mdw ntp{ mj|d edda mta{gac adjuew! [mj{ ndjap {mj{ G|d udj`mdk

  Jbjpoj! G {mhtcm{ lhu j nhnda{ jak {mda kd`gkdk {mj{ g{ sjp j chhk gkdj

  lhu nd {h p{jw j lds kjwp sg{m {mdn ta{gb G lgctudk smj{ {h kh ad}{!

  G lhbbhsdk {mdgu p`da{! G{ sjp cd{{gac p{uhacdu jp G ody{ utaagac! G{ sjp kjsa

  smda udj`mdk {mdgu egc mhtpd!

  [jawjp `bjap bgod ja d}{dapgha {h htu ljngbw ga Jbjpoj! [jawj gp {mdgu

  bdjkdu! [md shnda jud Gugaj" Oj{gd" jak @junda! Jak {md nda jud

  Dbdjvju jak Cjuud{{! @junda gp Dbdjvjup nj{d" jak Oj{gd gp sg{m Cjuud{{

  et{ eh{m Gugaj jak [jawj jud p{gbb pgacbd!

  G sjp j bg{{bd ta`hnlhu{jebd ew {md lj`{ {mj{ G mjk ah had dbpd {h ch et{ {h

  [jawj" ed`jtpd sdbb" bd{p ftp{ pjw {mj{ pmd kgka{ ztg{d mgkd mdu {mhtcm{p

  luhn nd . jak {mdw sdud ah{ jbsjwp ybdjpja{!

  Dnnd{{ tpdk {h {djpd nd jeht{ mhs [jawj mjk mjk j `utpm ha nd! Et{ G

  udjbbw kha{ sja{ {h edbgd|d {mj{ [jawj shtbk `uhpp {md bgad smda G addkdk

 • 8/9/2019 The Meaning of True Love

  50/203

  phnd ptyyhu{ luhn nw ljngbw jak j ybj`d {h p{jw! Et{ gl pmd kgk" {mda Gbb

  lgak phndybj`d dbpd ed`jtpd G udjbbw kha{ addk {md d}{uj yudpptud! G addk

  {h lh`tp jak {h `bdju nw ngak!

  G udj`mdk {md khhu jak oah`odk bgcm{bw!

  [md khhu pstac hyda jak @junda sjp p{jakgac sg{m j mtcd pngbd ha mdu

  lj`d!

  Dksjuk8 mdu |hg`d sjp `mjucdk sg{m d}`g{dnda{ {mj{ G mjk {h pngbd ej`o!

  Smj{ jud wht khgac mdud8 pmd jpodk jp pmd bgcm{bw mtccdk nd!

  Edlhud G `htbk japsdu" Dbdjvju cudd{dk nd! Dksjuk" mhs ag`d {h pdd wht

  jcjga! md pngbdk jp md pmhho nw mjak!

  [mjao wht Dbdjvju" G.

  Dksjuk8 G sjp `t{ hll ew [jawj! Hm" Dksjuk! pmd uja {hsjukp nd!

  Jb{mhtcm G pmhtbka#{ udjbbw ed ptuyugpdk et{ g{ {hho nd hll ctjuk smda pmd

  {muds mdu junp juhtak nd! G {ugdk {h ed jp yhbg{d jp yhppgebd jak mtccdk

  mdu ej`o jsosjukbw {mda bgcm{bw ytpmdk mdu jsjw!

  Smj{ jud wht khgac mdud8 Jud {md udp{ hl {md @tbbdap sg{m wht8 Jud wht

  mdud jbhad8 [jawj j{{j`odk nd sg{m j pdugdp hl ztdp{ghap!

  G `mt`obdk! Ah" nw ljngbw gp p{gbb ga Lhuop! G sga`dk pbgcm{bw jp Gudndnedudk smdud G ftp{ `jnd luhn! Gn ha nw hsa! {mgp had pda{da`d

  udjbbw ndja{ j bh{! G sjp ha nw hsa! G {ugdk {h pngbd {h mgkd {md pjkadpp!

  [mda smw jud wht mdud8 Gp phnd{mgac suhac8 [jawj bhhodk shuugdk" jp

  pmd ctgkdk nd gapgkd {md mhtpd!

  G sjp shakdugac gl G `htbk eh{mdu wht sg{m nw yudpda`d lhu j lds kjwp" gl

  {mj{p jbugcm{! G jpodk jp G pj{ khsa ha {mdgu `ht`m

  [jawj bhhodk j bg{{bd pmh`odk! Pmd oads G kgka{ `hnd mdud tabdpp G sjp

  sg{m nw ljngbw! Pmd oads {mj{ G sjp jbsjwp ta`hnlhu{jebd sg{m mdu