Termeni Si Expresii Latina Examen Roman

  • View
    25

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ROMAN

Text of Termeni Si Expresii Latina Examen Roman

Capitolul I Obiectul si importanta dreptului roman

1 . Obiectul dreptului privat roman

(1)

Text opera legislative a lui Iustinian

Juris prudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia

=Jurisprudenta este cunoasterea lucrurilor divine si umane, stiinta a ceea ce este drept si nedrept

Ulpian principiile dreptului

Juris praecepta sunt haec : honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere

=Principiile dreptului sunt : a trai in mod onorabil, a nu vatama pe altul, a da fiecaruia ce este al sau

Ulpian despre dreptul public si privat

Publicum Ius est quod ad statum rei romanae spectat, privatum quod ad singulorum utilitatem

=Dreptul public este acela care se refera la organizarea statului roman , iar dreptul privat este acela care se refera la interesele fiecaruia .3. Diviziunile dreptului roman (6)ius civile = dreptul civil

ius gentium dreptul gintilor

ius natural = dreptul natural

Capitolul II

Istoria sociala si politica a Romei

(1)

Comitia curiata = adunarea patricienilor comitia centuriata = comisia centuriilor ( dupa avere si patricieni si plebei )

Pontifi= preoti pagani romani

Proles= proletari ; cei ce avau singura avere copiii

Comitia tributa = comitia pe cartiere , triburi

Concilium plebis = consiliul plebei

Imperium =drept de comanda

potestas= dreptul de a administra

Trbunatul =adunare a poprului care avea inclusi 5 tribuni plebei cu drept de Veto Consul,pretor , dictator = magistrati cu imperium

censor , questor, edili curuli= magistrati cu potestasiurisdictia contentiosa = jurisdictie contencioasa, cu interese divergente

iurisdictia gratiosa= iurisdictia voluntaria=jurisdictie cu interese convergente

Restitutio in integrum=procedeu administrative care desfiinta actul juridic pagubitor pentru reclamant , a.i. partile erau puse in situatia anterioara incheierii acelui act .

provocatio = procedura apelului

IZVOARELE DREPTULUI ROMAN

Ius = drept

Fas=religieuti rogas = cuvinte pronuntate in adunarile populare pentru aprobarea unei legiantique = cuvinte pronuntate in adunarile populare pentru neaprobarea unei legi

Gaius afirma despre lege ca este :

quod populus romanus iubet atque constituit =

ceea ce poporul roman decide si hotaraste

(7) Structura LegiiPrescriptio Rogatio Sanctio , partile componente ale legiiPrescriptio cuprinde : Numele magistratului , comisiile in care a fost votata legea , data votarii, ordinea votarii in cadrul comnitiilor

Rogatio cuprinde textul legii , dupa caz impartit in capitol si paragrafe

Sanctio cuprindea consecintele ce decurg din incalcarea dispozitiilor cuprinse in rogatio

(8) Legea celor XII tabledecemvirii legibus scribundis = cei zece barbati care au scris Legea celor XII table

Carmen necesarium =lectie obligatorie pentru elevi memorarea legii celor XII table conform spuselor lui Cicero chiar si la 400 de ani dupa intrarea in vigoare .

(9) Magistratii romaniIus edicendi = drept de a edicta

Album, tablitele vopsite in alb si puse in forum ale edictelor praetorilor

Edicta perpetua =edict perpetuu

Edicta repentina = edict ocazional

Edictum vetus sau translaticium = partea veche a edictului

Pars nova= partea noua a edictului

(11) Raportul dintre Dreptul civil si Dreptul pretorianDigeste definitia dreptului praetorian in raport cu dreptul civil

Ius praetorum est quod praetores introduxierent, adjuvandi , vell suplendi, vell corigendi iuris civilian gratia, propter utilitatem publicam.=Dreptul praetorian este acela care a fost stabilit de pretor pentru a veni in ajutorul, a-l corecta si suplini conform binelui public. Marcianus afirma ca :

nam et ipsum ius honorarium viva vox est iuris civilis

=Dreptul praetorian este vocea vie a dreptului civil

(14) Jurisprudenta laica in epoca vecheCicero spunea:

domus iurisconsulti totius oraculum civitatis =

=Locuinta jurisconsultului este oracolul intregii cetati

respondere= consultatii oferite in forum in legatura cu felurite cauze

Cavere = consultatii oferite in legatur cu forma actelor juridiceAgere= indrumarile date judecatorilor cu privire la felul in care trebuia condus un proces

Actio de dolo= actiunea de dol creata de Aqujilius Gallus, contemporan si prieten cu Cicero(16) Lucrarile Jurisconsultilor clasiciLiber singularis si ius civile sunt lucrarile jurisconsultului Mucius Scaevola

Libri tres Iuris civilis este lucrarea lui Masurius Sabinus

Liber singularis enchiridia lucrarea lui Pomponius despre jurisprudenta veche

primus omnium primul dintre totiQuestiones si Responsa lucrari ale lui Papinian

Libri ad edictum si Libri ad Sabinum lucrari ale lui Iulius Paulus

Institutiones lucrari ale lui Gaius si ale lui Ulpian

Sententiae lucrari ale lui Papinian Paul si Ulpian

Digestele sunt lucrari ale lui Salvius Iulianus si Ulpius Marcelus

(18) Ius publice respondendi ius respondendi ex auctioritate principis = dreptul de a raspunde sub autoritatea principelui

( 21 ) Senatusconsultele

Senatusconsultele = orationes imparatul sau un reprezentant al acestuia citea in fata senatului anumite acte dupa care nici macar nu astepta votul senatului, care vota automat aceste noi acte normative, cu forta de lege, izvoare formale de drept.

(22) Constitutiunile imperiale constitutio principis est quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit = ceea ce imparatul hotraraste prin decret edict sau scrisoare. Erau de 4 feluri edicte, mandate , decrete , rescripte.

epistula = scrisoare - una din formele rescripta

liber rescriptorum= lucrare de sistemarizare a rescriptelor

(27) Codul =(Codex)

Codex repetitae praelectionis= Codul Iustinian editia revazuta

(31) Opera legislative a lui Iustinian

Corpus iuris civilis= Culegere de drept civil

PROCEDURA CIVILA ROAMANA

PROCEDURA LEGISACTIUNILOR

( 2) Evolutia proceduriiIn iure=in fata magistratului

in iudicio= in fata judecatorului

(4) Justitia private

Vim vi repelere licet = violent poate fi indepartata prin violent

Legisactiuni de judecata

Sacramnetum=pariu

Iudicis arbitrive postulatio= cerere de arbitru judecator

Condictio=somatieLegisactiuni de executrare

Manus iniecto= actiunea mainii

Pignoris capio= luarea de gaj

(8) Procedura Legisactiunilor

ordo iudiciorum privatorum = complexul de reguli care guverneaza desfasurarea procesului civil in doua fazeProcedee de citare

In ius vocatio = convocarea in fata magistratului

vadimonium extrajudiciar = conventia partilor de a se prezenta in justitie

Condictio= somatie

Confesio in iure=marturisire in instant

Confesus pro iudicati est=cel ce a recunoscut este cel condamnat

Infitiato=paratul neaga pretentiile reclamantului

non defensio uti oprtet= insufficient aparatDo= numeste judecatorul

Dico=Cu titlul provizoriu atribuie bunul uneia din parti .

Addico= Ratifica declaratia uneia din parti

(13) Procedee de solutionare a unor litigii pe cale administrativaStipulationes pretoriae= contracte verbale incheiate de parti din ordinal pretorului

Missio in possesionem=trmiterea in posesia bunurilor paratului la refuzul citariiInterdicta= dispozitii prin care pretorul ordona partilor sa incheie sau nu un act juridic, simple sau duble.

(14) Activitatea partilorLitis contestation= atestarea procesului cu scopul trecerii in faza a doua cu martori

Patronus causarum= avocet pledant in favoare partiiPostmeridiam praesenti litem addicito = Partea prezenta la amiaza castiga procesul

(15) Judecatorul unicIudex unus=judecator unic

Recuperatores=judecatorii ce judecau in tribunalele cu nuamr impar de judecatori, in procese dintre cetateni si peregrini

Decemviri litibus iudicandis = cei zece barabti care judecaCentrumviri litibus iudicandis = cei 100 barbati care judeca

(16) Sacramentum Sacramentum in rem= actiune a legii (legisactiune) de revendicare a lucrului

Sacramentum in personam= actiune a legii (legisactiune) de revendicare a creantei

Hunc ego hominem meum esse aio, ex iure quiritum, secundum suam causa, sicut dixi ecce ,tibi vindictam imposui = Acest sclav este al meu conform dreptului quiritilor, conform cu conditia sa juridica , dupa cum am spus, iata, am pus nuiaua pe tine.Mittite ambo hominem= lasati amandoi sclavul

Praedes litis et vindicarum= garanti

Sponsio=contract solemn in scopul iesiri din indiviziune

Trans Tiberim= in strainatate ( peste tibru)

Vindex = persoana care in nume propriu contesta dreptul creditorului , un garant in favoarea debitorului.

***********************************************************************************

Procedura Formulara

1. notiuni introductive

Legea Aebutia

Legea Iuliae Judiciarae

2.Formula

Structura formulei

Partiile principale

Intentio afirmarea pretentilor reclamantului

Intentio certa- cand obiectul pretentiilor reclamantului era precis determinat

Intentio incerta-cand dreptul reclamantului urma sa fie apreciat de judecator

Demonstratio cauza juridica (izvorul) pretentilor reclamantului Adiudicatio

Codemnatio judecatorul era investit de catre pretor cu dreptul de