SRPS OHSAS 18001

  • View
    244

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SRPS OHSAS 18001 standard

Text of SRPS OHSAS 18001

SRPSKI STANDARD

SRPS OHSAS 18001April 2008.Identian sa OHSAS 18001:2007

Sistem upravljanja zatitom zdravlja i bezbednou na radu Zahtevi

Occupational health and safety management systems Requirements

I izdanje

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE

Referentna oznaka SRPS OHSAS 18001:2008 (sr)

The translation of OHSAS documens are reproduced with the permission of the OHSAS Project Group under licence number 2007ET0037. This licence is issued and administered by BSI (on behalf of the OHSAS Project Group). In any cases of dispute the English original shall be taken as authoritative. Prevedeni OHSAS dokumenti reprodukovani su uz dozvolu OHSAS Projektne grupe, pod brojem licence 2007ET0037. Ova licenca je izdata od strane BSI, koji njome i upravlja (u ime OHSAS Projektne grupe). U sluaju bilo kakvog spora, merodavnim e se smatrati originalni dokument na engleskom jeziku.

AUTORSKA PRAVA ZATIENAAutorska prava za srpske standarde i srodne dokumente pripadaju Institutu za standardizaciju Srbije. Umnoavanje, u celini ili delimino, kao i distribucija srpskih standarda i srodnih dokumenata, dozvoljeni su samo uz saglasnost Instituta za standardizaciju Srbije.

ISSIzdaje Institut za standardizaciju Srbije INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU SRBIJE 11030 Beograd, Stevana Brakusa 2, p.f. 2105 Telefoni: Telefaks: Prodaja: Informacioni centar: jus1@jus.org.yu prodaja @ jus.org.yu www.jus.org.yu (011) 35-41-260, 35-41-261 (011) 35-41-257 (011) 25-47-496 (011) 25-47-293

ISS

SRPS OHSAS 18001:2008

Ovaj standard doneo je direktor Instituta za standardizaciju Srbije reenjem br. 1218/12-52-01/2008 od 23. aprila 2008. godine. Ovaj standard je identian sa standardom OHSAS 18001:2007, Occupational health and safety management systems Requirements.

Nacionalni predgovorOvim standardom povlai se i zamenjuje dokument OHSAS 18001:2007. Ovaj standard izradila je Komisija za standarde iz oblasti sistema upravljanja zatitom ivotne sredine, KS A207. Standard SRPS OHSAS 18001:2008 predstavlja prevod standarda OHSAS 18001:2007 sa engleskog na srpski jezik.

i

ISS

SRPS OHSAS 18001:2008

SadrajStrana Zahvalnost ..........................................................................................................................................................2 Predgovor ...........................................................................................................................................................3 Uvod ...................................................................................................................................................................5

1 2 3 4

Predmet i podruje primene .....................................................................................................................7 Referentne publikacije .............................................................................................................................7 Termini i definicije...................................................................................................................................8 Zahtevi OH&S sistema upravljanja........................................................................................................11

Prilozi Prilog A (informativan) Veza izmeu OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000 ..................19 Prilog B (informativan) Veza izmeu OHSAS 18001:2007, OHSAS 18002 i ILO-OSH:2001, Smernice za sisteme upravljanja zatitom zdravlja i bezbednou na radu ...........................................22 Bibliografija......................................................................................................................................................26 Slike Slika 1 Model sistema upravljanja zatitom zdravlja i bezbednou na radu za ovaj OHSAS standard.......6 Tabele Tabela A.1 Veza izmeu OHSAS 18001, ISO 14001:2004 i ISO 9001:2000 ............................................19 Tabela B.1 Veza izmeu OHSAS 18001, OHSAS 18002, i ILO-OSH:2001 Smernice za sisteme upravljanja zatitom zdravlja i bezbednou na radu.............................................................................24

1

SRPS OHSAS 18001:2008

ISS

ZahvalnostOvo izdanje OHSAS 18001 doneto je kao rezultat zajednikog rada sledeih organizacija: American Industrial Hygiene Association (AIHA) Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin (AENOR) Association of British Certification Bodies (ABCB) British Standards Institution (BSI) Bureau Veritas Comisin Federal de Electricidad (CFE), (Gerencia de la seguridad industrial) Czech Accreditation Institute (CAI) Det Norske Veritas (DNV) DS Certification A/S EEF the manufacturers organization ENLAR Compliance Services, Inc. Health and Safety Executive1) Hong Kong Quality Assurance Agency (HKQAA) Inspecta Certification Institution of Occupational Safety and Health (IOSH) Instituto Argentino de Normalizacin y Certificacin (IRAM) Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin (ICONTEC) Instituto de Normas Tcnicas de Costa Rica (INTECO) Instituto Mexicano de Normalizacin y Certificacin (IMNC) Instituto Uruguayo de Normas Tcnicas (UNIT) ITS Consultants Japan Industrial Safety and Health Association (JISHA) Japanese Standards Association (JSA) Korea Gas Safety Corporation (ISO Certificate Division) Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) Management Systems Certification Limited National Standards Authority of Ireland (NSAI) National University of Singapore (NUS) Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) NPKF ELECTON NQA Quality Management Institute (QMI) SABS Commercial (Pty) Ltd. Service de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA) SGS United Kingdom Ltd SIRIM QAS International SPRING Singapore Standards Institution of Israel (SII) Standards New Zeland (SNZ) Sucofindo International Certification Services (SICS) Swedish Industry Association (Sinf) TV Rheinland Cert GmbH TV Rheinland Group Standards Association of Zimbabwe (SAZ) elimo takoe da podvuemo znaaj neprocenjivog uea mnogih organizacija koje su uloile vreme u preispitivanje radnih materijala OHSAS 18001 i koje su priloile komentare na razmatranje. To je mnogo pomoglo u unapreenju kvaliteta standarda i visoko je ocenjeno.1)

Kao zvanini autoritet odgovoran u Velikoj Britaniji za zatitu zdravlja i bezbednost na radu, Izvrno telo za zatitu zdravlja i bezbednost na radu naglaava da oslanjanje organizacija na OHSAS standarde njih ne oslobaa obaveze usklaivanja bilo koje njihove zakonske obaveze u oblasti zatite zdravlja i bezbednosti na radu sa zakonodavstvom Engleske, Velsa i kotske.

2

ISS

SRPS OHSAS 18001:2008

PredgovorSerija standarda za ocenjivanje zatite zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS*)) i pratei OHSAS 18002, Uputstvo za primenu OHSAS 18001, nastali su kao odgovor na zahtev korisnika za prepoznatljivim standardom za sistem upravljanja zatitom zdravlja i bezbednou na radu na osnovu kojeg bi njihov sistem upravljanja mogao da se ocenjuje i sertifikuje. OHSAS 18001 je razvijen tako da je kompatibilan sa standardima za sisteme upravljanja sa ISO 9001:2000 (kvalitet) i ISO 14001:2004 (ivotna sredina), da bi se organizacijama olakalo integrisanje sistema upravljanja kvalitetom, zatitom ivotne sredine, zatitom zdravlja i bezbednou na radu, ukoliko one to ele. Ovaj OHSAS standard bie preispitan ili izmenjen kada se za to ukae potreba. Preispitivanja e se izvriti kada budu objavljena nova izdanja ISO 9001 ili ISO 14001 da bi se obezbedila stalna kompatibilnost. Ovaj OHSAS standard bie povuen kada njegov sadraj bude objavljen u okviru meunarodnog standarda ili kao meunarodni standard. Ovaj OHSAS standard je razvijen u skladu sa pravilima datim u ISO/IEC Direktivama, Deo 2. Ovim drugim izdanjem stavlja se van snage i zamenjuje prvo izdanje (OHSAS 18001:1999), koje je tehniki revidirano. Najznaajnije promene u odnosu na prethodno izdanje su sledee navedene. Naglaen je znaaj zatite zdravlja. OHSAS 18001 se sad pominje kao standard, ne kao specifikacija ili dokument, to je bio sluaj u prethodnom izdanju. To je proisteklo iz poveanog stepena prihvatanja OHSAS 18001 kao osnove za nacionalne standarde za sisteme upravljanja zatitom zdravlja i bezbednou na radu. Model dijagram "Planiraj-Uradi-Proveri-Deluj" (PDCA: Plan-Do-Check-Act) dat je samo u uvodnom delu, u celini, ne kroz pojedinane dijagrame na poetku svake od glavnih taaka. Referentne publikacije u taki 2 ograniene su na meunarodna dokumenta. Dodati su novi termini i definicije, a postojei revidirani. Izvrena su znaajna poboljanja u pogledu usklaivanja strukture standarda sa ISO 14001:2004 i poboljana kompatibilnost sa ISO 9001:2000. Termin "podnoljiv rizik" zamenjen je terminom "prihvatljiv rizik" (videti 3.1). Termin "akcident" sada je obuhvaen u okviru termina "incident; udes" (videti 3.9). Definicija termina "opasnost; hazard" ne odnosi se vie na: "oteenje imovine ili naruavanje radne sredine" (videti 3.6).Nacionalna fusnota *) Termin OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) na srpskom jeziku se prevodi kao: sistem upravljanja zatitom zdravlja i bezbednou na radu (mada je u srpskom zakonodavstvu prisutan termin: bezbednost i zdravlje na radu). U standardu se, u zavisnosti od konteksta, koristi i skraenica OH&S, kojom se ukazuje na pripadnost elemenata sistema upravljanja oblasti zatite zdravlja i bezbednosti na radu (politika, ciljevi, programi itd.).

3

SRPS OHSAS 18001:2008

ISS

Smatra je da takvo "oteenje" nije direktno u vezi sa upravljanjem zatitom zdravlja i bezbednou na radu, to predstavlja svrhu ovog OHSAS standarda, i da je obuhvaeno u delu upravljanja imovinom (asset management). Umesto toga, rizik od ovakvog "oteenja" koje ima uticaja na zdravlje i bezbednost na radu treba da bude identifikovan kroz proces ocene rizika organizacije i da bude