21
Energia electrică SASEC Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme Gabriela FISTIȘ – Managing Partner denkstatt Romania

SASEC - dmmt.ro · Certificatul de performanță energetică (sau Certificatul energetic) este un document tehnic cu caracter informativ care atestă performanța energetică a clădirii

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Energia electrică

SASEC

Interreg-IPA Cross-border Cooperation Romania-Serbia Programme

Gabriela FISTIȘ – Managing Partner denkstatt Romania

Energia electrică

Energia electrică

Etichetarea energetică

Obiceiuri de consum (clădiri publice/ rezidențiale)

Audit energetic

Certificat de performanță energetică

Energia electrică

Energia electrică

Obiceiuri de consum (clădiri

publice/ rezidențiale)

Etichetarea energetică

Certificat de

performanță energetică

Audit energetic

ENERGIA ELECTRICĂ = o formă specifică de energie

reprezentând capacitatea de acțiune a unei sarcini

electrice în prezența unui câmp electromagnetic.

Capitalize on low hanging fruit

to identify a ballpark

Collaboratively administrate empowered

markets via plug-and-play networks.

Energie potențială

sau cinetică a apelor

Energie chimică

a combustibililor prin

ardere cu turbine cu

abur, gaz, motoare cu

ardere internă

Energie atomică Alte forme de

energie

Mareelor, solară,

eoliană

Denumită energie

nucleară

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA

Cum se obţine energia electrică?

Modalități de obținere a

energiei electrice

Energia electrică nu se găsește în

natură decât în mică măsură în

trăsnete, fulgere şi nu poate fi

captată pentru a fi utilizată în

diverse procese, fiind produsă prin

transformarea diferitelor forme de

energie primară în centrale

electrice.

SURSE REGENERABILE

Sursa: https://www.vectorstock.com/

SURSE NEREGENERABILE

Eolian

Energie electrică

obținută din surse

non-regenerabile

Electricitate

obținută din

energii

regenerabile

Electricitate

obținută din

energii

regenerabile

Hidro

Cota estimată de energie regenerabilă a producției globale de energie electrică, la sfârșitul anului 2018

Bioenergie

Energie geotermală

Eolian 27%

Hidrocarburi 23%

Nucear 18%

Hidro 17%

Cărbune 12%

[CATEGORY NAME]

[PERCENTAGE]

[VALUE]

Eolian

Hidrocarburi

Nucear

Hidro

Cărbune

Foto

Biomasă

Sistemul Energetic

Național (SEN)

Producția energiei electrice în

data de 06.02.2020

CHART

http://www.transelectrica.ro/web/tel/sistemul-energetic-national

-2000

0

2000

4000

6000

8000

10000

07

-02

-202

0 0

9:2

6:5

2

07

-02

-202

0 0

8:4

7:3

2

07

-02

-202

0 0

8:0

8:1

2

07

-02

-202

0 0

7:2

8:5

2

07

-02

-202

0 0

6:4

9:3

2

07

-02

-202

0 0

6:1

0:1

2

07

-02

-202

0 0

5:3

0:5

2

07

-02

-202

0 0

4:5

1:3

2

07

-02

-202

0 0

4:1

2:1

2

07

-02

-202

0 0

3:3

2:5

2

07

-02

-202

0 0

2:5

3:3

2

07

-02

-202

0 0

2:1

4:1

2

07

-02

-202

0 0

1:3

4:5

2

07

-02

-202

0 0

0:5

5:3

2

07

-02

-202

0 0

0:1

6:1

2

06

-02

-202

0 2

3:3

6:5

2

06

-02

-202

0 2

2:5

7:3

2

06

-02

-202

0 2

2:1

8:1

2

06

-02

-202

0 2

1:3

8:5

2

06

-02

-202

0 2

0:5

9:3

2

06

-02

-202

0 2

0:2

0:1

2

06

-02

-202

0 1

9:4

0:5

2

06

-02

-202

0 1

9:0

1:3

2

06

-02

-202

0 1

8:2

2:1

2

06

-02

-202

0 1

7:4

2:5

2

06

-02

-202

0 1

7:0

3:3

2

06

-02

-202

0 1

6:2

4:1

2

06

-02

-202

0 1

5:4

4:5

2

06

-02

-202

0 1

5:0

5:3

2

06

-02

-202

0 1

4:2

6:1

2

06

-02

-202

0 1

3:4

6:5

2

06

-02

-202

0 1

3:0

7:3

2

06

-02

-202

0 1

2:2

8:1

2

06

-02

-202

0 1

1:4

8:5

4

06

-02

-202

0 1

1:0

9:3

2

06

-02

-202

0 1

0:3

0:1

2

06

-02

-202

0 0

9:5

0:5

2

Grafic producția, consumul și soldul SEN

Consum[MW] Medie Consum[MW] Productie[MW] Carbune[MW]

Hidrocarburi[MW] Ape[MW] Nuclear[MW] Eolian[MW]

Foto[MW] Biomasa[MW] Sold[MW] http://www.transelectrica.ro/widget/web/tel/s

en-grafic/-/SENGrafic_WAR_SENGraficportlet

Un consumator electric (sarcină de

curent) este o componentă electrică sau o porțiune a unui circuit care consumă

energie electrică.

Consumatori electrici

corpurile de iluminat

receptoare electrice de forţă

ansamblul de conductoare sau cabluri

contoare

baterii de condensatoare

Consumurile de energie electrică în clădirile de locuit şi clădirile publice

Se estimează că ar putea influența până la 60% din consumul energetic din multe sectoare economice

Se pot obţine reduceri de costuri de până la 10% în 18 luni de la certificare

Recunoașterea internațională

• Creează cerere

• Creste valoarea de piață a producției “verzi”, respectiv a celei cu amprenta de carbon scăzută

• Contribuie la lupta împotriva schimbărilor climatice

Reducerea costurilor energetice

Impact potențial

• Elaborarea politicilor privind eficiența energetică.

• Stabilirea obiectivelor de utilizare a energiei.

• Colectarea și utilizarea datelor pentru a lua decizii privind utilizarea energiei.

• Reducerea consumului total de energie.

• Reducerea costurilor pe an.

• Îndeplinirea obligațiilor de reducere a emisiilor de carbon.

• Imagine pozitivă

Beneficii

A u d i t e n e r g e t i c – procedură sistematică de

obținere a unor date despre profilul consumului

energetic existent al unei clădiri sau al unui grup

de clădiri, al unei activități/sau al unei instalații

industriale, sau al unui serviciu privat ori public,

de identificare și de cuantificare a oportunităților

rentabile pentru realizarea unor economii de

energie și de raportare a rezultatelor;

A u d i t o r e n e r g e t i c – persoană fizică sau

juridică autorizată să efectueze auditul energetic;

Audit energetic

• Definirea conturului;

• Caracteristicile tehnice

ale principalelor

agregate și instalații

conținute în contur;

• Schema fluxului

tehnologic;

• Prezentarea sumară a

procesului tehnologic

(parametrii tehnici și

economici);

• Stabilirea unității de

referință asociate

bilanțului (oră, ciclu, an,

șarjă, tonă);

• Aparate de măsură

folosite, caracteristici

tehnice și clasa de

precizie;

• Schemă și puncte de

măsură;

• Fișă de măsurători;

• Ecuația de bilanț;

• Calculul

componentelor de

bilanț (expresii

analitice, formule de

calcul);

• Tabelul de bilanț și

diagrama Sankey;

• Analiza bilanțului

(compararea

componentelor utile și de

pierderi cu cele realizate

în procese și instalații

similare, de proiect, de

recepție, de omologare,

cunoscute pe plan intern,

extern și în literatură);

• Bilanțul optimizat;

• Plan de măsuri și acțiuni

pentru creșterea eficienței

energetice;

• Calculul de eficiență

economică a principalelor

măsuri stabilite;

REALIZAREA UNUI AUDIT ENERGETIC

• să stabilească clar tipurile de energie utilizate și costurile energetice; • să analizeze modul de utilizare al energiei și să identifice pierderile de energie; • să identifice și să analizeze oportunitatea implementării unor soluții tehnice și/sau achiziționării unor echipamente noi, care pot conduce la o scădere semnificativă a costurilor energetice; • să realizeze o analiză economică a fezabilității soluțiilor tehnice propuse pentru alegerea soluțiilor optime și stabilirea priorităților de implementare.

Obiectivele unui audit energetic

culegerea datelor necesare realizării

auditului;

întocmirea raportului de audit energetic,

inclusiv analiza fezabilității soluțiilor

propuse;

implementarea soluțiilor agreate.

În realizarea unui audit energetic trebuie parcurse trei etape principale:

Energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesităţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea şi iluminatul. (definiția din Metodologia de calcul a Performanței Energetice Mc 001/1-2006)

Ce este Performanţa energetică a clădirii (PEC) ?

izolaţia termică caracteristicile

tehnice ale clădirii şi instalaţiilor

proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori

expunerea la soare şi influenţa clădirilor învecinate, sursele

Sursa: http://www.cenergetic.ro/

Certificatul de performanță energetică (sau Certificatul energetic) este un document tehnic cu caracter informativ care atestă performanța energetică a clădirii prin compararea acesteia cu clădirea de referință stabilită prin metodologie, precum și încadrarea clădirii într-o clasă de performanță energetică. (definiția din Metodologia MC-001/2006)

CINE? auditori energetici

DE CE? vânzare/cumpărare, asigurare, închiriere

VALABILITATE? 10 ani de la întocmire

2

3

4

1 5

Diferențe Certificatul de performanță energetică a clădirilor VS. Audit Energetic

Aplicație

AUDIT ENERGETIC

https://ro.wikipedia.org/wiki/Consumator_electric https://50001seaps.eu/fileadmin/user_upload/03_Prezentare_ISO_50001_05122014.pdf https://ciseo.ro/beneficiile-iso-50001-sistemul-de-management-al-energiei/ https://www.likeconsulting.ro/noutati/certificat-energetic-sau-audit-energetic/ http://www.cenergetic.ro/ http://biomasa.md/wp-content/uploads/2016/06/Surse-de-energie-regenerabile_ROM_2015_Web-micsorat.pdf

BIBLIOGRAFIE