Ronald Reagan, un líder republicano

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/30/2019 Ronald Reagan, un lder republicano

  1/12

  ^lkmja ^dmbmk

  Jls glhedkzls =5== m =561

  E+ =5==(=5729 Qmhpegl y jls mlsdk Durd`m Gljjdbd^lkmja Rejslk ^dmbmk kmge dk fdnrdrl adjml =5== dk uk pdqudl adpmrtmhdktl dkQmhpegl* dstmal ad Ejjekles+ Wu kgjdl fmhejemrdstmnm glhpudstl plr su pmard Ilck Img`Dawmra ^dmbmk* dhpjdmal ad ukm tedkam adzmpmtls ad msgdkadkgem gmtjegm* su hmardKdjjd Rejslk* advltm y mgtevm hedhnrl ad jmEbjdsem Grestemkm* y su cdrhmkl hmylr Kdej^dmbmk+ Dj pejmr ad jm fmhejem drm Kdjjd* y jls^dmbmk grdgedrlk fudrtdhdktd ekudkgemals

  plr su dstejl ad veam y sus glstuhnrds* slnrdtlal dj mprdgel plr jm jdgturm+ M tdhprmkmdama dj pdqudl ^lkmja aesfrutmnm ad jlsjenrls ad gudktls d cestlrems trmaegelkmjds* y mhdaeam qud grdgm adaegmnm hs tedhpl m jmjdgturm+ Jm fmhejem pmrtegepmnm mgtevmhdktd dklnrms ad gmreama y myuam m jls hskdgdsetmals* m pdsmr ad qud hugcms vdgds jls^dmbmk kl sd dkglktrmnmk dk nudkmsetumgek dglkhegm+ Kdjjy trmkshete su fdgrestemkm dk Aels y su dklrhd lpteheshl m suceil* rmsbls qud jl mglhpmmrmk aurmktdtlam su veam+Aurmktd jm agmam ad =5>? jm fmhejem ^dmbmk

  sd hual sugdsevmhdktd m pudnjls rurmjds adjklrtd ad Ejjekles+ Gumkal ^lkmja guhpjekudvd mls jm fmhejem sd rmaeg dk Aexlk* jubmrqud ^dmbmk glkseadrmrm glhl su clbmr m jljmrbl ad tlam su veam+Dk =5>6 m jls =4 mls* ^lkmja ^dmbmk fudglktrmtmal glhl smjvmveams dk dj _mrqudJlwdjj+ Dstd trmnmil sd dxtdkae plr jlssebuedktds sedtd vdrmkls* y sd jd rdglklgeplr cmndr smjvmal 22 veams aurmktd tlal dsdpdrelal+ Aurmktd jm sdgukamrem* ^dmbmk

  Jm gmrrdrm pljtegm ad ^lkmja ^dmbmk ds jm cestlrem adj Wudl Mhdregmkl+ Kmgeal dkdj Hdael Ldstd ad jls Dstmals Tkeals dk uk pudnjl ad 3>? cmnetmktds* y ad lrbdkdscuhejads* jjdb m glkvdrtersd dk dj jadr adj hlvehedktl glksdrvmalr mhdregmkl+ FudBlndrkmalr ad Gmjeflrkem als pdrelals sugdsevls #=562(=521%* lgup dj pudstl ad_rdseadktd ad jls Dstmals Tkeals plr lgcl mls #=53=(=535% y sd jd glkseadrm djmrtgd adj k ad jm Budrrm Frm+

  _drslkmids _njegls

  K ??>

  Klvedhnrd ad >?=>

  =Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj

  prmgteg ftnlj mhdregmkl* nsqudtnlj ymtjdteshl+ Madhs* pmrtegep dk jms lnrms adtdmtrl dsgljmr y fud prdseadktd adj gudrpldstuaemktej+ Dk =5>3 sd brmau ad jm DsgudjmWdgukamrem ad Aexlk+ Dsd heshl ml ekbrdsmj Durd`m Gljjdbd ad Ejjekles* ukm pdqudmekstetugek daugmgelkmj ad mrtds jendrmjds* adjm Ebjdsem Grestemkm0 alkad dstuae dglklhm yslgeljlbm+ ^lkmja ^dmbmk pmb sus dstuaelsglk jm myuam ad ukm ndgm y glk jl qud lntdkmglhl pmbl plr trmnmils dsplraegls+Hedktrms gursmnm su sdbukal ml dk Durd`m*sd ektdrds dk jm mgtumgek y dj tdmtrl*jjdbmkal m bmkmr uk glkgursl kmgelkmj ad

  mgtumgek+ Mj ebumj qud dk jm sdgukamrem*aurmktd jls mls dk Durd`m* fud prdseadktdadj gudrpl dstuaemktej+ Ds dk dstm plgm*gumkal jm rdtregm plpujestm ad Frmk`jekAdjmkl ^llsdvdjt jjmh jm mtdkgek adj ilvdk^lkmja ^dmbmk* tmktl qud hs tmrad jjdbmrmm ekudkgemr dj dstejl ad su prlpel aesgursl+Hs mk* sd rdbestr glhl hedhnrl adj_mrteal Adhgrmtm+Dk dj ml =57>* ^lkmja ^dmbmk sd brmau adDurd`m Gljjdbd* glk su lpteheshl ektmgtl mpdsmr ad jm Brmk Adprdsek+ Jls mls dkDurd`m jl adkedrlk slgemj y psegljbegmhdk(td* hs kl eadljbegm d ektdjdgtumjhdktd+ Mj

  plgl tedhpl lntuvl uk dhpjdl tdhplrmjglhl glhdktmrestm adplrtevl dk RLG* ukmpdqudm rmael ad Amvdkplrt* Elwm+ Adneal msu nudk adsdhpdl* jm rmaeldheslrm adgeaeekglrplrmrjl m sus jms* y mj plgl tedhplekbrds m trmnmimr m jm rmael RCL dk AdsHlekds* gmpetmj adj Dstmal ad Elwm+ Dk RCL*rdgrdmnm adsad dj dstuael jls pmrteals adnmsdnmjj ad jls Gcegmbl Guns+ Jm rmaeldhesl(rm RCL drm ukm mjmam ad jm KNG* jl qud jdpdrhete ukm dxplsegek dk jls hdaels ad

 • 7/30/2019 Ronald Reagan, un lder republicano

  2/12

  _drslkmids _njegls

  K ??>

  Klvedhnrd ad >?=>

  >Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj

  glhukegmgek m kevdj kmgelkmj+ Dj ilvdk^lkmja ^dmbmk aesfrutmnm ad su dhpjdl*puds glhnekmnm su pmsek plr jls adplrtds ysu pmsek plr jm mgtumgek+

  EE+ =572(=5619 Jls mls dk CljjywllaDk dj ml =572 lkmja dmbmk sd dkjest dk jm^dsdrvm adj Dirgetl ad jls Dstmals Tkealsglhl Gmnl pdrl* rpeamhdktd fudprlhlveal m Qdkedktd Wdbukal dk dj Gudrplad Lgemjds ad ^dsdrvm ad jm Gmnmjjdrm+ Dsdheshl ml* hedktrms gunrm dj dktrdkmhedktlad prehmvdrm ad jls Gcegmbl Guns dkGmjeflrkem* uk mbdktd ad Rmrkdr Nrltcdrs fudquedk jl adsgunre+ Qrms ukm prudnm adghmrm dk Jls kbdjds* jd lfrdge ukglktrmtl dxgjusevl plr sedtd mls+ ^dmbmk sdhua m Cljjywlla* alkad mrrdka ukadpmrtmhdktl qud glhpmrterm glk suspmards* ad quedkds sd cezl gmrbl dk madjmktd+_mrtegep dk vmrems ad pdjgujms* mjbukmsdxetlsms y ltrms kl tmktl+ _drl sek jubmr mauams sdrm su pmpdj glhl Bdlrbd Bepp dk supdjgujm hs mgjmhmam plr jm grtegm y djpnjegl* @kutd lg`kd (( Mjj Mhdregmk dk djml j51?* dj qud jd trmdrm jm glksmbrmgekglhl dstrdjjm ad Cljjywlla+ ^lkmja ^dmbmk

  sd cezl glklgealplr sdr trmnmimalr yglkmnjd* y mj glktrmrel ad hugcls mgtlrds*pmrm kmam dxtrmvmbmktd y cmstm ektrlvdrteal+Dk Cljjywlla* aurmktd dj rlamid ad jm pdjgujm.Nrltcdr ^mt+. glklge m jm ndjjm mgtrez ImkdRyhmk* glk quedk ekege uk klvemzbl+ Dkdkdrl adj ml =51? glktrmidrlk hmtrehlkel+Mj ml sebuedktd kmgdrm su prehdrm ceim9Hmurddk ^dmbmk+Dk pjdkm Wdbukam Budrrm Hukaemj* y trms djmtmqud m _dmrj Cmrnlr* jm Fudrzm Mrdm adjDirgetl jjmh m sdrvegel mgtevl mj Qdkedktd^dmbmk* msebkkaljl m jm _rehdrm Tkeama ad_djgujms msdktmam dk Gujvdr Gety* Gmjeflrkem+

  ^lkmja ^dmbmk prltmblkez hs ad 1??pdjgujms ad dktrdkmhedktl+ Fud dk dstmplgm ad su veam alkad dj pmtrelteshl iuvdkejsd glksljea* y sd cezl gdktrmj dk sus eadms yaesgursl+ Wek smndrjl* brmgems m dstms pdjgujmssd glkvdrterm dk uk rlstrl glklgeal y gdrgm(kl pmrm hejds ad ivdkds klrtdmhdregmklsqud sd glkvdrtermk dk jls vdtdrmkls ad jmWdbukam Budrrm Hukaemj+ _lr jls sdrvegelsprdstmals* dk iujel adj ml =517* dj Dirgetl jlmsgdkae mj rmkbl ad Gmpetk+ Dk hmrzl adj

  ml =514 malptmk m su sdbukal ceil9 Hegcmdj^dmbmk+ Dk aegedhnrd adj heshl ml djDirgetl jl jjmh m rdterl+Adspus ad jm budrrm* ^lkmja ^dmbmk rdekegemsu gmrrdrm gekdhmtlbrgm* jm qud sd dxtdkadrmcmstm dj ml =564+ Adsad su jjdbmam mCljjywlla* mgtl dk 47 pdjgujms pmrm dj gekdy ukm pmrm tdjdvesek+ Dk pmrmjdjl* mqudjjmekquedtua qud jd cmnm jjdvmal m pmrtegepmr dkjm pljtegm dstuaemktej* cezl qud adgeaedrmekvljugrmrsd y pmrtegepmr dk dj Wekaegmtl adMgtlrds ad Gekd #Wgrddk Mgtlrs Bueja* WMBplr sus sebjms dk ekbjs%+ Wu adaegmgek yprdpmrmgek rpeamhdktd jl jjdvmrlk jmlgupmr jm _rdseadkgem adj WMB* dktrd jls mls=512 m =54>+ Adsad dstd gmrbl adnesljugelkmr jls sdrels prlnjdhms gmusmals plrjls gmam vdz hs eadljlbezmams cudjbms dk jlsdstuaels y jms rmaegmjds trmksflrhmgelkds adjm ekaustrem gekdhmtlbrgm+

  Jm fmhejem ^dmbmk dk =56=+

 • 7/30/2019 Ronald Reagan, un lder republicano

  3/12

  _drslkmids _njegls

  K ??>

  Klvedhnrd ad >?=>

  7Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj

  ^lkmja ^dmbmk glktekumnm rdbestrmal deadktegkalsd glk jls adhgrmtms* y dk jmgmhpmm prdseadkgemj adj ml =513* ^dmbmkmply y vlt plr Cmrry Qruhmk pmrm _rdse(adktd+ Wek dhnmrbl* glhl _rdseadktd adWMB* sd hlstrmnm hljdstl plr jm grdgedktdektrlhesek adj Blnedrkl dk jm veam aemrem adjms pdrslkms* dj dxgdsevl kevdj ad ehpudstlsqud mfdgtmnm m jls geuamamkls y jm dxgdsevm ynurlgrtegm rdbujmgek ehpudstm m vmremsekaustrems* dktrd djjms jm gekdhmtlbrgm+ Wekpdriuegel ad su mjemgek pmrteaestm* ^lkmja^dmbmk ael su mplyl m Mhdregmkls plr jm

  Mggek Adhlgrtegm* uk brupl jendrmj ymkteglhukestm fukamal dk dj ml =512+Qrms kudvd mls ad hmtrehlkel* y adneal maefdrdkgems surbeams dk dj hmtrehlkel* dktrddjjms jm plgm glhprdksek ad Imkd Ryhmkcmgem jls ektdrdsds pljtegls ad su hmreal* jls^dmbmk sd aevlrgemk dk =515+ Ds ukl ad jlshlhdktls hs aefgejds ad jm veam ad ^lkmja^dmbmk9 m su greses fmhejemr sd suhm jmekgepedktd greses prlfdselkmj qud dk adketevmtdrhekmrm su gmrrdrm glhl mgtlr+

  Adsad su gmrbl dk WMB* sd pdrgmt ad jmsektdkgelkds ad brupls rmaegmjds glhukestms

  pmrm tlhmr dj glktrlj ad jm ekaustrem adj gekdmhdregmkl+ Dktrd jls hdaels qud dhpjdmnmksd dkglktrmnm jm veljdkgem* y jm pljetezmgek adjls prlnjdhms jmnlrmjds* y adgeae adkukgemr

  m dstls hlvehedktls gmam vdz qud tdkm jmlgmsek+ Dstl jd prlvlg sdrels glkegtls glkjls hs veljdktls* mj puktl ad qud jm pljegm jdsubere jjdvmr ukm pestljm pmrm su sdbureama+Dk jm djdggek prdseadkgemj adj ml =54> cezlgmhpmm glhl adhgrmtm plr Desdkclwdr*dj gmkaeamtl ad jls ^dpunjegmkls+ Dstd cdgcladhlstrmnm su grdgedktd adsglktdktl glk dj_mrteal Adhgrmtm* slnrd tlal plr jm mgtetuacmgem jm mhdkmzm glhukestm y plr jms pljtegmsqud prlhlvmk ukm hmylr ektdrvdkgekdglkhegm adj Dstmal* glk jm glksebuedktdekudkgem dk jm veam prevmam ad jls geuamamkls+

  Dk hmrzl adj ml =54>* trms ukm jmrbmrdjmgek sdktehdktmj* ^lkmja ^dmbmk sd gmsglk jm mgtrez Kmkgy Amves* quedk sdrm su huidrpmrm dj rdstl ad su veam+ Jm rdjmgek drm hsqud sdktehdktmj9 glhpmrtmk prekgepels* eadmsy jm vesek ad slgedama qud qudrmk pmrm jlsDstmals Tkeals+ Dk lgtunrd kmgd jm prehdrmceim ad jm pmrdim9 _mtregem ^dmbmk+ Kmkgyadgead adaegmrsd plr glhpjdtl m gueamr ad jmfmhejem y adj clbmr* ms glhl tmhnek mmplymr tlams jm mgteveamads d ekegemtevms quddhprdkaedrm su hmreal+ Jm fmhejem ^dmbmkdstmnm jjdkm ad sudls* pdrl jm gmrrdrm glhlmgtlr ad ^lkmja kl dstmnm dk su hdilr

  hlhdktl+ Dsd heshl ml mgdpt uk trmnmilglhl vlgdrl ad jm Glhpmm BdkdrmjDjdgtreg* jl qud jd pdrhete rdglrrdr dj pmsamkal aesgursls glhl glkfdrdkgestm y prekgepmj

 • 7/30/2019 Ronald Reagan, un lder republicano

  4/12

  _drslkmids _njegls

  K ??>

  Klvedhnrd ad >?=>

  1Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj

  lrmalr ad jls dvdktls lrbmkezmals plr jmglhpmm+ Dk dstd trmnmil pdrfdggelkmrm sugmpmgeamads glhl lrmalr* y mkmrm dsdcuhlr tmk gmrmgtdrstegl qud jjdvmrm ekgjuslm jm Gmsm Njmkgm+Dk dj ml =546* ^lkmja ^dmbmk* qud sdbummjemal glhl Adhgrmtm* vljve m cmgdrgmhpmm pmrm jm rddjdggek adj _rdseadktdDesdkclwdr* rdpunjegmkl+ Dk hmyl ad =543kmgd su ceil ^lkmja _rdsgltt ^dmbmk+ _mrmdstm plgm* jm fmhejem ^dmbmk sd cmnmglkvdrteal dk uk glkl ad jm prlspdreamamhdregmkm* qud sebue m jm Wdbukam Budrrm

  Hukaemj+Dk sus rdglrreals plr jms fnregms dkekstmjmgelkds ad Bdkdrmj Djdgtreg* ^lkmja^dmbmk sd adsejuselkmnm am m am adj _mrtealAdhgrmtm y sus pljtegms+ Dstl jl jjdv mprlfukaezmr sus glklgehedktls dk dglklhm*mbrmakaljd dspdgemjhdktd jm mprlxehmgekad Frdadre` Cmyd` dk Gmhekl adWdrveauhnrd+ _mrmjdjl m dstd dstuael* fudukl ad jls prehdrls sdbuealrds adjsdhmkmrel glksdrvmalr Kmtelkmj ^dvedwfukamal plr Rejjemh F+ Nug`jdy+ Ad dstdhlal* aurmktd jm agmam ad =54?* jms eadmsglksdrvmalrms ad ^dmbmk sd glkvdrtmk dk

  uk glkiuktl ad prekgepels d eadms glcdrdktdsy mtrmgtevms+

  Dk dj ml =56? kudvmhdktd adgead cmgdrgmhpmm plr uk rdpunjegmkl pmrm _rdseadktdad jls Dstmals Tkeals* ^egcmra Kexlk* quedkkl jlbr jm klhekmgek ad su pmrteal+Adspus ad agmams glhl Adhgrmtm* yvmrels mls mplymkal y vltmkal plrgmkaeamtls rdpunjegmkls* ^lkmja ^dmbmkgmhnem lgemjhdktd su mjemgek pljtegm dekbrdsm mj _mrteal ^dpunjegmkl+ Dk dj ml=561 ^dmbmk am uk aesgursl tdjdvesmalmplymkal mj gmkaeamtl rdpunjegmkl m jm

  prdseadkgem* dj glksdrvmalr Nmrry Bljawmtdr+Dk std* greteg agmams ad blnedrklsgdktrmjezmals* jm glnmram mktd dj glhukeshly jm aeshekugek ad jm jendrtma dk DstmalsTkeals+ We nedk Nmrry Bljawmtdr pdraerltukamhdktd jm djdggek* dstd aesgursl*glklgeal glhl Ds tedhpl ad gmhnemrjmkz jm gmrrdrm pljtegm ad ^dmbmk+

  EEE+ =561(=5669 Dk jm mrdkm _ljtegmDj aesgursl tdjdvesmal dk tlal DstmalsTkeals prlauil uk brmk ehpmgtl dk jlsglksdrvmalrds mhdregmkls+ Mjbukls hdsdsadspus adj aesgursl ad mplyl m NmrryBljawmtdr* uk brupl ad dhprdsmrels yclhnrds ad kdblgels ad Gmjeflrkem dstmnjd(ge dj brupl Jls Mhebls ad ^lkmja ^dmbmk*adstekmal m prlhlvdr jm gmkaeamturm ad^lkmja ^dmbmk pmrm Blndrkmalr ad Gmjeflr(kem+ We nedk adsdsteh jm lfdrtm* trms jmeksestdkgem ad sus gdrgmkls y ad Jls Mheblsad ^lkmja ^dmbmk sd glhprlhdte m

  pdksmrjl+ Adspus ad rddxelkmrjl adtdkeam(hdktd glk su huidr* slnrd tlal dk mtdkgekmj gmhnel qud ehpjegmrm pmrm jm veam fmhejemr*adgeae mgdptmr dj adsmfl y dktr m jm gmrrdrmplr jm blndrkmgek dk dkdrl adj ml =566+Jm tmrdm kl pmrdgm sdkgejjm9 drm uk klvmtl dkpljtegm glhl gmkaeamtl y glhpdtm glktrm djdxpdrehdktmal adhgrmtm Dahuka B+#._mt.% Nrlwk+ Mj jmkzmr su gmkaeamturm* jmkegm vdktmim qud tdkm drm dj kevdj adrdglklgehedktl dk dj djdgtlrmal9 uk 52$ adjls vltmktds jl glklgm+ Jls adhgrmtms y jmgmhpmm ad Nrlwk sundstehmrlk pnjegmhdktdm ^lkmja ^dmbmk+ Wd nurjmnmk ad j aegedkal

  qud drm uk mgtlr ad sdbukam gmtdblrm sekdxpdredkgem pljtegm+ M hdaeam qud mvmkzmnmjm gmhpmm* jls slkadls sd hlstrmnmkfmvlrmnjds pmrm dj gmkaeamtl rdpunjegmkl* plrjl qud sus mavdrsmrels mnmkalkmrlk jmdstrmtdbem lrebekmj y glhdkzmrlk mgmregmturezmrjl glhl uk fmktegl* juktegl*dxtrdhestm ad adrdgcm+ Wek dhnmrbl* ^lkmja^dmbmk jlbr jl qud hugcls pdksmnmk glhlehplsenjd9 adrrlt mhpjem y glktukadktdhdktdmj Blndrkmalr dk didrgegel y gmkaeamtl m jmrddjdggek+ Lntuvl gdrgm ad uk hejjk advltls hs qud su mavdrsmrel* dk uk dstmalalkad jls adhgrmtms supdrmnmk dk khdrl

  m jls rdpunjegmkls mhpjemhdktd+ ^lkmja^dmbmk jlbr dj 43$ ad jms prdfdrdkgems+ Wuaesgursl sd gdktr dk rdauger jm aduam pnjegmadj Dstmal y rdvdrter dj bmstl pnjegldxgdsevl* mglhpmmal ad jl qud j jjmhmnmsjeals prekgepels hlrmjds* mrrmebmals dk jmgujturm mhdregmkm+ ^dmbmk kl sljmhdktdbmk dj vltl ad jm adrdgcm* sekl qudehprdselkmktdhdktd bmk dktrd jls vltmktdshladrmals ad mhnls pmrteals+ Dstd treukfl* ysu xetl mj plgl mkamr glhl Blndrkmalr ad

  Dj aesgursl fud tetujmal glhlM Qehd flr Gcllsekb+

 • 7/30/2019 Ronald Reagan, un lder republicano

  5/12

  _drslkmids _njegls

  K ??>

  Klvedhnrd ad >?=>

  4Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj

  Gmjeflrkem* jl glkvdrtermk dk dj glktdkaedktdjadr pmrm lntdkdr jm klhekmgek prdseadkgemjadj _mrteal ^dpunjegmkl dk dj ml =563+

  Dj Blndrkmalr y burm kmgelkmj

  E+ =562(=52?9 _rehdr pdrelal glhlblndrkmalr ad GmjeflrkemWmjtkalsd jm trmaegek dstmnjdgeam* ^lkmja^dmbmk iur glhl dj trebsehl tdrgdrBlndrkmalr ad Gmjeflrkem* uk hekutl adspusad jm hdaemklgcd* rddimkal dj ektdrs plrtlhmr glktrlj adj blnedrkl jl hs prlktl

  plsenjd+ Dsm heshm trmaegek sdmjmnm qud dj_rdseadktd ad jm Glrtd Wuprdhm adj Dstmaldrm quedk tlhmnm dj iurmhdktl mj kudvlBlndrkmalr+ _drl glhl dj hmbestrmal qudtdkm dj gmrbl drm jendrmj* prdre qud uk iudzglksdrvmalr jd cegedrm dj clklr+ Adsad djprehdr hlhdktl dj Blndrkmalr ^dmbmk y sudquepl adgeaedrlk hmrgmr jm aefdrdkgem+

  Dj adsmfl drm muk hmylr qud dj ad bmkmr jmdjdggek9 sd glkseadrmnm qud Gmjeflrkem tdkmjm klvdkm dglklhm hs brmkad adj hukal+Mj jjdbmr m Wmgrmhdktl* dj dquepl adjBlndrkmalr ^dmbmk adsgunre qud jls

  adhgrmtms cmnmk adshmktdjmal tlal djmpmrmtl pnjegl+ Glhl se fudrm plgl* jm bdktddspdrmnm brmkads gmhnels+ Jl prehdrl quddj kudvl Blndrkmalr cezl fud adstrmnmr jmpmrjeses jdbesjmtevm adimam plr su mktdgdslr+_mrm djjl dstmnjdge rdjmgelkds pdrslkmjdsglk jls aefdrdktds jdbesjmalrds* y kl sljl glkjms burms ad gmam pmrteal+ Jm Mahekestrmgek^dmbmk aeshekuy jm nurlgrmgem ad jlssdrvegels qud mtdkamk geuamamkls* y sdrdaestrenuydrlk rdgursls pmrm hdilrmr jlssdrvegels ad smjua y daugmgek qud prdstmnmdj Dstmal+ Madhs* sd rdauil dj glstl ad jmmahekestrmgek dstmtmj dk uk =?$+ _drl dj hmylr

  jlbr fud sek auam nmjmkgdmr dj prdsupudstl adjDstmal* qud m jm fdgcm tdkm uk aget ad >??hejjlkds ad ajmrds+ _mrm djjl dj Blndrkmalr^dmbmk dhpjd ukm frhujm hmdstrm9 muhdktjebdrmhdktd jls ehpudstls m jms pdrslkms y alnjjls ehpudstls glrplrmtevls* m jm vdz quddstmnjdge ukm sdred ad ndkdgels trenutmrels pmrmjls glktrenuydktds+

  Dk dj ml =563* mvmjmal plr su ehmbdk kmgelkmj* djtreukfl dk jm djdggek ad Blndrkmalr ad Gmjeflrkem

  y jm mprlnmgek ad su bdstek m gmrbl adj DstmalAlrmal* adgead glhpdter tdktmtevmhdktd pmrm jm_rdseadkgem ad jls Dstmals Tkeals* dspdrmkalcmstm jm Glkvdkgek Kmgelkmj ^dpunjegmkm pmrmmkukgemr su gmkaeamturm+ _lstdrelrhdktd sd suhmj mplyl ukkehd qud dj pmrteal dktrdb m

  egcmra Kexlk+Dj rmaegmjeshl qud ^dmbmk adkukge y glhnmteglhl _rdseadktd ad WMB* sd cmnm trmsjmamal mjls ivdkds y m jms ukevdrseamads+ Dj Blndrkmalr^dmbmk kl aua dk dkfrdktmr pnjegmhdktd m jlsezquedraestms veljdktls+ _mrm hmktdkdr dj lradkpnjegl mutlrez jm ektdrvdkgek ad jm pljegm glk dj

  lnidtl ad aespdrsmr hmkefdstmgelkds y adadsmjlimr jms lgupmgelkds ad daegels y dspmgelspnjegls+ Dj Blndrkmalr sd cmnm bmkmal dj laelad jm ezquedram y ad jls dstuaemktds rmaegmjds+ Dkdstm heshm plgm* sd adke pnjegmhdktd glhlprl(veam y adgead ekegemr ukm gruzmam m fmvlr adjadrdgcl m jm veam y dk glktrm adj mnlrtl+Wek auamrjl* adgead glhpdter plr jm rddjdggekglhl Blndrkmalr+ Dk dj ml =52? lkmja ^dmbmkds rddjdbeal glk ukm mhpjem hmylrm plr uksdbukal trhekl glhl Blndrkmalr adGmjeflrkem+

  EE+ =52=(=5219 Wdbukal pdrelal glhlblndrkmalr ad GmjeflrkemDj xetl ad su bdstek pdrhete m ^lkmja^dmbmk suhmr kudvls mplyls y mjemals+ Glkdj prdsupudstl dstmtmj nmjmkgdmal* ysdktmams jms nmsds adj grdgehedktldglkhegl ad Gmjeflrkem* dj Blndrkmalr^dmbmk sd mnlg glk brmk dkdrbm mprlfukaezmr jls gmhnels ehpjdhdktmals dksu prehdr pdrlal+ _mrm djjl prlpuslrdflrhmr dj sestdhm ad sdbureama slgemj adjDstmal+ Aesd uk prlbrmhm qud ehpjegmnmhdilrmr jm dgedkgem ad jls sdrvegels m jm vdzqud rdauger jm dxgdsevm nurlgrmgem+ Dj lnidtevl

  ad jm rdflrhm drm glktrljmr dj bmstl pnjegladslradkmal dk dstm rdm adj prdsupudstl*ms glhl tmhnek mjevemr jm gmrbm trenutmremqud sebkegmnm pmrm jls geuamamkls+ _mrmslrprdsm ad hugcls pljtegls* jm adstrdzmpljtegm adj Blndrkmalr ^dmbmk y su dqueplpdrhete qud jm jdbesjmturm dstmtmj mprlnmrm djprlydgtl+ Dk uk pdrlal ad trds mls* jm gmrbmsgmj plr glkgdptl ad sdbureama slgemjaeshekuy slstdkeamhdktd dk Gmjeflrkem+Adspus ad dstm brmk vegtlrem* fud hs fgej

  ^lkmja ^dmbmk iurmkal glhlblndrkmalr ad Gmjeflrkem* =562+

 • 7/30/2019 Ronald Reagan, un lder republicano

  6/12

  _drslkmids _njegls

  K ??>

  Klvedhnrd ad >?=>

  6Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj

  bmkmr mplyl pmrm jm mbdkam aesdmam plr jmMahekestrmgek ^dmbmk y dj hlvehedktlglksdrvmalr+ Mj mgdrgmrsd dj k ad supdrelal* dj Blndrkmalr ^dmbmk adgead klplstujmr plr tdrgdrm vdz+Wu grdadkgemjds glhl jadr glksdrvmalr drmksjeams* y tdkm jm glkveggek qud sd plamgmhnemr dj ruhnl ad Dstmals Tkeals* pmrmvljvdr m aesfrutmr ad ukm plsegek ad rdspdtldk dj glkgedrtl ektdrkmgelkmj y ad prlbrdsldk hmtdrem kmgelkmj+

  EE+ =524(=5349 Gmhekl m Rmscekbtlk A+G+Dk klvedhnrd adj ml =524* ^lkmja ^dmbmkmkukge su gmkaeamturm pmrm jm klhekmgek^dpunjegmkm pmrm _rdseadktd ad jls DstmalsTkeals+ Dj dx Blndrkmalr ad Gmjeflrkemrdukm als gumjeamads dxgdpgelkmjds9 drm jlsugedktdhdktd gmreshtegl pmrm jjdvmr djhdksmid m jms hmsms* ms glhl drm jlsugedktdhdktd prdpmrmal dk dj pjmkl ad jlsprekgepels d eadms pmrm mbrmamr y hlvejezmr mjls clhnrds ad pmrteal y m jls ektdjdgtumjdsad adrdgcm+ Qrms uk jdktl glhedkzl* djhdksmid ad ^dmbmk adspdrt dj dktusemshlad jls glksdrvmalrds y dk bdkdrmj ad hejds

  ad macdrdktds dk dj _mrteal ^dpunjegmkl9^dmbmk jlbr ukm vegtlrem fukamhdktmj dk jmprehmrem ad Gmrljekm adj Klrtd* jl qud aelfudrzms kudvms m jm gmhpmm+ Jms vegtlremssebuedktds dk jls dstmals ad Qdxms* Bdlrbem*Mjmnmhm* Kdnrms`m d Ekaemkm jjdvmrlk mekmuburmr jm Glkvdkgek ^dpunjegmkmKmgelkmj sek uk klhekmal glhl gmkaeamtlprdseadkgemj+ Jm aerebdkgem adj pmrteal ymjbukls eadjlbls glkseadrmnmk m ^lkmja^dmbmk ukm sudrtd ad rdjequem pljtegm*adhmsemal m jm adrdgcm pmrm jm pljtegmkmgelkmj+ We nedk pdrae jm klhekmgek adjpmrteal qud quda dk hmkls adj _rdseadktd

  Bdrmja Flra* su fudrtd hdksmid glksdrvmalr*dj trmnmil dk tdrrdkl ad sus pmrteamrels ymacdrdktds* y jm ektdrdsmktd pudstm dk dsgdkmad su gmhpmm sdktmrlk jms nmsds pmrm bmkmrjm klhekmgek dk dj ml =53?+

  Glk jm adrrltm adj _rdseadktd Flra dk jmDjdggek Bdkdrmj* lkmja dmbmk sd glkvertedk dj jadr ekaesguteal adj hlvehedktlglksdrvmalr mhdregmkl y dk dj gmkaeamtl plrdxgdjdkgem adj _mrteal ^dpunjegmkl pmrm jm

  _rdseadkgem ad jls Dstmals Tkeals+Gumtrl mls hs tmrad* dk klvedhnrd adj ml=525 mkukge su gmkaeamturm pmrm jmklhekmgek rdpunjegmkm pmrm _rdseadktd+Djebe glhl glhpmdrl ad frhujm m quedkfudrm su glktdkaedktd hs fudrtd dk jmgmrrdrm plr jm klhekmgek9 Bdlrbd C+ Nusc+Jm pjmtmflrhm slnrd jm qud glhpdtdrm plr jm_rdseadkgem ad Dstmals Tkeals jjmhmnm m ukkudvl glksdksl ad tlals jls qud glhpmrtmkukm glhukeama ad vmjlrds rdprdsdktmals plrjls glkgdptls ad fmhejem* trmnmil* glhukeama*pmz y jendrtma+ Jls glksdrvmalrds* buemals

  plr dj Dx Blndrkmalr ^dmbmk* ekfukamkfudrzms kudvms mj _mrteal ^dpunjegmkl* y plrprehdrm vdz adsad dj k ad jm WdbukamBudrrm Hukaemj jls glksdrvmalrds drmkhmylrm+ Dj Dx Blndrkmalr ukm adtrs ad jmj _mrteal dpunjegmkl+^lkmja ^dmbmk sd dkfrdktmnm m IehhyGmrtdr* dj adhgrmtm qud gumtrl mls mktdscmnm vdkgeal mj _rdseadktd Flra+ Jmdglklhm ad Dstmals Tkeals dstmnm plr jlssudjls* glk mjtms tmsms ad ekmgek yadsdhpjdl* dj bmstl pnjegl tltmjhdktd

  _lstdr ad jm gmhpmmprdseadkgemj+

 • 7/30/2019 Ronald Reagan, un lder republicano

  7/12

  _drslkmids _njegls

  K ??>

  Klvedhnrd ad >?=>

  2Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj

  adsglktrljmal y jm nurlgrmgem dstmtmjmclbmkal m jls geuamamkls+ M dstl sd suhmnmdj pdseheshl* prlaugtl ad jm adrrltm dk jmBudrrm ad Vedtkmh y dj hmj hmkdil ad jmgreses ad jls rdcdkds dk Erk+ ^dmbmk dstmnmadgeaeal m adrrltmr jl qud j adklhekmnm djhmjdstmr qud sd cmnm mpladrmal adDstmals Tkeals * mhdkmzmkal glk tdrhekmrglk dj Wudl Mhdregmkl+Tk ml hs tmrad* dk klvedhnrd adj ml=53?* ^lkmja ^dmbmk drm djdbeal glhl djGumarmbsehl _rdseadktd ad jls DstmalsTkeals* trms ukm mpjmstmktd vegtlrem slnrd

  Iehhy Gmrtdr+ Jlbr dj 4?*2$ ad jmsprdfdrdkgems plr slnrd dj 1=$ qud lntuvl dj_rdseadktd Gmrtdr* jl qud sd trmauil dk 135 y15 vltls dk dj gljdbel djdgtlrmjrdspdgtevmhdktd+ Jm rdvljugek glksdrvmalrmcmnm jjdbmal m Rmscekbtlk A+G+

  ^dmbmk dk jm Gmsm Njmkgm

  E+ =53=(=5349 _rehdr pdrelalglhl prdseadktdDk su aesgursl ekmuburmj* adspus ad iurmrglhl _rdseadktd ad Dstmals Tkeals* ^lkmja^dmbmk pjmktd jm kdgdseama ad glhdkzmr

  ukm drm ad rdklvmgek kmgelkmj+ Dstd jjmhmalcmgm dgl ad jls sdrels prlnjdhms kmgelkmjdsd ektdrkmgelkmjds glk qud glhdkzmnm suhmkamtl* y rdglra m jls mhdregmkls su

  glksebkm ad gmhpmm9 qud dj Blnedrkl kl drmjm sljugek ad jls prlnjdhms* sekl qud drmprdgesmhdktd dj prlnjdhm+ lkmja dmbmk sdglkvdrtm dk dj prehdr _rdseadktd ad DstmalsTkeals glksdrvmalr dk hs ad gekgudktmmls* y plr jl heshl su mahekestrmgekprevejdbe jls msuktls ad ektdrs kmgelkmj maefdrdkgem ad sus prdadgdslrds* qud sdgdktrmrlk dk jms rdjmgelkds dxtdrelrds+ Dj_rdseadktd dmbmk grdm rhdhdktd dk dj rljad Dstmals Tkeals glhl hltlr ad aefusekad jendrtma* y plr djjl adaeg sus dsfudrzls mflrtmjdgdr dsm jendrtma+

  Gumkal msuhe jm _rdseadkgem ad jls DstmalsTkeals* jm setumgek dglkhegm kl drm jmhdilr9 ekmgek ad als abetls y mjtms tmsms adektdrs+ Dj lnidtevl drm rdstmurmr jm dglklhmad jenrd hdrgmal* jendrkaljm ad jm dxgdsevmrdbujmgek dstmtmj y m jm vdz* prlhlvedkal jmekegemtevm prevmam y jm dhprdsm prevmam+Aurmktd su prehdr ml dk dj gmrbl* dj_rdseadktd ^dmbmk jlbr smgmr madjmktd djprlydgtl ad jdy qud sebkeg uk brmk rdglrtdmj prdsupudstl sgmj* ms glhl tmhnek ukdklrhd rdnmim dk jm tmsm ad ehpudstls m jlsekaeveauls++ Dj Blnedrkl ad ^dmbmk adfdkaejls prlbrmhms ad myuam slgemj* y pmrm djjl

  eadktegl y glhnmte jls bmstls ekkdgdsmrelsad aegcls prlbrmhms prlaugtl adekdgedkgem* frmuad y mnusl plr pmrtd ad jlsndkdgemrels+ ^dpjegmkal su bdstek dk

  ^lkmja y Kmkgy ^dmbmkgdjdnrmkal jm vegtlrem+

 • 7/30/2019 Ronald Reagan, un lder republicano

  8/12

  _drslkmids _njegls

  K ??>

  Klvedhnrd ad >?=>

  3Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj

  Gmjeflrkem* jeadr jm nmtmjjm plr jm jdy adrdflrhm ad jm Wdbureama Wlgemj* adstekmam mmsdburmr jm sljvdkgem adj sestdhm+ Qmhnektrmnmi dk jm dxpmksek adj prlbrmhm adsmjua Hdaegmrd pmrm prltdbdr m jls maujtlshmylrds y m jls aesgmpmgetmals ad jlsdklrhds muhdktls dk jls glstls+

  Dk dj ml =53= plgl tedhpl adspus admsuher* dj _rdseadktd ^dmbmk sufrd ukmtdktmal m jm smjeam adj Cltdj Cejtlk ad

  Rmscekbtlk A+G+9 ukm nmjm jd pdrflr djpujhk+ Qrms ukm adjegmam lpdrmgek* dstmnmfudrm ad pdjebrl vetmj+ Dstd dpeslaeladsdkgmadk hudstrms ad mfdgtls kl sljl adsus pmrteamrels* sekl qud dk bdkdrmj ad tlaldj pudnjl mhdregmkl+Adsad su plgm ad _rdseadktd ad WMB* cmnmglhnmteal pnjegmhdktd m jls veljdktestms y mmqudjjls qud mjtdrmnmk dj lradk pnjegl y djfukgelkmhedktl glteaemkl ad jm slgedama+ Dkdj ml =53= jls glktrljmalrds ad trgl mrdlad Dstmals Tkeals ekegemrlk ukm cudjbm* qudjetdrmjhdktd plam pmrmjezmr dj pms+ Dj_rdseadktd ^dmbmk glkseadr ekhlrmj jm

  mgtetua* pdrl ektdkt kdblgemr glk jls jadrdssekaegmjds pmrm sljugelkmr dj prlnjdhm+ Qrmsfrmgmsmr jms glkvdrsmgelkds tlh hdaeamsarstegms pmrm rdstmnjdgdr dj lradk9 adspeaem tlals mqudjjls qud sd kdbmrlk m adplkdr jmcudjbm+ Dstl jd vmje dj lael ad jls jadrdssekaegmjds* pdrl muhdkt rltukamhdktd suplpujmreama glk jls trmnmimalrds* slnrd tlaljls qud pdrtdkdgmk m sekaegmtls y qudhugcms vdgds drmk lnjebmals m pmrmjezmrkegmhdktd glk kds pljtegls+

  Aurmktd dstd pdrelal dj _rdseadktd ^dmbmkadaeg brmk pmrtd ad su mbdkam m aefukaer jmrdvljugek glksdrvmalrm qud jl cmnmjjdvmal m jm Gmsms Njmkgm+ Glksdrv djaesgursl gmrmgtdrstegl qud jl cmnmglkvdrteal dk dj jadr adj hlvehedktlglksdrvmalr y tlams sus pljtegms pnjegms #klsljl jms dglkhegms% dstmnmk ekspermams dk jleadmjds glksdrvmalrds+ Dj Blnedrkl ad^dmbmk prlhlve dj adsmrrljjl ad jmekegemtevms adj sdgtlr prevmal ms glhl

  tmhnek dj fdadrmjeshl* glk jm kmjeama adtrmksfdrer adsad dj Blnedrkl Fdadrmj mjbukmsad jms mtrenugelkds y rdsplksmnejeamads qud sdgrdmk sdrmk hdilr sdrveams plr dj sdgtlrprevmal y plr jls Dstmals+ Dk dstd heshlsdkteal* ukl ad jls prekgepmjds adsmfls drmcmgdr rdspdtmr jm Glkstetugek* dspdgemjhdktdplr pmrtd ad jls iudgds mgtevestms+ Qrms mls adgmrrdrm dk jm hmbestrmturm* jls iudgdsglksdrvmalrds ym dstmnmk lgupmkal jmprehdrm jkdm+ _lr djjl dk dj ml =53= dj_rdseadktd dmbmk klhek glhl Hmbestrmalad jm Glrtd Wuprdhm m jm prehdrm huidr dk jmcestlrem ad Dstmals Tkeals9 Wmkarm Amy L"

  Glkklr+ Qrms jm mprlnmgek adj Wdkmal* yadspdimkal jms auams ad jls brupls hsglksdrvmalrds* jm Hmbestrmal L" Glkklradsdhpd su gmrbl dk jm jkdm pdksmam plr^dmbmk9 cmgdr rdspdtmr jm Glkstetugek yadtdkdr dj mgteveshl ad jls iudgds j endrmjds+

  Cmgem dj ml =53> jm ekmgek cmnmaeshekueal m hdkls ad jm hetma ad jls kevdjdsekegemjds* pdrl Dstmals Tkeals sd dkfrdktmnmm ukm sdrem rdgdsek glk ukm ad jms tmsms ad

  Glk He`cmej Blrnmgcdv*Wdgrdtmrel Bdkdrmj ad jm TkekWlvetegm dk dj Dkgudktrl adRmscekbtlk* lgmsek alkadrhmrlk dj Qrmtmal ad FudrzmKugjdmr Ektdrhdaem+

 • 7/30/2019 Ronald Reagan, un lder republicano

  9/12

  _drslkmids _njegls

  K ??>

  Klvedhnrd ad >?=>

  5Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj

  adsdhpjdls hs mjtms ad jm cestlrem+ DjBlnedrkl ad ^dmbmk adgeae mpjegmr hdaeamsarstegms9 prlpusl muhdktls ad ehpudstlssdjdgtevls y kl bdkdrmjds* kudvls rdglrtds mjprdsupudstl kmgelkmj #bmstl pnjegl% pmrmglktrljmr dj grdgedktd aget sgmj cdrdamaly muhdktl ad jms tmsms ad ektdrs+ Dstmskudvms hdaeams* glhnekmams glk jmsprehdrms pljtegms dglkhegms ad jmMahekestrmgek dmbmk pdrhetedrlk rdmgtevmrjm dglklhm y smjer ad jm rdgdsek+ Jl mktdrelr*suhmal m jms cestregms nmims tmsms adekmgek ekegemrlk uk grdgehedktl dglkhegl

  sek prdgdadktds y aedrlk glhl rdsujtmal uklad jms tmsms ad adsdhpjdl hs nmims dk jmcestlrem hladrkm ad Dstmals Tkeals+

  Dk hmtdrem ad msuktls dxtdrelrds* ^lkmja^dmbmk adhlstr ukm frrdm lplsegek m jmdxpmksek mjrdadalr adj hukal adjglhukeshl* y plr glksebuedktd ukm prlfukamadsglkmkzm dk jm Tkek Wlvetegm+ Qmktl msqud dk dj ml =537 jm jjmh ehpdrelhmjebkl+ _mrm prdvdker dstm dxpmksekprdblk jm kdgdseama ad glktmr glk fudrzmsmrhmams pladrlsms y mply prlbrmhms adadfdksm glhl jm fmhlsm Ekegemtevm Dstrmtbegm

  ad Adfdksm #WAE plr su sebjms dk ekbjs%+ Dkpmrmjdjl jm Mahekestrmgek ^dmbmk prdstmplyl dglkhegl y hejetmr pmrm adtdkdrmvmkgd hmrxestm m aevdrsls pmsds9 m jlsGlktrm dk dj Blnedrkl Glhukestm adKegmrmbum* mj Blnedrkl adj Wmjvmalr pmrmdkfrdktmr m jms budrrejjms hmrxestms* y m jlsrdndjads qud jugcmnmk glktrm jm lgupmgekslvetegm dk Mfbmkestk+ Qmhnek mutlrez jmekvmsek ad Dstmals Tkeals m Brmkmam #qud jdbdkdr sdrels prlnjdhms glk jm glhukeamaektdrkmgelkmj%+ Ltrl mspdgtl ehplrtmktd fuddj flrtmjdgehedktl ad jms rdjmgelkds glkEkbjmtdrrm* jms qud sd vedrlk fmvlrdgeams plr jm

  glhukeama ad eadmjds y pljtegms glk jm_rehdr Hekestrl Hmrbmrdt Qcmtgcdr+M hdaeam qud sd mgdrgmnm jm Djdggek_rdseadkgemj* lkmja dmbmk blzmnm gmam vdzad hmylrds kaegds ad mprlnmgek+ Wekdhnmrbl* su mvmkzmam dama jd cezlrddxelkmr prlfukamhdktd iuktl m Kmkgy^dmbmk se adnm glhpdter kudvmhdktd+ Qrmsuk adtdkeal mkjeses y glk dj mplyl ad suhuidr* dstmnm jestl pmrm su sdbukam gmhpmmprdseadkgemj+

  EE+ =534(=5359 Wdbukal pdrelalglhl prdseadktdDj sdbukal pdrlal dk jm Gmsm Njmkgmglhdkz ad hmkdrm fmnujlsm pmrm ^lkmja^dmbmk9 cmnm bmkmal jm djdggek glk jmvegtlrem hs brmkad ad jm cestlrem dk DstmalsTkeals+ Dk klvedhnrd adj ml =531 lntuvldj 45$ ad jms prdfdrdkgems* vdkgedkal m suglktdkalr adhgrmtm dk 15 ad jls 4?Dstmals qud glkflrhmk jm Tkek9 sjl pdraedk Hekkdsltm* clbmr ad Rmjtdr Hlkamjd*lntdkedkal uk tltmj ad 4>4 vltls dk djgljdbel djdgtlrmj+

  Jm rdgdsek drm glsm adj pmsmal y jmrdgupdrmgek dglkhegm drm slstdkeam9 djkudvl pladr maquesetevl ad jls geuamamklsmuhdkt jm glkmkzm ad jls glksuhealrds* ydj hdrgmal ad gmpetmjds ms jl rddimnm+ Dstmsgergukstmkgems sd hmktdkarmk aurmktd tlaldstd pdrlal+Wek dhnmrbl ^lkmja ^dmbmk sdbum prdlgu(pmal plr dj prlnjdhm adj bmstl pnjegl+ Dk djml =536 cezl mprlnmr dj hmylr pmqudtd adrdauggek ad ehpudstls dk jm cestlrem adDstmals Tkeals+ Dstm rdflrhm nusgmnm amrglktekueama mj grdgehedktl dglkhegl qudvevm dj pms* y plr supudstl sdbuer aesheku(

  ydkal dj tmhml adj Blnedrkl Fdadrmj+Jls glksdrvmalrds y jls ^dmbmketds #glhlsd jjmhmnm sus sdbuealrds% cmnmk jjdbmal m jmGmpetmj ad Dstmals Tkeals pmrm qudamrsd9hejds ad ivdkds ekspermals plr dj _rdseadktd^dmbmk y su cestlrem pdrslkmj* ekbrdsmrlk m jmsjms ad jm mahekestrmgek fdadrmj* adgeaeals mplkdr frdkl m jm nurlgrmgem y m uk blnedrklbebmktd+ Glksdgudktdhdktd glk su vesek ysus prlpudstms* dj _rdseadktd ^dmbmkadsebk glhl _rdseadktd ad jm GlrtdWuprdhm ad Dstmals Tkeals mj HmbestrmalRejjemh ^dckquest* iudz ad rdglklgeamsgrdadkgemjds glksdrvmalrms+ Madhs jd

  glrrdsplkae klhekmr m als Hmbestrmals*djebedkal pmrm djjl m Mktclky @dkkday y mMktlkek Wgmjem* iudgds glk uk prlfukalmpdbl y rdspdtl plr jm Glkstetugek+

  M aefdrdkgem ad su prehdr hmkamtl* dk dstmlgmsek dj _rdseadktd ^dmbmk tuvl ukmehplrtmktd mbdkam ektdrkmgelkmj+ Dk prehdrjubmr* grdm qud Dstmals Tkeals dstmnm dkglkaegelkds ad kdblgemr glk jm TkekWlvetegm+ Jm plsturm adnm sdr rhd9 Dstmals

  Dj klhnrd lgemj ad gmrbl ds GcedfIustegd lf tcd Wuprdhd Glurt+

 • 7/30/2019 Ronald Reagan, un lder republicano

  10/12

  _drslkmids _njegls

  K ??>

  Klvedhnrd ad >?=>

  =?Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj

  Tkeals cmnm adsmrrljjmal prlbrmhms adekvdstebmgek pmrm hladrkezmr jm adfdksmkmgelkmj* prlbrmhms qud ekgjumk jmprlauggek ad hesejds ad mjgmkgdektdrglktekdktmj y dj adsmrrljjl ad WAE+ Djnllh ad jm dglklhm mhdregmkm* dj muhdktldj bmstl dk adfdksm y jm djdggek ad He`cmejBlrnmgcdv glhl Wdgrdtmrel Bdkdrmj ad jmTkek Wlvetegm mj glhedkzl ad sdbukalhmkamtl ad ^lkmja ^dmbmk* pdrhetermk ukmkudvm dtmpm dk jms rdjmgelkds dktrd jms spdrpltdkgems+ Dj prehdr mgdrgmhedktl dktrdDstmals Tkeals y jm Tkek Wlvetegm sd

  prlauil dk dj Dkgudktrl ad Bekdnrm #Wuezm*ml =534%* mj qud sebue dj Dkgudktrl ad^dy`imv` #Esjmkaem* ml =536%* lgmsek dk qud^dmbmk tuvl ukm mgtumgek ehpdgmnjd y jlbralnjmr jm hmkl m jm aepjlhmgem slvetegm+_lstdrelrhdktd ^dmbmk y Blrnmgcdv sdrdukedrlk dk dj Dkgudktrl ad Rmscekbtlk#ml =532%* lgmsek alkad rhmrlk djQrmtmal ad Fudrzm Kugjdmr Ektdrhdaem #EKFplr su sebjms dk ekbjs%+ Mhnls jadrds sdglhprlhdtedrlk m djehekmr ukm gjmsdglhpjdtm ad hesejds ad mjgmkgd ektdrhdael* yfud dj prehdr mgudral ad glktrlj ad mrhmsqud tdkm plr kmjeama rdauger dj mrsdkmj

  kugjdmr+ Maegelkmjhdktd* jm Mahekestrmgek^dmbmk dhprdkae jms trmtmtevms pmrm jmsGlkvdrsmgelkds ad ^dauggek ad MrhmsDstrmtbegms #WQM^Q plr sus sebjms dkekbjs%* qud tdkmk plr lnidtl rdauger jlsmrsdkmjds dstrmtbegls kugjdmrds dk uk 4?$*ekgjuydkal lievms kugjdmrds ad jmrbl mjgmkgd+Aurmktd jls mls dk jm Gmsm Njmkgm* pdrldspdgemjhdktd dk su sdbukal pdrlal*^lkmja ^dmbmk rdgene uk fudrtd mplyl m suspljtegms dk hmtdrem ad adfdksm adj Blnedrklad jm _rehdr Hekestrl Qcmtgcdr+ Dk sdbukaljubmr* dstd pdrlal dk jm Gmsm Njmkgm sdgmrmgtdrez plr ukm fudrtd lplsegek jm

  tdrrlreshl* mglhpmmal ad ukm ektdksmjugcm glktrm dj heshl+ Dj gmsl hsdhnjdhtegl ad dstm mbdkam fud djnlhnmradl m ekstmjmgelkds dk Jenem dk mnrejadj ml =536* glhl rdspudstm mj mtdktmalfmtmj pdrpdtrmal glktrm sljamals mhdregmklsdk Ndrjk* lpdrmgek qud glkt glk jmmutlrezmgek adj Blnedrkl Nretkegl pmrm qudm jls mvelkds ad glhnmtd ad Dstmals Tkealsvljmrmk adsad nmsds dk Ekbjmtdrrm+_drl kl tlal fud xetls pmrm ^lkmja ^dmbmk

  dk hmtdrem ad rdjmgelkds dxtdrelrds+ Aurmktddj sdbukal hmkamtl adne dkfrdktmr djdsgkamjl glklgeal glhl Erk(Glktrm+ Qrmsukm ekvdstebmgek* dj Glkbrdsl adtdrhekqud Dstmals Tkeals cmnm mutlrezmal jm vdktmad mrhms m Erk m gmhnel ad myuam pmrmjendrmr m rdcdkds mhdregmkls dk dj Jnmkl* yqud dj aekdrl lntdkeal ad dstm vdktm fudejdbmjhdktd adsvemal pmrm myuamr m jlsGlktrm dk su jugcm glktrm dj blnedrklhmrxestm dk Kegmrmbum+ We nedk jm ekvdstebmgekadhlstr qud dj _rdseadktd ^dmbmk kl tdkmglklgehedktl ad jm lpdrmgek* su ehmbdk fud

  ammam+ Wlnrdveve m jm greses* pdrl dj _mrtealAdhgrmtm usmrm dj tdhm dk rdetdrmamslgmselkds pmrm ektdktmr adnejetmr su plsegek ymprlnmgek^lkmja ^dmbmk tdkm jm glkveggek slnrdghl vdkgdr mj glhukeshl9 se drm gmpmz adpdrsumaer m jm Tkek Wlvetegm slnrd jmehplrtmkgem ad hs adhlgrmgem y ad jmjendrtma ad dxprdsek* ekdvetmnjdhdktd dstlglkjjdvmrm rdflrhms y dk jtehl trhekl* djk adj glhukeshl+ _mrm djjl sd vmje ad jlsmvmkgds jlbrmals dk jms glkfdrdkgemsslstdkeams glk dj Wdgrdtmrel BdkdrmjBlrnmgcdv+ _msmkal m jm lfdksevm kmj* dk dj

  ml =532 veset Ndrjk y dk jm _udrtm adNrmkadhnurbl* #frdktd mj Hurl ad Ndrjk%prlkukge ukl ad jls aesgursls hs pltdktdsm fmvlr ad jm jendrtma9 jm frmsd hs rdglramamsdrm mqudjjm alkad pdam m He`cmejBlrnmgcdv mnrer jm pudrtm y adrrenmr dj hurl+Dj jtehl dkgudktrl fud dk Hlsg dk dj ml=5339 pmrm dktlkgds jms rdflrhms ektrlaugeamsdk jm Tkek Wlvetegm ym dstmnmk dk pjdkmhmrgcm+ ^lkmja ^dmbmk tdkm rmzk9 dkklvedhnrd ad =535 sd adrren dj Hurl adNdrjk y dk aegedhnrd ad dsd ml sd pusltrhekl lgemj m jm Budrrm Frm dk Hmjtm+ Alsmls hs tmrad gljmpsmnm jm Tkek Wlvetegm+

  Mj mgdrgmrsd dj k ad su dstmam dk jm GmsmNjmkgm* dj _mrteal ^dpunjegmkl djebe mjVegdprdseadktd ad ^dmbmk* Bdlrbd C+ Nuscglhl gmkaeamtl m jm _rdseadkgem+ Dj hdksmiddrm gjmrl9 jms eadms ad ^lkmja ^dmbmk adnmksdbuer dk Rmscekbtlk A+G+* y ms jl adgeaedrlkjls vltmktds+ ^lkmja ^dmbmk rdgene uk fudrtd

  mplyl m sus pljtegms dk hmtdremad adfdksm adj Blnedrkl ad jm_rehdr Hekestrl Qcmtgcdr* brmkmhebm y mjemam pljtegm+

 • 7/30/2019 Ronald Reagan, un lder republicano

  11/12

  _drslkmids _njegls

  K ??>

  Klvedhnrd ad >?=>

  ==Gcmrjds Cmhejtlk =>?* Jms Glkads* Wmktembl ad Gcejd , www+rdspunjegm+gj

  Ad rdbrdsl m Gmjeflrkem

  ^lkmja y Kmkgy ^dmbmk rdbrdsmrlk mGmjeflrkem* dj Dstmal qud glkseadrmnmk suclbmr+ ^dpmrtmk su tedhpl dktrd su gmsm dkJls kbdjds* y dj ^mkgcl adj Gedjl dk WmktmNrnmrm+ Dj Dx _rdseadktd ^dmbmk sebuevekgujmal mj _mrteal dpunjegmkl* pmrtegepmkallgmselkmjhdktd glk aesgursls d ektdrvdkgelkdspnjegms* glhl dj rdglramal y nedk rdgenealaesgursl dk jm Glkvdkgek Kmgelkmj^dpunjegmkm adj ml =55>+Dsgrenl su mutlnelbrmfm qud punjeg nmil dj

  ttujl ad Mk Mhdrgemk Jefd #=55?%* xetl advdktms+ Dk dj ml =55= sd dfdgtl jmadaegmgek y mpdrturm lgemj ad jm Nenjeltdgm_rdseadkgemj ^lkmja ^dmbmk* y dk dj ml =55>dstmnjdge jm Fukamgek _rdseadkgemj ^lkmja^dmbmk* pmrm sdbuer aefukaedkal jms eadmsglksdrvmalrms y dj vmjlr ad jm jendrtma+Dk dj hds ad mblstl adj ml =551* mkukgempnjegmhdktd su rdterl ad jm veam pnjegm

  adneal mj aembkstegl ad jm dkfdrhdama adMjzcdehdr+ Wu jtehm mpmregek pnjegm fud dkdj fukdrmj adj Dx _rdseadktd ^egcmra Kexlkdsd heshl ml+

  Qrms aedz mls mqudimal plr su dkfdrhdama*^lkmja ^dmbmk fmjjdge dk iukel adj ml>??1+ M jls fukdrmjds ad Dstmal qud sdlgemrlk dk su hdhlrem* rdmjezmals dk jmGmtdarmj Kmgelkmj ad Rmscekbtlk* glkgurredrlkadstmgmams pdrslkmjeamads y jadrds hukaemjds*

  dktrd djjls sus mhebls pdrslkmjds He`cmejBlrnmgcdv y Hmrbmrdt Qcmtgcdr+ Jm Dx_rehdr Hekestrl ad dekl Tkeal prlkukge uksdkteal y sekgdrl trenutl m quedk fudrm sumhebl y mjemal pljtegl+ Jms dxprdselkds admfdgtl adj pudnjl mhdregmkl kl sd cegedrlkdspdrmr y hejjlkds prdsdktmrlk sus rdspdtlsm jl jmrbl ad tlal dj pms+

 • 7/30/2019 Ronald Reagan, un lder republicano

  12/12

  Hmtdremj ad jdgturm

  Aesgursls d ektdrvdkgelkdsad lkmja dmbmk

  Aesgursl M Qehd flr Gcllsekb* >2 adLgtunrd ad =561

  Aesgursl Ekmuburmj adj _rehdr _drelal_rdseadkgemj #^dmbmks Ferst Ekmuburmj9Blvdrkhdkt es klt tcd sljutelk tl lurprlnjdh0 blvdrkhdkt es tcd prlnjdh%*>? ad Dkdrl ad =53=

  Aesgursl dk jm _udrtm ad Nrmkadhnurbl*=> ad Iukel ad =532

  Wetels ad ektdrs

  Nenjeltdgm _rdseadkgemj lkmja dmbmkwww+rdmbmkflukamtelk+lrb

  =

  >

  =

  7

  _drslkmids _njegls

  K ??>

  Klvedhnrd ad >?=>

  Glkgjusek

  M gmse aedz mls ad su hudrtd* lkmja dmbmksebud sedkal uk mgtlr ehplrtmktd dk jmpljtegm dk Dstmals Tkeals+ We aurmktd susmls dk jm Gmsm Njmkgm blz ad dxgdjdktdskhdrls ad mprlnmgek y plpujmreama* dstlssd ekgrdhdktmrlk mj adimr dj gmrbl+ Qrms sufmjjdgehedktl dsls khdrls pmsmrlk tlaljhetd9 dk jm mgtumjeama ds dj _rdseadktd hsrdspdtmal y qudreal plr jls mhdregmkls+Gumkal ^dmbmk sd trmksflrh dk _rdseadktdad Dstmals Tkeals* tdkm ukm gjmrm vesek ad

  jl qud su pms tdkm qud sdr* y adjekd jmaerdggek qud dspdrmnm ehpreher m suMahekestrmgek+ ^lkmja ^dmbmk tdkm ukmgjmrm mbdkam slgemj* dglkhegm y ad msuktlsdxtdrelrds* y glk su adstrdzm pljtegm ygmpmgeama ad pdrsumsek jlbr mjgmkzmrhugcls ad sus lnidtevls+ Wus adtrmgtlrdsmrbuhdktmk qud drm ukm sudrtd fmktegl yqud kl jlbr sljugelkmr dj prlnjdhm adjaget sgmj adj pms+ Wus pmrteamrelsrdsplkadk sdmjmkal qud se nedk kl pualnmjmkgdmr mj prdsupudstl glhl qudrm* jlbrrlhpdr jm tdkadkgem y adsmgdjdrmr djmuhdktl ad bmstl pnjegl* muhdkt jm

  requdzm ad jls mhdregmkls* jd advljve jmglkmkzm dk s heshl mj pms y bmk jm BudrrmFrm sek aespmrmr uk terl+Jl qud kl dst dk aesgusek ds qud jls lgclmls adj Blnedrkl ad ^dmbmk glkstetuydkukl ad jls pdrelals hs aekhegls dk jmcestlrem rdgedktd ad Dstmals Tkeals* guylprekgepmj rdsujtmal fud ukm prlfukamrdlredktmgek ad jl tdhms slgemjds*dglkhegls y ad jm mbdkam ektdrkmgelkmj adjpms+ M jm gmndzm adj hlvehedktl glksdrvmalrtrmksflrh rmaegmjhdktd jm aesgusek pljtegm*y flri ukm ad jms glmjegelkds pljtegms hspltdktds y aurmadrms9 jm mrhkegm ukek ad

  jls glksdrvmalrds dk jl slgemj glk jlsglksdrvmalrds sgmjds y mj adimr jm_rdseadkgem* dj pms dxpdrehdktmnm su sdxtlml glksdgutevl ad prlspdreama dglkhegm*y Dstmals Tkeals cmnm rdgupdrmal su rljektdrkmgelkmj glhl bmrmktd ad jm jendrtma+ Djgmreshm pmrm trmksheter sus eadms jd cezlbmkmr dj mpdjmtevl adj Brmk Glhukegmalr*alk qud utejezmnm mpdjmkal aerdgtmhdktd mjls mhdregmkls plr jm tdjdvesek y hdaels adglhukegmgek gumkal nusgmnm mplyl pmrm

  sus prlpudstms y prlydgtls+Dj ehpmgtl fud tmj qud ekgjusl dj _mrtealAdhgrmtm ekglrplr jms eadms hmtregds adjpdksmhedktl glksdrvmalr ad lkmja dmbmk*jl qud dk dfdgtl jd pdrhete rdgupdrmr djglktrlj adj Glkbrdsl y dk dj ml =557rdbrdsmr jm Gmsm Njmkgm ad jm hmkl ad NejjGjektlk y su hdksmid ad hdkls ehpudstls ygrdgehedktl dglkhegl+Wu burm sebud cmgedkal slhnrm m suspmrteamrels y sdbuealrds+ Qrms jm gmhpmm y

  djdggek dk dj ml >??3* jm prdksm dxpjegmnmdj fdkhdkl adj dktlkgds gmkaeamtl Lnmhmsdmjmkal qud drm dj ^lkmja ^dmbmk ad jmmbdkam jendrmj adj _mrteal Adhgrmtm+ Dk jmsjtehms _rehmrems adj _mrteal ^dpunjegmkltlals jls gmkaeamtls trmtmnmk ad hlstrmr sumkeama glk dmbmk y sus grdadkgemjds glhlglksdrvmalrds+ Mhnls gmsls slk hudstrmadj rdmj mjgmkgd ad jm burmKl cmy auam rdspdgtl m qud jms pljtegmspnjegms ekegemams plr ^lkmja ^dmbmk cmktdkeal y sdbuerk tdkedkal uk brmk ehpmgtldk jm veam adj pudnjl mhdregmkl* y qud jlgmhnels prlaugeals plr dstms pljtegms

  adsdhpdmrk uk rlj adgesevl dk amr flrhm mjfuturl ad Dstmals Tkeals+