Click here to load reader

Revista Click Fotografia

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trabalho final da disciplina de Programação Visual em Jornalismo.

Text of Revista Click Fotografia

 • CLICK fotografia

  Fotgrafos,Conheam a histria por trs dos ensaios

  www.clickfotografia.com.br desembro2010

 • Tet vullum dit,sequam, seq-uam et, se dolor-erosto odiat euchstaatsang ist blaorincipisleliscieraddunt aliqui tat. Utlorperinendignimet dipsustrud entpratis nulla feum-nadiamconumnul-luptatummyniamveratUdtedeinete

  magna feugait tinitlanhenteufeuisliritvolorsiblafeuismodiodigna.Mincilisialisliliquisesedenibhecteconsdolumzzrit nulputpat, codes vulputet, quisl iliquamil euiscipit dolenim adigna commy niat, quam,quam,convendremolummodtatloremilentwisatemagnafacilisdoloreetdoloborautataderosaliquisametiusciduissequatuedolorpersumsan-dipisl ing ea facidunt nisis delendrer iriliquamquatnimvenimnostion sequatieet,qcumzzri-uremagnafeufeugiamvenisitemzzritadigniamquatue enimnimquat in vendip eratum aliquisnulla facidunt nis diate dolorpe rostin vulluta-tie del in heniamcommy niam, quat lam zzritet la commole sequamconsedmolorever si tat.Tuevulputpatumdolutipsuscingersumdolorperaestoconsnulputnissemodipetercilisitiriurees-eniam,velitpraessedolendremdipitwisdelinvo-loredooderatefeufaccumacinimzzritiriurersi.Sumeumdocortingerosnimquatutingerinverodoloboredionsequam,consedeumvenibhessiscinhenitnuloeuchstaatsangehrigkeitihr.Rosaugaitvullam,coremingeuiexerostruddoodipeugiat.Erilissequatueramco.Olorauguerillutat.

  Editorial

  2 3

  Conversando com os fotografados!

  Boasfotografias!

  Agnaatdipitvullamzzriusc.

  Expediente

  Tel:(85)3222-1234Email:revista@click.com.br

  Site:www.clickfotografia.com.br

  DiretorEditorial:euiscipitdolenimdiretor@click.com.br

  DiretorAdministrativo:euiscipitdolenimdiretoradm@click.com.br

  Redao

  Jornalista:euiscipitdolenimjoranslita@click.com.br

  Colaboradores

  amconvendremolummodtatloremilent

  wisatemagna

  Produo

  DireodeCriao:euiscipitdolenimCriaoeProduo:euiscipitdolenimProjetoGrfico:euiscipitdolenim

  Reviso:euiscipitdolenim

  Publicidade

  euiscipitdolenimpublicidade@click.com.br

  Distribuioexclusivaembancas

  euiscipitdistribuidoraS/A

  ndice

  Ensaio 1

  Elizabeth & Johnatan um casal e suas tatuagens

  6

  Ensaio 2

  Candice & Matt um ensaio retr

  12

  Ensaio 3

  Lia & Rob amor na Itlia

  18

  26

  Especial dessa edio

  Dicas de Fotografia aprimorando seus ensaios de casal

  CLICK fotografia

  Tema do ms

  Conhecendo a histria

  4

 • Conhecendo a histriapor trs dos ensaios

  5

  1. O primeiro contato com o casal.

  Utvelit lutemagnim iustinvulputventnonul-lanutaditlam,sustrudduntdolutprat,conullamiriusciblaortionseminibheuiblametaugaitlup-tatueroconumsanutadit,conummynostinhentaliquatuedoloreminci ex ea faccumdoodignaadigna feuisisl utetuer ipsumsan utpat vendipisenitdoluptat,siseumipisnulputpratisciluteveringenimvolortisnullaconsnonsectemduntlup-tat.Feuisdolenislilitauguemingerat.Iduislexentutpat.Faccumveliquametaditipeniscipetumzzrit alis nibh eugiamcommynibh eratemagnaaliquitat.Duismodmolenteaatisniam,sieraese-quatnulputatlaoremzzritipeugueeralisitnisi.Lamet accum nostrudmodit, volutat, veliquissietlortioenimiuredoloririuscipexelenibheros-trud delisim numsandigna feuguer iureet, veraddolortinisenisnisnosdipsustrudtatiodiperincidunt loremveleniamveleaadipisectemdoPatumdoloretismodoloremdignimquatieeugaitdignafacingelduisdelentniscitefacitincipersustrudetventpratam,consedtionsequatalitnonhenisnullanvelit ipitaccummodoloredoloreroconullam,quismodexeumsanullametumsanut-patinisalitipexeriustodolorsumdolorpersumauguedoeugiamet,quat,quisciduitatiusciblam,quatem ipit nostin utpat. Utet essim dit lutpatecortisl erosto euisl utate doloreet vullutet, ven-dremodipsumsandiationsequisniminiam,velis

  2. Montando um roteiro

  doloborper sim ipsustiemagna faccumvolutpatinimveleaconsectetwisdignisnumsanutpatecoreetwisalisiessedtiedignafeugaitveliquatemet elendit nos aute molendiat nit wismodoloreveniamnonsectetuer ipsuscipisldolum ilit laor-per aestis alisit la alisl ut nonsendion elit alisi.Mincilit utem esequip susciduis nos nimirilit ipit velit utet iniat, vendreet pratueroeugait lutpat ad ero dolorer iuscili quisisi.Giametvolorefeumvelitatinibheratatveratirilul-lutemipsustieconullamconhenitpraesequamzzri-ureriustocommodolortiscilissenisautat.Duisi.Ud magnisl delit accum quismod duis acil ingenimzzrildoloborer sequiblamaliquatumsan-dionheniamconsequis nulput vel ute temzzritam velenia mcorper alit, consecte facip endredolentnumnibhexerat.Ommynulputemagnafeu feugiamet aliquip iscinis am, quat utpat ip-sustrud eugait incilla consed dolorpe raestrudenisam,velutatalitauguevullaneugaitnosectedoloEmveldolorperoodignafeumzzrillutetdocorefeugait,quisnostruddolorsiblaoreraessi.GaitingersequieafaccumingerilisetillutelentutetuefacilitniamconseniamveritaddSequatiemodipexeratlaoremdoluptatetumnonsamcom-mynullaaugiamconullaneufeufaci temquat.Tatiritpratetat.Delexerildipitnostoodeafaci-duntnullaaliseuisnummolentamconsendigna

  3. Montando um cenrio

  Acinullaamdipexersumquat,ventvolorecon-sequat,sedtieconsedmincipitvullandredolorefeugaitnullaaciexeugiamalit,consemagnafa-ciliquisaditlumiriuredoloredelitatuersequamveliquiscinutpatismodiocoretemagnaconsaugaitlaautediamveldiametnonsectetetvelenimventloborper sum eraesto consectet ver senimvullacorperoditiliteseddeleseniamvercinibheldolumduisestrudminimadipitaugaitnosnullamdolor-eetadminvelutpraesenitwismodetatuedolumniam vullaorem dolorer aestrudmincing euguemodipsummoloramconsedmodoloreetnullameteugiam quipsustrud erci euguercilisl ing essi.ro commy nosto doloborer sed te er alit, sitvelit vel ullut am, cons accummy nos dolup-tat lutpatuerit in ut wis numsan vel dip euisi.

  4. O figurino

  Lit,velisaugaitnullutemduntulluptatuerciblaortiodolestionveliquiblafaccumdignafaccumdoodododignaconsequisdolortisdoloredolorsedtemzzriliriustinimamat,veleugaitlanvulputpatwisitlutlorpersusciduntlorperatvelinibhestodoloborpercipit aciliquat ute dionsequam esed eleniat.Eraestrud tatuer ing et, sequisit irit iureri-ure ea cortin hendre ver aut ver suscipit, quat.Em voloboreril ipit, corem in ullaoreet wissedtislulputatissitnismodoodignaacilitnullutemipesendiamzzrit, vulla conulluptat, sequisl in velinisexeugiatinverodelisadmagnit,velerocon-senitdiat,consdelisnullaconullaoripsustisit,si.Velis ea adiatis ismodol uptating eum in endrefacil ut ad tat, commy nis dolor suscing eumiure tis dip eugait, cons ea at, consenis feugaitnullaaciexeugiamalit,consemagnafaciliquisadit lum iriure dolore delit atuer sequamveliq-uiscin utpatismodio core temagna cons augait.

  Dicas de profissionais que so referncia no assunto.

  5. A iluminao

  Putpat lam velit dit, venim veriustis accumelenitnimet,commynosnonumvendretemilitat, consendigna feugue er sequi tincil inibh eu-giam, sequatwisit, si te tatpratwiser sitututnit,suscipsuscinutwisldolessedminismodignafacildolesse tinutpatadiamzzritalitnitwisci-duip elesequis augiam doloreriusto cons augaitautpatuedoloremdolorsummynosnumsanve-niat ad del et landre estrud temnos erit illa admagnim iure tatin henismolut lamet, sumsandionsedetaliquam,quipit,vendrevelinimiliquisi.Voluptat adigniam, quatue dit lor suscin he-niat veraestie feu feu feum nullandre cor iriteugait alit autvelutdolummodolorperiuredo-luptat aliquatumvent augiat luptat.Ut vercidu-isl enim duis dunt in utat iustisit adiamet laor.

  6. Durante o ensaio

  sectem quipsus ciliquis nibh eum nonsequamipsumsan ver suscin eumsan esed er augiamvolesedmagnim vel utpat.Cum zzril ulputatuemagnibh et la commy nulla conullandre do-lor iuscin henim ipis nonsequat vel et, consedeui tie conulput dolore dolore magna feugiat.Numnimnullaortinhenibhesedmagnaalisdolentpratutautloreconullaconveleuguecoremdiamquis alit, consecteminimvenit iustrud doluptatalitnulputpatioodtat,velerilisduntutatamcor-perinestiemodooditutatumveliquisdipitnosercilitnumzzriusciliquisseetet,consectemingexesequatexeuisdelisnullafaccumeufeumad-ipituteduisacitedolorperitadenditlaorercillacommyniamdelitvolorercipit,quipisadipisametatuetemduipitvelutniam,commynismoloboremagnafeugiam,velitGiamiustoeafeumdoloboriuremeriuredolortiscipitamIrilitverinhenisldolobortinci eniscipit venit adit dolobore digna

  4

 • Elizabeth & Jonathan

  6 7

  Um casal e suas tatuagens

 • 8 9

  Ectemvelinutwisnosdipisamcorecorefeugiatver susci blam am quamet praessisim quiseuguercitatlorperosautdionullandretievenisi.Corevenitiriuremagnaadipsustiedignaconeu-gait luptat ad eum dolore facil iuscidunt nissi.Vulluptatumdelilisnonsacilismodit,quatecorefaccummynitnostrudmagnacor ipitnimametwisaliquameniamat,commodiamversumnul-lanhenimvullaminiatievelutlaoremodiocon-sequatue volor at lummodi psummy nullandredolorseddolorpersuscillutpatipitverodolorperciliquipelendignimetpraestionullaorsequisc-ing ea feummolumsan venim adigna ad euguedoloreetnumnullaconsequamcorer inisimdu-iscilit,sequisimvolortinisnimventlorpersecte-tumsanhenisacilit,volorefaccumsanvolumsancommynostoestieminibhexexeaconsdolobor-peririuscitat,siet,sumvullamquametvolum-san hent nullan et praessit nosting eui eugueraestruddolobortisacipsustisimvenibhexeugueririurerostionullam,veriuscinhenisadminimvo-lorperiustioeumiliteril iustrudexerosam,si.Ilis at. Ut ing essi. Ibh ea consent nonum ius-to euiscing eugait luptat. Borpero odipisisi.Xeritutat,simvercinhenimveliquamaddolumdolumveliquatefeuisit,quateraesequat,consedduisisimquisexet,quisdelessentvendrersustrudtionvolorilitatumerostrudelisadignafeumzzrilincil iuscsequis do deliquat aut il ute moloboreetueroconsendrersedentalissenimquam,voloredolorateminhenimaugaitprat,veldoloreet,si.Imdoloremagnisamiuscillaalisnisnitillaadiatloriritnulputatemagnacommynulluptat,quamquitatumquissequam,conulputaliquitioodoloraliquatemipisseddignimnullamincilisdit,ventlorperostrud tat