Click here to load reader

Public Private Partnerships (PPPs)

 • View
  95

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Public Private Partnerships (PPPs). In de Filipijnse gezondheidszorg. PPPs en vrijhandel?. PPPs Public Private Partnership = publieke dienstverlening wordt (deels) uitbesteed aan een private entiteit PPP is vorm van privatisering Vrijhandelsakkoorden ( VHAn ) - PowerPoint PPT Presentation

Text of Public Private Partnerships (PPPs)

 • In de Filipijnse gezondheidszorgPublic Private Partnerships (PPPs)

 • PPPs en vrijhandel?PPPsPublic Private Partnership = publieke dienstverlening wordt (deels) uitbesteed aan een private entiteitPPP is vorm van privatisering

  Vrijhandelsakkoorden (VHAn)Vrijhandel faciliteert ondermeer toegang van buitenlandse bedrijven en multinationals tot Filipijnse markt

  PPPs en VHAn zijn beiden onderdeel van een neoliberale agendaEen VHA vergemakkelijkt PPPs met buitenlandse bedrijven

 • PPPs in gezondheidszorgGlobaal fenomeenhttp://www.youtube.com/watch?v=5h62lSGK4Y8PPPs in het verleden vaak in publieke infrastructuur (hard sector)PPPs dringen meer en meer sociale infrastructuur en voorzieningen binnen (soft sector)

  Concreet in de FilipijnenPPPs in het verleden in enegiesector, wegenbouw, luchthavens, Sinds Aquino-administratie (2010) PPPs als pijler in beleidIn sociale voorzieningen als onderwijs en gezondheidszorghttp://www.youtube.com/watch?v=yIYm2xAotT0Steun van UNECE, USAID, AusAID, ADB, WB,

 • Past PPP Projects in HealthNational Kidney and Transplant Institute (NKTI) Hemodialysis Center Project

 • Ongoing PPP Projects in Health

 • Ongoing PPP Projects in HealthResearch Institute for Tropical Medicine ( Vaccine Self Sufficiency Project II)

 • Center for Musculoskeletal and Neurological Diseases

 • PPP Projects in HealthNKTI Radio Oncology Center Project

 • Imaging Facilities as Eligible PPP ProjectsX-Ray Digitization/Radiology Imaging System

 • LINAC Facilities as one of the PPP ProjectsRadio Oncology Center

 • Imaging Facilities as Eligible PPP ProjectsCT Scan

 • Imaging Facilities as Eligible PPP ProjectsMRI Machine

 • Health Facilities as one of the Eligible PPP ProjectPicture Archiving and Communication System (PACS)

 • Voordelen van PPPsBetere kwaliteit en resultaten van zorgBetere efficintie en effectiviteitGestandaardiseerde en snelle zorgBetere training, onderzoek en ontwikkelingPrincipe van waar voor je geld (value for money)Financile voordelen:Ziekenhuizen zijn minder afhankelijk van overheidssubsidiesZal fiscale discipline van ziekenhuizen aansporen

  (Bron: Herbosa, T. (2012). The Philippines Public-Private Partnership Program in Health. Department of Health, powerpoint presentation presented at the PPP days 2012 in Geneva.)

 • Gezondheidssituatie in de FilipijnenWHO: zes bouwstenen van gezondheidssysteemUniversal Health Care Study Group University of the Philippines (UP): aangepast aan Filipijnse contextHealth human resourcesHealth servicesHealth regulationHealth governanceHealth information systemsHealth financing

 • 1. Health human resourcesHuidige situatieParadox: tegelijk tekort en overschot aan gezondheidsprofessionelenConcentratie in privsector, in ziekenhuizen, in stedenTekort in publieke sector, in primaire gezondheidszorg, in rurale gebiedenVoor de armsten: ofwel debt ofwel deathOplossing:Marktwerking regulerenNadruk leggen op publieke voorziening en gemeen goed(Bron: University of the Philippines (2010). Special Issuce Universal health care for Filipinos: A proposal. Acta Medica Philippina, 44(4), p. 10.)

  Waarschijnlijke situatie met PPPsmeer deregulering en overlevering aan marktkrachten

 • 2. Health servicesHuidige situatieDichotomie tussen private en publieke ziekenhuizenFragmentatie op lokaal niveauOplossing:Primaire gezondheidszorg versterken, op gemeenschapsniveauIntegratie en cordinatie

  (Bron: University of the Philippines (2010). Special Issuce Universal health care for Filipinos: A proposal. Acta Medica Philippina, 44(4), p. 10.)

  Waarschijnlijke situatie met PPPsConcentratie van PPPs in specialisatieziekenhuizen, in steden

 • 3. Health regulationHuidige situatieGebrek aan capaciteiten van regulerende autoriteit (Department of Health (DOH))Onvoldoende personeel en financile krachtInefficint gebruik van middelenGebrek aan technologische ontwikkelingOplossingHervorming: cordinatie en capacity-building centraal(Bron: University of the Philippines (2010). Special Issuce Universal health care for Filipinos: A proposal. Acta Medica Philippina, 44(4), p. 9-10.)

  Waarschijnlijke situatie met PPPsMogelijke bijdrage in ontwikkeling technologie en efficintieMaar gaat in richting van deregulering i.p.v. regulering

 • 4. Health governanceHuidige situatieDOH verantwoordelijk voor formuleren en implementeren beleidBelangrijkste probleem: beleid is niet gericht op health equity (= gelijke en rechtvaardige toegang tot gezondheidszorg)

  (Bron: University of the Philippines (2010). Special Issuce Universal health care for Filipinos: Aproposal. Acta Medica Philippina, 44(4), p. 9-10.)

  Waarschijnlijke situatie met PPPsDOH van verantwoordelijke voorziener (provider) van gezondheidszorg, naar aanschaffer (purchaser) van gezondheidszorg

 • 5. Health information systemsHuidige situatieVerzameling en beschikbaarheid van data is rudimentairOorzaak: gebrek aan effectief leiderschap van DOH

  (Bron: University of the Philippines (2010). Special Issuce Universal health care for Filipinos: Aproposal. Acta Medica Philippina, 44(4), p. 9.)

  Waarschijnlijke situatie met PPPsMogelijke bijdrage in ontwikkeling technologie en efficintieMaar bijdrage tot adequaat leiderschap overheid?

 • 6. Health financingHuidige situatieChronische onderfinancieringOnbillijke manier van financieringInefficintie in het toebedelen van schaarse middelenOplossing: financieringsbeleid in teken van health equity en gezondheid als een recht

  (Bron: University of the Philippines (2010). Special Issuce Universal health care for Filipinos: Aproposal. Acta Medica Philippina, 44(4), p. 10.)

  Waarschijnlijke situatie met PPPsGeld gaat naar aantrekkelijk maken van PPP-model voor investeerders, niet naar hogere publieke uitgaven

 • Conclusie

  PPPs is beleidsmiddel in de richting van privatiseringIn lijn met nationale elite politics en internationaal doordrijven van neoliberaal beleid

  Wiens belangen?Gezondheid als mensenrecht?

 • Dank!

 • Vragen?

  Stage op onderzoeksdepartement van IBON, partner van G3W/intal, over PPPs*Ppp is vorm van privatisering: op continuum van privatisering als je aan de ene kant een dienst hebt die volledig door de overheid opgenomen wordt en aan de andere kant een dienst die volledig door een privbedrijf opgenomen wordt, dan leunt een PPP model sterk tegen privatisering. Het is echter geen volledig privatisering, gezien de overheid wel nog een rol speel, vandaar dat het een partnerschap genoemd wordt. Punt 2.1: mogelijk vrijhandelsakkoord in de toekomst met de EU studie IBON en korte uitlegPunt 4: barrires tarrifaire en non tarrifair vallen weg, open markt, competitievere buitenlanders*-Video 1: Joan Veon over PPPs, enkel tot minuut 4:56!!-Globaal: Nieuwe tendens in financiering gezondheidszorg: door financieel-economische crisis en tekorten in overheidsbudgetten gaan overheden op zoek naar partners in de privsector die willen investeren. Langs de kant van de privsector zijn zij ook genteresseerd, omdat sociale voorzieningen eigenlijk een zeer zekere markt is (er zal altijd nood zijn aan ziekenzorg, scholen, ).-Tekort aan overheidsbudget komt nu dus ook in ontwikkelde landen voor. In ontwikkelingslanden is dat ook zeker een realiteit. PPPs werden in het verleden in ontwikkelingslanden vaak toegepast als ontwikkelingsmiddel, vooral ontwikkeling van harde infrastructuur.-Video 2: helemaal tonen-dit jaar ook Center of Excellence on Public-Private Partnerships in Health opgezet, met steun van UN (UNECE = United Nations Economic Commission for Europe) => voorbeeld van beleidsaandacht die er momenteel naar PPPs gaat

  **-Wat is er nu al concreet van te zien in de Filipijnse gezondheidssector? -De volgende slides komen uit een powerpoint die door de filipijnse ondersecretaris van gezondheid (department of health DOH, Dr. T. Herbosa die verantwoordelijk is voor PPPs in health) getoond werden op een conferentie georganiseerd door de UNECE in Geneve: PPP days 2012-reeds voltrokken PPP: NKTI*-PPP die nu opgezet wordt: POC; zit nu in de fase van outbidding, dwz dat bedrijven hun plannen mogen voorstellen en daaruit kiest de overheid een partner. POC zal voltooid worden in 2/3 jaar.*Ander vb*Andere PPP projecten die men voorziet voor de nabije toekomst*******-Geografisch zien de plannen er ongeveer zo uit-effectieve implementatie is dus nog niet echt ver doorgedreven op dit moment. Wel zijn er al veel ziekenhuizen die een deel van hun diensten in privhanden gegeven hebben (zoals de apotheek of bepaalde toestellen). maar op vlak van grote projecten zoals de bouw en uitbesteding van een volledig ziekenhuis staat het nu nog maar in de startblokken. Nu dus nog vooral op discoursniveau gepraat over PPPs, waar PPPs door het beleid gepropageerd worden als the way to go. Hoe het verder vorm zal krijgen in effectieve implementatie, zal resultaat zijn van de struggle die nu gevoerd word tss de verschillende actoren: privsector, overheid en maatschappelijk middenveld (progressieve gezondheidsorganisaties).

  -Hoe ziet het debat tussen de voorstanders en tegenstanders van PPPs er dan uit? -Voordelen volgens voorstanders in beleidskringen en privsector => slide: aanvulling: betere efficintie en effectiviteit van het gezondheidszorgsysteem en de behandelingen-er wordt aangenomen dat door gezondheidszorg in een competitiesfeer te steken, de resultaten (=gezondheid van de bevolking) ook beter zullen zijn. Maar daar zijn natuurlijk wat kanttekeningen bij te maken. *-die kanttekeningen worden dan ook gemaakt door de tegenstanders van PPPs in gezondheid, de voornaamste spelers zijn progressieve gezondheidsorganisaties zoals HEAD (health alliance for de