Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

 • View
  214

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  1/40

  Unit Kokurikulum

  Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  2/40

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  3/40

  Kumpulan

  Wang Kerajaan

  Kumpulan

  Wang Suwa

  Kumpulan Wang

  Asrama

  Kumpulan Wangdaripada Waran

  Peruntukan Kecil

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  4/40

  Kumpulan

  Wang Kerajaan

  Kumpulan

  Wang Suwa

  Rujuk Pekeliling Kewangan Bil 2/2006

  Rujuk Pekeliling Ikhtisas Bil 1/2006

  Sistem Pakej Bayaran KepadaPerkhidmatan dan Kemudahan

  di Sekolah-Sekolah Kerajaan

  dan Bantuan Kerajaan.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  5/40

  Surat Pekeliling Kewangan Bil 2/2006 Bertajuk KADAR BARU

  PERUNTUKAN KOKURIKULUM KEPADA SEKOLAH

  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/2006 Bertajuk PANDUAN

  PERBELANJAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM SEKOLAH

  SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13/2007

  KP(BS-DSR)8787/008/2(21)

  PEMANSUHAN YURAN KHAS DAN GARIS PANDUANPAKEJ BAYARAN KEPADA PERKHIDMATAN DAN

  KEMUDAHAN DI SEKOLAH-SEKOLAH KERAJAAN DAN

  BANTUAN KERAJAAN

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  6/40

  Surat Pekeliling Kewangan Bil 2/2006 Bertajuk KADAR BARU

  PERUNTUKAN KOKURIKULUM KEPADA SEKOLAH

  Sekolah Rendah Gred A : RM2500.00

  Sekolah Rendah Gred B : RM1500.00

  Sekolah Menengah &

  Sekolah Asrama Penuh : RM6000.00SMK Teknik : Mengikut permohonan

  yang dikemukakan

  kepada Jabatan

  Pendidikan Teknikal.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  7/40

  Surat Pekeliling Kewangan Bil 2/2006 Bertajuk KADAR BARU

  PERUNTUKAN KOKURIKULUM KEPADA SEKOLAH

  Di bayar secara Per Kapita

  SK yang enrolmennya kurang daripada150 orang di bayar secara Pukal

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  8/40

  Surat Pekeliling Kewangan Bil 2/2006 Bertajuk KADAR

  BARU PERUNTUKAN KOKURIKULUM KEPADA SEKOLAH

  SK RENDAH HARIAN/SUKAN/AGAMA

  151 Murid ke atas : RM 10.00 / seorang

  101 150 Murid : RM 1500.00 / sekolah51 100 Murid : RM 1000.00 / Sekolah

  1 50 Murid : RM 500.00 / Sekolah

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  9/40

  Surat Pekeliling Kewangan Bil 2/2006 Bertajuk KADAR

  BARU PERUNTUKAN KOKURIKULUM KEPADA SEKOLAH

  SEKOLAH MENENGAH HARIAN/BERASRAMA

  PENUH/ TEKNIK/AGAMA/SUKAN.

  RM12.00 /Seorang Murid

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  10/40

  Surat Pekeliling Kewangan Bil 2/2006 Bertajuk KADAR BARU

  PERUNTUKAN KOKURIKULUM KEPADA SEKOLAH

  SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS

  Sekolah Rendah : RM5,000.00 / Sekolah.

  Sekolah Menengah : RM10.000.00 / Sekolah.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  11/40

  Surat Pekeliling Kewangan Bil 2/2006 Bertajuk KADAR

  BARU PERUNTUKAN KOKURIKULUM KEPADA SEKOLAH

  Baki yang tidak dibelanjakan pada tahun

  semasa perlu dikembalikan kepada KPM

  selewat-lewatnya 31 Januari tahun berikutnya.

  Peruntukan hendaklah dibelanja

  sepenuhnya pada tahun semasa.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  12/40

  Surat Pekeliling Kewangan Bil 2/2006 Bertajuk KADAR

  BARU PERUNTUKAN KOKURIKULUM KEPADA SEKOLAH

  Surat Pekeliling ini berkuatkuasa

  mulai 1 Januari 2006.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  13/40

  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/2006 Bertajuk PANDUAN

  PERBELANJAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM SEKOLAH

  KEGIATAN KOKURIKULUM Dianjur oleh sekolah dan diiktiraf oleh Bahagian Sekolah,

  KPM.

  Tempat kegiatan boleh sama ada di dalam atau di luar

  sekolah.

  Peruntukan hanya untuk membiayai murid-murid

  sekolah berkenaan sahaja.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  14/40

  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/2006 Bertajuk PANDUAN

  PERBELANJAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM SEKOLAH

  PENGGUNAAN PERUNTUKAN

  Urusan Makan Minum, Penginapan ,Sewaan, Perjalanan,

  Salinan Dokumen dan Bahan-Bahan Cetakan.

  Pembelian peralatan aktiviti kokurikulum seperti

  aktiviti Unit Uniform, Kelab Persatuan dan aktiviti

  Kelab Sukan Permainan.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  15/40

  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/2006 Bertajuk PANDUAN

  PERBELANJAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM SEKOLAH

  JENIS KEGIATAN YANG BOLEH DIBIAYAI.

  Kegiatan Kokurikulum

  Kegiatan Sokongan Pembentukan, Pemupukan dan

  Pembangunan Sahsiah.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  16/40

  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/2006 Bertajuk PANDUAN

  PERBELANJAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM SEKOLAH

  NISBAH PERBELANJAAN KEGIATAN.

  Nisbah Perbelanjaan ialah 4 : 1

  Kegiatan Kokurikulum 4 bahagian manakala Kegiatan

  Sokongan Pembentukan, Pembangunan Sahsiah 1

  bahagian peruntukan.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  17/40

  Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/2006 Bertajuk PANDUAN

  PERBELANJAAN PERUNTUKAN KOKURIKULUM SEKOLAH

  JENIS AKTIVITI YANG TIDAK DIBIAYA.

  Pengurusan, Aktiviti Kecemerlangan, Sukan Tahunan

  dan Aktiviti Merentas Desa.

  Aktiviti Bimbingan dan Kaunseling dan Aktiviti

  Kecemerlangan Akademik.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  18/40

  SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13/2007

  KP(BS-DSR)8787/008/2(21)

  PEMANSUHAN YURAN KHAS DAN GARIS

  PANDUAN PAKEJ BAYARAN KEPADAPERKHIDMATAN DAN KEMUDAHAN DI SEKOLAH-

  SEKOLAH KERAJAAN DAN BANTUAN KERAJAAN

  KumpulanWang

  Suwa

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  19/40

  SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 13/2007

  KP(BS-DSR)8787/008/2(21) ( WANG SUWA )

  Dikutip khas untuk sesuatu tujuan seperti Sukan &

  Kokurikulum. Hanya boleh gunakan untuk tujuan

  tersebut sahaja.

  Boleh gunakan untuk tujuan lain asalkan memberi

  faedah kepada murid.

  Boleh tampung untuk tujuan lain asalkan:

  a) dapat kelulusan PTJ.

  b) melalui pindaan setelah dapat persetujuan PTJ

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  20/40

  Pengetua/GB dan Pembantu Tabdir (PT) tidak memahami

  mengenai Peruntukan Kewangan Kokurikulum

  GPK Kokurikulum tidak tahu / tidak faham

  mengenai Peruntukan Kewangan Kokurikulum.

  Perbelanjaan tidak ikut garis panduan.

  Salah guna Peruntukan Kokurikulum.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  21/40

  Laporan

  AUDIT BERSYARAT .

  Laporan Kewangan Kokurikulum TIDAK SAHIH

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  22/40

  Kursus /Taklimat kepada Pengetua/G.Besar serta

  Pembantu Tadbir perlu diadakan.

  Kursus / Taklimat kepada GPK Kokurikulum perlu

  diadakan dari masa ke semasa.

  Membuat Anggaran Belanja Mengurus.

  Menggunakan Perisian Laporan KewanganKokurikulum sebagai Instrumen Kawalan dan

  Pemantauan terhadap penggunaan Peruntukan

  Kokurikulum.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  23/40

  Unit Kokurikulum

  Pejabat Pelajaran Daerah Pasir Gudang.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  24/40

  Menggunakan

  Perisian Microsoft Excel

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  25/40

  Manual cara-cara menggunakan perisian ini.

  Borang Status untuk mengisi Maklumat

  Sekolah.

  Borang MPM untuk mengisi

  Status Penglibatan Murid dalam

  Aktiviti Kokurikulum

  Borang DKKK-S untuk mengisi Perbelanjaan Wang

  Kokurikulum Sekolah mengikut peruntukan dan Rumusan

  Kewangan Kokurikulum Sekolah.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  26/40

  GARIS PANDUAN MENGGUNAKAN PERISIAN

  LAPORAN KEWANGAN KOKURIKULUM

  Disi oleh GPK Kokurikulum.

  Dihantar ke PPD

  Disi oleh Setiausaha/Penyelaras

  Kokurikulum

  Tidak perlu dihantar ke PPDhanya untuk simpanan sekolah

  Diisi oleh GPK Kokurikulum.

  Dihantar berserta CD atau Disket ke PPD.

  Buat satu salinan berserta CD/Disket untuk

  sekolah.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  27/40

  GARIS PANDUAN MENGGUNAKAN PERISIAN

  LAPORAN KEWANGAN KOKURIKULUM

  Diisi oleh Setiausaha / Penyelaras Kokurikulum

  Diisi dalam 2 bahagian iaitu KOKURIKULUM dan

  PEMBANGUNAN SAHSIAH.

  Pastikan Agihan Peruntukan Kokurikulum dan

  Pembangunan Sahsiah mengikut nisbah 4 : 1

  Taipkan Tarikh, Aktiviti dan murid terlibat ikut kaum.

  Jumlah dan peratus akan terhasil secara Auto

  Jika aktiviti melebihi 20, dapatkan khidmat pakar Ms

  Excel untuk membuat penambahan.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  28/40

  GARIS PANDUAN MENGGUNAKAN PERISIAN

  LAPORAN KEWANGAN KOKURIKULUM

  Data dipindahkan ke Borang DKKK-S mengikut 2 bahagian

  Secara auto.

  Borang MPM tidak perlu dihantar ke PPD hanya untuk

  simpanan sekolah.

  Sambungan.

 • 8/2/2019 Power Point - Pen Gurus An Kewangan Koku - Old

  29/40