of 43 /43

Click here to load reader

Noul Ford Fiesta

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Noul Ford Fiesta

  • 1. NOUL FORD FIESTA1

2. VIDEO P EZEN RTAR P OD E R US FORD CONFI DENTI AL Noul For d Fi est a 3. NOUL FORD FIESTA Zoltan BrassaiDirector General Ford Romania3 4. Vanzari 2012Inm ri c ul ari 2012 at Turi s me65. 130 Segm ul B ent 11. 664 ( 17. 91%) Vanzari Ford Fi es t a1. 870 ( 16. 03%) 5. 2012 Analiza Segment B5 6. Plan vanzari 2013Indus t ri e Tot al vehi c ul e 85. 000 Turi s me69. 000 Vehi c ul e Com i al eerc 16. 000 R ai let35% Fl ot a65% MRD 10% 7. NOUL FORD FIESTAProdus 8. Ford Romania 2013 4+1 Big Bets Produs Experienta retailExperienta flota Accesibilitate8 9. Conceptul de produs Go Further SMART CAMERA SMART CARS SMARTPHONESMART TABLETSSMART HOUSE9 10. Conceptul de produs Go FurtherSMARTTehnol ogi iSi gur ant a i nt el i gent e & Conf or t Consum &Em si i CO2 iscazut e10 11. Noul Ford Fiesta 12. Noul For d Fi e s t a De s i gn Ext e r i orUn nou design pentru Noi proiectoare cu stopuri si eleron spateCapota noua LED pentru versiuneaTitanium O oferta noua pentru janteUn nou design frontal format dingrila superioara cu bari cromate, Noi oglinzi exterioare cu noua grila inferioara si un nouindicator luminat design pentru farurile de ceata 13. Noul For d Fi e s t a Ga ma de Cul or i NoiNautical Blue Candy Blue Race Red (vopsea nemetalizata)Copper Pulse Hot Mustard 14. Noul For d Fi e s t a De s i gn I nova t i v Un nou design al consolei centraleUn nou design alusii oferindSistem confort sporit Navigatie Diferite Iluminare bord inelemente culoarea ice-blue Frana de manacromateimbracata in pielesi Nou designschimbator deviteze Cotieranoua Tapiterii noi FORD CONFI DENTI AL Noul For d Fi est a 15. Noul For d Fi e s t a 16. Noul For d Fi e s t a Ga ma de M or i z a r iotNouaBENZINA1.2 60PS1.0 80PS 3 cilindri cu injectie directa1.0 Ecoboost 100ps Start-Stop1.0 Ecoboost 125ps Start-StopMOTORINA1.5TDCi 75ps1.6TDCi 95ps 17. M or Ec oboos t ot 18. M or Ec oboos t ot Cuplu motor ridicat, un nivel de performanta si raspuns al motorului la turatii mici Consum redus de carburant si nivel scazul al emisiilor de CO2 19. I mpa c t ul t e hnol ogi i l or a s upr a c ons umul ui -be nz i naDistributie Brand siInjectie Turbo Consum Motor VariabilaTehnologie Directacompresor (l/100km) adm+ev 1.0lFord - Ecoboost 100ps DADA DA 4.3Renault - TCE0.9l 90ps-- DA -- 4.8 1.2lVolkswagen - TSi105ps DADA -- 6.8 20. I mpa c t ul t e hnol ogi i l or a s upr a e mi s i i l or C02- be nz i na Consum de combustibil combinat CO2129130 119 105 4.6 6.55.55.7 Fiesta 1.0 80CP Polo 1.2 TSI 90CPCorsa 1.2 85CP Noul Clio 1.2 75CP 21. I mpa c t ul t e hnol ogi i l or a s upr a e mi s i i l or C02 - di e s e lConsum de combustibil combinatEmisii CO2110 98 9999 3.74.6 4.23.8Fiesta 1.5TDCi 75CP Polo 1.2 TDI CR 75CP Corsa 1.3 CDTI 75 CPNoul Clio 1,5 dCi 75CP 22. Sma r t - M Ke y yO noua masinaOptiuni ce se pot ajusta?O noua masinacumparatacumparata Limita de Viteza Avertizare de Viteza la 70, 90, 100, 110,Cheile seCheile se120, 120 sau 140km/h inregistreazainregistreazaLimitare volum audio si centura de siguranta Non-dezactivare ESPMy Key seMy Key seNon-dezactivare Active City Stopactiveaza activeaza Imprumuti masina fara nici o grija! My Key este My Key este Parinticopii restrictionatrestrictionat Companii agenti de vazare 23. Sma r t - M Ke y y 24. Smart - Sistem de Navigatie 5 Si s t em de Navi gat i e 5 Di sponi bi l cu Si st em Audi o Sony Per m t e iact ual i zar ea car dul ui SD 25. Smart & Saf et y- SYN vs . B CT/VCCarac t eri s t i c a BT/VCSYNC As i s t ent a 112 Cont rol voc al m c auzi M aj e t extes Trans f er aut om l aat t el Conect i vi t at e BT Modul GPS Conect i vi t at e USB Di spl ay- ur i3. 5 4. 2 3. 5 di sponi bi l e5 4. 2 5 Cont r ol vocal t el ef on Cont r ol vocal cl i ma Updat e- ur i vi i t oar e 26. Smart & Safety - SYN c u s i s t em de as i s t ent a i n c azuri deCulurgent a Suna aut omat l a 112 Comuni car e i n t i m r eal cupoper at or ul Di s poni bi l i n pest e 30 de t ar i Di s poni bi l i n r om ana Gr at i s , f ar a abonam ent 27. Saf et y - Si s t em de m t ori zare a pres i uni i i n pneuri ( D S) oniD Detecteaza presiuneapneurilor folosind senzoriiABS prin monitorizarea razeide rulare a anvelopelor Asigura o siguranta mai marein timpul condusului 28. Saf et y Ac t i ve Ci t y St op ( ACS) Activ la viteze de pn la 30 km/h Sistemul foloseste un senzorpozitionat in fata oglinziiretrovizoare si ajut oferul prinfrnarea automata a mainii dacdetecteaz un pericol in fataautomobilului Evita accidentele urbane 29. NOUL FORD FIESTACompetitie 30. COM ETITIE P VS. 31. COM ETITIE Carac t eri s t i c i produs PTehnol ogi e Fi es t a P ool Cl i oEURONCAP5* 5* 5*M Key ySYNC - Asi st ent a i n cazur i deur gent a 112 HLAAi r bag- ur i genunchiAct i ve Ci t y St opLum ni de zi cu t ehnol ogi e LED iSt ar t St opSm t Regener at i ve Char gi ngarI ndi cat or de schi mbar e a t r ept eide vi t eza EcoMode 31 32. St r a t e gi a de va l oa r e Obi ec t i ve s t rat egi c e Tehnol ogi e accesi bi l a Tr anspar ent a Consi st ent a Si m i f i car e pl I mbunat at i r ea val or i i r ezi dual e Per cept i a de br and32 33. St r at egi a de Vanzar ePi l oni i St r at egi ei de Val oar ePret ul de c om c are = Puniret ul de Tranzac t i e(model de vol um cu echi pam ent i ncl us)Us or / M orabi l / R unj i t / Cons i s t ent emot( Di f er ent e de pr et m t i pl u de 250 )ul1500 Ti t ani um500 EcoboostP het e of eri t e grat i s 100% pent ru Trend s iacpent ru Ti t ani um33 34. St r at egi a de Vanzar ePRETPRET COMUNI CARE TRANZACTI ESTRATEGIA D VALOAR FOR EE D - - - VANZARIPRET SCAZUTE PRET TRAFI C VS. COMUNI CARE= TRANZACTI E+++ VANZARI CRESCUTEVS. TRAFI C34 35. Strategia de Vanzare: FORD AD DE D V A LU E36 36. Fi e s t a - St r a t e gi a de Si mpl i f i c a r e Fi est a 1. 6 95 500 Fi est a 1. 5 75 750Fi est a 1. 0 100 750Fi est a 1. 080 500 11, 400Fi est a 1. 260 + 1, 500 pent r u Ti t ani um + 500 pent r u 5 usi37 28/ 02/ 13 37. Fi e s t a St r a t e gi a de s howr oomFi e s t a Tr e nd 5D 1. 2 60CP1, 500 11, 900 + ( Pachet ul( pr et l i s t a) Tr end) 13, 400 - 1, 500 - 1000 ( Pachet Tr end)( For d Val ue)=10, 900 ( pr ett r anzact i e)38 38. Fi e s t a St r a t e gi a de s howr oomFi e s t a Ti t a ni um 5D 1. 2 60CP2, 650 13, 400 +( Pachet ul( pr et l i st a)Ti t ani um)16, 050 - 2, 650 - 1000 ( Pachet( For d Val ue)Ti t ani um) =12, 400 ( pr ett r anzact i e)39 39. PROIECT SPECIA FIESTA 2 4LFor d t e pr ovoa c a s a i t i s c hi mbi ma s i na a c t ua l a c u o Fi e s t a noua !O ect i ve:bicr ear e not or i et at e pent r u Noul For d Fi est a,cr est er e num ar de vi zi t e i n showr oom ur i si cr est er e num- ari nscr i er i l a t est dr i ve,pr omovar e of er t e cur ent e For d i n showr oom ,cr ear e baza de dat e cu pr opr i et ar i m asi ni vechi ce pot f i40cont act at i ul t er i or pent r u di ver se act i vi t at i de m ket i ng.ar 40. PROIECT SPECIA FIESTA 2 4 L P an de prom lovare concurs : c ampani e t eas i ng 27 28 f ebruari e TV Ant ena 1 Radi o ZU c ampani e promovare c onc urs 1 10 m i e artTV Ant ena 1Radi o ZUDi gi t al , soci al medi a, di r ect e- m l i ngai eveni ment s howroom W eekend- ul i novat i ei Ford 8 9 10 m ie art ext ragere c as t i gat or 12 m i e art of eri re prem u 14 m i e i art 41 41. Q & A MULTUMESC!43