MPC-Results of Autonomous Examinations October 2012

  • View
    286

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MPC-Results of Autonomous Examinations October 2012

Text of MPC-Results of Autonomous Examinations October 2012

MURUGAPPA POLYTECHNIC COLLEGE, CHENNAI-62 AUTONOMOUS EXAMINATIONS - OCTOBER 2012 (REGULATION 2012) RESULTS FOR I SEMESTER CIVIL ENGINEERING (REGULAR) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBJECT CODE : GEL11 GEL12 GEL13 GEL14 GEL15 GEL16 GEL17 GEL18 GEL19 TOTAL RESULT SNO. REG_NO. NAME -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2128512 ARUNPAUL.A 73 77 70 60 87 93 69 68 90 687 PASS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2128513 2128514 2128515 2128516 2128517 2128518 2128519 2128520 2128521 2128522 2128523 2128524 2128525 2128526 2128527 2128528 2128529 2128530 2128531 BALAJI.G BHUVANESWARI.B BOOBALAN.S DATSHIN ABINANTH RAJ.N.H. DHARANI.M DIVYA.E GANDHI.J HEMANATHAN.G KADAPPA SARAVANAN.PL KALAIVANI.M KALEEM.S.K LAKSHMI KUMARI.R LOGANATHAN.A MOHAMED YUNOOS RAJA.M MUTHUKUMARAN.B NAGARAJ.K NANDHINI.R NARAYANAN.P NIVETHA.R 85 43 65 73 64 86 48 51 77 47 68 47 54 87 83 47 73 45 87 94 18 91 69 93 80 84 79 48 70 59 52 41 69 89 58 88 51 74 89 20 92 49 89 64 87 76 23 75 47 68 48 63 90 61 94 45 63 84 27 57 51 66 74 64 49 29 73 69 58 45 78 92 54 72 25 77 88 50 58 77 81 75 69 78 58 58 60 65 58 85 74 50 69 25 82 96 51 88 65 100 97 98 94 71 94 92 75 67 97 99 86 95 85 94 85 62 93 91 88 90 89 71 86 87 76 67 65 84 99 89 82 92 84 79 51 78 62 66 69 70 67 65 63 56 60 50 58 78 55 57 54 74 99 83 100 100 91 100 98 90 99 93 75 93 79 83 83 74 93 95 98 799 405 722 637 738 735 707 655 556 660 602 585 507 704 787 574 723 517 733 PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS FAIL PASS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MPC.F.8.03.18 Cont...

CHAIRMAN, AWARDS COMMITTEE

AUTONOMOUS EXAMINATIONS - OCTOBER 2012 (REGULATION 2012) RESULTS FOR I SEMESTER CIVIL ENGINEERING (REGULAR) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBJECT CODE : GEL11 GEL12 GEL13 GEL14 GEL15 GEL16 GEL17 GEL18 GEL19 TOTAL RESULT SNO. REG_NO. NAME -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 2128532 PRADEEP KUMAR.M 60 35 42 42 43 56 83 44 79 484 FAIL 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2128533 2128534 2128535 2128536 2128537 2128538 2128539 2128540 2128541 2128542 2128543 SARANYA.M SATHYA.Y SIVASHANKARI.P.B. SOPNA.B SRIKANTH.G SUMAN.M URMILA.G VAISHALI.K.B. VIGNESH KUMAR. A BAKIN GIBI TABA PENKA 73 76 84 80 47 43 81 96 72 73 88 93 86 90 95 22 53 84 96 95 15 54 93 88 80 94 13 25 87 97 99 17 35 82 84 77 89 19 16 57 82 78 8 57 69 65 75 76 16 19 48 78 56 56 72 90 98 90 96 53 42 98 100 98 81 83 85 83 77 71 76 50 86 82 72 82 51 73 66 71 76 30 43 60 81 80 52 66 100 99 94 99 84 68 97 100 97 75 96 758 745 738 776 360 359 698 812 747 459 602 PASS PASS PASS PASS FAIL FAIL PASS PASS PASS FAIL FAIL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* MINIMUM MARKS FOR PASS IN EACH COURSE - 40 (THEORY) / 50 (PRACTICAL) AND MINIMUM MARKS FOR END EXAMINATION IN EACH COURSE - 30 (THEORY) / 35 (PRACTICAL) / 25 (Ind.Trg./ TCS) GEL11 GEL13 GEL15 Practical GEL17 Practical GEL19 Communication Skills in English Engineering Mathematics-I Engineering Chemistry-I Engineering Chemistry-I Computer Applications Practical Practical GEL12 Engineering Mathematics-I GEL14 Engineering Physics-I GEL16 Engineering Physics-I GEL18 Engineering Graphics-I

MPC.F.8.03.18

CHAIRMAN, AWARDS COMMITTEE

MURUGAPPA POLYTECHNIC COLLEGE, CHENNAI-62 AUTONOMOUS EXAMINATIONS - OCTOBER 2012 (REGULATION 2012) RESULTS FOR I SEMESTER CIVIL ENGINEERING (SANDWICH) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBJECT CODE : GEL11 GEL12 GEL13 GEL14 GEL15 GEL16 GEL17 GEL18 GEL19 TOTAL RESULT SNO. REG_NO. NAME -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2128544 AJITH KUMAR.E 62 54 38 43 55 93 98 63 76 582 FAIL 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2128545 2128546 2128547 2128548 2128549 2128550 2128551 2128552 2128553 2128554 2128555 2128556 2128557 2128558 2128559 2128560 2128561 2128562 2128563 ANANTHA ANNAMALAI.MR BALAJI.N EZHILARASAN.M GIRIDHARAN.R JAYALAKSHMI.V JEEVANANDAM.B KARTHIKEYAN.S KUMARAVEL.B MANO.M MOHAMMAD.S MONISHA.T MUTHU AJITH.A NADHASHA VELANTINA LEORAJ.I NANDHINI.N NANDHINI.P PARTHIBAN.S PAVITHRA.B PURUSOTH.G.K SAI VARSHINI.Y.S 66 43 64 81 62 55 71 71 59 63 72 74 67 55 88 76 77 78 63 59 22 31 88 74 47 55 58 77 60 48 63 55 40 * 74 55 73 74 54 53 17 35 82 56 37 50 49 83 72 25 58 55 48 71 47 57 74 48 46 16 35 22 68 43 36 31 71 63 33 55 41 * 47 69 49 52 66 35 46 40 56 22 69 69 53 44 63 55 37 56 45 49 66 59 49 74 29 79 50 97 100 83 86 89 95 98 96 89 85 93 80 100 99 84 80 93 65 91 95 100 100 79 92 98 95 93 97 100 83 78 99 92 85 100 97 63 50 61 79 70 67 66 73 78 75 56 52 58 64 60 69 77 59 57 84 74 90 93 71 93 97 95 94 98 97 84 100 79 100 91 100 93 100 561 403 564 667 653 576 609 614 718 675 554 627 597 540 727 637 654 698 576 PASS FAIL FAIL FAIL PASS FAIL FAIL FAIL PASS PASS FAIL PASS FAIL FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MPC.F.8.03.18 Cont...

CHAIRMAN, AWARDS COMMITTEE

AUTONOMOUS EXAMINATIONS - OCTOBER 2012 (REGULATION 2012) RESULTS FOR I SEMESTER CIVIL ENGINEERING (SANDWICH) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBJECT CODE : GEL11 GEL12 GEL13 GEL14 GEL15 GEL16 GEL17 GEL18 GEL19 TOTAL RESULT SNO. REG_NO. NAME -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 2128564 SANKAR.P 49 64 64 57 54 93 82 55 84 602 PASS 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2128565 2128566 2128567 2128568 2128569 2128570 2128571 2128572 2128573 SASI KUMAR.S SATHISH.E SHOBANA.K SUBASH.V SUBISHWAR.M SUTHAGAR.M THANIKACHALAM.S VIGNESH.K VISHAL.S 69 45 72 57 71 52 72 62 66 44 55 71 86 78 57 49 67 80 45 61 67 68 78 66 47 54 92 54 43 77 57 44 56 56 57 64 46 32 60 51 45 56 50 49 49 79 88 88 88 93 59 88 89 95 98 97 99 99 93 94 100 98 98 53 51 74 56 78 50 82 59 56 98 95 92 97 97 98 96 96 95 586 567 700 659 677 588 640 631 695 PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS PASS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* MINIMUM MARKS FOR PASS IN EACH COURSE - 40 (THEORY) / 50 (PRACTICAL) AND MINIMUM MARKS FOR END EXAMINATION IN EACH COURSE - 30 (THEORY) / 35 (PRACTICAL) / 25 (Ind.Trg./ TCS) GEL11 GEL13 GEL15 Practical GEL17 Practical GEL19 Communication Skills in English Engineering Mathematics-I Engineering Chemistry-I Engineering Chemistry-I Computer Applications Practical Practical GEL12 Engineering Mathematics-I GEL14 Engineering Physics-I GEL16 Engineering Physics-I GEL18 Engineering Graphics-I

MPC.F.8.03.18 CHAIRMAN, AWARDS COMMITTEE

MURUGAPPA POLYTECHNIC COLLEGE, CHENNAI-62 AUTONOMOUS EXAMINATIONS - OCTOBER 2012 (REGULATION 2012) RESULTS FOR I SEMESTER COMPUTER ENGINEERING (REGULAR) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBJECT CODE : GEL11 GEL12 GEL13 GEL14 GEL15 GEL16 GEL17 GEL18 GEL19 TOTAL RESULT SNO. REG_NO. NAME -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 2128574 ABDUL SALAM.S 59 64 66 55 47 88 64 73 93 609 PASS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2128575 2128576 2128577 2128578 2128579 2128580 2128581 2128582 2128583 2128584 2128585 2128586 2128587 2128588 2128589 2128590 2128591 2128592 2128593 AJITHKUMAR.S AKSHAYA DEVI.S ANSARI.N DURGALAKSHMI.K GOMATHI.V HARIPRABHAKAR.N HARISH.M JANAKI RAMAN.G JIM ELIOT JEBASTIN.J KALAIARASAN.S KALAISELVI.D KAMALAKANNAN.M KARTHIK.S KESAVAN.R KIRUTHIKA.B KOUSALYA.R KOWSALYA.D LAKSHMI.G LOKESH.S 66 77 79 73 58 53 31 52 69 56 52 58 41 75 70 74 71 57 52 58 47 79 57 86 66 31 65 54 59 35 52 3 72 59 77 57 54 61 48 35 81 44 89 51 19 69 51 48 34 51 9 63 67 83 46 65 57 45 46 70 60 66 48 32 57 53 52 45 48 11 62 64 67 44 54 61 50 52 84 70 66 62 32 61 60 50 32 47 12 59 47 65 43 58 42 84 94 99 92 97 85 93 81 95 84 73 93 69 96 82 90 84 86 77 59 92 82 58 76 71 73 75 95 74 66 91 33 94 97 96 92 91 90 68 53 89 52 85 74 54 51 64 65 55 72 17 72 75 57 60 63 64 82 96 100 94 99 92 63 67 100 95 100 98 80 99 100 100 100 99 98 560 592 763 600 722 602 428 578 641 583 492 610 275 692 661 709 597 627 602 PASS FAIL PASS PASS PASS PASS FAIL PASS PASS PASS FAIL PASS FAIL PASS PASS PASS PASS PASS PASS

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MPC.F.8.03.18 Cont... CHAIRMAN, AWARDS COMMITTEE

AUTONOMOUS EXAMINATIONS - OCTOBER 2012 (REGULATION 2012) RESULTS FOR I SEMESTER COMPUTER ENGINEERING (REGULAR) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBJECT CODE : GEL11 GEL12 GEL13 GEL14 GEL15 GEL16 GEL17 GEL18 GEL19 TOTAL RESULT SNO. REG_NO. NAME -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21 2128594 LOKESH.S (SUNDARAM) 54 56 63 53 48 73 81 54 86 568 PASS 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 2128595 2128596 2128597 2128598 2128599 2128600 2128601 2128602 2128603 2128604 2128605 2128606 2128607 2128608 2128609 2128610 2128611 2128612 2128613 MANIKANDAN.R MANIKANDAN.R (RAVICHANDRAN) MEGAVARNAN.S MOHANA SUNDARAM.K MOHANSUNDAR.M NAVEEN R