Mail Merge With Oo

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Modul Mail Marge With Open Office Writter

Transcript

 • 5/21/2018 Mail Merge With Oo

  1/8

  Latihan Mail Merge

  Buat Halaman Kerja baru bagi pelajar yang terlibat dengan Larian Sekolah denganmenggunakan teknik mail merge bagi Openoffice.org

  Langkah 1: Taip sijil bagi pelajar seperti rajah 1 dengan menggunakan OpenOffice.orgWriter

  .

  ajah 1

  1

  SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULAN !SMA!L

  Bahawa dengan sukacitanya dianugerahkan

  Sijil Penghargaan ini kepada :

  kerana sumbangan dan khidmat cemerlang beliau sebagai

  QUARTER MASTER (QM)

  LARIAN SEKOLAH 2012

  SMK SULTAN ISMAIL, JOHOR BAHRU.

  SABTU 28 JANUARI 2012

  Pihak sekolah merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah di

  atas komitmen dan sumbangan beliau sepanjang menjalankan tugas tersebut.

  Kurikulum Menjana Pembangunan Modal Insan !

  !..!!!!!!..!!!..

 • 5/21/2018 Mail Merge With Oo

  2/8

  Langkah " : Simpan sijil yang telah ditaip dengan nama #i$ildidalam $y documents

  Langkah %% Buka OpenOffice.org &alc seperti rajah &.

  &

 • 5/21/2018 Mail Merge With Oo

  3/8

  Langkah ' % Taipkan data pelajar yang terlibat seperti rajah '

  ajah '

  Langkah ' % Simpan senarai nama pelajar dengan nama #enarai'pela$ardidalam$y (ocument

  '

 • 5/21/2018 Mail Merge With Oo

  4/8

  Langkah ) % Buka OpenOffice.org Base

  ).1 paparan seperti diba*ah akan dipaparkan

  ).& "ilih connect to an e(i#ting )ata*a#e+ Spreat#heet+ Klik Ne(t

  )

 • 5/21/2018 Mail Merge With Oo

  5/8

  ).' Bro*se fail senarai,pelajar yang telah ditaip tadi.

  ).) "ilih fail senarai,pelajar dan klik open

  ).- Seterusnya paparan diba*ah akan dipaparkan buang tanda /0 pada open thedatabase for editing. Kemudian Klik 2inish.

  -

 • 5/21/2018 Mail Merge With Oo

  6/8

  ).3 "aparan diba*ah akan dipaparkan Simpan fail ini dengan nama #enarai'pela$ar+B,selepas itu klik sa4e.

  -. Buka semula fail sijil

  3

 • 5/21/2018 Mail Merge With Oo

  7/8

  -.1 Klik 5ie* + (ata Sources

  -.& Klik pada senarai,pelajar(B + Table + Sheet1 paparan diba*ah akan dipaparkan.-.' Klik pada field 6ama dan 6o. 78 dan kemudian DRAGke tempat yang diperlukan

  seperti diba*ah.

  9

 • 5/21/2018 Mail Merge With Oo

  8/8

  -.) :ntuk melihat hasil mail merge. "ada menu bar 2ile + "rint paparan diba*ah akandipaparkan. Klik ;.

  -.- "ada bahagian o-tp-t ,pilihile dan kemudian klik/OK0

  -.3 Simpan fail dengan nama OutputSijil di dalam $y (ocument

  -.3 Hasil daripada $erge 6ama dan 6o.78 ke dalam fail sijil boleh dilihat denganmembuka fail O-tp-tSi$il di dalam M +oc-2ent

  ?