Kriptografija Prezentacija

Embed Size (px)

Text of Kriptografija Prezentacija

 • 8/18/2019 Kriptografija Prezentacija

  1/12

  Kriptologija

  (gr. κρυπτός, kryptós – skriven; λόγος, logos - znanje, znanost)

   je znanost koja se bavi izučavanjem metodaza zaštitu informacija (šifriranjem), temetoda za otkrivanje šifriranih informacija(dekriptiranjem)

  objekti izučavanja kriptologije su pisaneporuke (kriptografija), govorne (kriptofonija),vizuelne (slike, karte, šeme) i druge poruke.

  1

  Kriptografija

   Kriptografija je znanstvena disciplina koja se

  bavi proučavanjem metoda za slanje poruka utakvom obliku da ih samo onaj kome sunamijenjene može pročitati. 

  doslovno bi se mogla prevesti kao tajnopis   (gr. γράφω, gráfo – pisati)

  Kriptografija je grana kriptologije

  2

  Skital (5. stoljeće pr. Kr.)

  Spartanska naprava za šifriranje: drveni štapoko kojeg se namotavala vrpca od pergamenta,pa se na nju okomito pisala poruka.

  Nakon upisivanja poruke, vrpca bi se odmotala,a na njoj bi ostali izmiješani znakovi koje jemogao pročitati samo onaj tko je imao štap

   jednake debljine.

  3

  Hebrejska šifra (5.- 6. stoljeće pr. Kr.) 

  zasniva se na principu zamjene slova abecede.

  atbash ABCDEFGHIJKLM

  ZYXWVUTSRQPON

  albam ABCDEFGHIJKLM

   NOPQRSTUVWXYZ

  atbah ABCDJKLMESTUV

  IHGFRQPONZYXW

  4

  Kriptografija – osnovni pojmovi

  5

  JASNI (OTVORENI)

  TEKSTKRIPTIRANI TEKST

  (KRIPTOGRAM)

  JASNI (OTVORENI)

  TEKST

  kript iranje

  enkripci ja

  dekript iranje

  dekripci ja

  KLJUČ pravila enkripcije(unaprijed

  dogovorena izmeđupošiljatelja iprimatelja)

  KRIPTOANALIZATOR

  Tradicionalni kriptosustavi

  Cezarovo kriptiranje Kriptiranje s pomakom

  Afino kriptiranje

  Vigenèreovo kriptiranje

  6

 • 8/18/2019 Kriptografija Prezentacija

  2/12

  Cezarovo kriptiranje

  Cezar (1. st. pr. Kr.) – slao kriptirane porukezapovjednicima

  svaki znak jasnog teksta pomaknuo za 3mjesta u abecedi: ključ za enkripciju: broj 3 

  ključ za dekripciju: broj 3

   simetrični ključ 

  7

  Cezarovo kriptiranje

  Kriptirajmo riječ KRIPTOGRAFIJA Cezarovim kriptiranjem

  8

  Slovo  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M 

  Kriptirano slovo 

  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P 

  Slovo  N  O  P  Q  R  S  T   U  V  W  X  Y  Z 

  Kriptirano slovo 

  Q  R  S  T   U  V  W  X  Y  Z  A  B  C 

  K N

  R U

  I L

  P S

  T W

  O R

  G J

  R U

  A D

  F I

  I L

  J M

  A D

  NULSWRJUDILMD

  Kriptiranje s pomakom

  općenitiji slučaj – svaki znak jasnog tekstapomaknuti za k mjesta u abecedi(Cezarovo kriptiranje ima pomak 3)

  9

  Kriptiranje s pomakom

  Kriptirajmo riječ KRIPTOGRAFIJA kriptiranjem s pomakom pričemu je ključ kriptiranja 6 

  10

  Slovo  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M 

  Kriptirano slovo 

  G H I J K L M N O P Q R S

  Slovo  N  O  P  Q  R  S  T   U  V  W  X  Y  Z 

  Kriptirano slovo 

  T U V W X Y Z A B C D E F

  K Q

  R X

  I O

  P V

  T Z

  O U

  G M

  R X

  A G

  F L

  I O

  J P

  A G

  QXOVZUMXGLOPG

  Kriptiranje s pomakom u Pythonu

  def pomak(s, k):s2 = ''

  for c in s:

  c2 = chr(((ord(c) - 65) + k) % 26 + 65)

  s2 += c2

  return s2

  Napomena: samo za velika slova engleskog alfabeta

  11

  Monoalfabetsko kriptiranje: neko slovo će uvijek biti kriptirano istim slovom 

  12

 • 8/18/2019 Kriptografija Prezentacija

  3/12

  Afino kriptiranje

  kriptiranje se provodi linearnom funkcijom y = (ax + b) % 26

  13

  red. br. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  slovo A B C D E F G H I J K L M

  red. br. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25

  slovo N O P Q R S T U V W X Y Z

  INFORMATIKA

  JSOZULFIJXF

  14

  Kriptirajmo riječ INFORMATIKA afinim kriptiranjem pri čemusu parametri kriptiranja a = 7 i b = 5, tj. y = (7x + 5) % 26

  red. br. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  slovo A B C D E F G H I J K L M

  red. br. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 25

  slovo N O P Q R S T U V W X Y Z

  Afino kriptiranje u Pythonu

  def afino(s, a, b):

  s2 = ''

  for c in s:

  c2 = chr(((ord(c) - 65) * a + b) % 26 + 65)

  s2 += c2

  return s2

  x = input()

   print(afino(x, 7, 5))

  15

  Dekriptiranje afine funkcije

  Neka je zadana afina funkcija za kriptiranje:

   y = (5x + 3) % 26

  te je tako kriptirani tekst:

  BZARQD

  Koji je pripadni jasni tekst?

  16

  Modularna aritmetika

  predstavlja aritmetiku cijelih brojeva kodkoje se brojevi "vraćaju u krug", nakon štodostignu određenu vrijednost — modulo

  Euclid (3 st. pr. K.)

  Carl Friedrich Gauss (1801.)

  17

  svakodnevna primjena modularne aritmetike: 9:00 h + 4 h = 1:00 h (u 12 satnom prikazu)

  22:00 h + 8 h = 6:00 h (u 24 satnom prikazu)

  18

 • 8/18/2019 Kriptografija Prezentacija

  4/12

  Modularna aritmetika

  Zadan je skup nenegativnih cijelih brojeva Zn,

  Zn = {0, 1, 2, 3, .. , n-1}

  potrebno je definirati aritmetičke operacijezbrajanja i množenja, ali tako da je rezultatuvijek element skupa Zn  modularno zbrajanje: oznaka a +n b

  modularno množenje: oznaka a •n b

  19

  Modularna aritmetika

  20

  a +n b = (a + b) % n

  a •n b = (a • b) % n 

  Primjer: n = 5

  +5  0 1 2 3 4

  0 0 1 2 3 4

  1 1 2 3 4 0

  2 2 3 4 0 1

  3 3 4 0 1 2

  4 4 0 1 2 3

  •5  0 1 2 3 4

  0 0 0 0 0 0

  1 0 1 2 3 4

  2 0 2 4 1 3

  3 0 3 1 4 2

  4 0 4 3 2 1

  Modularna aritmetika

  21

  neutralni element za zbrajanje: 0

  neutralni element za množenje: 1 

  aditivni inverz y є Zn, x +n y = 0

  multiplikativni inverz y є Zn, x •n y = 1

  +5  0 1 2 3 4

  0 0 1 2 3 4

  1 1 2 3 4 0

  2 2 3 4 0 1

  3 3 4 0 1 2

  4 4 0 1 2 3

  •5  0 1 2 3 4

  0 0 0 0 0 0

  1 0 1 2 3 4

  2 0 2 4 1 3

  3 0 3 1 4 2

  4 0 4 3 2 1

  Modularna aritmetika

  22

  nula nema multiplikativni inverz

  multiplikativni inverz ne mora postojati niti zaostale elemente skupa

  •6  0 1 2 3 4 5

  0 0 0 0 0 0 0

  1 0 1 2 3 4 5

  2 0 2 4 0 2 4

  3 0 3 0 3 0 3

  4 0 4 2 0 4 2

  5 0 5 4 3 2 1

  Skup Zn čiji svaki element osim nule imamultiplikativni inverz zove se grupa ako je n prost broj

  U skupu Z26 očito svi elementi nemajumultiplikativni inverz

  23

  Natrag na primjer:

  Funkcija za kriptiranje y = (5x + 3) % 26i kriptirani tekst: BZARQD

   y = 5 •26 x +26 3

  x = (y –26 3) / 26 5 = (y +26 (-3)) •26 (5-1)

  24

  aditivniinverz

  multiplikativniinverz

  (da li postoji???)

 • 8/18/2019 Kriptografija Prezentacija

  5/12

  Klasa Z (za rad sa skupovima Zn)class Z:

  def __init__(self, n, v):

  self.n = n

  self.v = vreturn

  # print

  def __str__(self):

  return '({}, {})'.format(self.n, self.v)

  # zbrajanje

  def __add__(self, y):

  return Z(self.n, (self.v + y.v) % self.n)

  # množenje 

  def __mul__(self, y):

  return Z(self.n, (self.v * y.v) % self.n)

  25

  Klasa Z (za rad sa skupovima Zn)# aditivni inverz

  def __neg__(self):

  return Z(self.n, (self.n - self.v))

  # multiplikativni inverz (potenciranje)

  def __pow__(self, p):

  if p < 0:

  i = 1

   while i < self.n and i * self.v % self.n != 1:

  i += 1

  if i < self.n:

  return Z(self.n, (i ** -p) % self.n)

  else:

  return -1

  else:

  return Z(self.n, self.v ** p % self.n)

  26

  Ponovo natrag na primjer

  x = (y +26 (-3)) •26 (5-1)

  = (y +26 23) •26 21

  = 21 •26 y +26 483 = 21 •26 y +26 15

  = (21y + 15) % 26

  27

  Monoalfabetsko kriptiranje: neko slovo će uvijek biti kriptirano istim slovom 

  Polialfabetsko kriptiranje: određeno slovo neće se uvijek kriptirati istim slovom 

  28

  Vigenèreovo kriptiranje

  ključ je riječ (kod Cezara je broj) 

  svako slovo jasnog teksta kriptira seodgovarajućim slovom ključa 

  ključ se ciklički ponavlja dok mu duljina nepostane jednaka duljini jasnog teksta

  29

  Vigenèreovo kriptiranje - primjer

  Potrebno je kriptirati riječ KRIPTOGRAFIJA  ključem SLOVO.

  KRIPTOGRAFIJA

  SLOVOSLOVOSLO

  -------------

  30

 • 8/18/2019 Kriptografija Prezentacija

  6/12

   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  IJ K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

   M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

   N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

   V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

   W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W X Y

  31

  Vigenèreovo kriptiranje - primjer

  KRIPTOGRAFIJA

  SLOVOSLOVOSLO

  C------------

  32

   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

   M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

   N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R SU V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

   V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

   W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  33

  Vigenèreovo kriptiranje - primjer

  KRIPTOGRAFIJA

  SLOVOSLOVOSLO

  CC-----------

  34

  polialfabetsko kriptiranje

   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E FH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

   M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

   N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

   V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

   W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  35

  Vigenèreovo kriptiranje - primjer

  KRIPTOGRAFIJA

  SLOVOSLOVOSLO

  CCW----------

  36

 • 8/18/2019 Kriptografija Prezentacija

  7/12

  Vigenèreovo kriptiranje - primjer

  KRIPTOGRAFIJA

  SLOVOSLOVOSLO

  CCWKHGRFVTAUO

  37

  Vigenèreovo kriptiranje - primjer

  Primjer dekriptiranja:

  -------------

  SLOVOSLOVOSLO

  CCWKHGRFVTAUO

  38

   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F

  H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

   M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

   N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R SU V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

   V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

   W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  39

  Vigenèreovo kriptiranje - primjer

  Primjer dekriptiranja:

  K------------

  SLOVOSLOVOSLO

  CCWKHGRFVTAUO

  40

   A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

  B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A

  C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D

  F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E

  G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E FH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G

  I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H

  J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I

  K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J

  L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K

   M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L

   N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M

  O P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N

  P Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O

  Q R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P

  R S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q

  S T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

  T U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

  U V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

   V W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U

   W X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V

  X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

  Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X

  Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y

  41

  Vigenèreovo kriptiranje - primjer

  Primjer dekriptiranja:

  KR-----------

  SLOVOSLOVOSLO

  CCWKHGRFVTAUO

  42

 • 8/18/2019 Kriptografija Prezentacija

  8/12

  Vigenèreovo kriptiranje - primjer

  Primjer dekriptiranja:

  KRIPTOGRAFIJA

  SLOVOSLOVOSLO

  CCWKHGRFVTAUO

  43

  Vigenèreovo kriptiranje i Python

  ideja: zbrojiti redni broj slovaotvorenog teksta (broj stupca) i

  redni broj pripadnog slova ključa(broj retka) … 

  … i pronaćiostatak pridjeljenju sa 26(modularna a.)

  44

   A B C D E F G H I J K L M N O

  B C D E F G H I J K L M N O P

  C D E F G H I J K L M N O P Q

  D E F G H I J K L M N O P Q R

  E F G H I J K L M N O P Q R S

  F G H I J K L M N O P Q R S T

  G H I J K L M N O P Q R S T U

  H I J K L M N O P Q R S T U V

  I J K L M N O P Q R S T U V W

  J K L M N O P Q R S T U V W X

  K L M N O P Q R S T U V W X Y

  L M N O P Q R S T U V W X Y Z

   M N O P Q R S T U V W X Y Z A

   N O P Q R S T U V W X Y Z A B

  O P Q R S T U V W X Y Z A B C

  10

  3

  Vigenèreovo kriptiranje i Python

  def vigenere(s, k):

  k *= len(s) // len(k) + 1

  s2 = ''

  for i in range(len(s)):

  x = ord(s[i]) - 65

  y = ord(k[i]) - 65

  z = (x + y) % 26

  s2 += chr(z + 65)

  return s2

  45

  Za domaću zadaću: 

  Vigenèreovo dekriptiranje

  46

  Transpozicijsko kriptiranje(Stupčana transpozicija)

  tekst složimo u matricu sa unaprijed zadanimbrojem stupaca (po redcima)

  permutiramo (presložimo) stupce matriceprema zadanom ključu 

  pročitamo tekst iz matrice po stupcima 

  47

  Transpozicijsko kriptiranje - primjer

  Potrebno je kriptirati tekstKRIPTOGRAFIJAMIJESVEZANIMLJIVIJAtranspozicijskim kriptiranjem iključem [2, 3, 5, 4, 1]

  48

 • 8/18/2019 Kriptografija Prezentacija

  9/12

  Transpozicijsko kriptiranje - primjer

  KRIPTOGRAFIJAMIJESVEZANIMLJIVIJA [2,3,5,4,1]

  TFIEMIA KOIJZLJ RGJEAJA PAMVIVA IRASNIA

  49

  K R I P T

  O G R A F

  I J A M I

  J E S V E

  Z A N I M

  L J I V I

  J A A A A

  142 53

  T K R P I

  F O G A R

  I I J M A

  E J E V S

   M Z A I N

  I L J V I

   A J  A A A

  1 2 3 4 5

  Transpozicijsko kriptiranje - primjer

  primjer dekriptiranja, ključ [2, 3, 5, 4, 1]

  TFIEMIAKOIJZLJRGJEAJAPAMVIVAIRASNIA  

  50

  T K R P I

  F O G A R

  I I J M A

  E J E V S

   M Z A I N

  I L J V I

   A J  A A A

  R

  G

  J

  E

   A

  J

   A

  I

  R

   A

  S

   N

  I

   A

  K

  O

  I

  J

  Z

  L

  J

  P

   A

   M

   V

  I

   V

   A

  T

  F

  I

  E

   M

  I

   A

  KRIPTOGRAFIJA MI JE SVE ZANIMLJIVIJA  

  Zadatak:

  Tzv. "brute-force" metodom odrediti jasnitekst (bez znanja ključa transpozicijskogkriptiranja)

  CRIPEALFERIEIJFRDXUESAJS

  51

  Suvremeni kriptosustavi

  52

  Kriptiranje sa simetričnim ključem  tajni ključ 

  Glavni problem:

  Kako poslati ključ??? 

  53

  DES (Data Encryption Standard)

  sredinom 20 st. razvoj komunikacija stvarapotrebu za sigurnim prijenosom informacija(ne samo za vojne i diplomatske potrebe)

  1974-1976 IBM razvija DES (uz sudjelovanjeNSA) 2006. COPACOBANA, Universities of Bochum and

  Kiel, razbija DES u 9 dana ($10,000)

  2008 RIVYERA razbija DES u manje od dana

  54

 • 8/18/2019 Kriptografija Prezentacija

  10/121

  DES

  grupiranje otvorenog teksta u blokove od 64

  bita koristi ključ K veličine 56 bitova (zapravo 64

  bita, ali se 56 bitova koristi u algoritmu, apreostalih 8 za provjeru pariteta) 56 bitova 72 057 594 037 927 936 različitih

  ključeva 

  55

  DES – postupak enkripcije (1. korak)

  inicijalna permutacija

  npr. jasni tekst M = 0123456789ABCDEF

  M (binary) = 0000 0001 0010 0011 0100 0101 01100111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

  56

  M (binary) = 0000 0001 0010 0011 0100 0101 01100111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111

  M (nakon IP) = 1100 1100 0000 0000 1100 1100 11111111 1111 0000 1010 1010 1111 0000 1010 1010

  57

  DES – postupak enkripcije (2. korak)

  MIP = 1100 1100 0000 0000 1100 1100 1111 11111111 0000 1010 1010 1111 0000 1010 1010

  permutirani niz se podijeli u dvije polovice L0 i R0 L0 = 1100 1100 0000 0000 1100 1100 1111 1111

  R0 = 1111 0000 1010 1010 1111 0000 1010 1010

  58

  u 16 podkoraka (i = 1..16)Li = Ri-1Ri = Li-1 ⊕ f(Ri-1, Ki)

  ključ Ki  se kreira iz ključa K sličnim postupcimakao Li i Ri  (podjela na polovice, zamjena, "šiftanje")

  funkcija f radi na principu dodavanja i brisanjabitova, te permutiranja

  59

  npr. ključ K = 133457799BBCDFF1  K (binary) = 0001 0011 0011 0100 0101 0111 0111 1001

  1001 1011 1011 1100 1101 1111 1111 0001

  K (nakon permutacije, bez paritetnih bitova) =1111 0000 1100 1100 1010 1010 1111 0101 0101 01100110 0111 1000 1111

  60

 • 8/18/2019 Kriptografija Prezentacija

  11/12

  DES – postupak enkripcije (3. korak)

  inverzna inicijalna permutacija

  61

  40 8 48 16 56 24 64 32

  39 7 47 15 55 23 63 31

  38 6 46 14 54 22 62 30

  37 5 45 13 53 21 61 29

  36 4 44 12 52 20 60 28

  35 3 43 11 51 19 59 27

  34 2 42 10 50 18 58 26

  33 1 41 9 49 17 57 25

  AES (Advanced Encryption Standard)

  U.S. National Institute of Standards and

  Technology (NIST), 2001 (još uvijek) siguran simetrični kriptosustav

  62

  Kriptiranje s asimetričnim ključem   javni ključ 

  ključ za dekriptiranje nije "inverzan" ključu zaenkripciju, tj. ne dobiva se lako iz ključa zakriptiranje

  proces enkripcije i dekripcije je (matematički) vrlosložen (dakle spor), te nepraktičan za velike količine

  podataka često se kriptosustavima javnog ključa šalje tajni

  ključ te se nastavlja kriptografijom tajnog ključa 

  63

  Kriptografija javnog ključa: 

  Osoba A obznanjuje javni ključ svima koji želekomunicirati s njom

  Osoba B kriptira jasni tekst javnim ključem 

  Osoba A ima tajni ključ pomoću kojeg je jedinomoguće dekriptirati poruku 

  64

  RSA

   1977, Ronald Rivest, Adi Shamir i LeonardAdlerman

  do sada djelotvoran: RSA problem – problemfaktorizacije velikog broja

  65

  RSA - postupak

  odaberu se dva različita, velika prosta broja p i q neka je n = p * q i neka je f = (p-1) * (q-1) odabere se prir. br. e koji je relativno prost s f

  odabere se d takav da je d * e % f = 1

  Neka je m poruka (broj) javni ključ je par (n,e)

  …kriptiranje: c = me % n

  tajni ključ  je d…dekriptiranje: m = cd % n

  66

 • 8/18/2019 Kriptografija Prezentacija

  12/12

  Računanje vrijednosti c = me % n može se

  obaviti modularnim potenciranjem

  … više u knjizi 

  67

  Digitalni potpis

  Ako osoba A šalje poruku osobi B, osoba B

  mora biti sigurna da je poruka od osobe A

  68

  Digitalni potpis

  osoba A želi poslati poruku M osobi B 

  osoba A kriptira poruku tajnim ključem (M') 

  osoba A šalje poruke M i M' osobi B

  osoba B dekriptira poruku M' javnim ključemosobe A (M'')

  ako su M i M'' jednake, potpis je valjan

  69

  Problemi: dvostruko dulja poruka – dvostruko zauzeće

  komunikacijskog kanala

  enkripcija javnim ključem spora (duže procesorskovrijeme)

  dulji kriptirani tekst olakšava probijanje enkripcije 

  70

  71

  Ako sažeci nisu jednaki:  poruku nije poslala osoba A već netko drugi 

  poruku je presreo netko drugi i izmijenio ju je

  došlo je do greške u komunikacijskom kanalu 

  72