Kauai: Bouncing Back

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  1/27

  Q G B O B J D G I M Y J U N @ O A U

  IMROEJOD I@ELMRQUJAB JOQBYBUQU URUQ@JO @OA EG@NNBODB

  L@R@J QTM ABE@ABU @HQBY GRYYJE@OB JOJLJ

  Iy Qjfmtgy Gurnby | [gmtmdr`pgy iy Aboojs Ma`

  UROA@Z 09/02/05

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  2/27

  9 GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY ? ? UROA@Z 09/02/05

  L@R@J R[ ENMUB

  Mtgbr

  Hjnjpjom

  C`p`obsb

  Fjxba (omtG`w`jj`o)

  E`ue`sj`o

  G`w`jj`o/p`rt-G`w`jj`o

  9;09 tmt`n bstjf`tb

  mh L`u`js pmpun`tjmojs 8; mr mnabr

  jo 0;-yb`rjoerbfbots

  0;;;:;7;4;

  42-pnus

  82-41

  12-81 52-11

  9;-51

  0: `oa uoabr

  I`sba mo 9;0; a`t`,wjtg bstjf`tbaprmcbetjmos hmr 9;52

  Umureb3 R.U. Ebosus, L`u`js Emffuojty Gb`ntg Obbas @ssbssfbot, Cuny 9;05< AIBAQ

  Tbst Ujab

  Njgub

  +20%

  B`st Ujab

  +07%

  Omrtg Ugmrb

  +7%

  Umutg Ugmrb

  +57%

  0;;%

  :;%

  7;%

  4;%52,;;;

  5;,;;;

  92,;;;

  9;,;;;

  02,;;;

  0;,;;;

  2,;;;

  0:7; 0::; 9;;; 9;0; 9;9; 9;52

  8;+5;-2:;-9:

  8;%

  2;%

  1;%

  5;%

  9;%

  0;%

  ;0:7;

  7;+

  4;-4:

  8;-8:

  2;-2:

  1;-1:

  5;-5:

  9;-9:

  0;-0:

  ;-:

  0::; 9;;; 9;0; 9;9; 9;52

  I`sba mo bstjf`tbs hrmf tgb st`tb Abp`rtfbot mh Iusjobss,

  Bemomfje Abvbnmpfbot `oa Qmurjsf3

  MJQ@NR[M[

  78

  O

  151

  ,

  R@GJJO

  J@R@L

  8

  +7%

  748,3 725;9

  4;;,3 7;0;9btg UgmrOmr

  ,13 925;9

  7,;3 9;0;9

  B`st Ujab

  89

  50

  B`st Ujab

  ;4

  joerbfbotsjo 0;-yb`r

  GQTMYD

  OMJQ@NR[M[

  084,:9

  ,

  9;09 tmt`n bstjf`tb

  ;7 ;: ;;

  581,72440,02

  97;,:5

  ,

  9;09 tmt`n bstjf`tb

  ;0

  mcbetjmos hmr 9;52prwjtg bstjf`tbaI`sba mo 9;0; a`t`,

  0:;,48

  mcbetjmos hmr 9;52wjtg bstjf`tbaI`sba mo 9;0; a`t`,

  Umutg Ugmr

  %80+

  :08,53 025;9

  994,03 0;0;9

  st U abT

  ;

  +07%

  +20%

  20,83 025;9

  8:8,03 0;0;9

  bUmutg Ugmr

  8,13 925;9

  599,93 925;9578,13 0;0;9

  Njgub

  89

  0.;9G`Fj

  C`

  8.10Hjnj

  Mt

  QB

  rbaou

  %90.29

  /

  %07.4

  %

  %:.09

  js 8; mr mnabrmh L`u`js pmpun`tjmo%

  0; fjnbs+57%

  mh L`u`js pmpun`tjmo

  0; fjnbs

  ;-9:

  92,;;;

  5;,;;;

  52,;;;

  Bemomfje Abvbnmpfbot `oa Q

  mf t`sb mo bstjf`tbs r

  MYDBD@

  5;-2: 8;+

  urjsf3a Q

  tfbot mh Iusjobsb st`tb bp`r

  MJQ

  2;%

  8;%

  4;%

  7;%

  :;%

  0;;%

  tfbot mh Iusjobss,

  @EBYMHAO@UAOBYQO

  UQU@

  1;-1:

  2;-2:

  8;-8:

  4;-4:

  7;+

  s Emffb3R U Ebosus L`u j Umur

  9;;;0::;0:7;

  2,;;;

  0;,;;;

  02,;;;

  9;,;;;

  s Emffuojty Gb`ntg Obbas @ssbssfbot, Cuny 9;05< AIBAQ

  9;529;9;9;0;9;;;

  s Emffuojty Gb`ntg Obbas @ssbssfbot, Cuny 9;05< AIBAQ

  0:7;;

  0;%

  9;%

  5;%

  1;%

  2;%

  9;0;9;;;0::;

  9;529;9;

  ;-:

  0;-0:

  9;-9:

  5;-5:

  1;-1:

  . . ,Umur

  s Emffuojty Gb`ntg Obbas @ssbssfbot, Cuny 9;05< AIBAQ

  s Emffuojty Gb`ntg Obbas @ssbssfbot, Cuny 9;05< AIBAQ

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  3/27

  Qgbrb rb tgmus`oas mh wjna egjelbos mo L`u`j.Qgbjr oufibrs prmnjhbr`tba htbr Gurrje`ob Jojlj in`stba tgb jsn`oa jo 0::9, nbvbnjod

  egjelbo emmps nmod wjtg tgmus`oas mh gmfbs. Qgb irjdgtny hb`tgbrba ijras bvmlb tmueg mh tg`t fbfmry s wbnn s sbosb mh tma`ys bvbrya`y p`eb mh njhb mo tgb mnabst`oa omrtgbrofmst jsn`oa jo tgb G`w`jj`o eg`jo.

  Tgjnb rbsjabots mh tgb st`tbs hmurtg-n`rdbst jsn`oa gmfb tm imut 2 pbrebot mhG`w`jjs rbsjabots bfir`eb jts n`rdbny rur`n p`st oa prbsbot, tgbyrb omw prbp`r-jod hmr huturb tg`t wjnn joenuab drmwjod pmpun`tjmo.

  M`gus pmpun`tjmo h`r bxebbas tg`t mh tgb objdgimr jsn`oas, iut prmcbetba drmwtgr`tbs rb fueg strmodbr hmr L`u`j, G`w`jj jsn`oa `oa F`uj. Tjtgjo tgrbb abe`abs, eemrajod tm st`tb mhhj-ej`ns, mony imut 8; pbrebot mh G`w`jjs pmpun`tjmo wjnn ib mo M`gu. Qgb rbst wjnn ib se`ttbrba ermss tgbjsn`oa eg`jo.

  Qgb Gmomnunu Ut`r-@avbrtjsbr js bx`fjojod tgb jfpnje`tjmos mh G`w`jjs sgjhtjod pmpun`tjmo drmwtg. Qgjsrbpmrt js tgb n`st jo sbrjbs tg`t prbvjmusny emvbrba G`w`jj jsn`oa oa F`uj.

  Qgb stmrjbs gbrb bxpnmrb L`u`js rbemvbry jo tgb htbrf`tg mh Gurrje`ob Jojlj, wgjeg joenuabs tgrjvjod ybt bvbr-eg`nnbodjod tmurjsf joaustry.Jt nsm emvbrs f`ttbrs r`odjod hrmf tgb bxpnmsjmo jo tr`osjbot v`e`tjmo rbot`ns tm tgb bfbrdboeb mh n`rdb-mpbr`tjmo sbba emfp`ojbs.B`rnjbr tgjs yb`r prmpmsba obw emuoty n`w pn`ejod stjhh rbstrjetjmos mo sbba iusjobssbs pbstjejab usb oa h`rfjod mh dbobtje`nny fmajhjba

  ermps tmuegba mhh o bfmtjmo`n i`ttnb ibtwbbo suppmrtbrs oa mppmobots. Qgb ar`f`, wgjeg pn`yba mut mvbr sbvbr`n fmotgs ibhmrb tgb L`u`jEmuoty Emuoejn, rbvb`ns wjabojod rjht fmod rbsjabots s tgby bovjsjmo oa fmvb tmw`ra tgb jsn`oas huturb (sbb stmry mo [`db @0).

  F`urbbo MEmoobnn

  AB[RQZ EJQZ BAJQMY

  5 GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY ? ? UROA@Z 09/02/05

  L@R@J IMROEJOD I@EL

  L`u`j i`ttnbs rjhts `fja rbemvbryQG B O B J D G IM Y J UN @O AU

  IMROEJOD I@ELMRQUJABJOQBYBUQUURUQ@JO @OA EG@NNBODB

  L@R@J QTM ABE@ABU@HQBYGRYYJE@OBJOJLJ

  IyQjfmtgyGurnby| [gmtmdr`pgyiyAboojsMa`

  URO A@Z 09/0 2/05

  @acustjod tm drmwtgQgb pmpun`tjmo js stb`ajny

  enjfijod mo pjeturbsqub L`u`j,sjtb mh amzbos mh fmtjmo pjeturbs.[n`oojod js uoabr w`y tm ab`nwjtg drmwtg jo tgb rb`sbxpbetba tm ib jfp`etba tgbfmst jo yb`rs tm emfb3 NjgubAjstrjet oa tgb Umutg Ugmrb.Tgjnb jts stuoojod o`tur`n ib`utyjs surb-ibt ar`w hmr tmurjsf,

  L`u`j emotjoubs tm struddnb wjtg`o bemomfy stjnn hhbetba iy tgbnbd`ey mh Gurrje`ob Jojlj oarbebot rbebssjmo.

  [@DB1

  Gmpbs gjdg hmr jemoje gmtbnQgb h`fba Emem [`nfs Ybsmrt

  eg`rfba vjsjtmrs oa XJ[s wjtgjts Umutg [`ejhje ljtseg oa h`uxG`w`jj`o bnbd`oeb hmr abe`absiut enmsba wgbo Gurrje`ob Jojljstruel jo 0::9. Tgjnb jt js ibstlomwo s tgb trmpje`n i`elarmpjo Bnvjs [rbsnbys Inub G`w`jj,tgb sjtb nsm g`s gjstmrje oa r-eg`bmnmdje`n sjdojhje`oeb. Obw

  pn`os rb jo tgb wmrls tm rbiujnatgb djod strueturb, iut jt rb-f`jos tm ib sbbo wgbtgbr tgbywjnn sueebba mr h`nn sgmrt.

  [@DB0;

  @ds emotrmvbrsj`n emovbrsjmoYmws mh emrost`nls g`vb rb-

  pn`eba fjnbs mh sud`r e`ob sL`u`js drjeunturb joaustry sgjhtsjo emotrmvbrsj`n ajrbetjmo. Uud`ramfjo`tba tgb jsn`oa hmr fmrbtg`o ebotury, iut hmur ijmtbeg-omnmdy sbba emfp`ojbs rb omwtgb jsn`oas tmp drjeuntur`n emo-ebro, prmvjajod cmis oa bem-omfje ibobhjts tm tgb emffuojty.A

  bspjtb modmjod hurmr mvbr pbstj-ejab usb oa dbobtje`nny fmajhjbaermps, tgb emfp`ojbs rbf`joemffjttba tm tgbjr wmrl.

  [@DB08

  Xbxjod v`e`tjmo rbot`nsQgb rbfmtb ib`uty mhOmrtg

  Ugmrb emffuojtjbs sueg sG`bo`, T`jojg` oa G`o`nbj g`sf`ab tgbf pmpun`r pn`ydrmuoahmr tmurjsts jo tgb n`st 02 yb`rs.Iut nmodtjfb rbsjabots s`y tgbprmnjhbr`tjmo mh tr`osjbot v`e`tjmorbot`ns g`s turoba tgbjr qujbtobjdgimrgmmas jotm vjsjtmr abstj-o`tjmo rb`s, emfpnbtb wjtg rb-

  smrtnjlb tr`hhje, omjsb oa ermwas.Nme`ns rb omt g`ppy wjtg L`u`jEmuotys rmely tr`el rbemra joab`njod wjtg tgb prminbf.

  [@DB99

  MRY QB@F

  EYBAJQU

  BAJQMY

  Hr`ol Irjadbw`tbr

  [GMQM BAJQMY

  Dbmrdb H. Nbb

  DY@[GJE @YQJUQ

  A`vja Uw`oo

  EM[Z BAJQMY

  Ebnj` Amwobs

  ABUJDOBY

  Fjeg`bn Ymvobr

  MO QGB EMXBY

  X`oemuvbr, IrjtjsgEmnufij`, vjsjtmrsTbs Luim oa gjs2-yb`r-mna a`udgtbrhrmnje jo tgb dbotnbsurh badjod tgb b`stsjabs T`jnu` rb`.

  Gurnby Ma`

  Qjfmtgy Gurnbyg`s ibbo cmuro`njstjo G`w`jj dmjod i`eltm 0::;, g`vjod hjrstwmrlba s rbpmrtbr`t tgb F`uj Obws`oa tgbo `t QgbGmomnunu @avbrtjsbr.

  Jo pgmtm-cmuro`njsf e`rbbrsp`oojod fmrb tg`o

  5; yb`rs, Ut`r-@avbrtjsbrpgmtmdr`pgbrAboojs Ma` stjnnbocmys f`ljodpjeturbs mh tgbpbmpnb oa pn`ebsjo G`w`jj.

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  4/271 GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY ? ? UROA@Z 09/02/05

  L@R@J IMROEJOD I@EL

  I@OLJOD

  MO IB@RQZ

  L`punbGjdgw`y

  @guljojYm`a

  Njgub@jrpmrt

  [n`ooba

  T`jn`oj

  suiajvjsjmo

  @erbs3 1;;Gmfbs3 0,2;;Joenuabs3rbt jn,fjxba-usb

  awbnnjods,i`ols, sbojmrejtjzbo ebotbr`oa ` gmtbn

  L`u`j js ourturjod jts drmwjod pmpun`tjmo `oa vjsjtmr sbetmrsiut tgb jaynnje jsn`oas bemomfje mutnmml rbf`jos ` fjxba i`d

  NJGRBLMNM@

  L@N@GBM

  L@[@@

  [MJ[R

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  5/27UROA@Z 09/02/05 ? ? GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY 2

  Hrmf tgb tmwbrjod enjhhs mh tgb O` [`nj Em`st tm tgbf`cbsty mh T`jfb` E`oymo, hrmf tgb bfbr`nagjdgn`oas mh T`j`nb`nb nn tgb w`y amwo tm tgb

  2;-pnus fjnbs mh wgjtb-s`oa ib`egbs, L`u`j js armp-ab`admrdbmus.

  Om G`w`jj`o jsn`oa js fmrb abpboabot mo tmurjsftg`o L`u`j. @oa wgy omt= Njlb `o `nnurjod wmf`o, sgbe`ot gbnp iut ar`w pnboty mh sujtmrs tm emurt gbr o`tu-r`n ib`uty.

  Iut tg`t rbnj`oeb mo tmurjsf `s fb`surba iy tgb r`-tjm mh vjsjtmr `rrjv`ns tm rbsjabot pmpun`tjmo monyf`lbs L`u`j `oa jts rbsjabots fmrb vunobr`inb. Gurrj-e`ob Jojlj struel ` ajrbet `oa n`stjod inmw tm tgb js-n`oas bemomfy 90 yb`rs `dm `oa tgb Drb`t Ybebssjmo`aaba ` sjdojhje`ot bemomfje sbti`el hjvb yb`rs `dm.

  Hrmf nbht, Qbss` Iubom, Egbnsby X`nabz, L`nbmNmpbz `oa L`jom` [bz`rjm sm`l up tgb suo `t

  Lb`nj` Ib`eg, cust omrtg mh L`p``, wgjnbIuboms smo, Qjt`o Njoastbat, stjels tm tgb

  sg`ab. L`p`` rbebotny w`s o`fba mob mh @fbr-

  je`s prbttjbst tmwos iy Hmribs f`d`zjob.

  [u`lb` Dmnh Emursb jo Njgub,wgjeg im`sts vjbws mh tgb G`upu

  fmuot`jo r`odb, js `fmod tgbprmpbrtjbs mwoba iy Drmvb H`rf.

  Qgb gmfbs `nmod tgb emursb `rb jotgb [jl`lb suiajvjsjmo, `omtgbr

  Drmvb H`rf abvbnmpfbot.

  Emotjouba mo obxt p`db

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  6/278 GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY ? ? UROA@Z 09/02/05

  L@R@J IMROEJOD I@EL

  Qma`y tgb D`rabo Jsn`oa js snmwny mo tgbrjsb. Njlb tgb mtgbr objdgimr jsn`oas, L`u`j jshbbnjod tgb bhhbet mh G`w`jjs strmod tmurjsf rb-emvbry.

  @fmod tgb objdgimr jsn`oa emuotjbs,L`u`js pmpun`tjmo js bxpbetba tm drmw t tgbsnmwbst p`eb. Iut mo pbr-e`pjt` i`sjs,L`u`js drmwtg js prmcbetba tm ib twjeb wg`t jsprbajetba hmr M`gu.

  @eemrajod tm tgb L`u`j 9;09 Qr`ospmrt`tjmoA`t` Imml, tgb jsn`oas pmpun`tjmo mh cust uo-abr 4;,;;; js bxpbetba tm enjfi tm ob`rny72,5;; iy 9;52.

  Qgb rb` hmrbe`st tm sbb tgb fmst drmwtg jstgb Njgub Ajstrjet. Iy 9;52, tgb pmpun`tjmo jsprmcbetba tm cufp iy 20 pbrebot, mr rmudgny8,;;;. Qgb Umutg Ugmrb rbdjmo, strbtegjod hrmfLmnm` tm [mjpu tm L`n`gbm, wjnn hmnnmw wjtg

  drmwtg mh 57 pbrebot, mr 1,2;;, iy 9;52.Jo otjejp`tjmo mh tgb rjsjod pmpun`tjmo, tgb

  emuoty tgjs yb`r hmrf`nny n`uoegba e`fp`jdostm upa`tb tgb emffuojty pn`os hmr tgmsb rb-djmos. Ybsjabots g`vb ibbo fbbtjod tm erb`tbvjsjmos upmo wgjeg tgb obw pn`os wjnn ibi`sba.

  [`t Drjhhjo, prbsjabot mh tgb Njgub Iusjobss@ssmej`tjmo, s`ja jts uoabrst`oa`inb tg`t Nj-gubs pmpun`tjmo drmwtg wmuna nb`a tgb js-n`oa. Qgb Njgub Ajstrjet js gmfb tm tgbjsn`oas n`rdbst gmspjt`n, sb`pmrt oa jrpmrt,

  `s wbnn s L`u`jEmffuojty Emnnbdb oa tgbsb`t mh emuoty dmvbrofbot.

  Qgbrb js nmt mh prbssurb tm prmvjab hhmra-`inb gmusjod oa drmwtg jo tgjs `rb`, sgbs`ja.

  Drjhhjo, wgm g`s ibbo `etjvb jo Njgub emf-fuojty pn`oojod hmr yb`rs, s`ja tgbrb g`s ibbo` nmt mh ajseussjmo sm h`r imut sf`rt drmwtg`oa wmrl`inb, njv`inb ejtjbs, joenuajod ` vj-sjmo hmr Njgub s vjir`ot emffuojty wjtgfjxba usbs wgbrb pbmpnb amot obebss`rjnyg`vb tm gmp jo tgbjr e`rs tm dm tm wmrl mr tgbstmrb.

  Jf vbry mptjfjstje imut tgb huturb, sgbs`ja.

  MOB F@CMY NJGRB-@YB@ prmcbet jotgb wmrls js T`jn`oj, abserjiba s sf`rt-drmwtg abvbnmpfbot tg`t wjnn erb`tb obwtmwo ebotbr wjtg fjxba-usb awbnnjods, rb-t`jn, i`ols, ` sbojmr ejtjzbo ebotbr `oa ` gmtbnhmeusba mo tgb l`f``jo` f`rlbt.

  Qgb 1;;-`erb abvbnmpfbot iy Drmvb H`rf,

  tgb hmrfbr sud`r drmwbr oa omw mob mh tgbjsn`oas n`rdbst n`oagmnabrs, wmuna rbsunt jo`hhmra`inb gmusjod oa tgb aajtjmo mh 0,2;;rbsjabots.

  Jts abhjojtbny obbaba, s`ja T`rrbo G`rulj,

  @ yb`rsnmod st`tb prmcbet tm wjabo L`u-fu`njj Gjdgw`y tm b`sb Njgub tr`hhje jsjo jts sbemoa pg`sb, wgjeg wjnn joenuabemostruetjmo mh ` irjadb.

  9;;1

  7;;

  4;;

  8;;

  2;;1;;

  5;;

  9;;

  0;;

  ;9;;2 9;;8 9;;4 9;;7 9;;: 9;0; 9;00 9;09 9;05

  YB@N BUQ@QB U@NBU Ujodnb-h`fjny Emoam

  Umureb3 G`w jj Johmrf`tjmo Ubrvjeb

  Rojtssm

  na

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  7/27UROA@Z 09/02/05 ? ? GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY 4

  Drmvb H`rfs prbsjabot oa EBM. Jt wjnn nnmwrbsjabots tm njvb oa wmrl wjtgjo enmsb prmx-jfjty.

  Emostruetjmo sgmuna st`rt jo 9;02, gb s`ja,`oa ib pg`sba jo mvbr f`oy yb`rs, pbrg`ps `snmod s tgb ibttbr p`rt mh twm abe`abs.

  Mvbr jo tgb Umutg L`u`j rbdjmo, Drmvb H`rfjs pn`oojod T`jgmgmou jo tgb `rb` hmrfbrnylomwo s Lmnm` E`fp nmod tgb T`jgmgmouUtrb`f jo Lmnm` tmwo.

  Qgb prmcbet joenuabs 18 `hhmra`inbtwm- oa tgrbb-ibarmmf sjodnb-h`fjny gmfbs.Gmusb `oa nmt p`el`dbs wjnn r`odb hrmf tgbnmw $5;;,;;;s tm tgb nmw $1;;,;;;s, wjtg s`nbsbxpbetba tm st`rt jo b`rny 9;01.

  Fb`owgjnb, iusjobss g`s hjo`nny pjelba up`t `omtgbr Umutg Ugmrb abvbnmpfbot3 tgb0,;0;-`erb nuxury emffuojty lomwo `s

  Lulujun`, wgjeg irmlb drmuoa jo 9;;7 cust `stgb rbebssjmo struel gmfb.

  U`nbs g`vb vbry suist`otj`nny jfprmvbamvbr n`st yb`r, s`ja Irbot G`rrjodtmo, prbsj-abot mh Lulujun` Abvbnmpfbot Em. Jo h`et,tgbyvb amuinba tm 99 s`nbs, bjtgbr enmsba mrpboajod, bqu`njod $50 fjnnjmo jo emotr`ets.

  Fbfibrs-mony `fbojtjbs joenuab `o 07-gmnbQmf Tbjslmph-absjdoba dmnh emursb oa enuigmusb emfpnbx wjtg rbst`ur`ot, pmmns`oa ` sp`, pnus ` 8-`erb h`rf `oa ` n`lbstmelba wjtg pb`emel i`ss.

  Smoba hmr up tm 0,2;; gmusjod uojts,Lulujun` mhhbrs nmts hrmf tgjra mh o erbtm hunn erb hmr cust uoabr $0 fjnnjmo tm tgbfja-$1 fjnnjmo r`odb. Nmts wjtg emtt`dbs rbprjeba hrmf $9 fjnnjmo tm nfmst $1 fjnnjmo.

  Uueebss fb`os tg`t twm obw objdgimr-gmmas wjnn ib mpbojod up smmo, G`rrjodtmos`ja.

  JF[YMXBA U@NBU jo tgb nuxury rb`n bs-t`tb f`rlbt rbhnbet tgb stb`ajny rbemvbrjod R.U.

  bemomfy, wgjeg g`s nsm gbnpba imnstbr tgbjsn`oas tmp bemomfje sbetmr tmurjsf.Fmrb tg`o 0.;7 fjnnjmo vjsjtmrs rrjvba mo

  L`u`j jo 9;09, up 4.9 pbrebot hrmf 9;00. Um h`rtgjs yb`r, vjsjtmr oufibrs rb up 1 pbrebot mvbr

  n`st yb`r, wjtg tmurjsts rrjvjod mo fmrb ajrbethnjdgts hrmf tgb f`jon`oa tg`o bvbr.

  Tgm js tgb typje`n L`u`j vjsjtmr=[bmpnb wgm bocmy o`turb, s`ja Uub

  L`omgm, bxbeutjvb ajrbetmr mh tgb L`u`j Xjsj-tmrs Iurb`u. Tb njlb tm cmlb `rmuoa tg`t tgbrb`rbot nmt mh tgjods gbrb njlb ojdgtenuis. Zmuwmot hjoa Ubpgmr`. Qgjs js omt T`jljlj. Qgjs jsomt F`uj.

  G`o`nbj X`nnby Nmmlmutmo Lugjm Gjdgw`ymhhbrs bxp`osjvb vjbwsmh L`u`js n`oase`pb.

  9;;1

  $7;;,;;;

  $8;;,;;;

  $1;;,;;;

  $9;;,;;;

  ;

  9;;2 9;;8 9;;4 9;;7 9;;: 9;0; 9;00 9;09 9;05

  YB@N BUQ@QB FBAJ@O [YJEBU Ujodnb-h`fjny Emoam

  Umureb3 G`w jj Johmrf`tjmo Ubrvjeb

  L`omgm jsot i`sghun imut vmnuotbbrjodtg`t tmurjsts tmp twm oswbrs tm tgb bxjt-survby qubstjmoTg`t aja ymu njlb nb st`imut ymur v`e`tjmo= wbrb Nb`vjod oa

  Omt bomudg tjfb.Qgb pbmpnb wgm emfb gbrb usu`nnyh`nn jo nmvb wjtg jt, sgb s`ja, omtjod tg`t

  Emotjouba mo [`db :

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  8/277 GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY ? ? UROA@Z 09/02/05

  L@R@J IMROEJOD I@EL

  IRJNAJOD HYMF 9;;: QM 9;05

  0,82;

  0,8;;

  0,22;

  0,2;;

  0,12;

  0,1;;

  0,52;

  0,5;;

  Umureb3 L`u`j Emuoty Iujnajod Abp`rtfbot vj` st`tb Abp`rtfbot mh Iusjobss, Bemomfje Abvbnmpfbot `oa Qmurjsf

  01F

  09F

  0;F

  7F

  8F

  1F

  9F

  ;

  9;;: 9;0; 9;00 9;09 9;05

  X`nub mh prjv`tbiujnajod pbrfjts

  Emostruetjmocmis

  Hrmf nbht, Ugbn-

  amo Ebrj`< EmrbyUud`j< Ugbnamosh`tgbr, FjntmoEbrj`< `oa irmtg-brs Fjnbs `oaQmffy [brbz`wmrl mo ` gmfbjo Njgubs [jl`lbsuiajvjsjmo.

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  9/27

  Nbjsurb oagmspjt`njty

  Dmvbrofbot

  Ybt`jn tr`ab

  [rmhbssjmo`n`oa iusjobss

  Gb`ntg

  Fjojod oa emostruetjmo

  Tgmnbs`nb tr`ab

  @drjeunturb

  Mtgbr

  Hjo`oej`n

  Qr`ospmrt`tjmo

  Baue`tjmo

  Johmrf`tjmo

  F`ouh`eturjod

  97%

  8%

  2%

  1%

  9%

  9%

  5%

  0%

  0%

  0%

  08%

  05%

  0;%

  7%

  F`ouh`eturjod

  f`tjmoJohmr

  Baue`tjmo0%

  0%

  0% F`ouh`eturjod

  f`tjmo

  Baue`tjmo

  1% Hjo`oej`n

  Mtgbr

  b@drjeuntur

  Tgmnbs`nb tr`ab

  5%

  9%

  9%

  1%

  Tgmnbs`nb tr`ab

  Gb`ntgGb`ntg

  `oa iusjobss

  Ybt`jn tr`ab

  7%

  mhbssjmo`n[r

  0;%

  `oa iusjobss

  Ybt`jn tr`ab

  mhbssjmo`n

  gmspjt`njtyb `oaNbjsur

  97%

  05%05%ofbotDmvbr

  08%

  TGBYB [BM[NB TMYL

  Jts om surprjsb tg`t nbjsurb `oagmspjt`njty pmsjtjmos amfjo`tb

  L`u js bfpnmyfbot n`oase`pb.

  @XBY@DB GMRUBGMNA JOEMFB

  0:::

  5:% drmwtg 5:% drmwtg 08% drmwtg 57% drmwtg 92% drmwtg 50% drmwtg

  $84,847

  $17,825

  $8;,:59

  $71,495

  $27,855$84,421

  $21,5:4

  $42,;98$40,008

  $7:,;:9

  $24,:01

  $48,;1:

  T`jfb` Lmnm` Njgub L`w`jg`u G`o`nbj Qmt`n

  9;;:

  4;pbrebot mhtmurjsts `rb rbpb`t vjsjtmrs.L`u`jg`s p`rn`yba jts o`tur`n ib`utytm

  joa stb`ayjoemfb `s ` hjnfnme`tjmo.Fmrbg`o 42fmvjbs g`vb ibbo sgmt jo Gmnny-mmas trmpje`n i`elnmt, oa tgb L`u`jHjnfmffjssjmo s`ys tgb jsn`oa emotjoubs tm t-

  r`et stb`ayhnmw mhQX ameufbot`rjbsoa rb`njty-typb sgmws, joenuajodGDQXsG`w jjNjhb.

  Jo o bhhmrt tm suppmrt tgb rbsmrt rb`s mogb b`st sjab mhtgb jsn`oa,fbfibrs mhtgbjsjtmremffuojtycmjoba hmrebs tgjs yb`rtm`uoeg tgb Ymy`n Ememout Em`st @ssmej`-jmo. Qgb omoprmhjt js abaje`tba tm prmfmt-od tgb rbdjmo hrmfT`jnu` DmnhEmursb tmb`nj` Ib`eg oa rbebotnysemrba smfb o`-jmo`npuinjejtywgbo L`p`` b`roba tgbjotg spmt jo Hmribsf`d`zjobs njst mh

  @fbrje`sprbttjbst tmwos.

  [YBQQZ, JOABBA, IRQ hmr nn jts o`tu-`n ib`uty, L`u`jjs h`rhrmfBabo. @eemra-od tm tgb eurrbot L`u`jBemomfjebvbnmpfbot [n`o3?? Joemfbs rb nmw, wjtg tgjra mhgmusb-

  mnas emosjabrba bemomfje`nnyobbay.?? L`u js tmp0; meeup`tjmos p`yrbn`-

  jvbnynmw `vbr`db w`dbs.?? Qgbrb js wjabsprb`a uoabrbfpnmy-bot.Mtgbrinbfjsgbs joenuab ` sbvbrb sgmrt-

  db mh hhmra`inb wmrlhmreb gmusjod oagb h`et tg`t tgbfbaj`oprjeb mh` sjodnb-`fjnygmfb js $278,;;; mut mhrb`eg hmr

  mst rbsjabots.@oa tgbo tgbrb js tgb gmrrboamus rusg-

  murtr`hhje jo tgb Njgub `oa L`p`` rb`s.Jo o bhhmrt tm aarbss tgb rm`a emodbs-

  tjmo, tgb emuotytgjs yb`rgjrba ` pn`oobr`ssjdoba tm tr`ospmrt`tjmo jssubs mony`oan`uoegba ` hb`sjijnjtystuaynmmljod `t ` Nj-gub iyp`ss rmutb. Qgb st`tb Abp`rtfbot mhQr`ospmrt`tjmo nsm js stuayjod tgb omrtgsbetjmo mhtgb L`p`` tbfpmr`ryiyp`ss.

  C`el Uuyabrgmua, RojvbrsjtymhG`w jjiusjobss bemomfjesprmhbssmr, s ja L`u`jsstrbodtg jo tmurjsfjs sprb`ajod snmwnytmmtgbrbemomfje sbetmrs.

  Cmi drmwtg mo tgb jsn`oa g`s sbbo snud-djsg rbemvbryhrmftgb rbebssjmo, gb s`ja.Fmrb tg`o 5,2;; cmis wbrb nmst ibtwbbob`rny9;;7 oa b`rny9;0;. Ujoeb tgbo, nbsstg`o g`nhmhtgmsb pmsjtjmos g`vb rb`p-pb`rba.

  Qgb rbebssjmo hhbetba tgb L`u`jn`imrf`rlbtfmrb sm tg`o tgb rbst mhtgb st`tb

  `s tgb uobfpnmyfbot r`tb sm`rba tm mvbr0; pbrebot jo 9;;:, wbnn imvb tgb st`tb-wjabpb`l, gb s`ja.

  Qgb snmwnyjfprmvjod cmis pjeturb g`sirmudgt tgb L`u`juobfpnmyfbot r`tbamwo tm nbss tg`o 8 pbrebot, iut jt rbf`jos`imut 0 pbrebot imvb tgb st`tbwjab `vbr-`db, tgb bemomfjst s`ja.

  Emostruetjmo nsm emotjoubs tm ajs`p-pmjot. Uuyabrgmua s`ja prjv`tb iujnajodpbrfjts g`vb sgmwo monyfmabst jfprmvb-fbot sjoebfja-9;00 `oa emostruetjmo cmisg`vb stjnn omt rbemvbrba tm prb-rbebssjmonbvbns.

  Mo tgb mtgbrobjdgimrjsn`oas tgb immfjo tmurjsfg`s enb`rnysprb`a tm mtgbrp`rtsmhtgb bemomfy, joenuajod emostruetjmo.Qgjs g`s ybt tm meeuremovjoejodnymo L`u`jwgbrb emostruetjmo emotjoubs tm uoabrpbr-hmrf, Uuyabrgmua s`ja.

  UROA@Z 09/02/05 ? ? GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY

  :;%MH EJXJNJ@O CMIU @YB QJBA QM QGB UBYXJEB JOARUQYZ

  Umureb3 L`u`j Qr`ospmrt`tjmo A`t` Imml

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  10/27

  T@JNR@

  0; GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY ? ? UROA@Z 09/02/05

  L@R@J IMROEJOD I@EL

  Ybturo tm spnboamr[`st h jnurbs g`vb omt abtbrrba tgb n`tbstpusg tm rbsurrbet tgb Emem [ nfs Ybsmrt

  Jt wmuna ib

  ust sm drb`t

  tm sbb jt emfb

  i`el.

  Imi C`spbrNmodtjfb sjtbf`o`dbr mh tgbEmem [`nfs Ybsmrt

  QTBOQZ-MOB ZB@YU `htbr jt w`nnmpbaL`u`j, Gurrje`ob Jojlj stjnn tb`sbs `oatmrfbots tgjs jsn`oa.

  Qgb nbdboa`ry Emem [`nfs Ybsmrt i`t-tbrba iy 012 fpg wjoas tg`t Ubpt. 00, 0::9,a`y st`oas tma`y s jt aja tgbo, o bbrjb rb-fjoabr mh tgb abv`st`tjmo tgb stmrf johnjetbamo L`u`j.

  Jt sjts mo iusy Lugjm Gjdgw`y jo T`jnu`wgjnb obw dbobr`tjmo mh tmurjsts arjvbs iy jotgbjr rbot`n e`rs, njlbny wmoabrjod wg`t tg`t

  mna abrbnjet js oa uo`w`rb mh jts stmrjba gjs-tmry.

  Uurprjsjodny, tgb arb`f tm rbturo tgjs jemomh G`w`jj tmurjsf tm jts hmrfbr dnmry js stjnn`njvb3 Qgb n`tbst prmpms`n tm rbiujna tgb ajn`pj-a`tba gmtbn w`s uovbjnba aurjod tgb suffbr

  iy p`jr mh M`gu rb`n bst`tb jovbstmrs.Tgjnb fmrb tg`o hbw rbsjabots oa dmv-

  brofbot mhhjej`ns rb slbptje`n mh tgb pn`os,g`vjod ibbo ajs`ppmjotba rbpb`tbany jo tgbp`st, Imi C`spbr, tgb gmtbns nmodtjfb sjtbf`o`dbr, rbf`jos mptjfjstje.

  Jt wmuna ib cust sm drb`t tm sbb jt emfbi`el, s`ja C`spbr, wgm g`s ibbo nb`ajod a`jnytmurs mh tgb gmtbn `oa jts ajsgbvbnba drmuoashmr 07 yb`rs.

  Bnbvbo tmurjsts sgmwba up hmr mob mh

  C`spbrs twm-gmur tmurs mo rbebot suooya`y, d`tgbrjod `t ` nmelba hboeb wjtg ` sjdotg`t w`ros trbsp`ssbrs tgby wjnn ib prmsb-eutba tm tgb hunnbst bxtbot mh tgb n`w.

  @fmod tgbf w`s 82-yb`r-mna Fbd Eurouttmh Qun`njp, T`sg., wgm b`dbrny rbe`nnba gbr

  Emem [`nfs st`y jo tgb fja-0:4;s s p`rt mh ojoaustry tmur mh tr`vbn dbots.

  Jt w`s spbet`eun`r, sgb s`ja. Jnn obvbr hmr-dbt tgb tmreg njdgtjod.

  M[BOBA MO C@O. 92, 0:25, tgb Emem[`nfs Ybsmrt g`a mony 91 rmmfs oa ` g`oahunmh bfpnmybbs. Tgjnb Gmomnunu gmtbn bxbeutjvbNynb Dusn`oabr ajsemvbrba tgb ajoly nmadb`oa obdmtj`tba jts $02;,;;; pureg`sb, jt w`sgjs bvbotu`n wjhb, Dr`eb Iusegbr Dusn`oabr,

  wgm js erbajtba hmr tgb vjsjmo tg`t tr`os-hmrfba tgb gmtbn jotm rbsmrt tg`t wmuna johnu-boeb tgb G`w`jj tmurjsf joaustry hmr yb`rs tmemfb.

  Tjtg jts 7;;-trbb ememout p`nf drmvb`oa bfbr`na n`dmmo, tgb Emem [`nfs Ybsmrt

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  11/27UROA@Z 09/02/05 ? ? GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY 00

  bvbotu`nny swbnnba tm fmrb tg`o 1;; rmmfs,sujtbs oa tg`teg iuod`nmws oa ibe`fbtgb untjf`tb jo [mnyobsj`o bnbd`oeb, tgbpn`ydrmuoa mh ebnbirjtjbs joenuajod IjodErmsiy, Fjtzj D`yomr, Hr`ol Ujo`tr`, Njibr-`eb, Dbob @utry `oa Bnvjs [rbsnby.

  Umutg [`ejhje ljtseg oa h`ux G`w`jj`obfibnnjsgfbots wbrb tgb emrb mh [mnyob-sj`o fmtjh tg`t eg`rfba twm dbobr`tjmos mhgmtbn dubsts.

  B`eg `rrjvjod vjsjtmr w`s drbbtba wjtgtgb in`st mh emoeg sgbnn. Qgb ebotbrpjbebmh dubst i`tgrmmfsw`s dj`ot en`fsgbnnsjol jfpmrtba hrmf tgb Umutg [`ejhje. Qgbeg`ttbr mh fmolbys oa bxmtje ijras jo sf`nn zmm ibgjoa tgb ememout drmvb d`vbtgb pn`eb ` cuodnbnjlb `fijboeb.

  QGB EMEM [@NFU YBUMYQ w`s jf-fmrt`njzba jo amzbo mr sm hjnfs, joenuajodtgb 0:80 Bnvjs [rbsnby fmvjb Inub G`w`jj.Fmst mh tgb fmvjbs hjo`n 9; fjoutbs wbrbsgmt mo oa ob`r tgb gmtbn drmuoas, joenua-jod tgb h`fmus wbaajod sebob, wgjeg w`shjnfba t tgb n`dmmo.

  Tbaajods wbrb ijd ab`n. Qgb rbsmrtgmstba 2;; ouptj`ns yb`r jo jts gbya`y f`oy mh tgbf wbrb emoauetba jo InubG`w`jj h`sgjmo t tgb n`dmmo mr jo tgb rb-

  smrts wbaajod eg`pbn, wgjeg w`s amo`tbaiy FDF Utuajms htbr Yjt` G`ywmrtgs0:25 hjnf Fjss U`ajb Qgmfpsmo.

  Fmrb rbebotny, tgb Emem [`nfs `ppb`rbajo sebob mh tgb 9;00 hjnf [jr`tbs mh tgbE`rjiib`o3 Mo Utr`odbr Qjabs oa w`s o-jf`tba jo ` 9;09 bpjsmab mh Umutg [`rl jowgjeg Lbooy boemuotbrs tgb dgmst mh Bnvjs[rbsnby.

  Gmnnywmma sjab, tgb gmtbn fjdgt ibibst lomwo hmr jts ojdgtny tmreg-njdgtjod rjt-u`n lomwo s tgb E`nn tm Hb`st. Qgb ar`-

  f`tje ebrbfmoy mob mh oufbrmusG`w`jj`o nbdboas arb`fba up iy Dr`ebDusn`oabr s`w fuseun`r fbo swbbp`ermss tgb rbsmrt, twjrnjod tmregbs s tgby

  Emem [`nfs Ybsmrt sjtb f`o`dbr ImiC`spbr t`lbs vjsjtmrs mo tmurs mh tgbjemoje gmtbn, wgjeg stjnn st`oas fmrbtg`o twm abe`abs htbr jt w`s r`v`dbaiy Gurrje`ob Jojlj. @t nbht, ` drmupegbels mut tgb rbdjstr`tjmo `rb`. Qgbrbsmrts n`dmmo, `t rjdgt, w`s tgb sjtb mh

  tgb h`fmus wbaajod sebob jo Bnvjs[rbsnbys Inub G`w`jj.

  Emotjouba mo obxt p`db

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  12/27

  sbt tgb ojdgt dnmw oa jovjtba dubsts tm ajob`t mob mh tgb gmtbns sbvbo rbst`ur`ots.

  Qgb ebrbfmoy meeurrba b`eg bvbojod `t435; hmr 1; yb`rs oa w`s hb`turba jo InubG`w`jj `oa empjba iy f`oy mtgbr G`w`jjgmtbns.

  @omtgbr h`irje`tba `oejbot G`w`jj`o eus-tmf s`w prmfjobot dubsts pn`otjod ememouttrbbs jo tgb drmvb aurjod smnbfo `lu` rb-pnbojsgfbot ebrbfmojbs. Umfb mh tgb h`fmuspn`otbrs joenuaba tgb prjoeb `oa prjoebss mhC`p`o, tgb Xmo Qr`pp H`fjny Ujodbrs oa nbd-

  boa`ry G`w`jj w`tbrf`o Aulb L`g`o`fmlu.Qgbjr trbbs oa mtgbrs tgrmudgmut tgb

  drmuoas wbrb f`rlba wjtg pn`qubs. Qmurjstswbrb `nsm nba tm ibnjbvb tgb Emem [`nfs n`-dmmo w`s moeb tgb rmy`n hjsgpmoa mh L`u`jsrunbrs.

  Nynb Dusn`oabrs emfp`oy smna tgb rbsmrttm @fh`e Joe. jo 0:8:, iut gb `oa Dr`eb emo-tjouba tm ruo tgb prmpbrty. @htbr Nynb ajba t`db 71, tgb rbsmrt w`s smna tm Egjobsb emf-p`oy lomwo `s [`rl N`ob Gmtbns jo 0:72, tgbyb`r Dr`eb rbtjrba. Ugb ajba jo 9;;;.

  UBXBO ZB@YU @HQBY Gurrje`ob Jojljsn`ffba jotm L`u`j, tgb Emem [`nfs w`ssguttbrba oa tgbo n`odujsgba hmr yb`rswgjnb [`rl N`ob i`ttnba jts josur`oeb emf-p`oy mvbr tgb v`nub mh tgb stmrf nmss.

  Qgb rbsmrt obvbr rbmpboba, iut sbvbr`n ab-

  vbnmpbrs irmudgt hmrtg pn`os tm rbiujna mvbrtgb yb`rs mony tm h`jn hmr ` v`rjbty mh rb`smos.Jo 9;;2, drmup e`nnjod jtsbnh Emem [`nfs Xbo-turbs NNE equjrba tgb gmtbn wjtg pn`os tmsbnn fjnnjmo-amnn`r-pnus emoams, iut tgb bemo-mfy smurba ibhmrb tg`t prmcbet dmt mhh tgbdrmuoa.

  Qgb n`tbst prmpms`n emfbs hrmf M`gu jo-vbstfbot p`rtobrs Qynbr Drbbob oa Eg`aT`tbrs, wgm jo @udust botbrba jotm o `drbb-fbot tm iuy tgb gmtbn uoabr tgb o`fb Emem[`nfs Guj NNE.

  Drbbob `oa T`tbrs abenjoba `o jotbrvjbw,iut tgby prbvjmusny g`a oomuoeba pn`os tmirb`l drmuoa b`rny obxt yb`r jo gmpbs mh hjo-jsgjod jo 09 tm 07 fmotgs oa rbmpbojod tgbrbsmrt jo n`tb 9;02 mr b`rny 9;08.

  Qgby nsm oomuoeba tgbjr sbnbetjmo mh o`regjtbet oa emostruetjmo emotr`etmr oa`rb obdmtj`tjod wjtg Ut`rwmma oa Gy`tt tmabtbrfjob tgb gmtbns mpbr`tmr. Qgby s`ytgby g`vb spbot $2;;,;;; mo abvbnmpfbotpn`os, joenuajod o rtjsts rboabrjod sgmwjod` rb-bobrdjzba Emem [`nfs wjtg t nb`st 5;;

  rmmfs.Iut tgbjr bhhmrts fjdgt ib hmr o`udgt jh tgb

  L`u`j Emuoty Emuoejn hmnnmws tgrmudg mo prmpms`n tm rbpb`n tgb rbf`jojod iujnajod mr-ajo`oeb p`ssba jo tgb w`lb mh Gurrje`ob Jojlj.

  Qgb mrajo`oeb w`s absjdoba tm gbnp bxpb-ajtb rbemostruetjmo mh strueturbs erjppnba iytgb stmrf iy nnmwjod abvbnmpbrs tm iujna jotgb s`fb prb-Jojlj hmmtprjot, vmjajod aaj-tjmo`n rbdun`tmry gmmps oa ssmej`tba bx-pbosbs.

  Qgb rbpb`n prmpms`n w`s pmstpmoba iy Emuoejn suiemffjttbb n`st fmotg, iut omt ib-hmrb sbvbr`n fbfibrs mhhbrba emoajtjmo`nsuppmrt hmr tgb bhhmrt.

  Fb`owgjnb, o ntbro`tjvb pn`o tm turo tgbprmpbrty jotm euntur`n `oa gjstmrje`n ttr`e-tjmo stjnn rbf`jos vj`inb, s`ja Cboojhbr Nuel,L`u`j jsn`oa ajrbetmr mh tgb G`w`jj`o Jsn`oasN`oa Qrust.

  Qgb st`tb Nbdjsn`turb `w`raba $94;,;;;tm gbnp tgb trust abtbrfjob jh equjsjtjmo mhtgb prmpbrty js hb`sjinb oa, jh sm, gmw tgb

  09 GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY ? ? UROA@Z 09/02/05

  L@R@J IMROEJOD I@EL

  @o `rtjstsrboabrjod mh tgbn`tbst prmpms`ntm rbstmrb Emem[`nfs Ybsmrt.

  [`st bhhmrts tm rbstmrb tgb rbsmrt g`vbh`jnba, iut tgjs yb`r twm jovbstmrs `drbbatm iuy tgb prmpbrty `oa g`vb sbt tgbjrsjdgts mo rbmpbojod jt jo ` hbw yb`rs.

 • 8/13/2019 Kauai: Bouncing Back

  13/27

  prmpbrty e`o ibst ib prmtbetba hmr puinje ibo-bhjt. Qgb st`tb g`sot rbnb`sba tgb huoas ybt,gmwbvbr.

  Tb ibnjbvb jh djvbo tgb mppmrtuojty, tgbemffuojty wjnn erb`tb o jospjrba vjsjmo tg`twjnn gmomr tgb jfpmrt`ot rmnb jo L`u`js oa

  G`w`jjs gjstmry mh tgb sjtb, Nuel s`ja jo `st`tbfbot.

  QGB GJUQMYJE UJDOJHJE@OEB mh Emem[`nfs Ybsmrt bxtboas ibymoa tgb gmtbn, Nuelomtba.

  Jo tgb fja-07;;s, tgb n`oa w`s gmfb tmL`u`js n`st rbjdojod fmo`reg, Pubbo Abimr`gL`punb. Qgb n`oa nsm gmnas sjdojhje`ot reg`b-mnmdje`n sjtbs.

  Mob prmpms`n hmr tgb prmpbrty js tm erb`tb G`w`jj`o euntur`n ebotbr hmr euntur`n borjeg-

  fbot, gjstmrje prbsbrv`tjmo, n`oa emosbrv`tjmo`oa spjrjtu`n omurjsgfbot, eemrajod tm tgbwbisjtb mh tgb Hrjboas mh Emem [`nfs, drmupwmrljod wjtg tgb trust.

  Gmw tgb gmtbn hjts jotm tg`t vjsjmo js uoebr-t`jo pboajod tgb hb`sjijnjty stuay. Jo tgb fb`o-tjfb, tgb gmtbn emotjoubs tm wjtgbr uoabr tgbrbnbotnbss f`reg mh tjfb oa s tgb mee`sjmo`nt`rdbt mh v`oa`ns.

  @oa Imi C`spbr emotjoubs tm irjod tgb mna

  rbsmrt tm njhb, nb`ajod tmurjsts tgrmudg jts a`ol`oa a`rl g`nnw`ys, `rmuoa emiwbis `oasw`rfs mh fmsqujtmbs.

  Qgrmudgmut tgb drmuoas, rbfo`ots mh tgbmrjdjo`n n`oase`pjod emfpbtbs wjtg lj`wb oae`ob dr`ss. Qgb wmrnas n`rdbst hjibrdn`ssemoeg sgbnn stjnn g`ods imvb n`dmmo tbbf-jod wjtg segmmns mh tjn`pj`. @ e`raim`ra eutmutmh Bnvjs [rbsnby st`oas jo Emtt`db Om. 28, tgbmob wgbrb tgb Ljod nw`ys st`yba.

  [bmpnb fjss tgb Emem [`nfs, C`spbr s`ja`htbr tgb tmur. Jt g`s fystjqub. [bmpnb tbnn

  fb `nn tgb tjfb3 Qgb mony rb`smo tgby e`fb tmL`u`j js hmr tgb Emem [`nfs.

  @oa jt surb wmuna ib wbsmfb tm sbb jtemfb i`el.

  UROA@Z 09/02/05 ? ? GMOMNRNR UQ@Y-@AXBYQJUBY 05

  TBUQT@YA GM!

  Fmst L`u j vjsjtmrs emfb hrmf tgb Tbstbro rbdjmo mh tgb R.U. f`jon`oa3

  0::; 0::9 0::1 0::8 0::7 9;;; 9;;9 9;;1 9;;8 9;;7 9;0;

  0.9F

  0F

  7;;,;;;

  8;;,;;;

  Y`tjmm

  h`oou`nvjsjtmr`rrjv`ns

  tm

  pmpun`tjmo 92

  9;

  02

  0;

  2

  ;

  L u`j F`uj G`w`jjjsn`oa M`gu

  0::; 9;09

  QMRYJUQ F@DOBQ

  Om mtgbr G`w`jj`o jsn`oa sbbs fmrb vjsjtmrs pbr e`pjt` (i`sba mo tmt`n jsn`oa pmpun`tjmo)3

  XJUJQMY @YYJX@NU

  Qgb ups `oa amwos mh tmurjsf mvbr tgb yb`rs3 Qgb amuinb wg`ffy mh `o bemomfje amwoturo`oa Gurrje`ob Jojlj n`uoegba tgb joaustrys abenjob jo tgb b`rny 0::;s oa tgb Drb`t Ybebssjmoar`ddba oufibrs amwo `d`jo st`rtjod jo 9;;7.

  91%MH QGB [M[RN@QJMO MO L@R@J @Q @OZ DJXBO QJFB

  @YB XJUJQMYU *

  50%R.U. B`stEm`st

  5%C`p`o

  8%E`o`a`

  :%Mtgbrs

  20%R.U. Tbst Em`st

  Umurebs3 st`tb Abp`rtfbotmh Iusjobss, Bemomfje

  Abvbnmpfbot `oa Qmurjsf