of 1 /1

kart, 1907

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Utsnitt av kart fra 1907. Årstad sogn strakk seg fra Årstad i nord til Wergeland i sør, fra Våkendalen og Isdalen i øst til Gyldenpris i vest. Barna fra hele dette området måtte gå til skolen på Haukeland på midten av 1800-tallet. Fra 1858 ble det opprettet flere skoler, så da fikk barna kortere vei. Arkivet etter Oppmålingsvesenet, Bergen Byarkiv.

Text of kart, 1907

Page 1: kart, 1907