istorija srba

  • View
    88

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

stara srbija

Text of istorija srba

Registracija PomoTop of Form

INCLUDEPICTURE "http://razbibriga.net/images/site_icons/password.png" \* MERGEFORMATINET

HTMLCONTROL Forms.HTML:Text.1 Bottom of Form

Top of Form

Zapamti me?

Bottom of Form

Portal

Forum

Forum-poetna FAQ Kalendar Opcije foruma

Brzi linkovi

Blogovi

Kviz

Igrice

Galerija Top of Form

Bottom of Form

Napredna pretraga

Forum Bez dobrog naslova Istorija Srpski stari vek .....!!!

Top of Form

1. Ako ste ovde prvi put, obavezno pogledajte FAQ. Da biste slali poruke, neophodno je da se registrujete. Da biste pregledali poruke, izaberite forum iz donje liste.

Bottom of Form

Top of Form

Stranica 1 od 2 12

Zadnja

Bottom of Form

Pokazuje rezultate 1 do 20 od 23

Tema: Srpski stari vek .....!!!

Alati teme Oceni ovu temu1. 05-01-201115:10 #1 marabu

Registrovani lan

Status : Registrovan : May 2010

Poruke : 1,199

Srpski stari vek .....!!!

Na poznati i priznati antropolog i arheolog M. Milanovi, u svojoj knjizi "Srpski stari vek " jedini je za sada dao najmerodavniji prikaz srpske etnogeneze ....Akonto knjige ... uraen je i ovaj vrlo interesantan feljton !!

(1)

S A R M A T I - PRECI SRBA .................

Do poetka hrianske ere, u starim pisanim spomenicima, naziv Belosrbija, odnosno Sarmatija, zamenio je ime Skitija, kojim se ranije oznaavao istoni deo Evrope. On je bio izveden od imena Sarmata, naroda koji je doao na mesto Skita u stepama severno od Crnog mora. Sarmati (Sauromati, Saurobati, Sarbati) zbiran je naziv za brojna srpska plemena, koja prvi put pominje Herodot u petom veku pre n. e, pod nazivom Sauromati. Ime Srbin docnije pominje Plinije u I veku, Ptolomej u III veku, brojni rimski istoriari i vizantijski hroniari (Pseudo-Skilaks).

Srbi su pripadali indoevropskim narodima sa iranske visoravni i bili su u srodstvu sa Skitima, Meanima, Paranima i Persijancima; njihov prvobitni jezik bio je srodan Avesti. Herodot kae da su se oni sluili skitskim jezikom,ali su ga govorili iskvareno. Ni jedan od pisanih tekstova Serboa (kako ih naziva Ptolomej), nije sauvan, izuzev izvesnog broja linih imena, obino vladarskih. Ali, govor dananjih Srba iz Srbije i Oseta, iz srednjeg dela Kavkaza, koji se razvio iz sarmatsko-alanskih dijalekata (od Alana dananji Srbi iz Srbije vode direktno poreklo), moe se smatrati modernim sarmatskim jezikom.

ODJEK KOPITA SARMATSKE KONJICE ......................

Kada su poeli da hue talasi Velike seobe naroda, Sarmati su se razlili preko zapadne Evrope, dopirui do njenih najudaljenijih kutaka. Na kraju su, sa Pirinejskog poluostrva, preli u severnu Afriku, osnovavi jako vekovno carstvo. Kako su za Sarmatima ostajale nepregledne oblasti stepe, gde su se napasala stada njihovih brzih i krajnje plahovitih konja, tako se, polako, topilo i rastakalo ime Sarmata, nestajui sa istorijske pozornice.

Ptolomejevo delo je vaan izvor za onomastiku vezanu za Srbe; kod njega nalazimo: Serbinum, Sarbacum, Sirbonis (jezero), Sauranium, Sarvena; Sarbina, Sura, Saura, Sarvon, Sarba, Sarabis (reka) i mnoge druge nazive koji potvruju prisustvo Srba na irokom prostoru Azije, Evrope i Afrike.

Oita je geografska veza sa iranskom visoravni i oblau Lugistana - Laristana, srpske prapostojbine, gde se uoavaju nazivi: Sarabend, Serbendan, Serbenan, Serbistan i Serbas. Strabon u Likiji navodi grad Sirbis, Saraptu, Saru... Saronas u Palestini, Sarus u Kilikiji, Surijum i Sarapanu na Kolhidi.

U Plinijevo vreme, oko 79. g, u zaleu i oko Azovskog mora, ive srpsko-sarmatska plemena:Vali, Serbi, Areci, Zingi, Psesi. Sva ova plemena pripadaju Sarmatima - Vali mogu biti pomorci, a Psesi ili Pljesi oni koji su iveli u movarnim predelima. O kavkaskoj, tzv. labo-srpskoj zemlji, Plinije kae: Sav prostor, od Kura do Azovskog mora, zahvataju Labanci, posle njih Iverci, koje deli reka Lazana, utiui u Kuru. Odmah na granici Labije, na svim vrhovima planinskim, ivi svirepi narod Silvi (ljudi iz ume, Drvljani ili Divljani), a nie njih LJubeni. Po nazivima ovih plemena nije teko zakljuiti da su u pitanju Sloveni.

NESUENI MIR U SVOJOJ ZEMLJI ......................

Sauromatima nije bilo sueno da mirno ive u svojoj zemlji. Selili su se, s vremena na vreme, sve dok Aleksandar Veliki nije sruio ahamenidsko carstvo u Persiji, 331. g. pre n. ePtolomej svedoi da su Serboi, odnosno Sirboi iveli na Volgi, Azovskom moru i na reci Don. Gvidon Ravenski (Anonim, + 880) dovodi u vezu Srbe, Slovene i Skite: Sedta ut hora noctis Scytharum est patria Sclavinorum edorta est prosapia: sed et Vites et Chymbes ed illis egressi sunt. Vacerod eh, u Mater Verborum (920), naznaava da su se itelji stare Sarmatije nazivali Srbima, tj: Sarmathe, Sirbi tum dicti, a serendo id est ljuasi Sirbutiu i Sarmathe, populi Zirbi - Sarmati, narod srpski. Vrlo je vano ovde istai da su se monasi, koji su ovim teritorijama irili hrianstvo, nazivali Sarabitima (Sarabaitae), Srbima ili, kako navodi eh u Mater verborum: Sarabitae proprie currentes vel Sirbi, viventes Zirbi, to svedoi o hristijanizaciji Srba u apostolska vremena.

Za zemlju Sauromata Herodot kae da se nalazila na tri dana hoda, istono od Dona i severno od Azovskog mora. Arheoloka istraivanja su pokazala da su oni iveli u prostranoj travnoj ravnici, na granici izmeu Evrope i Azije, koja je obuhvatala teritoriju, istono od Dona, skoro do reke Ural, a na severu se pruala uz Volgu do Saratova. Bili su meovitog porekla i u njihovoj kulturi se zapaaju razni elementi naroda poznog bronzanog doba, naroito Meota i Skita, s kojima su Sauromati odravali bliske veze. Nisu imali stalnih naselja; iveli su na konju, a njihova boravita su bila kola u koja su uprezali volove.

OPANCI I AJKAA .......................

Po nonji, obiajima i kulturi, nisu se razlikovali od Skita. Nosili su opanke, akire i specifine kape (iljate), koje su se, vremenom, transformisale u ajkae. Vizantijski hroniari, ukljuujui i Porfirogenita, o srpskoj nonji govore sa prezirom. Ovaj prezir vue poreklo od politike netrpeljivosti Vizantinaca spram Srba i njihove buntovne prirode. Srpske ene zadrale su stari, amazonski nain ivota - pridruivale su se svojim muevima u lovu i ratu, te nosile istu odeu kao mukarci. Ni jedna devojka nije mogla da se uda, dok ne ubije bar jednog neprijatelja.

Meutim, Sauromatima nije bilo sueno da mirno ive u svojoj zemlji. Selili su se, s vremena na vreme, u potrazi za novim panjacima za svoju stoku, sve dok Aleksandar Veliki nije sruio ahamenidsko carstvo u Persiji, 331. g. pre n. e. Zbivanja u srednjoj Aziji, u IV veku pre n. e, imala su velikog uticaja na dalji razvoj Srba, jer je Aleksandar Makedonski, u sledee dve godine, uspeo da podjarmi Horoazme i Masagete, narode koji su iveli dalje, na severu. NJegova osvajanja su imala za posledicu stvaranje vrstog saveza ta dva naroda, tako da su oni zagospodarili svim nomadskim plemenima srednje Azije; ak su i Huni morali da priznaju njihovu vlast.

Kultura Masageta bila je tipino stepska, mada se u njoj zapaa jak uticaj ahamenidske civilizacije Persije. Proirenje njihove vlasti stoga je znailo i rasprostiranje ahamenidske kulture i ideja. Srbi su bili jedan od naroda na koje su ta kultura i civilizacija izvrile dubok uticaj.

Masagetsko-horoazmatska vladavina, ili neka vrsta politike podreenosti, ostavila je dubokog traga na staroj sarmatskoj kulturi.

NEPOZNATI OD OSTALOG SVETA ......................

Apostrofirajui da su Sauromati grki, a Sarmati rimski naziv, Plinije locira dva sarmatska podruja - jedno u Aziji, a drugo u Evropi. On, sledei uobiajenu predstavu svojih prethodnika, Agripe i Mele, o podeli zemlje na tri kontinenta (Evropa, Afrika, Azija), oslanja se na njihovu procenu da se teritorija od Istra do Okeana prostire duinom od 2.100 i irinom od 4.400 milja do reke Vistule(Visla), te da pripada pustoi Sarmatije.

U Naturalis Historia, on kae: U Evropi, svi koje sreemo su Skiti, premda razni narodi zauzimaju priobalje; na jednom mestu Geti, koje Rimljani nazivaju Daki, na drugom Sarmati, koje Grci zovu Sauromate i Hamaksiobi ili Aorsi, njihova grana; potom, opet oni skitske loze i potomci robova, ili Trogloditi; a, posle njih, Alani i Roksolani.

Via podruja, izmeu Dunava i Herinijskih uma, sve do zimovnih delova Panonije i Karnutuma, pa do germanskih granica, zauzimaju sarmatske Jazige, koji naseljavaju ravnice i polja, dok Daani, koje su oni potisli sve do reke Patisus, naseljavaju planine i umske lance. Dalje od reke Marus, prema toku Durije, koja ih razdvaja od plemena Sueva i kraljevstva Vanius, nalaze se Bastarani, a posle njih druga plemena Germana, koja zauzimaju suprotnu stranu. Po Pliniju, skitsko ime se svuda proirilo, ak i na Sarmate i Germane; no, ovaj stari naziv sada je dat samo onima koji ive iznad ovih naroda, nepoznati od ostalog sveta.

PESNIKOVA OPINJENOST .........................

Ovidije, uveni rimski pesnik je bio prognan u Sarmatiju, gde je nauio da govori getski i sarmatski jezik. Po njemu, Sarmati ive kraj Ponta i Dunava, kao prvi susedi Rima, u zemlji koja se prostire od Karpata i severno od Crnog mora. Boravei u Tomi (Tomis), Ovidije opisuje Sarmate kao divlje pleme iz planina koje za prevoz koristi kola, to je pesnika oito fasciniralo.

Hipokrat (oko 400.g. pre n.e.) Sauromate smeta u Evropu: U Evropi postoji skitski narod, zvan Sauromate, koji su naseljeni oko Meotskog jezera. Oni se razlikuju od svih drugih, po tome to se i njihove ene bore protiv neprijatelja. Znatno ranije, pre Herodota ili Hipokrata, sreemo se sa imenom Sarmata, u Skilakovom vodiu za moreplovce, gde on opisuje obale, luke i reke. Skilak (Skylad) iz Karianda, je iveo u VI veku pre n.e, a od njegovih zap