9
1 INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE IZATNAGAR (U.P.) No .F. 4-1/2014-Exam Dated the 30 th June, 2014 List of the provisionally selected candidates and waiting list for admission into Ph.D. degree programme alongwith sponsored candidates for the academic session 2014-15. A. OPEN CATEGORY Discipline : Animal Biochemistry Sub. Code: 01 Discipline : Animal Biotechnology Sub. Code : 02 Sl.No. Roll No. Name of Candidate SELECTED CANDIDATES 1. 102003 Dr. IRFAN AHMAD MIR UR-1 2. 102008 Dr. ARNAB GHOSH UR-2 3. 302002 Dr. AJAI LAWRENCE DSILVA UR-3 4. 102002 Dr. SHAHID HUSSAIN UR-4 5. 102014 Dr. LUKUMONI BURAGOHAIN OBC-1 6. 302003 Dr. BOBY NONGTHOMBAM OBC-2 WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 402001 Dr. PIYALI MONADAL UR 2. 102001 Dr. HEMANTA KUMAR MAITY UR 3. 102007 Dr. KANISHT BATRA UR Discipline : Animal Genetics & Breeding Sub. Code : 03 Sl.No. Roll No. Name of Candidate SELECTED CANDIDATES 1. 203001 Dr. ARUN PRATAP SINGH UR-1 2. 103002 Dr. MANVENDRA SINGH UR-2 3. 103003 Dr. AMIT BARANWAL UR-3 4. 103012 Dr. RAJNI CHOUDHARY UR-4 5. 103010 Dr. BINOY CHANDRA NAHA OBC-1 6. 103013 Dr. OM PRAKASH OBC-2 7. 103020 Dr. DHAMAN KUMAR SC-1 8. 103024 Dr. LALRENGPUII SAILO ST-1 WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 103005 Dr. MOHSIN AYOUB MIR UR 2. 103007 Dr. ALTAF HUSSAIN MIR PIRZADA UR 3. 103016 Dr. ASHWANI ARYA OBC Sl.No. Roll No. Name of Candidate SELECTED CANDIDATES 1. 101006 Dr. PRAVAS RANJAN SAHOO UR-1 2. 401003 Dr. P KIRTHIKA UR-2 3. 101004 Dr. PARVATHY R UR-3 4. 401001 Dr. DEEPIKA JENA UR-4 5. 201004 Dr. P. NANDHA KUMAR OBC-1 6. 201005 Dr. SEDHUMADHVAN M. OBC-2 7. 201006 Dr. SRAVANI JAKKULA SC-1 WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 201002 Dr. SHARANABASAV BADAMI UR 2. 401002 Dr. ROSHNI BALA NAYAK UR 3. 101003 Dr. SUBRAT KUMAR DASH UR 4. 101008 Dr. LALSANGPUII ST 5. 201007 Dr. SENJUTI KAR UR 6. 101005 Dr. HARIHAR NATH VERMA OBC 7. 101002 Dr. LOKESH SHARMA UR

INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE IZATNAGAR · PDF fileindian veterinary research institute izatnagar ... 104023 dr. khwairakpam ratika sc ... 113001 dr. ruchi singh gaur ur

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE IZATNAGAR  · PDF fileindian veterinary research institute izatnagar ... 104023 dr. khwairakpam ratika sc ... 113001 dr. ruchi singh gaur ur

1

INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE IZATNAGAR (U.P.)

No .F. 4-1/2014-Exam Dated the 30th June, 2014 List of the provisionally selected candidates and waiting list for admission into Ph.D. degree programme alongwith sponsored candidates for the academic session 2014-15.

A. OPEN CATEGORY

Discipline : Animal Biochemistry Sub. Code: 01

Discipline : Animal Biotechnology Sub. Code : 02

Sl.No. Roll No. Name of Candidate SELECTED CANDIDATES

1. 102003 Dr. IRFAN AHMAD MIR UR-1 2. 102008 Dr. ARNAB GHOSH UR-2 3. 302002 Dr. AJAI LAWRENCE DSILVA UR-3

4. 102002 Dr. SHAHID HUSSAIN UR-4 5. 102014 Dr. LUKUMONI BURAGOHAIN OBC-1 6. 302003 Dr. BOBY NONGTHOMBAM OBC-2

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 402001 Dr. PIYALI MONADAL UR 2. 102001 Dr. HEMANTA KUMAR MAITY UR 3. 102007 Dr. KANISHT BATRA UR

Discipline : Animal Genetics & Breeding Sub. Code : 03

Sl.No. Roll No. Name of Candidate SELECTED CANDIDATES

1. 203001 Dr. ARUN PRATAP SINGH UR-1 2. 103002 Dr. MANVENDRA SINGH UR-2 3. 103003 Dr. AMIT BARANWAL UR-3 4. 103012 Dr. RAJNI CHOUDHARY UR-4 5. 103010 Dr. BINOY CHANDRA NAHA OBC-1 6. 103013 Dr. OM PRAKASH OBC-2 7. 103020 Dr. DHAMAN KUMAR SC-1 8. 103024 Dr. LALRENGPUII SAILO ST-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 103005 Dr. MOHSIN AYOUB MIR UR 2. 103007 Dr. ALTAF HUSSAIN MIR PIRZADA UR 3. 103016 Dr. ASHWANI ARYA OBC

Sl.No. Roll No. Name of Candidate SELECTED CANDIDATES

1. 101006 Dr. PRAVAS RANJAN SAHOO UR-1 2. 401003 Dr. P KIRTHIKA UR-2 3. 101004 Dr. PARVATHY R UR-3 4. 401001 Dr. DEEPIKA JENA UR-4 5. 201004 Dr. P. NANDHA KUMAR OBC-1 6. 201005 Dr. SEDHUMADHVAN M. OBC-2 7. 201006 Dr. SRAVANI JAKKULA SC-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 201002 Dr. SHARANABASAV BADAMI UR 2. 401002 Dr. ROSHNI BALA NAYAK UR 3. 101003 Dr. SUBRAT KUMAR DASH UR 4. 101008 Dr. LALSANGPUII ST 5. 201007 Dr. SENJUTI KAR UR 6. 101005 Dr. HARIHAR NATH VERMA OBC 7. 101002 Dr. LOKESH SHARMA UR

Page 2: INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE IZATNAGAR  · PDF fileindian veterinary research institute izatnagar ... 104023 dr. khwairakpam ratika sc ... 113001 dr. ruchi singh gaur ur

2

4. 103017 Dr. RAMENDRA DAS SC 5. 203004 Dr. ATHE RAJENDRA PRASAD OBC 6. 103006 Dr. NEHA BATHLA UR 7. 103009 Dr. AVINASH SINGH OBC 8. 103023 Dr. ANDREW LALREMRUATA ST 9. 203005 Dr. NEERASA GOVARDHANA SAGAR OBC 10 203006 Dr. SAPNA NATH OBC .11. 203007 Dr. SUDARSHAN A. OBC 12. 103008 Dr. PRASHANT DEWANGAN OBC 13. 303001 Dr. SHARADINDU SHIL UR 14. 303002 Dr. AVNEESH KUMAR SC 15. 103022 Dr. PANKAJ DEORI ST 16. 103004 Dr. SAJAD AHMAD YATOO UR 17. 103011 Dr. ALOK KUMAR YADAV OBC 18. 103019 Dr. HIMANSHU SINGH SC 19. 203008 Dr. SHRIKANT DODAMANI SC 20. 103015 Dr. BEENA SINHA OBC 21. 403003 Dr. THANESH ORAON ST 22. 103021 Dr. AUTO V ST 23. 203002 Dr. DIVYASHREE H. B. UR 24. 203003 Dr. HISHAM A. OBC

Discipline : Animal Nutrition Sub. Code : 04 Sl.No. Roll No. Name of Candidate

SELECTED CANDIDATES 1. 404001 Dr. SHAHLA PERWEEN UR-1 2. 104014 Dr. RAVINDRA VILAS JADHAV UR-2 3. 104003 Dr. TONY JOSE UR-3 4. 104021 Dr. MANOBHAVAN M OBC-1 5. 404003 Dr. PUNITA KUMARI OBC-2 6. 104025 Dr. KALPANA DHRUW ST-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 104011 Dr. ALOK MISHRA UR 2. 104013 Dr. RAVINDRA KUMAR YOGI OBC 3. 104009 Dr. SONAM DIXIT UR 4. 104018 Dr. SWATI SHIVANI OBC 5. 104005 Dr. PRIYA GUPTA UR 6 104022 Dr. DHINESH KUMAR R OBC 7 104006 Dr. RAMANDEEP UR 8. 104015 Dr. ABHISHEK KUMAR SINGH OBC 9. 204001 Dr. KIRAN BABU S. UR 10. 104019 Dr. ISHFAQ AHMAD DHOBI OBC 11. 104020 Dr. JAI KUMAR SINGH OBC 12. 104007 Dr. SHIVA GUPTA UR 13. 104023 Dr. KHWAIRAKPAM RATIKA SC 14. 104012 Dr. SAURABH SINGH GANGWAR OBC 15. 204002 Dr. GAURI GUNWANT SEWATKAR OBC 16. 104004 Dr. MOHSIN AHMAD MIR UR 17. 104010 Dr. MAHESH DIGAMBAR JADHAV UR 18. 104008 Dr. POOJA KALA UR 19. 404005 Dr. DAKHOLE CHANDRASEKHAR KESHAV OBC

Page 3: INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE IZATNAGAR  · PDF fileindian veterinary research institute izatnagar ... 104023 dr. khwairakpam ratika sc ... 113001 dr. ruchi singh gaur ur

3

Discipline : Livestock Production & Management Sub. Code : 05

Sl.No. Roll No. Name of Candidate SELECTED CANDIDATES

1. 405001 Dr. SUNITIBALA DEVI LAISHRAM UR-1 2. 105006 Dr. JAVID REHMAN HAJAM PH (OBC)-1 3. 105011 Dr. ARUL PRAKASH M SC-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 105007 Dr. ASU SINGH GODARA OBC 2. 105004 Dr. SHOWKAT AHMAD BHAT UR 3. 405006 Dr. PRANAY BHARTI OBC 4. 105008 Dr. CHANDRASEKAR T SC 5. 105010 Dr. MAYUR RAJU THUL SC 6. 105012 Dr. K PUHLE JAPHETH ST 7. 405002 Dr. PARAG ACHARYA UR 8. 405003 Dr. NIHAR RANJAN SARANGI UR 9. 405004 Dr. RAJASHREE RATH UR 10. 405008 Dr. SANJAY KUMAR OBC 11. 105009 Dr. YOGESHRI PARASRAM MESHRAM SC 12. 205002 Dr. MOHAMMED SHEJIR P. OBC

Discipline : Livestock Products Technology Sub. Code : 06 Sl.No. Roll No. Name of Candidate

SELECTED CANDIDATES 1. 106016 Dr. ARVIND UR-1 2. 106012 Dr. TARUN PAL SINGH UR-2 3. 106019 Dr. SANJAY KUMAR ST-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 106003 Dr. JYANENDR KUMAR SHAHI UR 2. 106015 Dr. IRSHAD A OBC 3 106020 Dr. LALCHAMLIANI ST 4. 106009 Dr. YOGESH KUMAR UR 5. 106004 Dr. FAROZE AHMAD RATHER UR 6. 106018 Dr. ASHISH KUMAR SC 7. 106007 Dr. TANUJA UR 8. 406001 Dr. RAJESH KUMAR UR 9. 106021 Dr. DEEPSHIKHA DEURI ST

Discipline : Poultry Science Sub. Code : 07 Sl.No. Roll No. Name of Candidate

SELECTED CANDIDATES 1. 107002 Dr. SAJAD AHMAD SHEIKH UR-1 2. 407003 Dr. JITENDRA KUMAR PATRA UR-2 3. 107001 Dr. MANZOOR AHMAD WANI UR-3 4. 107006 Dr. KARUPPASAMY K UR-4 5. 307001 Dr. FANESHWAR KUMAR OBC-1 6. 107008 Dr. KANAK SUBHASH REHPADE OBC-2 7. 107005 Dr. RUPJYOTI HAZARIKA OBC-3 8. 107007 Dr. LATA KURREY SC-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 407002 Dr. PRADEEPTA KUMAR RATH UR 2. 207001 Dr. SMAPIKA MAHAPATRA UR 3. 207002 Dr. PRABHAKAR G. OBC

Page 4: INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE IZATNAGAR  · PDF fileindian veterinary research institute izatnagar ... 104023 dr. khwairakpam ratika sc ... 113001 dr. ruchi singh gaur ur

4

Discipline : Vety. Bacteriology Sub. Code : 08

Sl.No. Roll No. Name of Candidate SELECTED CANDIDATES

1. 108008 Dr. MAMTA SINGH PH (UR)-1 2. 108001 Dr. RAJAT VARSHNEY UR-2 3. 108012 Dr. KHUSHBOO SINGH UR-3 4. 108013 Dr. SAROJ KUMARI OBC-1 5. 108014 Dr. JATIN KUMAR SINGH SC-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 108010 Dr. LAXMI UPADHYAY UR 2. 108007 Dr. ADARSH MISHRA UR 3. 108009 Dr. NAJEEB UL TARFAIN UR 4. 108005 Dr. ARPITA PADHY UR 5. 108015 Dr. STANZIN ZADON ST 6. 208003 Dr. BHAVANI PUVVALA SC 7. 108011 Dr. VIMLESH GUPTA UR 8. 208002 Dr. LAHARI LADDIKA OBC 9. 108016 Dr. A LALRUATDIKI ST

Discipline : Extension Education Sub. Code : 09 Sl.No. Roll No. Name of Candidate

SELECTED CANDIDATES 1. 109002 Dr. JAYANT GOYAL UR-1 2. 109004 Dr. PUSPENDRA KUMAR SINGH UR-2 3. 109006 Dr. JITENDRA PRATAP UR-3 4. 109008 Dr. NARENDRA KUMAR KHAYALIA OBC-1 5. 109010 Dr. AJAY KUMAR CHATURVEDANI SC-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 509002 Dr. ADHITI BHANOTRA UR 2. 109011 Dr. KHALID HUSSAIN ST 3. 109007 Dr. CHINMAYA KUMAR SAHOO OBC 4. 109001 Dr. SHIKHAKRATI NEGI UR 5. 409005 Dr. MONOSRI JOHARI ST 6. 109003 Dr. SARITA UR 7. 409002 Dr. NANCY LALDINPUII UR 8. 109009 Dr. POORNIMA SONE OBC

Discipline : Vety. Gynaecology & Obstetrics Sub. Code : 10

Sl. No.

Roll No. Name of Candidate

SELECTED CANDIDATES 1. 110002 Dr. SHABAZ HUSSAIN DAR UR-1 2. 110010 Dr. BABU LAL KUMAWAT UR-2 3. 110009 Dr. KARUPPANASAMY K UR-3 4. 110018 Dr. DUSHYANT YADAV PH (OBC)-1 5. 110024 Dr. ANKESH KUMAR SC-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 110003 Dr. RAVJIBHAI K CHAUDHARI UR 2. 110017 Dr. SUNIL KUMAR OBC 3. 110001 Dr. SAISHRESHTHA SAUNDRYA DEV SACCHAN UR 4. 110013 Dr. RAHUL KATIYAR OBC 5. 110028 Dr. SANJAY SINGH YADAV OBC 6. 210004 Dr. A GANESAN OBC 7. 110015 Dr. AKHIL PATEL OBC 8. 510002 Dr. AEJAZ AHMAD WANI UR 9. 410003 Dr. BHUMAPATI DEVI NINGOMBAM UR 10. 210005 Dr. GOPIKRISHNAN D OBC 11. 210002 Dr. MOHNA DAS GUPTA UR

Page 5: INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE IZATNAGAR  · PDF fileindian veterinary research institute izatnagar ... 104023 dr. khwairakpam ratika sc ... 113001 dr. ruchi singh gaur ur

5

12. 110025 Dr. BIJAY KUMAR BEHERA SC 13. 110023 Dr. MEGHA SHRIRAM KOSE SC 14. 110012 Dr. BHAVNA OBC 15 110011 Dr. TARA CHAND JANGIR OBC 16 110007 Dr. ARUNODAY DAS UR 17 410002 Dr. PRIYADARSHEE PRAHARAJ UR 18 110026 Dr. V ZODINSANGA ST 19 410004 Dr. PALLAVI SWAIN UR 20 410006 Dr. SONAL Y GEDAM SC 21 110014 Dr. KUMAR ASHUTOSH OBC 22 410005 Dr. SUDHANSU SEKHAR SAHU OBC 23 310003 Dr. UMESH KUMAR SC 24 110006 Dr. SHOWKET AHMAD DAR UR 25 310002 Dr. CHETAN KISHORRAO LAKDE OBC

Discipline : Vety. Immunology Sub. Code : 11 Sl.No. Roll No. Name of Candidate

SELECTED CANDIDATES 1. 111006 Dr. SWATI SACHAN UR-1 2. 111004 Dr. SURENDRA KUMAR BADSARA UR-2 3. 111005 Dr. ARUN SARAVANAKUMAR A OBC-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 111003 Dr. RAJ NARAYAN TRIVEDI UR 2. 111002 Dr. JOBIN THOMAS UR 3. 411001 Dr. RAKESH JOJO ST

Discipline : Vety. Medicine Sub. Code : 12 Sl. No.

Roll No. Name of Candidate

SELECTED CANDIDATES 1. 312003 Dr. ARON JACOB UR-1 2. 412001 Dr. DEBASISH KAR UR-2 3. 112007 Dr. DUSHYANT KUMAR SHARMA UR-3 4. 112008 Dr. RAGUVARAN R OBC-1 5. 112009 Dr. GOPALAKRISHNAN A OBC-2 6. 412007 Dr. KRUTI DEBNATH MANDAL SC-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 112004 Dr. ISHFAQ AHMAD SYED QADRI UR 2. 112006 Dr. AZHAR SHUAIB BATOO UR 3. 512002 Dr. ADIL MAJID BHAT UR 4. 112002 Dr. ASHEESH PRATAP SINGH UR 5. 112013 Dr. TSHERING DOLMA ST 6. 312002 Dr. SHALINI A S UR 7. 412008 ARVIND KUMAR DAS SC 8. 412006 Dr. SUPRAVA SETHI SC

Discipline : Vety. Parasitology Sub. Code : 13

Sl. No.

Roll No.

Name of Candidate

SELECTED CANDIDATES 1. 113009 Dr. REENA K K UR-1 2. 113010 Dr. SHAFIYA IMTIYAZ RAFIQI UR-2 3. 113014 Dr. ARUN A OBC-1 4. 213002 Dr. KUNDAVE V R OBC-2

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 413002 Dr. AJIT KUMAR OBC 2. 413009 Dr. MURUGESAN OBC 3. 113015 Dr. RAJESH KUMAR OBC 4. 113012 Dr. CHITRA JOSHI UR 5. 513001 VINEET SHARMA UR

Page 6: INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE IZATNAGAR  · PDF fileindian veterinary research institute izatnagar ... 104023 dr. khwairakpam ratika sc ... 113001 dr. ruchi singh gaur ur

6

6. 113001 Dr. RUCHI SINGH GAUR UR 7. 113003 Dr. SERTAJ AHMAD BHAT UR 8. 113011 Dr. HILAL AHMAD RATHER UR 9. 113013 Dr. SHASHI KANT KANKAR OBC 10. 413005 Dr. TAPAS KUMAR ROUL OBC 11. 213001 Dr. SUDHAKAR KOMMU OBC 12. 413004 Dr. RAJ KISHORE SHARMA OBC 13. 113002 Dr. RAHUL PARASHAR UR

Discipline : Vety. Pathology Sub. Code : 14

Sl. No.

Roll No.

Name of Candidate

SELECTED CANDIDATES 1. 314003 Dr. KHORAJIYA JAYNUDIN HAJIBHAI UR-1 2. 114010 Dr. BHUPESH PURUSHOTTAM KAMDI UR-2 3. 114012 Dr. WASEEM AHMAD TAILIE UR-3 4. 114011 Dr. SREELEKSHMY MOHANDAS OBC-1 5. 114013 Dr. MENAKA SETHI SC-1 6. 214005 Dr. PRAGGAVA PRIYA LAKRA ST-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 114008 Dr. RENU SINGH OBC 2. 214004 Dr. PRAMOD K. K. OBC 3. 114003 Dr. HAROON ASHRAF PARIMOO UR 4. 214003 Dr. BHARATHI R. OBC 5. 414001 Dr. SANJIV KUMAR UR 6 114004 Dr. PRATIMA SINGH UR 7 514003 Dr. MONIKA THAKUR UR 8 514002 Dr. MADHULINA MAITY UR 9 414005 Dr. AMRIT GOGOI OBC 10 514001 Dr. TRIBHUVNA SINGH UR 11 214001 Dr. SARANG SUDHIR DESAI UR 12 414004 Dr. SWATI CHOUDHARY UR 13 314007 Dr. CHARUSHILA JAISWAL OBC 14 114007 Dr. RAGHAVENDRA SINGH OBC 15 114005 Dr. SHONAM TAMRAKAR UR 16 414002 Dr. MAHMUDA MALIK UR 17 114014 Dr. PUNAM SOREN ST 18 414006 Dr. ASHISH KUMAR MOHAPATRA OBC 19 314005 Dr. PRIYA RAJERAMJI BAGADE OBC 20 114009 Dr. SANJAY KUMAR OBC 21 114015 Dr. YOGENDRA KUMAR SC

Discipline : Vety. Pharmacology Sub. Code : 15

Sl. No.

Roll No.

Name of Candidate

SELECTED CANDIDATES 1. 115008 Dr. SAJAD AHMAD DARZI UR-1 2. 515001 Dr. NAVJOT SHARMA UR-2 3. 115010 Dr. SANJAY KUMAWAT OBC-1 4. 415003 Dr. SOYA RUNGSUNG SC-1 (By exchange)

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 115002 Dr. RAFIA AHMAD BHAT UR(PH) 2. 115004 Dr. GYAN PRAKASH PATHAK UR 3. 115012 Dr. SWATI ASHOKRAO UMAP OBC 4. 215001 Dr. BAISAKHI MOHARANA UR 5. 115006 Dr. TARIQ AHMAD WANI UR

Page 7: INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE IZATNAGAR  · PDF fileindian veterinary research institute izatnagar ... 104023 dr. khwairakpam ratika sc ... 113001 dr. ruchi singh gaur ur

7

6. 115009 Dr. NITIN NANASAHEB PAWAR OBC 7. 115011 Dr. UDAYRAJ PREMDAS NAKADE OBC 8. 115016 Dr. M PULE ADDISON ST 9. 115013 Dr. KULDEEP KUMAR OBC 10. 515002 Dr. ARSHAD HUSSAIN MIR UR

Disciplne: Vety. Physiology Sub. Code: 16 Sl. No.

Roll No.

Name of Candidate Category

SELECTED CANDIDATES 1. 116003 Dr. IRFAN AHMAD BHAT UR-1 2. 116005 Dr. AVISHEK PAUL UR-2 3. 116006 Dr. DILIP KUMAR MAHATO UR-3 4. 116010 Dr. INDU B OBC-1 5. 116015 Dr. RAHUL BHARDWAJ SC-1 6. 116016 Dr. SANJHALI SOREN ST-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 116011 Dr. GORAKH NATH PRAJAPATI OBC 2. 216001 Dr. SREEKUMAR T.R. OBC 3. 116007 Dr. GOBINDA YADAV OBC 4. 116009 Dr. LAKSHMI PRIYADARSHINI OBC 5. 116012 Dr. JAI SINGH OBC 6. 116002 Dr. GUNJAN BAGHEL UR 7. 116017 PANKAJKUMAR ASHOKBHAI PATEL ST 8. 116013 Dr. KRISHNA KUMAR SC

Discipline : Vety. Public Health Sub. Code : 17 Sl. No.

Roll No.

Name of Candidate Category

SELECTED CANDIDATES 1. 117009 Dr. PANKAJ DHAKA UR-1 2. 117008 Dr. DEEPTHI VIJAY UR-2 3. 317003 Dr. ATHIRA C K OBC-1 4. 117007 Dr. HINA MALIK OBC-2 5. 117014 Dr. PRANITA BHANUDASJI PANTAWANE SC-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 117003 Dr. VIRENDRA SINGH UR 2. 117002 Dr. SATVANT SINGH BAGHEL UR 3. 317004 Dr. MAKWANA PARESHBHAI PETHABHAI SC 4. 117010 Dr. GIRIDHAR RAMRATAN VAIDYA OBC 5. 117005 Dr. ASIMA ZEHRA UR 6. 117006 Dr. MOIEN JAVAID UR 7 317001 Dr. JEETENDRAKUMAR HARANATHBHAI CHAUDHARY UR 8 117001 Dr. HARNEET KAUR UR 9 117011 Dr. SHILPA LAXMANRAO MOON SC 10 117012 Dr. RAJPAL SHESHRAO KHILARE SC 11 417005 Dr. SARAT SONOWAL ST 12 517001 SANJOLLY GUPTA UR 13 217002 Dr. SUDHANTHIRAMANI OBC 14 117004 Dr. WAQUAR AHMAD UR 15 317002 Dr. CHITRALEKHA POLESHWAR SARODE UR 16 217001 Dr. MONICA SURESRAO GAWANDE UR 17 217003 Dr. NETRA BABURAO ASWAR OBC 18 417003 Dr. DHARITREE SONOWAL ST 19 417004 Dr. JERRY RAMNIENG JOUTE ST 20 117013 Dr. MANJULA DEVI SC 21 417001 Dr. RUSTAM KUMAR ROUSHAN OBC 22 417002 Dr. PAPIYA DAS SC

Page 8: INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE IZATNAGAR  · PDF fileindian veterinary research institute izatnagar ... 104023 dr. khwairakpam ratika sc ... 113001 dr. ruchi singh gaur ur

8

Discipline : Vety. Surgery & Radiology Sub. Code : 18 Sl. No.

Roll No.

Name of Candidate Category

SELECTED CANDIDATES 1. 118017 Dr. GHANSHYAM PATEL UR-1 2. 218005 Dr. SHERIN B. SANGAROM UR-2 3. 118013 Dr. SANGEETHA P UR-3 4. 118014 Dr. RASHMI OBC-1 5. 218006 Dr. ARUP DAS SC-1

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 318002 Dr. ANUJ PRATAP SINGH UR 2. 218003 Dr. DHANALAKSHMI UR 3. 118007 Dr. PARMINDER KAUR UR 4. 118005 Dr. ASHISH KUMAR KASOUDHAN UR 5. 118010 Dr. MRITUNJAY KUMAR CHAURASIA OBC 6. 218002 Dr. RESHMA LIZA CHERIAN UR 7. 418004 Dr. SUSHIL BANAJI KOLPE OBC 8. 118001 Dr. MANZOOR AHMAD BHAT UR 9. 118016 Dr. REETU ST 10. 118008 Dr. HIMANGSHU MAZUMDAR UR 11. 118011 Dr. HASANAIN ANSARI OBC 12. 318003 Dr. PARUL HAKUBHAI KHUNT UR

Discipline : Vety. Virology Sub. Code : 19

Sl. No.

Roll No.

Name of Candidate Category

SELECTED CANDIDATES 1. 119009 Dr. AJAY KUMAR YADAV UR-1 2. 119004 Dr. NIKUNJ GUPTA UR-2 3. 119008 Dr. NIHAR NALINI MOHANTY UR-3 4. 119010 Dr. ZUBAIR AHMAD OBC-1 5. 119011 Dr. OM PREETHI B OBC-2

WAITING LIST (IN ORDER OF MERIT) 1. 119007 Dr. SHABIR AHMAD BHAT UR 2. 119005 Dr. NIRMAL CHACKO UR 3. 119003 Dr. MRUTYUNJAY BEHURA UR 4. 119002 Dr. ANITA DALAL UR 5. 119006 Dr. MEGOLHUBINO TERHUJA UR

B. SPONSORED CATEGORY

Sl. No.

Discipline Selected Candidates (Name & Roll nos.)

Waiting List (Name & Roll nos.) in order of merit

1. Animal Biotechnology

Dr. NAGALINGAM M (202001) -

2. LPM Dr. SHAFIQUL ISLAM (505001) 1. Dr. SARADA PRASANNA SAHOO (405007) 2. Dr. GANGAPRAKASH RAMANDAS

CHANNA(105001) 3. LPT Dr. SUMAN TALUKDAR (106017) 1. DR. RITUPARNA BANERJEE (206005)

2. DR. DEEPALI TANAJI SAKUNDE (206002) 3. Dr. TANBIR AHMAD (106014)

4. Vet. Bacteriology Dr. CHANDAN PRAKASH (108004) 1. Dr. SHIVALINGAPPA MUKARTAL(208001) 2. Dr. RANJIT SAHOO (408001)

5. Vet. Extension Education

Dr. DEVESH THAKUR (509001) 1. Dr. SAROJ KUMAR RAJAK (409004) 2. Dr. NARENDRA VISHWANATH KHODE

(209002) 6. Vet. Immunology Dr. JYOTI KUMAR (311001)* -

Page 9: INDIAN VETERINARY RESEARCH INSTITUTE IZATNAGAR  · PDF fileindian veterinary research institute izatnagar ... 104023 dr. khwairakpam ratika sc ... 113001 dr. ruchi singh gaur ur

9

7. Vet. Medicine Dr. SURESH SAMADHAN GHOKE (212003)

-

8. Vet. Parasitology Dr. GAJANAN MADHAVRAO CHIGURE (113005)

1. Dr. AMIT SINGH (113004) 2. DR. IDREES MEHRAJ ALLAIE (103007) 3. Dr. PANKAJ KUMAR (413006)

9. Vet. Pathology Dr. PRADEEP M (214002) 1. Dr. DESH DEEPAK SINGH (114001)

10. Vet. Physiology Dr. PRAMOD KUMAR (116014) -

Note:- *The admission of Dr. Jyoti Kumar in the discipline of Vet. Immunology is subject to deposit of Rs.50,000/- as dues to the university for the year 2007-08, before admission. Instructions:

1. The schedule of registration is as follows: (i) Registration – 1-2 August, 2014 (between 9.00 AM to 5.00 PM) (ii) Registration with late fee - 4th - 7th August, 2014 (between 10.00 AM to 5.00 PM) (iii) Registration (Wait list –I candidates)-8th-12th August, 2014 (between 10.00 AM to 3.00 PM) (iv) Registration (Wait List -II Candidates)-13th-16th August, 2014 (between 10.00 AM to 3.00 PM (v) The admission will be closed on 16th August, 2014.

2. Fee without Hostel charges- – Rs.13200/- (General & OBC category) Rs.10450/- (SC/ST category) The fee will be accepted in the form of bank draft drawn in favour of “ICAR Unit IVRI”,

Izatnagar payable at State Bank of India, (CARI Branch), Bareilly (Code No.7027). The fee will not be accepted in cash.

3. Documents required for registration: Original certificate as well as one set of self attested photocopy in support of educational qualification (Class X, XII, BVSc & AH, MVSc), Migration certificate, caste certificate, character certificate and medical certificate. If employed (either in sponsored category or open category), the leave sanctioning order and relieving order from the employer (if resigned, in case of open category, acceptance of resignation is essential. Further, in case of OBC/SC/ST category candidates the cast certificates from the concerned competent authority and creamy layer certificate in respect of OBC candidates is mandatory for all as per Annexure VI and VII of the Information Bulletin.

4. As per the clause No.14.1.4 of the Information Bulletin 2014 (Annexure-II), the selected candidate required to submit a surety bond for Rs.50000/- on a non judicial stamp paper of Rs.100/- in the prescribed form duly attested/notarized by the Notary Public to be submitted on the day of admission/registration positively, failing which his/her admission will not be accepted.

5. Ragging is totally prohibited in the Campus and, therefore, as per Annexure-IV & V of the Information Bulletin 2014, candidates are required to submit an undertaking at the time of registration.

6. There is limited Hostel accommodation available at present for both boys and girls. The students selected for P.G. programme (PhD/MVSc) will be allotted accommodation in the Hostel on merit basis.

Registrar Copy to:

1. The S.P.S. to the Director, IVRI, Izatnagar. 2. The PS to the Joint Director (Acad.), IVRI, Izatnagar. 3. The Controller of Examination, IVRI, Izatnagar. 4. The Chief Hostel Warden, IVRI,Izatnagar with the request to allot hostel accommodation. 5. In-charge, Computer Section with the request to upload on the Institute’s website. 6. The Asstt. Adm. Officer (Acad.), IVRI, Izatnagar. 7. Notice Board of University Office, IVRI, Izatnagar.