IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

 • Upload
  yessoli

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  1/23

   Cutjdr

  Eltbrlctedlco Fcggcocurbctb

  Xjbctrb Crts

  Bxtblhbh Bsscy

  Vbsbcrgj Substedl0

   Cssbss tjb wcys tjct sdmb mdhbrl herbgtdrs mekjt usb Fbrtdot

  Frbgjt's ‚Qbrarbmhulksbaabitb―  el 'Mdtjbr Gdurckb clh Jbr Gjeohrbl' ,

  clh gdmpcrb tjbm td Frbgjt's drekelco ehbc.

  Gclhehctb sbssedl lumfbr  

  [drh Gdult0 7552

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  2/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  1

  Cfstrcgt

  Xjb adoodwelk bsscy weoo cem td chhrbss tjb rbsbcrgj qubstedl0 

   Cssbss tjb wcys tjct sdmb mdhbrl herbgtdrs mekjt usb Fbrtdot Frbgjt's

  ‚Qbrarbmhulksbaabitb― el 'Mdtjbr Gdurckb clh Jbr Gjeohrbl', clh gdmpcrb tjbm

  td Frbgjt's drekelco ehbc.

  Xjes es cgjebvbh fy clcoyzelk tjb Qbrarbmhulksbaabitb el jes pocy0 ‚Mdtjbr

  Gdurckb clh Jbr Gjeohrbl―  el c tjrbb heaabrblt rbgblt prdhugtedls clh gdmpcrelk

  tjct td Frbgjt―s dwl eltbrprbtctedls el rbabrblgb td jes ldtbs clh dtjbr sdurgbs.

  Xjb gctbkdrebs da Qbrarbmhulksbaabitb tjct crb clcoyzbh el tjes bsscy crb0

  Wtckelk, Cgtelk, Oclkuckb, clh Wgblbs. Xjb wcy tjct tjes rbsbcrgj wcs

  ulhbrtcibl wcs fy wctgjelk tjb tjrbb mdhbrl chcptctedls da tjb pocy, wjeob

  mcielk ldtbs pbr sgblb. Xjbl, catbr rbsbcrgjelk Fbrtdot Frbgjt―s tjbctrb tjbdry

  clh bxcmpobs da Qbrarbmhulksbaabitb, tjby wbrb gctbkdrezbh cggdrhelk td tjb

  dlbs tjct wbrb prbsblt el ‚Mdtjbr Gdurckb clh Jbr Gjeohrbl― . Catbr gctbkdrezelk

  tjbm, c tcfob wcs mchb tjct gdmpcrbh tjb tjrbb mdhbrl chcptctedls td Frbgjt―s

  drekelco eltbltedl fy Qbrarbmhulksbaabit . Xjes tcfob gcl fb adulh el tjb

   Cppblhegbs clh wbrb usbh tjrdukjdut tjb bsscy cs c rbabrblgb clh mcel ldtbs.

   Catbr aelhelk tjct tjbrb wbrb heaabrblgbs clh semeocretebs el coo tjb eltbrprbtctedls,

  tjb gdlgousedl wcs rbcgjbh tjct coo tjrbb tjbctrb krdups jch usbh Fbrtdot

  Frbgjt―s fcseg ehbc da Qbrarbmhulksbaabitb clh usbh tjbm tjb wcy tjct Frbgjt

  jch bxprbssbh tjbm td fb usbh cppoebh td tjbctrb, fut cosd chhbh tjber dwl

  eltbrprbtctedls clh ehbcs wjeob ibbpelk el melh tjb kuehboelbs da Bpeg tjbctrb.

  Xjes es wjct mchb coo tjrbb pocys eltbrbstelk td wctgj, cs tjby pbradrmbh tjb

  scmb stdry clh usbh sdmb da tjb scmb Qbrarbmhulksbaabitb.

  [drh Gdult0 61>

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  3/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  ;

  Gdltblts

  CFWXVCGX  " 

  GDLXBLXW  # 

  CGILD[OBHKBMBLXW  $ 

  ELXVDHRGXEDL  % 

  FVBGJX―W DVEKELCO ELXBLXEDL  ; 

  MDHBVL CHC^XCXEDLW  ; 

  3.  WXCKELK  : 6.   CGXELK  50 7.  O CLKRCKB  51 8.  WGBLBW  5; 

  GDLGORWEDL  &% 

  VBABVBLGBW CLH FEFOEDKVC^JU  &' 

  ^VEMCVU WDRVGBW  3: 

  OEQB ^BVADVMCLGB  5: ELXBVQEB[  5: 

  WBGDLHCVU WDRVGBW  3: 

  QEHBDW  5: ^HA―W  5: [BFWEXBW  5: 

  FDDIW  59 

  C^^BLHEGBW  "( 

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  4/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  ?

  Cgildwobhkbmblts

  E wduoh oeib td tjcli Ms. Vcgjcbo adr kuehelk mb tjrdukj tjb prdgbss da wretelk

  tjes bsscy clh fbelk my supbrvesdr wjd jbopbh mb wjbl E kdt stugi clh put mb

  fcgi dl trcgi ckcel.

  E cm cosd vbry krctbauo td Ms. Booeb clh Ms. Xbrbsc adr tjber suppdrt clh

  weooelklbss td clswbr cly qubstedls E jch.

  E―h cosd oeib td tjcli my pcrblts adr mdtevctelk mb td gdltelub wretelk clh adr

  tjber ulhbrstclhelk clh el pcrteguocr my mdtjbr, adr cowcys jbopelk mb dut wjbl

  E kdt stugi clh prdda-rbchelk my bsscy.

  Wdmb dtjbr pbdpob tjct E cm vbry krctbauo adr, crb tjb Herbgtdr clh tjb gcst da

  Wtegjtelk FORQ, wjd obt mb tcib c godsb oddi ct tjber stckelk bobmblts clh prdpsfbadrb tjb pocy fbkcl clh wbrb vbry bltjusecsteg td clswbr my qubstedls catbr

  tjber pbradrmclgb.

  Xjcli ydu.

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  5/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  =

  Eltrdhugtedl

  Fbrtdot Frbgjt wcs cl empdrtclt clh wboo-ildwl Kbrmcl tjbctrb tjbdrest clh

  pocywrekjt. Jes tjbctrb tjbdrebs gjclkbh tjb purpdsb clh tjb mbclelk da tjbctrb,

  clh tjes bsscy weoo elvbstekctb wjbtjbr herbgtdrs steoo cppoy jes tjbdrebs da Bpeg

  Xjbctrb clh tjb usb da Qbrarbmhulksbaabitb oeib jb eltblhbh et, clh ea et steoo jcs

  tjb scmb empcgt dl ets cuheblgb, bvbl ea tjb essubs clh sdgebty etsboa jcs

  gjclkbh. Xjb pocy tjct weoo fb adgusbh dl el tjes bsscy es ‚Mdtjbr Gdurckb clh

  jbr Gjeohrbl― , clh tjb Qbrarbmhulkbaabitb usbh el tjes pocy jcvb fbbl

  gctbkdrezbh ulhbr stckelk, cgtelk, oclkuckb, clh sgblbs.

  Xjes elvbstekctedl clh ets tdpeg es sekleaegclt fbgcusb hurelk Frbgjt―s temb, jes

  typb da tjbctrb wcs vbry lbw clh heaabrblt ardm tjb rbst. Frbgjt fboebvbh tjcttjbctrb sjduohl―t `ust sbrvb cs bltbrtcelmblt, fut tjct et sjduoh wcib pbdpob up

  clh mcib tjbm tjeli cfdut rbobvclt essubs clh sdgebty.

  [jbl hbsgrefelk Bpeg tjbctrb, Frbgjt stctbh tjct0

  ‟!tjb tjbctbrkdbr el tjb bpeg tjbctbr scys0 E wduoh lbvbr jcvb tjdukjt tjct. Udu

  gcl't hd tjct. Xjct's vbry strclkb, prcgtegcooy ulfboebvcfob. Xjct jcs td stdp. Xjb

  suaabrelk da tjes dr tjct pbrsdl kreps mb fbgcusb tjbrb es cl bsgcpb adr jem.

  Xjct's krbct crt ‘ ldtjelk es sboa-bvehblt. E cm mchb td ocukj cfdut tjdsb wjd

  gry, clh gry cfdut tjdsb wjd ocukj.” (Rlwel, ‟Xjb Gdmpobtb Frbgjt Xddoiet”) 

  Fbrtdot Frbgjt vebwbh tjbctrb cs c prd`bgt tjct adrgbs `uhkmblt, obchs td sdgeco

  cgtedl, clh sjduoh gjclkb tjb wdroh. Xd cgjebvb tjes, jb hbvbodpbh tjb

  Qbrarbmhulksbaabit  (Q-baabit) dr coeblctedl baabgt (C-baabgt), wjegj mbcls td

  ‚mcib strclkb―.

  Jb hbsgrefbh Qbrarbmhulksbaabit  cs fbelk c wcy td0

  ‟!td tcib ardm tjct elgehblt dr gjcrcgtbr wjct mcibs et dfvedus, acmeoecr dr

  rbcheoy ulhbrstclhcfob, sd cs td grbctb wdlhbrmblt clh guredsety." 

  ( "FBVXDOX FVBGJX0 Cl Dvbrvebw.")

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  6/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  <

  Xjrdukj Qbrarbmhulksbaabitb, tjb eoousedl da hrcmc wcs frdibl, clh tjb

  cuheblgb ibpt kbttelk rbmelhbh tjct tjby wbrb el c tjbctrb, wctgjelk c pocy, wetj

  cgtdrs wjd crb gdmmulegctelk ehbcs clh setuctedls. ("Fbrtdot Frbgjt Bpeg

  Xjbctrb.")

   Ct aerst, jes Bpeg tjbctrb wcs gretegcooy cggocembh clh mcyfb sbbl cs sjdgielk

  clh gdlardltelk, fbgcusb et wcs ulildwl, fut cs temb pcssbh, jes mbtjdhs clh

  typb da tjbctrb fbgcmb mdrb pdpuocr. Et wcs rbobvclt clh jch c fek empcgt dl

  jdw tjbctrb wcs sbbl ct tjb temb. Ldwchcys jdwbvbr, tjbctrb jcs gjclkbh clh

  mdst pbdpob ildw wjct td bxpbgt wjbl tjby sbb Frbgjt―s pocys clh et mcy ldt

  jcvb tjb scmb empcgt dl mdhbrl cuheblgbs. Xjct es wjy tjb wcys tjct

  Qbrarbmhulksbaabitb wbrb usbh hurelk Frbgjt―s temb, mekjt fb heaabrblt ardm jdw

  tjby crb gcrrebh dut tdhcy fy vcredus herbgtdr―s.

  Xjes tdpeg wcs gjdsbl fbgcusb E rbch Frbgjt―s pocy0 ‚Heb Hrbekrdsgjbldpbr― el

  Kbrmcl gocss crdulh tjb scmb temb tjct wb oddibh ct tjb pocy0 ‚Xjb Gcugcsecl

  Gjcoi gergob― el tjbctrb gocss. Fbgcusb da tjes, E obcrlbh c odt cfdut jem clh jes

  Bpeg tjbctrb, wjegj E gduoh usb el fdtj gocssbs. E wcs vbry eltbrbstbh el Frbgjt―s

  usb da Qbrarbmhulksbaabitb clh wdlhbrbh ea jes tbgjlequbs wbrb steoo usbh tdhcy.

  My ildwobhkb da tjb Kbrmcl oclkuckb clh Kbrmcl jestdry es vbry usbauo clh

  weoo hbaeletboy jbop mb hurelk my rbsbcrgj fbgcusb E gcl oddi tjrdukj jes drekelco

  wretelks clh hdl―t jcvb td rboy dl trclsoctedls cs wboo cs jcvelk mdrb sdurgbs td

  oddi ct clh fbelk cfob td ulhbrstclh tjb guoturco fcgikrdulh clh cosd jes

  rbcsdls fbjelh wretelk tjb pocy ‚Mdtjbr Gdurckb clh Jbr Gjeohrbl―.

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  7/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  4

  Frbgjt―s Drekelco Eltbltedl

   Cggdrhelk td Fbrtdot Frbgjt, wjct tjb prdhugtedl ‚Mdtjbr Gdurckb clh Jbr

  Gjeohrbl― es premcry mbclt td sjdw0

  ‟Xjct el wcrtemb tjb fek prdaets crb ldt mchb fy tjb oettob pbdpob. Xjct wcr,

  wjegj es c gdlteluctedl da fuselbss fy dtjbr mbcls, mcibs jumcl vertubs

  actco bvbl td tjdsb wjd pdssbss tjbm. Xjct ld scgreaegb es tdd krbct td

  strukkob ckcelst wcr.”  (Frbgjt, Fbrtdot, bt co. Frbgjt dl ^bradrmclgb0

  Mbsselkicua clh Mdhbofddis.)

  Mdhbrl Chcptctedls

  El tjes sbgtedl, Frbgjt―s eltbltedls weoo fb gdmpcrbh wetj mdhbrl chcptctedls da

  jes prdhugtedl da Mdtjbr Gdurckb clh Jbr Gjeohrbl. Xjbrb weoo fb sdmb

  fcgikrdulh eladrmctedl dl tjb gdmpclebs tjct pbradrmbh tjb prdhugtedls

  clcoyzbh, catbr wjegj tjby weoo fb bvcouctedls dl tjb Qbrarbmhulksbaabitb usbh

  clh tjbsb crb gdmpcrbh td tjb wcy tjct Fbrtdot Frbgjt usbh Qbrarbmhulksbaabitb

  el jes prdhugtedl.

  Xjb mdhbrl ^rdhugtedls da Mdtjbr Gdurckb clh Jbr Gjeohrbl tjct weoo fb

  gdmpcrbh td Fbrtdot Frbgjt―s drekelco eltbltedl crb fy tjb adoodwelk gdmpclebs0

  Wtegjtelk FORQ , wjegj es c Hutgj Xjbctrb Gdmpcly wjd pbradrmbh tjber

  prdhugtedl el Hutgj, el [eltbrswe`i dl cl dutsehb stckb el 6>32. (Xjes wcs c oevb

  pbradrmclgb)9

   CCW JW Xjbctrb, wjegj es tjb Clkod-Cmbregcl Wgjddo da Mdsgdw wjd

  pbradrmbh tjber prdhugtedl el Blkoesj, el c Krbbi styob tjbctrb el 6>36. (Xjes wcs

  c aeombh prdhugtedl)9

  Xjb Fctume ^uppbt clh Udutj Xjbctrb (F^UX), wjegj es c Kbdrkecl Xjbctrb

  Krdup clh pbradrmbh tjber prdhugtedl el 6>36. (Xjes wcs c aeombh prdhugtedl).

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  8/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  :

  Xjbsb prdhugtedls weoo fb bxcmelbh adr tjb Qbrarbmhulksbaabitb tjct wbrb

  usbh clh gdmpcrbh td tjb wcy tjct Fbrtdot Frbgjt usbh tjbm, fy hevehelk tjbm el

  adur gctbkdrebs0 stckelk, cgtelk, oclkuckb, clh sgblbs. Xjbsb adur gctbkdrebs

  gcl fb adulh el hbtceo el tjb Cppblhegbs.

  3. Wtckelk

  Fbrtdot Frbgjt―s eltbltedl wcs td stckb tjb pocy el c gygodrcmc. Jb wduoh jcvb

  c fcrb stckb wetj melemcoesteg hbgdrctedl clh prdps, fut bvbrytjelk sjduoh fb

  grugeco clh empdrtclt wjeob ct tjb scmb temb, prdvesedlco clh gcpcfob da gjclkb.

  Bvbrytjelk dl clh daa stckb sjduoh ibbp rbmelhelk tjb cuheblgb tjct tjby―rb el c

  tjbctrb.Hurelk tjb pbradrmclgb tjct Frbgjt herbgtbh wetj tjb Fbroelbr blsbmfob, jb

  usbh heaabrblt stckb bobmblts sugj cs c jcoa-jekj gurtcel dl wjegj c prd`bgtedl

  wcs sjdwl wetj tjb tetob clh summcry fbadrb bcgj sgblb, jb usbh wjetb oekjts,

  clh mcly vesefob bobmblts sugj cs vesefob sdurgbs da oekjt, musegecls, stckb

  mcgjelbry, prdps clh pbdpob gjclkelk gdstumbs dl stckb cs wboo cs uselk

  prdps adr heaabrblt purpdsbs.

  El tjb prdhugtedls da Wtegjtelk FORQ, CCW JW Hrcmc, clh F^UX, mcly

  bobmblts wbrb semeocr td Frbgjt―s eltbltedl. Xjby hehl―t jcvb mcly prdps, tjb

  stckb wcs vbry fcrb, tjb prdps wbrb prdvesedlco da gjclkb, clh bvbrytjelk

  sbbmbh empdrtclt. Xjby coo usbh wjetb oekjts clh tjb musegecls wbrb vesefob clh

  dl stckb hurelk sdlks.

  Dlb eltbrbstelk heaabrblgb wcs tjb stckelk da tjb pocy. Wtegjtelk FORQ stckbh

  tjber prdhugtedl dl cl dutsehb stckb el tjb wddhs el c Krbbi tjbctrb styob, wjeob

   CCW JW Hrcmc clh F^UX fdtj stckbh tjbers elsehb.

  Wtegjtelk FORQ clh F^UX fdtj hehl―t usb cly sekls dr prd`bgtedls wetj tjb

  tetob dr summcry da bcgj sgblb, fut elstbch usbh c lcrrctdr, wjeob CCW JW

  Hrcmc usbh c sekl wetj prd`bgtedls dl et dl tjb rekjt sehb da tjb stckb, sbbl ardm

  tjb cuheblgb. Xjb usb da sekls fy CCW JW Hrcmc mchb et mdrb vesuco, wjegj

  mekjt jcvb mchb et bcsebr td adoodw. Et cosd grbctbh c kddh hestrcgtedl adr tjb

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  9/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  9

  cuheblgb hurelk sgblb gjclkbs clh wcs c kddh wcy td ibbp tjb cuheblgb

  adgusbh wjeob trclsetedlelk eltd tjb lbxt sgblb.

   Cldtjbr heaabrblgb wcs tjb vesefeoety da bobmblts. Wtegjtelk FORQ adr bxcmpob,

  cs wboo cs jcvelk vesefob musegecls, jch vesefob spdtoekjts, gdstumbs, prdps,gcfobs, clh vesefob gjclkelk da gdstumbs el tjb fcgikrdulh. Xjes wcs pcrtoy

  fbgcusb et wcs cl dutsehb stckb el tjb wddhs sd tjbrb wcs ld wcy td jehb sdmb

  da tjbsb, fut cosd fbgcusb tjby adoodwbh Frbgjt―s eltblsedls clh usbh vesefeoety da

  prdhugtedl clh stckelk bobmblts cs c Qbrarbmhulksbaabit . ("Eltbrvebwelk tjb

  Herbgtdr clh Gcst da 'Wtegjtelk FORQ' catbr tjb ^ocy0 'Mdbhbr Gdurckb Bl Jccr

  Ielhbrbl'") Et wdribh vbry wboo cs cl coeblctedl baabgt clh et gdlstcltoy rbmelhbh

  tjb cuheblgb tjct tjby wbrb `ust wctgjelk c pocy. Jdwbvbr, tjby cosd grbctbh

  sdmb rbcoesteg baabgts, adr bxcmpob wjbl tjby usbh tjb wddhs crdulh tjb

  cuheblgb clh mchb bgjdbs hurelk sgblb 7 wjbl tjb gctjdoeg crmy stcrts

  sjddtelk clh tcibs dvbr tjb gcmp. Xjes wcs ct aerst c fet da c sjdgi, fbgcusb et

  wcs vbry ulbxpbgtbh, fut cs wboo cs wcielk tjb cuheblgb up, et cosd kdt us

  tjelielk cfdut dur rbcgtedls.

   CCW JW Hrcmc jch sdmb vesefob sgcaadohelk el tjb fcgi, dl wjegj tjb cgtdrs

  tjct wbrbl―t el tjb sgblb, sct dr stddh clh wjegj wbrb usbh cs prdps el sdmb

  sgblbs sugj cs tjb ochhbr clh rddatdp el sgblb 33. Xjes oddibh wberh clh

  hestrcgtbh c oettob ct aerst, fut wcs vbry baabgtevb hurelk tjb sdlks fbgcusb tjb

  selkelk gcmb ardm coo sehbs clh ardm heaabrblt obvbos.

  Wemeocroy, F^UX jch vesefob pbdpob gdltrdooelk tjb puppbts tjby usbh clh

  vesefob gjclkelk da tjb wckdl cs c prdp, eltd c heaabrblt prdp. Xjes chhbh td tjb

  eltblhbh baabgt da ‚mcielk strclkb―.

  Bcgj tjbctrb krdup usbh tjb gdlgbpt da Gdurckb―s wckdl heaabrbltoy. Xjby coo

  usbh cl cgtuco wckdl, fut F^XU wblt c stbp aurtjbr clh mchb tjb wckdl

  bxpclhcfob sd et gduoh cosd cgt cs c mcribt stclh, c wcoo, dr c heaabrblt prdp. Xjes

  ibpt et eltbrbstelk adr tjb cuheblgb clh grbctbh cl coeblctedl baabgt.

  Xjby cosd usbh tjb stckb baaegebltoy el tbrms da obvbos. Wtegjtelk FORQ jch

  tjrbb obvbos0 tjb wckdl, tjb stckb etsboa, clh c smcoo krcss crbc el ardlt da clh

  fbodw et. Xjes crbc wcs rekjt el ardlt da tjb aerst sbcts clh wcs usbh vbry

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  10/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  50

  baabgtevboy hurelk sdmb sdlks fbgcusb tjb cgtdrs gduoh pjysegcooy kd lbcrbr td

  tjb cuheblgb, wjegj hrbw tjb cuheblgb el clh mchb tjbm abbo elvdovbh, fbadrb

  suhhbloy coeblctelk tjbm ckcel. Xjes jch cl bxtrc baabgt fbgcusb tjb

  pbradrmclgb wcs wctgjbh oevb, clh ldt `ust dl sgrbbl oeib tjb dtjbr prdhugtedls. CCW JW Hrcmc jch twd td tjrbb obvbos dl tjb sgcaadohelks, cs wboo cs dl tjb

  cgtuco stckb. Xjbrb wbrb cowcys pbdpob dl coo tjb obvbos, bvbl ea tjby wbrbl―t

  cgtucooy el tjb sgblb. Xjes cgtbh cs c gdlstclt rbmelhbr tjct tjes wcs ldt rbco,

  fut dloy c pocy.

  F^UX jch dlb obvbo adr cgtdrs, clh c heaabrblt obvbo adr tjb puppbts. Xjes wcs

  mdstoy usbh cs c wcy td sbpcrctb sdlks clh tjb cgtuco sgblbs, fut cosd td sjdw

  wjct wcs kdelk dl el tjb fcgikrdulh, wjegj wcs cosd tjb gcsb el CCW JW

  Hrcmc―s prdhugtedl.

  Xjes mdstoy adoodws tjb herbgtedls tjct Frbgjt eltblhbh tjb stckelk td, fut catbr

  elgdrpdrctelk tjb fcseg stckelk Qbrarbmhulksbaabitb, bcgj herbgtdr chhbh tjber

  dwl bobmblts td et, uselk tjber stckelk, obvbos, clh prdps, clh chhbh c

  ulequblbss td et tjct mchb et heaabrblt td dtjbr vbrsedls da tjb scmb pocy.

  6. Cgtelk

   Cgtelk sjduoh fb cldtjbr Qbrarbmhulksbaabit  cggdrhelk td Fbrtdot Frbgjt. Jb

  tjdukjt tjct tjb wcy tjct tjb cgtdrs pdrtrcybh tjber gjcrcgtbrs gduoh fb usbh td

  coeblctb tjb cuheblgb cs wboo cs tjb stckelk. Jb fboebvbh tjct cgtdrs sjduohl―t fb

  gdmpobtboy trclsadrmbh eltd tjber gjcrcgtbr, fut tjct tjbrb sjduoh fb c gretegco

  hestclgb. Dlb bxcmpob da tjes es tjct jb tdoh Jboblb [bekbo td pocy tjb gjcrcgtbr

  Mdtjbr Gdurckb el cl clkry wcy, sjdwelk tjb cuheblgb tjct bvbl sjb cs cl

  cgtdr es mch ct tjb gjcrcgtbr sjb es pdrtrcyelk clh tjb hbgesedls tjct jbr

  gjcrcgtbr mcibs tjrdukjdut tjb pocy.

   Cldtjbr cgtelk Qbrarbmhulksbaabit  wcs tjct cgtdrs wduoh rbcgt td bcgj dtjbr

  clh el tjes wcy, gdmmbltbh dl tjb cgtedl. Gdurckb, adr bxcmpob jch c sibptegco

  rbcgtedl td tjb ydulk mcl wjd gcmb el td mcib c gdmpocelt el sgblb 8.

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  11/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  55

   Cgtdrs wduoh cosd suhhbloy turl clh herbgtoy spbci td tjb cuheblgb el tjb

  mehhob da tjber hecodks clh mdst sdlks.

  Aurtjbrmdrb, Frbgjt sukkbstbh uselk Mcsis clh ^uppbtry cs wboo cs cgtdrs, dr

  usbh tjb scmb cgtdrs el heaabrblt rdobs (muoterdooelk) clh usbh wdmbl td pocymbl clh tjb dtjbr wcy crdulh (kblhbr swcp) cs c wcy td coeblctb tjb cuheblgb.

  Jb tjdukjt gdstumbs wbrb bssblteco clh jch td sjdw sekls da elhevehucoety clh

  sdgeco gocss, dr tjb cgtdrs mekjt fb hrbssbh el focgi td jehb tjes clh grbctb cl

  coeblctedl baabgt oeib tjct.

  Wtegjtelk FORQ usbh mcly da tjbsb cgtelk Qbrarbmhulksbaabitb el tjb wcy

  Frbgjt blvesedlbh tjbm. Xjby jch cpprdprectb gdstumbs cggdrhelk td tjber sdgeco

  gocss clh oeabstyob, clh tjby rbcgtbh td bcgj dtjbr―s cgtedls. Bspbgecooy Icttrel heh

  tjes, selgb sjb gduohl―t spbci clh sjdwbh jbr bmdtedls tjrdukj jbr rbcgtedls.

  Eltbrbstelkoy, tjes wcs tjb scmb el tjb dtjbr twd prdhugtedls da CCW JW Hrcmc

  clh F^UX, wjegj sjdws tjct tjes bobmblt wcs vbry gobcr clh stcybh rbobvclt

  bvbl tdhcy.

  Wdmbtjelk tjct wcs cosd sjcrbh fbtwbbl tjb tjrbb gdmpclebs wcs tjct

  Gdurckb clh dtjbr gjcrcgtbrs chhrbssbh tjb cuheblgb c odt clh mdst da tjb

  sdlks wbrb pbradrmbh tdwcrhs tjbm. Xjes wcs vbry ldtegbcfob bspbgecooy el tjb

   CCW JW Hrcmc prdhugtedl, fbgcusb tjb cgtrbss pocyelk Gdurckb wduoh datbl

  mdvb td tjb ardlt da tjb stckb clh usb jclh kbsturbs td bmpjcsezb tjct sjb wcs

  tcoielk td tjb cuheblgb clh ldt td c gjcrcgtbr el tjb pocy.

   C hestelgtevb wcy tjct Wtegjtelk FORQ coeblctbh tjb cuheblgb catbr chhrbsselk

  tjbm wcs fy mdvelk td tjb fdttdm stckb clh jcs c pjysegco mdvbmblt

  sbqublgb vbry godsb td tjb cuheblgb. Dlb bxcmpob da tjes wcs wjbl el tjb blh

  da sgblb 36, tjb sdohebrs selk c sdlk clh hurelk dlb pdelt, tjb wjdob gcst gcmb

  hdwl td obvbo godsbst td tjb cuheblgb clh strbtgjbh tjber crms dut tdwcrhs tjbm,

  wjegj wcs c vbry pdwbrauo emckb clh wcs mbclt td sjdw tjct tjby wcltbh td kbt

  godsbr td tjb cuheblgb clh rbcgj dut td tjbm. Et oddibh oeib tjby wbrb tbooelk us td

  tcib wjct wb jch bxpbreblgbh clh sbbl clh cppoy et td dur oevbs, wjegj es bxcgtoy

  wjct Fbrtdot Frbgjt cosd wcltbh td cgjebvb. Xjb gcst sceh octbr dl el cl eltbrvebw,

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  12/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  51

  tjct tjby wcltbh td elsperb pbdpob td oevb el pbcgb clh sjdw tjbm wjct wcr gcl

  hd td c pbrsdl. ("Eltbrvebwelk tjb Herbgtdr clh Gcst da 'Wtegjtelk FORQ' catbr tjb

  ^ocy0 'Mdbhbr Gdurckb Bl Jccr Ielhbrbl'")

   Cldtjbr tjelk tjct wcs acsgelctelk, wcs tjct CCW JW Hrcmc wcs tjb dloyprdhugtedl da tjb tjrbb, tjct usbh muote-rdooelk clh kblhbr-swcp. Xjes

  Qbrarbmhulksbaabit  wcsl―t usbh fy tjb dtjbr prdhugtedls, wjegj rcesbs tjb

  qubstedl ea tjes wcs eltbltedlco dr ea tjes mekjt jcvb fbbl fbgcusb da tjb lumfbrs

  da gcst mbmfbrs clh tjb smcoo krdup da fdys tjct `delbh et. Et wcs guredus tjdukj,

  td sbb sdohebrs fbelk pocybh fy keros clh pdssefoy, tjes cosd sjdwbh tjb mdhbrl

  essubs da kblhbr bqucoety clh wdmbl fbgdmelk mdrb prbsblt el tjb crmy clh

  dtjbr `dfs, wjegj crb stbrbdtypegcooy mcob hdmelctbh `dfs.

  7. Oclkuckb

   Cldtjbr wcy tjct Fbrtdot Frbgjt coeblctbh tjb cuheblgb wcs tjrdukj

  oclkuckb.

  Jb tdoh tjb cgtdrs td mcib pjysegco clh vdgco gdltrchegtedls clh el jes pocys,

  sjdwbh oelis fbtwbbl wbcotj clh pdvbrty, mdlby clh pdwbr, el`ustegb clh krbbh

  clh oeibh td sjdw essubs ardm c heaabrblt pbrspbgtevb. Cl bxcmpob da tjes es tjb

  gjcrcgtbr Mdtjbr Gdurckb cs sjb gdlstcltoy gdltrchegts jbrsboa el wdrh clh

  cgtedl. Dlb elstclgb es el sgblb 36, ct tjb vbry blh da tjb pocy, wjbrb sjb jcs

  odst coo jbr gjeohrbl el tjb wcr, fut steoo kdbs fcgi el cl cttbmpt td gdltelub jbr

  fuselbss.

  Oclkuckb gduoh cosd fb lcrrctedl, usbh cs cl cotbrlctevb dr chhetedl td tjb

  sekls dr prd`bgtedls wetj tjb tetobs clh summcrebs fbadrb bcgj sgblb.

  Lcrrctedl wcs wjct Wtegjtelk FORQ clh F^UX usbh elstbch da uselk c

  prd`bgtedl, oeib CCW JW Hrcmc heh. Xjby jch c lcrrctdr wjd tdoh tjb cuheblgb

  wjct wcs kdelk td jcppbl el tjb sgblb. F^UX jch tjber lcrrctdr wbcr c focgi t-

  sjert, wjegj wcs put dl vesefoy, clh tjbl stbp td tjb mehhob da tjb stckb sd tjb

  adgus wcs dl jem dr jbr, wjeob Wtegjtelk FORQ―s lcrrctdr wcs dlb da tjb

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  13/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  5;

  musegecls dl tjb sehb stckb clh hehl―t mdvb tjrdukjdut tjb wjdob pocy. Xjb

  heaabrblgb fbtwbbl uselk c lcrrctdr clh sekls dr prd`bgtedls wcs tjct tjb

  cuheblgb jch td oestbl mdrb gcrbauooy td wjct wcs sceh clh gduoh mess dut mdrb

  bcseoy dl empdrtclt hbtceos, wjeob c sekl gduoh fb rbch twegb ea lbgbsscry.Xjb usb da gdltrchegtedls wcs dlb da tjb fekkbst Qbrarbmhulksbaabitb usbh

  el coo tjb prdhugtedls sbbl. Xjbrb wbrb mcly, sprbch tjrdukjdut tjb blterb pocy

  el cgtedl, oclkuckb, clh tjb gjcrcgtbrs pdrtrcybh. Cotjdukj mdst da tjbsb

  gdltrchegtedls wbrb tjb scmb el coo prdhugtedls, tjbrb wbrb sdmb heaabrblgbs. El

  tjb prdhugtedl da F^UX, tjby cosd jch c spbgeco gdltrchegtedl wjbl tjby wcoibh

  crdulh tjb stckb wetj tjb wckdl clh put c rbh grdss dl et adr c wjeob, wjegj

  mcibs tjb wckdl sbbm oeib c jdspetco, fbadrb tcielk et daa el sgblb 2, wjbl tjbrb

  es lbbh adr oelbl clh wdulhbh pbdpob lbbh td fb trbctbh. El tjes sgblb, Mdtjbr

  Gdurckb rbausbs td jclh dut jbr oelbl clh dloy kevbs el wjbl Icttrel tjrbctbls

  jbr.

   Cl bxcmpob da gdltrchegtedl sbbl el coo tjb prdhugtedls es el sgblb 33, wjbrb

  Icttrel goemfs tjb rdda td wcrl tjb gety adr tjb cttcgi, wjeob tjb pbcsclts crb `ust

  settelk tjbrb, prcyelk clh hdelk ldtjelk. Xjes gdlardlts tjb cuheblgb clh mcibs

  tjbm tjeli cfdut wjct tjby wduoh hd el sugj c setuctedl, cs tjb tblsedl krdws

  ulteo Icttrel es sjdt, fut tjb gety es scvbh. Xjby qubstedl tjbmsbovbs clh stcrt

  tjelielk cfdut setuctedls el wjegj tjby gduoh hd sdmbtjelk elstbch da `ust settelk

  tjbrb, wcetelk adr sdmbdlb bosb td eltbrabrb.

  Wdmbtjelk bxtrcdrhelcry el tjb F^UX prdhugtedl wcs tjct bvbl tjdukj tjby

  pbradrmbh et el c heaabrblt oclkuckb, tjbrb wbrb pcrts wjbrb Kbrmcl sdlks wbrb

  pocybh. Adr tjber cuheblgbs, tjes wduoh fb c heaabrblt oclkuckb clh wduoh

  coeblctb tjbm, wjeob et cosd jelts fcgi td Kbrmcly, wjbrb tjb pocy drekelcooy

  gcmb ardm clh wcs pbradrmbh.

  8. Wgblbs

  El chhetedl td Qbrarbmhulksbaabitb el Wtckelk, Cgtelk clh Oclkuckb, Fbrtdot

  Frbgjt jch dtjbr ehbcs adr Qbrarbmhulksbaabitb, wjegj hehl―t aet el tjdsb tjrbb

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  14/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  5?

  gctbkdrebs. Dlb da tjbsb es tjct tjbrb crb sgblbs el wjegj twd bvblts dggur

  semuotclbdusoy. Wdmb bxcmpobs da tjes crb el sgblbs 6, wjbrb Mdtjbr Gdurckb

  es tcoielk td tjb gddi dl dlb sehb, clh Beoea es kbttelk prcesbh adr jes frcvblbss,

  dl tjb dtjbr. Xjbsb semuotclbdus bvblts dggur el sgblbs 7, 3>, clh 33.Fbrtdot Frbgjt tjdukjt et wcs empdrtclt td ibbp pbdpob cwcib clh cobrt td

  mcib surb tjby wduoh ulhbrstclh wjct wcs kdelk dl ct coo tembs, sd jb cosd

  usbh museg cs c Qbrarbmhulksbaabit . Wdmb sdlks wbrbl―t sulk, fut tcoibh wetj

  tjb purpdsb tjct tjb cuheblgb jch td oeli vdegbs wetj tjb mbodhy tjbmsbovbs clh

  el tjb prdgbss, oestbl mdrb eltbltoy td tjb tbxt. Dlb dtjbr tjelk tjb Frbgjt heh td

  ibbp tjb cuheblgb cobrt, wcs td odwbr c musegco bmfobm wjblbvbr museg stcrtbh,

  td elhegctb tjct tjes wcsl―t pcrt da tjb sgblb clymdrb, fut c sbpcrctb bobmblt,

  mbclt td chh gdltbxt dr fcgikrdulh.

  Xjb acsgelctelk tjelk cfdut tjb museg el tjb tjrbb prdhugtedls wcs, tjct tjby

  coo usbh heaabrblt wcys td pbradrm tjb sdlks. Wtegjtelk FORQ jch fbcuteauo

  selkelk clh mbodheg museg el tjb fcgikrdulh bxgbpt hurelk dlb sdlk, wjegj

  Mdtjbr Gdurckb sclk jbrsboa clh sdulhbh c oettob sgrbbgjy, wjeob tjb dtjbr twd0

   CCW JW Hrcmc clh F^UX usbh semeocr tbgjlequbs td bcgj dtjbr, wjegj wcs

  dppdsetb ardm Wtegjtelk FORQ―s museg.

  El fdtj da tjbsb prdhugtedls, tjb cgtdrs hehl―t rbcooy selk tjb sdlks, fut jcoa

  spdib tjbm clh jcoa sclk tjbm. Et hehl―t sdulh legb dr ct coo pobcselk td tjb bcr

  cs et gjclkbh ardm dlb vbrsb fbelk sulk fy dlb pbrsdl dlb wcy td tjb vbrsb

  fbelk sulk fy tjb gjdrus el c tdtcooy heaabrblt wcy. F^UX bvbl jch c pcrt wjbrb

  2 cppcrbltoy rclhdm gcst-mbmfbrs wetj elstrumblts gcmb dl stckb, mcielk

  heaabrblt dut-da-tulb sdulhs wetj tjber elstrumblts. Xjes sjdws tjct tjby fdtj

  adoodwbh Frbgjt―s tjbdry tjct et sjduohl―t `ust sdulh ‚legb―.

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  15/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  5=

  Gdlgousedl

   Catbr gdmpcrelk tjb tjrbb mdhbrl chcptctedls td Fbrtdot Frbgjt―s eltbltedls clh

  jes usb da Qbrarbmhulksbaabitb, dlb gcl hbhugb tjct bvbl tjdukj tjbctrb jcs

  gjclkbh, Fbrtdot Frbgjt―s tjbctrb tjbdrebs crb steoo fbelk cppoebh. Bvbl tjdukj

  tjes jypdtjbses wcs dloy tbstbh wetj 7 heaabrblt herbgtdrs dl wjbtjbr, clh jdw

  tjby usbh Frbgjt―s ehbcs, tjes elvbstekctedl sjdws tjct tjbsb mdhbrl herbgtdrs

  steoo usb Bpeg tjbctrb clh Qbrarbmhulksbaabitb el stckelk, cgtelk, oclkuckb clh

  dtjbr wcys, td gdlardlt cuheblgbs clh chhrbss essubs.

  Frbgjt―s tjbdry gdlsests mceloy da kuehboelbs dl jdw td usb gbrtcel bobmblts td

  cgjebvb tjb Bpeg tjbctrb sugj cs tjb usb da Qbrarbmhulksbaabitb. Xjes es sjdwl

  el tjb wcy tjct tjb mdhbrl herbgtdrs da tjb tjrbb gdmpclebs clcoyzbh jcvbeltbrprbtbh tjb pocy. Xjby usbh tjb fcseg gdlgbpt da Frbgjt―s

  Qbrarbmhulksbaabitb, fut chcptbh et td aet tdhcy―s styob da tjbctrb clh cuheblgbs,

  clh chhbh tjber dwl ehbcs td et. Frbgjt―s mbtjdhs clh gdlgbpts crb c krbct wcy

  steoo tdhcy, td mcib pbdpob tjeli heaabrbltoy, abbo gdlardltbh clh kbt blgdurckbh

  td ‚gjclkb tjb wdroh― clh tjb sdgebty wb oevb el. Mdhbrl cuheblgbs crb steoo

  gcptevctbh fy tjb usb da coeblctedl baabgts clh et tjby lbvbr kbt terbh da sbbelk jes

  tjbdrebs dl stckb.

   Coo tjrbb mdhbrl tjbctrb krdups jcvb usbh Qbrarbmhulksbaabitb el stckelk,

  cgtelk, oclkuckb clh sgblbs tjct gdrrbspdlh td tjb wcy Fbrtdot Frbgjt eltblhbh

  tjbm, fut cosd chhbh clh gjclkbh pcrts da tjb pocy td suetb tjber herbgtdreco

  eltbltedls.

  Dlb bxcmpob tjct gcl fb usbh td fcgi tjes up es tjb wcy tjct F^UX usbh

  Qbrarbmhulksbaabitb el stckelk wjbrb tjby usbh Frbgjt―s kuehboelbs da jcvelk

  dlb prdp (el tjes gcsb tjb wckdl) gjclkb eltd heaabrblt dtjbr prdps, mcielk usb

  da wjetb oekjts, clh vesefob gjclkelk da gdstumbs dl stckb. Xjby hehl―t jdwbvbr,

  usb jes ehbc da vesefob stckb mcgjelbry dr sekls clh prd`bgtedl fbadrb bvbry

  sgblb.

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  16/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  5<

   Cldtjbr bxcmpob da tjes es Wtegjtelk FORQ, wjd dl tjb dlb jclh usbh cgtelk

  Qbrarbmhulksbaabitb oeib chhrbsselk tjb cuheblgb tjb wcy Frbgjt jch hdlb. Ubt

  dl tjb dtjbr jclh, hehl―t usb cly mcsis, puppbts, dr kblhbr-swcp.

  Xjb tjerh bxcmpob es wetj CCW JW Hrcmc clh jdw tjby usbh oclkuckb csQbrarbmhulksbaabit . Xjby usbh sekls clh prd`bgtedls fbadrb bcgj sgblb, clh

  jch mcly gdltrchegtelk abcturbs tjrdukjdut tjb pocy, mctgjelk Frbgjt―s ehbcs.

  Jdwbvbr, uloeib tjb dtjbr twd prdhugtedls, tjby hehl―t usb vdgco lcrrctedl.

  Xjb rbcsdl wjy et mekjt cosd steoo fb pdpuocr es fbgcusb mdst essubs et rcesbh

  crb steoo rbobvclt tdhcy. Bvbl tjdukj tjb gdltbxt mekjt fb heaabrblt clh tjbctrb

  etsboa jcs cosd gjclkbh, tjb prdfobms tjct crb chhrbssbh crb prdfobms tjct crb

  steoo rbobvclt bspbgecooy el ‚Mdtjbr Gdurckb clh Jbr Gjeohrbl―, wjegj es cfdut wcr.

  Xjes es sdmbtjelk tjct wb gcl coo obcrl ardm. Xjb Wtegjtelk FORQ gcst gdlaermbh

  tjes fy scyelk tjct tjb pocy es coo cfdut jdw pbdpob fbgdmb dppdrtulesteg hurelk

  wcr clh fbgdmb vbry sboaesj cs tjby try td kbt tjb mdst dut da et adr tjbmsbovbs

  wjeob dtjbrs crb suaabrelk. ("Eltbrvebwelk tjb Herbgtdr clh Gcst da 'Wtegjtelk FORQ'

  catbr tjb ^ocy0 'Mdbhbr Gdurckb Bl Jccr Ielhbrbl'")

  Adr tjes elvbstekctedl, tjb mbtjdh tjct wcs usbh td clcoyzb tjb prdhugtedls clh

  gdmpcrb tjbm td Frbgjt―s drekelco eltbltedls, prdvbh td fb vbry baabgtevb. Xjb

  heaaeguoty el tjb fbkellelk gcmb wetj tjb pocy tjct wduoh fb clcoyzbh. El Ocds,

  tjbrb wbrb ld oevb pbradrmclgbs da cly da Frbgjt―s pocys, sd tjbsb wduoh jcvb td

  fb wctgjbh hurelk tjb summbr dr dloelb. Frbgjt―s pocys crb ulhbr stregt gdpyrekjt

  ocws, sd et wcs jcrh td aelh vehbds da pbradrmclgbs. Xjes es wjy dloy tjrbb

  pbradrmclgbs wbrb clcoyzbh, fbgcusb tjbsb wbrb tjb dloy dlbs tjct wbrb adulh

  dloelb catbr bxtblsevb rbsbcrgj, dr gduoh fb wctgjbh oevb.

   Catbr jcvelk gctbkdrezbh tjb heaabrblt Qbrarbmhulksbaabitb adulh tjrdukj

  rbsbcrgj, c tcfob wcs mchb wetj tjb tjrbb heaabrblt prdhugtedls clh Frbgjt―s

  ehbcs el tjb gdoumls clh tjb wcys tjct tjby usbh spbgeaeg sufgctbkdrebs da

  Qbrarbmhulksbaabitb, el tjb rdws (sbb Cppblhegbs). Xjes mchb et vbry bcsy td

  gdmpcrb tjb heaabrblt prdhugtedls clh jbopbh drkclezb clh strugturb jdw et wcs

  kdelk td fb wrettbl el tjb aelco bsscy. Et cosd jbopbh aelh dut wjegj

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  17/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  54

  Qbrarbmhulksbaabitb wbrbl―t usbh ct coo dr dloy usbh fy Frbgjt clh dlb dtjbr

  gdmpcly, adr bxcmpob puppbtry clh mcsis wbrb dloy usbh fy Frbgjt clh F^UX.

  Xjbrb wbrb aocws jdwbvbr, el tjes mbtjdh. Xjes wcs tjct sdmb da tjb

  Qbrarbmhulksbaabitb jch td fb rbgdoobgtbh ardm mbmdry bspbgecooy adr tjbWtegjtelk FORQ prdhugtedl, fbgcusb tjb ldtbs tcibl hurelk tjb pocy, wbrbl―t

  suaaegeblt clh ldt coo Qbrarbmhulksbaabitb usbh jch fbbl hdgumbltbh. Xjes

  gduoh jcvb rbsuotbh el sdmb acosb rbgdoobgtedls. Adr tjb dtjbr prdhugtedls, vehbds

  gduoh fb wctgjbh ckcel clh bxtrc ldtbs gduoh fb mchb wjbrb lbgbsscry.

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  18/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  5:

  Vbabrblgbs clh Fefoedkrcpjy

  ^remcry Wdurgbs

  Oevb ^bradrmclgb

  •  Mdbhbr Gdurckb Bl Jccr Ielhbrbl. Her. Jcrdoh Wgjrcvbl. Fy Fbrtdot

  Frbgjt. Dpblougjt Xjbctbr, [eltbrswe`i. 8 @uoy 6>32. ^bradrmclgb. 

  Eltbrvebw

  •  "Eltbrvebwelk tjb Herbgtdr clh Gcst da 'Wtegjtelk FORQ' catbr tjb ^ocy0

  'Mdbhbr Gdurckb Bl Jccr Ielhbrbl'" Eltbrvebw fy cutjdr. @uoy 8, 6>32. 

  Wbgdlhcry Wdurgbs

  Qehbds

  •  JW Xjbctrb ^rbsblts0 Mdtjbr Gdurckb fy Fbrtdot Frbgjt . Fy Fbrtdot

  Frbgjt. ^bra. Mcrec Fcehduidv, Vdfbrt Wcrty, Hcveh Mbiefbo, Bgb Wbrgcl.

  Qembd. Qembd, 6>36. [bf. 3: Cuk. 6>32.

  •  Mdtjbr Gdurckb clh Jbr Gjeohrbl - Herbgtbh fy Purcf Xseltschzb. Her.

  Purcf Xseltschzb. Fy Fbrtdot Frbgjt. ^bra. Leld Hcvetcsjveoe, Melhec

  Gjdijcrchzb, Qcld Mckjociboehzb, Mbre Hecscmehzb. Qembd. Qembd,

  6>36. [bf. 3: Cuk. 6>32.

  ^HA―s

  •  "FBVXDOX FVBGJX0 Cl Dvbrvebw." (l.h.)0 l. pck. [bf. 6> Mcy 6>32.

  ?jttps0//cgchbmeg.bvbrkrbbl.bhu/gurreguocr/ppclhp/^HAs/Frbgjt-

  c%6>freba%6>dvbrvebw.pha32. ?jttp0//www.soehbsjcrb.lbt/WcovctdrbKedvclleWdrgb/fbrtdot-

  frbgjt-bpeg-tjbctrb-386>72>34lbxtTsoehbsjdw=3

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  19/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  59

  •  "Bpeg Xjbctrb da Frbgjt." Bpeg Xjbctrb da Frbgjt . L.p., l.h. [bf. 6> Mcy

  6>32.

  ?jttp0//www.gs.frclhbes.bhu/~`cmbsa/kddhwdmcl/frbgjtTbpegTtjbctbr.jt

  mo Mcy 6>32.

  ?jttp0//jc`br.gdm/ultbrregjt/hbutsgj/kcttulkbl/hrcmc/bpesgjbsTtjbctbr.jt

  m38. [bf. 6> Mcy 6>32. ?jttp0//www.tjbhrcmctbcgjbr.gdm/bpeg-

  tjbctrb-gdlvbltedls/38. BFO Oefrcry . [bf. 6> Mcy 6>32.

  •  Rlwel, Wtbpjbl. C Kuehb Xd Xjb ^ocys Da Fbrtdot Frbgjt . Odlhdl0

  Foddmsfury, 6>32. BFO Oefrcry . [bf.•  [eoobtt, @djl. Xjb Xjbctrb da Fbrtdot Frbgjt0 C Wtuhy ardm Bekjt Cspbgts.

  Odlhdl0 Mbtjubl, 3525. Substec Wgjddo . [bf. 3: Cuk. 6>32.

  Emckbs

  •  Wtegjtelk FORQ gcst da Mdbhbr Gdurckb. Heketco emckb. Mdbhbrgdurckb.lo .L.p., 6>32. [bf. 3: Cuk. 6>32.

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  20/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  10

  Cppblhegbs

  Xjes tcfob da ldtbs dl pckbs 63-67 wcs usbh td gdmpcrb tjb

  Qbrarbmhulksbaabitb usbh el tjb tjrbb heaabrblt prdhugtedls fy gctbkdry. Xjb

  jekjoekjtbh ldtbs crb tjb bobmblts el tjb prdhugtedl tjct wbrb semeocr td wjct

  Fbrtdot Frbgjt drekelcooy eltblhbh. Wdmb da tjb drekelco sufgctbkdrebs mchb, wbrb

  ldt usbh el tjes bsscy adr heaabrblt rbcsdls, clh jcvb tjbrbadrb fbbl grdssbh dut.

  Xjbsb crb tjb gctbkdrebs clh sufgctbkdrebs0

  3. Wtckelk3.3. Gdlstrugtedl3.6. Hbsekl3.7. Oekjts3.8. ^rd`bgtedl & Wekls

  3.2. Qesefob Wtckb Mcgjelbry3.1. Qesefob gjclkelk da gdstumbs/ prdps/

  stckb3.;. ^rdps jcvb heaabrblt usbs3.:. Wummcry el tjb fbkellelk da bcgj

  sgblb6. Cgtelk

  6.3. Xjb hestclgb da tjb cgtdr td tjber

  gjcrcgtbr6.6. Gdstumbs6.7. Kbstus6.8. Jcotulk6.2. Vbcgtedl da dtjbr cgtdrs6.1. Rsb da Mcsis clh/ dr ^uppbts6.;. Cgtelk tdwcrhs tjb cuheblgb

  6.:. Wboaeltrdhugtedl da tjb cgtdrs6.5. Cgtelk el tjerh pbrsdl6.3>. Gcst (muoerdooelk, kblhbrswcp!btg.)

  7. Oclkuckb7.3. Qdgco clh ^jysegco gdltrchegtedls7.6. Sudtelk clh Obgturelk7.7. Kbstesgjb Wprcgjb7.8. Gjclkb fbtwbbl oclkuckb obvbos7.2. Gjclkelk da wboo-ildwl qudtbs clh/ dr

  scyelks7.1. Eltrdhugelk clh Lcrrctdr7.;. Wdlk tbxts7.:. Empobmbltelk c Acfob/ Hehcgtegesm

  8. Dtjbr (octbr gjclkbh td ‚Wgblbs―)8.3. Xjb Drhbr da tjb Wgblbs

  8.6. Hdufob Wgblbs/ Xwd sgblbsjcppblelk ct tjb scmb temb

  8.7. Jestdregezelk da hrcmc

  8.8. Bobmblts da Eoousedl8.2. Crrclkbmblt8.1. Vbcoesteg Hbtceos8.;. -- (Ldt trclsoctcfob)8.:. Museg cs c wcy td sjdgi8.5. -- (Ldt trclsoctcfob)8.3>. Vbabrblgbs td tjb Cutjdr (Fbrtdot

  Frbgjt)

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  21/23

   

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  22/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/

  11

 • 8/17/2019 IB EE on Theatre ('Mother Courage and Her Children' by Bertolt Brecht)

  23/23

  !"#$%&$& !(()* +,#-./

  >-$)#/$ +/#( 3)%&6&)#$ 7,82$/