Highrise Techniques

 • View
  234

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

The techniques of a highrise building

Text of Highrise Techniques

 • Inhoudstafel

  1.Conceptnota2.Plannen + Snedes3.Structurele Schemas4.Structuur5.Bouwtechnisch6.Fundering7.Details8.Brandveiligheid9.Liften10.Ventilatie11.Sanitair12.Verwarming13.Electriciteit

 • 1.Conceptnota

  HERTZBERGER: it is the unchange-able that creates conditions for changeability, the permanent that frees the temporary

  De hoogbouw bestaat uit een vaste blok, waaraan kleinere blokken opge-hangen worden. Een permanente blok waaraan een flexibile structuur hangt. De vaste blok is een mass-ieve structuur die opgebouwd is uit dragende betonnen prefab gevelele-menten. Een vakwerk dat doorloopt in de vaste blok, is de structuur voor de opgehangen blokken.

  Het standaard appartementsblok bestaat uit een raamwerk en een vaste kern. Om deze hoogbouw flexi-bel te maken zijn er individuele leefunits nodig die onafhankelijk zijn en zo aangepast kunnen worden.

  De hoogbouw is een combinatie van flexibiliteit en variabiliteit. Flexibiliteit is de mogelijkheid om verschillende elementen van het ge-bouw te combineren tot verschillende eindproducten. Variabiliteit is de mogelijkheid om bijkomende eisen omtrent gebruik en invulling te kun-nen beantwoorden. Variabiliteit komt voort uit de flexibiliteit van ge-bruik. Het is een uitdaging voor de

  moderne bouwproductie om een systeem te ontwikkelen dat een grote flexibiliteit en variabiliteit in oppervlakte en lay-out per woning mogelijk maakt en vari-aties in de vormgeving van het gebouw.

  De permanente blok is opgebouwd uit prefab gevelelementen. Door de mas-saproductie kan de kostprijs verlaagd worden. Technisch en economisch gezien is het dus wel productiever maar waar blijft dan nog de duurzame architec-tuur? Hoe zit het dan met de creativ-iteit van de ontwerper? De creativiteit van een ontwerp wordt al beperkt door het kiezen van een bepaalde structuur. Een structuur bestaat uit vloeren die kunnen ondersteund worden door wanden of door kolommen. Wanneer ze onderste-und worden door wanden is de vrijheid van lay-out beperkt. De belangrijkste grenzen zijn de positie van de trappen en de installaties. De draagfunctie van de wanden verdwijnen.

  Om de flexibele units te ontwikkelen is een sterk, maar tegelijkertijd ook een flexibel materiaal nodig. Staal is hi-ervoor uitermate geschikt.

 • Schaal 1:500

 • 2.Snedes Schaal 1:500

 • 2.Plannen Schaal 1:200

  +1 +4

 • 2.Plannen Schaal 1:200

  +23 +18

 • 3.Structurele Schemas Schaal 1:200

  +1 +4

 • 3.Structurele Schemas Schaal 1:200

  +23 +18

 • 4.StructuurLastenberekening

 • 4.StructuurScia engineer

 • 4.StructuurProfielen

 • 4.StructuurResultaten

 • 5.BouwtechnischOpbouw

 • 5.Bouwtechnisch Gevelmodules

 • 6.Fundering

  Terrein: Tour & TaxiPaalfundering

  De fundering van het gebouw bestaat uit een paalfundering. Er is een diepe fundering nodig, omwille van de grote lasten die uit de hoogbouw voortkomen. Een plaatfundering zou daarom dermate dik moeten zijn dat dit een te groot eigengewicht met zich meebrengt.Daarom hebben we gekozen voor een paalfundering. Voor hoog-bouw gebruikt men best een grondverdringende paal. Aangezien gebouwd wordt in een stadsomgeving dient deze fundering ook best trillingsvrij te zijn. Daarom wordt een Tubex paalfun-dering met groutinjectie gebruikt. Door de groutinjectie is het niet meer nodig om boorpalen met een grote diameter te gebruiken.

 • 6.FunderingSondering

  BoringProefnummer: kb31d88w-B31 Aanvangsdatum: 01/05/1904X (mLambert): 148536.0 (van topokaart - gedigitaliseerd) Uitvoeringsmethode: onbekendY (mLambert): 172963.0 (van topokaart - gedigitaliseerd) Diepte (m): 18.00Z (mTAW): 20.00 (van topokaart)Gemeente: BRUSSEL Uitvoerder: Belgische Geologische DienstOpmerking: opdrachtgever : l Administration des chemins de fer delithologische beschrijving - 01/05/1904Auteur: Mourlon M. (Belgische Geologische Dienst) Betrouwbaarheid: goed

  Van(m) Tot(m) Beschrijving0.00 1.00 Limon jaune friable1.00 2.00 Idem2.00 2.50 Idem2.50 3.50 Idem calcarifre3.50 4.50 Idem4.50 5.50 Idem5.50 6.50 Idem6.50 7.00 Idem7.00 7.80 Limon gris calcarifre7.80 8.00 Eau peu abondante8.00 8.50 Idem8.50 9.50 Idem9.50 10.50 Idem parfois trs sableux10.50 11.50 Idem gris11.50 12.00 Idem12.00 12.00 Eau12.00 12.50 Sable gristre graveleux avec cailloux12.50 13.25 Graviers et cailloux13.25 13.90 Argile sableuse gristre avec fragments de bois13.90 14.20 Sable gristre graveleux14.20 14.80 Argile sableuse gristre14.80 15.50 Idem avec fragments de silex15.50 15.50 Sable graveleux et cailloux15.50 16.50 Eau16.50 16.80 Graviers et cailloux - Eau16.80 18.00 Argile gristre lgrement sableuxe18.00 18.00 Idem

  Van(m) Tot(m) Beschrijving Betrouwbaarheid0.00 16.80 Quartaire afzetting goed16.80 18.00 Formatie van Kortrijk goed

  Sondering GEO-72/601-SVII

  SonderingProefnummer: GEO-72/601-SVII Aanvangsdatum: 27/02/1973X (mLambert): 148536.0 (van topokaart) Uitvoeringsmethode: discontinu mechanischY (mLambert): 173129.0 (van topokaart) Sondeerapparaat: 100KNZ (mTAW): 20.22 (methode onbekend) Conus: M4 (1000 mm)Gemeente: BRUSSEL Diepte (m): 0.40 tot 22.20Uitvoerder: Rijksinstituut voor Grondmechanica Sondeergat dicht(m): 0.58 (19.64 mTAW)Grondsoort aan de conus: zandhoudende klei

  E1

  K

  N

  Die

  pte

  (m)

  peilAanvangspeil

  0 10 20 30 40

  0

  5

  10

  15

  20

  25

  30

  qc (MPa)

  0 25 50 75 100 Qst (kN)+20.22

  -5.00

  +0.00

  +5.00

  +10.00

  +15.00

  +20.00

  DATABANK ONDERGROND VLAANDEREN 23/01/10 p.1De gegevens worden enkel meegedeeld ter informatie. Het Vlaams Gewest kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van welk gebruik dan ook.

 • 6.FunderingPaalfundering

  Tubex paalfundering met groutinjectieTrillingsvrije, grondverdringende betonpaal met permanente stalen buis, schroevend op diepte gebracht onder toevoeging van groutinjectie.

  Werkwijze: Een stalen buis, voorzien van een aangelaste stalen boorpunt, wordt geplaatst op het maaiveld; De buis wordt schroevend, onder toevoeging van een groutmengsel, op diepte gebracht door het aanbrengen van een axiale druk en een draaimoment; Bij het bereiken van het gewenste paalpuntniveau is depaal genstalleerd; De stelling kan verplaatst worden naar de volgendepaallocatie; In een latere fase wordt de stalen buis op de exactehoogte afgebrand; De wapening wordt in de buis aangebracht; De buis wordt gevuld met beton; De paal is nu vervaardigd.

  Voordelen: Trillingsvrij, en 100% grondverdringend (geen ontspanning van de grond of reductie van de conusweerstand); Geen gevaar voor schade aan belendende percelen tijdens het vervaardigen van de paal; Een zeer groot draagvermogen toelaatbaar; Uitermate geschikt voor het opnemen van grote druk- entrekkrachten, momenten en het beperken van vervormingen; Geen geluidshinder, zoals bij heien of trillen. Enige ge-luid is de motor van de boormachine; Geen grondafvoer. Grond wordt zijdelings weggedrukt; Toepasbaar in nagenoeg alle grondsoorten; Toepasbaar in ruimtes met beperkte hoogte of ruimte; Mogelijkheid tot doorboren van metselwerk, schrale beton en bestaande houten palen.

 • 6.FunderingPaalfundering

  A. Bestaande constructieH. Vrije hoogte1. Stalen buis2. Boorkop3. Boortafel4. Lasverbinding/schroefkoppeling5. Wapeningskorf6. Beton7. Afkapniveau8. Injectielans9. Groutinjectie door de punt

 • 7.DetailsBevestiging eternit

 • 7.DetailsBevestiging prefab beton

 • 7.DetailsTrap

  www.plakabeton.com

  STABOX 1.1

  Wachtdoos voor betonwapening

 • 7.DetailsKelder

 • 7.DetailsDak

 • 7.DetailsDak

 • 7.DetailsRamen

 • 7.DetailsRamen

 • 7.DetailsKnooppunt

 • 7.DetailsKnooppunt

 • 7.Detailsakoestiek

  Producthoeveelheid Eenheid

  Belgips gipsplaat 12,5mmPlafondprofiel CD 60/27Horizontaal profiel URH 27/30

  Veerklem

  KruisverbinderPapieren of zelfklevende voegband

  1,05 2,13,2

  1,30,62,51,4

  m2

  m

  stuksstuks

  2 kantenOphangdraad 1,3 1,5

  1,5stuksstuks

  m

  Verbindingsstuk

  Filler-Finisher - SN of

  Zelftappende schroeven (lengte 25mm)Zelftappende schroeven (lengte 35mm) -

  0,10,15

  18189

  kgstuks

  Joint Filler PR of PTR 0,25 0,45 kgkg

  - Gebruiksklaar

  stuks

  Type van beplating Enkele Dubbele

  8

  2. BETONNEN ONDERCONSTRUCTIE

  Bepaal eerst degewenste hoogte van hetverlaagd plafond. Duidt op de muur de plaatsaan waar de U-profielen 27/30 moeten komen reke-ning houdend met de totale dikte van het plafond (gips-plaat + basisprofiel + draagprofiel + veerklem + ophangdraad).Bevestig de U-profielen, die zullen dienen als steun voor dedraagprofielen.Duidt op het plafond de exacte plaats aan van deophangdraden rekening houdend met de te respecteren afstanden(cfr. tekening). Bevestig de ophangdraden en daaraan de veer-klemmen. Klips de basisprofielen op de veerklemmen en beves-tig er met behulp van de kruisverbinders iedere 50cm de draag-profielen aan. Verbindt de profielen indien nodig met een verbindingsstuk (cfr. p6).

  2.1. AFLIJNING EN PLAATSING METALEN ONDERCONSTRUCTIE

  Ophangdraad

  Veerklem

  Draagprofiel

  KruisverbinderU-profiel 27/30

  Basisprofiel

  2.2. MATERIAALBENODIGDHEDEN PERM2 PLAFOND

  100 cm

  100 cm enkele beplating

  80 cm dubbelebeplating

  100 cm enkele beplating80 cm dubbele beplating

  50cm

  100 cm

  100 cm

 • 8.Brandveiligheid

  COMPARTIMENTERINGA = 880 m > 2500 m dus 1 compartiment

  UITGANGEN2 uitgangen gelegen in de tegenovergestelde zones van h