Encyclopedie van de japanologie

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Openminds II, Leiden Uni.

Text of Encyclopedie van de japanologie

 • 1. Encyclopedie van de japanologie oefening in groepswerk Sanrizuka
   • Hans Coppens / Thomas Jansen / Robert Phoenix
   • 30 / 05 / 07 Leiden, Openminds II
   • http://japanesestudies.arts.kuleuven.be

2. Presentatieverloop

 • Uitgangspunten, context
  • Cutting the trees of knowledge
  • Opleidingsonderdeel encyclopedie
  • Groepswerk: doel, thema, opzet, tools
 • Uitvoering /ervaring
  • (zelf)organisatie
  • Concreet verloop subgroep
  • Ervaringen (vaardigheden, de factor motivatie, verloren communicatie, delen van bronnen)
 • Conclusie

3. Ter referentie

 • Portaal japanologiehttp://japanologie.arts.kuleuven.be/
 • Kopie presentatie: http://www.slideshare.net
 • Aanbevolen literatuur: http://del.icio.us/dizzer/openminds

4. Cutting the trees of knowledge Cutting the Trees of Knowledge: Social Software, Information Architecture and Their Epistemic Consequences. Kennis zit meer en meer buiten het hoofd van de lerende.Knowing means being embedded in a social knowledge network that guaranties you the JIT delivery of the knowledge components you might need. Thesis Eleven, Vol. 89, No. 1, 94-114 (2007) (preprint) 5. Encyclopedie van dejapanologie

 • Regiostudie : omgaan met complexiteit en informatie-overaanbod. Weerslag op architectuur curriculum/digitale leeromgeving. Specialisatie vs. navigatie
 • Participatieonderzoek (remix),producent leermaterialen,Weblog (portfolio), JIT resources
 • Nadruk op methodologische- en ict-vaardigheden: heuristiek, redactionele vaardigheden, wetenschappelijk schrijven
 • 2e bac, 2de semester de facto uitgesmeerd over hele opleiding
 • Het curriculum als groepswerk.

6. Groepsoefening Sanrizuka

 • Groepsoefening gedistribueerd onderzoek in het kader van een methodologie-vak, breed thema, 3 weken, 25 studenten
 • Enerzijds een oefening op werken in groep: taken verdelen, plaats en verantwoordelijkheden zoeken en aftasten binnen een kennisnetwerk(je), resultaten delen en publiceren
 • Vooral een oefening op het gebruik van blogs, wikis, gedistribueerde classificatiesystemen en RSS-feeds in groepsverband. Welke instrumenten lenen zich het best voor reflectie, welke voor synthese? Wat is de meest effectieve manier om bronnen te delen, etc.
 • Tools: blog, forum, wiki, social bookmarking, rss

7. 8. 9. 10. Zelforganisatie

 • Voorbereiding:
  • Brainstormsessie, voorlopige structuur monografie
  • Vergadering, verdeling in groepen
 • Uitwerking:
  • Bronnenvergaring
  • Schrijven
  • Eindredactie
 • Rol redactieteam

11. 12. 13. subgroep-activiteit

 • Voorbereiding
  • Eigen accenten
  • taakverdeling
 • Communicatie
 • Bronnenvergaring
 • Schrijfproces

14. 15. Ervaring

 • Vaardigheden
 • De factor verantwoordelijkheid
 • verloren communicatie
 • delen van bronnen, trefwoorden
 • Sociale dynamiek (social software vs face2face)

16. Opvallend

 • Kwaliteit produkt
 • Social bookmarking staat of valt met degelijke annotaties
 • Noodzaak face2face
 • Permanent bijsturen (procedure inbouwen)
 • alternatieve communicatiekanalen
 • Besef meerwaarde groepswerk
 • Aggregreren of installeren? (PLE-verhaal) , Faciliteren doehetzelven