20
ECHIPĂ, PERFORMANȚĂ, COMUNICARE

ECHIPĂ, PERFORMANȚĂ, COMUNICARE - team009.ro fileMunca în echipă și abilitatea de a lucra într-o perioa- dă de timp limitată, fără a avea toate resursele dorite sunt realități

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

ECHIPĂ, PERFORMANȚĂ, COMUNICARE

one team! programeT e a m b u i l d i n g Cu APT beneficiați de soluții flexibile, personalizate și

practice pentru orice eveniment de tip team building. Intrucât dispunem de o paletă largă de servicii, putem implementa module prestabilite, însă avem și capaci-tatea de a dezvolta și personaliza programe în con-cordanță cu politica de resurse umane, obiectivele și cultura organizațională a companiei dumneavoastră.

Beneficiile programelor apT:

9 Imbunătățirea comunicării (între persoane și în-tre echipe); 9Creșterea sinergiei și a spiritului de echipă; 9Managementul timpului și prioritizarea; 9Dezvoltarea aptitudinilor de leader; 9 Imbunătățirea cooperarii membrilor echipelor; 9Motivarea angajaților; 9Dezvoltarea aptitudinilor decizionale și de rezol-vare a problemelor; 9Dezvoltarea gândirii strategice;

9 Stimularea creativității.

DeBriefing

Pentru a maximiza rolul unui program de teambuil-ding pentru echipa, la finalul programului alocăm timp pentru debriefing, pe care îl structurăm în prea-labil cu clientul, ținând cont de strategia și mesajele managementului.

RAPoARTe Pe CoMPeTențele obSeRvATe (la cerere)

Inainte de livrarea programului stabilim împreună cu clientul un set de competențe ce pot fi observate în cadrul exercițiilor alese. După livrarea evenimentului, clientul primește un raport ce cuprinde atât scoruri pentru competențele observate, cât și comentarii cu privire la comportamentele participanților.

OUtdOOR

9Wild Wild West 9Călătoria …. O altfel de odisee 9Ave Caesar! 9Războiul legendar 9Record Breakers 9Puzzle gigant 9City treasure hunt

9Găsește obiectele 9Calendarul echipei 9dragonii 9Podgoriile 9Bucătăria echipei 9Faceți Podul! 9Cursă către viitor

INdOOR

9Ferma 9Hit 9Bazarul 9Gala Oscar 9Ucenicul 9drum Café 9Redacția 9Shakespeare in love 9Satul 9dare to show your talent 9Matrix marketing 9Flash Mob

RElAxARE și dEzvOltARE PERSONAlĂ

9Țara Soarelui Răsare 9Maktub … este scris 9turkiye 9Arte și artiști 9Mozaic

Wild Wild

Westave Caesar!

PRovoCAReAConceptul propune o vizită în lumea antichității, mai exact în vremea Imperiului Roman.Participanții sunt o legiune ce tocmai a venit într-o recent cucerită provincie. Aici trebuie să fie instaura-tă stăpânirea romană și creat un nou oraș de către familiile reprezentative.

realizareaGrupul va fi împărțit în 3/4 echipe (Familiae), fiecare având de realizat mai multe sarcini, printre care men-ționăm:

9 Steagul Familiei și povestea genealogiei ce trebuie prezentată în plen, reprezentantul echipei urmând să aducă puncte echipei prin susținerea unui dis-curs oratoric de excepție; 9Alegerea unui Pater Familias, responsabil cu orga-nizarea activității întregii familii; 9Construcția de care romane și concurs cu acestea;

PRovoCAReA

Munca în echipă și abilitatea de a lucra într-o perioa-dă de timp limitată, fără a avea toate resursele dorite sunt realități ale mediului de afaceri.

“Record breakers” oferă echipei posibilitatea de a-și dezvolta aceste calități într-un mediu relaxant. exis-tă o varietate de probe și concursuri care dau fiecărui parcticipant șansa de a demonstra talente nebănuite sau neexploatate până în acest moment.

REAlIzAREA

Grupul este împărțit în echipe, care vor intra într-o competiție ce cuprinde mai multe probe. la fiecare probă echipele au oportunitatea de a stabili un re-cord. După ce prima echipă stabilește un record, ce-lelate echipe vor avea șansa de a “bate” recordurile anterioare. Rezultatele fiecărei probe vor fi înregis-

trate pe o tabelă și, la final, vor fi transformate în puncte, stabilindu-se astfel câștigătorul competiției.

proBe posiBile: 9 labirintul 9 Spider (orizontal și vertical) 9 Ștafeta 9Probă de construcție 9Probă de coordonare (Gălețile)

BENEFICII

Activitățile vor îmbunătății spiritul de echipă, vor evi-denția aptitudinile participanților, și vor contribui la creșterea sinergiei grupului.

9Realizarea și decorarea tunicilor pentru echipă în conformitate cu simbolurile din steagul Familiei; 9Realizarea bijuteriilor pentru femeile din familia romană; 9Arta romana (decorarea ceramică și frescă) pentru vila Familiei; 9 Încantația vestalelor (manifestarea creativității prin alcătuirea unei incantații în care să fie introdus unul dintre obiectivele grupului); 9bucătaria romană (fie cina, fie un cocktail cu fructe și gustări ușoare).

Beneficii

Programul îmbină creativitatea, ingeniozitatea, abilitățile de organizare și lucru în echipă, cât și activitățile de relaxare.Activitățile vor îmbunătății spiritul de echipă, vor evidenția aptitudinile participanților și vor contribui la creșterea sinergiei grupului.

Calatoria … O altfel de odisee*

PRovoCAReA

Programul debutează cu un treasure hunt urban neconvențional ce se desfășoara în bucurești, orașul unde mulți locuim și pe străzile căruia trecem fără să mai acordăm atenție misterelor. Ulterior, rezolvarea misterelor îi duce pe participanți într-o stație de au-tobuz de unde pornesc într-o călătorie neobișnuită ce începe într-o noapte, când unui Ceasornicar îi cade în curte o elice.

omul e derutat. Dar e sfătuit să-și îndure... elicea și din acel moment nu se mai teme de nimic din ce ar fi să i se mai întâmple. Însă, la scurt timp, elicea îi e furată. De-atunci, Ceasornicarul începe să rătăcească prin oras. Rătăcește, rătăcește și nu mai nimerește acasă. După mult timp se regăsește cu fiul său, si el rătăcitor. Împreună caută drumul spre locuința lor de demult, spre locul/paradisul lor pierdut. Începe astfel o călătorie dificilă; cei doi trec din nou (înainte? îna-

poi?) prin punctele nodale ale rătăcirilor; sunt însoțiți în această călătorie-terapie de un grup histrionic. Trec astfel, împreună, pe la cabinete speciale, ateliere modeste și chiar pe la „baluri electorale”.

realizarea

Grupul, de maxim 30 de participanți, poate fi organi-zat în 2/3 echipe ce au ca sarcină rezolvarea misterelor pentru a putea ajunge la ”stația de autobuz” de unde începe călătoria neobișnuită.

Beneficii

Programul îmbină atât capacitatea de concentrare, creativitatea și ingeniozitatea, cât și activitățile de relaxare.

Programul se încheie la Journey Pub unde participanții închină un pahar de vin împreună cu actorii Teatrului nottara.

( (

*PRoGRAMUl De TeAM bUIlDInG eSTe DeRUlAT ÎMPReUnă CU TeATRUl noTTARA.

Razboiul legendar

PRovoCAReAPovestea îi duce pe participanți pe tărâmuri legen-dare, unde “supraviețuirea” depinde de o bună or-ganizare a activităților. Deoarece resursele naturale sunt pe terminate, începerea unui război între cele trei tabere era iminentă.

Jocul este structurat în trei etape: confruntarea – cele trei echipe trebuie să lupte, să captureze prizonieri și să realizeze anumite sarcini;omagiul – taberele trebuie să confecționeze un stin-dard reprezentativ pentru echipă și să creeze o odă pentru impresionarea zeului atotputernic; cronica de război – după terminarea războiului, fi-ecare echipă trebuie să prezinte strategia abordată, cronica de război și rezultatele obținute.

realizareaAranjarea celor trei citadele este sub forma unui tri-

unghi echilateral, aria fiecăreia fiind de aproximativ 20 de mp. Fiecare citadelă este delimitată și are toate obiectele necesare realizării unor task-uri. Distanțe-le dintre tabere vor fi destul de mari, în așa fel încât echipele să se poată desfășura atât fizic, cât și stra-tegic. În mijlocul câmpului de luptă, la distanță egală de fiecare citadelă, va fi sălașul Zeului atotputernic, singurul loc de unde echipele își pot procura resurse-le necesare pentru a supraviețui.

Beneficii

echipa va trebui să gândească o strategie într-un in-terval de timp bine determinat, va trebui să “desco-pere” cât mai rapid calitățile fiecărui membru și astfel să își atribuie roluri (spion, soldat, rege). Implicarea, spiritul de echipă, organizarea, gândirea colaterală și calitățile de negociator se vor dovedi foarte folo-sitoare.

(

Record breakers

PRovoCAReA

Munca în echipă și abilitatea de a lucra într-o perioa-dă de timp limitată, fără a avea toate resursele dorite sunt realități ale mediului de afaceri.

“Record breakers” oferă echipei posibilitatea de a-și dezvolta aceste calități într-un mediu relaxant. exis-tă o varietate de probe și concursuri care dau fiecărui parcticipant șansa de a demonstra talente nebănuite sau neexploatate până în acest moment.

REAlIzAREA

Grupul este împărțit în echipe, care vor intra într-o competiție ce cuprinde mai multe probe. la fiecare probă echipele au oportunitatea de a stabili un re-cord. După ce prima echipă stabilește un record, ce-lelate echipe vor avea șansa de a “bate” recordurile anterioare. Rezultatele fiecărei probe vor fi înregis-

trate pe o tabelă și, la final, vor fi transformate în puncte, stabilindu-se astfel câștigătorul competiției.

proBe posiBile: 9 labirintul 9 Spider (orizontal și vertical) 9 Ștafeta 9Probă de construcție 9Probă de coordonare (Gălețile)

BENEFICII

Activitățile vor îmbunătății spiritul de echipă, vor evi-denția aptitudinile participanților, și vor contribui la creșterea sinergiei grupului.

Puzzle gigant

PRovoCAReA

Toți participanții la team building vor avea de con-struit un puzzle gigant.

Participanții la eveniment for fi împărțiți în 4 echipe. Fiecare membru din fiecare echipă va primi câte un carton în formă de pătrat cu elemente componente ale unei imagini mari (spartă în aproximativ 100 de bucăți). Fiecare membru al fiecărei echipe va fi invitat să identifice locul piesei primite în imaginea globală și să așeze acea bucată în locul potrivit.

echipa care va termina prima de așezat piesele, va fi declarată câștigătoate.

realizarea

Deși echipele sunt într-o aparentă competiție, fără o colaborare între ele, imaginea globală nu poate fi

realizată. Când toate piesele vor fi așezate în mod corect, se va forma o imagine mare în linie cu tema evenimentului. Compoziția poate include un vizual reprezentativ pentru tema evenimentului și/ sau nu-mele tuturor angajaților companiei. Imaginea astfel formată va fi fotografiată de sus. Momentul de puzz-le poate fi combinat armonios cu conceptul progra-mului de team building.

Beneficii

exercițiul contribuie la dezvoltarea spiritului de echi-pa și sporește dorința de colaborare în direcția reali-zării unui obiectiv.

Calendarul echipei

PRovoCAReA

este un program care încurajează interacțiunea și lucrul în echipă. Misiunea fiecarei echipe este să rea-lizeze un calendar, cu 12 file, în care actorii principali sunt membrii acelei echipe.

Participanții vor trebui să dezvolte un concept și o poveste, să realizeze materialele necesare, să con-struiască, să caute locații și să facă fotografiile care vor fi incluse în calendar.

realizarea

Grupul este împărțit în 12 echipe. la finalul zilei, fie-care echipă trebuie să prezinte un calendar cu câte o fotografie pentru fiecare lună. echipele trebuie să creeze propria poveste. vor primi elemente care să susțină fiecare fotografie: un slogan/ tema; materiale de decor și recuzită etc. echipa trebuie să găsească

locația și să realizeze poza într-un mod care o repre-zintă După realizarea calendarului, toți membrii echi-pei vor prezenta rezultatul în fața grupului, explicând povestea fiecărei poze din calendar. la final, echipele vor negocia și vor alege câte o singură imagine pen-tru fiecare lună pentru a realiza un calendar unic al companiei.

Beneficii

Activitățile vor îmbunătății spiritul de echipă, vor evi-denția aptitudinile participanților, și vor contribui la creșterea sinergiei grupului.

City treasure hunt

PRovoCAReA

Misterele orașului nu au fost niciodată mai aproape! Cele mai comune obiecte, peisaje pot ascunde indicii ce te pot ajuta să găsești marea comoară. Un drum presărat cu obstacole, încercări și capcane îi așteaptă pe cei ce se aventurează în căutarea comorii. Dorința de a descoperi marele mister va declanșa competiția.

realizarea

În primă instanță fiecare echipă va trebui să își aleagă un lider. Acesta va aduna toate informațiile de pe tra-seu, va fi singurul care se poate sfătui în orice clipă cu organizatorii. Tot el va fi nevoit să preia inițiativa pen-tru rezolvarea eventualelor conflicte care pot duce la scindarea grupului. echipele vor trebui să dezlege pe rând indiciile care le vor conduce din ce în ce mai aproape de comoară. Inițial vor primi o hartă cu locul în care se află și zona în care este ascunsă următoa-

rea. locul exact va fi descoperit cu ajutorul indiciului. odată cu dezlegarea acestuia, liderul echipei va primi o nouă hartă și o informație utilă pentru dezlegarea misterului comorii. După găsirea tuturor punctelor cheie de pe traseu, echipa va trebui să pună cap la cap informațiile primite pentru a descoperi marele mister. echipa cea mai rapidă, cu cel mai bun spirit de orientare va câștiga competiția găsind comoara.

Beneficii

echipa va trebui să gândească o strategie într-un in-terval de timp cât mai scurt, va trebui să descopere cât mai rapid indiciile de pe traseu. orientarea după hartă, spiritul de observație, gândirea colaterală, or-ganizarea și implicarea sunt vitale pentru reușită. De asemenea capacitatea de concentrare, creativitatea și calitățile de negociator pot fi utile în orice moment.

gaseste obiectele

PROvOCAREAeste un joc creativ, bazat pe competiție, inspirat de conceptul “treasure hunt”. Tema este flexibilă și poa-te fi pusă în aplicare ușor pentru echipe de dimensi-uni mari, în același timp evidențiind capacitatea de explorare și creativitate a grupui.

De asemenea, jocul presupune o componentă stra-tegică, astfel încât să atingă obiectivele specificate.

REAlIzAREAGrupul se împarte în 3-4 echipe. Fiecare echipă pri-mește o listă de obiecte pe care trebuie să le adune. obiectele se împart în mai multe categorii, în funcție de dificultatea obținerii acestora:

9 Grad de dificultate mic (ex. un măr, alte obiecte spe-cifice zonei)

9 Grad de dificultate mediu (ex. o mușcată, trifoi cu 4 foi, o poză deosebită)

9 Grad de dificultate mare (se găsesc greu - ex. o amen-dă de circulație, sau necesită o “prelucrare” creativă a echipei – ex. un bec roșu)

9 Grad de dificultate foarte mare (ex. tablou cu “răpirea din serai”, gheață).

echipele au la dispoziție o perioadă de timp prestabi-lită (ex. 2 ore) și primesc o sumă de bani fixă.

Fiecare echipă trebuie să se încadreze în aceste repe-re și să adune cât mai multe obiecte din lista primită. După expirarea timpului, echipele predau obiectele strânse juriului și prezintă strategia, etapele de lucru din cadrul echipei și momentele deosebite din timpul căutării.

evaluarea echipelor se face în funcție de numărul de obiecte aduse și de dificultatea categoriei din care fac parte. Astfel, obiectele din prima categorie primesc 1 punct, cele din categoria a doua 2 puncte și așa mai departe până la ultima categorie notată 4 puncte.

BENEFICIIPentru a realiza un punctaj cât mai mare, membrii echipei trebuie să realizeze în prealabil strategia de joc: punctaj prin cantitate sau punctaj prin calitate. In funcție de strategia decisă, membrii echipei vor acți-ona corespunzător, fie vor alege să meargă în cât mai multe locuri pentru a strânge cât mai multe obiecte, fie vor încerca să obțină obiectele dificile. Pentru a realiza obiectivul, echipa poate decide căutarea în formula completă (cu toți membrii echipei) sau îm-părțirea echipei în subechipe (în funcție de categoriile de obiecte).

(

,

dragoniiPRovoCAReAeste un joc activ, bazat pe competiție, dar și pe cola-borare. Dacă la început activitățile sunt realizate de două echipe, în etapa următoare acestea se reunesc și colaborează pentru a realiza un set de sarcini co-mune. Jocul îi duce pe participanți în lumea cercetă-torilor arheologi-naturaliști, care concurează pentru obținerea unei importante donații.

realizareaGrupul se împarte în 2 echipe. Fiecare echipă pri-mește o listă cu sarcini pe care trebuie să le ducă la îndeplinire.

9Construirea taberei arheologice; 9 Identificarea într-un areal dat a unor rămășițe de dragon sau pietre prețioase; 9Descifrarea unor enigme; 9Transmiterea unor informații utilizând codul se-mafor;

9Realizarea unui vas pentru dragon, utilizând roata olarului;

După ce fiecare echipă își aduce contribuția la tezau-rul de piese al taberei arheologice, acestea se reunesc în vederea realizării unor activități menite să atragă bunavoința unei specii noi de dragoni. Ca urmare, vor avea de realizat un dans ritualic, utilizând instrucțiu-nile dintr-un manual special, o poză a cozii dragonu-lui și extragerea puiului de dragon dintr-un ou care eclozează, după ce a fost transportat pe un traseu special.

BeneficiiJocul pune accent pe colaborarea participanților, atât în cadrul echipei restrânse, cât și în cadrul celei re-unite, evidențiind totodată contribuția fiecăruia la realizarea sarcinilor. exercițiul arată și importanța co-municării în cadrul echipelor, proba transmiterii unei informații utilizând codul semafor, fiind elocventă în acest sens.

PodgoriilePRovoCAReA

exercitiul aduce în prim plan o echipa de creatori de vin. Dincolo de realizarea propriu-zisă a vinului, echipele au și sarcini creative precum realizarea unei etichete pentru noul vin, precum și prezentarea pro-dusului, într-o manieră cât mai creativă, audienței. Programul se va desfășura de preferat în zone cu crame și podgorii.

realizarea

Grupul se împarte în 3-4 echipe. Pe parcursul jocului sunt realizate mai multe sarcini, precum, găsirea unor piese de ceramică ce conțin informații necesare în prezentarea produsului, realizarea unei ulcele pentru produs, realizarea vinului, participarea la o degustare oarbă etc. De cele mai multe ori, părți din exercitiu se desfășoară în crame și podgorii. Beneficii

Deși jocul are o componentă competitivă, predomină colaborarea în interiorul echipelor în vederea rea-lizării sarcinilor. Totodată, jocul reprezintă și o bună modalitatea de a învăța multe despre vinificație de la specialiști din domeniu.

bucataria echipei

PRovoCAReA

Constă în prepararea prânzului sau a cinei de către participanți. este vorba de o activitate de grup care pune în prim plan colaborarea, comunicarea și or-ganizarea (inclusiv cea bugetară), ale cărei rezultate sunt văzute (degustate) pe loc.

realizarea

Grupul este organizat în 3-4 echipe de 8-10 mem-bri. Fiecare echipă primește un buget și sarcina de a realiza o masă completă pentru tot grupul. După ce stabilesc meniul, fiecare echipă primește un set de instrumente de bucătărie, iar produsele de care are nevoie pentru a realiza preparatele trebuie achizițio-nate de fiecare echipă, în funcție de meniul ce trebuie realizat. Pentru toate aceste sarcini echipele sunt ne-voite să se încadreze într-un anumit interval de timp.Beneficii

exercițiul se concentrează pe colaborarea membrilor echipelor, organizarea și planificarea sarcinilor, dar și pe găsirea soluțiilor în situațiile de criză (într-una din etape, fiecărei echipe i se ia un ingredient esențial și trebuie să găsească soluții pentru a putea realiza meniul propus în etapa 1). În plus, în situația în care exercițiul se realizează outdoor, echipele trebuie să își realizeze singure tabăra de gătit.

((

Podul catre viitor

PRovoCAReA

Programul nostru Podurile pornește de la un con-cept simplu în care grupul este împărțit inițial în mai multe echipe care vor trebui să lucreze împreună fo-losindu-și în principal abilitățile de management de proiect și ingeniozitate creativă. Scopul final este de a construi un pod real care are puterea și integritatea de a suporta traversarea cu un cart de golf cu tot cu echipaj! 

realizarea

liderii de echipă aleși sunt responsabili pentru asi-gurarea respectării termenelor de producție fixate. Fiecare echipă va delega roluri, de exemplu: tăietorii de carton, designerii, decoratorii de coloane sau con-structorii. lideri de echipă se vor întălni pe parcur-sul programului doar de trei ori pentru a discuta și împărtăși strategii, pentru a-și sincronizare timing-ul cu celelalte echipe. Aceste întâlniri sunt critice, deoa-

rece toate grupurile trebuie să-și finalizeze simultan secțiunea de pod de care sunt responsabile. Pro-dusul finit al acestui joc este o interpretare creativă a stării actuale și a viziunii organizației. După ce se dovedește integritatea podului cu testul cu mașina de golf, întreaga echipă se va aduna pe pod pentru fotografia de grup.

Beneficii

Programul Podul către viitor urmărește următoa-rele abilități:

9dezvoltarea încrederii. 9 contrucția de relații, 9 viziune strategică, 9 spirit de echipă în mediu competitiv, 9planificare și responsabilitate, 9 comunicare creativă, 9 schimb de idei și colaborare, 9 rezolvarea dificultăților în mod creativ.

(

Cursa catre viitor

PRovoCAReA

o altă variantă a programului “Faceți Podul!” este “Cursa către viitor”. Astfel, în acest caz scopul fiecărei echipe de lucru este de a construi un cart (din mate-rialele puse la dispoziție) care să se poată deplasa cu o persoană la bord. Fiecare cart va fi o reprezentare artistică independentă și plină de culoare a unei va-lori sau a viziunii viitorului echipei în ansamblu.

realizarea

liderii de echipă aleși sunt responsabili pentru asi-gurarea atingerii termenelor de producție fixate. Fiecare echipă va delega roluri, de exemplu: tăietorii de carton, designerii și decoratorii de automobile, constructorii din linia de producție. Fiecare echipă va avea în componență membri care să asigure toate departamentele operaționale. In prima parte a pro-gramului vor avea de construit și prezentat în fața

celorlalți concurenți carturile, iar în partea a doua toate “automobilele” vor intra în cursa finală pentru victorie.

Beneficii

Programul “Cursa către viitor” urmărește dezvoltarea următoarelor abilități: planificare și responsabilitate comunicare creativă, schimb de idei și colaborare, rezolvarea dificultăților în mod creativ, dezvoltarea încrederii și contrucția de relații, spirit de echipă în mediu competitiv.

(

dusi cu pluta

PRovoCAReAMunca în echipă, organizarea și viziunea sunt principalele atu-uri care trebuie folosite pentru a câștiga această confruntare. Grupul va fi împărțit în echipe. Fiecare dintre acestea va trebui să construiască până la sfârșitul zilei o plută cu care să traverseze în condiții de siguranță un luciu de apă (piscină, râu, lac, ocean). Pluta va trebui să suporte grutatea a doi membri din fiecare echipă până la finalul traseului desemnat. Cei mai rapizi și uscați vor câștiga!

realizarea

Grupul se împarte în echipe. optim este ca fiecare să fie com-pusă din cel puțin cinci membri. In etapa de planificare toți cei implicați vor primi roluri bine definite (designerul, inginerul, specialistul în flotabilitate, cârmaciul etc.) Pe parcursul zilei, echipele vor trece prin mai multe probe pentru a câștiga resur-sele de care au nevoie pentru consrucția plutei.

Beneficii

Activitățile vor îmbunătății spiritul de echipă, vor evidenția ap-titudinile participanților, vor mări sinergia atât intra cât și inter echipe. Programul evidențiază importanța comunicării crea-tive în cadrul echipei precum și alocării resurselor disponibile într-un mediu competitiv.

exemple De proBe:

9 Stafeta la piscină - Participă toți membri echipei, cel mai rapid grup câstigă o vâslă.

9 Concurs de scufundări (pe fundul piscinei vor fi scufundate sticle cu răvașe). Premiile acestei probe constau în baxuri de pet-uri goale, labe de scafandru, pânza pentru vele etc.

9 Concurs de tinut respiratia sub presiune. Proba se desfășoară la piscină. echipa care totalizează cel mai mult timp petrecut sub apă câștigă materiale de con-strucție diverse pentru plută.

9 Concurs de dans sincron subacvatic. echipa va trebui să pregătească un dans sincron subacvatic de aproximativ două minute. Se vor acorda note de la 1 la 5 pentru creativitate, mișcări line și concentrice, ținută și talent. echipa câștigătoare va primi alte materiale necesare propulsiei plutei.

9 Concurs/ cursă cu bărci cu telecomanda pe lac. Fiecare echipă va primi câte o bărcuță și vom stabili un traseu de parcurs, fiind acționate de telecomandă. echipele vor avea la dispoziție o perioadă de timp pre-stabilită (ex. 1 oră) după obținerea tuturor resurselor necesare pentru a finaliza pluta. Ulterior se va orga-niza cursa propriu zisă. evaluarea echipelor se face în funcție de: rapiditatea traversării sau parcurgerii tra-seului, siguranța echipajului implicat și inovația “con-strucției plutitoare”.

,

Calatorie în evul mediu

PRovoCAReA

Participanții vor avea ocazia de a face o călătorie spectaculoasă în timp. Astfel, ei vor ajunge în evul Mediu și vor trebui să colaboreze pentru a aduce la viață cetatea. Membrii echipelor vor trebui să comu-nice pentru a realiza sarcinile.

realizarea

Participanții vor fi împărțiți în 4 echipe ce vor aduce în prezent viața din perioada evului Mediu. Fiecare echipă va ilustra viața din interiorul unei cetăți. Ast-fel, membri echipelor vor avea roluri precum: prinț, prințesă, bard, doamne de companie, armata caste-lului (cavaleri), meșteșugari.

Printre sarcinile ce trebuie realizate de echipe men-ționăm:

9Castelul și organizarea spațiului din interiorul

acestuia 9blazonul și steagul castelului 9 Strategia pentru progresul cetății 9Turnirul cavalerilor 9 Scuturi cu blazonul castelului 9Târgul meșteșugarilor

Beneficii

Activitățile vor îmbunătății spiritul de echipă, vor evi-denția aptitudinile participanților și vor contribui la creșterea sinergiei grupului.

( (

Viata în Roma antica

PRovoCAReA

Conceptul propune o vizită în lumea antichității, mai exact în vremea Imperiului Roman.

realizarea

Grupul va fi împărțit în 4 echipe (Familiae) fiecare având de realizat următoarele sarcini:

9 Steagul Familiei și povestea genealogiei ce tre-buie prezentată în plen, reprezentantul echipei urmând să aducă puncte echipei prin susținerea unui discurs oratoric de excepție 9Alegerea unui Pater Familias, responsabil cu or-ganizarea activității întregii familii 9Construcția de care romane și concurs cu aces-tea 9Realizarea și decorarea tunicilor pentru echipă în conformitate cu simbolurile din steagul Familiei 9Realizarea bijuteriilor pentru femeile din familia

romană 9Arta romană (decorarea ceramică și frescă) 9 Incantația vestalelor (manifestarea creativității prin alcătuirea unei incantații în care să fie intro-dus unul dintre obiectivele grupului) 9bucătăria romană (fie cina, fie un cocktail cu fructe și gustări ușoare)

Beneficii

Activitățile vor îmbunătății spiritul de echipă, vor evi-denția aptitudinile participanților și vor contribui la creșterea sinergiei grupului.

(,

Happy to be X team/ company

PRovoCAReA

Conceptul Happy to be best X Tean propune o com-petiție în care fiecare va concura în diverse zone, în funcție de talentul și preferințele fiecărui membru al echipei. Grupul va fi împărțit în echipe, iar fiecare echipă este alcătuită dintr-un număr egal de mem-bri, cărora le sunt atribuite roluri și activități în con-cordanță cu strategia decisă de echipă.

realizarea

Prima etapă presupune definirea identității prin re-alizarea blazonului, a logo-ului și a sloganului echipei.A doua etapă, dinamică, presupune îndeplinirea ac-tivităților în conformitate cu rolurile alese. Iată care sunt rolurile pe care trebuie să și le asume fiecare echipă:

9 șef de echipă – responsabil cu organizarea întâl-nirilor, comunicarea cu organizatorii, 9 reprezentant(i) în Happy to Risk – Aventura Park

9 reprezentant(i) în Happy to Move – Sports Ga-mes 9 reprezentant(i) în Happy to Discover – Treasure Hunt 9 reprezentant(i) în Happy to Support – easy Coo-king for the team 9 reporter(i) – responsabil cu producerea unui jur-nal de echipă (poze, interviuri, momente amu-zante) pe care îl va redacta în PPT și îl va oferi, la finalul zilei, organizatorilor.

Pentru fiecare probă se primesc puncte, iar la final câștigă echipa care obține cele mai multe puncte.

Beneficii

Participanții au ocazia să se cunoască reciproc și să își descopere talente și abilități diferite. De aseme-nea, participanții pot alege activitățile pe care și le doresc, toate aceste activități fiind integrate într-un program unitar și cu un mesaj comun: Happy to be X Company/ team.

FermaPRovoCAReA

Ferma este un joc de strategie și dezvoltare care se desfășoara pe parcursul mai multor runde. Partici-panții formează echipa de fermieri puși pe treabă. Resursele sunt limitate în zonă, iar concurența este din ce în ce mai mare. Pe parcursul acestui joc, odată cu parcurgerea etapelor, fiecare decizie cântărește din ce în ce mai mult, impactul acestora influențând atât dezvoltarea propriei gospodării cât și a celor concurente. la final, cea mai bogată gospodărie va câștiga!

realizarea

Participanții încep jocul impărțiți în echipe/gospo-dării. Fiecare echipă are la început 3 fermieri (trași la sorți) și restul membrilor echipei sunt argați. Rolurile se vor inversa pe parcursul jocului, de la o etapă la alta urmând să fie aleși noi fermieri.

odată cu începerea jocului, fiecare fermă descoperă numeroase posibilități de dezvoltare cum ar fi: ara-rea și semănarea câmpurilor pentru a cultiva fructe și legume, creșterea de animale domestice, renovarea caselor din gospodărie sau avansarea unui argat la statutul de fermier. Scopul final este de a obține cât mai multe puncte de prosperitate. Acestea se pot obține prin cultivarea cât mai multor terenuri, con-strucția de grajduri, stocul de legume și fructe din hambare și așa mai departe.

Beneficii

Programul pune accent pe dezvoltarea abilităților date de gândirea strategică, orientată spre obiective. Pentru a câștiga, membri gospodăriei trebuie să dea dovadă de noțiuni de planificare, project manage-ment, viziune și gestiune a riscurilor. De asemenea, relația dintre membri aceleiași echipe este una dina-mică, aceasta schimbându-se de la o rundă la alta.

HitPRovoCAReA

bine ați venit în lumina celor celebri și bogați! Fieca-re echipă joacă rolul unei case de discuri. Paricipanții sunt în pragul unui moment de glorie, au descoperit o nouă trupă care deja ocupă primele locuri în topu-rile internaționale. Artiștii au nevoie de promovare. Cum se poate face asta mai bine decât prin realizarea unui videoclip?

realizarea

Până la finalul zilei, fiecare casă de discuri/echipă va avea de produs un videoclip de aproximativ 5-7 mi-nute. Melodia pe care o vor avea de promovat va fi aleasă dintr-o listă de hituri deja celebre. Astfel, toți participanții își vor asuma diverse roluri: membru trupă/artist, dansator, actor videoclip, figurant, du-blură sau regizor, scenarist, scenograf.

Ulterior etapei de planificare care presupune alege-rea rolurilor, găsirea unui nume pentru band, crearea scenariului și definitivarea altor aspecte de natură artistică (costume, machiaj, pași de dans, etc.) se va continua cu filmarea videoclipul piesei alese. echipe-le vor fi coordonate de actori/muzicieni profesioniști, iar rezultatul final va fi unul pe măsură.

Beneficii

Pentru a reuși să recreeze un videoclip al unei trupe celebre, participanții lucrează împreună, ajung să se cunoască mai bine, descoperindu-și noi talente. este nevoie de implicare, creativitate și viziune. Acest pro-gram este, de asemenea, recomandat pentru rezol-varea conflictelor într-o manieră inedită.

gala Oscar

PRovoCAReA

Participanții la acest program au șansa să intre în fai-moasa lume a cinematografiei în care vor coordona, regiza, crea, repeta și, în final, produce propriul film. Pentru a reuși să ducă la bun sfârșit această provo-care, trebuie să câștige resursele necesare pentru realizarea proiectului: costume, decoruri, machiaje, coloana sonoră etc.

realizarea

Grupul va fi împărțit în echipe. Fiecare echipă repre-zintă o casă de producție ce va trebui să finalizeze un film cu durata de 5 – 10 minute. Membrii echi-pelor vor avea diverse roluri: regizor, actor, scenarist, cascador, make-up artist, cameraman, scenograf etc. Pentru a obține resursele dorite, echipele se vor con-frunta în cateva probe și vor primi cele necesare, în funcție de rezultate. echipele pot negocia resursele

câștigate în funcție de necesități. Fiecare scenariu va fi filmat și apoi montat. Se poate opta pentru varianta unui singur film de companie, cu mai multe secvențe sau serii, fiecare echipă fil-mând propriul scenariu, însă prin alipirea acestora să fie realizat un film coerent.

Probe pentru obținerea resurselor: 9Quiz cu fotografii din filme 9Quiz cu coloane sonore din filme

Beneficii

Participanții lucrează împreună, descoperindu-și noi talente și calități, sunt creativi, implicați și dedicați echipei. Pentru a realiza filmul, participanții trebuie să ia decizii importante, să evite posibilele conflicte, să negocieze și să-și planifice activitățile în așa fel încât să ducă la îndeplinire sarcinile în timpul alocat.

bazarulPRovoCAReA

Participanții sunt introduși în lumea negustoriei, unde vor fi nevoiți să își exerseze persuasiunea și negocierea, dar, în același timp, exercițiul îi va pune în situația de a face față schimbărilor neprevăzute ce apar în Caravan Serai.

realizarea

Grupul va fi împărțit în 3-4 echipe. Fiecare echipă re-prezintă o asociație de negustori ce se straduiesc să fie aleși de rege pentru a reprezenta regatul într-o țară nou descoperită. Pentru a fi aleși, negustorii tre-buie să își pregătescă un ”Dar” pentru a impresiona atât regele, dar și delegația din țara unde vor merge. echipele vor trece prin mai multe etape de negociere și pregătire a Darului.

etapele succesive ale exercițiului îi vor pune pe par-ticipanți în situația de a face față mai mult schimbări și de a lua decizii pentru a pregăti cel mai ”cuceritor” Dar.

Beneficii

Participanții își vor exersa abilitățile de negociere, co-municare, persuasiune și prezentare.

De asemenea, managementul schimbării și creativi-tatea vor fi elemente importante în economia jocu-lui.

uceniculPRovoCAReA

este un concept creativ, bazat pe competiție, inspirat din serialul de televiziune cu același nume. Tema este flexibilă și poate fi pusă în aplicare ușor, în același timp evidențiind obiectivele specifice și cultura orga-nizațională a companiei.

Programul poate fi livrat atât la interior, cât și la exte-rior sau în ambele forme.

realizarea

Grupul va fi împărțit pe echipe ce vor juca rolul unor companii, cu un set propriu de reguli de urmat, în-tr-o perioadă de timp clar determinată, și cu resurse prestabilite. Membrii echipei trebuie să discute, să ia decizii, să ajungă la o hotărâre pentru a rezolva dife-ritele provocari. Debriefing-ul va avea loc la sfârșitul evenimentului,

când echipele vor fi încurajate să analizeze și să înțe-leagă strategiile concurenței.

Beneficii

Imbunătățirea procesului decizional, dezvoltarea lea-dership-ului, rezolvarea conflictelor, îmbunătățirea abilităților de negociere, comunicare și creativitate.

drum cafePRovoCAReA

Drumcafe presupune dinamizarea publicului prin-tr-un spectacol de percuție interactivă în care toată lumea cântă pe ritmuri afro-americane, care oferă bucuria de a simți energia și vibrația ritmului creat de toți participanții. este o metodă excelentă și efectivă de a stimula un grup să comunice în integritate la nivel de limbaj non-verbal, să se asculte unul pe ce-lelălalt și să funcționeze ca o echipă în obiectivul de a cânta împreună același ritm. Utilizând instrumen-te muzicale, participanții vor fi rugați să identifice împreună ritmul cel mai potrivit al sălii. Momentele Drumcafe pot fi combinate armonios cu conceptul programului de team building. Scopul constă în a oferi o experiență inedită participanților și de a aco-peri toate valențele mesajului general: apartenența la o singură echipă.

realizarea

Se pot organiza ateliere interactive de 30-40 minute cu boomwhackers, tobe și orchestra (saxofon/ vioa-ră). Implementarea presupune:

9 3 percuționiști suțin de pe scenă 9 1 facilitator antrenează publicul

Se vor derula mai multe “exerciții/”piese cu ritm din ce în ce mai complex. la final toată sala va cânta o singură melodie.

Beneficii

Principalele beneficii privesc energizarea echipei, ac-tivarea spiritului de echipă, stimularea colaborării în vederea obținerii unui rezultat concret și promovarea lucrului într-o manieră colaborativă.

RedactiaPRovoCAReA

este un joc care permite transpunerea participan-ților în mediul de business mereu în schimbare. De asemenea, activitățile scot în evidență capacitatea de adaptare la schimbare, precum și creativitatea necesară pentru a găsi soluții în diverse situații. li-vrat într-un program mai complex, ce presupune și vizionarea piesei de teatru ”Un bărbat și mai multe femei”, programul oferă posibilitatea unor discuții consistente despre ipostazele și oportunitățile dis-ponibile.

realizarea

Grupul se împarte în 7-8 echipe, fiecare cu câte 4-5 membri. Fiecare echipă reprezintă redacția unui ziar și are sarcina de a scrie un articol pe baza unor in-formații primite de la un expeditor anonim. Pentru a experimenta direct schimbarea, echipele încep să

lucreze la articol de îndată ce primesc primul plic. Periodic, sosesc plicuri cu informații pe care echipele trebuie să le integreze în articolul final. la terminarea timpului alocat acestei etape, fiecare echipă prezintă articolul creat. Se acordă premii pentru mai multe categorii.

Beneficii

Membrii echipelor colaborează pentru a realiza un articol cât mai consistent. exercițiul pune în evidentă creativitatea, colaborarea, gândirea strategică și ino-vația. Materialul final trebuie să conțină opiniile tutu-ror membrilor echipei, ceea ce presupune o intensă activitate de negociere.

,

Shakespeare in love

PRovoCAReA

Asa cum arată și titlului, programul aduce în prim plan lumea fascinantă a dramaturgiei lui Shakespea-re. De la realizarea scenariului, până la costume, ma-chiaj și interpretare, participanții se familiarizează cu punerea în scenă a unei părți dintr-o piesă dată.

realizarea

Grupul se împarte în 3-4 echipe. Pentru a putea ale-ge obiectele necesare realizârii piesei de teatru, echi-pele sunt în competiție de-a lungul a șase etape. In ordinea stabilită după clasamentul realizat la finalul

fiecărei etape, echipele își aleg produsele necesare punerii în scenă a piesei. Astfel, prima etapă este dedicată obținerii materialelor necesare realizării scenetei, urmată apoi de o etapă de creație, conform stilului ales. la final, fiecare echipă va juca “live” în fața tututror participanților sceneta realizată.

Beneficii

exercițiul pune în evidență leadershipul, asumarea rolurilor și colaborarea membrilor echipei. De aseme-nea, pe parcursul primelor probe, participanții sunt puși în situația de a lăuda realizările celorlalte echi-pe, ceea ce contribuie la consolidarea spiritului de echipă.

SatulPRovoCAReA

Acesta este un program ce include activități de echipa care vizează comunicarea și colaborarea în vederea atingerii unor obiective comune, dar și in-dividuale. exercițiul transpune participanții în lumea planificării și organizării, ținând cont de niște indicații foarte precise. In același timp stimulează participanții la discuții și negocieri ținând cont de obiective cu-noscute, dar și individuale.

realizarea

Grupul este alcătuit dintr-o echipă de 8-10 membri (pot fi și mai multe echipe), fiecare având propriile obiective (agenda secretă) ce trebuie să colaboreze în vederea constituirii unui sat funcțional. După eta-pa structurării satului conform indicațiilor primite, echipa intră în faza de decizie cu privire la identifi-carea unui proiect care să fie benefic pentru întreaga

comunitate. In această etapă, propriul obiectiv intră într-o zonă și mai personală, tentația urmăririi lui fi-ind mai mare.

Beneficii

exercițiul se concentrează pe gândirea strategică, analiza situațiilor și capacitatea de a lua decizii. De asemenea, exercițiul aduce în prim plan și prioritiza-rea sarcinilor. Debriefingul se concentrează pe ascul-tarea activă, componentă importantă în comunicare și colaborare, pe asumarea poziție de lider, precum și pe comportamentul non-verbal care acționează ca factor important în relațiile interumane.

dare to show your talent

PRovoCAReA

Constă în motivarea participanților să își arate talen-tele mai puțin cunoscute de ceilalți membrii ai echi-pei. exercițiul este o invitație deschisă la abordarea cu mult curaj a provocărilor, precum și la descătu-șarea creativității. este vorba despre o activitate de echipă care vizează comunicarea și colaborarea în vederea atingerii unor obiective comune, dar și in-dividuale.

realizarea

Grupul este organizat în 5 echipe de 8-10 membri fiecare echipă urmând să creeze un produs artistic (scenetă, dans și coregrafie, interpretare muzicală, desen, design vestimentar) care trebuie să ilustreze un concept stabilit de facilitator. Dincolo de etapa de creație a produsului, fiecare echipă are la dispoziție un anumit interval de timp pentru a prezenta produ-

sul creat într-o manieră cât mai artistică și punând în evidență contribuția fiecărui membru al echipei, dar și echipa ca tot unitar.

Beneficii

exercițiul se concentrează pe identificarea unor ma-niere cât mai creative de a aborda un concept, pre-cum și pe colaborarea membrilor echipei astfel încât să fie atins obiectivul comun. De asemenea, exerci-țiul aduce în prim plan talentele mai puțin cunoscute ale fiecărui participant, ceea ce contribuie la îmbu-nătățirea valorizării membrilor echipei. Debriefingul se concentrează pe curaj, recunoaștere, încredere în colegii de echipă, comunicare și planificarea acțiuni-lor și asumarea sarcinilor.

matrix marketing

PRovoCAReA

este un concept creativ, antrenant, solicitant, bazat pe competiție și implicarea tuturor membrilor echi-pelor. echipele au ocazia să se familiarizeze cu multe dintre părțile ”liniei de producție” și să înțeleagă mai bine valoarea produsului final.

realizarea

Grupul este împărțit în 4-5 echipe. Fiecare echipă va juca rolul unei companii, cu un set de reguli de urmat, care acționează într-o perioadă de timp determinată și cu resurse prestabilite. In implementarea jocului sunt parcurse trei etape principale:

9Dezvoltarea produsului 9branduirea produsului (logo și slogan), stategia de marketing 9Reclama și lansarea produsului.

Beneficii

Participanții vor avea o experiența ”learning by doing” în ceea ce privețte producția, upgradarea și strategiile de marketing pentru promovarea produ-selor realizate. exercițiul impune implicarea tuturor membrilor în activități, stimulează creativitatea și comunicarea.

Flash mobPRovoCAReA

Conceptul se adresează cu precădere echipelor mari, care au între 200 și 500 de persoane. Acest program pune accentul pe creativitatea celor implicați, este foarte energic, îmbunătățește colaborarea întregii echipe, toate eforturile reunindu-se la final pentru a proiecta și implementa o experiență unică, comună. evenimentul se poate organiza atat în interior cât și în exterior, indiferent de anotimp.

realizarea

Grupul este împărțit în echipe, fiecare fiind responsa-bilă cu crearea unei părți a performanței Flash mob. Coordonate de coregrafi, echipele vor fi implicate în crearea unui mesaj, activarea și promovarea acestuia prin reprezentația finală. Grupul va alege împreună cu coregrafii o piesă energică, un hit actual sau cla-sic. Indiferent de opțiune este important ca melodia

aleasă să fie acceptată și fredonată de toată lumea. odată aleasă piesa, fiecare echipă va începe să lu-creze pe partea ei de piesă și pe integrarea acesteia în actul final. Ulterior, echipele se vor roti pentru a descoperi și celelalte părți ale coregrafiei (părți repe-tate între timp de membrii altor echipe). la final, toți membri echipei vor participa la întregul dans, într-o reprezentație unică a întregului grup. Important de reținut este faptul că nu este necesară o experiența anterioară în dans.

Beneficii

evenimentul își propune să îmbunătățească comuni-carea în cadrul echipei, să dezlănțuiască creativitatea grupului și să angajeaze participanții într-o experien-ță cu totul unică, memorabilă.

Tara Soarelui Rasare

Programul cuprinde mai multe secțiuni, participanții având ocazia să se familiarizeze cu cultura japoneză, respectiv cu unele dintre producțiile sale.

Secțiunile propuse sunt:

CeReMonIA CeAIUlUI

Servit cu respect și primit cu gratitudine, un bol de ceai satisface setea fizică și spirituală.

ikeBana

Considerația cheie este folosirea a cât mai puține elemente cu scopul de a creea contururi elegante, ce scot în evidență armonia dintre flori pi mediul încon-jurător.

origami

origami contribuie la dezvoltarea creativității și ima-

ginației, răbdării, atenției, acționând benefic asupra motricității mâinilor.

PRInCIPIIle bUCăTăRIeI JAPoneZe

naturală și armonioasă, este considerată una din cele mai sănătoase din lume. Conține puține calorii, este bogată în proteine și fier, fără a avea mult coles-terol sau diverse grăsimi.

DeSFăȘURAReA PRoGRAMUlUI

Fiecare echipă aprofundează una sau toate activi-tățile de mai sus. Participanții vor fi ghidați de către specialiști în artele japoneze, iar fiecare echipă va tre-bui să realizeze propriile creații în domeniile propuse. Creațiile pot avea o temă, stabilită de comun acord cu coordonatorul proiectului.

(

, maktub… este scris

Programul are în vedere familiarizarea participanților cu unele aspecte ale culturii arabe.

caligrafia

Caligrafia arabă are în sine însăși posibilități orna-mentale de o bogăție inepuizabilă. Participanții vor avea ocazia să exerseze literele și să creeze figuri or-namentale cât mai creative.

SAvon D’AlePP

Printre cele mai cunoscute producții ale lumii arabe se numără săpunul de Alepp. Participanții vor avea ocazia să realizeze propriul săpun de Alepp și să se delecteze cu aromele exotice ale uleiurilor esențiale orientale.

DelICII CUlInARe

Taboule, Fatoush, Ras’ Asfura… sunt de ajuns trei

nume pentru a provoca nebunia papilelor gustative.

DeSFAȘURAReA PRoGRAMUlUI

Fiecare echipă aprofundează una sau toate dintre activitățile de mai sus. Participanții vor fi ghidați de către specialiști, iar fiecare echipă va trebui să realize-ze propriile creații. Programul oferă posibilitatea par-ticipanților de a învăța și de a experimenta activități noi, mai puțin cunoscute publicului larg.

TurkiyeCivilizația turcă, deși apropiată din punct de vedere cultural, are încă mistere pentru noi. Participații la acest program de team buiding se vor familiariza cu unele dintre elementele culturii tradiționale turce.

ebRU (PICTURA Pe APă)

Arta tradițională otomană a fost îmbogățită prin uti-lizarea și răspândirea tehnicii picăturii pe apă. Forme fluide și delicate pot căpăta viața prin tehnica ebru.

ReAlIZAReA ȘI DeCoRAReA CUTIeI PenTRU bIJUTeRII

Meșteșug dus la desăvârșire de maeștri turci, devine accesibil și participanților la program.

DelICII CUlInARe ȘI CeAI TURCeSC

baclava și un pahar cu ceai… iată esența relaxării în stil turcesc.

DeSFăȘURAReA PRoGRAMUlUI

Fiecare echipă aprofundează una sau toate dintre activitățile de mai sus. Participanții vor fi ghidați de către specialiști, iar fiecare echipă va trebui să realize-ze propriile creații. Programul oferă posibilitatea par-ticipanților de a învăța și de a experimenta activități noi, mai puțin cunoscute publicului larg.

mozaicTehnica mozaicului este veche și spectaculoasă, isto-ria artei îmbogățindu-se semnificativ prin operele de o inegalabilă frumusețe realizate de romani, artiștii bizantini, dar și de cei contemporani.

Materialele folosite în prezent sunt de o mare di-versitate, sunt mai accesibile și pot fi combinate în moduri din cele mai originale. Faianța, sticla, smalțul, scoicile, piatra naturală, materialele vitroceramice – toate vă vor sta la îndemână și se vor constitui într-o variată paletă cromatică și de texturi.

Participanții se vor relaxa învățând cum să realizeze obiecte de artă unice și spectaculoase sub îndruma-rea unui artist profesionist.

Str. Clucerului Nr. 82B, 011368, sector 1, București, România Fax: +4 021 222 13 04 tel.: +4 021 222 13 03 apt.ro apthr.ro aptjob.ro team009.ro evaluare360.ro aptevolution.ro

APT Group