DDMA iLounge Big Brother, Big Sister & The Law - Meta Kuyvenhoven

  • Published on
    29-Nov-2014

  • View
    1.145

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie Meta Kuyvenhoven - Versteeg Wigman Sprey advocaten tijdens de DDMA ilounge Big Brother, Big Sister & The Law op woensdag 6 oktober 2010 te Vak Zuid te Amsterdam.

Transcript

<ul><li> 1. Event: DDMA iLounge Thema: Big Brother, Big Sister &amp; The Law Spreker: Meta Kuyvenhoven VWS advocaten Datum: 6 oktober 2010, VakZuid Amsterdam www.ddma.nl </li> <li> 2. The Law online privacy Meta Kuyvenhoven VAKZUID, 6 oktober 2010 2 </li> <li> 3. programma Online privacy 1. gebruik van persoonsgegevens 2. e-mailmarketing 3. cookies (behavioral targeting) social media 3 </li> <li> 4. Met stip op nummer 1 tip Vergeet nooit het gevoel van privacy van de internetgebruiker 4 </li> <li> 5. 1. Gebruik van persoonsgegevens persoonsgegeven elk gegeven betreffende een gedentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; of elk gegeven dat herleidbaar is naar een natuurlijke persoon 5 </li> <li> 6. persoonsgegevens - Telefoonnummer - NAW-gegevens - E-mailadres - IP adres - Foto - Bankrekening - Cookies voor zover herleidbaar naar een individu geen geanonimiseerde gegevens 6 </li> <li> 7. verzamelen van persoonsgegevens doeleinden: - welbepaald - uitdrukkelijk omschreven - gerechtvaardigd 7 </li> <li> 8. verantwoordelijke de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt (= zeggenschap) 8 </li> <li> 9. Tip Bepaal een helder en concreet doel 9 </li> <li> 10. Verwerken van persoonsgegevens persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt = eerlijke verwerking 10 </li> <li> 11. eerlijke verwerking daadwerkelijk en volledig inlichten over omstandigheden waaronder gegevens worden verkregen = informeren 11 </li> <li> 12. Tip Informeer helder en concreet over wat er met gegevens gebeurt 12 </li> <li> 13. verwerken van persoonsgegevens = onder meer: - het verzamelen - het gebruiken - het doorgeven aan derden zoals: * klantgegevens vastleggen * selecties maken in database * sturen van een nieuwsbrief * bellen 13 </li> <li> 14. verwerken mag ondubbelzinnige toestemming uitvoering van een overeenkomst behartiging van een gerechtvaardigd belang, tenzij het privacy belang voorgaat 14 </li> <li> 15. toestemming = elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt - welke verwerking - welke gegevens - welk doel - eventueel welke derden 15 </li> <li> 16. ondubbelzinnige toestemming bij verantwoordelijke dient elke twijfel te zijn uitgesloten over de vraag of de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven uit vrije wil en bewust + geen twijfel bij twijfel: verifiren! 16 </li> <li> 17. invullen antwoordstrook vakje aankruisen = ondubbelzinnige toestemming 17 </li> <li> 18. uitvoering overeenkomst opgeslagen persoonsgegevens in een database gebruiken voor het opsturen van een product na bestelling 18 </li> <li> 19. bestelling bij bol.com 19 </li> <li> 20. gerechtvaardigd doel verkoop bevorderen reclame, ook ten behoeve van derden doorgeven aan derden direct marketing doelomschrijving moet concreet zijn 20 </li> <li> 21. bij gerechtvaardigd doel (= direct marketing): - zonder toestemming en - zonder uitvoering te geven aan een overeenkomst persoonsgegevens verwerken, MAAR.. 21 </li> <li> 22. let op: voor email en sms altijd toestemming nodig = opt-in ! 22 </li> <li> 23. &amp; bij DM let op: ALTIJD recht van verzet bieden = opt-out ! 23 </li> <li> 24. Tips Direct marketing altijd opt-out E-mail en sms altijd opt-in + opt-out 24 </li> <li> 25. doorgeven aan derden geoorloofd binnen de = doeleinden waarvoor persoonsgegevens zijn verkregen 25 </li> <li> 26. Grens Persoonsgegevens mogen niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen 26 </li> <li> 27. Tip Ga zorgvuldig met persoonsgegevens om 27 </li> <li> 28. Informatieplicht en opt-out uitgangspunt betrokkenen moeten weten waar ze aan toe zijn en bezwaar kunnen maken geen toestemming maar informeren geen opt-in maar opt-out 28 </li> <li> 29. Informatie - identiteit verantwoordelijke - doel verwerking - recht op inzage en correctie (algemeen verzet) - recht op verzet tegen verwerking voor DM (als geadresseerde of algemeen) 29 </li> <li> 30. informatie bij derdenverstrekking daarnaast categorie derden recht van verzet tegen verstrekking 30 </li> <li> 31. Tip Informeer over derdenverstrekking en bied een opt-out aan 31 </li> <li> 32. verzet melden bij iedere DM communicatie verantwoordelijke die [() DM verricht] draagt zorg dat () betrokkene () telkens wordt gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet 32 </li> <li> 33. 2. e-mailmarketing Opt-in en soft opt-in Opt-out Tell a Friend 33 </li> <li> 34. juni 2010: presentatie nieuwe e-mailcode aan de diverse brancheverenigingen: nog geen definitieve tekst www.vwsadvocaten.nl 34 </li> <li> 35. waarvoor opt-in - commercile, idele of charitatieve doeleinden - persberichten - nieuwsbrieven Reclame Code Commissie: alles is reclame www.vwsadvocaten.nl 35 </li> <li> 36. geen opt-in bij eigen klanten voor eigen gelijksoortige producten = soft opt-in let op: wel altijd opt-out aanbieden www.vwsadvocaten.nl 36 </li> <li> 37. eigen gelijksoortige producten eigen: concernverband bestaande klantrelatie verkoop eigen product of dienst redelijke verwachtingen van de ontvanger in relatie tot informatie verstrekt bij de aankoop van product / dienst www.vwsadvocaten.nl 37 </li> <li> 38. Tip Geen opt-in voor e-mails naar bestaande klanten, wel altijd opt-out 38 </li> <li> 39. opt-in www.vwsadvocaten.nl 39 </li> <li> 40. volgens OPTA (openbare brief) een uitdrukkelijk en ondubbelzinnig verzoek om communicatie uitdrukkelijk = consument zet zelf op eigen initiatief voor iedere afzonderlijke communicatie een kruisje of vult 'ja' in: ondubbelzinnig = consument weet waar hij ja tegen zegt en is tenminste bekend met de naam van het bedrijf of de organisatie en het onderwerp van gesprek www.vwsadvocaten.nl 40 </li> <li> 41. toestemming - vrije - specifieke - op informatie berustende - wilsuiting www.vwsadvocaten.nl 41 </li> <li> 42. Nieuwe e-mailcode op het moment van verzamelen van e-mail adressen dient duidelijk en op eenvoudig toegankelijke wijze te worden genformeerd: a) waarvoor e-mailadres wordt gebruikt b) voor welke bestandseigenaren de gegevens worden verzameld c) voor eigen gebruik en/of voor gebruik ten behoeve van derden Let op! NIET kan worden volstaan met algemene verwijzing naar algemene voorwaarden/privacy verklaring www.vwsadvocaten.nl 42 </li> <li> 43. Tip Zorg voor een genformeerde en specifieke opt-in 43 </li> <li> 44. cases 44 </li> <li> 45. E-mailnieuwsbrief Savemysofa 45 </li> <li> 46. E-mailnieuwsbrief Savemysofa 46 </li> <li> 47. Nieuwsbrief UvA Alumnidag 47 </li> <li> 48. Nieuwsbrief UvA Alumnidag...</li></ul>