B Tandheelkunde Leuven 15-16

 • View
  224

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • KU LEUVENOude Markt 13 bus 5005

  3000 LEUVENonderwijscommunicatie@kuleuven.be

  www.kuleuven.be

  v.u.

  : Is

  abel

  le V

  an G

  eet,

  Oud

  e M

  arkt

  13,

  300

  0 Le

  uven

  2015

  -201

  6

  Tandheelkunde

  DEC.

  JAN.

  FEB.

  MAA.

  APR.

  MEI

  JUN.

  JUL.

  AUG.

  SEP.

  NOV.

  OKT. OPENLESWEEKVolg les tussen de studenten en snuif de sfeer opvan je toekomstige studie omgeving.

  8 www.kuleuven.be/openles/leuven

  OPENLESWEEK27-31 oktober 2014(herfstvakantie)

  OPENLESWEEK16-20 februari 2015(krokusvakantie)

  INFODAG14 maart 2015

  INFOBEURS9 mei 2015

  INFOBEURS5 september 2015

  INFODAGKom een kijkje nemen in je toekomstige faculteit. Jekunt infosessies en rondleidingen volgen en sprekenmet studenten, proffen en studie(traject)begeleidersop Campus Gasthuisberg. Op de benedencampusvan Sint-Rafal kun je onder begeleiding hettandheelkundig opleidingscentrum bezoeken.

  8 www.kuleuven.be/infodag/leuven

  INFOBEURSBezoek de infobeurs in de Universiteitshalmet informatie over de opleidingen enstudentenvoorzieningen.

  8 www.kuleuven.be/infobeurs

  8 www.kuleuven.be/infomomenten

  LEU

  VE

  N t Infomomenten

 • KU LEUVENOude Markt 13 bus 5005

  3000 LEUVENonderwijscommunicatie@kuleuven.be

  www.kuleuven.be

  v.u.

  : Is

  abel

  le V

  an G

  eet,

  Oud

  e M

  arkt

  13,

  300

  0 Le

  uven

  2015

  -201

  6

  Tandheelkunde

  DEC.

  JAN.

  FEB.

  MAA.

  APR.

  MEI

  JUN.

  JUL.

  AUG.

  SEP.

  NOV.

  OKT. OPENLESWEEKVolg les tussen de studenten en snuif de sfeer opvan je toekomstige studie omgeving.

  8 www.kuleuven.be/openles/leuven

  OPENLESWEEK27-31 oktober 2014(herfstvakantie)

  OPENLESWEEK16-20 februari 2015(krokusvakantie)

  INFODAG14 maart 2015

  INFOBEURS9 mei 2015

  INFOBEURS5 september 2015

  INFODAGKom een kijkje nemen in je toekomstige faculteit. Jekunt infosessies en rondleidingen volgen en sprekenmet studenten, proffen en studie(traject)begeleidersop Campus Gasthuisberg. Op de benedencampusvan Sint-Rafal kun je onder begeleiding hettandheelkundig opleidingscentrum bezoeken.

  8 www.kuleuven.be/infodag/leuven

  INFOBEURSBezoek de infobeurs in de Universiteitshalmet informatie over de opleidingen enstudentenvoorzieningen.

  8 www.kuleuven.be/infobeurs

  8 www.kuleuven.be/infomomenten

  LEU

  VE

  N t Infomomenten

 • Tandheelkunde 2Beginprofiel 4

  Bacheloropleiding 7

  n Opbouw 8n Studieprogramma 9n Opleidingsonderdelen van de eerste fase 12n Week van een student tandheelkunde 16n Overzicht academiejaar 17

  Studiebegeleiding 18

  Praktijkervaring 21

  Internationale ervaring 21

  Master in de tandheelkunde 22

  Master-na-masteropleidingen 23

  Andere verderstudeermogelijkheden 24

  Loopbaan 26

  Faculteit Geneeskunde 28Campussen van de faculteit 28

  Alle opleidingen van de faculteit 28

  Praktisch 30Inschrijven 30

  Sociale Dienst 31

  Huisvestingsdienst 31

  Gelijke kansen 31

  Studeren in Leuven 32

  Stadsplan en contactgegevens 34

  Nuttige websites 37

  Nuttige websitesde meest recente informatie over de opleidingen

  8 www.onderwijsaanbod.kuleuven.be

  je toekomstige faculteit

  8 www.med.kuleuven.be

  Apollonia Divina - studentenvereniging

  8 www.apollonialeuven.be

  publicaties downloaden of bestellenje voorkennis online testen of meer zin in een zomercursus?een handig overzicht van alle infomomenten

  8 www.bachelorskuleuven.be

  studeren aan de KU Leuven, ook buiten Leuven

  8 www.kuleuven.be/campussen

  studentendiensten

  8 www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen

  inschrijven

  8 www.kuleuven.be/inschrijven

  Openlesweek of -dagen

  8 www.kuleuven.be/openles

  Infodag

  8 www.kuleuven.be/infodag

  op de hoogte blijven van al onze infomomenten

  8 www.bachelorskuleuven.be/opdehoogte

  www.facebook.com/kuleuven

  www.facebook.com/med.kuleuven

  @med_fac

  37

  Je wil je inzetten voor de zieke of hulpbehoevende mens? Een steentje bijdragenaan een rechtvaardige gezondheidszorg? Of je voelt de uitdaging vanbaanbrekend onderzoek in het brede domein van de geneeskunde? De docentenen medewerkers van de Faculteit Geneeskunde helpen je graag op weg.

  Door een variatie aan werkvormen hoorcolleges, werken in kleine groepen,stages in ziekenhuis en laboratoria verwerf je een solide theoretische enpraktische basis om nadien aan de slag te gaan als arts, tandarts, biomedischewetenschapper, logopedist of audioloog.

  De inbedding van de opleidingen in onderzoekslaboratoria met wereldfaamstaat ervoor garant dat de meest recente inzichten aan bod komen. En dankzijbuur UZ Leuven breng je die inzichten meteen in de praktijk in een van detoonaangevende ziekenhuizen van Europa. Wordt Leuven je te klein of leidende talloze verenigingen en culturele activiteiten je te veel af dan geeft onsuitgebreid (inter)nationaal netwerk van partneruniversiteiten en -instellingenje de mogelijkheid om jezelf te ontplooien in een andere omgeving.

  Kortom, de Faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven heeftheel wat troeven. Aan jou om hiermee aan de slag te gaan!Hopelijk tot binnenkort.

  Jan Goffin, decaan Faculteit GeneeskundeJan Eggermont, vicedecaan Faculteit Geneeskunde

 • Tandheelkunde 2Beginprofiel 4

  Bacheloropleiding 7

  n Opbouw 8n Studieprogramma 9n Opleidingsonderdelen van de eerste fase 12n Week van een student tandheelkunde 16n Overzicht academiejaar 17

  Studiebegeleiding 18

  Praktijkervaring 21

  Internationale ervaring 21

  Master in de tandheelkunde 22

  Master-na-masteropleidingen 23

  Andere verderstudeermogelijkheden 24

  Loopbaan 26

  Faculteit Geneeskunde 28Campussen van de faculteit 28

  Alle opleidingen van de faculteit 28

  Praktisch 30Inschrijven 30

  Sociale Dienst 31

  Huisvestingsdienst 31

  Gelijke kansen 31

  Studeren in Leuven 32

  Stadsplan en contactgegevens 34

  Nuttige websites 37

  Nuttige websitesde meest recente informatie over de opleidingen

  8 www.onderwijsaanbod.kuleuven.be

  je toekomstige faculteit

  8 www.med.kuleuven.be

  Apollonia Divina - studentenvereniging

  8 www.apollonialeuven.be

  publicaties downloaden of bestellenje voorkennis online testen of meer zin in een zomercursus?een handig overzicht van alle infomomenten

  8 www.bachelorskuleuven.be

  studeren aan de KU Leuven, ook buiten Leuven

  8 www.kuleuven.be/campussen

  studentendiensten

  8 www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen

  inschrijven

  8 www.kuleuven.be/inschrijven

  Openlesweek of -dagen

  8 www.kuleuven.be/openles

  Infodag

  8 www.kuleuven.be/infodag

  op de hoogte blijven van al onze infomomenten

  8 www.bachelorskuleuven.be/opdehoogte

  www.facebook.com/kuleuven

  www.facebook.com/med.kuleuven

  @med_fac

  37

  Je wil je inzetten voor de zieke of hulpbehoevende mens? Een steentje bijdragenaan een rechtvaardige gezondheidszorg? Of je voelt de uitdaging vanbaanbrekend onderzoek in het brede domein van de geneeskunde? De docentenen medewerkers van de Faculteit Geneeskunde helpen je graag op weg.

  Door een variatie aan werkvormen hoorcolleges, werken in kleine groepen,stages in ziekenhuis en laboratoria verwerf je een solide theoretische enpraktische basis om nadien aan de slag te gaan als arts, tandarts, biomedischewetenschapper, logopedist of audioloog.

  De inbedding van de opleidingen in onderzoekslaboratoria met wereldfaamstaat ervoor garant dat de meest recente inzichten aan bod komen. En dankzijbuur UZ Leuven breng je die inzichten meteen in de praktijk in een van detoonaangevende ziekenhuizen van Europa. Wordt Leuven je te klein of leidende talloze verenigingen en culturele activiteiten je te veel af dan geeft onsuitgebreid (inter)nationaal netwerk van partneruniversiteiten en -instellingenje de mogelijkheid om jezelf te ontplooien in een andere omgeving.

  Kortom, de Faculteit Geneeskunde aan de KU Leuven heeftheel wat troeven. Aan jou om hiermee aan de slag te gaan!Hopelijk tot binnenkort.

  Jan Goffin, decaan Faculteit GeneeskundeJan Eggermont, vicedecaan Faculteit Geneeskunde

 • Kwaliteitsvol onderwijs,gevoed door innovatiefonderzoek

  Je maakt kennis met de nieuwstewetenschappelijke bevindingen op vlak vantandheelkunde. Tijdens colleges, practicaen eigen onderzoek draag je actief bij totinnovatief onderzoek. p. 8

  Meer dan een tandarts

  De Faculteit Geneeskunde biedt vier basis -opleidingen aan: geneeskunde, tandheelkunde,biomedische wetenschappen, en logopedischeen audiologische wetenschappen. Door deinbedding van de opleiding in de FaculteitGeneeskunde word je niet alleen opgeleidtot tandarts, maar tot mondarts met eengentegreerde aanpak van de patint inzijn totaliteit van medische problematiek. p. 7

  Uitstekendestudiebegeleiding

  De faculteit schenkt veel aandacht aaneen goede studiebegeleiding. Docenten enassistenten, het monitoraat, de ombuds enstudietrajectbegeleider staan klaar om jete begeleiden tijdens je hele opleiding. p. 18

  Verruiming van je horizon

  Je krijgt alle kansen om je horizon te verruimen.Je kunt een semester les volgen aan eenbuitenlandse universiteit of stage lopenin het buitenland. p. 21

  Praktijkervaring

  Naast de vele ruime auditoria, labo's enpracticaruimtes op de Campus Gasthuisberg enSint-Rafal vind je ook een modern preklinischvaardigheidscentrum waar je manuelevaardigheden kan oefenen voordat je ze i