ALT + 131 = â ALT + 136 = ê ALT + 140 = î ALT + 147 = ô ALT + 150 = û

 • View
  32

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

acent dopli. ALT + 131 = â ALT + 136 = ê ALT + 140 = î ALT + 147 = ô ALT + 150 = û. In Word ancje cu la tastiere : fracâ CTR+MAIUSC+circonflès …molâ… e fracâ la vocâl. acent dopli lis maiusculis. ALT + 0194 = Â ALT + 0202 = Ê ALT + 0206 = Î ALT + 0212 = Ô ALT + 0219 = Û - PowerPoint PPT Presentation

Text of ALT + 131 = â ALT + 136 = ê ALT + 140 = î ALT + 147 = ô ALT + 150 = û

 • ALT + 131 = ALT + 136 = ALT + 140 = ALT + 147 = ALT + 150 =

  acent dopliIn Word ancje cu la tastiere: frac CTR+MAIUSC+circonfls mol e frac la vocl

 • ALT + 0194 = ALT + 0202 = ALT + 0206 = ALT + 0212 = ALT + 0219 = ALT + 0199 =

  acent doplilis maiusculis

 • ACENT DOPLI: DOME SU LA ULTIME SILABE (lungje)acent dopli

 • Dome il tiermin pre al lacent in cuarp di peraule acent dopli :ecezion

 • acent dopli

 • Acent dopli

 • sunpartAcent dopli

 • Acent dopli Se la peraule taliane corispondent e fins cun rn rm rr, lacent dopli no si met ! (viot esemplis cul indevant)

 • talian: INTORNOAcent dopli

 • talian: CARROAcent dopli

 • Altris esemplis:

  it: ferro fr: fierit: invernofr: invierit: carnefr: cjarIt: cornofr: cuarIt: fornofr: forIt: torrefr: tor

  acent dopli

 • ACENT CURTcafcusspersoftrib

 • ACENT CURTSu lis peraulis polisilabichis che a finissin in -s -s -s -s -is Su la desinence -n verbl polisilabicheabsprocspetarscurtsusN o cjantn

 • ACENT CURT (verp) a (prep)n (verp) an (sost)d (sost) di (prep) (verp) e (conj.)s(av.) su (prep)j (av.) ju (pron.)l (av.) la (art.)s (av.) si (pron)

  Esemplis:Lui al ds machinis a cjaseChest an no n fat vacanceAl lavore di d e di gnot Al biel e bonVa s su la barcjeLui al ven j e ju vitMet l la gjacheteS, si sin sintts

 • Regule gjenerl par f il plurl: + SPlurl

 • frutfrutsPlurl

 • clfclfsPlurl

 • SINGOLR MASCULINPLURR MASCULINbonbognsanagns

 • cj - gj

 • cj - gj

 • cj - gj

 • Fr che s sorde es: rose rossedoplis

 • s

 • c/q4 cuatricuadri15 cuindisQ dome tai nons

  forescj (quiz) di persone (Marquart)di lc (Aquilee)

 • a o u ci ce/cUn usA cene /c

 • j j dome imprin di peraule !

  ( ancje se tacade dar di une altre)

  Jev dal jet, nol nuie ce f !Jerbe di disjerb

 • G dol (it. giacca)no si dopre! Si scrf z!zenrzl zun zovinzontzcinzegnsi

 • Jo o soiTu tu ss Lui al J e jeN (noaltris) o sinV (voaltris) o ssLr a son

  Soio?Sstu?Isal?Ise?Sino?Sso?Sono?VERP JESSI

 • possessfs

  MASCULIN SING.FEMININ SING.gnomtotsosnestrinestrevuestrivuestrelrlr

  MASCULIN PLUR.FEMININ PLUR.mieimstieitssieissnestrisnestrisvuestrisvuestrislrlr