A school outing around Valga I 10-11

  • Published on
    31-Mar-2016

  • View
    218

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

school outing

Transcript

<p>A SCHOOL OUTING AROUND VALGA II</p> <p>A SCHOOL OUTING AROUND VALGA IWorksheet by:____________________________________________________</p> <p> No itinerario a realizar aparecern aspectos da xeografa do Concello nas parroquias de Campaa e Cordeiro. Axdate do mapa topogrfico, da observacin directa e dos coecementos de todos para a realizacin das cuestins desta actividade.</p> <p>I. Na primeira parada a realizar tras sar do Instituto, sinala:</p> <p>1.1 Name of the village/area:_____________________________________</p> <p>1.2 Describe the area briefly: (the origin of the place-name; roads, railways and other commmunication channels; vegetation; relief; housing; farmland)____________</p> <p>___________________________________________________________________</p> <p>___________________________________________________________________</p> <p>_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3 Que modificacins paisaxe natural observas?____________________________</p> <p>_____________________________________________________________________________________________________________________________________1.4 The environment:</p> <p>Cres que est suficientemente coidado o contorno desta zona?_____Si ____Non</p> <p>Tick here if you can see: ______Rubbish bins _____Bins for plastics_____Bins for paper or glass.</p> <p>The stretch of river in this area is:____very clean____clean______not at all clean.</p> <p>De non estar limpo, que substancias, obxectos aprecias que o contaminan:</p> <p>___________________________________________________________________</p> <p>II Na segunda parada a realizar chegamos a:______________________________</p> <p>2.1 What is the origin of this place-name?__________________________________</p> <p>__________________________________________________________________</p> <p>2.2 A que sector econmico pertence a actividade relacionada con este lugar?</p> <p>__________________________________________________________________</p> <p>2.3 O medio ambiente:</p> <p>Cres que est suficientemente cuidado o contorno desta zona?_____Si ____Non</p> <p>Sinala se aprecias: ______Contedores de lixo _____de plstico_____de papel ou vidro.</p> <p>In this area the water is:____very clean____clean______not at all clean.</p> <p>If it is not clean, what substances or objects can you see that are causing pollution?:</p> <p>___________________________________________________________________</p> <p>Qu especies animais e vexetais aparecen nesta zona?. No caso de fauna, cales son migratorias?____________________________________________________________________________________________________________________________</p> <p>Observa as infraestructuras do lugar sinala o que se acondicionou para estar aqu:</p> <p>_____pista _____zonas asfaltadas ___zonas de madeira___alumeado pblico</p> <p>____rea recreativa ou de xogos ____rede de sumidoiros ____contedores do lixo ____carteis indicativos da zona _____outros (citar)</p> <p>III A terceira parada: MIRADOIRO BEIRO-3.1 What places or villages have you been through on your way here?:</p> <p>_________________________________________________________________</p> <p>3.2 Name of this place/village___________________________________________</p> <p>3.3 Observa todo o que rodea e contesta:a.- Vegetation (types of trees, bushes and shrubs)_____________________</p> <p>___________________________________________________________________</p> <p>___________________________________________________________________</p> <p>b.- Contorno ben cuidado________Contorno descoidado______(indicar como)</p> <p>c.- Zonas verdes______Zonas con efectos dos incendios______(indicar onde)</p> <p>d.- Poboamento:</p> <p>_____Poboamento rural ______Poboamento urbano</p> <p>_____ Hbitat disperso _____ Hbitat concentrado</p> <p>3.4 The environment:</p> <p>Do you think this area is clean enough?_____Yes ____No</p> <p>Tick here if you can see: ______Rubbish bins _____Bins for plastics _____Bins for paper or glass.</p> <p>Observas algn material que contamina ou ensucia a zona?:____Si_____Non</p> <p>De ser afirmativo, Que obxectos, materiais que contaminan ou ensucian o medio natural?___________________________________________________________ </p> <p>__________________________________________________________________</p> <p>IV Na cuarta parada a realizar tras sar do Instituto, sinala:</p> <p>4.1 Name of the village/place:_____________________________________</p> <p>4.2 Describe the area briefly: (the origin of the place-name; roads, railways and other commmunication channels; vegetation; relief; housing; farmland)________</p> <p>___________________________________________________________________</p> <p>___________________________________________________________________</p> <p>_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4.3 Que modificacins paisaxe natural observas?_________________________</p> <p>______________________________________________________________________________________________________________________________________</p> <p>4.4 The environment:</p> <p>Do you think this area is clean enough?_____Yes ____No</p> <p>Tick here if you can see: ______Rubbish bins _____Bins for plastics _____Bins for paper or glass.</p> <p>The stretch of river in this area is:____very clean____clean______not at all clean.If its not clean, state what type of substances or objects are the cause of the pollution:</p> <p>___________________________________________________________________</p> <p>Valoracin final da sada:Do itinerario:___Interesante___Nada interesante____demasiado longo___longo</p> <p>Da sada:___Aproveitable___Pouco aproveitable___Nada aproveitable</p> <p>Dos coecementos da zona:___Xa coecidos___Coecidos en parte___Descoecidos ata esta sada.</p> <p>Valoracin da ficha: ___Difcil___Fcil___Outros (comentario libre)</p> <p>Volveras facer este percorrido?:___Si___No</p>