Click here to load reader

21e Hypotheken Event - Marja Elsinga

  • View
    368

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentatie Marja Elsinga tijdens het 21e Hypotheken Event. Onderwerp van de presentatie: dynamiek op de woningmarkt en gevolgen hypotheekmarkt

Text of 21e Hypotheken Event - Marja Elsinga

  • 1. Woningmarkt en hypotheekmarkt:steeds meer verwevenHypothekenevent 2012Marja Elsinga, OTB Research Institute for the Built Environment / TU Delft Delft University of Technology Challenge the future

2. Overzicht Waar staan we nu? Overzicht koop- enfinancieringsvarianten De woning als pensioen: marktvoor opeethypotheken?Hypothekenevent 2012 2| 3. D uiD t 100% 0%20%40% 60% 80%en sla em ndarkZw en N ed ed en er laFr nd anO kros ijktenr Fi ijk nl an VTj dec erenhi ige d BeK lgon ieLu ink xe rijk m bu rg It a lie G M rie a ke lt a nl an d PolP enor tug Le alt la nC dypruIe srl a nS dpan E jestlaS ndlovH enon ie gS arilo je w R ak oe ije m e B nieul ga Li rije touw enEigendomsverhoudingen op deHypothekenevent 2012koopwoningmarkt, Cecodhas, 20073|sociale huur commerciele huur 4. Eigen woningbezit naar inkomenskwartiel, EU-SILC1009080706012503404302010 0 ayys om lum ndgaanni ar nd la ve ngtu gd gim la inorel lo er er in u F BHP SthG Ke d Niten U Hypothekenevent 2012 4| 5. Ontwikkeling eigendom, 1947-2010, Van der Schaar 1987, WBO, WoON100% 90% 80% 70% 60% eigen woning 50% particuliere huur 40% sociale huur 30% 20% 10%0% 1947 1956 1967 1975 1985 1993 2005 2010Hypothekenevent 20125| 6. Conclusie Brede sociale huursector is het kenmerk vanNederland Dit model staat onder druk, financieel enpolitiek Starters en middengroepen, vanoudsher in desociale huursector, nu in de knel Markt voor varianten??? Hypothekenevent 2012 6| 7. Overzicht Waar staan we nu? Overzicht koop- enfinancieringsvarianten De woning als pensioen: marktvoor opeethypotheken?Hypothekenevent 2012 7| 8. Waarom nu wel interessant? Middengroepen hebben beperkt toegang tot de sociale huursector Manier om middengroepen in de wijk te houden. Corporaties hebben verkoopopbrengsten nodigNieuwbouwHuuropbrengsten Woningverbetering Verkoopopbrengsten Investeringen leefbaarheid Hypothekenevent 2012 8| 9. Marktbereik Marktbereik: verkoop door corporaties 20072008 2009 2010Aantal verkocht (bestaand)14.300 13.40013.10015.100Bruto verkoopprijs 141.000 147.000 140.000142.000Aandeel verkocht met korting 24% 30% 39%42%* Tot 10% korting11% 11% 10%11%* > 10% korting (VoV)13% 19% 29%31%Bron: Centraal Fonds 2011 Totale voorraad VoV eind 2010: 31.400 (waarvan 70% Koopgarant)Hypothekenevent 20129| 10. Nieuwste ontwikkelingen Geen toestemming vooraf nodig bij verkoop met korting hogerdan 10%: toesting achteraf: fair value als kader Recente WOZ-beschikking mag i.p.v. taxatie Kooprecht? 75% voorraad Uitzondering specifieke groepen Huurders die langer dan jaar hurenHypothekenevent 2012 10 | 11. Verkoop onder voorwaarden Korting op de koopprijs, afrekening bij verkoop Verkoop onder voorwaarden Koopgarant Korting koopprijs and winstverliesdeling bij verkoop (1:1,5) Uitgangspunt: Fair Value Slimmer kopen Korting koopprijs and winstverliesdeling bij verkoop (1:1,5) Uitgangspunt: Fair Value Uitgestelde betaling Kopen naar wens Deel van de woning wordt niet gekocht, Bij terugkoop: niet betaalde deel terugbetalen + index Hypothekenevent 2012 11 | 12. Koopgarant Stichting Opmaat: 159 corporaties De koper is 100% eigenaar De woningen worden verkocht met 25-30% korting op demarktprijs Als de woning wordt verkocht worden winst en verlies gedeeld Fair value: 1:1,5 (korting: winstdeling) Woningen worden altijd terugverkocht aan de corporatie(terugkoopgarantie)Hypothekenevent 2012 12 | 13. Koopgarant (1.000s Euro)kopen verkopenWaarde van de woning 200 230Betaalde prijs 160Stijging door investeringen10Stijging huizenprijzen 20Ontvangen prijs door verkoper 184 (160 + 10 +0,7*20)Hypothekenevent 2012 13 | 14. Koopgarant (1.000s Euro)kopen verkopenWaarde van de woning 200 175Betaalde prijs 160Stijging door investeringen10Stijging huizenprijzen -35Ontvangen prijs door verkoper 145,5 (160 + 10 + 0,7*-35)Hypothekenevent 2012 14 | 15. Kopen naar Wens (1.000s Euro)kopen verkopenWaarde van de woning 200 230Betaalde prijs 160Stijging door investeringenStijging huizenprijzen 30Ontvangen prijs door verkoper 184 (160 + 0,8*30)Hypothekenevent 2012 15 | 16. Kopen naar Wens (1.000s Euro)kopen verkopenWaarde van de woning 200 175Betaalde prijs 160Stijging door investeringenStijging huizenprijzen -25Ontvangen prijs door verkoper140 (160 + 0,8*-25)Hypothekenevent 2012 16 | 17. Financiering onder voorwaarden Gericht op starters en op groei, in groeisituatie marktconform, bijstagnatie sprake van subsidie Starterslening Renteloze lening gap NHG-grens en benodigde hypotheek Als inkomen stijgt: lening versneld aflossen Als inkomen niet stijgt: renteloze lening StartersRente Regeling Korting op de rente, die later wordt terugbetaald Bij koopprijsdaling, niet of gedeeltelijk terugbetalen.Hypothekenevent 2012 17 | 18. Verschillende producten dieverschillende doelen dienen Revolving fund corporaties Huisvesting voor middengroepen in de knel Sommige producten gericht op starters Sommige producten gericht op beperken risico Bij sommige producten blijvende betrokkenheid corporaties Atlas koopvarianten: overzicht van deze producten en de consequenties voor vragers en aanbiedersHypothekenevent 2012 18 | 19. Atlas koop- enfinancieringsvarianten Consument Uitgaven Vermogen Gebruikskosten Aanbieder Kosten licentie en beheer Liquiditeitsbeslag Rendement Risico bij executie voor aanbieder, consument en financier Hypothekenevent 2012 19 | 20. Overzicht Waar staan we nu? Overzicht koop- enfinancieringsvarianten De woning als pensioen:markt voor opeethypotheken?Hypothekenevent 2012 20 | 21. De koopwoning als vierde pilaar vanhet pensioenstelsel? Lage woonlasten op oude dag Vermogen vrijmaken door: Verkoop Hypotheekproduct zoals opeethypotheekHypothekenevent 2012 21 | 22. Hypothekenevent 2012 22 | 23. Home owners without a mortgage and those with a mortgage as a % of total population EQLS,Mandic, 2010% home owners without 32 Atlanticmortagegroup% home owners with35 mortage North East South Europe Continental Scandinavian% home owners without 24mortagegroup% home owners with 40 mortage% home owners without 32Europemortage% home owners with26 mortage% home owners without58mortage% home owners with 15 mortage% home owners without 69 Europemortage% home owners with5 mortage Central East% home owners without 69 Europemortage% home owners with8 mortage% home owners without South East86Europemortage% home owners with1 mortage0,0 10,020,030,0 40,050,060,0 70,0 80,0 90,0 100,0percentHypothekenevent 2012 23 | 24. Hoe meer onzekerheid, hoe minder men hetvermogen in het huis wil gebruikenEurobarometer, 2009706050 bezorgd over40 inkomen oude dag30 gebruik vermogen huis door verhuizen of hypotheek20100 Slovenia Italy SpainSweden GreeceFranceFinlandAustriaPortugalBelgium UKGermany Denmark HungaryNetherlandsHypothekenevent 201224 | 25. Plannen van gepensioneerden en nietgepensioneerden(Eurobarometer2008) 1001008080606040402020 0 0mmmmll d d y y s s ia iayy ga ga an an an an nd nddodorr iu iu en engagarturtu lg lg rl a rl angnlngnl m m ov ovunun Be BeFiFiPoPo er er he he Ki KiSlSlHH G G et etd dte te N N nini UU Non-retired plan to moveRetired plan to move, or have done so already Non-retired - consider to borrow against my home or sell it w hile keeping the right to live in itRetired plan to borrow against home or did this alreadyHypothekenevent 201225 | 26. Eigen Huis Marktindicator, jan. 2012130 30120 20110 10koopbereidheidmarktindicator100 0 90 -10 80 -20 70 -30 60 -40 50 -50 apr 04 sep 04 febr jul 05 dec 05 mei 06 okt 06 mrt 07 aug 07 jan 08 jun 08 nov 08 apr 09 sep 09 febr jul 10 dec 10 mei-11 okt-110510VEH marktindicatorKoopbereidheidHypothekenevent 201226 | 27. Eigen Huis Marktindicator, jan. 2012 130 30 120 20 110 10 consumentenvertrouwenmarktindicator 100 090 -1080 -2070 -3060 -4050 -50apr 04 sep 04 febr jul 05 dec 05 mei 06 okt 06 mrt 07 aug 07 jan 08 jun 08 nov 08 apr 09 sep 09 febr jul 10 dec 10 mei-11 okt-11 0510VEH marktindicatorCBS consumentenvertrouwen Hypothekenevent 201227 | 28. Woningmarkt steeds meer verweven met hypotheekmarkt Steeds belangrijker om derisicos van de interactie vanwoning en hypotheekmarkt tebegrijpen Nieuw markt voor koop- en financieringsvarianten Markt voor opeethypotheken of andere equityrelease producten Hypothekenevent 2012 28 |

Search related