14_06_16_episkopisi.pdf

 • Upload
  edu4ugr

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  1/64

  .1,4,5/201614/061. .

  .14/201614/062. ...

  .1-3/201614/063.

  .4/201614/064. .

  .14/201614/065. 24 ...

  .8/201614/066. ...

  .14/201614/067.

  .8/201614/068.

  .10/201614/069.

  .12/201614/0610. ...

  .16/201614/0611.

  .1,3/201614/0612.

  .7/201614/0613. TO

  .48/201614/0614.

  .14/201614/06 15. 6 ...

  .5/201614/06 16.

  .4/201614/06 17.

  .35/201614/06 18.

  .1,8,9/201614/06 19.

  .4/201614/06 20.

  .4/201614/06 21.

  .47/201614/06 22. -

  .1,3-5/201614/06 23. .9/201614/06 24. ...

  .6/201614/06 25.

  .20/201614/06 26.

  .2,27/201614/0627.

  .28/201614/0628.

  .1,4/201614/0629.

  .11/201614/0630.

  .6/201614/0631.

  .7/201614/0632. .10/201614/0633.

  .24/201614/0634. -

  .1,3/201614/06 35.

  .16/201614/0636.

  .16/201614/0637.

  .16/201614/0638. 24

  .24/201614/0639.

  .1,16/201614/0640.

  .4/201614/0641. ...

  .12/201614/06 42.

  .8/201614/06 43. BASTA YA

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  2/64

  .7/201614/06 44.

  .4/201614/06 45.

  .1,12/201614/06 46.

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  3/64

  1. .

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 1

  .

  veupiKns

  Research

  . 4 5

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  4/64

  1. .

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 4

  62,5

  .

  .

  Kappa Research

  .

  .

  .

  .

  / Real FM

  .

  ,

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  5/64

  1. .

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 5

  y

  . ..,

  .

  1 3

  , .., ,

  ,

  Kappa Research

  . .

  , . .

  5,2% ,

  3,5

  . , -

  -

  ,

  ,

  .

  , , .. 20,8% ,

  17,3%, .. 5,9% :

  : 5,1%, -..: 5%, :3,1%,..: 2,3%, : 2%, : 1,2%. ,

  ,

  .. , . , 52,6% , 35,5% , 62,5% .

  non paper !

  , .. non paper, :

  (: Kappa Research)

  .. .

  ,

  .

  .., ,

  :

  .

  .

  .

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  6/64

  2. ...

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 14

  ;

  -

  . 0 ,

  ,

  . 0 , ,

  . ,

  .

  0 , ,

  , ,

  ...

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  7/64

  3.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 1

  . 2-3

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  8/64

  3.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 2

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  9/64

  3.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 3

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  10/64

  4. .

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 4

  .

  .

  1

  201 1

  .

  1

  Facebook

  1

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  11/64

  5. 24 ...

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 14

  24

  24

  12

  1

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  12/64

  6. ...

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 8

  tous viaaiznes

  .

  . 3

  .

  .

  .

  .

  .

  . .

  .

  .

  . .

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  13/64

  7.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 14

  '). 17

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  14/64

  8.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 8

  KAI

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  15/64

  9.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 10

  Ci^BV3NIK0

  1

  .

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  16/64

  10. ...

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 12

  , . (). , , , Net Hub switch

  , /, 4 . , /, , fax ISS , /,

  , fax 5 , /, 170 , / , /, ,

  5 , /.12 , , fax switch M KO PRAKSIS.

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  17/64

  11.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 16

  nou

  70

  un 85/2016

  vti

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  18/64

  12.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 1

  , 3

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  19/64

  12.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 3

  ins avonoias

  0 facebook

  2011 .

  . 0 0

  .

  5

  0 0

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  20/64

  13. TO

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 7

  bank run

  To

  n

  n

  Facebook

  n

  n

  facecontrol

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  21/64

  14.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 48

  Ex6ps

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  22/64

  15. 6

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 14

  -.

  6

  6

  .

  -

  9

  201 6

  4

  5

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  23/64

  16.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 5

  jk To IM

  I

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  24/64

  17.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 4

  dkonlaraki

  e-typos com

  c

  ME

  20

  o

  1 4

  ,

  1 4

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  25/64

  18.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 35

  TV VIBES

  CD

  Happyday

  DJ

  1 4

  , 1 4

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  26/64

  19.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 1

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  27/64

  19.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 8

  08 tAtTObfUl ITIIU2 14 2016

  mv

  in

  D [email protected]

  haiEias neos msNas

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  28/64

  19.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 9

  OTC28 29

  TO WHO IS WHO

  mm

  Real fm

  5

  1 1

  momentum

  .

  oous

  2

  3

  Brexit

  .

  .

  .

  1 986

  8

  1994 2010 2010

  20 1

  .

  .

  fm

  5-6 3 40

  ,

  Ava

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  29/64

  20.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 4

  c

  56

  1 984

  .

  o

  o

  56

  .

  To

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  30/64

  21.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 4

  -

  MME

  facebook

  twitter

  7-8 /

  1 5

  -

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  31/64

  22. -

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 47

  -

  L mf

  eooarlias

  MME

  /

  /

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  32/64

  23.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 1

  01 TON MME

  Hit fill Ii LK 2 Y I II Cri fi IIJL Hfl I ft IHiL IiYdCiIiTIIiIIJL

  .

  mm I

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  33/64

  23.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 3

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  34/64

  23.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 4

  4 IXAlXIK 1 4 201 6

  24 1

  socialmedia

  .

  To plan

  . plan .

  FM 99,5

  socialmedia facebook .

  facebook . onoios mus

  ms .

  am

  .

  . Real FM

  FM

  Real FM .

  -

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  35/64

  23.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 5

  Tpfcn 1 4 2016

  II 5

  7 ...

  r4

  . -

  , .

  .

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  36/64

  24.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 9

  Tns

  24 30 .

  /

  /

  2006

  . VER.DI

  .

  -

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  37/64

  25.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 6

  .

  . .

  V

  .

  .

  .

  social media

  . .

  . .

  Facebook .

  .

  .

  .

  . Twitter

  .

  .

  .

  .

  .

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  38/64

  26.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 20

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  39/64

  26.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 20

  nrtov

  . 201 5 2009 2004

  1/1/2016 7

  w

  288

  ta

  4354/15 9- 6-5-2016

  1/1/2016

  6 7

  1/1/2016 2

  g 5

  sI

  4354 16/12/2015 27

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  40/64

  27.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 2

  25

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  41/64

  27.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 27

  bank run

  Facebook

  5

  1 1

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  42/64

  28.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 28

  1 17 X

  F

  3

  http://results.minedu.gov.gr

  8

  4

  103.402 69.985

  ,

  4 5

  6

  10 14 ,

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  43/64

  29.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 1

  .

  .

  .

  4

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  44/64

  29.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 4

  Facebook

  RealFm

  Alpha

  .

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  45/64

  30.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 11

  73 2010-2011

  o

  26.10.2011

  ()

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  46/64

  31.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 6

  735

  627 108

  416 66 300 15.000 14

  1

  24/5

  5.000

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  47/64

  32.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 7

  103.402 69.985 TEL 17

  TEL 1 . http;//results minedu.gov.gr 8 4

  2015

  4 5 6

  600

  10 12 - 10 14

  10

  12

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  48/64

  33.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 10

  .

  o

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  49/64

  34. -

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 24

  chatzikon@parliament gr

  .

  to

  WO .

  Facebook

  VLLs fliv wOfnx

  n

  o

  SID 102978771

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  50/64

  35.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 1

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  51/64

  35.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 3

  11 11

  15

  bank run

  Facebook

  Twitter

  1

  Sebago Sebago

  KO

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  52/64

  36.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 16

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  53/64

  37.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 16

  12

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  54/64

  38. 24

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 16

  24

  24

  12

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  55/64

  39.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 24

  3 3

  |

  .

  2015

  EE

  ca

  .

  .

  \

  noj

  rou EE

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  56/64

  40.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 1

  16

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  57/64

  40.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 16

  12

  7

  c 10 12

  12

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  58/64

  41. ...

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 4

  1981

  Real Fm

  5

  11

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  59/64

  42.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 12

  facebook

  201 1-2012

  like

  cou

  1

  Grexit -

  Ttou

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  60/64

  43. BASTA YA

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 8

  Basta ya

  Basta ya

  facebook

  as

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  61/64

  44.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 7

  TEL

  / 8.879 3.000 17.270

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  62/64

  45.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 4

  plan b

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  63/64

  46.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 1

  12

 • 7/26/2019 14_06_16_episkopisi.pdf

  64/64

  46.

  : . . . . . . . . .

  . : . . .14/06/2016 . : . . .14/06/2016

  : . . . . . . . . 12

  ms

  Tns

  8

  28